Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Identitat i Reputació Online de
destinacions turístiques de la
Província de Barcelona
22/10/2013

Projectes del LABturisme...
Turisme i Internet

Identitat

Què diuen les destinacions
de si mateixes?
Perspectiva d’oferta

Reputació

Què diuen els c...
Estudi d'Identitat Online 2011-2013:

LABturisme de la Diputació de Barcelona

3
Identitat Online _ distribució perfils oficials:

33 destinacions de la Província de Barcelona amb més de 60 perfils ofici...
Identitat Online _ evolució 2011-2013:

Indicadors Agregats per al conjunt de
destinacions analitzades de la
Província de ...
Identitat Online _ evolució 2011-2013:

Transferència al territori i seguiment de les accions de millora implementades
seg...
Estudi de Reputació Online 2013:

LABturisme de la Diputació de Barcelona

7
Reputació Online _ context de referència:

LABturisme de la Diputació de Barcelona

8
Reputació Online _ context de referència:

Opinió d’altres clients a Internet com a palanca de decisió clau per als nous
t...
Reputació Online _ resultats generals:

LABturisme de la Diputació de Barcelona

10
Reputació Online _ resultats generals:
ÍNDEX DE REPUTACIÓ ONLINE / EVOLUTIU ANUAL 2010-2013:
n: 3.238 opinions

8,81
iRON
...
Reputació Online _ resultats generals:

Dins d’una mostra de 1.000 opinions de turistes a Internet relatives a
destinacion...
Reputació Online _ resultats generals:
PIRINEUS DE BARCELONA

15

15 Les Fonts del Ll obrega t

CATALUNYA CENTRAL
1 Monest...
Reputació Online _ resultats generals:

“Reputació Geo-posicionada”
Moderada varietat de destinacions (+175) i recursos (+...
Reputació Online _ resultats generals:

Berguedà

Osona

Bages

Vallès Oriental

Vallès
Occidental

Anoia

Alt Penedès

Ma...
Reputació Online _ resultats generals:
TEMÀTIQUES PRINCIPALS DELS RECURSOS COMENTATS PELS TURISTES:
n: 3.797 opinions
Tran...
Reputació Online _ resultats generals:

La comunicació oficial de les destinacions a les xarxes socials, representa una
ma...
Reputació Online _ resultats generals:
VOLUM D'OPINIONS / EVOLUTIU MENSUAL 2012-2013:
n: 2.749 opinions

400

350

300

20...
Reputació Online _ suggeriments d’actuació:

LABturisme de la Diputació de Barcelona

19
Reputació Online _ suggeriments d’actuació:
Per tal d’aconseguir mantenir en un entorn tant dinàmic aquesta elevada
reputa...
Reputació Online _ suggeriments d’actuació:
1) Una necessària “GESTIÓ PROACTIVA” de la Reputació Online:
•

Donar d'alta e...
Reputació Online _ suggeriments d’actuació:
2) amb l’objectiu final d’aconseguir una “REPUTACIÓ DISTRIBUÏDA”:

•

Amb més ...
Reputació Online _ el primer pas...

LABturisme de la Diputació de Barcelona

23
Reputació Online _ el primer pas:
UBICACIÓ DE LES 16 DESTINACIONS SELECCIONADES:

Pedraforca

.

.

Berguedà

.

Vic

.

C...
Crèdits:

Informes elaborats per:

viventialvalue
info@viventialvalue.com
www.viventialvalue.com
www.twitter.com/Vivential...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Reputation Online Barcelona Tourism Territories

470 views

Published on

Reputation online and identity
Identitat i reputació online de les destinacions turístiques de la província de barcelona 2013

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reputation Online Barcelona Tourism Territories

 1. 1. Identitat i Reputació Online de destinacions turístiques de la Província de Barcelona 22/10/2013 Projectes del LABturisme de la Diputació de Barcelona
 2. 2. Turisme i Internet Identitat Què diuen les destinacions de si mateixes? Perspectiva d’oferta Reputació Què diuen els clients de les destinacions? Perspectiva de demanda LABturisme dóna resposta a noves necessitats en Intel·ligència Turística: CONEIXEMENT + INNOVACIÓ LABturisme de la Diputació de Barcelona 2
 3. 3. Estudi d'Identitat Online 2011-2013: LABturisme de la Diputació de Barcelona 3
 4. 4. Identitat Online _ distribució perfils oficials: 33 destinacions de la Província de Barcelona amb més de 60 perfils oficials a 5 Xarxes Socials destacades. LABturisme de la Diputació de Barcelona 4
 5. 5. Identitat Online _ evolució 2011-2013: Indicadors Agregats per al conjunt de destinacions analitzades de la Província de Barcelona: Audiències Directes 26.495 2.185 (2011) "fans" "seguidors" Audiències Directes 51.020 10.802 "fans" "seguidors" + 93% + 394% 542 1.256 (2013) Audiències Directes (Variació 2011 / 2013) Volum de Continguts generats (2013) publicacions/mes publicacions/mes Destacat creixement en Qualitat i Quantitat de relacions amb les audiències directes a les xarxes socials de les destinacions de la Província. 23 LABturisme de la Diputació de Barcelona Total Perfils Oficials analitzats destinacions 18 destinacions 5
 6. 6. Identitat Online _ evolució 2011-2013: Transferència al territori i seguiment de les accions de millora implementades seguint els suggeriments del manual de “Bones Pràctiques” de l’edició 2011. LABturisme de la Diputació de Barcelona 6
 7. 7. Estudi de Reputació Online 2013: LABturisme de la Diputació de Barcelona 7
 8. 8. Reputació Online _ context de referència: LABturisme de la Diputació de Barcelona 8
 9. 9. Reputació Online _ context de referència: Opinió d’altres clients a Internet com a palanca de decisió clau per als nous turistes potencials. LABturisme de la Diputació de Barcelona 9
 10. 10. Reputació Online _ resultats generals: LABturisme de la Diputació de Barcelona 10
 11. 11. Reputació Online _ resultats generals: ÍNDEX DE REPUTACIÓ ONLINE / EVOLUTIU ANUAL 2010-2013: n: 3.238 opinions 8,81 iRON iRON Global Província Barcelona 8,54 2010 8,73 8,82 8,86 2011 2012 2013 Alt nivell VALORACIÓ general des del punt de vista QUANTITATIU. (Índex de Reputació Onine “iRON”) LABturisme de la Diputació de Barcelona 11
 12. 12. Reputació Online _ resultats generals: Dins d’una mostra de 1.000 opinions de turistes a Internet relatives a destinacions i recursos turístics de la Província, s’han observat més de 250 mencions explícites a aquests 5 qualificatius: “muy bien” “impresionante” “espectacular” “interesante” “recomendable” Alt nivell de VALORACIÓ general des del punt de vista QUALITATIU. LABturisme de la Diputació de Barcelona 12
 13. 13. Reputació Online _ resultats generals: PIRINEUS DE BARCELONA 15 15 Les Fonts del Ll obrega t CATALUNYA CENTRAL 1 Monestir de Montserrat Ubicació aproximada 2 Funicular Sant Joan 3 Món St Benet 3 5 4 2 1 COSTA BARCELONA 6 14 7 13 12 9 11 10 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Es pa i Na t. Sa nt Mi quel del Fa i Ma ri nel a nd Ca tal unya Ava ntga rde Li mous i ne Cri pta Ga udi Col oni a Güel l Segwa y Si tges Pa s s ei g Ma rítim Ca s a Ba ca rdí Mus eu del Ferroca rri l Frei xenet Codorni u Ca va s Na da l Recursos turístics “més reputats” (valoració + volum d’opinions). Recurs Públic vs Recurs Privat. LABturisme de la Diputació de Barcelona 13
 14. 14. Reputació Online _ resultats generals: “Reputació Geo-posicionada” Moderada varietat de destinacions (+175) i recursos (+600) presents a les opinions online dels turistes... LABturisme de la Diputació de Barcelona 14
 15. 15. Reputació Online _ resultats generals: Berguedà Osona Bages Vallès Oriental Vallès Occidental Anoia Alt Penedès Maresme Baix Llobregat Barcelonès Garraf Cos ta Ba rcel ona - Pa i s a tges de Ba rcel ona - Pi ri neus de Ba rcel ona ... però amb alta concentració d’opinions totals en pocs territoris i recursos, convivint amb “invisibilitat” i/o “inestabilitat” de reputació en molts altres. LABturisme de la Diputació de Barcelona 15
 16. 16. Reputació Online _ resultats generals: TEMÀTIQUES PRINCIPALS DELS RECURSOS COMENTATS PELS TURISTES: n: 3.797 opinions Transports Comerç Esports 1,45% Platges 10,46% 2,48% 1,92% Enoturisme 6,77% GD 1,05% Oci i atraccions 8,69% Història i cultura 9,14% Natura i paisatges Monuments i arquitectura 9,67% 48,38% Alta concentració temàtica dels recursos turístics que estan presents a les opinions del turistes, no sempre representatiu de la varietat real de la Província. LABturisme de la Diputació de Barcelona 16
 17. 17. Reputació Online _ resultats generals: La comunicació oficial de les destinacions a les xarxes socials, representa una major varietat temàtica dels recursos turístics de la Província. LABturisme de la Diputació de Barcelona 17
 18. 18. Reputació Online _ resultats generals: VOLUM D'OPINIONS / EVOLUTIU MENSUAL 2012-2013: n: 2.749 opinions 400 350 300 2012/07 Volum Opinions 250 2012/09 200 2012/11 150 100 2012/10 2012/01 2013/05 2013/01 2012/05 50 0 Mesos/Anys Tendència Obs erva ci ons : da des mens ua l s fi ns ma i g de 2013 Hi s tòric mensual Previ s ió mensual Alt dinamisme de l’entorn Internet, amb fort creixement de les opinions dels clients respecte a les destinacions i recursos de la Província. LABturisme de la Diputació de Barcelona 18
 19. 19. Reputació Online _ suggeriments d’actuació: LABturisme de la Diputació de Barcelona 19
 20. 20. Reputació Online _ suggeriments d’actuació: Per tal d’aconseguir mantenir en un entorn tant dinàmic aquesta elevada reputació general de les destinacions i recursos de la Província, però millorant la invisibilitat, inestabilitat i concentració mencionades, es recomana liderar activament la Reputació a Internet des dels organismes de gestió de les destinacions, sustentat en: 1) Una necessària "Gestió Proactiva” de la Reputació Online, 2) amb l’objectiu final de poder aconseguir una “Reputació Distribuïda” Liderar la Reputació Online Turística de la Província de Barcelona. LABturisme de la Diputació de Barcelona 20
 21. 21. Reputació Online _ suggeriments d’actuació: 1) Una necessària “GESTIÓ PROACTIVA” de la Reputació Online: • Donar d'alta els recursos en els principals portals online amb la finalitat d'aconseguir millores en la seva identificació (nominal, geogràfica,…) • Fomentar la generació de continguts per part dels turistes, que permeti donar major estabilitat a la reputació dels recursos, així com major visibilitat als que encara no són mencionats pels turistes. • Gestió de resposta als comentaris i opinions visibles a les pàgines Web, aplicant processos de seguiment i d'interacció amb els usuaris que generen continguts. • Sensibilitzar i formar als professionals públics i privats, respecte a la importància de la gestió proactiva i compartida de la reputació de les destinacions a Internet. • Establir quadres de comandament amb indicadors evolutius de la Reputació Online de les destinacions i recursos turístics, que complementin els actuals de la Província. LABturisme de la Diputació de Barcelona 21
 22. 22. Reputació Online _ suggeriments d’actuació: 2) amb l’objectiu final d’aconseguir una “REPUTACIÓ DISTRIBUÏDA”: • Amb més varietat de destinacions, recursos i temàtiques, d’acord amb la varietat real i al posicionament desitjat • Amb més presència i varietat de portals (generals i específics, locals i internacionals, etc.) cobrint diferents fases del cicle d’informació i decisió dels mercats objectius. • Amb varietat de formats en el contingut generat pels clients, “relat textual” + “relat visual”, incentivant la creació sistemàtica de contingut en foto i vídeo per part dels turistes, no només vinculada a accions puntuals. • Amb bon equilibri entre quantitat i qualitat dels clients que comparteixen contingut generat pels turistes. LABturisme de la Diputació de Barcelona 22
 23. 23. Reputació Online _ el primer pas... LABturisme de la Diputació de Barcelona 23
 24. 24. Reputació Online _ el primer pas: UBICACIÓ DE LES 16 DESTINACIONS SELECCIONADES: Pedraforca . . Berguedà . Vic . Cardona . Montseny . Malgrat de Mar Santa Susanna Pineda de Mar Calella . Montserrat . Terrassa Alt Penedès .. . . Platges del Maresme . .. . Castelldefels Sitges Platges del Garraf Transferència de coneixement al Territori: 16 Informes Qualitatius de destinacions líders de la Província de Barcelona LABturisme de la Diputació de Barcelona 24
 25. 25. Crèdits: Informes elaborats per: viventialvalue info@viventialvalue.com www.viventialvalue.com www.twitter.com/ViventialValue www.slideshare.net/ViventialValue www.linkedin.com/company/vivential-value Barcelona, octubre de 2013 LABturisme de la Diputació de Barcelona 25

×