Etohum teknoparklar

1,322 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,322
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Etohum teknoparklar

 1. 1. TEKNOPARKLARIN GİRİŞİMCİLERE SUNDUKLARI AVANTAJLAR KONUSUNDA ÖZET SUNUM<br />Mehmet Çaltekin<br />ÇALTEKİN MALİ MÜŞAVİRLİK<br />Etohum Kampı<br />12 Haziran 2010<br />
 2. 2. Genel Bilgi<br />Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; <br />yasal düzenlemesi 4691 sayılı <br />Kanun ile yapılan ve 5746 sayılı <br />Araştırma ve Geliştirme <br />Faaliyetlerinin Desteklenmesi <br />Hakkında Kanun ile de ilave destek <br />sağlanan bölgelerdir.<br />Etohum Kampı 12 Haziran 2010<br />
 3. 3. Sayfa 3<br />Genel Bilgi<br />Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları <br />ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak; <br />teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji<br />yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, <br />teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları <br />yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş <br />imkânı yaratmak gibi amaçlarla oluşturulan <br />Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki <br />uygulamaları vergi ve sosyal güvenlik <br />açısından değerlendirerek, buna ilişkin <br />bir özeti sizlere sunacağız.<br />Etohum Kampı 12 Haziran 2010<br />
 4. 4. Sayfa 4<br />BÖLGEDE SAĞLANAN DESTEKLER<br />Bölgede faaliyette bulunan firmalara <br />sağlanan destekler şunlardır:<br />- Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası<br />- Ücretlerde Vergi İstisnası<br />- KDV İstisnası<br />- Sosyal Güvenlik Primi İşveren Hissesi Desteği<br />Etohum Kampı 12 Haziran 2010<br />
 5. 5. Sayfa 5<br />BÖLGEDE SAĞLANAN DESTEKLER<br />Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası<br />Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar <br />vergisi  mükelleflerinin, münhasıran bu<br />bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde <br />ettikleri kazançları 31.12.2013 tarihine kadar <br />gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.<br />Etohum Kampı 12 Haziran 2010<br />
 6. 6. Sayfa 6<br />BÖLGEDE SAĞLANAN DESTEKLER<br />Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası<br />Bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin bu kapsam <br />dışında ancak, normal ticari işlemleri kapsamında <br />elde edecekleri diğer gelirleri ile olağandışı gelirleri<br />ise istisna kapsamında değildir. <br />Kanun’ da yer alan istisna, bir kazanç istisnasıdır. <br />Dolayısıyla, istisna kapsamında olan projeler ile ilgili <br />olarak elde edilen hasılattan proje maliyetinin <br />düşülmesi sonucu bulunacak kazancın tamamı <br />vergiden istisna olacaktır.<br />Etohum Kampı 12 Haziran 2010<br />
 7. 7. Sayfa 7<br />BÖLGEDE SAĞLANAN DESTEKLER<br />KDV İstisnası<br />Katma Değer Vergisi Kanunu’ na eklenen geçici madde<br />20 ye göre; girişimcilerin münhasıran bu bölgelerde <br />ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş <br />uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta<br />kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri <br />katma değer vergisinden müstesnadır. <br />Burada yer alan istisna kapsamındaki teslim ve hizmetler<br />için yüklenilen KDV nin indirimi de mümkün olmadığından<br />sözkonusu KDV maliyet ya da gider olarak<br />değerlendirilmektedir.<br />Etohum Kampı 12 Haziran 2010<br />
 8. 8. Sayfa 8<br />BÖLGEDE SAĞLANAN DESTEKLER<br />Diğer Kurumlardan Sağlanan Ar-Ge Destekleri<br />Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren <br />firmaların 4691 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde <br />öngörülen istisnadan yararlanan Ar-Ge projelerine diğer <br />kurumlar tarafından hibe şeklinde sağlanan destekler de <br />söz konusu istisna kapsamında değerlendirilecek olup, <br />bu mahiyetteki desteklerin firmaların diğer <br />faaliyetlerinden doğan kazanca dahil edilerek <br />vergilendirilmesi söz konusu değildir.<br />Etohum Kampı 12 Haziran 2010<br />
 9. 9. Sayfa 9<br />BÖLGEDE SAĞLANAN DESTEKLER<br />BÖLGEDE GÖREV YAPACAK ARAŞTIRMA, AR-GE VE <br />YAZILIM PERSONELİNİN GELİR VERGİSİ İSTİSNASI<br />Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu <br />görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2013 tarihine kadar her türlü <br />vergiden müstesnadır. Bu niteliklere haiz olsalar dahi, bir <br />personelin araştırma, yazılım ve AR-GE çalışmaları dışında<br />kalan görevleri dolayısıyla ödenen ücretlerinin istisna<br />kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bölgede<br />araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personeli dışında kalan diğer<br />personele yapılan ücret ödemeleri de istisnaya konu edilmez.<br />Etohum Kampı 12 Haziran 2010<br />
 10. 10. Sayfa 10<br />BÖLGEDE SAĞLANAN DESTEKLER<br />BÖLGEDE GÖREV YAPACAK ARAŞTIRMA, AR-GE VE <br />YAZILIM PERSONELİNİN GELİR VERGİSİ İSTİSNASI<br />Personelin hem bölge içinde hem de bölge dışındaki<br />projelerde çalışıyor olması halinde sadece bölge <br />içerisinde çalışılan süreye tekabül eden ücret kısmı gelir <br />vergisinden istisnadır. Bölge dışında çalışılan süreye ait <br />hak kazanılan ücret ise gelir vergisine tabidir.<br />Etohum Kampı 12 Haziran 2010<br />
 11. 11. Sayfa 11<br />BÖLGEDE SAĞLANAN DESTEKLER<br />5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELIŞTIRME FAALIYETLERININ <br />DESTEKLENMESI HAKKINDA KANUN İLE SAĞLANAN SİGORTA PRİM <br />DESTEĞİ<br />Ar-ge Destek Kanunu kapsamında yararlanılabilecek destekler <br />şunlardır:<br />          (1) Ar-Ge indirimi <br />          (2) Gelir vergisi stopajı teşviki<br />          (3) Sigorta primi desteği<br />          (4) Damga vergisi istisnası <br />          (5) Teknogirişim sermayesi desteği<br />          (6) Rekabet öncesi işbirliği projelerindeki harcamalarla ilgili vergisel düzenlemeler<br />Etohum Kampı 12 Haziran 2010<br />
 12. 12. Sayfa 12<br />BÖLGEDE SAĞLANAN DESTEKLER<br />5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELIŞTIRME FAALIYETLERININ <br />DESTEKLENMESI HAKKINDA KANUN İLE SAĞLANAN SİGORTA PRİM <br />DESTEĞİ<br />Söz konusu yasa ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için sağlanan <br />önemli bir destek unsuru da yasada yer alan  “ücreti gelir <br />vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde <br />ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren <br />hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı <br />bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.” düzenlemesi ile <br />sağlanan sigorta prim desteğidir.<br />Etohum Kampı 12 Haziran 2010<br />
 13. 13. Sayfa 13<br />BÖLGEDE SAĞLANAN DESTEKLER<br />İşveren hissesi sigorta prim desteği, kapsama giren her bir <br />personel için Kanunda sayılan şartları taşımaları kaydıyla, <br />Kanuna göre Sosyal Güvenlik Kurumuna ilk defa bildirilmeye <br />başlanılan tarihten itibaren beş yılı aşmamak üzere uygulanır. <br />Destekten yararlanılmaya başlanıldıktan sonra herhangi bir <br />sebeple çalışmaya ara verilmesi veya destekten <br />yararlanılmaya başlanıldıktan sonra işten ayrılıp aynı işe <br />tekrar başlanılması ya da Kanun kapsamına giren başka bir <br />işyerinde çalışmaya başlanılması bu süreyi uzatmaz.<br />Etohum Kampı 12 Haziran 2010<br />
 14. 14. Sayfa 14<br />Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere<br />yönelik firmaların; teknoloji veya yazılım<br />üretme/geliştirme, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, <br />yöntem veya hizmet haline dönüştürme faaliyetlerini,<br />burada değindiğimiz desteklerden de yararlanarak<br />sağlayacakları katkılarla daha da geliştirmelerini dileriz.<br />TEŞEKKÜRLER<br />Etohum Kampı 12 Haziran 2010<br />

×