Vianocny poradca

479 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
479
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vianocny poradca

 1. 1. marketingový poradca malého a stredného podnikateľa AKO SI UKROJIŤ Z VIANOČNÉHO KOLÁČA
 2. 2. V ianočný poradca vznikol z iniciatívy reklamnej siete Etarget v spolupráci s poprednými od- borníkmi na marketing na internete. Našim cieľom je poradiť (nielen) malým a stredným podnikateľom ako sa pripraviť na Vianoce po marketingo- vej stránke. Z prieskumov totiž vyplýva, že nakupovanie darčekov—a teda najsilnejšia nákupná sezóna počas celého roka— začína už 25. októbra. Na tento dátum sme si pre Vás pri- pravili nielen viaceré novinky v reklamnom systéme Etar- get, ale aj tohto Vianočného poradcu. V prípade, že Vás Vianočný poradca zaujal, navštívte aj náš blog, Twitter alebo Facebook. Prajeme Vám šťastné a bohaté Vianoce 2010! Tím Etarget
 3. 3. Myslite dopredu Hoci sa pred Vianocami každý obchodník orientuje práve na vianočný trh, vy myslite trochu ďalej ako na december. Predstavte si nasledovnú situáciu: V období na konci roka vynaložíte nemalé finančné prostriedky na získanie zákazní- kov. Návštevníci webových stránok sa vďaka plateným odkazom prekliknú na vašu stránku, popozerajú sa a po porovnaní s konkurenciou sa k vám nikdy nevrátia. Nie preto, že ste horší ako konkurencia, ale preto, lebo v hlave majú len jeden cieľ: získať darček na tohtoročné Vianoce. To ale neznamená, že v inom čase v priebehu roka by nechceli u vás nakúpiť. Preto pomôžte svojim budúcim zákazníkom a uľahčite im nakupovanie v budúcnosti – samozrejme u vás. Ako? Získajte od návštevníka vášho webu kontakt! Umožnite mu, aby sa u vás zaregistro- val, aj keď pri prvej návšteve stránky nič neobjednal . Dajte mu dostatočne lákavú po- nuku, aby mal dôvod nechať u vás svoje meno a emailovú adresu a tak rozšírite svoju databázu o potenciálnych zákazníkov. Každý čitateľ vašej webstránky ak príde na základe platenej reklamy a odíde bez ob- jednávky či registrácie, znamená pre vás stratu! Tak nevyhadzujte peniaze a budujte svoju databázu záujemcov aj počas vianočnej hystérie! Monika Jakubeczová Univerzita online podnikateľa www.jakubeczova.sk
 4. 4. Nebojte se experimentovat V předcházejících vánočních sezó- nách se mi vždycky vyplatilo začít in- zerovat brzy a skončit co nejpozději. Ideální je rozložit kampaně od začát- ku října, třeba až do dvacátého pro- since. Čas do půlky listopadu využijte na ex- perimentování s různými variantami textu a vzhledu inzerátů. Pečlivě vy- hodnocujte nejen cenu a míru prokli- ku, ale také návratnost proinzerova- ných peněz v poměru nákladů a vý- nosů na transakci. Na posledních čtrnáct dnů před kon- cem kampaně si nechte klidně i polo- vinu peněz — vaše konkurence už bu- de finančně vyčerpaná a přepracova- ná, ale to největší nákupní šílenství se teprve rozjede. Martin Kopta analytik a UX designer martinkopta.cz
 5. 5. Plánujte konkrétne kroky 1. Odpovedzte si na otázky: Kto kupuje môj produkt/ službu? Pre koho? Kde a ako trávi svoj čas na interne- te? Kedy sa pre mojich potenciálnych zákazníkov začína proces vianočné- ho nakupovania? 2. Podrobne zanalyzujte historické dáta vašich kampaní, výkon jednotlivých zdrojov návštevnosti webu a zmeny v marketingovom mixe počas celého roku. 4. Definujte si presné a merateľné ciele (náštevnosť, konverzie). 5. Nezabudnite na nutnosť medzikaná- lovej integrácie. Pokiaľ plánujete inves- tovat do offline reklamy, zaraďte do Váš- ho media mixu súbežne online. Myslite nato, že ľudia využívajú internet na dohľadávanie informácií, ktoré ich za- ujali. Ak nenájdu vás, nájdu vašu konku- renciu. Uvažujte strategicky 1. Pracujte so zákazníkom vo všetkých fázach nákupného cyklu. Od oslovenia cez záujem a rozhodovanie až po akciu. 2. Naplno využívajte šírku obsahovej siete. Priemerný užívateľ strávi na internete hľada- ním len cca. 5% času, a až desaťnásobne viac času na obsahových stránkach (spravodajstvo, lifestyle, online video....) Zameriavajte sa pritom na širšie témy, nie na kľúčove slova priamo súvisiace s portfó- liom vašich produktov. V tipoch na darčeky buďte proaktívni. Veľkú časť z toho čo zaseje- te, zožnete následne úspešne vo vyhľadáva- ní. 3. Ak sa Vám nepodarilo užívateľa presved- čiť na prvýkrát, nezúfajte. Zvyčajne potrebu- jete zasiahnuť jedného zákazníka aspoň tri- krát, aby u vás nakúpil. Moderné reklamné systémy využívajú remarketing (opakované cielenie)a zasiahnu užívateľa automaticky viackrát. 4. Nevypínajte Vianočné kampane príliš sko- ro. Nezabúdajte na januárový nákupný ošiaľ všetkých vymieňaniachtivých a tých, ktorí bo- li tento rok namiesto pyžama obdarení dar- čekovou poukážkou. Katarína Kováčová Ataxo www.ataxo.sk
 6. 6. 7 vánočních tipů Jana Kareise 1. Využívejte pro propagaci více kanálů / medií (Google, Etarget, Facebook) 2. Účinnost reklamy je spojená s kvalitou vašich www stránek ( uživatelská přívětivost) 3. Myslete na to, že až 50% cílů (objednávek) se děje i jinými kanály (telefon, osobně...) 4. Věnujte důležitost a finanční prostředky i optimali- zaci pro vyhledávače 5. Nekupujte zápisy do katalogů—jsou (v 90 % ) vý- razně méně účinné než PPC a SEO 6. Komunikujte s Vašimi klienty—používejte newslet- tery! 7. Nenechte se přesvědčit, že internet je jediná mož- nost jak efektivně investovat do předvánoční kampa- ně :-) Přeji Vám pokojné svátky! Jan Kareis Asociace Výkonnostního Marketingu www.avma.cz Clever Solutions www.cleversolutions.cz
 7. 7. „Aj počas Vianoc hovorte pravdu.“ Rozhovor s Jurajom Stankayom Juraj Stankay je marketingový konzultant a majiteľ agentúry Zelený Pes. Spýtali sme sa ho, čo by odporučil podnikateľom počas vianočných sviatkov. Ak by ste si mali vybrať iba jednu vec, na ktorú sa má podni- kateľ sústrediť počas vianočných sviatkov, čo by to bolo? Hovoriť pravdu - Nesľubovať nemožné, nekopírovať druhých, nezveličo- vať. Internet je otvorené, slobodné a najdemokratickejšie médium. Spomínané taktiky môžu mať v ojedinelých prípadoch krátkodobý efekt, avšak dlhodobo nie sú udržateľné. Ktoré tri marketingové nástroje odporúčate podnikateľom v tejto sezóne využiť? Prečo? Platená reklama (PPC) - V súčasnosti najefektívnejší a najflexibilnejší spôsob získavania relevantnej a cielenej návštevnosti webu. Medzi zá- kladné pozitíva patrí flexibilita, kontrola výdavkov, výber formátov, cie- lenie a reporting. Na slovenskom online trhu doporučujem Google Ad- Words, Etarget a Facebook Ads. Každý PPC systém má svoje výhody a silné stránky, avšak najoptimálnešia je kombinácia všetkých troch, keď- že sa navzájom dopĺňajú a dosahujú výrazný synergický efekt. Meranie cieľov/konverzií - Strategické zadefinovanie, nastavenie a me- ranie obchodných cieľov. Nejedná sa pri tom len o objednávky, ale aj registrácie, monitorovanie úspešnosti jednotlivých krokov nákupného procesu, stiahnutie dokumentu atď. Sezóna Vianoc je okrem zvýšeného počtu objednávok obdobím zvýšenej návštevnosti, ktorá ponúka jedi- nešnú možnosť získať dôležité dáta pre ďalšiu optimalizáciu kampaní, komunikácie a webu samotného. Social Media - Sociálne siete a iné sociálne médiá sú už neoddeliteľnou súčasťou marketingového mixu a online komunikácie mnohých firiem. Platformy ako Facebook, YouTube, Twitter ponúkajú široké možnosti interakcie s existujúcimi ako aj potenciálnymi zákazníkmi, umožňujú zís- kavať spätnú väzbu, monitorovať sentiment cieľovej skupiny, viesť ne- formálny dialóg atď.
 8. 8. Katarína Šavelová SEO & Online marketing consultant RUonline, www.AreYouOnline.sk Merajte, ale korektne Základom úspešného internetového marketingu je komplexná mer- ateľnosť vašich vynaložených finančných prostriekov do reklamy na in- ternete. Moje odporúčanie pre tieto Vianoce nebude náročné – dobre si označte URL vášho reklamného odkazu, banneru, newslettera. Od- meriate tak svoje reklamné snaženie presnejšie. Takto vyzerá správe “otagovaná”, teda označená URL adresa. Čo jednotlivé výrazy znamenajú? utm_source=etarget - zdroje si nazvite ľubovoľne, ideálne názvom portálu, alebo systému v ktorom inzerujete , alebo to môže byť kľudne váš newsletter. V tomto príprade inzerujeme v systéme Etarget. utm_medium=text - médium nazvite podľa formy reklamy, napríklad: banner, text, e-mail. Nami zvolené médium je text. utm_campaign=vianocne-zlavy - správnym názvom kampane budete môcť merať a porovnávať výkonnosť vašich reklám a porovnávať ich s ostatnými. Vždy označte kampaň názvom, ktorý je pre ňu charakteris- tický. Pokiaľ kampaň označíte číslom (napr kampan-1), neskôr sa vo vašich štatistikách nebudete vedieť vyznať a nebudete si pamätať ku ktorému číslu priliehala tá „vianočná kampaň“. Ak poznáte hodnotu každej konverzie (predaj…) a viete ich aj vyčísliť, vďaka takto otagovaným URL linkám sa budete vedieť vyznať vo vašich štatistikách. Môžete tak presne vyčísliť návratnosť nákladov vložených http://www.ruonline.sk/?utm_source=etarget&utm_medium =ppctext&utm_campaign=vianocne-zlavy
 9. 9. Pro většinu internetových obchodů jsou vánoční svátky nejvyšší sezónou, kdy prodeje raketově ros- tou. Přípravy na toto hektické období začínají ještě v době, kdy budoucí zákazníci ještě řeší kam na let- ní dovolenou a o Vánocích ještě netuší. Chtěl bych vám představit praktické tipy, jak pod- pořit vaše vánoční prodeje přímo na vašem webu. A také zmínit způsoby, jak získat vyšší návštěvnost propagací mimo web. 1. Vánoční centrum Oblíbenou formou větších e-shopů je vytvoření speciální sekce věnované vánočním dárkům. Cen- trum obvykle obsahuje dárky rozdělené podle cílo- vých skupin (dárek rodičům, synovi, dědovi). Cen- trum může mít vlastní URL, například www.nazev- eshopu.cz/vanoce, aby se na něj dobře odkazova- lo. Obsahem nemusí být pouze seznam dárků, ale i rádce, jak dárek správně vybrat. Pokud je to pro vás příliš náročné, zkuste alespoň vánoční design a výběr vhodných produktů na titulku. 2. Články, videa a soutěže Lidé rádi čtou různé rádce a žebříčky. Napište člá- nek „Hity Vánoc 2010“ nebo natočte instruktážní video jak pěkně zabalit dárek. Často se pořádají i různé soutěže, které mají za cíl získat pozornost návštěvníků. Tipy na podporu vánočních prode- jů na internetu
 10. 10. 3. Dárkové poukazy, balíčky, něco zdarma Stává se vám, že chce někoho obdarovat, ale bojí se, že se dárek nebude líbit. Stává se to a proto byste i vy na svém webu mohli nabízet prodej dárkových poukazů. Oblíbené jsou také dárkové balíčky. Nabíd- nete speciálně sestavené balíčky několika druhů zbo- ží tak, že dohromady dají pěkný dárek, který můžete navíc vánočně zabalit. Zvažte, jestli nedat přes Váno- ce dopravu/balné zdarma, pokud ho standardně ne- máte. Může vám to pomoci získat více poptávek a celkově být ziskovější. 4. Propagace mimo web Mít na webu skvělé vánoční centrum, články a úžas- né balíčky, ale nemít návštěvnost znamená, že jste se snažili zbytečně. Odkud ale přivést návštěvníky we- bu. Předně byste se měli zaměřit na své stávající zá- kazníky a to speciálním vánočním e-mailingem. Jeho obsah může být různý – od klasického produktového e-mailu, přes nabídku speciální slevy na jednorázový nákup až přes graficky vyladěný e-mailing, který má jen pobavit a připomenout dřívější nákup v e-shopu. Své dřívější zákazníky samozřejmě oslovíte i pomocí Facebookové stránky, pokud jste se o ni celý rok do- bře starali a získali na ni fanoušky. Nyní je nutné oslovit i nové zákazníky. K tomu lze vy- užít různé „vánoční rozcestníky“, tedy speciální we- by, které za poplatek agregují nabídky různých pro- dejců. Mohu doporučit například dárkovou sekci na Heuréce. V neposlední řadě je vhodné i před Vánoci využívat PPC kampaně ve vyhledávání i obsahové síti a pokud na to máte finance, tak si koupit bannero- vou reklamu na serverech, kde se objevuje vaše cílo- vá skupina. Michal Krutiš H1.cz www.h1.cz
 11. 11. Ponúknite zákazníkom, čo potrebujú Myslím, že môžem dať iba jednu dobrú radu. Myslite na Vianoce ako na Vianoce, nie ako na vianočné kampane. Myslite na ne z pohľadu zákazníka. Snažte se zákazníkovi ponúknuť to, čo potrebuje. Naplňte jeho potreby rýchlejšie, prehľadnejšie, ľahšie a výhodnejšie z jeho pohľadu, nie z toho vášho. Nemyslite na to, ako zarobiť viac alebo ako najlepšie vyprázdniť sklady, v ktorých sa nám povaľujú nepredané alebo nepredajné produkty. Lucia Tarbajovská Lucia Tarbajovska, s.r.o. LinkedIn profil
 12. 12. Nabídněte zákazníkům inspiraci Nákupní chování před vánoci se mnohdy liší od běžného nakupování. Zákazník často neví, co chce, nemá nápad, ale koupit „musí“. Na prodejci pak zůstává, aby ho nadchnul právě svým produktem a přesvědčil ho, že právě tenhle dárek dědeček nebo manželka ocení. Právě u příležitostí jako jsou vánoce není dobré jen pasivně čekat, až zákazníci sami přijdou. Svoje řešení pro nákup dárků byste měli aktivně nabídnout, standardními kanály jako je newslet- ter nebo sociální sítě, ale i reklamou. Pro aktivní nabídku se výborně hodí právě reklama v obsahové síti. Na co byste se měli zaměřit? 1. Oslovujte zákazníky s nabídkou cíleně, podle tématu, které je může zajímat, 2. Zamyslete se nad svým produktem – pro koho je to dobrý dárek a kdo mu ho může chtít koupit, dárky jsou v tomto jiné – oslovujete ženy s produkty pro muže a teenagery s produkty pro důchodce, 3. Argumentujte v reklamě i na cílové stránce, vysvětlete ženě, proč její přítel chce, stejně jako každý muž, auto na dálkové ovládání, 4. nabídněte inspiraci – vyberte zajímavé produkty z vaší nabídky a navrhněte sami zákazní- kům, kterým skupinám obdarovaných by je mohli pořídit,
 13. 13. 5. Zaměřte se s cílením na stránky věnované vánocům a dárkům, využijte „dárková“ klíčová slova, 6. Zapomeňte ne reklamní texty, které používáte celý rok – dejte všem najevo, že víte, že jsou vánoce a vaše nabídka je vánoční, stejným způsobem využijte i grafické formáty, 7. Nezapomeňte ani na stávající zákazníky, až přijdou na váš web, nabídněte jim hned vá- noční sekci, znají vás, a dárky u vás rádi nakoupí, 8. Ujistěte zákazníky, kteří nakupují na poslední chvíli o tom, že dárek zaručeně dodáte včas. Před vánoci bývá mezi inzerenty velký konkurenční boj a ceny jsou často vyšší. Zároveň je ale celkově výrazně více realizovaných nákupů. Pokud budete průběžně sledovat úspěšnost vaší reklamy vůči očekávání, které jste si stanovili, můžete cenu a objem přivedených po- tenciálních zákazníků řídit tak, aby byla kampaň co nejefektivnější. Reklamu nezapomeňte zastavit ve chvíli, kdy už dárky do Štědrého dne nedoručíte. Poté si užijte klidné svátky a připravte své kampaně na nabídku novoročních slev. Petra Větrovská H1.cz www.h1.cz
 14. 14. O značke nielen na internete a nielen pred Vianocami Branding – proces tvorby značky, je vlastne jednoduchý. Treba nájsť niečo, čo robíte dobre. A keďže v celom marketingu a komunikácii ide o odlíšenie, čo hľadáte, vás zároveň musí odlíšiť od konkurencie. Ne- zabudnite, že by to malo byť niečo, čo ľudia chcú. No a napokon taká- to pozícia by mala byť udržateľná dlhší čas. Keď nájdete svoju jedinečnosť, už sa stačí len hýbať. Pretože, čo sa hýbe, to žije. Inovujte, vymýšľajte a dajte to ľuďom vedieť. Pamätajte na svoju jedinečnosť a pevne si strážte svoje smerovanie. Na záver vianočná rada. Vianoce sú nielen dobrým obdobím na ob- chod, ale aj dobrým obdobím na oddych. Zastavte sa, oddýchnite si a porozmýšľajte nad svojou stratégiou. A ešte posledná vec: V živote sú dôležitejšie veci ako biznis. Užite si ich. Richard Mareček marketér, Hospodárske noviny www.hnx.sk
 15. 15. Veselé Vianoce!

×