Advertisement

דו"ח מבקר המדינה על הגז

art director at consepTM
Aug. 24, 2015
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
Advertisement
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
Advertisement
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
Advertisement
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
Advertisement
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
Advertisement
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
Advertisement
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
Advertisement
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
Advertisement
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
Advertisement
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
דו"ח מבקר המדינה על הגז
Upcoming SlideShare
דו"ח מבקר המדינה על הגז -2013דו"ח מבקר המדינה על הגז -2013
Loading in ... 3
1 of 65
Advertisement

More Related Content

More from esty segal(20)

Advertisement

דו"ח מבקר המדינה על הגז

 1. :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫מבקר‬‫המדינה‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬
 2. :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015
 3. :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ ,‫ירושלים‬‫אב‬"‫התשע‬‫ה‬,‫יו‬‫ל‬‫י‬2015
 4. :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫קטלוגי‬ '‫מס‬2015-005 ISSN: 0793-1948 ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫מאתר‬ ‫זה‬ ‫דוח‬ ‫של‬ ‫אלקטרונית‬ ‫גרסה‬ ‫להוריד‬ ‫ניתן‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫משרד‬ www.mevaker.gov.il ‫בע"מ‬ ‫מחשב‬ ‫שרותי‬ ‫אונית‬ :‫סדר‬
 5. :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫ר‬‫ב‬‫ד‬ ‫ח‬‫ת‬‫פ‬ ‫לאחר‬‫שנות‬‫דור‬‫ש‬‫דבר‬ ‫של‬ ‫בעיקרו‬ ‫ופרחה‬ ‫צמחה‬ ,‫התבססה‬ ‫המדינה‬ ‫כלכלת‬ ‫בהן‬ ‫עומדים‬ ‫אנו‬ ,‫האנושי‬ ‫ההון‬ ‫על‬‫ישראל‬ ‫בכלכלת‬ ‫חדש‬ ‫עידן‬ ‫של‬ ‫בפתחו‬‫מביא‬ ‫אשר‬ ‫עמו‬‫הזדמנויות‬‫היסטוריות‬‫ה‬ ‫בתחום‬ ‫והן‬ ‫הכלכלי‬ ‫בתחום‬ ‫הן‬ ‫למדינה‬‫גאופוליטי‬. ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הכלכליים‬ ‫המים‬ ‫בשטח‬‫התגלו‬‫האחרונות‬ ‫בשנים‬‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫מצבורי‬ ‫בכמויות‬‫גדולות‬.‫הטבעי‬ ‫הגז‬‫לה‬ ‫עשוי‬‫חשוב‬ ‫הכנסות‬ ‫מקור‬ ‫קים‬‫ולא‬‫פשר‬‫לממן‬ ‫של‬ ‫מילוים‬ ‫את‬‫החברה‬ ‫של‬ ‫מגוונים‬ ‫צרכים‬.‫השימוש‬‫בו‬‫לה‬ ‫עשוי‬‫פחית‬‫את‬‫זיהום‬ ‫האוויר‬;‫עלויות‬ ‫לצמצם‬‫ייצור‬‫ולתרום‬ ‫המחיה‬ ‫יוקר‬ ‫להורדת‬ ‫להביא‬ ‫וכך‬ ‫לה‬ ;‫בעולם‬ ‫הישראלי‬ ‫המשק‬ ‫של‬ ‫לתחרותיות‬‫רחיב‬‫את‬‫אפשרויות‬‫התעסוקה‬ .‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫החיים‬ ‫באיכות‬ ‫ניכר‬ ‫לשיפור‬ ‫ולהביא‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬‫משאבי‬ ‫של‬ ‫הבעלים‬ ‫היא‬‫ובכלל‬ ,‫בשטחה‬ ‫הנמצאים‬ ‫טבע‬‫מצבורי‬ ‫ם‬ ‫הכלכליים‬ ‫במימיה‬ ‫שנתגלו‬ ‫הגדולים‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬1 ‫המוחזק‬ ‫נכס‬ ‫כל‬ ‫לגבי‬ ‫כמו‬ . ‫גורמי‬ ‫כל‬ ‫ועל‬ ‫המדינה‬ ‫על‬ ‫חובה‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫לאוצרות‬ ‫בנוגע‬ ‫גם‬ ,‫המדינה‬ ‫של‬ ‫בידיה‬ ‫שהרי‬ ;‫הציבורי‬ ‫האינטרס‬ ‫הגשמת‬ ‫למען‬ ‫מלאה‬ ‫בנאמנות‬ ‫לפעול‬ ‫האסדרה‬‫"לא‬ ‫רש‬ ‫כהרי‬ ‫היחיד‬ ‫רשות‬ ‫הרי‬‫ברצותה‬ ,‫עושה‬ ‫היא‬ ‫שלה‬ ‫בתוך‬ ‫שזו‬ ,‫הציבור‬ ‫ות‬ ,‫הכלל‬ ‫את‬ ‫לשרת‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ‫נוצרה‬ ‫לא‬ ‫כולה‬ ‫כל‬ ‫זו‬ ‫ואילו‬ ,‫מסרבת‬ ‫וברצותה‬ ‫מעניקה‬ ‫אין‬ ‫וכשלעצמה‬ ,‫כנאמן‬ ‫בידיה‬ ‫מופקד‬ ‫לה‬ ‫יש‬ ‫אשר‬ ‫כל‬ :‫כלום‬ ‫ולא‬ ‫לה‬ ‫אין‬ ‫ומשלה‬ ‫נובעות‬ ‫הן‬ ‫אשר‬ ,‫מאלה‬ ‫ונפרדות‬ ‫שונות‬ ‫או‬ ,‫אלה‬ ‫על‬ ‫נוספות‬ ‫חובות‬ ‫או‬ ‫זכויות‬ ‫לה‬ ‫מנאמנות‬"‫חקוקות‬ ‫הוראות‬ ‫מכוח‬ ‫עליה‬ ‫הוטלו‬ ‫או‬ ‫לה‬ ‫הוקנו‬ ‫או‬ ‫זו‬2 ‫מבחן‬ . __________________ 1‫ראו‬‫בג‬"‫ץ‬4491/13‫למשפט‬ ‫האקדמי‬ ‫המרכז‬‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ '‫נ‬ ‫ולעסקים‬'‫פס‬ ,3‫דינו‬ ‫לפסק‬ ,‫פורסם‬ ‫)טרם‬ ‫גרוניס‬ ‫הנשיא‬ ‫של‬2.7.20.( 2‫בג"ץ‬ ‫ראו‬142/70‫הדין‬ ‫עורכי‬ ‫לשכת‬ ‫של‬ ‫המחוזי‬ ‫הוועד‬ '‫נ‬ ‫שפירא‬,‫כה‬ ‫פ"ד‬)1(325,331
 6. :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫כל‬ ‫את‬ ‫להדריך‬ ‫צריך‬ ‫אשר‬ ‫והמשפטי‬ ‫הערכי‬ "‫הצפון‬ ‫"כוכב‬ ‫הוא‬ ‫לציבור‬ ‫הנאמנות‬ ‫הממשל‬ ‫גורמי‬ ‫עוסקים‬ ‫כאשר‬ .‫הטבעי‬ ‫בגז‬ ‫בטיפול‬ ‫העוסקים‬ ‫השלטון‬ ‫גורמי‬ ‫עליהם‬ ,‫המדינה‬ ‫קום‬ ‫מאז‬ ‫שנתגלה‬ ‫ביותר‬ ‫והיקר‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫הטבע‬ ‫במשאב‬ ‫לפעול‬‫מעמיק‬ ‫באורח‬ ‫ולבחון‬ ,‫קודש‬ ‫בחרדת‬‫הן‬‫הטווח‬ ‫קצרות‬ ‫ההשפעות‬ ‫את‬ ‫בהליך‬ ‫וזאת‬ ,‫ומעשיהם‬ ‫החלטותיהם‬ ‫של‬ ‫הטווח‬ ‫ארוכות‬ ‫ההשפעות‬ ‫את‬ ‫ובוודאי‬ ‫ציבורית‬ ‫ובשקיפות‬ ,‫מקצועית‬ ‫מטה‬ ‫עבודת‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬ ,‫סדור‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ,‫הפרשות‬ ‫באחת‬ ‫ג'ובראן‬ ‫סלים‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫שופט‬ ‫שציין‬ ‫כפי‬ .‫מרבית‬ ‫ההחל‬" ‫הן‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫בתחום‬ ‫המשמעותיות‬ ‫טות‬‫ערכיות‬ ‫הכרעות‬‫שבערכיות‬ ‫שבציבוריות‬ ‫וציבוריות‬"3 . ‫עולה‬ ‫זה‬ ‫ביקורת‬ ‫מדוח‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫בתחום‬ ‫זרועותיה‬ ‫על‬ ‫הממשלה‬ ‫שהתנהלות‬ ‫מגובשת‬ ‫ובלתי‬ ‫לקויה‬ ‫הייתה‬‫שונות‬ ‫ומסיבות‬ ,-‫התנהלות‬ ‫תרמה‬ ‫שלחלקן‬ ‫הממשלה‬-‫נוצר‬‫ב‬ ‫מונופול‬‫זה‬ ‫תחום‬‫מצביעים‬ ‫הממצאים‬ .‫מדיניות‬ ‫היעדר‬ ‫על‬ ‫ואסדרה‬ ‫אטי‬ ‫בקצב‬ ‫פעולה‬ ,‫אפקטיבית‬ ‫עשייה‬ ‫חוסר‬ ,‫ושלמה‬ ‫כוללת‬ ‫ממשלתית‬ ‫חלקית‬‫רבים‬ ‫בתחומים‬ ‫אסדרתי‬ ‫ריק‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ,.‫ב‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬‫בישראל‬ ‫פועלים‬‫כיום‬‫נוכח‬ .‫רבים‬ ‫מאסדרים‬‫ו‬ ‫האתגרים‬‫על‬ ‫העומדות‬ ‫הסוגיות‬ ‫מגוון‬ ‫ה‬ ‫הסכומים‬ ,‫מורכבותן‬ ,‫הפרק‬‫ש‬ ‫עצומים‬‫מדובר‬ ‫בהם‬‫אלה‬ ‫סוגיות‬ ‫של‬ ‫והשפעתן‬ ‫עצמו‬ ‫בכוחות‬ ‫אלה‬ ‫אתגרים‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫מאסדר‬ ‫שום‬ ,‫זו‬ ‫על‬ ‫זו‬‫אך‬ , ‫מלמדים‬ ‫הדוח‬ ‫ממצאי‬‫ועל‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫היעדר‬ ‫על‬‫תיאום‬‫לקוי‬‫המאסדרים‬ ‫בין‬. ‫יצרו‬ ‫רבים‬ ‫בתחומים‬‫האמורים‬ ‫הליקויים‬‫ובינם‬ ‫עצמם‬ ‫המאסדרים‬ ‫בין‬ ‫חיכוכים‬ ‫ל‬‫בין‬‫אלה‬ ‫כל‬ .‫הגז‬ ‫זכויות‬ ‫מחזיקי‬‫הגז‬ ‫משק‬ ‫בפיתוח‬ ‫לעיכובים‬ ‫גרמו‬,‫ואף‬‫עלולים‬ ‫הממשלה‬ ‫על‬ .‫זה‬ ‫במשאב‬ ‫הטמון‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫מהמדינה‬ ‫למנוע‬ ‫ותכלול‬ ‫תיאום‬ ‫של‬ ‫ומתמשך‬ ‫קבוע‬ ‫מנגנון‬ ‫ליצור‬,‫וסמכות‬ ‫אחריות‬ ‫בעל‬,‫שיביא‬ .‫ומשותפת‬ ‫מתואמת‬ ‫לפעולה‬ ‫והמאסדרים‬ ‫המשרדים‬ ‫כל‬ ‫את‬‫על‬ ‫חשוב‬ ‫כה‬ ‫בנושא‬ ‫כ"תזמור‬ ‫להתנהל‬ ‫הממשלה‬."‫בראשה‬ ‫מנצח‬ ‫עם‬ ‫הרמונית‬ ‫ת‬ ,‫כאמור‬‫השנים‬ ‫לאורך‬ ‫הממשלה‬ ‫פעולות‬‫את‬ ‫מנעו‬ ‫לא‬‫מונופול‬ ‫של‬ ‫היווצרותו‬ ‫ב‬‫אספקת‬‫המדינה‬ ‫את‬ ‫העמידו‬ ‫ואף‬ ,‫הטבעי‬ ‫הגז‬‫שונים‬ ‫אילוצים‬ ‫תחת‬‫בניסיון‬ ‫לא‬ ‫למשל‬ ‫כך‬ .‫המונופול‬ ‫של‬ ‫תוצאותיו‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬‫הושלמה‬‫של‬ ‫קביעתה‬ ‫קטנים‬ ‫גז‬ ‫שדות‬ ‫לפיתוח‬ ‫מדיניות‬,‫ובינוניים‬‫בענף‬ ‫לתחרות‬ ‫לתרום‬ ‫שיכולים‬‫לא‬ ; __________________ 3‫ראו‬‫בג‬"‫ץ‬4491/13‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ '‫נ‬ ‫ולעסקים‬ ‫למשפט‬ ‫האקדמי‬ ‫המרכז‬'‫פס‬ ,83‫לפסק‬ ,‫פורסם‬ ‫)טרם‬ ‫דינו‬2.7.14.(
 7. :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫פעולה‬ ‫דרך‬ ‫גובשה‬‫למשיכת‬‫מפעילים‬‫בעלי‬‫מוכח‬ ‫מקצועי‬ ‫ניסיון‬‫ומשמעותי‬ ‫ו‬ ,‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫גילוי‬ ‫בתחום‬‫שניתנו‬ ‫אף‬46‫רישיונות‬‫חיפוש‬‫הכוללות‬ ‫לשותפויות‬ ‫מפעיל‬ ‫רק‬ ,‫אחדים‬ ‫מפעילים‬‫ניסיון‬ ‫בעל‬‫רב‬‫בשטחים‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫שדות‬ ‫לגלות‬ ‫הצליח‬ ‫קיבל‬ ‫שבגינם‬‫רישיונות‬,‫ו‬‫הדבר‬‫מעלה‬‫בדבר‬ ‫ספק‬‫המפעילים‬ ‫שאר‬ ‫של‬ ‫יכולתם‬ ‫לגילוי‬ ‫להביא‬‫טבעי‬ ‫גז‬‫המוזרם‬ ,‫אחד‬ ‫משדה‬ ‫גז‬ ‫בהפקת‬ ‫יתר‬ ‫תלות‬ ‫נוצרה‬ ‫גם‬ ‫כך‬ . ‫ב‬ ‫ויתירות‬ ‫גיבוי‬ ‫ללא‬ ‫נותר‬ ‫והמשק‬ ,‫מוגבלת‬ ‫קיבולת‬ ‫בעל‬ ‫אחד‬ ‫בצינור‬‫א‬‫גז‬ ‫ספקת‬ .‫טבעי‬ ‫חודשים‬ ‫לפני‬‫מספר‬‫החלה‬‫בין‬ ‫עבודה‬-‫משרדית‬‫מעורבים‬ ‫שבה‬ ,‫משרדי‬ ‫נציגי‬ ‫ממשלה‬.‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫ולשכת‬‫לעבודה‬ ‫השותפים‬‫זו‬‫גיבשו‬‫לפני‬ ‫שבועות‬‫מספר‬‫מתווה‬‫ב‬ ‫העוסק‬‫הגז‬ ‫למשק‬ ‫הקשורים‬ ‫משמעותיים‬ ‫נושאים‬ .‫הטבעי‬‫הערות‬ ‫קבלת‬ ‫לשם‬ ‫פורסם‬ ‫המתווה‬‫הציבור‬‫לשר‬ ‫פניתי‬ ‫זאת‬ ‫ובעקבות‬ , ‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ,‫הלאומיות‬ ‫התשתיות‬‫כי‬ ‫וביקשתי‬‫הממשלה‬ ‫החלטת‬‫בדבר‬ ‫המתווה‬‫תתקבל‬‫לא‬‫דוח‬ ‫פרסום‬ ‫חר‬.‫זה‬‫הבין‬ ‫העבודה‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫הביקורת‬ ‫מדוח‬- ,‫מטרותיה‬ ,‫סמכויותיה‬ ,‫מעמדה‬ ‫הוגדרו‬ ‫לא‬ ,‫רשמי‬ ‫באופן‬ ‫הוסדרה‬ ‫לא‬ ‫משרדית‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬ ,‫לפעילותם‬ ‫הזמנים‬ ‫לוחות‬ ,‫אחריותם‬ ‫מסגרת‬ ,‫לה‬ ‫השותפים‬ ‫תפקיד‬ .‫יטפלו‬ ‫שבהם‬ ‫והנושאים‬‫פורמלית‬ ‫בלתי‬ ‫עבודה‬‫כה‬ ‫השפעות‬ ‫בעל‬ ‫בנושא‬ ‫העוסקת‬ ‫ע‬ ‫ניכרות‬‫לבוא‬ ‫לעתיד‬ ‫תושביה‬ ‫רווחת‬ ‫ועל‬ ‫המדינה‬ ‫כלכלת‬ ‫ל‬‫לפגוע‬ ‫עלולה‬ .‫הפועל‬ ‫אל‬ ‫מהכוח‬ ‫ולהוציאן‬ ‫מחייבות‬ ‫החלטות‬ ‫לקבל‬ ‫לה‬ ‫השותפים‬ ‫של‬ ‫ביכולתם‬ ‫ראוי‬ ‫היה‬‫אפוא‬‫הבין‬ ‫שהעבודה‬-‫רשמי‬ ‫באופן‬ ‫תוסדר‬ ‫משרדית‬‫ותתועד‬ ,‫ומלא‬ .‫מקיף‬ ‫ובאופן‬ ‫במלואה‬ ‫לנוכח‬ ‫כי‬ ‫להדגיש‬ ‫חשוב‬ ‫המתווה‬ ‫של‬ ‫לתוכנו‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬‫ק‬‫מונופול‬ ‫של‬ ‫יומו‬ ,‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫אספקת‬ ‫בתחום‬‫על‬ ‫כך‬ ‫לשם‬ .‫תחרותי‬ ‫יהיה‬ ‫הגז‬ ‫שמחיר‬ ‫לוודא‬ ‫יש‬ ‫לרשותה‬ ‫העומדים‬ ‫האמצעים‬ ‫במגוון‬ ‫בשימוש‬ ‫הצורך‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫הממשלה‬ ‫ובראשם‬‫במסגרת‬ .‫מחירים‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬,‫זו‬ ‫בחינה‬‫את‬ ‫לפתח‬ ‫הצורך‬ ‫בין‬ ‫לאזן‬ ‫עליה‬ ‫הגז‬ ‫משק‬‫הציבור‬ ‫כלל‬ ‫לטובת‬‫ו‬‫הצורך‬ ‫בין‬‫לאינט‬ ‫לדאוג‬‫ולהפחית‬ ‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫רס‬ ‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫המחיה‬ ‫יוקר‬ ‫את‬.,‫כן‬ ‫כמו‬‫על‬ ‫המתווה‬ ‫של‬ ‫אישורו‬ ‫קודם‬ ‫ובקרה‬ ‫פיקוח‬ ‫מנגנוני‬ ‫לקבוע‬ ‫הממשלה‬‫ויעילים‬ ‫אפקטיביים‬‫השגת‬ ‫ועל‬ ‫יישומו‬ ‫על‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ‫ולהדגיש‬ ,‫יעדיו‬,‫לשיטתה‬‫בהתחייבויותיהן‬ ‫הגז‬ ‫חברות‬ ‫יעמדו‬ ‫לא‬,‫אזי‬ ‫בה‬ ‫הנושא‬ ‫את‬ ‫ולבחון‬ ‫לשוב‬ ‫תוכל‬ ‫הממשלה‬‫לסמכותה‬ ‫תאם‬‫ככל‬ ‫צעדים‬ ‫ולנקוט‬ ‫שיידרשו‬‫זאת‬ ;‫אף‬ ‫על‬"‫היציבות‬ ‫"פסקת‬‫במתווה‬ ‫הכלולה‬‫המדינה‬ ‫שבה‬ ,
 8. :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫מהותיים‬ ‫שינויים‬ ‫מביצוע‬ ‫שנים‬ ‫עשר‬ ‫במשך‬ ‫להימנע‬ ‫כוונתה‬ ‫על‬ ‫מצהירה‬ ‫שנקבעו‬ ‫באסדרות‬" ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫במטרה‬ ,‫יציבה‬ ‫רגולטורית‬ ‫סביבה‬". ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬ ‫הניכרת‬ ‫ההתפתחות‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫ניסתה‬ ‫הממשלה‬ ‫אמנם‬ ‫ואולם‬ .‫לחיוב‬ ‫זאת‬ ‫לציין‬ ‫ויש‬ ,‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫שונים‬ ‫היבטים‬ ‫לבחינת‬ ‫ועדות‬ ‫והקימה‬ ‫לתקן‬ ‫המבצעת‬ ‫ברשות‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫הגורמים‬ ‫וכל‬ ‫הממשלה‬ ‫על‬ ‫כעת‬ .‫די‬ ‫לא‬ ‫בכך‬ ‫המפורטות‬ ‫ההמלצות‬ ‫את‬ ‫וליישם‬ ‫זה‬ ‫מדוח‬ ‫העולים‬ ‫הליקויים‬ ‫את‬ ‫בהקדם‬.‫בו‬ ‫כי‬ ‫מומלץ‬‫יוסדרו‬‫בהקדם‬‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫אופן‬ ‫לרבות‬ ,‫טיפול‬ ‫הדורשות‬ ‫הסוגיות‬ ‫כל‬ ‫הבעלויות‬ ‫מבנה‬ ,‫כוללת‬ ‫אסדרה‬ ,‫הגז‬ ‫יצוא‬ ‫הסדרת‬ ,‫הגז‬ ‫מחירי‬,‫הגז‬ ‫מאגרי‬ ‫על‬ ‫גז‬ ‫לחיפושי‬ ‫הרישיונות‬ ‫של‬ ‫ההחזקה‬‫ניתנו‬ ‫שכבר‬,‫בעתיד‬ ‫רישיונות‬ ‫הענקת‬ ‫ואופן‬ ,‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫בתחום‬ ‫ומקצועי‬ ‫מיומן‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫הכשרת‬‫להקמת‬ ‫האחריות‬ ‫חלוקת‬ ‫וה‬ ‫מיסוי‬ ‫היבטי‬ ,‫הפרטי‬ ‫למגזר‬ ‫הממשלה‬ ‫בין‬ ‫תשתיות‬‫פ‬‫ע‬‫ל‬‫)אם‬ ‫אחסון‬ ‫מאגר‬ ‫ת‬ (‫כך‬ ‫על‬ ‫יוחלט‬. ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫חשוב‬‫הפרטיים‬ ‫היזמים‬‫מהמדינה‬ ‫החיפוש‬ ‫רישיונות‬ ‫את‬ ‫שקיבלו‬ ‫ראויים‬‫להערכה‬‫ו‬ ‫בקידוחים‬ ‫הצלחתם‬ ‫על‬‫על‬‫למדינה‬ ‫שהביאו‬ ‫ההישג‬‫בגילוי‬ ‫האדירים‬ ‫הגז‬ ‫מצבורי‬‫אין‬ .‫חלילה‬‫בהם‬ ‫לראות‬"‫אויבים‬,"‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫והם‬ ‫הגז‬ ‫ממשק‬ ‫וחשוב‬‫העתידי‬ ‫ופיתוחו‬.‫מאוזן‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫משק‬ ‫להבטיח‬ ‫החובה‬‫מוטלת‬ ‫המאסדרים‬ ‫הגופים‬ ‫על‬‫זרועותיה‬ ‫על‬ ‫הממשלה‬ ‫עיני‬ ‫לנגד‬ .‫המבצעת‬ ‫ברשות‬ ‫יצירת‬ ,‫למדינה‬ ‫אנרגטי‬ ‫ביטחון‬ ‫יצירת‬ :‫האלה‬ ‫העיקריות‬ ‫המטרות‬ ‫לעמוד‬ ‫צריכות‬ ‫שמירה‬ ,‫תחרות‬ ‫תנאי‬‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ,‫הצרכנים‬ ‫ציבור‬ ‫של‬ ‫האינטרסים‬ ‫על‬ ‫והימית‬ ‫היבשתית‬‫קידוחים‬ ‫ועידוד‬ ‫גז‬ ‫התגלה‬ ‫שבהם‬ ‫השדות‬ ‫פיתוח‬ ‫המשך‬ , ‫המשק‬ ‫לטובת‬ ‫זה‬ ‫טבע‬ ‫משאב‬ ‫של‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫את‬ ‫למצות‬ ‫כדי‬ ‫נוספים‬ ‫באזורים‬ .‫בישראל‬ ‫והחברה‬ ‫לפעול‬ ‫השלטון‬ ‫רשויות‬ ‫ועל‬ ,‫בחלקנו‬ ‫שנפל‬ ‫ערך‬ ‫יקר‬ ‫טבע‬ ‫אוצר‬ ‫הוא‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫ב‬‫כל‬ ‫את‬ ‫מיטבי‬ ‫באופן‬ ‫לממש‬ ‫תוכל‬ ‫ישראל‬ ‫שמדינת‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫שכל‬ ‫שׂום‬ ‫הידע‬ ‫בעלי‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫הגורמים‬ ‫כל‬ ‫כי‬ ‫בטוחני‬ .‫לפתחה‬ ‫נקרות‬ ‫אשר‬ ‫ההזדמנויות‬ " ‫את‬ ‫ימצאו‬ ‫המבצעת‬ ‫ברשות‬ ‫והמומחיות‬"‫המלך‬ ‫דרך‬‫המיטבית‬ ‫בצורה‬ ‫שתגשים‬ .‫הציבורי‬ ‫האינטרס‬ ‫את‬ ‫בדבר‬ ‫למדיניותי‬ ‫בהתאם‬‫מעמיק‬ ‫טיפול‬‫ה‬ ‫ביקורת‬ ‫של‬‫מדינה‬‫כלכליים‬ ‫בנושאים‬ ‫וחברתיים‬‫ובמימוש‬‫המוחלשות‬ ‫השכבות‬ ‫של‬ ‫והכלכליות‬ ‫החברתיות‬ ‫הזכויות‬ ‫בחברה‬‫הקשורים‬ ‫שונים‬ ‫בהיבטים‬ ‫לעסוק‬ ‫התחיל‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫משרד‬ ,
 9. :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫הבטחת‬ ‫ובהם‬ ,‫שונים‬ ‫בנושאים‬ ‫דוחות‬ ‫פורסמו‬ ‫האחרונות‬ ‫ובשנים‬ ,‫הגז‬ ‫לתגליות‬ ‫גביית‬ ,‫ההפקה‬ ‫אסדות‬ ‫על‬ ‫ההגנה‬ ,‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫אספקת‬‫על‬ ‫מההכנסות‬ ‫תמלוגים‬ ‫הממשלה‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬ .‫בים‬ ‫קידוחים‬ ‫של‬ ‫הסביבתיות‬ ‫וההשפעות‬ ‫טבע‬ ‫משאבי‬ ‫מבקר‬ ‫משרד‬ .‫הללו‬ ‫מהדוחות‬ ‫העולות‬ ‫ההמלצות‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫ליישם‬ ‫לצורך‬ ‫מופנית‬ ‫ולעקוב‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫לתגליות‬ ‫הקשורים‬ ‫שונים‬ ‫בהיבטים‬ ‫לעסוק‬ ‫ימשיך‬ ‫המדינה‬ .‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫המלצותיו‬ ‫ויישום‬ ‫הליקויים‬ ‫תיקון‬ ‫אחר‬ ('‫)בדימ‬ ‫שופט‬ ,‫שפירא‬ ‫חיים‬ ‫יוסף‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫הציבור‬ ‫תלונות‬ ‫ונציב‬ ,‫ירושלים‬‫אב‬‫התשע"ד‬ ‫יולי‬2015
 10. :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015
 11. 11 :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫משק‬ ‫פיתוח‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫תקציר‬ ‫כללי‬ ‫רקע‬ ‫מדינת‬‫אנרגטי‬ ‫אי‬ ‫היא‬ ‫ישראל‬,‫דהיינו‬‫אזוריות‬ ‫חשמל‬ ‫לרשתות‬ ‫מחוברת‬ ‫אינה‬ ‫היא‬, ,‫שכנות‬ ‫ממדינות‬ ‫צינורות‬ ‫דרך‬ ‫גז‬ ‫או‬ ‫נפט‬ ‫אספקת‬ ‫מקבלת‬ ‫אינה‬‫ו‬‫אף‬ ‫לאחרונה‬ ‫עד‬ ‫ייבאה‬‫כל‬ ‫את‬‫הגלם‬ ‫חומרי‬‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫לה‬ ‫הדרושים‬.‫ל‬‫ב‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫תגליות‬‫מים‬ ‫של‬ ‫הכלכליים‬‫ישראל‬‫האחרונות‬ ‫בשנים‬‫עליונה‬ ‫ואסטרטגית‬ ‫לאומית‬ ‫חשיבות‬ ‫של‬ ‫הכנסה‬ ‫מקור‬ ‫והן‬ ,‫אנרגטית‬ ‫עצמאות‬ ‫לו‬ ‫מבטיחות‬ ‫שהן‬ ‫משום‬ ,‫הישראלי‬ ‫למשק‬ ‫אך‬ ‫יחסית‬ ‫וקטן‬ ‫צעיר‬ ‫משק‬ ‫הוא‬ ‫המקומי‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ .‫תמלוגים‬ ‫ושל‬ ‫מסים‬ .‫צמיחה‬ ‫במגמת‬ ‫נמצא‬‫בשנת‬2013‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫להפיק‬ ‫תמר‬ ‫בשדה‬ ‫השותפות‬ ‫החלו‬ ‫ההפקה‬ ‫והיקף‬‫לכ‬ ‫הגיע‬-6.51 BCM‫ומיעוטו‬ ,‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫משמש‬ ‫הגז‬ ‫רוב‬ .‫זו‬ ‫בשנה‬ ‫מוזרם‬‫ל‬‫משתמשי‬‫קצה‬‫החלוקה‬ ‫מרשתות‬ ‫בחלק‬‫באזורי‬‫ם‬‫שונים‬‫ב‬.‫ארץ‬‫ב‬‫שנת‬2015 ‫כ‬ ‫על‬ ‫עומדות‬ ‫בישראל‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫עתודות‬-1,000BCM‫ו‬ ,‫הן‬‫שני‬ ‫על‬ ‫ברובן‬ ‫מבוססות‬ ‫שדות‬‫תמר‬ :‫ימיים‬)282BCM(,‫שהוא‬‫מקור‬‫ה‬‫העיקרי‬ ‫גז‬,‫ו‬‫לוו‬‫י‬‫יתן‬)‫ב‬ ‫מוערך‬-621 BCM(,‫ש‬‫ממנו‬ ‫מסחרית‬ ‫הפקה‬ ‫החלה‬ ‫טרם‬‫הם‬ ‫נוספים‬ ‫שדות‬ .) ‫וכריש‬ ‫תנין‬83 BCM(2 .‫ה‬‫החשמל‬ ‫פקת‬‫באמצעות‬‫גז‬‫טבעי‬‫וכן‬‫התעשייה‬ ‫של‬ ‫הסבה‬‫ושל‬‫התחבורה‬ ‫בו‬ ‫לשימוש‬‫יכול‬‫ות‬‫לקדם‬.‫לצמיחתו‬ ‫משמעותית‬ ‫ולתרום‬ ‫הישראלי‬ ‫המשק‬ ‫את‬ ‫מעוגנת‬ ‫ואספקתם‬ ‫הפקתם‬ ,‫טבעי‬ ‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫חיפוש‬ ‫של‬ ‫האסדרה‬‫ובראשונה‬ ‫בראש‬ ‫ב‬,‫הנפט‬ ‫חוק‬‫ה‬‫תשי"ב‬-1952‫)להלן‬-‫הנפט‬ ‫חוק‬‫החוק‬ ‫או‬‫בשנת‬ .(2010‫ועדת‬ ‫הוקמה‬ ‫ובשנת‬ ,‫ששינסקי‬2011‫ועדת‬ ‫הוקמה‬‫בשנת‬ ‫עוגנו‬ ‫המלצותיה‬ ‫ועיקרי‬ ‫צמח‬2013 ‫ממשלה‬ ‫בהחלטת‬442‫מדיניות‬ ‫לבחינת‬ ‫הוועדה‬ ‫המלצות‬ ‫עיקרי‬ ‫"אימוץ‬ ‫שכותרתה‬ ‫)ד‬ ‫בישראל‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫בנושא‬ ‫הממשלה‬‫)להלן‬ "(‫צמח‬ ‫ועדת‬ ‫ו"ח‬-‫החלטת‬ .(‫הממשלה‬‫בשנת‬2014‫העניק‬‫)להלן‬ ‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ,‫הלאומיות‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬- ‫חזקה‬ ‫שטר‬ (‫האנרגיה‬ ‫משרד‬3 ‫ב‬ ‫לשותפות‬‫שדה‬‫לו‬‫ו‬‫י‬‫י‬‫תן‬‫בעשרות‬ ‫מוערך‬ ‫ששוויו‬ ‫בינואר‬ .‫שקלים‬ ‫מיליארדי‬2015‫החלה‬‫בין‬ ‫עבודה‬-‫פורמלית‬ ‫בלתי‬ ‫משרדית‬4 ‫ממשל‬ ‫משרדי‬ ‫נציגי‬ ‫בה‬ ‫שמעורבים‬‫רלוונטיים‬ ‫ה‬‫כלל‬ ‫להבנה‬ ‫להגיע‬ ‫במטרה‬- ‫הנוגעים‬ ‫הפרטיים‬ ‫הגופים‬ ‫לבין‬ ‫ובינם‬ ‫עצמם‬ ‫לבין‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫בין‬ ‫ממשלתית‬ ‫)להלן‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫בסוגיית‬ ‫מתווה‬ ‫גובש‬ ‫זו‬ ‫בעבודה‬ .‫בדבר‬-.(‫הגז‬ ‫מתווה‬ __________________ 1‫נפח‬ ‫יחידת‬-.‫מעוקבים‬ ‫מטרים‬ ‫מיליארד‬ 2.‫אלו‬ ‫בשדות‬ ‫השותפות‬ ‫הערכת‬ ‫על‬ ‫מבוססות‬ ‫ובכריש‬ ‫בתנין‬ ,‫בלווייתן‬ ,‫בתמר‬ ‫העתודות‬ ‫הערכת‬ 3‫זכות‬ ‫לבעליו‬ ‫מקנה‬ ‫והוא‬ ,‫הרישוי‬ ‫בשטח‬ ‫תגלית‬ ‫שגילה‬ ‫רישיון‬ ‫לבעל‬ ‫הנפט‬ ‫חוק‬ ‫מכוח‬ ‫ניתן‬ ‫חזקה‬ ‫שטר‬ ‫החזק‬ ‫בשטח‬ ‫אותו‬ ‫ולהפיק‬ ‫נפט‬ ‫לחפש‬ ‫בלעדית‬‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫ה‬30.‫להארכה‬ ‫שניתנת‬ ,‫שנה‬ 4.‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ ‫לכך‬ ‫המוסמכים‬ ‫ורשויות‬ ‫ממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫בידי‬ ‫נמצאת‬ ‫הפורמלית‬ ‫הסמכות‬
 12. 12‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬‫פועלים‬‫רבים‬ ‫החלטות‬ ‫ומקבלי‬ ‫מאסדרים‬‫מ‬‫משרדי‬‫ה‬‫ממשלה‬ ‫ו‬‫מ‬‫רשויות‬.‫שונות‬‫האנ‬ ‫משרד‬‫רגיה‬‫הוא‬‫ל‬ ‫הממשלה‬ ‫מטעם‬ ‫המרכזי‬ ‫האחראי‬‫קביעת‬ ‫האנרגיה‬ ‫בתחום‬ ‫המדיניות‬‫וליישומה‬‫משרד‬ .‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ , ‫באמצעות‬ ‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫פועל‬ ‫האנרגיה‬‫שתי‬‫ייעודיות‬ ‫יחידות‬‫היא‬ ‫האחת‬ .‫הגז‬ ‫רשות‬ ‫הטבעי‬,‫לי‬ ‫האחראית‬‫צירת‬‫ה‬‫תנאים‬‫הדרושים‬‫בישראל‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫ענף‬ ‫לפיתוח‬, ‫להסדר‬‫ת‬‫הפעי‬‫ולהבטח‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬ ‫לות‬‫ת‬‫ה‬‫בפעילויות‬ ‫הבטיחות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫השונות‬‫במשק‬‫היא‬ ‫האחרת‬ ‫היחידה‬ .‫זה‬‫הנפט‬ ‫יחידת‬,‫על‬ ‫הממונה‬ ‫עומד‬ ‫שבראשה‬ ‫הנפט‬ ‫ענייני‬‫הם‬ ‫נוספים‬ ‫רלוונטיים‬ ‫גופים‬ .‫האוצר‬ ‫משרד‬,‫יו"ר‬ ‫משמש‬ ‫שנציגו‬ ‫לפיקוח‬ ‫הוועדה‬‫על‬‫למשרד‬ ‫המשותפת‬ ‫המחירים‬‫י‬‫והאנרגיה‬ ‫האוצר‬;‫רשות‬ ‫)להלן‬ ‫העסקיים‬ ‫ההגבלים‬-(‫ההגבלים‬ ‫רשות‬,‫האחראית‬‫ל‬‫התחרות‬ ‫שמירת‬ ‫ו‬‫ל‬‫קידומה‬;‫ו‬‫הכלכלה‬ ‫משרד‬,‫האחראי‬‫ל‬‫ו‬ ‫התעשייה‬ ‫פיתוח‬‫ל‬‫אחד‬ ‫כל‬ .‫גומלין‬ ‫רכש‬ ‫מהם‬‫אחראי‬‫ל‬‫חלק‬‫מסוים‬‫בין‬ ‫משפיעים‬ ‫המאסדרים‬ .‫זה‬ ‫רחב‬ ‫מתחום‬‫על‬ ‫היתר‬ ,‫הגז‬ ‫משק‬ ‫מבנה‬‫על‬‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫אופי‬‫הפועלים‬‫בו‬‫על‬ ,‫התחרו‬ ‫קידום‬‫ת‬,‫יצירת‬ ‫על‬ ‫תמרי‬‫צים‬‫ופיתוח‬ ‫חדשים‬ ‫שדות‬ ‫לגילוי‬‫ם‬‫ו‬‫על‬‫משקיעים‬ ‫כניסת‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫למשק‬. ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫בנושא‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫משרד‬ ‫שפרסם‬ ‫דוחות‬ ‫של‬ ‫לסדרה‬ ‫מצטרף‬ ‫זה‬ ‫דוח‬ ‫גביית‬ ,‫הפקה‬ ‫אסדות‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ,‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫אספקת‬ ‫הבטחת‬ ‫של‬ ‫בסוגיות‬ ‫עסקו‬ ‫אשר‬ ‫סבי‬ ‫והשפעות‬ ‫טבע‬ ‫משאבי‬ ‫על‬ ‫מההכנסות‬ ‫תמלוגים‬‫בים‬ ‫קידוחים‬ ‫של‬ ‫בתיות‬5 . ‫הביקורת‬ ‫פעולות‬ ‫יולי‬ ‫בחודשים‬2014‫יוני‬ ‫עד‬2015‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫משרד‬ ‫בדק‬‫של‬ ‫פעולותיהן‬ ‫את‬ ‫ואסדרתו‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ ‫לצורך‬ ‫וזרועותיה‬ ‫הממשלה‬‫נעשתה‬ ‫הבדיקה‬ . ‫האנרגיה‬ ‫במשרד‬,‫נעשו‬ ‫השלמה‬ ‫בדיקות‬ .‫הכלכלה‬ ‫ובמשרד‬ ‫ההגבלים‬ ‫ברשות‬ ‫לאומי‬ ‫לביטחון‬ ‫ובמטה‬ ‫לכלכלה‬ ‫הלאומית‬ ‫במועצה‬‫ש‬,‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫במשרד‬ ‫המסים‬ ‫וברשות‬ ‫התקציבים‬ ‫באגף‬ ,‫המשפטים‬ ‫במשרד‬‫ש‬‫בנציבות‬ ,‫האוצר‬ ‫במשרד‬ ‫ב‬ ,‫המדינה‬ ‫שירות‬‫)להלן‬ ‫חשמל‬ ‫ציבוריים‬ ‫לשירותים‬ ‫רשות‬-‫החשמל‬ ‫רשות‬(‫במשרד‬ , ,‫הסביבה‬ ‫להגנת‬‫בע"מ‬ ‫לישראל‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫בנתיבי‬ ,‫תעשייתי‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫ברשות‬ .‫גבוהה‬ ‫להשכלה‬ ‫ובמועצה‬ __________________ 5,‫המדינה‬ ‫מבקר‬Á„64‡)2013'‫עמ‬ ,"‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫אספקת‬ ‫"הבטחת‬ ,(282-251;Á„64·)2014‫"ההגנה‬ ,( '‫עמ‬ ,"‫בים‬ ‫ונפט‬ ‫גז‬ ‫להפקת‬ ‫ותשתיות‬ ‫מתקנים‬ ‫על‬37-21;Á„64‡)2013‫ושימוש‬ ‫תמלוגים‬ ‫"גביית‬ ,( '‫עמ‬ ,"‫טבע‬ ‫במשאבי‬143-123,"‫בים‬ ‫ונפט‬ ‫גז‬ ‫קידוחי‬ ‫של‬ ‫סביבתיות‬ ‫להשפעות‬ ‫והיערכות‬ ‫"מוכנות‬ ,‫שם‬ ; '‫עמ‬498-463.
 13. ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬13 :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫העיקריים‬ ‫הליקויים‬ ‫ומימושה‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫מדיניות‬ ‫קביעת‬ 1.‫אף‬‫שמשרד‬‫צמח‬ ‫ועדת‬ ‫מסקנות‬ ‫את‬ ‫אימץ‬ ‫האנרגיה‬‫ופרסם‬‫ונהלים‬ ‫תקנות‬ ‫לא‬ ‫והמשרד‬ ,‫חסרה‬ ‫העקרוניות‬ ‫מהסוגיות‬ ‫בחלק‬ ‫מדיניותו‬ ‫נותרה‬ ,‫מהן‬ ‫הנגזרים‬ ‫עשה‬‫די‬‫לגיבושה‬‫הצליח‬ ‫לא‬ ‫שבהם‬ ‫בנושאים‬ .‫ה‬‫פעילותו‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫משרד‬‫ל‬‫נוכח‬ ‫לכמה‬ ‫שלהם‬ ‫הנגיעה‬‫מקבלי‬‫החלטות‬‫ולכמה‬‫מאסדרים‬‫את‬ ‫הביא‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ , .‫הממשלה‬ ‫להכרעת‬ ‫המחלוקות‬ 2.‫בשנת‬2002‫לראשונ‬ ‫פסק‬‫ה‬‫האנרגיה‬ ‫משרד‬‫לחיפושים‬ ‫חדשים‬ ‫רישיונות‬ ‫מלתת‬ ‫בשנת‬ ‫אך‬ ,‫חיפוש‬ ‫מדיניות‬ ‫לגבש‬ ‫כדי‬ ,‫בים‬2007‫שנקבעה‬ ‫בלי‬ ‫חלוקתם‬ ‫את‬ ‫חידש‬ ‫בשנת‬ .‫בנושא‬ ‫מדיניות‬2012‫מלתת‬ ‫המשרד‬ ‫פסק‬ ‫שוב‬‫חדשים‬ ‫רישיונות‬ ‫לחיפושים‬‫ב‬‫ים‬‫ובה‬ ‫פעולה‬ ‫תכנית‬ ‫נמצאה‬ ‫לא‬ ‫במשרד‬ .‫הסיבה‬ ‫מאותה‬ ‫הפעם‬ ‫גם‬ ‫המ‬ ‫שעל‬ ‫הפעולות‬ ‫פירוט‬‫ולוחות‬ ‫הרישיונות‬ ‫מתן‬ ‫את‬ ‫יחדש‬ ‫בטרם‬ ‫ליישם‬ ‫שרד‬ .‫לביצוען‬ ‫הזמנים‬ 3.‫ובינוניים‬ ‫קטנים‬ ‫שדות‬ ‫של‬ ‫פיתוחם‬ ‫לקידום‬ ‫מדיניות‬ ‫גיבש‬ ‫לא‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫האפשריים‬ ‫התמריצים‬ ,‫מאפייניהם‬ ,‫הגדרתם‬ ‫לרבות‬-‫דרך‬ ‫ואבני‬ ‫נדרשים‬ ‫אם‬ .‫בלבד‬ ‫ראשוניים‬ ‫כה‬ ‫עד‬ ‫שנקט‬ ‫הצעדים‬ .‫המדיניות‬ ‫ליישום‬ ‫על‬ ‫האסדרה‬‫הנפט‬ ‫חוק‬ ‫פי‬ 1.‫טרם‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬‫ל‬ ‫סיים‬‫מהותיים‬ ‫נושאים‬ ‫הסדיר‬‫המשפיעים‬‫של‬ ‫עתידו‬ ‫על‬ ‫משק‬ ‫כלל‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬‫ש‬ ,‫ב‬ ‫מוסדרים‬ ‫אינם‬‫הנפט‬ ‫חוק‬‫וב‬,‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫חוק‬ ‫התשס"ב‬-2002‫)להלן‬-(‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫חוק‬,‫ב‬‫מכוח‬ ‫שהותקנו‬ ‫תקנות‬‫ם‬ ‫ו‬‫ב‬‫נהלים‬‫רלוונטיים‬.‫תקנות‬ ‫של‬ ‫והתקנתן‬ ‫הנחיות‬ ‫של‬ ‫קביעתן‬ ‫התמשכות‬ .‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫של‬ ‫פיתוחו‬ ‫את‬ ‫מאט‬ ‫משלימות‬‫עלול‬ ‫מלאה‬ ‫אסדרה‬ ‫היעדר‬ ‫ל‬ ‫להביא‬‫ונשנים‬ ‫חוזרים‬ ‫לחצים‬‫ע‬‫האסדרה‬ ‫כללי‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫המאסדרים‬ ‫ל‬‫כמו‬ . ‫למרות‬ ,‫כן‬‫דוח‬ ‫מסקנות‬‫בין‬-‫לאומי‬‫בעיה‬ ‫על‬ ‫המצביעות‬ ‫הנפט‬ ‫יחידת‬ ‫שהזמינה‬ ‫באסדרה‬ ‫חמורה‬‫חס‬ ‫ועל‬‫רים‬‫הנפט‬ ‫בחוק‬,‫בכוונת‬ ‫אין‬‫משרד‬‫לקדם‬ ‫האנרגיה‬ .‫זה‬ ‫בחוק‬ ‫חקיקה‬ ‫תיקוני‬ 2.:‫אסדרתם‬ ‫הושלמה‬ ‫שטרם‬ ‫הנושאים‬ ‫יתר‬ ‫בין‬‫המסדירות‬ ‫עדכניות‬ ‫הנחיות‬ (‫)א‬ ‫לשם‬ ‫פורסמו‬ ‫בים‬ ‫נפט‬ ‫זכות‬ ‫ממבקשי‬ ‫והפיננסיות‬ ‫המקצועיות‬ ‫הדרישות‬ ‫את‬ ‫ביולי‬ ‫הציבור‬ ‫הערות‬ ‫קבלת‬2015;‫נמ‬ ‫הסביבתיות‬ ‫ההנחיות‬ (‫)ב‬‫בשלב‬ ‫צאות‬ ‫משנת‬ ‫טיוטה‬2013‫בארות‬ ‫תפיסת‬ ‫הן‬ ‫אותן‬ ‫המפר‬ ‫כלפי‬ ‫שהסנקציות‬ ‫אף‬ , ;‫ומתקנים‬(‫)ג‬‫פנימי‬ ‫בנוהל‬ ‫מוסדרות‬ ‫הנפט‬ ‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫בתגלית‬ ‫להכרה‬ ‫הנחיות‬ ;‫בלבד‬(‫)ד‬‫גובשו‬ ‫טרם‬‫יצוא‬ ‫אישור‬ ‫למתן‬ ‫הנחיות‬;‫זכויות‬ ‫העברת‬ ‫תקנות‬ (‫)ה‬ ‫בשנת‬ ‫בניסוחן‬ ‫שהוחל‬ ,‫נפט‬2009‫קב‬ ‫לשם‬ ‫פורסמו‬‫לת‬‫ביולי‬ ‫הציבור‬ ‫הערות‬ 2015;‫בתהליך‬ ‫הוחל‬ ‫טרם‬ (‫)ו‬‫קביעת‬‫מקבילות‬ ‫הוראות‬‫לפי‬ ‫תמלוגים‬ ‫לעניין‬ ‫הנפט‬ ‫חוק‬‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫אלו‬ ‫מנושאים‬ ‫ניכר‬ ‫חלק‬ ‫של‬ ‫האסדרה‬ ‫סיום‬ ‫ללא‬ . .‫הגז‬ ‫מתווה‬ ‫את‬ ‫ליישם‬
 14. 14‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 3.‫במרץ‬2014‫העניק‬‫לו‬ ‫בשדה‬ ‫לשותפות‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬‫ו‬‫י‬‫י‬‫למשך‬ ‫חזקה‬ ‫שטר‬ ‫תן‬ 30‫שנה‬‫ששוויו‬‫אף‬ .‫שקלים‬ ‫מיליארדי‬ ‫בעשרות‬ ‫מוערך‬‫פי‬ ‫על‬‫ש‬‫ה‬‫כבר‬ ‫משרד‬ ‫על‬ ‫חתם‬‫כמה‬,‫חזקה‬ ‫שטרי‬‫גיבש‬ ‫לא‬ ‫הוא‬‫נוהל‬‫לכתיבת‬‫לרבות‬ ,‫ם‬‫גופים‬ ‫רשימת‬ ‫ומאסדרים‬‫ה‬‫צריכים‬‫להשתתף‬‫השטר‬ ‫בגיבוש‬-‫למשל‬‫ב‬,‫ביטחון‬ ‫הסדרי‬ ‫עניין‬ ‫מקומי‬ ‫תוכן‬ ,‫הימית‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫שמירה‬6 .‫תחרות‬ ‫ושיקולי‬‫משרד‬‫האנרגיה‬‫לא‬ ‫העביר‬‫באופן‬‫את‬ ‫שיטתי‬‫טיוטת‬‫שטר‬‫החזקה‬‫למשרדי‬‫ומאסדרים‬ ‫הממשלה‬ ‫הערותיהם‬ ‫לקבלת‬ ‫אחרים‬‫לפני‬‫החתימה‬‫שטרי‬ ‫את‬ ‫בציבור‬ ‫פרסם‬ ‫לא‬ ‫וגם‬ ‫עליו‬ ‫הקודמים‬ ‫החזקה‬. ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫לענייני‬ ‫ומועצה‬ ‫מייעצת‬ ‫מועצה‬ ‫חוק‬ ‫מכוח‬ ‫שהוקמה‬ ,‫המייעצת‬ ‫המועצה‬ :‫מועצות‬ ‫שתי‬ ‫פועלות‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬ ‫והמועצה‬ ,‫הנפט‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫חוק‬ ‫מכוח‬ ‫שהוקמה‬ ,‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫לענייני‬ ‫)להלן‬-(‫הגז‬ ‫מועצת‬‫התמורות‬ ‫לנוכח‬ ‫מתעצמת‬ ‫אלו‬ ‫מועצות‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ‫חשיבותן‬ . ‫מינואר‬ .‫המדינה‬ ‫מתמודדת‬ ‫שאיתן‬ ‫והאתגרים‬ ‫זה‬ ‫במשק‬ ‫שחלו‬2013‫סיום‬ ‫מועד‬ ‫עד‬ ‫כ‬ ‫במשך‬ ,‫ועוד‬ ‫זאת‬ .‫קבוע‬ ‫יו"ר‬ ‫ללא‬ ‫פועלת‬ ‫המייעצת‬ ‫המועצה‬ ‫הביקורת‬‫חודשיים‬ ‫בשנת‬2014‫יתרה‬ .‫חברים‬ ‫של‬ ‫חוקי‬ ‫מניין‬ ‫המייעצת‬ ‫המועצה‬ ‫בישיבות‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫למועד‬ ‫בסמוך‬ ‫לחבריה‬ ‫מועברים‬ ‫המועצה‬ ‫לדיוני‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫המסמכים‬ ,‫מזאת‬ ‫ולא‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫פנימית‬ ‫ועדה‬ ‫למעשה‬ ‫קובעת‬ ‫דיוניה‬ ‫סדר‬ ‫ואת‬ ,‫הישיבות‬ ‫אשר‬ .‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬‫ל‬‫מועצ‬‫ת‬,‫הגז‬‫מאוגוסט‬2014‫סיום‬ ‫מועד‬ ‫עד‬‫הביקורת‬‫היה‬ ‫לא‬ ‫המועצה‬ ‫בישיבות‬.‫חברים‬ ‫של‬ ‫חוקי‬ ‫מניין‬ ‫אחסון‬ ‫מאגר‬ ‫בהפעלת‬ ‫עיכובים‬ ‫שנת‬ ‫מאז‬2009‫במאגר‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫לאחסן‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫שקל‬‫מרי‬B,‫בחן‬ ‫בבד‬ ‫ובד‬ ‫ביוני‬ .‫כך‬ ‫לשם‬ ‫ופעל‬ ‫וביבשה‬ ‫בים‬ ‫גז‬ ‫לאחסון‬ ‫אחרות‬ ‫חלופות‬2015‫לא‬ ‫כי‬ ‫התברר‬ ‫מרי‬ ‫במאגר‬ ‫לאחסן‬ ‫ניתן‬B‫ו‬‫הוקם‬ ‫טרם‬.‫אחר‬ ‫אחסון‬ ‫מאגר‬‫אחסון‬ ‫פתרון‬ ‫בהיעדר‬ ‫היחיד‬ ‫הגז‬ ‫אספקת‬ ‫מקור‬ ‫תמר‬ ‫שדה‬ ‫נותר‬ ‫ביבשה‬ ‫או‬ ‫בים‬,‫בביטחון‬ ‫פוגע‬ ‫והדבר‬ .‫הקרובות‬ ‫ובשנים‬ ‫הנוכחית‬ ‫בעת‬ ,‫המדינה‬ ‫של‬ ‫האנרגטי‬,‫זה‬ ‫אילוץ‬‫ה‬‫מעצי‬‫ם‬‫את‬ ‫נוספים‬ ‫שדות‬ ‫של‬ ‫מהיר‬ ‫בפיתוח‬ ‫הצורך‬‫התווסף‬ ,‫לאילוצים‬‫לפני‬ ‫עמדו‬ ‫שכבר‬ ‫הבין‬ ‫בעבודה‬ ‫השותפים‬-‫מ‬‫שרדית‬,‫הצורך‬ ‫את‬ ‫והגביר‬‫לטווח‬ ‫פתרונות‬ ‫במציאת‬ ‫זמנים‬ ‫בסד‬ ‫הקצר‬. __________________ 6‫חיפוש‬ ‫של‬ ‫שלב‬ ‫בכל‬ ‫מספק‬ ‫המקומי‬ ‫שהמשק‬ ‫בו‬ ‫המכירות‬ ‫שיעור‬ ‫או‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במגזר‬ ‫התעסוקה‬ ‫שיעור‬ .‫שיווקו‬ ‫או‬ ‫הפקתו‬ ,‫הטבעי‬ ‫הגז‬
 15. ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬15 :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫אי‬-‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫לחיפושי‬ ‫לאומי‬ ‫מידע‬ ‫מרכז‬ ‫הקמת‬ ‫מידע‬ ‫נאסף‬ ‫הנפט‬ ‫חיפושי‬ ‫החלו‬ ‫מאז‬‫גאולוגי‬,‫גאופי‬‫ז‬‫י‬‫על‬ ‫והנדסי‬‫מקו‬‫מ‬‫ם‬‫של‬‫משאבי‬ ,‫טבע‬‫על‬‫כמות‬‫ם‬‫ו‬‫איכות‬‫ם‬‫יחידות‬ ‫בידי‬ ‫נמצא‬ ‫המידע‬ .‫לגביהם‬ ‫נוספים‬ ‫נתונים‬ ‫וכן‬ ‫מכונים‬ ‫ובשני‬ ‫האנרגיה‬ ‫במשרד‬ ‫שונות‬-.‫הגאולוגי‬ ‫והמכון‬ ‫לישראל‬ ‫הגאופיזי‬ ‫המכון‬ ‫משנת‬2010‫האנרגיה‬ ‫משרד‬‫פועל‬‫במועד‬ ‫אך‬ ,‫בנושא‬ ‫לאומי‬ ‫מידע‬ ‫מרכז‬ ‫להקמת‬ ‫י‬ ‫כזה‬ ‫מרכז‬ .‫הוקם‬ ‫טרם‬ ‫הוא‬ ‫הביקורת‬ ‫סיום‬‫ו‬ ‫לחיפוש‬ ‫סייע‬‫ל‬‫הפקה‬,‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫של‬ ‫י‬‫עודד‬‫כניסת‬‫יזמים‬‫הטבעי‬ ‫והגז‬ ‫הנפט‬ ‫לתחום‬‫ו‬‫י‬.‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ ‫בפעילות‬ ‫תמוך‬ ‫הטבעי‬ ‫והגז‬ ‫הנפט‬ ‫בתחום‬ ‫מקצועי‬ ‫אדם‬ ‫בכוח‬ ‫מחסור‬ 1.‫בין‬ ‫ייעוץ‬ ‫ועדת‬-‫והנפט‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫בתחום‬ ‫האקדמית‬ ‫בתשתית‬ ‫שדנה‬ ‫לאומית‬ ‫בישראל‬‫א‬‫ל‬‫בשנת‬ ‫מצאה‬ ‫הפוטנציאליים‬ ‫הצרכים‬ ‫מול‬2011‫כי‬‫יש‬‫בארץ‬ ‫חמור‬ ‫מחסור‬‫ב‬‫הדרושים‬ ‫בתחומים‬ ‫מקצוע‬ ‫אנשי‬‫הן‬‫האקדמית‬ ‫במערכת‬‫הן‬ ‫בתחום‬ ‫האנרגיה‬ ‫במשרד‬ ‫המקצועיים‬ ‫העובדים‬ ‫מספר‬ .‫בממשל‬ ‫פיקוח‬ ‫בתפקידי‬ ‫ה‬‫חיפוש‬‫וה‬‫הפקה‬‫של‬‫גז‬‫טבעי‬‫מצומצם‬‫מאוד‬.‫את‬ ‫מאלץ‬ ‫הדבר‬‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫רב‬ ‫שימוש‬ ‫לעשות‬‫המקצועית‬ ‫עיסוקו‬ ‫בליבת‬ ‫שהם‬ ‫בעניינים‬ ‫חיצוניים‬ ‫ביועצים‬ ‫ויו‬ ,‫המשרד‬ ‫של‬‫חיצוני‬ ‫בייעוץ‬ ‫יתר‬ ‫תלות‬ ‫צר‬. 2.‫מינואר‬2014‫ינואר‬ ‫עד‬2015‫שכיהן‬ ‫מקום‬ ‫ממלא‬ ‫הגז‬ ‫רשות‬ ‫בראש‬ ‫עמד‬‫גם‬ ‫בתפקיד‬‫מנהל‬‫הנפט‬ ‫יחידת‬‫בלי‬‫ש‬‫י‬‫ש‬ ‫אף‬ .‫מחליף‬ ‫לו‬ ‫מונה‬‫המקום‬ ‫ממלא‬‫מילא‬ ‫ה‬ ‫שני‬ ‫את‬‫במסירות‬ ‫תפקידים‬‫רבה‬,‫ש‬ ‫הוא‬ ‫הנמנע‬ ‫מן‬ ‫לא‬‫תפקוד‬‫של‬ ‫ן‬‫שתי‬ ‫היחידות‬‫נפגע‬.,‫מזאת‬ ‫יתרה‬‫נערך‬ ‫לא‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬‫מועד‬ ‫מבעוד‬‫של‬ ‫לפרישתו‬ ‫הנפט‬ ‫יחידת‬ ‫מנהל‬,‫כיום‬ ‫המכהן‬‫כ‬‫הגז‬ ‫רשות‬ ‫של‬ ‫החדש‬ ‫מנהל‬,‫ו‬‫אף‬‫ביקש‬ ‫לא‬ .‫מחליף‬ ‫לו‬ ‫למנות‬ ‫שלטון‬ ‫רשויות‬ ‫טיפול‬‫נוספות‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬ 1.,‫אמונים‬ ‫הם‬ ‫שעליהן‬ ‫המטרות‬ ‫לקידום‬ ‫תפקידם‬ ‫מתוקף‬ ‫פעלו‬ ‫אחדים‬ ‫מאסדרים‬ ‫פעולות‬ ‫לעתים‬ .‫כולו‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫על‬ ‫פעילותם‬ ‫השפעות‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫מבלי‬ ‫תיאום‬ ‫ללא‬ ‫ונעשו‬ ‫אחרים‬ ‫מאסדרים‬ ‫של‬ ‫פעילותם‬ ‫עם‬ ‫אחד‬ ‫בקנה‬ ‫עלו‬ ‫לא‬ ‫אלו‬ ‫אי‬ ‫את‬ ‫הגבירו‬ ‫ובכך‬-.‫בו‬ ‫הוודאות‬ 2.‫ממשלתית‬ ‫מדיניות‬ ‫היעדר‬‫כוללת‬‫הצורך‬ ‫ובין‬ ‫הצרכני‬ ‫האינטרס‬ ‫בין‬ ‫המאזנת‬ ‫רשות‬ ‫בין‬ ‫המקצועיות‬ ‫המחלוקות‬ ‫את‬ ‫העצים‬ ,‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫בפיתוח‬ ‫ותרם‬ ‫האנרגיה‬ ‫למשרד‬ ‫החשמל‬‫האסדרה‬ ‫השלמת‬ ‫לאי‬ ‫הוא‬ ‫גם‬‫ולחוסר‬ ‫הוודאות‬.‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬
 16. 16‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 3.‫לפיקוח‬ ‫הוועדה‬‫על‬‫למשרד‬ ‫המשותפת‬ ‫המחירים‬‫י‬‫והאנרגיה‬ ‫האוצר‬‫עקבה‬ ‫והרווחיו‬ ‫המחירים‬ ‫אחר‬ ‫כשנתיים‬ ‫במשך‬‫ת‬‫של‬ ‫קיומו‬ ‫למרות‬ .‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫של‬ ‫קביעת‬ ‫לרבות‬ ,‫שיטה‬ ‫גיבשה‬ ‫לא‬ ‫הוועדה‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫באספקת‬ ‫מונופול‬ ;‫להמליץ‬ ‫פיקוח‬ ‫רמת‬ ‫איזו‬ ‫על‬ ‫להחליט‬ ‫לה‬ ‫שיאפשרו‬ ‫וקריטריונים‬ ‫פרמטרים‬ ‫על‬ ‫המופקדים‬ ‫השרים‬ ‫לפני‬ ‫ההחלטה‬ ‫בקבלת‬ ‫הקשיים‬ ‫את‬ ‫העלתה‬ ‫לא‬ ‫ולחלופין‬ ‫ואיז‬ ‫אם‬ ‫הוחלט‬ ‫שטרם‬ ‫היא‬ ‫התוצאה‬ .‫פעילותה‬‫ו‬‫מחיר‬ ‫על‬ ‫תוטל‬ ‫פיקוח‬ ‫רמת‬ .‫הטבעי‬ ‫הגז‬ 4.‫מדצמבר‬ ‫ההגבלים‬ ‫רשות‬ ‫של‬ ‫ההחלטה‬2014‫מטיוטת‬ ‫בה‬ ‫לחזור‬‫הצו‬‫המוסכם‬ ‫שנעשתה‬ ‫בלי‬ ‫התקבלה‬ ,‫לכאורה‬ ‫כובל‬ ‫להסדר‬ ‫פתרון‬ ‫למצוא‬ ‫שנועד‬‫מטה‬ ‫עבודת‬ ‫ומעמיקה‬ ‫מסודרת‬.‫המוסכם‬ ‫מהצו‬ ‫לסגת‬ ‫ההחלטה‬‫לאחר‬ ‫התקבלה‬‫זמן‬ ‫פרק‬ .‫בדבר‬ ‫הנוגעים‬ ‫יתר‬ ‫עם‬ ‫מועד‬ ‫מבעוד‬ ‫ושיתוף‬ ‫התייעצות‬ ‫וללא‬ ,‫במיוחד‬ ‫ארוך‬ ‫ממשלתית‬ ‫מדיניות‬‫חסרה‬ ‫זאת‬ ‫ותחת‬ ‫כוללת‬ ‫ממשלתית‬ ‫מדיניות‬ ‫היעדר‬ ‫על‬ ‫מצביעים‬ ‫זה‬ ‫בדוח‬ ‫הממצאים‬ ‫בין‬ ‫ועדות‬ ‫הוקמו‬-‫מהותית‬ ‫בסוגיה‬ ‫ממוקד‬ ‫באופן‬ ‫לטפל‬ ‫נועדה‬ ‫אחת‬ ‫שכל‬ ‫משרדיות‬ ‫המשפיעים‬ ‫מהותיים‬ ‫נושאים‬ ‫אולם‬ .‫הסדרה‬ ‫הדורשות‬ ‫רבות‬ ‫מני‬ ‫אחת‬‫של‬ ‫עתידו‬ ‫על‬ ‫כלל‬‫המשק‬‫הסדרה‬ ‫ללא‬ ‫נותרו‬.‫ה‬‫מדיניות‬‫ה‬‫ממשלתית‬‫החסרה‬‫באה‬‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫בהיעדר‬‫תעדוף‬‫של‬‫המאסדרים‬ ‫יעדי‬‫הנוגעים‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫למשק‬,‫ו‬‫כן‬‫בחוסר‬‫ה‬‫יכולת‬ ‫השיקולים‬ ‫מכלול‬ ‫את‬ ‫שתאזן‬ ‫טווח‬ ‫ארוכת‬ ‫בראייה‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫את‬ ‫לפתח‬ .‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫הבין‬ ‫העבודה‬-‫משרדית‬ 1.‫הבין‬ ‫העבודה‬-,‫מעמדה‬ ‫הוגדרו‬ ‫לא‬ ,‫רשמי‬ ‫באופן‬ ‫הוסדרה‬ ‫לא‬ ‫משרדית‬ ,‫סמכויותיה‬‫הזמנים‬ ‫לוחות‬ ,‫אחריותם‬ ‫מסגרת‬ ,‫לה‬ ‫השותפים‬ ‫תפקיד‬ ,‫מטרותיה‬ .‫יטפלו‬ ‫שבהם‬ ‫והנושאים‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬ ,‫לפעילותם‬ 2.‫הבין‬ ‫העבודה‬ ‫שהחלה‬ ‫עד‬ ‫שחלפה‬ ‫הארוכה‬ ‫התקופה‬-‫במדיניות‬ ‫אופיינה‬ ‫משרדית‬ ,‫מאסדרים‬ ‫בין‬ ‫תיאום‬ ‫ובחוסר‬ ‫וחסרה‬ ‫חלקית‬ ‫באסדרה‬ ,‫חסרה‬ ‫ממשלתית‬ ‫אחסון‬ ‫פתרון‬ ‫בהיעדר‬‫לגז‬‫בהיעדר‬ ,‫לרמת‬ ‫בנוגע‬ ‫המחירים‬ ‫ועדת‬ ‫של‬ ‫החלטה‬ .‫ההגבלים‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫החלטת‬ ‫בקבלת‬ ‫ובעיכוב‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫מחירי‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫ובעמדת‬ ‫אילוצים‬ ‫תחת‬ ‫הגז‬ ‫מתווה‬ ‫את‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫גיבשו‬ ‫אלה‬ ‫כל‬ ‫בשל‬ .‫הפרטיים‬ ‫הגורמים‬ ‫מול‬ ‫חולשה‬
 17. ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬17 :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫ה‬‫המלצות‬‫העיקריות‬ 1.‫ראוי‬‫ש‬‫יפעל‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬‫האסדרה‬ ‫את‬ ‫להשלים‬ ‫כדי‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬‫כך‬ ‫שיובטח‬‫ויציב‬ ‫שקוף‬ ,‫מתקדם‬ ‫משק‬. 2.‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫על‬‫ולפעול‬ ‫להמשיך‬‫ל‬ ‫גם‬‫פיתוח‬‫שדות‬ ‫של‬‫קטנים‬,‫ובינוניים‬ ‫ל‬‫הפק‬‫גז‬ ‫ת‬‫הגז‬ ‫את‬ ‫מהם‬ ‫להוביל‬ ‫כדי‬ ‫ההולכה‬ ‫למערכת‬ ‫ולחיבורם‬ ‫מהם‬ ‫האנרגטית‬ ‫היתירות‬ ‫את‬ ‫ולהגדיל‬ ,‫קצה‬ ‫למשתמשי‬‫התחרות‬ ‫ואת‬. 3.‫להכין‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫על‬‫הפעולות‬ ‫פירוט‬ ‫ובה‬ ‫פעולה‬ ‫תכנית‬‫הנדרשות‬‫בטרם‬ ‫ל‬ ‫רישיונות‬ ‫מתן‬ ‫יאפשר‬‫חדשים‬ ‫חיפושים‬‫סיום‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ,‫בים‬‫של‬ ‫חקיקתן‬ ‫עדכניות‬ ‫תקנות‬‫הגז‬ ‫למשק‬ ‫מוכח‬ ‫ניסיון‬ ‫בעלי‬ ‫חדשים‬ ‫מפעילים‬ ‫כניסת‬ ‫שיעודדו‬ .‫הטבעי‬‫של‬ ‫וההחזקה‬ ‫הבעלויות‬ ‫למבנה‬ ‫הנוגעת‬ ‫מקיפה‬ ‫בדיקה‬ ‫תיעשה‬ ‫כי‬ ‫ראוי‬ ‫לחיפו‬ ‫הרישיונות‬‫שבבוא‬ ‫כדי‬ ,‫בעתיד‬ ‫רישיונות‬ ‫הענקת‬ ‫ולאופן‬ ‫הקיימים‬ ‫נפט‬ ‫שי‬ ‫מחזיק‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫קטן‬ ‫מספר‬ ‫שבו‬ ,‫כיום‬ ‫במצבה‬ ‫המדינה‬ ‫תימצא‬ ‫לא‬ ‫שוב‬ ‫העת‬ .‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫שדות‬ ‫בכל‬ 4.‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫על‬‫לגבש‬‫נוהל‬‫חזקה‬ ‫שטר‬ ‫לכתיבת‬‫של‬ ‫העברתה‬ ‫את‬ ‫בו‬ ‫ולעגן‬ ‫השטר‬ ‫טיוטת‬‫למשרדי‬‫ה‬‫ממשלה‬.‫בדבר‬ ‫הנוגעים‬ ‫ולמאסדרים‬ 5.‫כי‬ ‫ראוי‬‫האנרגיה‬ ‫משרד‬‫מקצועיים‬ ‫בעובדים‬ ‫במחסור‬ ‫שאת‬ ‫ביתר‬ ‫יטפל‬‫בתחום‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬‫הצפויים‬ ‫האתגרים‬ ‫עם‬ ‫שתתמודד‬ ‫מקצועית‬ ‫עתודה‬ ‫יצירת‬ ‫ויוודא‬ .‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬ ‫התמורות‬ ‫לנוכח‬ 6.‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫על‬‫הגז‬ ‫ומועצת‬ ‫המייעצת‬ ‫המועצה‬ ‫כי‬ ‫לוודא‬‫ימלאו‬‫את‬ ‫שיוחדו‬ ‫התפקידים‬‫ל‬.‫הן‬‫עלי‬‫ו‬‫לעשות‬‫זאת‬‫יו"ר‬ ‫מינוי‬ ‫באמצעות‬ ‫היתר‬ ‫בין‬‫קבוע‬ ‫חוקי‬ ‫מניין‬ ‫והשלמת‬ ‫המייעצת‬ ‫למועצה‬‫ל‬.‫הגז‬ ‫מועצת‬ 7.‫הגז‬ ‫למשק‬ ‫כוללת‬ ‫לאומית‬ ‫מדיניות‬ ‫של‬ ‫גיבושה‬ ‫את‬ ‫לרכז‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫על‬ ‫לאישור‬ ‫ולהביאה‬ ,‫המדינה‬ ‫של‬ ‫הטווח‬ ‫ארוך‬ ‫החזון‬ ‫את‬ ‫שתבטא‬ ‫הטבעי‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ,‫ופעולות‬ ‫החלטות‬ ‫של‬ ‫סדור‬ ‫מערך‬ ‫יותווה‬ ‫המדיניות‬ ‫פי‬ ‫על‬ .‫הממשלה‬ ‫ושל‬ ‫האנרגיה‬‫יתר‬.‫זה‬ ‫במשק‬ ‫הפועלות‬ ‫הממשלה‬ ‫זרועות‬ 8.‫מ‬ ‫של‬ ‫אישורו‬ ‫קודם‬‫תווה‬‫הגז‬‫על‬ ‫ובקרה‬ ‫פיקוח‬ ‫מנגנוני‬ ‫לקבוע‬ ‫הממשלה‬ ‫על‬ ‫בהתחייבויותיהן‬ ‫יעמדו‬ ‫לא‬ ‫הגז‬ ‫חברות‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ‫ולהדגיש‬ ,‫יעדיו‬ ‫השגת‬ ‫ועל‬ ‫יישומו‬ ‫למרות‬ ‫זאת‬ ;‫לסמכותה‬ ‫בהתאם‬ ‫הנושא‬ ‫את‬ ‫ולבחון‬ ‫לשוב‬ ‫תוכל‬ ‫הממשלה‬ ‫אזי‬ ‫המדינה‬ ‫שבה‬ ,"‫היציבות‬ ‫"פסקת‬‫ת‬‫צהיר‬‫שנים‬ ‫עשר‬ ‫במשך‬ ‫להימנע‬ ‫כוונתה‬ ‫על‬ ‫שינו‬ ‫מביצוע‬‫באסדרות‬ ‫מהותיים‬ ‫יים‬‫ש‬‫יי‬‫קבעו‬. 9.‫כי‬ ‫לוודא‬ ‫הממשלה‬ ‫על‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫באספקת‬ ‫מונופול‬ ‫קיים‬ ‫עוד‬ ‫כל‬,‫הגז‬ ‫מחיר‬ ‫תחרותי‬ ‫יהיה‬‫האמצעים‬ ‫במגוון‬ ‫בשימוש‬ ‫הצורך‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫עליה‬ ‫כך‬ ‫לשם‬ . ,‫לרשותה‬ ‫העומדים‬‫ו‬‫בראשם‬‫זו‬ ‫במסגרת‬ .‫המחירים‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬‫בין‬ ‫לאזן‬ ‫עליה‬ ‫השפ‬ ‫לבין‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫את‬ ‫לפתח‬ ‫הצורך‬‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫עלות‬ ‫על‬ ‫הגז‬ ‫מחירי‬ ‫עת‬ .‫המחיה‬ ‫ויוקר‬
 18. 18‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫סיכום‬ ‫הגז‬‫הטבעי‬‫הוא‬‫משאב‬‫טבע‬‫בעל‬‫חשיבות‬‫לאומית‬‫ואסטרטגית‬‫עליונה‬‫לישראל‬ ‫ולעצמאותה‬.‫האנרגטית‬‫הוא‬‫גם‬‫חשוב‬‫לפיתוחם‬‫של‬‫המשק‬‫והתעשייה‬‫ולשגשוגה‬ ‫של‬‫כלכלת‬‫ישראל‬.‫גילוי‬‫מאגרי‬‫הגז‬‫במים‬‫הכלכליים‬‫ה‬ ,‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬‫וא‬ ‫מכונן‬ ‫אירוע‬‫ב‬‫מדינ‬‫ישראל‬ ‫ת‬‫לה‬ ‫שיכול‬ ,‫פוך‬‫את‬‫ה‬‫מדינ‬‫ה‬‫אנרגיה‬ ‫למעצמת‬‫אזורית‬ ‫שי‬ ‫למדינה‬ ‫חשוב‬ ‫הכנסות‬ ‫מקור‬ ‫מקים‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ .‫אזרחיה‬ ‫עם‬ ‫ולהיטיב‬‫אפשר‬ ,‫החברה‬ ‫של‬ ‫מגוונים‬ ‫צרכים‬ ‫לממן‬‫והשימוש‬‫בו‬‫מפחית‬‫את‬‫זיהום‬‫האוויר‬,‫מרחיב‬ ‫את‬‫אפשרויות‬‫התעסוקה‬‫ומקטין‬‫את‬‫עלויות‬.‫המפעלים‬‫כמו‬‫כן‬‫השימוש‬‫מוזיל‬ ‫בו‬ ‫את‬‫עלויות‬‫ועשוי‬ ‫הייצור‬‫להוזיל‬‫את‬‫יוקר‬‫המחיה‬‫ובכלל‬‫זה‬‫את‬‫ואת‬ ‫החשמל‬ ‫מחיר‬ ‫מחירם‬‫של‬‫מוצרי‬‫יסוד‬. ‫ב‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הכלכליים‬ ‫במים‬ ‫הגז‬ ‫תגליות‬ ‫גילוי‬ ‫לאור‬‫שנים‬2000-1999‫ו‬ ,‫בייחוד‬ ‫של‬ ‫הגדולות‬ ‫הגז‬ ‫תגליות‬ ‫לאחר‬‫ה‬‫בגז‬ ‫השימוש‬ ‫וגדל‬ ‫הולך‬ ,‫ולווייתן‬ ‫תמר‬ ‫שדות‬ ‫טבעי‬‫כפי‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫ענף‬ ‫מבנה‬ ‫ואולם‬ .‫הבאות‬ ‫בשנים‬ ‫לגדול‬ ‫להמשיך‬ ‫צפוי‬ ‫והוא‬ ‫יוצר‬ ‫היום‬ ‫עד‬ ‫שהתפתח‬‫תלות‬‫במונופול‬ ‫המדינה‬ ‫של‬‫פרטי‬‫להפקה‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫של‬ ‫ולאספקה‬‫משאב‬‫חיוני‬.‫זה‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫לפיתוח‬ ‫העיקרי‬ ‫האחראי‬ ‫הוא‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬‫הוא‬ ‫אולם‬ ,‫נשען‬ ‫חיפוש‬ ‫בתחום‬ ‫חיצוניים‬ ‫יועצים‬ ‫על‬‫ה‬‫גז‬‫ה‬‫והפקתו‬ ‫טבעי‬,‫הידע‬ ‫את‬ ‫לחזק‬ ‫ועליו‬ ‫המקצועי‬‫אצלו‬ ‫המצוי‬‫במשק‬ ‫ההתפתחויות‬ ‫את‬ ‫התואם‬ ‫ובקצב‬ ‫די‬ ‫פעל‬ ‫לא‬ ‫המשרד‬ . ‫הנפט‬ ‫חוק‬ ‫את‬ ‫מלעדכן‬ ‫נמנע‬ ‫הוא‬ ,‫למשל‬ ‫כך‬ .‫הטבעי‬ ‫הגז‬,‫חסר‬ ‫זה‬ ‫שחוק‬ ‫אף‬ ‫ו‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫לתחום‬ ‫הנוגעים‬ ‫היבטים‬‫ל‬‫ב‬ ‫התפתחויות‬‫זה‬ ‫תחום‬‫בשנת‬ .2012‫הפסיק‬ ‫א‬ ‫בשנית‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬‫קבע‬ ‫ולא‬ ‫בים‬ ‫חדשים‬ ‫לחיפושים‬ ‫הרישיונות‬ ‫מתן‬ ‫ת‬ ‫לחידוש‬ ‫פעולה‬ ‫ותכנית‬ ‫זמנים‬ ‫לוחות‬‫הרישיונות‬ ‫מתן‬. ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫בתחום‬ ‫זרועותיה‬ ‫על‬ ‫הממשלה‬ ‫שהתנהלות‬ ‫מלמדים‬ ‫זה‬ ‫דוח‬ ‫ממצאי‬ ‫ממשלתית‬ ‫מדיניות‬ ‫היעדר‬ ‫על‬ ‫מצביעים‬ ‫הממצאים‬ .‫מגובשת‬ ‫ובלתי‬ ‫לקויה‬ ‫הייתה‬ ,‫אפקטיבית‬ ‫עשייה‬ ‫חוסר‬ ,‫ושלמה‬ ‫כוללת‬‫שאין‬ ‫חלקית‬ ‫ואסדרה‬ ‫אטי‬ ‫בקצב‬ ‫פעולה‬ ‫את‬ ‫לספק‬ ‫כדי‬ ‫בה‬‫אתגרים‬ ‫בפני‬ ‫עומד‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ .‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫צורכי‬ ,‫הפרק‬ ‫על‬ ‫העומדות‬ ‫הסוגיות‬ ‫מגוון‬ ‫נוכח‬ .‫רבים‬ ‫מאסדרים‬ ‫בו‬ ‫וקיימים‬ ,‫גדולים‬ ,‫זו‬ ‫על‬ ‫זו‬ ‫אלה‬ ‫סוגיות‬ ‫של‬ ‫והשפעתן‬ ‫מדובר‬ ‫שבהם‬ ‫הגדולים‬ ‫הסכומים‬ ,‫מורכבותן‬ ‫יכו‬ ‫אינו‬ ‫מאסדר‬ ‫שום‬‫הפעולה‬ ‫ושיתוף‬ ,‫עצמו‬ ‫בכוחות‬ ‫אלה‬ ‫אתגרים‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫ל‬ ‫ושיתוף‬ ‫תיאום‬ ‫די‬ ‫שאין‬ ‫מלמדים‬ ‫הדוח‬ ‫ממצאי‬ ‫ואולם‬ .‫הכרחי‬ ‫הוא‬ ‫המאסדרים‬ ‫בין‬ ‫התיאום‬ ‫והיעדר‬ ‫האסדרה‬ ‫חוסר‬ ‫יצרו‬ ‫רבים‬ ‫ובתחומים‬ ,‫המאסדרים‬ ‫בין‬ ‫פעולה‬ ‫גרמו‬ ‫אלה‬ ‫כל‬ .‫הגז‬ ‫זכויות‬ ‫למחזיקי‬ ‫ובינם‬ ‫עצמם‬ ‫המאסדרים‬ ‫בין‬ ‫חיכוכים‬ ‫לעיכובי‬‫מלוא‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫מהמדינה‬ ‫למנוע‬ ‫שעלולים‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫בפיתוח‬ ‫ם‬ ‫של‬ ‫ומתמשך‬ ‫קבוע‬ ‫מנגנון‬ ‫ליצור‬ ‫הממשלה‬ ‫על‬ .‫זה‬ ‫במשאב‬ ‫הטמון‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫לפעולה‬ ‫והמאסדרים‬ ‫המשרדים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫שיביא‬ ‫וסמכות‬ ‫אחריות‬ ‫בעל‬ ‫ותכלול‬ ‫תיאום‬ .‫ומשותפת‬ ‫מתואמת‬
 19. ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬19 :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫הגז‬ ‫מחיר‬ ,‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫אספקת‬ ‫בתחום‬ ‫מונופול‬ ‫קיים‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ ‫כי‬ ‫לוודא‬ ‫הממשלה‬ ‫על‬ ‫האמצעים‬ ‫במגוון‬ ‫בשימוש‬ ‫הצורך‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫עליה‬ ‫כך‬ ‫לשם‬ .‫תחרותי‬ ‫יהיה‬ ‫מתוך‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫לפעול‬ ‫עליה‬ .‫המחירים‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬ ‫ובראשם‬ ‫לרשותה‬ ‫העומדים‬ ‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫האינטרסים‬ ‫לבין‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫את‬ ‫לפתח‬ ‫הצורך‬ ‫בין‬ ‫איזון‬‫המונופול‬ ‫מול‬ ‫יוקר‬ ‫את‬ ‫ולהפחית‬ ‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫עלות‬ ‫את‬ ‫להוזיל‬ ‫הצורך‬ ‫ובכללם‬ ‫הקיים‬ ‫החזק‬ .‫המחיה‬ ‫הממשלה‬ ‫על‬ .‫התפתחותו‬ ‫כיוון‬ ‫מבחינת‬ ‫קריטי‬ ‫בצומת‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫מצוי‬ ‫אלה‬ ‫בימים‬ ‫ובהתאם‬ ‫וכוללת‬ ‫שלמה‬ ‫מדיניות‬ ‫קביעת‬ ‫של‬ ‫מהלך‬ ‫להשלים‬‫להכין‬ ‫לה‬‫תכנית‬ ‫עבודה‬‫ארוך‬ ‫לטווח‬‫לו‬ ,‫דרך‬ ‫אבני‬ ‫שתכלול‬‫ומ‬ ‫משימות‬ ,‫זמנים‬ ‫חות‬‫נ‬‫מעקב‬ ‫גנוני‬ .‫יישומה‬ ‫על‬ ‫ובקרה‬ ♦
 20. 20‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫מבוא‬ ‫ה‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬‫וא‬‫פוסילי‬ ‫דלק‬7 ‫גזים‬ ‫של‬ ‫מתערובת‬ ‫המורכב‬‫ש‬‫מתאן‬ ‫הוא‬ ‫העיקרי‬ ‫המרכיב‬ ‫בה‬‫ה‬‫בין‬ ‫נמצא‬ .‫בעולם‬ ‫שונים‬ ‫באזורים‬ ‫סלע‬ ‫שכבות‬‫בשנת‬2012‫כ‬ ‫על‬ ‫הטבעי‬ ‫בגז‬ ‫העולמי‬ ‫השימוש‬ ‫עמד‬-3,500 8 BCM.‫לגז‬‫ה‬‫יתרונות‬ ‫שני‬ ‫טבעי‬:‫מרכזיים‬‫עלות‬-(‫פחם‬ ‫)מלבד‬ ‫האחרים‬ ‫הפוסיליים‬ ‫הדלקים‬ ‫מחירי‬ ‫פי‬ ‫גבוהים‬‫שלושה‬ ‫עד‬ ‫שניים‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫ממחיר‬‫ו‬ ;‫הסביבה‬ ‫איכות‬-‫ה‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬‫וא‬‫יותר‬ ‫נקי‬ ‫דלק‬ ‫מזוט‬ ‫כמו‬ ‫נפט‬ ‫לתזקיקי‬ ‫בהשוואה‬‫פחם‬ ,‫סולר‬ ‫או‬9 . ‫מדינת‬‫אנרגטי‬ ‫אי‬ ‫היא‬ ‫ישראל‬,‫דהיינו‬‫אזוריות‬ ‫חשמל‬ ‫לרשתות‬ ‫מחוברת‬ ‫אינה‬ ‫היא‬,‫ו‬‫אף‬ ‫לאחרונה‬ ‫עד‬ ‫ייבאה‬‫כל‬ ‫את‬‫הגלם‬ ‫חומרי‬‫חשמל‬ ‫ייצור‬ ‫לצורך‬.‫ל‬‫ב‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫תגליות‬‫של‬ ‫הכלכליים‬ ‫מים‬‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הכנסה‬ ‫מקור‬ ‫והן‬ ,‫האנרגטית‬ ‫ולעצמאותה‬ ‫שלה‬ ‫למשק‬ ‫עליונה‬ ‫ואסטרטגית‬ ‫לאומית‬ ‫חשיבות‬ ‫במגמת‬ ‫נמצא‬ ‫אך‬ ‫יחסית‬ ‫וקטן‬ ‫צעיר‬ ‫משק‬ ‫הוא‬ ‫המקומי‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ .‫תמלוגים‬ ‫ושל‬ ‫מסים‬ ‫צמ‬.‫יחה‬‫בשנת‬2004‫מרי‬ ‫בשדה‬ ‫השותפות‬ ‫החלו‬B‫ובשנת‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫להפיק‬2013‫גם‬ ‫להפיק‬ ‫החלו‬ ‫מ‬‫ה‬‫מכ‬ ‫גדלו‬ ‫ההפקה‬ ‫היקפי‬ .‫תמר‬ ‫שדה‬-3BCM‫בשנת‬2010‫לכ‬-6.5BCM‫בשנת‬2013.‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫מה‬ ‫המופק‬‫שדות‬‫ראשוני‬ ‫טיפול‬ ‫עובר‬‫ש‬‫נועד‬‫להכינו‬‫לאחר‬ .‫מסחריים‬ ‫לשימושים‬‫הראשוני‬ ‫הטיפול‬ ‫ההולכה‬ ‫במערכת‬ ‫מובל‬ ‫הגז‬10 ‫ש‬‫בסוף‬ ‫אורכה‬2014‫היה‬295‫ק״מ‬‫לחברת‬ ‫נמכר‬ ‫ככולו‬ ‫ורובו‬ , ‫בתחילת‬ .‫לישראל‬ ‫החשמל‬2013‫למשתמשי‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫הועבר‬‫קצה‬‫החלוקה‬ ‫מרשתות‬ ‫בחלק‬ ‫נוספים‬11 ‫של‬ ‫באורך‬87‫ק"מ‬‫באזורי‬‫ם‬‫שונים‬‫ב‬.‫ארץ‬ ‫ב‬‫שנת‬2015‫כ‬ ‫על‬ ‫עומדות‬ ‫בישראל‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫עתודות‬-1,000BCM‫ומבוסס‬‫על‬ ‫ברובן‬ ‫ות‬‫השדות‬ ‫ה‬) ‫תמר‬ ‫ימיים‬282BCM‫מקור‬ ‫את‬ ‫כיום‬ ‫המהווה‬ (‫ה‬‫העיקרי‬ ‫גז‬,‫לווי‬‫י‬) ‫תן‬‫ב‬ ‫מוערך‬-621BCM( ‫ש‬) ‫וכריש‬ ‫ותנין‬ ‫ממנו‬ ‫מסחרית‬ ‫הפקה‬ ‫החלה‬ ‫טרם‬‫יחד‬ ‫שניהם‬83BCM‫התעשייה‬ ‫של‬ ‫הסבה‬ .(‫ושל‬ ‫החשמל‬ ‫והפקת‬ ‫בגז‬ ‫לשימוש‬ ‫התחבורה‬‫באמצעותו‬‫יכול‬‫ות‬‫להזניק‬‫קדימה‬ ‫המשק‬ ‫את‬,‫ו‬‫הגז‬ ‫יצוא‬ ‫לשפר‬ ‫עשוי‬‫מאוד‬‫הבי‬ ‫מעמדה‬ ‫את‬‫ן‬-‫לאומי‬‫מעמדה‬ ‫ואת‬ ‫ישראל‬ ‫של‬‫הפיננסי‬. ‫ובכולם‬ ,‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫המפיקים‬ ‫ספורים‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫שדות‬ ‫התגלו‬ ‫שבישראל‬ ‫מאחר‬‫השותפ‬‫ות‬‫העיקרי‬‫ות‬‫ה‬‫ן‬ ‫חברת‬Noble Energy Mediterranean Ltd‫)להלן‬-‫ו‬ (‫נובל‬ ‫חברת‬‫חברת‬‫קידוחים‬ ‫דלק‬-‫שותפות‬ ‫מוגבלת‬‫)להלן‬-‫דלק‬‫הפקת‬ ‫בתחום‬ ‫מונופול‬ ‫בישראל‬ ‫ישנו‬ ‫כיום‬ ,(‫קידוחים‬‫ה‬‫גז‬‫ה‬.‫טבעי‬ ‫מגד‬ ‫הנפט‬ ‫חוק‬‫י‬‫טבעי‬ ‫כגז‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫נפט‬ ‫ר‬‫ו‬‫משרד‬ ‫של‬ ‫המאסדרת‬ ‫לפעולתו‬ ‫החוקי‬ ‫הבסיס‬ ‫הוא‬ ‫סעיף‬ .‫ולאספקתם‬ ‫להפקתם‬ ,‫טבעי‬ ‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫לחיפוש‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫האנרגיה‬2‫כי‬ ‫קובע‬ ‫לחוק‬‫ש‬‫ר‬ ‫)להלן‬ ‫הנפט‬ ‫ענייני‬ ‫על‬ ‫ממונה‬ ‫ימנה‬ ‫האנרגיה‬-‫יחידת‬ ‫בראש‬ ‫יעמוד‬ ‫הממונה‬ .(‫הנפט‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫הנפט‬‫הנמצאת‬‫טבע‬ ‫אוצרות‬ ‫במינהל‬‫האנרגיה‬ ‫שבמשרד‬‫)להלן‬-‫כי‬ ‫בחוק‬ ‫נקבע‬ ‫עוד‬ .(‫הנפט‬ ‫יחידת‬ ‫האנרגיה‬ ‫שר‬‫ובה‬ ‫מייעצת‬ ‫מועצה‬ ‫ימנה‬15‫בתקנות‬ ‫מוגדרים‬ ‫זו‬ ‫מועצה‬ ‫של‬ ‫תפקידיה‬ ;‫חברים‬,‫הנפט‬ ‫התשי"ג‬-1953‫)להלן‬-.(‫הנפט‬ ‫תקנות‬ __________________ 7‫דל‬.‫חיים‬ ‫אורגניזמים‬ ‫משרידי‬ ‫הנוצר‬ ,‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫או‬ ‫פחם‬ ,‫נפט‬ ‫כגון‬ ,‫טבעי‬ ‫ק‬ 8:‫ראו‬ Natural Gas Information 2014 Edition, IEA-International Energy Agency, page 57. 9‫דלקים‬ ‫בשריפת‬ ‫מזהמים‬ ‫פליטת‬ ‫ערכי‬‫נמוכים‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫של‬ ‫האוויר‬ ‫לזיהום‬ ‫הנוגעים‬ ‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫שונים‬ ‫של‬ ‫בטווחים‬12-2‫הערכים‬ .(‫בטורבינה‬ ‫וסולר‬ ‫במחז"ט‬ ‫סולר‬ ,‫פחם‬ ,‫)מזוט‬ ‫אחרים‬ ‫דלקים‬ ‫לעומת‬ ‫נמוכים‬ ,‫שונים‬ ‫דלקים‬ ‫שריפת‬ ‫עקב‬ ‫הנפלטות‬ ‫נבחרות‬ ‫נדיפות‬ ‫אורגניות‬ ‫ותרכובות‬ ‫מתכות‬ ‫בפליטת‬ ‫של‬ ‫בטווחים‬24,000-1‫לעו‬ ‫טבעי‬ ‫בגז‬‫זיהום‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫מפחית‬ ‫טבעי‬ ‫בגז‬ ‫שימוש‬ .‫ופחם‬ ‫מזוט‬ ‫מת‬‫ה‬‫קרקע‬ ‫מי‬ ‫וזיהום‬-‫ה‬.‫תהום‬ 10‫מ‬ ‫)יותר‬ ‫גבוה‬ ‫בלחץ‬ ‫הגז‬ ‫את‬ ‫המוליכה‬ ‫הראשית‬ ‫המערכת‬ ‫היא‬ ‫ההולכה‬ ‫מערכת‬-16‫מנקודות‬ (‫בר‬ .‫החלוקה‬ ‫למערכת‬ ‫האספקה‬ ‫ולנקודות‬ ,‫כוח‬ ‫תחנות‬ ‫כגון‬ ,‫הגז‬ ‫לצרכני‬ ‫האספקה‬ 11‫המחובר‬ ‫חלוקה‬ ‫מערכות‬ ‫שש‬ ‫כולל‬ ‫הפרויקט‬.‫הוקמו‬ ‫כבר‬ ‫שחלקן‬ ,‫ההולכה‬ ‫למערכת‬ ‫ות‬
 21. ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬21 :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫בחוק‬" ‫מוגדרת‬‫נפט‬ ‫זכות‬-‫ו‬ "‫חזקה‬ ‫או‬ ‫רשיון‬‫נקבעו‬‫בו‬‫רשות‬ ‫להענקת‬ ‫עיקריים‬ ‫שלבים‬ ‫שלושה‬ :‫נפט‬ ‫להפקת‬(‫)א‬‫מוקדם‬ ‫היתר‬‫לצורך‬"‫על‬ ‫לעמוד‬ ‫כדי‬ ‫מוקדמות‬ ‫בדיקות‬ ‫עריכת‬‫לגילוי‬ ‫הסיכויים‬ "‫ניסיון‬ ‫קדיחות‬ ‫למעט‬ ,‫נפט‬(‫)ב‬ .‫לחפש‬ ‫זכות‬ ‫לבעליו‬ ‫המקנה‬ ‫רישיון‬;‫הרישוי‬ ‫בשטח‬ ‫נפט‬‫זכות‬ ‫קדי‬ ‫לקדוח‬ ‫ייחודית‬‫הרישוי‬ ‫בשטח‬ ‫פיתוח‬ ‫וקדיחות‬ ‫ניסיון‬ ‫חות‬‫נפט‬ ‫ממנו‬ ‫ולהפיק‬‫ו‬‫חזקה‬ ‫לקבל‬ ‫זכות‬ ‫הרישוי‬ ‫בשטח‬ ‫לתגלית‬ ‫שהגיע‬ ‫לאחר‬.‫הנפט‬ ‫בחיפוש‬ ‫להתחיל‬ ‫הרישיון‬ ‫בעל‬ ‫חייב‬ ‫הרישיון‬ ‫משניתן‬ ‫ב‬‫הרישיון‬ ‫מתן‬ ‫מיום‬ ‫חודשים‬ ‫ארבעה‬ ‫תוך‬‫ול‬ ,‫קבלת‬ ‫מיום‬ ‫משנתיים‬ ‫יאוחר‬ ‫לא‬ ‫ניסיון‬ ‫בקידוח‬ ‫התחיל‬ ‫הרישיון‬‫הר‬ ‫של‬ ‫תוקפו‬ .‫שלוש‬ ‫ישיון‬‫להאר‬ ‫אפשרות‬ ‫עם‬ ‫שנים‬‫יכו‬‫עד‬ ‫מסוימים‬ ‫בתנאים‬‫שבע‬‫שנים‬.‫אם‬ ‫הג‬‫יע‬‫בע‬‫ל‬‫רישיון‬‫לתגלית‬‫"חייב‬‫הוא‬,‫אם‬‫אין‬‫טעם‬‫לסתור‬‫חובה‬‫זו‬,‫להפיק‬‫נפט‬,‫לקבוע‬‫את‬‫גבולותיו‬ ‫של‬‫שדה‬‫הנפט‬‫ולפתחו‬-‫והכל‬‫בשקידה‬‫הראויה‬-‫כאילו‬‫היה‬(‫)ג‬ ."‫חזקה‬ ‫בעל‬‫נפט‬ ‫תגלית‬ ‫לאחר‬ ‫זכאי‬ ‫הרישיון‬ ‫בעל‬‫המקנה‬ ‫חזקה‬ ‫לקבל‬‫ל‬‫ו‬‫ימי‬ ‫כל‬ ‫החזקה‬ ‫בשטח‬ ‫נפט‬ ‫ולהפיק‬ ‫לחפש‬ ‫ייחודית‬ ‫"זכות‬ ‫תקפה‬‫החזקה‬ ‫של‬." ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬.‫שונות‬ ‫וברשויות‬ ‫ממשלה‬ ‫במשרדי‬ ‫רבים‬ ‫החלטות‬ ‫ומקבלי‬ ‫מאסדרים‬ ‫קיימים‬ ‫הוא‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬‫זה‬ ‫ובכלל‬ ,‫האנרגיה‬ ‫בתחום‬ ‫המדיניות‬ ‫ליישום‬ ‫הממשלה‬ ‫מטעם‬ ‫המרכזי‬ ‫האחראי‬ ‫ה‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬‫הטבעי‬ ‫גז‬:‫ייעודיות‬ ‫יחידות‬ ‫באמצעות‬ ‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫פועל‬ ‫המשרד‬ .‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫רשות‬ ‫ליצ‬ ‫האחראית‬‫י‬‫ר‬‫ת‬‫להסדר‬ ,‫בישראל‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫ענף‬ ‫לפיתוח‬ ‫תנאים‬‫ת‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬ ‫הפעילות‬ ‫ולהבטח‬‫ת‬‫ה‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬ ‫בפעילויות‬ ‫הבטיחות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬‫עומד‬ ‫שבראשה‬ ‫הנפט‬ ‫יחידת‬ ‫וכן‬ , ‫הנפט‬ ‫על‬ ‫הממונה‬‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫הם‬ ‫נוספים‬ ‫מאסדרים‬ .‫שנציג‬‫מטעמו‬‫לפיקוח‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ‫משמש‬ ‫על‬‫ל‬ ‫האחראית‬ ‫ההגבלים‬ ‫רשות‬ ,‫והאנרגיה‬ ‫האוצר‬ ‫למשרדי‬ ‫המשותפת‬ ‫המחירים‬‫התחרות‬ ‫שמירת‬ ‫ו‬‫ל‬‫קידומה‬.‫גומלין‬ ‫ולרכש‬ ‫התעשייה‬ ‫לפיתוח‬ ‫האחראי‬ ‫הכלכלה‬ ‫ומשרד‬,‫כאמור‬‫קיימים‬ ,‫להם‬ ‫נוסף‬ ‫למשק‬ ‫נגיעה‬ ‫שלהם‬ ‫שלטון‬ ‫גופי‬ ‫עוד‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬12 ‫רחב‬ ‫מתחום‬ ‫לחלק‬ ‫אחראי‬ ‫מהמאסדרים‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ . ‫והם‬ ,‫זה‬‫משפיעים‬‫מבנה‬ ‫על‬ ‫היתר‬ ‫בין‬‫הגז‬ ‫משק‬,‫על‬‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫אופי‬‫הפועלים‬‫בו‬‫ועל‬‫קידום‬ ‫התחרות‬‫ויצירת‬‫תמרי‬‫צים‬‫שדות‬ ‫לגילוי‬‫ופיתוח‬ ‫חדשים‬‫ם‬‫ל‬ ‫וכן‬‫כניסת‬‫משקיעים‬.‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫למשק‬ ‫באפריל‬2010‫הק‬‫ים‬‫שט‬ ‫יובל‬ ‫ד"ר‬ ‫דאז‬ ‫האוצר‬ ‫שר‬‫בין‬ ‫ועדה‬ ‫ייניץ‬-‫המדיניות‬ ‫לבחינת‬ ‫משרדית‬ ‫)להלן‬ ‫בישראל‬ ‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫משאבי‬ ‫בנושא‬ ‫הפיסקלית‬-(‫הראשונה‬ ‫ששינסקי‬ ‫ועדת‬;‫בינואר‬2011 ‫פרסמה‬‫הוועדה‬‫ב‬ .‫המלצותיה‬ ‫את‬‫שנת‬2012‫הק‬‫ימו‬‫האנרגיה‬ ‫ושר‬ ‫נתניהו‬ ‫בנימין‬ ‫מר‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫לנדאו‬ ‫עוזי‬ ‫ד"ר‬ ‫דאז‬‫בין‬ ‫ועדה‬-‫הממשלה‬ ‫מדיניות‬ ‫לבחינת‬ ‫משרדית‬‫בישראל‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫בנושא‬ ‫)להלן‬-(‫צמח‬ ‫ועדת‬. ‫בינואר‬2015‫החלה‬‫בין‬ ‫עבודה‬-‫פורמלית‬ ‫בלתי‬ ‫משרדית‬‫ש‬‫מעורבים‬ ‫רלוונטיים‬ ‫ממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫נציגי‬ ‫בה‬‫כלל‬ ‫להבנה‬ ‫להגיע‬ ‫במטרה‬ ,-‫הגופים‬ ‫לבין‬ ‫ובינם‬ ‫עצמם‬ ‫לבין‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫בין‬ ‫ממשלתית‬ .‫הגז‬ ‫במשק‬ ‫עת‬ ‫באותה‬ ‫ששרר‬ ‫למצב‬ ‫בנוגע‬ ‫הפרטיים‬‫משתתפי‬‫הבין‬ ‫העבודה‬-‫מתווה‬ ‫גיבשו‬ ‫משרדית‬ ,‫במיסוי‬ ‫סוגיות‬ ,‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫מחירי‬ ,‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬ ‫מבני‬ ‫שינוי‬ :‫האלו‬ ‫לנושאים‬ ‫התייחסות‬ ‫הכולל‬ ‫מביצוע‬ ‫הקרוב‬ ‫בעשור‬ ‫להימנע‬ ‫כוונתה‬ ‫על‬ ‫מצהירה‬ ‫המדינה‬ ‫שבה‬ "‫יציבות‬ ‫"פסקת‬ ‫וכן‬ ‫גז‬ ‫יצוא‬ .‫שנקבעו‬ ‫באסדרות‬ ‫מהותיים‬ ‫שינויים‬ __________________ 12‫הלאומית‬ ‫המועצה‬ ,‫בדרכים‬ ‫והבטיחות‬ ‫התחבורה‬ ‫משרד‬ ,‫התכנון‬ ‫ורשויות‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ ,‫החוץ‬ ‫משרד‬ ‫מכוח‬ ‫הפועלת‬ ‫הריכוזיות‬ ‫לצמצום‬ ‫הוועדה‬ ,‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫שבמשרד‬ ‫לאומי‬ ‫לביטחון‬ ‫והמטה‬ ‫לכלכלה‬ ‫חוק‬‫ולצמצום‬ ‫התחרות‬ ‫לקידום‬‫הריכוזיות‬‫התשע"ד‬ ,-2013‫)להל‬‫ן‬-(‫הריכוזיות‬ ‫חוק‬‫המשפטים‬ ‫ומשרד‬ ‫צה"ל‬ ‫הם‬ ‫המרכזי‬ ‫השלטון‬ ‫מן‬ ‫נוספים‬ ‫גורמים‬ .‫בתחום‬ ‫ממשלתית‬ ‫חקיקה‬ ‫כמקדם‬ ‫הן‬ ‫משפטי‬ ‫כיועץ‬ ‫הן‬ ‫מהב‬ ‫בהן‬ ‫הפועלים‬ ‫את‬ ‫ומנחים‬ ‫האסדות‬ ‫על‬ ‫המגנים‬ ‫הביטחון‬ ‫ומשרד‬‫ח‬‫החברה‬ ,‫הביטחונית‬ ‫ינה‬ ‫הממשלתית‬‫בע"מ‬ ‫לישראל‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫נתיבי‬‫בת‬ ‫נוספות‬ ‫ממשלתיות‬ ‫וחברות‬.‫התשתיות‬ ‫חום‬
 22. 22‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫הביקורת‬ ‫פעולות‬ ‫ב‬‫יולי‬ ‫חודשים‬2014‫יוני‬ ‫עד‬2015‫)להלן‬-(‫הביקורת‬ ‫סיום‬ ‫מועד‬‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫משרד‬ ‫בדק‬‫פעולות‬ ‫ואסדרתו‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ ‫לצורך‬ ‫וזרועותיה‬ ‫הממשלה‬ ‫שביצעו‬‫נעשתה‬ ‫הבדיקה‬ .‫במשרד‬ .‫הכלכלה‬ ‫ובמשרד‬ ‫ההגבלים‬ ‫ברשות‬ ,‫האנרגיה‬‫נעשו‬ ‫השלמה‬ ‫בדיקות‬‫לכלכלה‬ ‫הלאומית‬ ‫במועצה‬ ‫ל‬ ‫לביטחון‬ ‫ובמטה‬,‫המשפטים‬ ‫במשרד‬ ,‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫שבמשרד‬ ‫אומי‬‫התקציבים‬ ‫באגף‬‫)להלן‬- ‫)להלן‬ ‫המדינה‬ ‫שירות‬ ‫בנציבות‬ ,‫האוצר‬ ‫שבמשרד‬ ‫המסים‬ ‫וברשות‬ (‫אג"ת‬-,‫החשמל‬ ‫ברשות‬ ,(‫נש"ם‬ ,‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫במשרד‬‫ב‬ ,‫תעשייתי‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫ברשות‬‫בע‬ ‫לישראל‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫נתיבי‬"‫מ‬‫)להלן‬ -.‫גבוהה‬ ‫להשכלה‬ ‫ובמועצה‬ (‫נתג"ז‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫לפיתוח‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫פעילות‬ ‫קביעת‬‫מדיניות‬‫משרדית‬ ‫היא‬ ‫מדיניות‬‫שיטה‬‫או‬‫שנועד‬ ‫פעולה‬ ‫דרך‬‫ה‬‫ו‬ ‫עדיפויות‬ ‫סדרי‬ ‫לקבוע‬‫להש‬‫י‬‫מטר‬ ‫ג‬‫ויעדים‬ ‫ות‬.‫כדי‬ ‫להשגתן‬ ‫הדרכים‬ ‫ומהן‬ ‫מטרותיו‬ ‫מהן‬ ‫להגדיר‬ ‫עליו‬ ,‫מדיניותו‬ ‫לקידום‬ ‫יעיל‬ ‫באופן‬ ‫יפעל‬ ‫שארגון‬.‫לשם‬ ‫בתקנות‬ ,‫עבודה‬ ‫בתכניות‬ ,‫בנהלים‬ ‫המדיניות‬ ‫עקרונות‬ ‫את‬ ‫להטמיע‬ ‫עליו‬ ,‫כך‬‫אלו‬ ;‫ובהנחיות‬‫יאפשרו‬ ‫ודאות‬ ,‫שקיפות‬.‫וציבורית‬ ‫עצמית‬ ‫בקרה‬ ‫ויכולת‬ ‫בספטמבר‬2011‫בראשות‬ ‫חברתי‬ ‫כלכלי‬ ‫לשינוי‬ ‫הוועדה‬ ‫המליצה‬‫של‬ ‫ו‬‫טרכטנברג‬ ‫מנואל‬ '‫פרופ‬‫)להלן‬ -(‫טרכטנברג‬ ‫ועדת‬‫כי‬‫הממשל‬ ‫יחידות‬ ‫עבודת‬‫בדצמבר‬ .‫שנתיות‬ ‫עבודה‬ ‫תכניות‬ ‫על‬ ‫תסתמך‬ ‫ה‬2011, ‫אימוץ‬ ‫במסגרת‬‫לפי‬ ‫לפעול‬ ‫הממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫על‬ ‫להטיל‬ ‫הממשלה‬ ‫החליטה‬ ,‫הוועדה‬ ‫מהמלצות‬ ‫חלק‬ ‫הנקבע‬‫הממשלתי‬ ‫התכנון‬ ‫במדריך‬.‫עבודה‬ ‫תכניות‬ ‫על‬ ‫פעולתם‬ ‫את‬ ‫יבססו‬ ‫ומשרדיה‬ ‫הממשלה‬ ‫יחידות‬ ‫שנתיות‬‫ש‬‫של‬ ‫היישום‬ ‫אופני‬ ‫את‬ ‫המפרט‬ ‫תכנוני‬ ‫כלי‬ ‫ישמשו‬‫ניהולי‬ ‫וכלי‬ ,‫ויעדיה‬ ‫הממשלה‬ ‫מדיניות‬ ‫היחידות‬ ‫ומנהלי‬ ‫הממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫של‬ ‫המנכ"לים‬ ‫בידי‬‫מטלותיהם‬ ‫במילוי‬ ‫להם‬ ‫שיסייע‬.‫תכניות‬ ‫במשימתן‬ ‫היחידות‬ ‫של‬ ‫עמידתן‬ ‫ולהבטחת‬ ‫ויעדיה‬ ‫הממשלה‬ ‫מטרות‬ ‫להשגת‬ ‫נועדו‬ ‫העבודה‬13 . ‫משק‬ ‫הוא‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬‫צעיר‬‫לאחר‬ .‫שלמה‬ ‫אינה‬ ‫בו‬ ‫הקיימת‬ ‫המדיניות‬ ‫לכן‬ ‫ומתפתח‬ ‫מורכב‬ , ‫ועדות‬ ‫שתי‬ ‫הוקמו‬ ‫הישראלי‬ ‫במשק‬ ‫בגז‬ ‫השימוש‬ ‫עליית‬ ‫ועם‬ ‫ישראל‬ ‫בחופי‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫תגליות‬ ‫גילוי‬ ‫הדוח‬ ‫שבעקבות‬ ,‫הראשונה‬ ‫ששינסקי‬ ‫ועדת‬ ;‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬ ‫מהותיות‬ ‫לסוגיות‬ ‫מענה‬ ‫למתן‬ ‫נחקק‬ ‫שפרסמה‬‫נפט‬ ‫רווחי‬ ‫מיסוי‬ ‫חוק‬‫התשע"א‬ ,-2011‫)להלן‬-(‫נפט‬ ‫רווחי‬ ‫מיסוי‬ ‫חוק‬.‫צמח‬ ‫וועדת‬ , ‫ניצבה‬ ‫עבודתה‬ ‫במוקד‬ ‫אך‬ ,‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬ ‫למדיניות‬ ‫עקרונות‬ ‫בקביעת‬ ‫גם‬ ‫אמנם‬ ‫דנה‬ ‫צמח‬ ‫ועדת‬ ‫יותר‬ ‫מצומצמת‬ ‫סוגיה‬-‫ב‬ .‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫יצוא‬-23.6.13‫המלצותיה‬ ‫עיקרי‬ ‫את‬ ‫הממשלה‬ ‫אימצה‬‫בהחלטה‬ ‫מספר‬442. ‫עד‬ ‫כי‬ ‫נמצא‬2012‫הא‬ ‫למשרד‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ,,‫המשרד‬ ‫לדברי‬ .‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫בנושא‬ ‫כוללת‬ ‫מדיניות‬ ‫נרגיה‬ ‫המאמצת‬ ‫הממשלה‬ ‫החלטת‬ ‫קבלת‬ ,‫לטענתו‬ .‫צמח‬ ‫ועדת‬ ‫שהציעה‬ ‫המדיניות‬ ‫את‬ ‫אימץ‬ ‫הוא‬ ‫זו‬ ‫בשנה‬ .‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫בנושא‬ ‫מדיניות‬ ‫קביעת‬ ‫היא‬ ‫צמח‬ ‫ועדת‬ ‫דוח‬ ‫מסקנות‬ ‫עיקרי‬ ‫את‬ __________________ 13‫דוח‬ ,‫המדינה‬ ‫מבקר‬65) ‫ג‬2014'‫עמ‬ ,"‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫במשרד‬ ‫עבודה‬ ‫"תכנון‬ ,(290.
Advertisement