Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
VKW Beleidsnota
De winst van waarden
Auteurs: Geert Janssens, Hoofdeconoom bij VKW Metena
Rik De Wulf, Business Ethics Man...
Inhoudstafel
1. Inleiding
2. Vraag naar verantwoordelijke ondernemingen
3. Maatschappelijke verantwoordelijkheid en winst
...
1. Inleiding
• Vaststelling: Waarden steeds meer opgenomen in
mission statement of bedrijfscommunicatie
• Vraag: Loont „wa...
2. Vraag naar verantwoordelijke ondernemingen
Verantwoordelijkheid van ondernemingen is gestegen
Redenen:
1. Grenzen aan d...
3. Maatschappelijke verantwoordelijkheid en winst
Maatschappelijke verantwoordelijkheid
= Betrokkenheid bij de belangen je...
 Samenhang zakelijke en maatschappelijke winst:
Bedrijf kan op zakelijke wijze
bijdragen aan een betere
samenleving
Niet ...
4. Onderzoek naar winst van waarden
Wat zegt het onderzoek over samenhang winst en waarden:
1. Probleemsituering
• Hoe rep...
2. Wat meten we?
Methodologische hindernissen:
• Hoe financiële resultaten van een bedrijf meten?
• Hoe „waardengericht‟ o...
3. Theoretische onderbouw
Opportunistische benadering:
• Waardengericht ondernemen omdat het „moet‟
• Geassocieerd met rep...
4. Resultaten van meta-onderzoek
Significant en causaal verband tussen
waardengericht ondernemen en
financiële resultaten ...
5. Verklarende factoren
Waarom is er een samenhang?
Schema met verklarende factoren:
1. Opportunistische benadering
„Corporate responsability‟:
• externe reputatie hoog houden
• ook vorm van risicomanagement...
2. Positivistische benaderingen
• Vertrekken van positieve intentie:
verantwoordelijke aanpak genereert
„goodwill‟ in de s...
6. Een nieuwe theorie van het bedrijf?
• Belangrijkste conclusie beleidsnota:
“bedrijven hebben belang bij waardengericht ...
7. Links
Voor verdere verdieping:
– VKW beleidsnota „De winst van waarden‟:
http://www.vkw.be/kennisbank/loont-waardengeri...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Winst van waardengericht ondernemen

441 views

Published on

We stellen vast dat steeds meer bedrijven expliciet waarden opnemen in hun mission statement of verwerken in hun communicatie. Maar loont waardengericht ondernemerschap wel? In de nieuwe beleidsnota gaan Geert Janssens en Rik De Wulf dit na.

Intuïtief denkt men dat waardengericht ondernemen loont. Maar kan dit ook cijfermatig worden hard gemaakt? VKW Metena toont in deze nota aan dat een dergelijk beleid wel degelijk wordt beloond in de bedrijfsresultaten. Dit is geen statistisch artefact. Er is wel degelijk een causaal verband.

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Winst van waardengericht ondernemen

 1. 1. VKW Beleidsnota De winst van waarden Auteurs: Geert Janssens, Hoofdeconoom bij VKW Metena Rik De Wulf, Business Ethics Manager bij VKW Metena 63 april 2013
 2. 2. Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Vraag naar verantwoordelijke ondernemingen 3. Maatschappelijke verantwoordelijkheid en winst 4. Onderzoek over de winst van waarden 5. Verklarende factoren 6. Een nieuwe theorie van het bedrijf? 7. Links De integrale tekst van de VKW beleidsnota is te vinden op: (…)
 3. 3. 1. Inleiding • Vaststelling: Waarden steeds meer opgenomen in mission statement of bedrijfscommunicatie • Vraag: Loont „waardengericht‟ ondernemen wel? • Besluit: „Waardengericht‟ ondernemen leidt tot betere bedrijfsresultaten
 4. 4. 2. Vraag naar verantwoordelijke ondernemingen Verantwoordelijkheid van ondernemingen is gestegen Redenen: 1. Grenzen aan de controlerende en sturende rol van de overheid 2. Globalisering 3. Technologische ontwikkelingen 4. Democratisering van het moreel gezag
 5. 5. 3. Maatschappelijke verantwoordelijkheid en winst Maatschappelijke verantwoordelijkheid = Betrokkenheid bij de belangen jezelf, anderen en het grote geheel Ethiek en ondernemen te combineren?  Onze stelling: winst en waarden versterken elkaar Eigenbelanghypothese = Ondernemingen handelen uit eigen belang, winst centraal Gemengde motieven van bedrijven = Morele verantwoordelijkheid in het verlengde van zakelijke belangen, waarden en winst niet tegengesteld
 6. 6.  Samenhang zakelijke en maatschappelijke winst: Bedrijf kan op zakelijke wijze bijdragen aan een betere samenleving Niet alles wat moreel juist en verantwoordelijk is levert winst op
 7. 7. 4. Onderzoek naar winst van waarden Wat zegt het onderzoek over samenhang winst en waarden: 1. Probleemsituering • Hoe representatief zijn de gekende casussen / succesverhalen? • Hoe kunnen we er zeker van zijn dat we niet enkel observeren wat we willen bewijzen?
 8. 8. 2. Wat meten we? Methodologische hindernissen: • Hoe financiële resultaten van een bedrijf meten? • Hoe „waardengericht‟ ondernemen omschrijven?  Alternatieven „waardengericht‟ ondernemen: - Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) - Duurzaam en ethisch ondernemen - Corporate Social Responsibility (CRS) - Corporate Social Performance (CRP)
 9. 9. 3. Theoretische onderbouw Opportunistische benadering: • Waardengericht ondernemen omdat het „moet‟ • Geassocieerd met reputatiemanagement en overschot aan middelen Positivistische benadering: • Voorbeeld van „goed management‟ • Uitgangspunt: waardengericht ondernemen  betere relaties met stakeholders  betere financiële resultaten
 10. 10. 4. Resultaten van meta-onderzoek Significant en causaal verband tussen waardengericht ondernemen en financiële resultaten van een bedrijf Verband in 2 richtingen: • Waardengericht ondernemen  meer winst • Meer middelen  meer goed doen/ waardengericht ondernemen door bedrijf
 11. 11. 5. Verklarende factoren Waarom is er een samenhang? Schema met verklarende factoren:
 12. 12. 1. Opportunistische benadering „Corporate responsability‟: • externe reputatie hoog houden • ook vorm van risicomanagement Bedrijf: aandacht hebben voor sociale, maatschappelijke en/of ecologische impact van de bedrijfsactiviteiten WANT samenleving kritischer dan ooit voor maatschappelijk gedrag van organisaties
 13. 13. 2. Positivistische benaderingen • Vertrekken van positieve intentie: verantwoordelijke aanpak genereert „goodwill‟ in de samenleving • Verklarende deelfactoren:
 14. 14. 6. Een nieuwe theorie van het bedrijf? • Belangrijkste conclusie beleidsnota: “bedrijven hebben belang bij waardengericht ondernemen” • Naar toekomst toe: – Grotere druk van de publieke opinie op bedrijven om duurzaam te ondernemen – Indien men winstmaximalisatie wil voortzetten: aan verwachtingen stakeholders voldoen en waardengericht ondernemen
 15. 15. 7. Links Voor verdere verdieping: – VKW beleidsnota „De winst van waarden‟: http://www.vkw.be/kennisbank/loont-waardengericht- ondernemen-wel – VKW: www.vkw.be

×