Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rezultati Upitnika HR

594 views

Published on

Published in: Travel, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rezultati Upitnika HR

  1. 1. info@etarget.hr Rezultati upitnika „Kako se drugi bore protiv krize?“ 1. pitanje: Da li i vi osjećate utjecaj recesije na rezultatima svog poduzetništva? Kakav? Pozitivan: recesija nam je pomogla i Vrlo negativan: recesija naš posao raste. nas je bitno pogodila i 29 % 14 % borimo se za opstanak. 30 % Neutralan: rezultati poslovanja su približno isti Negativan: registrirali smo 27 % kao i prijašnjih godina. priličan pad interesa za našu ponudu. 2. pitanje: Kako ste reagirali na recesiju što se tiče promidžbe? Prekinuli smo sve promidžbene Povisili smo troškove za promidžbu aktivnosti i oslanjamo se na vjernost i koristimo ovo razdoblje za jačanje već postojećih klijenata. pozicije na tržištu. 18 % 28 % Bitno smo ograničili izdatke za promidžbu i nadamo se da će tržište ojačati spontano. 25 % 29 % Sve je ostalo na istom nivou kao u prošlosti.
  2. 2. info@etarget.hr 3. pitanje: Da li se u posljednje vrijeme promjenio Vaš stav prema reklami? Stopirali smo troškove Da, na recesiju smo reagirali tako Ne, koristimo one za reklamu. da smo preispitali naš načine reklamiranja dosadašnji način koji su se 14 % 20 % reklamiranja. u prošlosti pokazali najefikasnijima. 16 % 13 % 37 % Da, djelomično; radi Ne; koristimo recesije testiramo nove načine. iste postupke kao u prošlosti. 4. pitanje: Koje reklamne formate ste koristili u zadnjih 6 mjeseci? 45 % 5% 5% 2% 15 % 15 % 13 % outdoor reklama internetska reklama druga reklama nijedna reklama televizija radio novine 23 % 20 % 34 % 14 %
  3. 3. info@etarget.hr 5. pitanje: Kakav razvoj Vaše tvrtke predpostavljate u najbližih 6 mjeseci? Očekujemo veliko Kriza će biti još veća. poboljšanje. 5% 36 % Dotaknuli smo dno i ne očekujemo brz oporavak. 12 % 47 % Situacija će se polako poboljšavati. NAPOMENE: Istraživanje je provedeno u tvrtki Etarget d.o.o. za interne potrebe. Prikupljanje informacija se održalo u rujnu 2009. godine. Sudjelovali su korisnici usluga tvrtke Etarget d.o.o.

×