Successfully reported this slideshow.

דו"ח מבקר המדינה על הגז

0

Share

Upcoming SlideShare
מוסכי הסדר
מוסכי הסדר
Loading in …3
×
1 of 65
1 of 65

דו"ח מבקר המדינה על הגז

0

Share

Download to read offline

בהיעדר מדיניות כוללת לשוק האנרגיה בישראל - דו"ח מבקר המדינה 2015 קובע שהמדינה יצרה את המונופול שעכשיו היא שבוייה בידיו

בהיעדר מדיניות כוללת לשוק האנרגיה בישראל - דו"ח מבקר המדינה 2015 קובע שהמדינה יצרה את המונופול שעכשיו היא שבוייה בידיו

More Related Content

דו"ח מבקר המדינה על הגז

 1. 1. :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫מבקר‬‫המדינה‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬
 2. 2. :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015
 3. 3. :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ ,‫ירושלים‬‫אב‬"‫התשע‬‫ה‬,‫יו‬‫ל‬‫י‬2015
 4. 4. :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫קטלוגי‬ '‫מס‬2015-005 ISSN: 0793-1948 ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫מאתר‬ ‫זה‬ ‫דוח‬ ‫של‬ ‫אלקטרונית‬ ‫גרסה‬ ‫להוריד‬ ‫ניתן‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫משרד‬ www.mevaker.gov.il ‫בע"מ‬ ‫מחשב‬ ‫שרותי‬ ‫אונית‬ :‫סדר‬
 5. 5. :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫ר‬‫ב‬‫ד‬ ‫ח‬‫ת‬‫פ‬ ‫לאחר‬‫שנות‬‫דור‬‫ש‬‫דבר‬ ‫של‬ ‫בעיקרו‬ ‫ופרחה‬ ‫צמחה‬ ,‫התבססה‬ ‫המדינה‬ ‫כלכלת‬ ‫בהן‬ ‫עומדים‬ ‫אנו‬ ,‫האנושי‬ ‫ההון‬ ‫על‬‫ישראל‬ ‫בכלכלת‬ ‫חדש‬ ‫עידן‬ ‫של‬ ‫בפתחו‬‫מביא‬ ‫אשר‬ ‫עמו‬‫הזדמנויות‬‫היסטוריות‬‫ה‬ ‫בתחום‬ ‫והן‬ ‫הכלכלי‬ ‫בתחום‬ ‫הן‬ ‫למדינה‬‫גאופוליטי‬. ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הכלכליים‬ ‫המים‬ ‫בשטח‬‫התגלו‬‫האחרונות‬ ‫בשנים‬‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫מצבורי‬ ‫בכמויות‬‫גדולות‬.‫הטבעי‬ ‫הגז‬‫לה‬ ‫עשוי‬‫חשוב‬ ‫הכנסות‬ ‫מקור‬ ‫קים‬‫ולא‬‫פשר‬‫לממן‬ ‫של‬ ‫מילוים‬ ‫את‬‫החברה‬ ‫של‬ ‫מגוונים‬ ‫צרכים‬.‫השימוש‬‫בו‬‫לה‬ ‫עשוי‬‫פחית‬‫את‬‫זיהום‬ ‫האוויר‬;‫עלויות‬ ‫לצמצם‬‫ייצור‬‫ולתרום‬ ‫המחיה‬ ‫יוקר‬ ‫להורדת‬ ‫להביא‬ ‫וכך‬ ‫לה‬ ;‫בעולם‬ ‫הישראלי‬ ‫המשק‬ ‫של‬ ‫לתחרותיות‬‫רחיב‬‫את‬‫אפשרויות‬‫התעסוקה‬ .‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫החיים‬ ‫באיכות‬ ‫ניכר‬ ‫לשיפור‬ ‫ולהביא‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬‫משאבי‬ ‫של‬ ‫הבעלים‬ ‫היא‬‫ובכלל‬ ,‫בשטחה‬ ‫הנמצאים‬ ‫טבע‬‫מצבורי‬ ‫ם‬ ‫הכלכליים‬ ‫במימיה‬ ‫שנתגלו‬ ‫הגדולים‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬1 ‫המוחזק‬ ‫נכס‬ ‫כל‬ ‫לגבי‬ ‫כמו‬ . ‫גורמי‬ ‫כל‬ ‫ועל‬ ‫המדינה‬ ‫על‬ ‫חובה‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫לאוצרות‬ ‫בנוגע‬ ‫גם‬ ,‫המדינה‬ ‫של‬ ‫בידיה‬ ‫שהרי‬ ;‫הציבורי‬ ‫האינטרס‬ ‫הגשמת‬ ‫למען‬ ‫מלאה‬ ‫בנאמנות‬ ‫לפעול‬ ‫האסדרה‬‫"לא‬ ‫רש‬ ‫כהרי‬ ‫היחיד‬ ‫רשות‬ ‫הרי‬‫ברצותה‬ ,‫עושה‬ ‫היא‬ ‫שלה‬ ‫בתוך‬ ‫שזו‬ ,‫הציבור‬ ‫ות‬ ,‫הכלל‬ ‫את‬ ‫לשרת‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ‫נוצרה‬ ‫לא‬ ‫כולה‬ ‫כל‬ ‫זו‬ ‫ואילו‬ ,‫מסרבת‬ ‫וברצותה‬ ‫מעניקה‬ ‫אין‬ ‫וכשלעצמה‬ ,‫כנאמן‬ ‫בידיה‬ ‫מופקד‬ ‫לה‬ ‫יש‬ ‫אשר‬ ‫כל‬ :‫כלום‬ ‫ולא‬ ‫לה‬ ‫אין‬ ‫ומשלה‬ ‫נובעות‬ ‫הן‬ ‫אשר‬ ,‫מאלה‬ ‫ונפרדות‬ ‫שונות‬ ‫או‬ ,‫אלה‬ ‫על‬ ‫נוספות‬ ‫חובות‬ ‫או‬ ‫זכויות‬ ‫לה‬ ‫מנאמנות‬"‫חקוקות‬ ‫הוראות‬ ‫מכוח‬ ‫עליה‬ ‫הוטלו‬ ‫או‬ ‫לה‬ ‫הוקנו‬ ‫או‬ ‫זו‬2 ‫מבחן‬ . __________________ 1‫ראו‬‫בג‬"‫ץ‬4491/13‫למשפט‬ ‫האקדמי‬ ‫המרכז‬‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ '‫נ‬ ‫ולעסקים‬'‫פס‬ ,3‫דינו‬ ‫לפסק‬ ,‫פורסם‬ ‫)טרם‬ ‫גרוניס‬ ‫הנשיא‬ ‫של‬2.7.20.( 2‫בג"ץ‬ ‫ראו‬142/70‫הדין‬ ‫עורכי‬ ‫לשכת‬ ‫של‬ ‫המחוזי‬ ‫הוועד‬ '‫נ‬ ‫שפירא‬,‫כה‬ ‫פ"ד‬)1(325,331
 6. 6. :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫כל‬ ‫את‬ ‫להדריך‬ ‫צריך‬ ‫אשר‬ ‫והמשפטי‬ ‫הערכי‬ "‫הצפון‬ ‫"כוכב‬ ‫הוא‬ ‫לציבור‬ ‫הנאמנות‬ ‫הממשל‬ ‫גורמי‬ ‫עוסקים‬ ‫כאשר‬ .‫הטבעי‬ ‫בגז‬ ‫בטיפול‬ ‫העוסקים‬ ‫השלטון‬ ‫גורמי‬ ‫עליהם‬ ,‫המדינה‬ ‫קום‬ ‫מאז‬ ‫שנתגלה‬ ‫ביותר‬ ‫והיקר‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫הטבע‬ ‫במשאב‬ ‫לפעול‬‫מעמיק‬ ‫באורח‬ ‫ולבחון‬ ,‫קודש‬ ‫בחרדת‬‫הן‬‫הטווח‬ ‫קצרות‬ ‫ההשפעות‬ ‫את‬ ‫בהליך‬ ‫וזאת‬ ,‫ומעשיהם‬ ‫החלטותיהם‬ ‫של‬ ‫הטווח‬ ‫ארוכות‬ ‫ההשפעות‬ ‫את‬ ‫ובוודאי‬ ‫ציבורית‬ ‫ובשקיפות‬ ,‫מקצועית‬ ‫מטה‬ ‫עבודת‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬ ,‫סדור‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ,‫הפרשות‬ ‫באחת‬ ‫ג'ובראן‬ ‫סלים‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫שופט‬ ‫שציין‬ ‫כפי‬ .‫מרבית‬ ‫ההחל‬" ‫הן‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫בתחום‬ ‫המשמעותיות‬ ‫טות‬‫ערכיות‬ ‫הכרעות‬‫שבערכיות‬ ‫שבציבוריות‬ ‫וציבוריות‬"3 . ‫עולה‬ ‫זה‬ ‫ביקורת‬ ‫מדוח‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫בתחום‬ ‫זרועותיה‬ ‫על‬ ‫הממשלה‬ ‫שהתנהלות‬ ‫מגובשת‬ ‫ובלתי‬ ‫לקויה‬ ‫הייתה‬‫שונות‬ ‫ומסיבות‬ ,-‫התנהלות‬ ‫תרמה‬ ‫שלחלקן‬ ‫הממשלה‬-‫נוצר‬‫ב‬ ‫מונופול‬‫זה‬ ‫תחום‬‫מצביעים‬ ‫הממצאים‬ .‫מדיניות‬ ‫היעדר‬ ‫על‬ ‫ואסדרה‬ ‫אטי‬ ‫בקצב‬ ‫פעולה‬ ,‫אפקטיבית‬ ‫עשייה‬ ‫חוסר‬ ,‫ושלמה‬ ‫כוללת‬ ‫ממשלתית‬ ‫חלקית‬‫רבים‬ ‫בתחומים‬ ‫אסדרתי‬ ‫ריק‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ,.‫ב‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬‫בישראל‬ ‫פועלים‬‫כיום‬‫נוכח‬ .‫רבים‬ ‫מאסדרים‬‫ו‬ ‫האתגרים‬‫על‬ ‫העומדות‬ ‫הסוגיות‬ ‫מגוון‬ ‫ה‬ ‫הסכומים‬ ,‫מורכבותן‬ ,‫הפרק‬‫ש‬ ‫עצומים‬‫מדובר‬ ‫בהם‬‫אלה‬ ‫סוגיות‬ ‫של‬ ‫והשפעתן‬ ‫עצמו‬ ‫בכוחות‬ ‫אלה‬ ‫אתגרים‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫מאסדר‬ ‫שום‬ ,‫זו‬ ‫על‬ ‫זו‬‫אך‬ , ‫מלמדים‬ ‫הדוח‬ ‫ממצאי‬‫ועל‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫היעדר‬ ‫על‬‫תיאום‬‫לקוי‬‫המאסדרים‬ ‫בין‬. ‫יצרו‬ ‫רבים‬ ‫בתחומים‬‫האמורים‬ ‫הליקויים‬‫ובינם‬ ‫עצמם‬ ‫המאסדרים‬ ‫בין‬ ‫חיכוכים‬ ‫ל‬‫בין‬‫אלה‬ ‫כל‬ .‫הגז‬ ‫זכויות‬ ‫מחזיקי‬‫הגז‬ ‫משק‬ ‫בפיתוח‬ ‫לעיכובים‬ ‫גרמו‬,‫ואף‬‫עלולים‬ ‫הממשלה‬ ‫על‬ .‫זה‬ ‫במשאב‬ ‫הטמון‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫מהמדינה‬ ‫למנוע‬ ‫ותכלול‬ ‫תיאום‬ ‫של‬ ‫ומתמשך‬ ‫קבוע‬ ‫מנגנון‬ ‫ליצור‬,‫וסמכות‬ ‫אחריות‬ ‫בעל‬,‫שיביא‬ .‫ומשותפת‬ ‫מתואמת‬ ‫לפעולה‬ ‫והמאסדרים‬ ‫המשרדים‬ ‫כל‬ ‫את‬‫על‬ ‫חשוב‬ ‫כה‬ ‫בנושא‬ ‫כ"תזמור‬ ‫להתנהל‬ ‫הממשלה‬."‫בראשה‬ ‫מנצח‬ ‫עם‬ ‫הרמונית‬ ‫ת‬ ,‫כאמור‬‫השנים‬ ‫לאורך‬ ‫הממשלה‬ ‫פעולות‬‫את‬ ‫מנעו‬ ‫לא‬‫מונופול‬ ‫של‬ ‫היווצרותו‬ ‫ב‬‫אספקת‬‫המדינה‬ ‫את‬ ‫העמידו‬ ‫ואף‬ ,‫הטבעי‬ ‫הגז‬‫שונים‬ ‫אילוצים‬ ‫תחת‬‫בניסיון‬ ‫לא‬ ‫למשל‬ ‫כך‬ .‫המונופול‬ ‫של‬ ‫תוצאותיו‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬‫הושלמה‬‫של‬ ‫קביעתה‬ ‫קטנים‬ ‫גז‬ ‫שדות‬ ‫לפיתוח‬ ‫מדיניות‬,‫ובינוניים‬‫בענף‬ ‫לתחרות‬ ‫לתרום‬ ‫שיכולים‬‫לא‬ ; __________________ 3‫ראו‬‫בג‬"‫ץ‬4491/13‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ '‫נ‬ ‫ולעסקים‬ ‫למשפט‬ ‫האקדמי‬ ‫המרכז‬'‫פס‬ ,83‫לפסק‬ ,‫פורסם‬ ‫)טרם‬ ‫דינו‬2.7.14.(
 7. 7. :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫פעולה‬ ‫דרך‬ ‫גובשה‬‫למשיכת‬‫מפעילים‬‫בעלי‬‫מוכח‬ ‫מקצועי‬ ‫ניסיון‬‫ומשמעותי‬ ‫ו‬ ,‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫גילוי‬ ‫בתחום‬‫שניתנו‬ ‫אף‬46‫רישיונות‬‫חיפוש‬‫הכוללות‬ ‫לשותפויות‬ ‫מפעיל‬ ‫רק‬ ,‫אחדים‬ ‫מפעילים‬‫ניסיון‬ ‫בעל‬‫רב‬‫בשטחים‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫שדות‬ ‫לגלות‬ ‫הצליח‬ ‫קיבל‬ ‫שבגינם‬‫רישיונות‬,‫ו‬‫הדבר‬‫מעלה‬‫בדבר‬ ‫ספק‬‫המפעילים‬ ‫שאר‬ ‫של‬ ‫יכולתם‬ ‫לגילוי‬ ‫להביא‬‫טבעי‬ ‫גז‬‫המוזרם‬ ,‫אחד‬ ‫משדה‬ ‫גז‬ ‫בהפקת‬ ‫יתר‬ ‫תלות‬ ‫נוצרה‬ ‫גם‬ ‫כך‬ . ‫ב‬ ‫ויתירות‬ ‫גיבוי‬ ‫ללא‬ ‫נותר‬ ‫והמשק‬ ,‫מוגבלת‬ ‫קיבולת‬ ‫בעל‬ ‫אחד‬ ‫בצינור‬‫א‬‫גז‬ ‫ספקת‬ .‫טבעי‬ ‫חודשים‬ ‫לפני‬‫מספר‬‫החלה‬‫בין‬ ‫עבודה‬-‫משרדית‬‫מעורבים‬ ‫שבה‬ ,‫משרדי‬ ‫נציגי‬ ‫ממשלה‬.‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫ולשכת‬‫לעבודה‬ ‫השותפים‬‫זו‬‫גיבשו‬‫לפני‬ ‫שבועות‬‫מספר‬‫מתווה‬‫ב‬ ‫העוסק‬‫הגז‬ ‫למשק‬ ‫הקשורים‬ ‫משמעותיים‬ ‫נושאים‬ .‫הטבעי‬‫הערות‬ ‫קבלת‬ ‫לשם‬ ‫פורסם‬ ‫המתווה‬‫הציבור‬‫לשר‬ ‫פניתי‬ ‫זאת‬ ‫ובעקבות‬ , ‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ,‫הלאומיות‬ ‫התשתיות‬‫כי‬ ‫וביקשתי‬‫הממשלה‬ ‫החלטת‬‫בדבר‬ ‫המתווה‬‫תתקבל‬‫לא‬‫דוח‬ ‫פרסום‬ ‫חר‬.‫זה‬‫הבין‬ ‫העבודה‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫הביקורת‬ ‫מדוח‬- ,‫מטרותיה‬ ,‫סמכויותיה‬ ,‫מעמדה‬ ‫הוגדרו‬ ‫לא‬ ,‫רשמי‬ ‫באופן‬ ‫הוסדרה‬ ‫לא‬ ‫משרדית‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬ ,‫לפעילותם‬ ‫הזמנים‬ ‫לוחות‬ ,‫אחריותם‬ ‫מסגרת‬ ,‫לה‬ ‫השותפים‬ ‫תפקיד‬ .‫יטפלו‬ ‫שבהם‬ ‫והנושאים‬‫פורמלית‬ ‫בלתי‬ ‫עבודה‬‫כה‬ ‫השפעות‬ ‫בעל‬ ‫בנושא‬ ‫העוסקת‬ ‫ע‬ ‫ניכרות‬‫לבוא‬ ‫לעתיד‬ ‫תושביה‬ ‫רווחת‬ ‫ועל‬ ‫המדינה‬ ‫כלכלת‬ ‫ל‬‫לפגוע‬ ‫עלולה‬ .‫הפועל‬ ‫אל‬ ‫מהכוח‬ ‫ולהוציאן‬ ‫מחייבות‬ ‫החלטות‬ ‫לקבל‬ ‫לה‬ ‫השותפים‬ ‫של‬ ‫ביכולתם‬ ‫ראוי‬ ‫היה‬‫אפוא‬‫הבין‬ ‫שהעבודה‬-‫רשמי‬ ‫באופן‬ ‫תוסדר‬ ‫משרדית‬‫ותתועד‬ ,‫ומלא‬ .‫מקיף‬ ‫ובאופן‬ ‫במלואה‬ ‫לנוכח‬ ‫כי‬ ‫להדגיש‬ ‫חשוב‬ ‫המתווה‬ ‫של‬ ‫לתוכנו‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬‫ק‬‫מונופול‬ ‫של‬ ‫יומו‬ ,‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫אספקת‬ ‫בתחום‬‫על‬ ‫כך‬ ‫לשם‬ .‫תחרותי‬ ‫יהיה‬ ‫הגז‬ ‫שמחיר‬ ‫לוודא‬ ‫יש‬ ‫לרשותה‬ ‫העומדים‬ ‫האמצעים‬ ‫במגוון‬ ‫בשימוש‬ ‫הצורך‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫הממשלה‬ ‫ובראשם‬‫במסגרת‬ .‫מחירים‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬,‫זו‬ ‫בחינה‬‫את‬ ‫לפתח‬ ‫הצורך‬ ‫בין‬ ‫לאזן‬ ‫עליה‬ ‫הגז‬ ‫משק‬‫הציבור‬ ‫כלל‬ ‫לטובת‬‫ו‬‫הצורך‬ ‫בין‬‫לאינט‬ ‫לדאוג‬‫ולהפחית‬ ‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫רס‬ ‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫המחיה‬ ‫יוקר‬ ‫את‬.,‫כן‬ ‫כמו‬‫על‬ ‫המתווה‬ ‫של‬ ‫אישורו‬ ‫קודם‬ ‫ובקרה‬ ‫פיקוח‬ ‫מנגנוני‬ ‫לקבוע‬ ‫הממשלה‬‫ויעילים‬ ‫אפקטיביים‬‫השגת‬ ‫ועל‬ ‫יישומו‬ ‫על‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ‫ולהדגיש‬ ,‫יעדיו‬,‫לשיטתה‬‫בהתחייבויותיהן‬ ‫הגז‬ ‫חברות‬ ‫יעמדו‬ ‫לא‬,‫אזי‬ ‫בה‬ ‫הנושא‬ ‫את‬ ‫ולבחון‬ ‫לשוב‬ ‫תוכל‬ ‫הממשלה‬‫לסמכותה‬ ‫תאם‬‫ככל‬ ‫צעדים‬ ‫ולנקוט‬ ‫שיידרשו‬‫זאת‬ ;‫אף‬ ‫על‬"‫היציבות‬ ‫"פסקת‬‫במתווה‬ ‫הכלולה‬‫המדינה‬ ‫שבה‬ ,
 8. 8. :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫מהותיים‬ ‫שינויים‬ ‫מביצוע‬ ‫שנים‬ ‫עשר‬ ‫במשך‬ ‫להימנע‬ ‫כוונתה‬ ‫על‬ ‫מצהירה‬ ‫שנקבעו‬ ‫באסדרות‬" ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫במטרה‬ ,‫יציבה‬ ‫רגולטורית‬ ‫סביבה‬". ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬ ‫הניכרת‬ ‫ההתפתחות‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫ניסתה‬ ‫הממשלה‬ ‫אמנם‬ ‫ואולם‬ .‫לחיוב‬ ‫זאת‬ ‫לציין‬ ‫ויש‬ ,‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫שונים‬ ‫היבטים‬ ‫לבחינת‬ ‫ועדות‬ ‫והקימה‬ ‫לתקן‬ ‫המבצעת‬ ‫ברשות‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫הגורמים‬ ‫וכל‬ ‫הממשלה‬ ‫על‬ ‫כעת‬ .‫די‬ ‫לא‬ ‫בכך‬ ‫המפורטות‬ ‫ההמלצות‬ ‫את‬ ‫וליישם‬ ‫זה‬ ‫מדוח‬ ‫העולים‬ ‫הליקויים‬ ‫את‬ ‫בהקדם‬.‫בו‬ ‫כי‬ ‫מומלץ‬‫יוסדרו‬‫בהקדם‬‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫אופן‬ ‫לרבות‬ ,‫טיפול‬ ‫הדורשות‬ ‫הסוגיות‬ ‫כל‬ ‫הבעלויות‬ ‫מבנה‬ ,‫כוללת‬ ‫אסדרה‬ ,‫הגז‬ ‫יצוא‬ ‫הסדרת‬ ,‫הגז‬ ‫מחירי‬,‫הגז‬ ‫מאגרי‬ ‫על‬ ‫גז‬ ‫לחיפושי‬ ‫הרישיונות‬ ‫של‬ ‫ההחזקה‬‫ניתנו‬ ‫שכבר‬,‫בעתיד‬ ‫רישיונות‬ ‫הענקת‬ ‫ואופן‬ ,‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫בתחום‬ ‫ומקצועי‬ ‫מיומן‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫הכשרת‬‫להקמת‬ ‫האחריות‬ ‫חלוקת‬ ‫וה‬ ‫מיסוי‬ ‫היבטי‬ ,‫הפרטי‬ ‫למגזר‬ ‫הממשלה‬ ‫בין‬ ‫תשתיות‬‫פ‬‫ע‬‫ל‬‫)אם‬ ‫אחסון‬ ‫מאגר‬ ‫ת‬ (‫כך‬ ‫על‬ ‫יוחלט‬. ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫חשוב‬‫הפרטיים‬ ‫היזמים‬‫מהמדינה‬ ‫החיפוש‬ ‫רישיונות‬ ‫את‬ ‫שקיבלו‬ ‫ראויים‬‫להערכה‬‫ו‬ ‫בקידוחים‬ ‫הצלחתם‬ ‫על‬‫על‬‫למדינה‬ ‫שהביאו‬ ‫ההישג‬‫בגילוי‬ ‫האדירים‬ ‫הגז‬ ‫מצבורי‬‫אין‬ .‫חלילה‬‫בהם‬ ‫לראות‬"‫אויבים‬,"‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫והם‬ ‫הגז‬ ‫ממשק‬ ‫וחשוב‬‫העתידי‬ ‫ופיתוחו‬.‫מאוזן‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫משק‬ ‫להבטיח‬ ‫החובה‬‫מוטלת‬ ‫המאסדרים‬ ‫הגופים‬ ‫על‬‫זרועותיה‬ ‫על‬ ‫הממשלה‬ ‫עיני‬ ‫לנגד‬ .‫המבצעת‬ ‫ברשות‬ ‫יצירת‬ ,‫למדינה‬ ‫אנרגטי‬ ‫ביטחון‬ ‫יצירת‬ :‫האלה‬ ‫העיקריות‬ ‫המטרות‬ ‫לעמוד‬ ‫צריכות‬ ‫שמירה‬ ,‫תחרות‬ ‫תנאי‬‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ,‫הצרכנים‬ ‫ציבור‬ ‫של‬ ‫האינטרסים‬ ‫על‬ ‫והימית‬ ‫היבשתית‬‫קידוחים‬ ‫ועידוד‬ ‫גז‬ ‫התגלה‬ ‫שבהם‬ ‫השדות‬ ‫פיתוח‬ ‫המשך‬ , ‫המשק‬ ‫לטובת‬ ‫זה‬ ‫טבע‬ ‫משאב‬ ‫של‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫את‬ ‫למצות‬ ‫כדי‬ ‫נוספים‬ ‫באזורים‬ .‫בישראל‬ ‫והחברה‬ ‫לפעול‬ ‫השלטון‬ ‫רשויות‬ ‫ועל‬ ,‫בחלקנו‬ ‫שנפל‬ ‫ערך‬ ‫יקר‬ ‫טבע‬ ‫אוצר‬ ‫הוא‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫ב‬‫כל‬ ‫את‬ ‫מיטבי‬ ‫באופן‬ ‫לממש‬ ‫תוכל‬ ‫ישראל‬ ‫שמדינת‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫שכל‬ ‫שׂום‬ ‫הידע‬ ‫בעלי‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫הגורמים‬ ‫כל‬ ‫כי‬ ‫בטוחני‬ .‫לפתחה‬ ‫נקרות‬ ‫אשר‬ ‫ההזדמנויות‬ " ‫את‬ ‫ימצאו‬ ‫המבצעת‬ ‫ברשות‬ ‫והמומחיות‬"‫המלך‬ ‫דרך‬‫המיטבית‬ ‫בצורה‬ ‫שתגשים‬ .‫הציבורי‬ ‫האינטרס‬ ‫את‬ ‫בדבר‬ ‫למדיניותי‬ ‫בהתאם‬‫מעמיק‬ ‫טיפול‬‫ה‬ ‫ביקורת‬ ‫של‬‫מדינה‬‫כלכליים‬ ‫בנושאים‬ ‫וחברתיים‬‫ובמימוש‬‫המוחלשות‬ ‫השכבות‬ ‫של‬ ‫והכלכליות‬ ‫החברתיות‬ ‫הזכויות‬ ‫בחברה‬‫הקשורים‬ ‫שונים‬ ‫בהיבטים‬ ‫לעסוק‬ ‫התחיל‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫משרד‬ ,
 9. 9. :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫הבטחת‬ ‫ובהם‬ ,‫שונים‬ ‫בנושאים‬ ‫דוחות‬ ‫פורסמו‬ ‫האחרונות‬ ‫ובשנים‬ ,‫הגז‬ ‫לתגליות‬ ‫גביית‬ ,‫ההפקה‬ ‫אסדות‬ ‫על‬ ‫ההגנה‬ ,‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫אספקת‬‫על‬ ‫מההכנסות‬ ‫תמלוגים‬ ‫הממשלה‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬ .‫בים‬ ‫קידוחים‬ ‫של‬ ‫הסביבתיות‬ ‫וההשפעות‬ ‫טבע‬ ‫משאבי‬ ‫מבקר‬ ‫משרד‬ .‫הללו‬ ‫מהדוחות‬ ‫העולות‬ ‫ההמלצות‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫ליישם‬ ‫לצורך‬ ‫מופנית‬ ‫ולעקוב‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫לתגליות‬ ‫הקשורים‬ ‫שונים‬ ‫בהיבטים‬ ‫לעסוק‬ ‫ימשיך‬ ‫המדינה‬ .‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫המלצותיו‬ ‫ויישום‬ ‫הליקויים‬ ‫תיקון‬ ‫אחר‬ ('‫)בדימ‬ ‫שופט‬ ,‫שפירא‬ ‫חיים‬ ‫יוסף‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫הציבור‬ ‫תלונות‬ ‫ונציב‬ ,‫ירושלים‬‫אב‬‫התשע"ד‬ ‫יולי‬2015
 10. 10. :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015
 11. 11. 11 :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫משק‬ ‫פיתוח‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫תקציר‬ ‫כללי‬ ‫רקע‬ ‫מדינת‬‫אנרגטי‬ ‫אי‬ ‫היא‬ ‫ישראל‬,‫דהיינו‬‫אזוריות‬ ‫חשמל‬ ‫לרשתות‬ ‫מחוברת‬ ‫אינה‬ ‫היא‬, ,‫שכנות‬ ‫ממדינות‬ ‫צינורות‬ ‫דרך‬ ‫גז‬ ‫או‬ ‫נפט‬ ‫אספקת‬ ‫מקבלת‬ ‫אינה‬‫ו‬‫אף‬ ‫לאחרונה‬ ‫עד‬ ‫ייבאה‬‫כל‬ ‫את‬‫הגלם‬ ‫חומרי‬‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫לה‬ ‫הדרושים‬.‫ל‬‫ב‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫תגליות‬‫מים‬ ‫של‬ ‫הכלכליים‬‫ישראל‬‫האחרונות‬ ‫בשנים‬‫עליונה‬ ‫ואסטרטגית‬ ‫לאומית‬ ‫חשיבות‬ ‫של‬ ‫הכנסה‬ ‫מקור‬ ‫והן‬ ,‫אנרגטית‬ ‫עצמאות‬ ‫לו‬ ‫מבטיחות‬ ‫שהן‬ ‫משום‬ ,‫הישראלי‬ ‫למשק‬ ‫אך‬ ‫יחסית‬ ‫וקטן‬ ‫צעיר‬ ‫משק‬ ‫הוא‬ ‫המקומי‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ .‫תמלוגים‬ ‫ושל‬ ‫מסים‬ .‫צמיחה‬ ‫במגמת‬ ‫נמצא‬‫בשנת‬2013‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫להפיק‬ ‫תמר‬ ‫בשדה‬ ‫השותפות‬ ‫החלו‬ ‫ההפקה‬ ‫והיקף‬‫לכ‬ ‫הגיע‬-6.51 BCM‫ומיעוטו‬ ,‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫משמש‬ ‫הגז‬ ‫רוב‬ .‫זו‬ ‫בשנה‬ ‫מוזרם‬‫ל‬‫משתמשי‬‫קצה‬‫החלוקה‬ ‫מרשתות‬ ‫בחלק‬‫באזורי‬‫ם‬‫שונים‬‫ב‬.‫ארץ‬‫ב‬‫שנת‬2015 ‫כ‬ ‫על‬ ‫עומדות‬ ‫בישראל‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫עתודות‬-1,000BCM‫ו‬ ,‫הן‬‫שני‬ ‫על‬ ‫ברובן‬ ‫מבוססות‬ ‫שדות‬‫תמר‬ :‫ימיים‬)282BCM(,‫שהוא‬‫מקור‬‫ה‬‫העיקרי‬ ‫גז‬,‫ו‬‫לוו‬‫י‬‫יתן‬)‫ב‬ ‫מוערך‬-621 BCM(,‫ש‬‫ממנו‬ ‫מסחרית‬ ‫הפקה‬ ‫החלה‬ ‫טרם‬‫הם‬ ‫נוספים‬ ‫שדות‬ .) ‫וכריש‬ ‫תנין‬83 BCM(2 .‫ה‬‫החשמל‬ ‫פקת‬‫באמצעות‬‫גז‬‫טבעי‬‫וכן‬‫התעשייה‬ ‫של‬ ‫הסבה‬‫ושל‬‫התחבורה‬ ‫בו‬ ‫לשימוש‬‫יכול‬‫ות‬‫לקדם‬.‫לצמיחתו‬ ‫משמעותית‬ ‫ולתרום‬ ‫הישראלי‬ ‫המשק‬ ‫את‬ ‫מעוגנת‬ ‫ואספקתם‬ ‫הפקתם‬ ,‫טבעי‬ ‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫חיפוש‬ ‫של‬ ‫האסדרה‬‫ובראשונה‬ ‫בראש‬ ‫ב‬,‫הנפט‬ ‫חוק‬‫ה‬‫תשי"ב‬-1952‫)להלן‬-‫הנפט‬ ‫חוק‬‫החוק‬ ‫או‬‫בשנת‬ .(2010‫ועדת‬ ‫הוקמה‬ ‫ובשנת‬ ,‫ששינסקי‬2011‫ועדת‬ ‫הוקמה‬‫בשנת‬ ‫עוגנו‬ ‫המלצותיה‬ ‫ועיקרי‬ ‫צמח‬2013 ‫ממשלה‬ ‫בהחלטת‬442‫מדיניות‬ ‫לבחינת‬ ‫הוועדה‬ ‫המלצות‬ ‫עיקרי‬ ‫"אימוץ‬ ‫שכותרתה‬ ‫)ד‬ ‫בישראל‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫בנושא‬ ‫הממשלה‬‫)להלן‬ "(‫צמח‬ ‫ועדת‬ ‫ו"ח‬-‫החלטת‬ .(‫הממשלה‬‫בשנת‬2014‫העניק‬‫)להלן‬ ‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ,‫הלאומיות‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬- ‫חזקה‬ ‫שטר‬ (‫האנרגיה‬ ‫משרד‬3 ‫ב‬ ‫לשותפות‬‫שדה‬‫לו‬‫ו‬‫י‬‫י‬‫תן‬‫בעשרות‬ ‫מוערך‬ ‫ששוויו‬ ‫בינואר‬ .‫שקלים‬ ‫מיליארדי‬2015‫החלה‬‫בין‬ ‫עבודה‬-‫פורמלית‬ ‫בלתי‬ ‫משרדית‬4 ‫ממשל‬ ‫משרדי‬ ‫נציגי‬ ‫בה‬ ‫שמעורבים‬‫רלוונטיים‬ ‫ה‬‫כלל‬ ‫להבנה‬ ‫להגיע‬ ‫במטרה‬- ‫הנוגעים‬ ‫הפרטיים‬ ‫הגופים‬ ‫לבין‬ ‫ובינם‬ ‫עצמם‬ ‫לבין‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫בין‬ ‫ממשלתית‬ ‫)להלן‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫בסוגיית‬ ‫מתווה‬ ‫גובש‬ ‫זו‬ ‫בעבודה‬ .‫בדבר‬-.(‫הגז‬ ‫מתווה‬ __________________ 1‫נפח‬ ‫יחידת‬-.‫מעוקבים‬ ‫מטרים‬ ‫מיליארד‬ 2.‫אלו‬ ‫בשדות‬ ‫השותפות‬ ‫הערכת‬ ‫על‬ ‫מבוססות‬ ‫ובכריש‬ ‫בתנין‬ ,‫בלווייתן‬ ,‫בתמר‬ ‫העתודות‬ ‫הערכת‬ 3‫זכות‬ ‫לבעליו‬ ‫מקנה‬ ‫והוא‬ ,‫הרישוי‬ ‫בשטח‬ ‫תגלית‬ ‫שגילה‬ ‫רישיון‬ ‫לבעל‬ ‫הנפט‬ ‫חוק‬ ‫מכוח‬ ‫ניתן‬ ‫חזקה‬ ‫שטר‬ ‫החזק‬ ‫בשטח‬ ‫אותו‬ ‫ולהפיק‬ ‫נפט‬ ‫לחפש‬ ‫בלעדית‬‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫ה‬30.‫להארכה‬ ‫שניתנת‬ ,‫שנה‬ 4.‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ ‫לכך‬ ‫המוסמכים‬ ‫ורשויות‬ ‫ממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫בידי‬ ‫נמצאת‬ ‫הפורמלית‬ ‫הסמכות‬
 12. 12. 12‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬‫פועלים‬‫רבים‬ ‫החלטות‬ ‫ומקבלי‬ ‫מאסדרים‬‫מ‬‫משרדי‬‫ה‬‫ממשלה‬ ‫ו‬‫מ‬‫רשויות‬.‫שונות‬‫האנ‬ ‫משרד‬‫רגיה‬‫הוא‬‫ל‬ ‫הממשלה‬ ‫מטעם‬ ‫המרכזי‬ ‫האחראי‬‫קביעת‬ ‫האנרגיה‬ ‫בתחום‬ ‫המדיניות‬‫וליישומה‬‫משרד‬ .‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ , ‫באמצעות‬ ‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫פועל‬ ‫האנרגיה‬‫שתי‬‫ייעודיות‬ ‫יחידות‬‫היא‬ ‫האחת‬ .‫הגז‬ ‫רשות‬ ‫הטבעי‬,‫לי‬ ‫האחראית‬‫צירת‬‫ה‬‫תנאים‬‫הדרושים‬‫בישראל‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫ענף‬ ‫לפיתוח‬, ‫להסדר‬‫ת‬‫הפעי‬‫ולהבטח‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬ ‫לות‬‫ת‬‫ה‬‫בפעילויות‬ ‫הבטיחות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫השונות‬‫במשק‬‫היא‬ ‫האחרת‬ ‫היחידה‬ .‫זה‬‫הנפט‬ ‫יחידת‬,‫על‬ ‫הממונה‬ ‫עומד‬ ‫שבראשה‬ ‫הנפט‬ ‫ענייני‬‫הם‬ ‫נוספים‬ ‫רלוונטיים‬ ‫גופים‬ .‫האוצר‬ ‫משרד‬,‫יו"ר‬ ‫משמש‬ ‫שנציגו‬ ‫לפיקוח‬ ‫הוועדה‬‫על‬‫למשרד‬ ‫המשותפת‬ ‫המחירים‬‫י‬‫והאנרגיה‬ ‫האוצר‬;‫רשות‬ ‫)להלן‬ ‫העסקיים‬ ‫ההגבלים‬-(‫ההגבלים‬ ‫רשות‬,‫האחראית‬‫ל‬‫התחרות‬ ‫שמירת‬ ‫ו‬‫ל‬‫קידומה‬;‫ו‬‫הכלכלה‬ ‫משרד‬,‫האחראי‬‫ל‬‫ו‬ ‫התעשייה‬ ‫פיתוח‬‫ל‬‫אחד‬ ‫כל‬ .‫גומלין‬ ‫רכש‬ ‫מהם‬‫אחראי‬‫ל‬‫חלק‬‫מסוים‬‫בין‬ ‫משפיעים‬ ‫המאסדרים‬ .‫זה‬ ‫רחב‬ ‫מתחום‬‫על‬ ‫היתר‬ ,‫הגז‬ ‫משק‬ ‫מבנה‬‫על‬‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫אופי‬‫הפועלים‬‫בו‬‫על‬ ,‫התחרו‬ ‫קידום‬‫ת‬,‫יצירת‬ ‫על‬ ‫תמרי‬‫צים‬‫ופיתוח‬ ‫חדשים‬ ‫שדות‬ ‫לגילוי‬‫ם‬‫ו‬‫על‬‫משקיעים‬ ‫כניסת‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫למשק‬. ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫בנושא‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫משרד‬ ‫שפרסם‬ ‫דוחות‬ ‫של‬ ‫לסדרה‬ ‫מצטרף‬ ‫זה‬ ‫דוח‬ ‫גביית‬ ,‫הפקה‬ ‫אסדות‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ,‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫אספקת‬ ‫הבטחת‬ ‫של‬ ‫בסוגיות‬ ‫עסקו‬ ‫אשר‬ ‫סבי‬ ‫והשפעות‬ ‫טבע‬ ‫משאבי‬ ‫על‬ ‫מההכנסות‬ ‫תמלוגים‬‫בים‬ ‫קידוחים‬ ‫של‬ ‫בתיות‬5 . ‫הביקורת‬ ‫פעולות‬ ‫יולי‬ ‫בחודשים‬2014‫יוני‬ ‫עד‬2015‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫משרד‬ ‫בדק‬‫של‬ ‫פעולותיהן‬ ‫את‬ ‫ואסדרתו‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ ‫לצורך‬ ‫וזרועותיה‬ ‫הממשלה‬‫נעשתה‬ ‫הבדיקה‬ . ‫האנרגיה‬ ‫במשרד‬,‫נעשו‬ ‫השלמה‬ ‫בדיקות‬ .‫הכלכלה‬ ‫ובמשרד‬ ‫ההגבלים‬ ‫ברשות‬ ‫לאומי‬ ‫לביטחון‬ ‫ובמטה‬ ‫לכלכלה‬ ‫הלאומית‬ ‫במועצה‬‫ש‬,‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫במשרד‬ ‫המסים‬ ‫וברשות‬ ‫התקציבים‬ ‫באגף‬ ,‫המשפטים‬ ‫במשרד‬‫ש‬‫בנציבות‬ ,‫האוצר‬ ‫במשרד‬ ‫ב‬ ,‫המדינה‬ ‫שירות‬‫)להלן‬ ‫חשמל‬ ‫ציבוריים‬ ‫לשירותים‬ ‫רשות‬-‫החשמל‬ ‫רשות‬(‫במשרד‬ , ,‫הסביבה‬ ‫להגנת‬‫בע"מ‬ ‫לישראל‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫בנתיבי‬ ,‫תעשייתי‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫ברשות‬ .‫גבוהה‬ ‫להשכלה‬ ‫ובמועצה‬ __________________ 5,‫המדינה‬ ‫מבקר‬Á„64‡)2013'‫עמ‬ ,"‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫אספקת‬ ‫"הבטחת‬ ,(282-251;Á„64·)2014‫"ההגנה‬ ,( '‫עמ‬ ,"‫בים‬ ‫ונפט‬ ‫גז‬ ‫להפקת‬ ‫ותשתיות‬ ‫מתקנים‬ ‫על‬37-21;Á„64‡)2013‫ושימוש‬ ‫תמלוגים‬ ‫"גביית‬ ,( '‫עמ‬ ,"‫טבע‬ ‫במשאבי‬143-123,"‫בים‬ ‫ונפט‬ ‫גז‬ ‫קידוחי‬ ‫של‬ ‫סביבתיות‬ ‫להשפעות‬ ‫והיערכות‬ ‫"מוכנות‬ ,‫שם‬ ; '‫עמ‬498-463.
 13. 13. ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬13 :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫העיקריים‬ ‫הליקויים‬ ‫ומימושה‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫מדיניות‬ ‫קביעת‬ 1.‫אף‬‫שמשרד‬‫צמח‬ ‫ועדת‬ ‫מסקנות‬ ‫את‬ ‫אימץ‬ ‫האנרגיה‬‫ופרסם‬‫ונהלים‬ ‫תקנות‬ ‫לא‬ ‫והמשרד‬ ,‫חסרה‬ ‫העקרוניות‬ ‫מהסוגיות‬ ‫בחלק‬ ‫מדיניותו‬ ‫נותרה‬ ,‫מהן‬ ‫הנגזרים‬ ‫עשה‬‫די‬‫לגיבושה‬‫הצליח‬ ‫לא‬ ‫שבהם‬ ‫בנושאים‬ .‫ה‬‫פעילותו‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫משרד‬‫ל‬‫נוכח‬ ‫לכמה‬ ‫שלהם‬ ‫הנגיעה‬‫מקבלי‬‫החלטות‬‫ולכמה‬‫מאסדרים‬‫את‬ ‫הביא‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ , .‫הממשלה‬ ‫להכרעת‬ ‫המחלוקות‬ 2.‫בשנת‬2002‫לראשונ‬ ‫פסק‬‫ה‬‫האנרגיה‬ ‫משרד‬‫לחיפושים‬ ‫חדשים‬ ‫רישיונות‬ ‫מלתת‬ ‫בשנת‬ ‫אך‬ ,‫חיפוש‬ ‫מדיניות‬ ‫לגבש‬ ‫כדי‬ ,‫בים‬2007‫שנקבעה‬ ‫בלי‬ ‫חלוקתם‬ ‫את‬ ‫חידש‬ ‫בשנת‬ .‫בנושא‬ ‫מדיניות‬2012‫מלתת‬ ‫המשרד‬ ‫פסק‬ ‫שוב‬‫חדשים‬ ‫רישיונות‬ ‫לחיפושים‬‫ב‬‫ים‬‫ובה‬ ‫פעולה‬ ‫תכנית‬ ‫נמצאה‬ ‫לא‬ ‫במשרד‬ .‫הסיבה‬ ‫מאותה‬ ‫הפעם‬ ‫גם‬ ‫המ‬ ‫שעל‬ ‫הפעולות‬ ‫פירוט‬‫ולוחות‬ ‫הרישיונות‬ ‫מתן‬ ‫את‬ ‫יחדש‬ ‫בטרם‬ ‫ליישם‬ ‫שרד‬ .‫לביצוען‬ ‫הזמנים‬ 3.‫ובינוניים‬ ‫קטנים‬ ‫שדות‬ ‫של‬ ‫פיתוחם‬ ‫לקידום‬ ‫מדיניות‬ ‫גיבש‬ ‫לא‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫האפשריים‬ ‫התמריצים‬ ,‫מאפייניהם‬ ,‫הגדרתם‬ ‫לרבות‬-‫דרך‬ ‫ואבני‬ ‫נדרשים‬ ‫אם‬ .‫בלבד‬ ‫ראשוניים‬ ‫כה‬ ‫עד‬ ‫שנקט‬ ‫הצעדים‬ .‫המדיניות‬ ‫ליישום‬ ‫על‬ ‫האסדרה‬‫הנפט‬ ‫חוק‬ ‫פי‬ 1.‫טרם‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬‫ל‬ ‫סיים‬‫מהותיים‬ ‫נושאים‬ ‫הסדיר‬‫המשפיעים‬‫של‬ ‫עתידו‬ ‫על‬ ‫משק‬ ‫כלל‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬‫ש‬ ,‫ב‬ ‫מוסדרים‬ ‫אינם‬‫הנפט‬ ‫חוק‬‫וב‬,‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫חוק‬ ‫התשס"ב‬-2002‫)להלן‬-(‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫חוק‬,‫ב‬‫מכוח‬ ‫שהותקנו‬ ‫תקנות‬‫ם‬ ‫ו‬‫ב‬‫נהלים‬‫רלוונטיים‬.‫תקנות‬ ‫של‬ ‫והתקנתן‬ ‫הנחיות‬ ‫של‬ ‫קביעתן‬ ‫התמשכות‬ .‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫של‬ ‫פיתוחו‬ ‫את‬ ‫מאט‬ ‫משלימות‬‫עלול‬ ‫מלאה‬ ‫אסדרה‬ ‫היעדר‬ ‫ל‬ ‫להביא‬‫ונשנים‬ ‫חוזרים‬ ‫לחצים‬‫ע‬‫האסדרה‬ ‫כללי‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫המאסדרים‬ ‫ל‬‫כמו‬ . ‫למרות‬ ,‫כן‬‫דוח‬ ‫מסקנות‬‫בין‬-‫לאומי‬‫בעיה‬ ‫על‬ ‫המצביעות‬ ‫הנפט‬ ‫יחידת‬ ‫שהזמינה‬ ‫באסדרה‬ ‫חמורה‬‫חס‬ ‫ועל‬‫רים‬‫הנפט‬ ‫בחוק‬,‫בכוונת‬ ‫אין‬‫משרד‬‫לקדם‬ ‫האנרגיה‬ .‫זה‬ ‫בחוק‬ ‫חקיקה‬ ‫תיקוני‬ 2.:‫אסדרתם‬ ‫הושלמה‬ ‫שטרם‬ ‫הנושאים‬ ‫יתר‬ ‫בין‬‫המסדירות‬ ‫עדכניות‬ ‫הנחיות‬ (‫)א‬ ‫לשם‬ ‫פורסמו‬ ‫בים‬ ‫נפט‬ ‫זכות‬ ‫ממבקשי‬ ‫והפיננסיות‬ ‫המקצועיות‬ ‫הדרישות‬ ‫את‬ ‫ביולי‬ ‫הציבור‬ ‫הערות‬ ‫קבלת‬2015;‫נמ‬ ‫הסביבתיות‬ ‫ההנחיות‬ (‫)ב‬‫בשלב‬ ‫צאות‬ ‫משנת‬ ‫טיוטה‬2013‫בארות‬ ‫תפיסת‬ ‫הן‬ ‫אותן‬ ‫המפר‬ ‫כלפי‬ ‫שהסנקציות‬ ‫אף‬ , ;‫ומתקנים‬(‫)ג‬‫פנימי‬ ‫בנוהל‬ ‫מוסדרות‬ ‫הנפט‬ ‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫בתגלית‬ ‫להכרה‬ ‫הנחיות‬ ;‫בלבד‬(‫)ד‬‫גובשו‬ ‫טרם‬‫יצוא‬ ‫אישור‬ ‫למתן‬ ‫הנחיות‬;‫זכויות‬ ‫העברת‬ ‫תקנות‬ (‫)ה‬ ‫בשנת‬ ‫בניסוחן‬ ‫שהוחל‬ ,‫נפט‬2009‫קב‬ ‫לשם‬ ‫פורסמו‬‫לת‬‫ביולי‬ ‫הציבור‬ ‫הערות‬ 2015;‫בתהליך‬ ‫הוחל‬ ‫טרם‬ (‫)ו‬‫קביעת‬‫מקבילות‬ ‫הוראות‬‫לפי‬ ‫תמלוגים‬ ‫לעניין‬ ‫הנפט‬ ‫חוק‬‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫אלו‬ ‫מנושאים‬ ‫ניכר‬ ‫חלק‬ ‫של‬ ‫האסדרה‬ ‫סיום‬ ‫ללא‬ . .‫הגז‬ ‫מתווה‬ ‫את‬ ‫ליישם‬
 14. 14. 14‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 3.‫במרץ‬2014‫העניק‬‫לו‬ ‫בשדה‬ ‫לשותפות‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬‫ו‬‫י‬‫י‬‫למשך‬ ‫חזקה‬ ‫שטר‬ ‫תן‬ 30‫שנה‬‫ששוויו‬‫אף‬ .‫שקלים‬ ‫מיליארדי‬ ‫בעשרות‬ ‫מוערך‬‫פי‬ ‫על‬‫ש‬‫ה‬‫כבר‬ ‫משרד‬ ‫על‬ ‫חתם‬‫כמה‬,‫חזקה‬ ‫שטרי‬‫גיבש‬ ‫לא‬ ‫הוא‬‫נוהל‬‫לכתיבת‬‫לרבות‬ ,‫ם‬‫גופים‬ ‫רשימת‬ ‫ומאסדרים‬‫ה‬‫צריכים‬‫להשתתף‬‫השטר‬ ‫בגיבוש‬-‫למשל‬‫ב‬,‫ביטחון‬ ‫הסדרי‬ ‫עניין‬ ‫מקומי‬ ‫תוכן‬ ,‫הימית‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫שמירה‬6 .‫תחרות‬ ‫ושיקולי‬‫משרד‬‫האנרגיה‬‫לא‬ ‫העביר‬‫באופן‬‫את‬ ‫שיטתי‬‫טיוטת‬‫שטר‬‫החזקה‬‫למשרדי‬‫ומאסדרים‬ ‫הממשלה‬ ‫הערותיהם‬ ‫לקבלת‬ ‫אחרים‬‫לפני‬‫החתימה‬‫שטרי‬ ‫את‬ ‫בציבור‬ ‫פרסם‬ ‫לא‬ ‫וגם‬ ‫עליו‬ ‫הקודמים‬ ‫החזקה‬. ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫לענייני‬ ‫ומועצה‬ ‫מייעצת‬ ‫מועצה‬ ‫חוק‬ ‫מכוח‬ ‫שהוקמה‬ ,‫המייעצת‬ ‫המועצה‬ :‫מועצות‬ ‫שתי‬ ‫פועלות‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬ ‫והמועצה‬ ,‫הנפט‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫חוק‬ ‫מכוח‬ ‫שהוקמה‬ ,‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫לענייני‬ ‫)להלן‬-(‫הגז‬ ‫מועצת‬‫התמורות‬ ‫לנוכח‬ ‫מתעצמת‬ ‫אלו‬ ‫מועצות‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ‫חשיבותן‬ . ‫מינואר‬ .‫המדינה‬ ‫מתמודדת‬ ‫שאיתן‬ ‫והאתגרים‬ ‫זה‬ ‫במשק‬ ‫שחלו‬2013‫סיום‬ ‫מועד‬ ‫עד‬ ‫כ‬ ‫במשך‬ ,‫ועוד‬ ‫זאת‬ .‫קבוע‬ ‫יו"ר‬ ‫ללא‬ ‫פועלת‬ ‫המייעצת‬ ‫המועצה‬ ‫הביקורת‬‫חודשיים‬ ‫בשנת‬2014‫יתרה‬ .‫חברים‬ ‫של‬ ‫חוקי‬ ‫מניין‬ ‫המייעצת‬ ‫המועצה‬ ‫בישיבות‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫למועד‬ ‫בסמוך‬ ‫לחבריה‬ ‫מועברים‬ ‫המועצה‬ ‫לדיוני‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫המסמכים‬ ,‫מזאת‬ ‫ולא‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫פנימית‬ ‫ועדה‬ ‫למעשה‬ ‫קובעת‬ ‫דיוניה‬ ‫סדר‬ ‫ואת‬ ,‫הישיבות‬ ‫אשר‬ .‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬‫ל‬‫מועצ‬‫ת‬,‫הגז‬‫מאוגוסט‬2014‫סיום‬ ‫מועד‬ ‫עד‬‫הביקורת‬‫היה‬ ‫לא‬ ‫המועצה‬ ‫בישיבות‬.‫חברים‬ ‫של‬ ‫חוקי‬ ‫מניין‬ ‫אחסון‬ ‫מאגר‬ ‫בהפעלת‬ ‫עיכובים‬ ‫שנת‬ ‫מאז‬2009‫במאגר‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫לאחסן‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫שקל‬‫מרי‬B,‫בחן‬ ‫בבד‬ ‫ובד‬ ‫ביוני‬ .‫כך‬ ‫לשם‬ ‫ופעל‬ ‫וביבשה‬ ‫בים‬ ‫גז‬ ‫לאחסון‬ ‫אחרות‬ ‫חלופות‬2015‫לא‬ ‫כי‬ ‫התברר‬ ‫מרי‬ ‫במאגר‬ ‫לאחסן‬ ‫ניתן‬B‫ו‬‫הוקם‬ ‫טרם‬.‫אחר‬ ‫אחסון‬ ‫מאגר‬‫אחסון‬ ‫פתרון‬ ‫בהיעדר‬ ‫היחיד‬ ‫הגז‬ ‫אספקת‬ ‫מקור‬ ‫תמר‬ ‫שדה‬ ‫נותר‬ ‫ביבשה‬ ‫או‬ ‫בים‬,‫בביטחון‬ ‫פוגע‬ ‫והדבר‬ .‫הקרובות‬ ‫ובשנים‬ ‫הנוכחית‬ ‫בעת‬ ,‫המדינה‬ ‫של‬ ‫האנרגטי‬,‫זה‬ ‫אילוץ‬‫ה‬‫מעצי‬‫ם‬‫את‬ ‫נוספים‬ ‫שדות‬ ‫של‬ ‫מהיר‬ ‫בפיתוח‬ ‫הצורך‬‫התווסף‬ ,‫לאילוצים‬‫לפני‬ ‫עמדו‬ ‫שכבר‬ ‫הבין‬ ‫בעבודה‬ ‫השותפים‬-‫מ‬‫שרדית‬,‫הצורך‬ ‫את‬ ‫והגביר‬‫לטווח‬ ‫פתרונות‬ ‫במציאת‬ ‫זמנים‬ ‫בסד‬ ‫הקצר‬. __________________ 6‫חיפוש‬ ‫של‬ ‫שלב‬ ‫בכל‬ ‫מספק‬ ‫המקומי‬ ‫שהמשק‬ ‫בו‬ ‫המכירות‬ ‫שיעור‬ ‫או‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במגזר‬ ‫התעסוקה‬ ‫שיעור‬ .‫שיווקו‬ ‫או‬ ‫הפקתו‬ ,‫הטבעי‬ ‫הגז‬
 15. 15. ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬15 :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫אי‬-‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫לחיפושי‬ ‫לאומי‬ ‫מידע‬ ‫מרכז‬ ‫הקמת‬ ‫מידע‬ ‫נאסף‬ ‫הנפט‬ ‫חיפושי‬ ‫החלו‬ ‫מאז‬‫גאולוגי‬,‫גאופי‬‫ז‬‫י‬‫על‬ ‫והנדסי‬‫מקו‬‫מ‬‫ם‬‫של‬‫משאבי‬ ,‫טבע‬‫על‬‫כמות‬‫ם‬‫ו‬‫איכות‬‫ם‬‫יחידות‬ ‫בידי‬ ‫נמצא‬ ‫המידע‬ .‫לגביהם‬ ‫נוספים‬ ‫נתונים‬ ‫וכן‬ ‫מכונים‬ ‫ובשני‬ ‫האנרגיה‬ ‫במשרד‬ ‫שונות‬-.‫הגאולוגי‬ ‫והמכון‬ ‫לישראל‬ ‫הגאופיזי‬ ‫המכון‬ ‫משנת‬2010‫האנרגיה‬ ‫משרד‬‫פועל‬‫במועד‬ ‫אך‬ ,‫בנושא‬ ‫לאומי‬ ‫מידע‬ ‫מרכז‬ ‫להקמת‬ ‫י‬ ‫כזה‬ ‫מרכז‬ .‫הוקם‬ ‫טרם‬ ‫הוא‬ ‫הביקורת‬ ‫סיום‬‫ו‬ ‫לחיפוש‬ ‫סייע‬‫ל‬‫הפקה‬,‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫של‬ ‫י‬‫עודד‬‫כניסת‬‫יזמים‬‫הטבעי‬ ‫והגז‬ ‫הנפט‬ ‫לתחום‬‫ו‬‫י‬.‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ ‫בפעילות‬ ‫תמוך‬ ‫הטבעי‬ ‫והגז‬ ‫הנפט‬ ‫בתחום‬ ‫מקצועי‬ ‫אדם‬ ‫בכוח‬ ‫מחסור‬ 1.‫בין‬ ‫ייעוץ‬ ‫ועדת‬-‫והנפט‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫בתחום‬ ‫האקדמית‬ ‫בתשתית‬ ‫שדנה‬ ‫לאומית‬ ‫בישראל‬‫א‬‫ל‬‫בשנת‬ ‫מצאה‬ ‫הפוטנציאליים‬ ‫הצרכים‬ ‫מול‬2011‫כי‬‫יש‬‫בארץ‬ ‫חמור‬ ‫מחסור‬‫ב‬‫הדרושים‬ ‫בתחומים‬ ‫מקצוע‬ ‫אנשי‬‫הן‬‫האקדמית‬ ‫במערכת‬‫הן‬ ‫בתחום‬ ‫האנרגיה‬ ‫במשרד‬ ‫המקצועיים‬ ‫העובדים‬ ‫מספר‬ .‫בממשל‬ ‫פיקוח‬ ‫בתפקידי‬ ‫ה‬‫חיפוש‬‫וה‬‫הפקה‬‫של‬‫גז‬‫טבעי‬‫מצומצם‬‫מאוד‬.‫את‬ ‫מאלץ‬ ‫הדבר‬‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫רב‬ ‫שימוש‬ ‫לעשות‬‫המקצועית‬ ‫עיסוקו‬ ‫בליבת‬ ‫שהם‬ ‫בעניינים‬ ‫חיצוניים‬ ‫ביועצים‬ ‫ויו‬ ,‫המשרד‬ ‫של‬‫חיצוני‬ ‫בייעוץ‬ ‫יתר‬ ‫תלות‬ ‫צר‬. 2.‫מינואר‬2014‫ינואר‬ ‫עד‬2015‫שכיהן‬ ‫מקום‬ ‫ממלא‬ ‫הגז‬ ‫רשות‬ ‫בראש‬ ‫עמד‬‫גם‬ ‫בתפקיד‬‫מנהל‬‫הנפט‬ ‫יחידת‬‫בלי‬‫ש‬‫י‬‫ש‬ ‫אף‬ .‫מחליף‬ ‫לו‬ ‫מונה‬‫המקום‬ ‫ממלא‬‫מילא‬ ‫ה‬ ‫שני‬ ‫את‬‫במסירות‬ ‫תפקידים‬‫רבה‬,‫ש‬ ‫הוא‬ ‫הנמנע‬ ‫מן‬ ‫לא‬‫תפקוד‬‫של‬ ‫ן‬‫שתי‬ ‫היחידות‬‫נפגע‬.,‫מזאת‬ ‫יתרה‬‫נערך‬ ‫לא‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬‫מועד‬ ‫מבעוד‬‫של‬ ‫לפרישתו‬ ‫הנפט‬ ‫יחידת‬ ‫מנהל‬,‫כיום‬ ‫המכהן‬‫כ‬‫הגז‬ ‫רשות‬ ‫של‬ ‫החדש‬ ‫מנהל‬,‫ו‬‫אף‬‫ביקש‬ ‫לא‬ .‫מחליף‬ ‫לו‬ ‫למנות‬ ‫שלטון‬ ‫רשויות‬ ‫טיפול‬‫נוספות‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬ 1.,‫אמונים‬ ‫הם‬ ‫שעליהן‬ ‫המטרות‬ ‫לקידום‬ ‫תפקידם‬ ‫מתוקף‬ ‫פעלו‬ ‫אחדים‬ ‫מאסדרים‬ ‫פעולות‬ ‫לעתים‬ .‫כולו‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫על‬ ‫פעילותם‬ ‫השפעות‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫מבלי‬ ‫תיאום‬ ‫ללא‬ ‫ונעשו‬ ‫אחרים‬ ‫מאסדרים‬ ‫של‬ ‫פעילותם‬ ‫עם‬ ‫אחד‬ ‫בקנה‬ ‫עלו‬ ‫לא‬ ‫אלו‬ ‫אי‬ ‫את‬ ‫הגבירו‬ ‫ובכך‬-.‫בו‬ ‫הוודאות‬ 2.‫ממשלתית‬ ‫מדיניות‬ ‫היעדר‬‫כוללת‬‫הצורך‬ ‫ובין‬ ‫הצרכני‬ ‫האינטרס‬ ‫בין‬ ‫המאזנת‬ ‫רשות‬ ‫בין‬ ‫המקצועיות‬ ‫המחלוקות‬ ‫את‬ ‫העצים‬ ,‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫בפיתוח‬ ‫ותרם‬ ‫האנרגיה‬ ‫למשרד‬ ‫החשמל‬‫האסדרה‬ ‫השלמת‬ ‫לאי‬ ‫הוא‬ ‫גם‬‫ולחוסר‬ ‫הוודאות‬.‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬
 16. 16. 16‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 3.‫לפיקוח‬ ‫הוועדה‬‫על‬‫למשרד‬ ‫המשותפת‬ ‫המחירים‬‫י‬‫והאנרגיה‬ ‫האוצר‬‫עקבה‬ ‫והרווחיו‬ ‫המחירים‬ ‫אחר‬ ‫כשנתיים‬ ‫במשך‬‫ת‬‫של‬ ‫קיומו‬ ‫למרות‬ .‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫של‬ ‫קביעת‬ ‫לרבות‬ ,‫שיטה‬ ‫גיבשה‬ ‫לא‬ ‫הוועדה‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫באספקת‬ ‫מונופול‬ ;‫להמליץ‬ ‫פיקוח‬ ‫רמת‬ ‫איזו‬ ‫על‬ ‫להחליט‬ ‫לה‬ ‫שיאפשרו‬ ‫וקריטריונים‬ ‫פרמטרים‬ ‫על‬ ‫המופקדים‬ ‫השרים‬ ‫לפני‬ ‫ההחלטה‬ ‫בקבלת‬ ‫הקשיים‬ ‫את‬ ‫העלתה‬ ‫לא‬ ‫ולחלופין‬ ‫ואיז‬ ‫אם‬ ‫הוחלט‬ ‫שטרם‬ ‫היא‬ ‫התוצאה‬ .‫פעילותה‬‫ו‬‫מחיר‬ ‫על‬ ‫תוטל‬ ‫פיקוח‬ ‫רמת‬ .‫הטבעי‬ ‫הגז‬ 4.‫מדצמבר‬ ‫ההגבלים‬ ‫רשות‬ ‫של‬ ‫ההחלטה‬2014‫מטיוטת‬ ‫בה‬ ‫לחזור‬‫הצו‬‫המוסכם‬ ‫שנעשתה‬ ‫בלי‬ ‫התקבלה‬ ,‫לכאורה‬ ‫כובל‬ ‫להסדר‬ ‫פתרון‬ ‫למצוא‬ ‫שנועד‬‫מטה‬ ‫עבודת‬ ‫ומעמיקה‬ ‫מסודרת‬.‫המוסכם‬ ‫מהצו‬ ‫לסגת‬ ‫ההחלטה‬‫לאחר‬ ‫התקבלה‬‫זמן‬ ‫פרק‬ .‫בדבר‬ ‫הנוגעים‬ ‫יתר‬ ‫עם‬ ‫מועד‬ ‫מבעוד‬ ‫ושיתוף‬ ‫התייעצות‬ ‫וללא‬ ,‫במיוחד‬ ‫ארוך‬ ‫ממשלתית‬ ‫מדיניות‬‫חסרה‬ ‫זאת‬ ‫ותחת‬ ‫כוללת‬ ‫ממשלתית‬ ‫מדיניות‬ ‫היעדר‬ ‫על‬ ‫מצביעים‬ ‫זה‬ ‫בדוח‬ ‫הממצאים‬ ‫בין‬ ‫ועדות‬ ‫הוקמו‬-‫מהותית‬ ‫בסוגיה‬ ‫ממוקד‬ ‫באופן‬ ‫לטפל‬ ‫נועדה‬ ‫אחת‬ ‫שכל‬ ‫משרדיות‬ ‫המשפיעים‬ ‫מהותיים‬ ‫נושאים‬ ‫אולם‬ .‫הסדרה‬ ‫הדורשות‬ ‫רבות‬ ‫מני‬ ‫אחת‬‫של‬ ‫עתידו‬ ‫על‬ ‫כלל‬‫המשק‬‫הסדרה‬ ‫ללא‬ ‫נותרו‬.‫ה‬‫מדיניות‬‫ה‬‫ממשלתית‬‫החסרה‬‫באה‬‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫בהיעדר‬‫תעדוף‬‫של‬‫המאסדרים‬ ‫יעדי‬‫הנוגעים‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫למשק‬,‫ו‬‫כן‬‫בחוסר‬‫ה‬‫יכולת‬ ‫השיקולים‬ ‫מכלול‬ ‫את‬ ‫שתאזן‬ ‫טווח‬ ‫ארוכת‬ ‫בראייה‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫את‬ ‫לפתח‬ .‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫הבין‬ ‫העבודה‬-‫משרדית‬ 1.‫הבין‬ ‫העבודה‬-,‫מעמדה‬ ‫הוגדרו‬ ‫לא‬ ,‫רשמי‬ ‫באופן‬ ‫הוסדרה‬ ‫לא‬ ‫משרדית‬ ,‫סמכויותיה‬‫הזמנים‬ ‫לוחות‬ ,‫אחריותם‬ ‫מסגרת‬ ,‫לה‬ ‫השותפים‬ ‫תפקיד‬ ,‫מטרותיה‬ .‫יטפלו‬ ‫שבהם‬ ‫והנושאים‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬ ,‫לפעילותם‬ 2.‫הבין‬ ‫העבודה‬ ‫שהחלה‬ ‫עד‬ ‫שחלפה‬ ‫הארוכה‬ ‫התקופה‬-‫במדיניות‬ ‫אופיינה‬ ‫משרדית‬ ,‫מאסדרים‬ ‫בין‬ ‫תיאום‬ ‫ובחוסר‬ ‫וחסרה‬ ‫חלקית‬ ‫באסדרה‬ ,‫חסרה‬ ‫ממשלתית‬ ‫אחסון‬ ‫פתרון‬ ‫בהיעדר‬‫לגז‬‫בהיעדר‬ ,‫לרמת‬ ‫בנוגע‬ ‫המחירים‬ ‫ועדת‬ ‫של‬ ‫החלטה‬ .‫ההגבלים‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫החלטת‬ ‫בקבלת‬ ‫ובעיכוב‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫מחירי‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫ובעמדת‬ ‫אילוצים‬ ‫תחת‬ ‫הגז‬ ‫מתווה‬ ‫את‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫גיבשו‬ ‫אלה‬ ‫כל‬ ‫בשל‬ .‫הפרטיים‬ ‫הגורמים‬ ‫מול‬ ‫חולשה‬
 17. 17. ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬17 :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫ה‬‫המלצות‬‫העיקריות‬ 1.‫ראוי‬‫ש‬‫יפעל‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬‫האסדרה‬ ‫את‬ ‫להשלים‬ ‫כדי‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬‫כך‬ ‫שיובטח‬‫ויציב‬ ‫שקוף‬ ,‫מתקדם‬ ‫משק‬. 2.‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫על‬‫ולפעול‬ ‫להמשיך‬‫ל‬ ‫גם‬‫פיתוח‬‫שדות‬ ‫של‬‫קטנים‬,‫ובינוניים‬ ‫ל‬‫הפק‬‫גז‬ ‫ת‬‫הגז‬ ‫את‬ ‫מהם‬ ‫להוביל‬ ‫כדי‬ ‫ההולכה‬ ‫למערכת‬ ‫ולחיבורם‬ ‫מהם‬ ‫האנרגטית‬ ‫היתירות‬ ‫את‬ ‫ולהגדיל‬ ,‫קצה‬ ‫למשתמשי‬‫התחרות‬ ‫ואת‬. 3.‫להכין‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫על‬‫הפעולות‬ ‫פירוט‬ ‫ובה‬ ‫פעולה‬ ‫תכנית‬‫הנדרשות‬‫בטרם‬ ‫ל‬ ‫רישיונות‬ ‫מתן‬ ‫יאפשר‬‫חדשים‬ ‫חיפושים‬‫סיום‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ,‫בים‬‫של‬ ‫חקיקתן‬ ‫עדכניות‬ ‫תקנות‬‫הגז‬ ‫למשק‬ ‫מוכח‬ ‫ניסיון‬ ‫בעלי‬ ‫חדשים‬ ‫מפעילים‬ ‫כניסת‬ ‫שיעודדו‬ .‫הטבעי‬‫של‬ ‫וההחזקה‬ ‫הבעלויות‬ ‫למבנה‬ ‫הנוגעת‬ ‫מקיפה‬ ‫בדיקה‬ ‫תיעשה‬ ‫כי‬ ‫ראוי‬ ‫לחיפו‬ ‫הרישיונות‬‫שבבוא‬ ‫כדי‬ ,‫בעתיד‬ ‫רישיונות‬ ‫הענקת‬ ‫ולאופן‬ ‫הקיימים‬ ‫נפט‬ ‫שי‬ ‫מחזיק‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫קטן‬ ‫מספר‬ ‫שבו‬ ,‫כיום‬ ‫במצבה‬ ‫המדינה‬ ‫תימצא‬ ‫לא‬ ‫שוב‬ ‫העת‬ .‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫שדות‬ ‫בכל‬ 4.‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫על‬‫לגבש‬‫נוהל‬‫חזקה‬ ‫שטר‬ ‫לכתיבת‬‫של‬ ‫העברתה‬ ‫את‬ ‫בו‬ ‫ולעגן‬ ‫השטר‬ ‫טיוטת‬‫למשרדי‬‫ה‬‫ממשלה‬.‫בדבר‬ ‫הנוגעים‬ ‫ולמאסדרים‬ 5.‫כי‬ ‫ראוי‬‫האנרגיה‬ ‫משרד‬‫מקצועיים‬ ‫בעובדים‬ ‫במחסור‬ ‫שאת‬ ‫ביתר‬ ‫יטפל‬‫בתחום‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬‫הצפויים‬ ‫האתגרים‬ ‫עם‬ ‫שתתמודד‬ ‫מקצועית‬ ‫עתודה‬ ‫יצירת‬ ‫ויוודא‬ .‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬ ‫התמורות‬ ‫לנוכח‬ 6.‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫על‬‫הגז‬ ‫ומועצת‬ ‫המייעצת‬ ‫המועצה‬ ‫כי‬ ‫לוודא‬‫ימלאו‬‫את‬ ‫שיוחדו‬ ‫התפקידים‬‫ל‬.‫הן‬‫עלי‬‫ו‬‫לעשות‬‫זאת‬‫יו"ר‬ ‫מינוי‬ ‫באמצעות‬ ‫היתר‬ ‫בין‬‫קבוע‬ ‫חוקי‬ ‫מניין‬ ‫והשלמת‬ ‫המייעצת‬ ‫למועצה‬‫ל‬.‫הגז‬ ‫מועצת‬ 7.‫הגז‬ ‫למשק‬ ‫כוללת‬ ‫לאומית‬ ‫מדיניות‬ ‫של‬ ‫גיבושה‬ ‫את‬ ‫לרכז‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫על‬ ‫לאישור‬ ‫ולהביאה‬ ,‫המדינה‬ ‫של‬ ‫הטווח‬ ‫ארוך‬ ‫החזון‬ ‫את‬ ‫שתבטא‬ ‫הטבעי‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ,‫ופעולות‬ ‫החלטות‬ ‫של‬ ‫סדור‬ ‫מערך‬ ‫יותווה‬ ‫המדיניות‬ ‫פי‬ ‫על‬ .‫הממשלה‬ ‫ושל‬ ‫האנרגיה‬‫יתר‬.‫זה‬ ‫במשק‬ ‫הפועלות‬ ‫הממשלה‬ ‫זרועות‬ 8.‫מ‬ ‫של‬ ‫אישורו‬ ‫קודם‬‫תווה‬‫הגז‬‫על‬ ‫ובקרה‬ ‫פיקוח‬ ‫מנגנוני‬ ‫לקבוע‬ ‫הממשלה‬ ‫על‬ ‫בהתחייבויותיהן‬ ‫יעמדו‬ ‫לא‬ ‫הגז‬ ‫חברות‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ‫ולהדגיש‬ ,‫יעדיו‬ ‫השגת‬ ‫ועל‬ ‫יישומו‬ ‫למרות‬ ‫זאת‬ ;‫לסמכותה‬ ‫בהתאם‬ ‫הנושא‬ ‫את‬ ‫ולבחון‬ ‫לשוב‬ ‫תוכל‬ ‫הממשלה‬ ‫אזי‬ ‫המדינה‬ ‫שבה‬ ,"‫היציבות‬ ‫"פסקת‬‫ת‬‫צהיר‬‫שנים‬ ‫עשר‬ ‫במשך‬ ‫להימנע‬ ‫כוונתה‬ ‫על‬ ‫שינו‬ ‫מביצוע‬‫באסדרות‬ ‫מהותיים‬ ‫יים‬‫ש‬‫יי‬‫קבעו‬. 9.‫כי‬ ‫לוודא‬ ‫הממשלה‬ ‫על‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫באספקת‬ ‫מונופול‬ ‫קיים‬ ‫עוד‬ ‫כל‬,‫הגז‬ ‫מחיר‬ ‫תחרותי‬ ‫יהיה‬‫האמצעים‬ ‫במגוון‬ ‫בשימוש‬ ‫הצורך‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫עליה‬ ‫כך‬ ‫לשם‬ . ,‫לרשותה‬ ‫העומדים‬‫ו‬‫בראשם‬‫זו‬ ‫במסגרת‬ .‫המחירים‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬‫בין‬ ‫לאזן‬ ‫עליה‬ ‫השפ‬ ‫לבין‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫את‬ ‫לפתח‬ ‫הצורך‬‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫עלות‬ ‫על‬ ‫הגז‬ ‫מחירי‬ ‫עת‬ .‫המחיה‬ ‫ויוקר‬
 18. 18. 18‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫סיכום‬ ‫הגז‬‫הטבעי‬‫הוא‬‫משאב‬‫טבע‬‫בעל‬‫חשיבות‬‫לאומית‬‫ואסטרטגית‬‫עליונה‬‫לישראל‬ ‫ולעצמאותה‬.‫האנרגטית‬‫הוא‬‫גם‬‫חשוב‬‫לפיתוחם‬‫של‬‫המשק‬‫והתעשייה‬‫ולשגשוגה‬ ‫של‬‫כלכלת‬‫ישראל‬.‫גילוי‬‫מאגרי‬‫הגז‬‫במים‬‫הכלכליים‬‫ה‬ ,‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬‫וא‬ ‫מכונן‬ ‫אירוע‬‫ב‬‫מדינ‬‫ישראל‬ ‫ת‬‫לה‬ ‫שיכול‬ ,‫פוך‬‫את‬‫ה‬‫מדינ‬‫ה‬‫אנרגיה‬ ‫למעצמת‬‫אזורית‬ ‫שי‬ ‫למדינה‬ ‫חשוב‬ ‫הכנסות‬ ‫מקור‬ ‫מקים‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ .‫אזרחיה‬ ‫עם‬ ‫ולהיטיב‬‫אפשר‬ ,‫החברה‬ ‫של‬ ‫מגוונים‬ ‫צרכים‬ ‫לממן‬‫והשימוש‬‫בו‬‫מפחית‬‫את‬‫זיהום‬‫האוויר‬,‫מרחיב‬ ‫את‬‫אפשרויות‬‫התעסוקה‬‫ומקטין‬‫את‬‫עלויות‬.‫המפעלים‬‫כמו‬‫כן‬‫השימוש‬‫מוזיל‬ ‫בו‬ ‫את‬‫עלויות‬‫ועשוי‬ ‫הייצור‬‫להוזיל‬‫את‬‫יוקר‬‫המחיה‬‫ובכלל‬‫זה‬‫את‬‫ואת‬ ‫החשמל‬ ‫מחיר‬ ‫מחירם‬‫של‬‫מוצרי‬‫יסוד‬. ‫ב‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הכלכליים‬ ‫במים‬ ‫הגז‬ ‫תגליות‬ ‫גילוי‬ ‫לאור‬‫שנים‬2000-1999‫ו‬ ,‫בייחוד‬ ‫של‬ ‫הגדולות‬ ‫הגז‬ ‫תגליות‬ ‫לאחר‬‫ה‬‫בגז‬ ‫השימוש‬ ‫וגדל‬ ‫הולך‬ ,‫ולווייתן‬ ‫תמר‬ ‫שדות‬ ‫טבעי‬‫כפי‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫ענף‬ ‫מבנה‬ ‫ואולם‬ .‫הבאות‬ ‫בשנים‬ ‫לגדול‬ ‫להמשיך‬ ‫צפוי‬ ‫והוא‬ ‫יוצר‬ ‫היום‬ ‫עד‬ ‫שהתפתח‬‫תלות‬‫במונופול‬ ‫המדינה‬ ‫של‬‫פרטי‬‫להפקה‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫של‬ ‫ולאספקה‬‫משאב‬‫חיוני‬.‫זה‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫לפיתוח‬ ‫העיקרי‬ ‫האחראי‬ ‫הוא‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬‫הוא‬ ‫אולם‬ ,‫נשען‬ ‫חיפוש‬ ‫בתחום‬ ‫חיצוניים‬ ‫יועצים‬ ‫על‬‫ה‬‫גז‬‫ה‬‫והפקתו‬ ‫טבעי‬,‫הידע‬ ‫את‬ ‫לחזק‬ ‫ועליו‬ ‫המקצועי‬‫אצלו‬ ‫המצוי‬‫במשק‬ ‫ההתפתחויות‬ ‫את‬ ‫התואם‬ ‫ובקצב‬ ‫די‬ ‫פעל‬ ‫לא‬ ‫המשרד‬ . ‫הנפט‬ ‫חוק‬ ‫את‬ ‫מלעדכן‬ ‫נמנע‬ ‫הוא‬ ,‫למשל‬ ‫כך‬ .‫הטבעי‬ ‫הגז‬,‫חסר‬ ‫זה‬ ‫שחוק‬ ‫אף‬ ‫ו‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫לתחום‬ ‫הנוגעים‬ ‫היבטים‬‫ל‬‫ב‬ ‫התפתחויות‬‫זה‬ ‫תחום‬‫בשנת‬ .2012‫הפסיק‬ ‫א‬ ‫בשנית‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬‫קבע‬ ‫ולא‬ ‫בים‬ ‫חדשים‬ ‫לחיפושים‬ ‫הרישיונות‬ ‫מתן‬ ‫ת‬ ‫לחידוש‬ ‫פעולה‬ ‫ותכנית‬ ‫זמנים‬ ‫לוחות‬‫הרישיונות‬ ‫מתן‬. ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫בתחום‬ ‫זרועותיה‬ ‫על‬ ‫הממשלה‬ ‫שהתנהלות‬ ‫מלמדים‬ ‫זה‬ ‫דוח‬ ‫ממצאי‬ ‫ממשלתית‬ ‫מדיניות‬ ‫היעדר‬ ‫על‬ ‫מצביעים‬ ‫הממצאים‬ .‫מגובשת‬ ‫ובלתי‬ ‫לקויה‬ ‫הייתה‬ ,‫אפקטיבית‬ ‫עשייה‬ ‫חוסר‬ ,‫ושלמה‬ ‫כוללת‬‫שאין‬ ‫חלקית‬ ‫ואסדרה‬ ‫אטי‬ ‫בקצב‬ ‫פעולה‬ ‫את‬ ‫לספק‬ ‫כדי‬ ‫בה‬‫אתגרים‬ ‫בפני‬ ‫עומד‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ .‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫צורכי‬ ,‫הפרק‬ ‫על‬ ‫העומדות‬ ‫הסוגיות‬ ‫מגוון‬ ‫נוכח‬ .‫רבים‬ ‫מאסדרים‬ ‫בו‬ ‫וקיימים‬ ,‫גדולים‬ ,‫זו‬ ‫על‬ ‫זו‬ ‫אלה‬ ‫סוגיות‬ ‫של‬ ‫והשפעתן‬ ‫מדובר‬ ‫שבהם‬ ‫הגדולים‬ ‫הסכומים‬ ,‫מורכבותן‬ ‫יכו‬ ‫אינו‬ ‫מאסדר‬ ‫שום‬‫הפעולה‬ ‫ושיתוף‬ ,‫עצמו‬ ‫בכוחות‬ ‫אלה‬ ‫אתגרים‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫ל‬ ‫ושיתוף‬ ‫תיאום‬ ‫די‬ ‫שאין‬ ‫מלמדים‬ ‫הדוח‬ ‫ממצאי‬ ‫ואולם‬ .‫הכרחי‬ ‫הוא‬ ‫המאסדרים‬ ‫בין‬ ‫התיאום‬ ‫והיעדר‬ ‫האסדרה‬ ‫חוסר‬ ‫יצרו‬ ‫רבים‬ ‫ובתחומים‬ ,‫המאסדרים‬ ‫בין‬ ‫פעולה‬ ‫גרמו‬ ‫אלה‬ ‫כל‬ .‫הגז‬ ‫זכויות‬ ‫למחזיקי‬ ‫ובינם‬ ‫עצמם‬ ‫המאסדרים‬ ‫בין‬ ‫חיכוכים‬ ‫לעיכובי‬‫מלוא‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫מהמדינה‬ ‫למנוע‬ ‫שעלולים‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫בפיתוח‬ ‫ם‬ ‫של‬ ‫ומתמשך‬ ‫קבוע‬ ‫מנגנון‬ ‫ליצור‬ ‫הממשלה‬ ‫על‬ .‫זה‬ ‫במשאב‬ ‫הטמון‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫לפעולה‬ ‫והמאסדרים‬ ‫המשרדים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫שיביא‬ ‫וסמכות‬ ‫אחריות‬ ‫בעל‬ ‫ותכלול‬ ‫תיאום‬ .‫ומשותפת‬ ‫מתואמת‬
 19. 19. ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬19 :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫הגז‬ ‫מחיר‬ ,‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫אספקת‬ ‫בתחום‬ ‫מונופול‬ ‫קיים‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ ‫כי‬ ‫לוודא‬ ‫הממשלה‬ ‫על‬ ‫האמצעים‬ ‫במגוון‬ ‫בשימוש‬ ‫הצורך‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫עליה‬ ‫כך‬ ‫לשם‬ .‫תחרותי‬ ‫יהיה‬ ‫מתוך‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫לפעול‬ ‫עליה‬ .‫המחירים‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬ ‫ובראשם‬ ‫לרשותה‬ ‫העומדים‬ ‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫האינטרסים‬ ‫לבין‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫את‬ ‫לפתח‬ ‫הצורך‬ ‫בין‬ ‫איזון‬‫המונופול‬ ‫מול‬ ‫יוקר‬ ‫את‬ ‫ולהפחית‬ ‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫עלות‬ ‫את‬ ‫להוזיל‬ ‫הצורך‬ ‫ובכללם‬ ‫הקיים‬ ‫החזק‬ .‫המחיה‬ ‫הממשלה‬ ‫על‬ .‫התפתחותו‬ ‫כיוון‬ ‫מבחינת‬ ‫קריטי‬ ‫בצומת‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫מצוי‬ ‫אלה‬ ‫בימים‬ ‫ובהתאם‬ ‫וכוללת‬ ‫שלמה‬ ‫מדיניות‬ ‫קביעת‬ ‫של‬ ‫מהלך‬ ‫להשלים‬‫להכין‬ ‫לה‬‫תכנית‬ ‫עבודה‬‫ארוך‬ ‫לטווח‬‫לו‬ ,‫דרך‬ ‫אבני‬ ‫שתכלול‬‫ומ‬ ‫משימות‬ ,‫זמנים‬ ‫חות‬‫נ‬‫מעקב‬ ‫גנוני‬ .‫יישומה‬ ‫על‬ ‫ובקרה‬ ♦
 20. 20. 20‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫מבוא‬ ‫ה‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬‫וא‬‫פוסילי‬ ‫דלק‬7 ‫גזים‬ ‫של‬ ‫מתערובת‬ ‫המורכב‬‫ש‬‫מתאן‬ ‫הוא‬ ‫העיקרי‬ ‫המרכיב‬ ‫בה‬‫ה‬‫בין‬ ‫נמצא‬ .‫בעולם‬ ‫שונים‬ ‫באזורים‬ ‫סלע‬ ‫שכבות‬‫בשנת‬2012‫כ‬ ‫על‬ ‫הטבעי‬ ‫בגז‬ ‫העולמי‬ ‫השימוש‬ ‫עמד‬-3,500 8 BCM.‫לגז‬‫ה‬‫יתרונות‬ ‫שני‬ ‫טבעי‬:‫מרכזיים‬‫עלות‬-(‫פחם‬ ‫)מלבד‬ ‫האחרים‬ ‫הפוסיליים‬ ‫הדלקים‬ ‫מחירי‬ ‫פי‬ ‫גבוהים‬‫שלושה‬ ‫עד‬ ‫שניים‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫ממחיר‬‫ו‬ ;‫הסביבה‬ ‫איכות‬-‫ה‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬‫וא‬‫יותר‬ ‫נקי‬ ‫דלק‬ ‫מזוט‬ ‫כמו‬ ‫נפט‬ ‫לתזקיקי‬ ‫בהשוואה‬‫פחם‬ ,‫סולר‬ ‫או‬9 . ‫מדינת‬‫אנרגטי‬ ‫אי‬ ‫היא‬ ‫ישראל‬,‫דהיינו‬‫אזוריות‬ ‫חשמל‬ ‫לרשתות‬ ‫מחוברת‬ ‫אינה‬ ‫היא‬,‫ו‬‫אף‬ ‫לאחרונה‬ ‫עד‬ ‫ייבאה‬‫כל‬ ‫את‬‫הגלם‬ ‫חומרי‬‫חשמל‬ ‫ייצור‬ ‫לצורך‬.‫ל‬‫ב‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫תגליות‬‫של‬ ‫הכלכליים‬ ‫מים‬‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הכנסה‬ ‫מקור‬ ‫והן‬ ,‫האנרגטית‬ ‫ולעצמאותה‬ ‫שלה‬ ‫למשק‬ ‫עליונה‬ ‫ואסטרטגית‬ ‫לאומית‬ ‫חשיבות‬ ‫במגמת‬ ‫נמצא‬ ‫אך‬ ‫יחסית‬ ‫וקטן‬ ‫צעיר‬ ‫משק‬ ‫הוא‬ ‫המקומי‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ .‫תמלוגים‬ ‫ושל‬ ‫מסים‬ ‫צמ‬.‫יחה‬‫בשנת‬2004‫מרי‬ ‫בשדה‬ ‫השותפות‬ ‫החלו‬B‫ובשנת‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫להפיק‬2013‫גם‬ ‫להפיק‬ ‫החלו‬ ‫מ‬‫ה‬‫מכ‬ ‫גדלו‬ ‫ההפקה‬ ‫היקפי‬ .‫תמר‬ ‫שדה‬-3BCM‫בשנת‬2010‫לכ‬-6.5BCM‫בשנת‬2013.‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫מה‬ ‫המופק‬‫שדות‬‫ראשוני‬ ‫טיפול‬ ‫עובר‬‫ש‬‫נועד‬‫להכינו‬‫לאחר‬ .‫מסחריים‬ ‫לשימושים‬‫הראשוני‬ ‫הטיפול‬ ‫ההולכה‬ ‫במערכת‬ ‫מובל‬ ‫הגז‬10 ‫ש‬‫בסוף‬ ‫אורכה‬2014‫היה‬295‫ק״מ‬‫לחברת‬ ‫נמכר‬ ‫ככולו‬ ‫ורובו‬ , ‫בתחילת‬ .‫לישראל‬ ‫החשמל‬2013‫למשתמשי‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫הועבר‬‫קצה‬‫החלוקה‬ ‫מרשתות‬ ‫בחלק‬ ‫נוספים‬11 ‫של‬ ‫באורך‬87‫ק"מ‬‫באזורי‬‫ם‬‫שונים‬‫ב‬.‫ארץ‬ ‫ב‬‫שנת‬2015‫כ‬ ‫על‬ ‫עומדות‬ ‫בישראל‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫עתודות‬-1,000BCM‫ומבוסס‬‫על‬ ‫ברובן‬ ‫ות‬‫השדות‬ ‫ה‬) ‫תמר‬ ‫ימיים‬282BCM‫מקור‬ ‫את‬ ‫כיום‬ ‫המהווה‬ (‫ה‬‫העיקרי‬ ‫גז‬,‫לווי‬‫י‬) ‫תן‬‫ב‬ ‫מוערך‬-621BCM( ‫ש‬) ‫וכריש‬ ‫ותנין‬ ‫ממנו‬ ‫מסחרית‬ ‫הפקה‬ ‫החלה‬ ‫טרם‬‫יחד‬ ‫שניהם‬83BCM‫התעשייה‬ ‫של‬ ‫הסבה‬ .(‫ושל‬ ‫החשמל‬ ‫והפקת‬ ‫בגז‬ ‫לשימוש‬ ‫התחבורה‬‫באמצעותו‬‫יכול‬‫ות‬‫להזניק‬‫קדימה‬ ‫המשק‬ ‫את‬,‫ו‬‫הגז‬ ‫יצוא‬ ‫לשפר‬ ‫עשוי‬‫מאוד‬‫הבי‬ ‫מעמדה‬ ‫את‬‫ן‬-‫לאומי‬‫מעמדה‬ ‫ואת‬ ‫ישראל‬ ‫של‬‫הפיננסי‬. ‫ובכולם‬ ,‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫המפיקים‬ ‫ספורים‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫שדות‬ ‫התגלו‬ ‫שבישראל‬ ‫מאחר‬‫השותפ‬‫ות‬‫העיקרי‬‫ות‬‫ה‬‫ן‬ ‫חברת‬Noble Energy Mediterranean Ltd‫)להלן‬-‫ו‬ (‫נובל‬ ‫חברת‬‫חברת‬‫קידוחים‬ ‫דלק‬-‫שותפות‬ ‫מוגבלת‬‫)להלן‬-‫דלק‬‫הפקת‬ ‫בתחום‬ ‫מונופול‬ ‫בישראל‬ ‫ישנו‬ ‫כיום‬ ,(‫קידוחים‬‫ה‬‫גז‬‫ה‬.‫טבעי‬ ‫מגד‬ ‫הנפט‬ ‫חוק‬‫י‬‫טבעי‬ ‫כגז‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫נפט‬ ‫ר‬‫ו‬‫משרד‬ ‫של‬ ‫המאסדרת‬ ‫לפעולתו‬ ‫החוקי‬ ‫הבסיס‬ ‫הוא‬ ‫סעיף‬ .‫ולאספקתם‬ ‫להפקתם‬ ,‫טבעי‬ ‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫לחיפוש‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫האנרגיה‬2‫כי‬ ‫קובע‬ ‫לחוק‬‫ש‬‫ר‬ ‫)להלן‬ ‫הנפט‬ ‫ענייני‬ ‫על‬ ‫ממונה‬ ‫ימנה‬ ‫האנרגיה‬-‫יחידת‬ ‫בראש‬ ‫יעמוד‬ ‫הממונה‬ .(‫הנפט‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫הנפט‬‫הנמצאת‬‫טבע‬ ‫אוצרות‬ ‫במינהל‬‫האנרגיה‬ ‫שבמשרד‬‫)להלן‬-‫כי‬ ‫בחוק‬ ‫נקבע‬ ‫עוד‬ .(‫הנפט‬ ‫יחידת‬ ‫האנרגיה‬ ‫שר‬‫ובה‬ ‫מייעצת‬ ‫מועצה‬ ‫ימנה‬15‫בתקנות‬ ‫מוגדרים‬ ‫זו‬ ‫מועצה‬ ‫של‬ ‫תפקידיה‬ ;‫חברים‬,‫הנפט‬ ‫התשי"ג‬-1953‫)להלן‬-.(‫הנפט‬ ‫תקנות‬ __________________ 7‫דל‬.‫חיים‬ ‫אורגניזמים‬ ‫משרידי‬ ‫הנוצר‬ ,‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫או‬ ‫פחם‬ ,‫נפט‬ ‫כגון‬ ,‫טבעי‬ ‫ק‬ 8:‫ראו‬ Natural Gas Information 2014 Edition, IEA-International Energy Agency, page 57. 9‫דלקים‬ ‫בשריפת‬ ‫מזהמים‬ ‫פליטת‬ ‫ערכי‬‫נמוכים‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫של‬ ‫האוויר‬ ‫לזיהום‬ ‫הנוגעים‬ ‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫שונים‬ ‫של‬ ‫בטווחים‬12-2‫הערכים‬ .(‫בטורבינה‬ ‫וסולר‬ ‫במחז"ט‬ ‫סולר‬ ,‫פחם‬ ,‫)מזוט‬ ‫אחרים‬ ‫דלקים‬ ‫לעומת‬ ‫נמוכים‬ ,‫שונים‬ ‫דלקים‬ ‫שריפת‬ ‫עקב‬ ‫הנפלטות‬ ‫נבחרות‬ ‫נדיפות‬ ‫אורגניות‬ ‫ותרכובות‬ ‫מתכות‬ ‫בפליטת‬ ‫של‬ ‫בטווחים‬24,000-1‫לעו‬ ‫טבעי‬ ‫בגז‬‫זיהום‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫מפחית‬ ‫טבעי‬ ‫בגז‬ ‫שימוש‬ .‫ופחם‬ ‫מזוט‬ ‫מת‬‫ה‬‫קרקע‬ ‫מי‬ ‫וזיהום‬-‫ה‬.‫תהום‬ 10‫מ‬ ‫)יותר‬ ‫גבוה‬ ‫בלחץ‬ ‫הגז‬ ‫את‬ ‫המוליכה‬ ‫הראשית‬ ‫המערכת‬ ‫היא‬ ‫ההולכה‬ ‫מערכת‬-16‫מנקודות‬ (‫בר‬ .‫החלוקה‬ ‫למערכת‬ ‫האספקה‬ ‫ולנקודות‬ ,‫כוח‬ ‫תחנות‬ ‫כגון‬ ,‫הגז‬ ‫לצרכני‬ ‫האספקה‬ 11‫המחובר‬ ‫חלוקה‬ ‫מערכות‬ ‫שש‬ ‫כולל‬ ‫הפרויקט‬.‫הוקמו‬ ‫כבר‬ ‫שחלקן‬ ,‫ההולכה‬ ‫למערכת‬ ‫ות‬
 21. 21. ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬21 :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫בחוק‬" ‫מוגדרת‬‫נפט‬ ‫זכות‬-‫ו‬ "‫חזקה‬ ‫או‬ ‫רשיון‬‫נקבעו‬‫בו‬‫רשות‬ ‫להענקת‬ ‫עיקריים‬ ‫שלבים‬ ‫שלושה‬ :‫נפט‬ ‫להפקת‬(‫)א‬‫מוקדם‬ ‫היתר‬‫לצורך‬"‫על‬ ‫לעמוד‬ ‫כדי‬ ‫מוקדמות‬ ‫בדיקות‬ ‫עריכת‬‫לגילוי‬ ‫הסיכויים‬ "‫ניסיון‬ ‫קדיחות‬ ‫למעט‬ ,‫נפט‬(‫)ב‬ .‫לחפש‬ ‫זכות‬ ‫לבעליו‬ ‫המקנה‬ ‫רישיון‬;‫הרישוי‬ ‫בשטח‬ ‫נפט‬‫זכות‬ ‫קדי‬ ‫לקדוח‬ ‫ייחודית‬‫הרישוי‬ ‫בשטח‬ ‫פיתוח‬ ‫וקדיחות‬ ‫ניסיון‬ ‫חות‬‫נפט‬ ‫ממנו‬ ‫ולהפיק‬‫ו‬‫חזקה‬ ‫לקבל‬ ‫זכות‬ ‫הרישוי‬ ‫בשטח‬ ‫לתגלית‬ ‫שהגיע‬ ‫לאחר‬.‫הנפט‬ ‫בחיפוש‬ ‫להתחיל‬ ‫הרישיון‬ ‫בעל‬ ‫חייב‬ ‫הרישיון‬ ‫משניתן‬ ‫ב‬‫הרישיון‬ ‫מתן‬ ‫מיום‬ ‫חודשים‬ ‫ארבעה‬ ‫תוך‬‫ול‬ ,‫קבלת‬ ‫מיום‬ ‫משנתיים‬ ‫יאוחר‬ ‫לא‬ ‫ניסיון‬ ‫בקידוח‬ ‫התחיל‬ ‫הרישיון‬‫הר‬ ‫של‬ ‫תוקפו‬ .‫שלוש‬ ‫ישיון‬‫להאר‬ ‫אפשרות‬ ‫עם‬ ‫שנים‬‫יכו‬‫עד‬ ‫מסוימים‬ ‫בתנאים‬‫שבע‬‫שנים‬.‫אם‬ ‫הג‬‫יע‬‫בע‬‫ל‬‫רישיון‬‫לתגלית‬‫"חייב‬‫הוא‬,‫אם‬‫אין‬‫טעם‬‫לסתור‬‫חובה‬‫זו‬,‫להפיק‬‫נפט‬,‫לקבוע‬‫את‬‫גבולותיו‬ ‫של‬‫שדה‬‫הנפט‬‫ולפתחו‬-‫והכל‬‫בשקידה‬‫הראויה‬-‫כאילו‬‫היה‬(‫)ג‬ ."‫חזקה‬ ‫בעל‬‫נפט‬ ‫תגלית‬ ‫לאחר‬ ‫זכאי‬ ‫הרישיון‬ ‫בעל‬‫המקנה‬ ‫חזקה‬ ‫לקבל‬‫ל‬‫ו‬‫ימי‬ ‫כל‬ ‫החזקה‬ ‫בשטח‬ ‫נפט‬ ‫ולהפיק‬ ‫לחפש‬ ‫ייחודית‬ ‫"זכות‬ ‫תקפה‬‫החזקה‬ ‫של‬." ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬.‫שונות‬ ‫וברשויות‬ ‫ממשלה‬ ‫במשרדי‬ ‫רבים‬ ‫החלטות‬ ‫ומקבלי‬ ‫מאסדרים‬ ‫קיימים‬ ‫הוא‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬‫זה‬ ‫ובכלל‬ ,‫האנרגיה‬ ‫בתחום‬ ‫המדיניות‬ ‫ליישום‬ ‫הממשלה‬ ‫מטעם‬ ‫המרכזי‬ ‫האחראי‬ ‫ה‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬‫הטבעי‬ ‫גז‬:‫ייעודיות‬ ‫יחידות‬ ‫באמצעות‬ ‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫פועל‬ ‫המשרד‬ .‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫רשות‬ ‫ליצ‬ ‫האחראית‬‫י‬‫ר‬‫ת‬‫להסדר‬ ,‫בישראל‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫ענף‬ ‫לפיתוח‬ ‫תנאים‬‫ת‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬ ‫הפעילות‬ ‫ולהבטח‬‫ת‬‫ה‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬ ‫בפעילויות‬ ‫הבטיחות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬‫עומד‬ ‫שבראשה‬ ‫הנפט‬ ‫יחידת‬ ‫וכן‬ , ‫הנפט‬ ‫על‬ ‫הממונה‬‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫הם‬ ‫נוספים‬ ‫מאסדרים‬ .‫שנציג‬‫מטעמו‬‫לפיקוח‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ‫משמש‬ ‫על‬‫ל‬ ‫האחראית‬ ‫ההגבלים‬ ‫רשות‬ ,‫והאנרגיה‬ ‫האוצר‬ ‫למשרדי‬ ‫המשותפת‬ ‫המחירים‬‫התחרות‬ ‫שמירת‬ ‫ו‬‫ל‬‫קידומה‬.‫גומלין‬ ‫ולרכש‬ ‫התעשייה‬ ‫לפיתוח‬ ‫האחראי‬ ‫הכלכלה‬ ‫ומשרד‬,‫כאמור‬‫קיימים‬ ,‫להם‬ ‫נוסף‬ ‫למשק‬ ‫נגיעה‬ ‫שלהם‬ ‫שלטון‬ ‫גופי‬ ‫עוד‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬12 ‫רחב‬ ‫מתחום‬ ‫לחלק‬ ‫אחראי‬ ‫מהמאסדרים‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ . ‫והם‬ ,‫זה‬‫משפיעים‬‫מבנה‬ ‫על‬ ‫היתר‬ ‫בין‬‫הגז‬ ‫משק‬,‫על‬‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫אופי‬‫הפועלים‬‫בו‬‫ועל‬‫קידום‬ ‫התחרות‬‫ויצירת‬‫תמרי‬‫צים‬‫שדות‬ ‫לגילוי‬‫ופיתוח‬ ‫חדשים‬‫ם‬‫ל‬ ‫וכן‬‫כניסת‬‫משקיעים‬.‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫למשק‬ ‫באפריל‬2010‫הק‬‫ים‬‫שט‬ ‫יובל‬ ‫ד"ר‬ ‫דאז‬ ‫האוצר‬ ‫שר‬‫בין‬ ‫ועדה‬ ‫ייניץ‬-‫המדיניות‬ ‫לבחינת‬ ‫משרדית‬ ‫)להלן‬ ‫בישראל‬ ‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫משאבי‬ ‫בנושא‬ ‫הפיסקלית‬-(‫הראשונה‬ ‫ששינסקי‬ ‫ועדת‬;‫בינואר‬2011 ‫פרסמה‬‫הוועדה‬‫ב‬ .‫המלצותיה‬ ‫את‬‫שנת‬2012‫הק‬‫ימו‬‫האנרגיה‬ ‫ושר‬ ‫נתניהו‬ ‫בנימין‬ ‫מר‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫לנדאו‬ ‫עוזי‬ ‫ד"ר‬ ‫דאז‬‫בין‬ ‫ועדה‬-‫הממשלה‬ ‫מדיניות‬ ‫לבחינת‬ ‫משרדית‬‫בישראל‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫בנושא‬ ‫)להלן‬-(‫צמח‬ ‫ועדת‬. ‫בינואר‬2015‫החלה‬‫בין‬ ‫עבודה‬-‫פורמלית‬ ‫בלתי‬ ‫משרדית‬‫ש‬‫מעורבים‬ ‫רלוונטיים‬ ‫ממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫נציגי‬ ‫בה‬‫כלל‬ ‫להבנה‬ ‫להגיע‬ ‫במטרה‬ ,-‫הגופים‬ ‫לבין‬ ‫ובינם‬ ‫עצמם‬ ‫לבין‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫בין‬ ‫ממשלתית‬ .‫הגז‬ ‫במשק‬ ‫עת‬ ‫באותה‬ ‫ששרר‬ ‫למצב‬ ‫בנוגע‬ ‫הפרטיים‬‫משתתפי‬‫הבין‬ ‫העבודה‬-‫מתווה‬ ‫גיבשו‬ ‫משרדית‬ ,‫במיסוי‬ ‫סוגיות‬ ,‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫מחירי‬ ,‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬ ‫מבני‬ ‫שינוי‬ :‫האלו‬ ‫לנושאים‬ ‫התייחסות‬ ‫הכולל‬ ‫מביצוע‬ ‫הקרוב‬ ‫בעשור‬ ‫להימנע‬ ‫כוונתה‬ ‫על‬ ‫מצהירה‬ ‫המדינה‬ ‫שבה‬ "‫יציבות‬ ‫"פסקת‬ ‫וכן‬ ‫גז‬ ‫יצוא‬ .‫שנקבעו‬ ‫באסדרות‬ ‫מהותיים‬ ‫שינויים‬ __________________ 12‫הלאומית‬ ‫המועצה‬ ,‫בדרכים‬ ‫והבטיחות‬ ‫התחבורה‬ ‫משרד‬ ,‫התכנון‬ ‫ורשויות‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ ,‫החוץ‬ ‫משרד‬ ‫מכוח‬ ‫הפועלת‬ ‫הריכוזיות‬ ‫לצמצום‬ ‫הוועדה‬ ,‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫שבמשרד‬ ‫לאומי‬ ‫לביטחון‬ ‫והמטה‬ ‫לכלכלה‬ ‫חוק‬‫ולצמצום‬ ‫התחרות‬ ‫לקידום‬‫הריכוזיות‬‫התשע"ד‬ ,-2013‫)להל‬‫ן‬-(‫הריכוזיות‬ ‫חוק‬‫המשפטים‬ ‫ומשרד‬ ‫צה"ל‬ ‫הם‬ ‫המרכזי‬ ‫השלטון‬ ‫מן‬ ‫נוספים‬ ‫גורמים‬ .‫בתחום‬ ‫ממשלתית‬ ‫חקיקה‬ ‫כמקדם‬ ‫הן‬ ‫משפטי‬ ‫כיועץ‬ ‫הן‬ ‫מהב‬ ‫בהן‬ ‫הפועלים‬ ‫את‬ ‫ומנחים‬ ‫האסדות‬ ‫על‬ ‫המגנים‬ ‫הביטחון‬ ‫ומשרד‬‫ח‬‫החברה‬ ,‫הביטחונית‬ ‫ינה‬ ‫הממשלתית‬‫בע"מ‬ ‫לישראל‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫נתיבי‬‫בת‬ ‫נוספות‬ ‫ממשלתיות‬ ‫וחברות‬.‫התשתיות‬ ‫חום‬
 22. 22. 22‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫הדוח‬ ‫שם‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ :‫הפרסום‬ ‫מסגרת‬‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ :‫פרסום‬ ‫שנת‬"‫התשע‬‫ה‬-2015 ‫הביקורת‬ ‫פעולות‬ ‫ב‬‫יולי‬ ‫חודשים‬2014‫יוני‬ ‫עד‬2015‫)להלן‬-(‫הביקורת‬ ‫סיום‬ ‫מועד‬‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫משרד‬ ‫בדק‬‫פעולות‬ ‫ואסדרתו‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ ‫לצורך‬ ‫וזרועותיה‬ ‫הממשלה‬ ‫שביצעו‬‫נעשתה‬ ‫הבדיקה‬ .‫במשרד‬ .‫הכלכלה‬ ‫ובמשרד‬ ‫ההגבלים‬ ‫ברשות‬ ,‫האנרגיה‬‫נעשו‬ ‫השלמה‬ ‫בדיקות‬‫לכלכלה‬ ‫הלאומית‬ ‫במועצה‬ ‫ל‬ ‫לביטחון‬ ‫ובמטה‬,‫המשפטים‬ ‫במשרד‬ ,‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫שבמשרד‬ ‫אומי‬‫התקציבים‬ ‫באגף‬‫)להלן‬- ‫)להלן‬ ‫המדינה‬ ‫שירות‬ ‫בנציבות‬ ,‫האוצר‬ ‫שבמשרד‬ ‫המסים‬ ‫וברשות‬ (‫אג"ת‬-,‫החשמל‬ ‫ברשות‬ ,(‫נש"ם‬ ,‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫במשרד‬‫ב‬ ,‫תעשייתי‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫ברשות‬‫בע‬ ‫לישראל‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫נתיבי‬"‫מ‬‫)להלן‬ -.‫גבוהה‬ ‫להשכלה‬ ‫ובמועצה‬ (‫נתג"ז‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫לפיתוח‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫פעילות‬ ‫קביעת‬‫מדיניות‬‫משרדית‬ ‫היא‬ ‫מדיניות‬‫שיטה‬‫או‬‫שנועד‬ ‫פעולה‬ ‫דרך‬‫ה‬‫ו‬ ‫עדיפויות‬ ‫סדרי‬ ‫לקבוע‬‫להש‬‫י‬‫מטר‬ ‫ג‬‫ויעדים‬ ‫ות‬.‫כדי‬ ‫להשגתן‬ ‫הדרכים‬ ‫ומהן‬ ‫מטרותיו‬ ‫מהן‬ ‫להגדיר‬ ‫עליו‬ ,‫מדיניותו‬ ‫לקידום‬ ‫יעיל‬ ‫באופן‬ ‫יפעל‬ ‫שארגון‬.‫לשם‬ ‫בתקנות‬ ,‫עבודה‬ ‫בתכניות‬ ,‫בנהלים‬ ‫המדיניות‬ ‫עקרונות‬ ‫את‬ ‫להטמיע‬ ‫עליו‬ ,‫כך‬‫אלו‬ ;‫ובהנחיות‬‫יאפשרו‬ ‫ודאות‬ ,‫שקיפות‬.‫וציבורית‬ ‫עצמית‬ ‫בקרה‬ ‫ויכולת‬ ‫בספטמבר‬2011‫בראשות‬ ‫חברתי‬ ‫כלכלי‬ ‫לשינוי‬ ‫הוועדה‬ ‫המליצה‬‫של‬ ‫ו‬‫טרכטנברג‬ ‫מנואל‬ '‫פרופ‬‫)להלן‬ -(‫טרכטנברג‬ ‫ועדת‬‫כי‬‫הממשל‬ ‫יחידות‬ ‫עבודת‬‫בדצמבר‬ .‫שנתיות‬ ‫עבודה‬ ‫תכניות‬ ‫על‬ ‫תסתמך‬ ‫ה‬2011, ‫אימוץ‬ ‫במסגרת‬‫לפי‬ ‫לפעול‬ ‫הממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫על‬ ‫להטיל‬ ‫הממשלה‬ ‫החליטה‬ ,‫הוועדה‬ ‫מהמלצות‬ ‫חלק‬ ‫הנקבע‬‫הממשלתי‬ ‫התכנון‬ ‫במדריך‬.‫עבודה‬ ‫תכניות‬ ‫על‬ ‫פעולתם‬ ‫את‬ ‫יבססו‬ ‫ומשרדיה‬ ‫הממשלה‬ ‫יחידות‬ ‫שנתיות‬‫ש‬‫של‬ ‫היישום‬ ‫אופני‬ ‫את‬ ‫המפרט‬ ‫תכנוני‬ ‫כלי‬ ‫ישמשו‬‫ניהולי‬ ‫וכלי‬ ,‫ויעדיה‬ ‫הממשלה‬ ‫מדיניות‬ ‫היחידות‬ ‫ומנהלי‬ ‫הממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫של‬ ‫המנכ"לים‬ ‫בידי‬‫מטלותיהם‬ ‫במילוי‬ ‫להם‬ ‫שיסייע‬.‫תכניות‬ ‫במשימתן‬ ‫היחידות‬ ‫של‬ ‫עמידתן‬ ‫ולהבטחת‬ ‫ויעדיה‬ ‫הממשלה‬ ‫מטרות‬ ‫להשגת‬ ‫נועדו‬ ‫העבודה‬13 . ‫משק‬ ‫הוא‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬‫צעיר‬‫לאחר‬ .‫שלמה‬ ‫אינה‬ ‫בו‬ ‫הקיימת‬ ‫המדיניות‬ ‫לכן‬ ‫ומתפתח‬ ‫מורכב‬ , ‫ועדות‬ ‫שתי‬ ‫הוקמו‬ ‫הישראלי‬ ‫במשק‬ ‫בגז‬ ‫השימוש‬ ‫עליית‬ ‫ועם‬ ‫ישראל‬ ‫בחופי‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫תגליות‬ ‫גילוי‬ ‫הדוח‬ ‫שבעקבות‬ ,‫הראשונה‬ ‫ששינסקי‬ ‫ועדת‬ ;‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬ ‫מהותיות‬ ‫לסוגיות‬ ‫מענה‬ ‫למתן‬ ‫נחקק‬ ‫שפרסמה‬‫נפט‬ ‫רווחי‬ ‫מיסוי‬ ‫חוק‬‫התשע"א‬ ,-2011‫)להלן‬-(‫נפט‬ ‫רווחי‬ ‫מיסוי‬ ‫חוק‬.‫צמח‬ ‫וועדת‬ , ‫ניצבה‬ ‫עבודתה‬ ‫במוקד‬ ‫אך‬ ,‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬ ‫למדיניות‬ ‫עקרונות‬ ‫בקביעת‬ ‫גם‬ ‫אמנם‬ ‫דנה‬ ‫צמח‬ ‫ועדת‬ ‫יותר‬ ‫מצומצמת‬ ‫סוגיה‬-‫ב‬ .‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫יצוא‬-23.6.13‫המלצותיה‬ ‫עיקרי‬ ‫את‬ ‫הממשלה‬ ‫אימצה‬‫בהחלטה‬ ‫מספר‬442. ‫עד‬ ‫כי‬ ‫נמצא‬2012‫הא‬ ‫למשרד‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ,,‫המשרד‬ ‫לדברי‬ .‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫בנושא‬ ‫כוללת‬ ‫מדיניות‬ ‫נרגיה‬ ‫המאמצת‬ ‫הממשלה‬ ‫החלטת‬ ‫קבלת‬ ,‫לטענתו‬ .‫צמח‬ ‫ועדת‬ ‫שהציעה‬ ‫המדיניות‬ ‫את‬ ‫אימץ‬ ‫הוא‬ ‫זו‬ ‫בשנה‬ .‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫בנושא‬ ‫מדיניות‬ ‫קביעת‬ ‫היא‬ ‫צמח‬ ‫ועדת‬ ‫דוח‬ ‫מסקנות‬ ‫עיקרי‬ ‫את‬ __________________ 13‫דוח‬ ,‫המדינה‬ ‫מבקר‬65) ‫ג‬2014'‫עמ‬ ,"‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫במשרד‬ ‫עבודה‬ ‫"תכנון‬ ,(290.

×