Whitepaper Managed Document

434 views

Published on

De Care & Cure-sector zorgt voor patiënten en cliënten,
Ricoh zorgt voor de instellingen

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
434
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Whitepaper Managed Document

 1. 1. Whitepaper Managed DocumentServices in de ZorgDe Care & Cure-sector zorgt voor patiënten en cliënten,Ricoh zorgt voor de instellingen
 2. 2. Whitepaper MDS in de ZorgWhitepaper Managed DocumentServices in de ZorgDe Care & Cure-sector zorgt voor patiënten en cliënten,Ricoh zorgt voor de instellingen Oktober 2011 | 3
 3. 3. Whitepaper MDS in de ZorgAuteurs:Paul Nanninga Director Strategic Accounts & Managed Document ServicesMichiel Bonte Business Manager HealthcarePatricia van ’t Hof Strategisch Account Manager HealthcarePieter Rahusen Market Development Manager HealthcareSara Joosten Market Development Manager Managed Document ServicesRicoh Nederland BVOktober 20114 | Oktober 2011
 4. 4. Whitepaper MDS in de ZorgNB: Alle referenties en internetadressen waren correct bij publicatie van dit whitepaper. De auteurs kunnen echterniet verantwoordelijk gehouden worden voor veranderingen die hierin mettertijd plaats vinden. Dit whitepaperwerd geschreven in samenwerking met Zeekhoe Communicatie.Dit whitepaper is gericht aan directies en ICT-organisaties uit de Care & Cure sector. In dit whitepaper bouwtRicoh voort op de succesvolle oplossingen voor de Care & Cure-sector door deze te combineren met professioneleICT-dienstverlening. Het zet uiteen hoe Ricoh Managed Document Services (MDS) helpt om de vraagstukkenrond complexiteit, beheer en onderhoud in de ICT-organisaties van zorginstellingen te beantwoorden. MDSis een dynamische, flexibele en schaalbare dienst voor informatievoorziening, -beveiliging en -beheer. Slimdocumentbeheer in het zorgproces en de administratieve en bedrijfsprocessen die dat ondersteunen, maaktde werkprocessen van zorginstellingen efficiënt. Daarnaast spelen zij zo beter in op de stijgende kosten enbehoeften van de overheid, zorgpartners, patiënten en cliënten. Slim documentbeheer vraagt om een robuusteen allesomvattende ICT-organisatie. Het behoort echter niet tot de kerncompetentie van zorginstellingen opdeze zelf te implementeren en te beheren. Dit whitepaper toont aan hoe de Care & Cure sector zich volledig kanconcentreren op het verzorgen van patiënten en cliënten. Ricoh ondersteunt dat door het analyseren, verbeteren,implementeren, beheren en optimaliseren van de informatieomgeving uit handen te nemen. Handen die zodoendevaker aan het bed kunnen zijn. Oktober 2011 | 5
 5. 5. Whitepaper MDS in de ZorgInhOudsOpgAve1. Complexiteit in de ICt-omgeving 72. Managed document services voor de zorgsector 82.1 Samenwerkend netwerk van ICT-specialisten 93. Mds in de praktijk 9Stap 1: Begrijpen 9Stap 2: Verbeteren 10Stap 3: Veranderen 10Stap 4: Beheren 10Stap 5: Optimaliseren 114. vijf richtlijnen voor de CIO 125. Conclusie 126. Mds van ricoh 137. Management summary 13BIjlAgenBijlage I Overzicht ICT-oplossingen in de zorg 146 | Oktober 2011
 6. 6. Whitepaper MDS in de Zorg1. COMplexIteIt In de ICt-OMgevIngZorgverleners willen patiënten of cliënten zo snel, comfortabel en efficiënt mogelijk beter maken of verzorgen.Dat is de kerntaak van een ziekenhuis of VVT-instelling. De ICT-organisatie van de zorginstelling ondersteuntdat streven. Tegelijkertijd staan zorginstellingen momenteel onder grote druk door verschillende economische,maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen:• Om de betaalbaarheid, betrouwbaarheid en toegankelijkheid in de zorg te waarborgen, komt de overheid met bezuinigingen en de introductie van marktwerking.• De toename van de zorgvraag betekent dat de zorgsector de komende jaren veel medewerkers moet aantrekken. Tegelijkertijd neemt de beroepsbevolking af, dus efficiënter werken is noodzakelijk.• Patiënten, cliënten en medewerkers leggen de lat hoog als het gaat om kwaliteit en tevredenheid van zorg en werk.ICT-organisaties willen zorginstellingen helpen aan al deze vraagstukken tegemoet te komen, onder meer metinzichtelijk, efficiënt, beheersbaar en gestroomlijnd informatiebeheer. Dat betekent ICT-oplossingen inzetten om dekwaliteit van het zorgproces te verbeteren. Ook in de administratieve en bedrijfsprocessen die dat ondersteunen,brengt ICT efficiëntie. Slim documentbeheer integreert bovendien alle informatie uit alle bronnen, of deze nuzorgspecifiek, administratief of bedrijfsmatig zijn. De uitdaging daarbij is dat voor de implementatie, integratie,beheer en onderhoud van ICT bij ieder vraagstuk en proces een andere technologische competentie vereist is (ziebijlage I). Oktober 2011 | 7
 7. 7. Whitepaper MDS in de Zorg2. MAnAged dOCuMent servICes vOOr de zOrgseCtOrDe oplossingen die informatietechnologie biedt voor het verbeteren van de zorg-, bedrijfs- en administratieveprocessen, vragen om een brede en diepgaande kennis van ICT. Voor een ICT-organisatie van een zorginstellingis dit moeilijk te realiseren. ICT-medewerkers moeten bijvoorbeeld continu op de hoogte zijn en blijven om dekwaliteit van de prestaties van de benodigde hardware en software op niveau te houden. Ook als deze apparatuurof programmatuur maar zelden of in kleine omgevingen gebruikt wordt. Veel leveranciers eisen bovendien datalleen gecertificeerde ICT’ers aan hun producten en oplossingen werken. De meeste ICT-afdelingen binnen eenzorginstelling kunnen en willen dit niet waarmaken.De oplossing van dit vraagstuk ligt in Managed Document Services (wwwwwww). MDS is een reeks van opmaat gemaakte services die informatieprocessen in organisaties stroomlijnt, aangevuld met gespecialiseerdeondersteuning en consultancy. Deze variëren van algemeen advies over administratieve- en bedrijfsprocessen tot adviesvoor de unieke omgeving van de zorginstelling. Dat breidt zich verder uit van analyse en planning tot en met changemanagement: het begeleiden van het management en de eindgebruikers. Voor de zorgsector is het van belangdat MDS uitgaat van de gedachtegang dat alles wat te maken heeft met patiënten, cliënten en medewerkers eenkwestie is van informatiebeheer. Dit bestrijkt de hele keten van het invoeren, verwerken en (re)produceren vangegevens, en stelt daarbij de medewerkers en patiënten of cliënten centraal. Ricoh Proces Ricoh (Input Services) (Output Services) ail E-m CRD x& Fa Post SFP Ontvangst, Overplaat- scannen, Primair Primair Ontvangst Produceren sen naar extractie, Proces Proces data & leveren ECM/ERP/ valideren WFM MFP MFP b O.M We Digitaal archiveren . & terugplaatsen Ricoh Ricoh (Input Services) (Output Services) Primaire Processen -mail - Patiëntregistratie CRD x &E Fa - Formulierverwerking - Scannen naar ZIS/EPD - Digitaliseren CMA Post SFP Ontvangst, Overplaat- scannen, Ontvangst Produceren sen naar extractie, data & leveren ECM/ERP/ valideren WFM MFP MFP Secundaire Processen - Factuurverwerking O.M We b - HR-dossiers . - Digitalisering Keten van Input - Throughput - Output8 | Oktober 2011
 8. 8. Whitepaper MDS in de ZorgOm dit binnen de ICT-organisatie en -omgeving goed te realiseren, is een partner vereist met kennis en ervaring,maar vooral met grote betrokkenheid bij de vraagstukken van zorginstellingen. Door alle vraagstukken rondinformatie- en documentvoorziening te beleggen bij één partner hoeven zorginstellingen geen kostbare tijd enenergie meer te steken in de complexiteit én de risico’s van informatiebeheer. Het hoeft niet ingrijpend te zijn ominformatie/documentbeheer zo optimaal mogelijk te organiseren, want MDS is stapsgewijs te realiseren:1: door het optimaliseren van de outputomgeving2: door procesoptimalisatie, bijvoorbeeld patiëntenregistratie3: door document/business process outsourcing (DPO/BPO), het deels of volledig uitbesteden van werk- of bedrijfsprocessen.2.1 samenwerkend netwerk van ICt-specialistenMiddels MDS kan de ICT-organisatie van een zorginstelling worden ontzorgd doordat de partner een breed netwerkvan ICT-specialisten onderhoudt en aanstuurt. Dit expertisenetwerk bestaat veelal uit bedrijven met een diepe enbrede kennis en ervaring op het gebied van specifieke deeloplossingen voor informatievoorziening, -beheer en-beveiliging, maar ook andere ICT-oplossingen, zoals software, hardware, systeemintegratie en dienstverlening.ICT-organisaties van zorginstellingen hoeven zich niet meer bezig te houden met de samenstelling van desamenwerkingsverbanden of het beheer van de verantwoordelijkheden, contracten of licenties. De MDS-partneris de regisseur die de beste partijen en contracten bij elkaar brengt en beheert. Zeker wanneer dit bestaandecontracten zijn die de zorginstelling is aangegaan met diverse ICT-leveranciers en -dienstverleners. Daarnaastbetekent het uitgebreide netwerk van ICT-specialisten voor zorginstellingen dat zij de best beschikbare oplossingenkrijgen, op ieder vlak waar de hoogste kwaliteit vereist is.3. Mds In de prAktIjkHoe MDS precies wordt ingericht, is voor iedere Care & Cure instelling anders. Daarom is het van belang dat de ICT-organisatie in zee gaat met een partner die het mogelijk maakt om de diensten volledig, of in op maat gemaaktedelen, en in losse of hechte samenwerking uit te voeren. Ook wat betreft de verantwoordelijkheden moet hetMDS-contract alle flexibiliteit bieden. Ongeacht welke vorm van uitbesteding de voorkeur heeft, ligt onder hetmaatwerk een standaardtraject dat bestaat uit 5 stappen:Stap 1: BegrijpenStap 2: VerbeterenStap 3: VeranderenStap 4: BeherenStap 5: OptimaliserenStap 1: BegrijpenDe eerste fase van MDS is altijd een grondige analyse van de bestaande situatie, hoe geavanceerd of juistverouderd deze ook is. Het MDS-traject begint met een gedegen onderzoek van de document/informatieomgeving,contracten en kosten. Dat betreft de techniek die de bedrijfs- en zorgprocessen ondersteunt, maar ook de mensendie met deze processen werken. Zodoende worden de bestaande werkwijzen en middelen transparant in kaartgebracht. Deze worden bovendien aangevuld met een objectieve en onafhankelijke analyse. Door gesprekken metmedewerkers, zorgverleners en directies, ontstaat een plan van aanpak voor het aansluiten van de bestaande ICT-omgeving op de wensen en eisen voor een efficiënter en gedragen informatiebeleid. Oktober 2011 | 9
 9. 9. Whitepaper MDS in de ZorgStap 2: VerbeterenDe analyse uit stap 1 van het MDS-traject maakt duidelijk waarop de Care & Cure instelling kosten kan besparenof de efficiëntie kan verbeteren. Zo zijn er vaak nog veel ‘papieren’ documenten en dossiers, die door digitaliseringde informatiestroom kunnen verrijken. Of biedt de informatieomgeving ruimte voor consolidatie met minder,zuinigere, snellere en gecentraliseerde systemen. Ook het aanpassen van de interne beleidsregels rond de manierwaarop informatie wordt ingevoerd, verwerkt en uitgevoerd, bespaart direct kosten.Na het digitaliseren van alle informatie en het centraliseren en consolideren van de systemen, volgt het verbeterenvan de processen die hiervan gebruikmaken. Dat kan door de inzet van nieuwe oplossingen of door uitbreidingen/aanpassingen. Daarbij wordt tegelijkertijd gekeken of er wijzigingen nodig zijn om te waarborgen dat de processenvoldoen aan alle eisen van patiënten, medewerkers, zorgverleners, wet- en regelgeving, gedragscodes, richtlijnenen interne beleidsregels.Stap 3: VeranderenHet functioneel ontwerp voor verbeteringen in informatievoorziening en -beheer wordt vormgegeven in eenprojectplan. Dit is het fundament onder het volledige implementatietraject, van opdracht tot overdracht. Hetprojectmanagement dat door de MDS-partner wordt uitgevoerd in het hele traject, van stap 1 tot en met stap5, is hier van bijzonder belang. Zo blijft tijdens de implementatie de aandacht geconcentreerd op de doelen voorgebruiksvriendelijkheid, efficiëntieverbetering en kostenbeheersing.Bij nieuw- of verbouw kunnen de verbeteringen in de informatieomgeving direct gerealiseerd worden. In eenbestaande omgeving is dat niet altijd mogelijk. De oplossing ligt er in dat laatste geval in om de vernieuwingennaast de ‘oude’ situatie op te zetten. Pas wanneer alles getest is, en aantoonbaar naar behoren en verwachtingpresteert, wordt deze parallelle omgeving omgezet naar de productieomgeving.Het projectplan brengt vernieuwingen en verbeteringen in de bedrijfs- en zorgsystemen en de werkprocessendie daarvan gebruikmaken. Het houdt echter ook rekening met het feit dat een succesvolle implementatiesterk afhankelijk is van de deelname, motivatie en steun van alle betrokkenen, van patiënten en cliënten totbaliemedewerkers, specialisten en de directie. Change Management is daarom ook in deze stap altijd een integraalonderdeel van projectmanagement.Stap 4: BeherenNa het begrijpen, verbeteren en veranderen van de zorg- en bedrijfsprocessen kan de stap ‘beheren’ dekostenbesparingen en productiviteitsverbeteringen realiseren. Daarvoor is het belangrijk dat de oplossing continugeëvalueerd wordt. Dit garandeert kostenbeheersing, minder inzet van ICT-mensen en -middelen en verhoogdetevredenheid bij medewerkers, patiënten en cliënten.Het beheren en het onderhouden van de hele ICT-omgeving zorgt ervoor dat de ICT-organisatie minder tijd,mankracht en energie kwijt is aan de basale taken. Daardoor kunnen ICT-medewerkers al hun aandacht vestigenop bezigheden die waarde toevoegen, bijvoorbeeld het efficiënter maken van processen en het productiever makenvan medewerkers. Beheren betekent ook optreden als een helpdesk om eindgebruikers te ondersteunen en alscentraal aanspreekpunt voor alle onderdelen van de ICT-omgeving. Vanzelfsprekend worden de prestaties van de10 | Oktober 2011
 10. 10. Whitepaper MDS in de ZorgICT-omgeving continu gecontroleerd op basis van service levels en key performance indicators. Heldere rapportageszorgen voor inzicht in de prestaties en managementinformatie die het beslissingproces ondersteunt.Naast beheer is het waarborgen van de beveiliging en de beschikbaarheid van de systemen en gegevens essentieel.Tenslotte wil de ICT-organisatie van de zorginstelling niet het risico lopen van gegevensverlies of -diefstal.Of toegang bieden voor andere bedreigingen, zoals virussen, hackers, spyware, spam en phishingaanvallen(gezamenlijk ook wel ‘malware’ genoemd). Dit vraagstuk is in de zorg extra dringend, omdat het gaat omprivacygevoelige en vertrouwelijke gegevens. Daarvoor brengt MDS een hoog niveau van expertise op het gebiedvan informatiebeveiliging.Het waarborgen van een betrouwbare en beveiligde informatievoorziening vraagt om een aantal ingrijpendemaatregelen. Op gebied van techniek, maar ook in de manier waarop mensen met informatiesystemen omgaan. Informatiebeveiliging is bovendien een kwestie van fysieke beveiliging, bijvoorbeeld met pasjes entoegangspoorten. Om de bescherming van gegevens te verzekeren helpt MDS beleidsmatige gedragsregels op testellen, toe te passen en te controleren. Daarbij is het uitgangspunt altijd de juiste balans tussen de niveaus vanveiligheid en toepasbaarheid van deze oplossingen en maatregelen.MDS waarborgt ook de beschikbaarheid van apparatuur en gegevens. Dat geldt voor de computerapparatuur ende programmatuur, maar ook voor de toegang tot gegevens. En alle verbindingen daartussen. Hetzelfde geldt vooralle bedrijfskritische processen, zoals patiëntenregistratie.Beschikbaarheid van informatie betekent dat alle gegevens toegankelijk zijn voor iedereen die deze nodig heeft,op het juiste moment. Overal waar zorgverleners en patiënten of cliënten samen komen. Of dit nu in een spreek-,operatie- of ziekenkamer is. Maar ook voor de huisarts, de apotheek, de zorgbemiddelaar en de verzekeraar. Envoor de financiële, administratieve en personeelsafdelingen. Daarbij is het belangrijk om de toegang tot de datagoed - en beleidsmatig - te regelen, bijvoorbeeld door het toewijzen van rechten aan individuele of groepen vangebruikers.Stap 5: OptimaliserenGedurende het MDS-partnership is het belangrijk om de omgeving voor informatiebeheer en de processen diedaarop gebaseerd zijn blijvend te optimaliseren. Dit kan ingegeven worden door voortschrijdend inzicht, nieuwetechnologische ontwikkelingen binnen de ICT- of zorgsector, of door nieuwe activiteiten of locaties binnen dezorginstelling. Een betrokken MDS-partner heeft continu oog op de prestaties, en houdt oog voor verbetering,van het informatiebeheer. Het blijkt topprioriteit voor CIO’s om ervoor te zorgen dat hun organisatie klaar is om denieuwe uitdagingen aan te gaan. Oktober 2011 | 11
 11. 11. Whitepaper MDS in de Zorg4. vIjf rIChtlIjnen vOOr de CIOICT-organisaties willen zorginstellingen ondersteunen bij het aangaan van actuele uitdagingen. Ricoh steldevijf richtlijnen op om CIO’s te helpen een start te maken met het beheer van de informatiestromen binnen hunorganisatie.1. Blijf focussen op mensen en analyseer het gedrag van eindgebruikers om onderbouwde technologische beslissingen te nemen.2. Beheer op een doeltreffende manier het veranderproces zodat investeringen beschermd zijn en maximaal gebruikt worden.3. Focus op optimalisatie van documentprocessen om de beste Return On Investment (ROI) te garanderen én spreek de taal van de Chief Financial Officer.4. Werk met leveranciers die continue ondersteuning bieden en niet alleen oplossingen implementeren en vertrekken. Bouw echte partnerships op met leveranciers. Dat wil zeggen juiste zakelijke relaties met een visie op de organisatie voor de lange termijn.5. Implementeer de juiste technologie. Deze technologie moet krachtig én veilig zijn. Innovaties moeten vanuit klantperspectief gedreven worden.5. COnClusIeEr is geen beter moment om het informatiebeheer te optimaliseren en/of, geheel of gedeeltelijk, uit te besteden,dan het huidige. MDS is een volledig dienstenpakket voor het leveren van systemen voor informatievoorziening,inclusief beheer en onderhoud. MDS staat voor een grondige analyse van de bestaande werkwijzen, bedrijfs-en zorgprocessen en -doelstellingen. Op basis daarvan worden voorstellen gemaakt om deze processen doormiddel van slim documentbeheer te verbeteren. Dat leidt tot een gezamenlijk plan van aanpak en een tijdslijnom dit te realiseren. Het heeft betrekking op het vernieuwen van de omgeving van informatiebeheer, inclusiefde onderliggende infrastructuur. Maar het verandertraject houdt ook rekening met de adoptie van de nieuwewerkwijzen onder medewerkers, patiënten of cliënten. Daarna kan de MDS-partner het beheer en onderhoudvan deze omgeving overnemen en blijvend optimaliseren. Zorginstellingen die al plannen hebben in deze richting,maar nog geen actie hebben ondernomen, kunnen de MDS-experts al in het vroegste stadium betrekken. Bijzorginstellingen die al stappen hebben gemaakt kunnen consultants op ieder niveau inspringen.12 | Oktober 2011
 12. 12. Whitepaper MDS in de Zorg6. Mds vAn rICOhDoor de versnelde digitalisering van informatie en het feit dat Nederland nieuwe technologieën als koploperadopteert, neemt het aantal papieren afdrukken in het bedrijfsleven, bij de overheid en binnen instellingenaf. Ricoh past daarom de strategie aan met een blijvende ontwikkeling en focus op gebied van scan- enprintapparatuur bij zorgorganisaties. Tegelijkertijd ontwikkelde Ricoh Managed Document Services voor ditproductaanbod. Daarbij komt meer aandacht voor wat organisaties doen met informatie, wat verder gaatdan alleen de input en output van informatie. Met het nemen van verantwoordelijkheid voor de volledigeinformatiestroom bestrijkt Ricoh dankzij Managed Document Services het volledige speelveld van de invoer,verwerking en (re)productie van informatie en de bijbehorende dataopslag.7. MAnAgeMent suMMAryOptimale informatievoorziening en -beheer stroomlijnen de zorg. Goede zorgverlening is er steeds afhankelijker vandat informatie over en voor de patiënt snel, veilig en toegankelijk is. Een groot voordeel hiervan is onder meer eengewaarborgde bedrijfscontinuïteit van de zorginstelling, gebaseerd op kostenbesparingen en efficiëntieverbetering.Daarmee kunnen zorginstellingen flexibel meebuigen met veranderingen in de sector. Het stelt ICT-organisatiesvan zorginstellingen in staat om als een interne dienstverlener de zorginstelling te ondersteunen bij het tegemoetkomen aan actuele vraagstukken. Bijvoorbeeld het beantwoorden van de wensen van patiënten en cliënten,zorgpartners, zorgverleners en medewerkers. Maar ook de aangekondigde bezuinigingen en de eisen van wet- enregelgeving, richtlijnen en interne beleidsregels.Goed informatiebeheer combineert en integreert ICT-oplossingen voor het primaire zorgproces met ICT-middelendie administratieve en bedrijfsprocessen ondersteunen. Dat vraagt om een blijvend hoge expertise op velefacetten van ICT. Managed Document Services (MDS) draagt daar aan bij. Het waarborgt dat zorginstellingenkunnen vertrouwen op een hoogwaardige, schaalbare en dynamische informatievoorziening. Die altijd enoveral beschikbaar, beveiligd en beheerd is. Zorgorganisaties concentreren zich dan weer volledig op hunkerncompetentie: het zorgen voor mensen. Ondertussen zorgt het MDS-aanbod van Ricoh voor hen. Ricoh is voorICT-organisaties in de zorgsector al jarenlang een solide steun in de rug. Implementaties bij ziekenhuizen en VVT-instellingen op het gebied van slim documentenbeheer en patiënten- en informatielogistiek bewijzen dat. Oktober 2011 | 13
 13. 13. Whitepaper MDS in de ZorgBIjlAge I – OverzICht ICt-OplOssIngen In de zOrgICT brengt oplossingen voor zowel zorgspecifieke als administratieve en bedrijfsvraagstukken in de zorgsector. Hetonderstaande overzicht geeft een aantal voorbeelden van deze uitdagingen en de ICT-oplossingen die daarvoorbeschikbaar zijn. Dit overzicht maakt duidelijk welke ICT-competenties en -expertise nodig is om deze oplossingente implementeren, integreren, beheren en onderhouden.Uitdaging Omschrijving Oplossing ICT-expertiseOverheid Door stijgende zorgkosten kampt het Stroomlijnen van zorg- en bedrijfspro- • Systeemontwerp, -configuratie, ministerie van Volksgezondheid met cessen door informatie te: -beheer en -onderhoud een tekort van 2,6 miljard euro in • Digitaliseren • Systeem- en datamigratie 2015. • Ordenen • Standaardisatie • IntegrerenPatiënten/ Zorginstellingen willen tegemoet • Centrale wachtruimte • Informatie-invoer, - verwerking en Cliënten komen aan de wensen van de • Registratie- of aanmeldzuilen (re)productie patiënten: • Patiëntenpas of - kaart • Hardwarebeheer en -onderhoud • Kortere wachtrijen en -tijden en • Patiënten- en informatielogistiek • Systeem- en gegevensbeveiliging wachtlijsten • Internettoegang • Systeemintegratie • Een prettig en comfortabel verblijf • Computervoorzieningen op kamers • Virtualisatie • Meer aandacht en in wachtruimtes • Dataopslag • Persoonlijker contact • Servertechnologie • Netwerkbeheer en -onderhoud • Databasetechnologie en -optimali- satie • Licentiebeheer14 | Oktober 2011
 14. 14. Whitepaper MDS in de ZorgUitdaging Omschrijving Oplossing ICT-expertiseZorgverleners/ Door de grote toename in Waarderen van medewerkers door: • Werkplekbeheer en -onderhoudMedewerkers administratieve taken krijgen • beter loopbaanperspectief Een • Printerbeheer verzorgenden, verpleegkundigen en • Verbetering overleg en besluitvor- • Digitalisering archieven medisch specialisten steeds minder de ming • Data-mapping handen vrij voor het werk waarvoor zij • Meer autonomie in het werk • Procesautomatisering zijn opgeleid en aangenomen. • verlagen van de administratieve • Het Procesoptimalisatie De vraag naar zorg neemt de druk, waardoor er meer tijd vrijkomt • Application Delivery Networking komende jaren sterk toe, onder meer voor hoofdwerkzaamheden • WAN-optimalisatie door de ‘dubbele vergrijzing’. Dit leidt • Het Nieuwe Werken in te voeren • Cloud Computing tot een groot tekort aan medische en voor meer flexibiliteit en vrijheid • Applicatiebeveiliging verplegend personeel. Zorginstellingen • Active Directory-services (autorisa- staan voor de uitdaging om met tie en authenticatie) minder medewerkers aan een groeiende zorgvraag te voldoen.Healthcare Healthcare 2.0 staat voor Een slimme inzet van technologische • Internettechnologie2.0 interactiviteit in de zorg. Denk hierbij en ICT-hulpmiddelen: • Internetbeveiliging aan de interactie met de patiënt en de • Digitale apparatuur bij de cliënt • Webapplicaties patiëntgerichtheid. thuis • Software-as-a-Service • Contact tussen zorgverlener en pa- tiënt/cliënt via een internetportaal • Medische behandelingen/ operaties op afstandZorgketen Bij de zorgverlening aan patiënten Een centraal patiënten- of cliënten- Systeemintegratie • en cliënten zijn vaak meerdere dossier waar alle zorgverleners, altijd • Electronic Data Interchange (EDI) zorgverleners betrokken. Een en overal toegang tot hebben. • Data-integratie goede samenwerking tussen deze • Data-analyse zorgverleners is van groot belang.Governance, Er zijn veel wettelijke, externe en Geautomatiseerd toezien op het nale- Ontwerpen, configureren, beheren en Risk & Com- interne regels die de veiligheid van ven van interne en externe regels leidt onderhouden van een eGRC-platformpliance de patiënten en cliënten waarborgen. tot inzicht in informatie en heldere dat het mogelijk maakt geautomati- Het niet naleven van wettelijke regels rapportages. Zo kan er aantoonbaar seerd toe te zien op het implemente- of interne beleidsregels is risicovol. voldaan worden aan: ren en naleven van externe of interne Leden van Raden van Bestuur en • Controleprocedures regels. directies van zorginstellingen zijn • Kwaliteitseisen hier hoofdelijk aansprakelijk voor. • Zorg- en servicegaranties De zorgorganisatie dient daarom • en regelgeving Wet- aantoonbaar in control te zijn. • Richtlijnen voor goed bestuur Oktober 2011 | 15
 15. 15. Ricoh, Utopialaan 25, 5232 CD ’s-Hertogenbosch, tel. +31 (0)73 645 11 11, fax +31 (073) 645 18 17, www.ricoh.nl

×