Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bizspark tanıtım

2,445 views

Published on

bizspark programı tanıtım

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bizspark tanıtım

 1. 1.
 2. 2. Sürdürülebilir Yazılım Ekosistemi Geliştirme<br />Ekosistemileberaberyenifırsatlaroluşturma<br />Destek<br />İnovasyonMerkezleri<br />İşgücü<br />Geliştirme<br />YeniTeknolojiler<br />Yenilikçi<br />Çözümler<br />TanınırlıkveBilinirlikte Destek<br />Genişleyen<br />Ekosistem<br />İşGeliştirme<br />Pazarlar<br />
 3. 3. Yazılım SektöründekiGirişimcileriBekleyenZorluklar<br /><ul><li>Yatırım ihtiyacı
 4. 4. Fongereksinimi
 5. 5. Yeniteknolojilereerişim
 6. 6. Lisanstemini
 7. 7. Işmodelioluşturma</li></ul>Yatırım<br />Karmaşıklık<br /><ul><li>Yenipazarlarbulunması
 8. 8. Şirket ve ürün vizyonu oluşturma
 9. 9. Müşteri portföyü oluşturma
 10. 10. Profesyonel yönetimdanışmanlık desteği
 11. 11. Teknikdestek</li></ul>Vizyon<br />Destek<br />Kaynak: Microsoft Girişimci Yazılım ŞirketleriAraştırması, Eylül 2007<br />
 12. 12. Yazılım SektöründekiGirişimcileriBekleyenZorluklar<br /><ul><li>Yatırım ihtiyacı
 13. 13. Fongereksinimi
 14. 14. Yeniteknolojilereerişim
 15. 15. Lisanstemini
 16. 16. Işmodelioluşturma</li></ul>Yatırım<br />Karmaşıklık<br /><ul><li>Yenipazarlarbulunması
 17. 17. Şirket ve ürün vizyonu oluşturma
 18. 18. Müşteri portföyü oluşturma
 19. 19. Profesyonel yönetimdanışmanlık desteği
 20. 20. Teknikdestek</li></ul>Vizyon<br />Destek<br />Kaynak: Microsoft Girişimci Yazılım ŞirketleriAraştırması, Eylül 2007<br />
 21. 21. Yazılım SektöründekiGirişimcileriBekleyenFırsatlar<br />Yazılımsektöründekigirişimcilerin ilk kuluçkadönemlerindegelişmelerinedestekolmayı ve işmodellerinioluşturmalarınakatkısağlamayı hedefleyen küresel program<br />http://www.bizspark.com/<br />
 22. 22. Katılım Koşulları<br />1. En az bir yazılım ürünü veya hizmetini pazara sunan<br />2. Kuruluş yılı itibariyle 3 yılı geçmemiş <br />3.Yıllıkcirosu 250.000 USD altındaki(Türkiye için)<br />Bilgi ve başvuru için: <br />www.microsoft.com/turkiye/bizspark<br />www.bizspark.com<br />www.yazilimciyizbiz.com<br />
 23. 23. BizSpark Üyeliği ile Kazanımlar<br /><ul><li>Yazılım desteği
 24. 24. MSDN Üyeliği sayesinde en son teknolojileri kullanarak yazılım geliştirebilirsiniz.
 25. 25. Teknik destek
 26. 26. İş geliştirme ve teknik eğitimler
 27. 27. İki teknik destek hakkı
 28. 28. Yönetilen MSDN Premium haber gruplarına erişim
 29. 29. Dünya çapındaki BizSpark program işortakları ağına erişim
 30. 30. Bilinirliğinizi artırın
 31. 31. Yatırımcılar, işortakları, basın, müşteri ekosisteminden faydalanarak pazarlama gücünüzü artırın </li></li></ul><li>Microsoft BizSpark Programı<br />Üniversite kuluçka merkezleri ve devlet kuruluşları<br />Barındırma Hizmet Sağlayıcıları <br />Sektörel dernek ve kurumlar<br />Yatırımcılar, girişimci melek ağları<br />Girişimcileri destekleyen BizSpark Ağ İş Ortakları (Network Partners)<br />BizSpark™ programına katılan girişimciler<br />
 32. 32. <ul><li>www.yazilimciyizbiz.com
 33. 33. Etkinlik ve haber duyuruları
 34. 34. Çevrimiçi seminerler
 35. 35. Kaynak ve referans içerik
 36. 36. YazılımcıyızBiz Aylık E-bülteni: Siteden kayıt olabilirsiniz
 37. 37. BizSpark Camps
 38. 38. www.microsoft.com/turkiye/bizspark
 39. 39. BizSpark Türkiye@ Facebook
 40. 40. http://twitter.com/bizsparkturkiye</li></ul>Üyelerle İletişim<br />
 41. 41. Sorularınız için<br />İletişim ve Sorularınız için: <br />İnanç Yüksel<br />v-inancy@microsoft.com<br />inancy@msiletisim.com<br />

×