Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

трапез делтоид

1,739 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

трапез делтоид

 1. 1. Трапез
 2. 2. Секоја отсечка со крајниОснови: AB I DC, точки на основите иAB || DC; нормална на нив се викаКраци: AD BC, висина на трапезот.AD BC; И растојанието меѓуВисина: CC1; основите се вика висина,
 3. 3. Рамнкорак трапез : - Трапез со еднакви краци .Правоаглен трапез: - Трапез на кој еден крак му е нормален на основите
 4. 4. 1◦ Аглите што лежат на иста основа на рамнокрак трапез се еднакви меѓу себе.2◦ Дијагоналите во рамнокрак трапез се еднакви помеѓу себе.
 5. 5. Што е тоа делтоид? Делтоид е трапезоид што има 2 пара еднакви соседни страни . Делтоидот е составен од два рамнокраки нескладни триаголници што имаат заедничка основа.
 6. 6. Двата агли на делтоидот,зафатени од двете нееднакви страни се еднакви. Двата агла на делтоидот,зафатни од двата пара еднакви страни, гирасполовува дијагоналата што ги сврзува нивните темиња. Делтоидот е осноиметрична фигура.
 7. 7. Паралелограм (опишана ивпишана кружница)
 8. 8. • Во правоаголник може да се опише кружница. (Тоа може да го забележите на сликата)Во ромб може да се впише кружница.
 9. 9. • Кај квадрат може да се впише и да се опише кружница.

×