Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

ענף המוסיקה בישראל

Ad

6‫ם‬‫דברי‬
‫לדעת‬ ‫שצריך‬
‫המוסיקה‬ ‫ענף‬ ‫על‬
‫בישראל‬

Ad

‫בהכרזת‬ ‫״התקווה״‬ ‫לצלילי‬ ‫ובהתרגשות‬ ‫בגאווה‬ ‫פעימה‬ ‫מחסירה‬ ‫מדינה‬
‫או‬ ,‫נובל‬ ‫פרס‬ ‫בחלוקת‬ ,‫האולימפיים‬ ‫במשח...

Ad

‫סינית‬ ‫אנגלית‬ ‫ערבית‬
‫ספרדית‬
‫פורטוגזית‬
‫יפנית‬
‫רוסית‬
‫גרמנית‬
‫צרפתית‬
‫עברית‬
9
)‫במיליונים‬ ‫(המספרים‬ .‫בעולם‬...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Upcoming SlideShare
מוסכי הסדר
מוסכי הסדר
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 12 Ad
1 of 12 Ad
Advertisement

More Related Content

More from esty segal (20)

Advertisement

ענף המוסיקה בישראל

 1. 1. 6‫ם‬‫דברי‬ ‫לדעת‬ ‫שצריך‬ ‫המוסיקה‬ ‫ענף‬ ‫על‬ ‫בישראל‬
 2. 2. ‫בהכרזת‬ ‫״התקווה״‬ ‫לצלילי‬ ‫ובהתרגשות‬ ‫בגאווה‬ ‫פעימה‬ ‫מחסירה‬ ‫מדינה‬ ‫או‬ ,‫נובל‬ ‫פרס‬ ‫בחלוקת‬ ,‫האולימפיים‬ ‫במשחקים‬ ‫ישראלי‬ ‫מנצח‬ ‫שם‬ ‫דמעה‬ ‫מוחה‬ ‫שלם‬ ‫עם‬ .‫לאומיים‬ ‫בין‬ ‫בפסטיבלים‬ ‫קולנוע‬ ‫פרסי‬ ‫בחלוקת‬ .‫רבין‬ ‫רצח‬ ‫לאחר‬ ‫האבל‬ ‫בשבוע‬ ‫לך״‬ ‫לבכות‬ ‫הולך‬ ‫״אני‬ ‫לצלילי‬ ‫מרסקים‬ ‫עצב‬ ‫ושירי‬ ‫נופלים‬ ‫שירי‬ ‫של‬ ‫שעות‬ 24 ‫זכרון‬ ‫יום‬ ‫בכל‬ ‫שנה‬ 70 ‫השירים‬ ‫עם‬ ‫מזוהה‬ ‫לו‬ ‫המיוחד‬ ‫והיום‬ ‫השואה‬ ‫זכרון‬ ‫גם‬ .‫הלב‬ ‫את‬ ‫לנו‬ .‫העצמאות‬ ‫ביום‬ ‫בציבור‬ ‫לשירה‬ ‫לכיכרות‬ ‫נוהרים‬ ‫המונים‬ .‫האופייניים‬ ‫של‬ ‫הברזל‬ ‫צאן‬ ‫מנכסי‬ )‫(לפחות‬ ‫אחד‬ ‫של‬ ‫שיר‬ ‫ללא‬ ‫ממלכתי‬ ‫טקס‬ ‫אין‬ .‫הישראלית‬ ‫התרבות‬ ‫לוחמי‬ ,‫השפתיים‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫בלב‬ ‫זהב״‬ ‫של‬ ‫״ירושלים‬ ‫עם‬ ‫יצאו‬ ‫הימים‬ ‫לששת‬ ‫הגיעו‬ ‫הצבאיות‬ ‫כשהלהקות‬ ‫הקשים‬ ‫ברגעים‬ ‫עידוד‬ ‫שאבו‬ ‫כיפור‬ ‫יום‬ .‫הקרבות‬ ‫ללב‬ ‫אותנו‬ ‫מלווים‬ .‫וברע‬ ‫בטוב‬ .‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫הם‬ ‫הישראלים‬ ‫השירים‬ .‫שלנו‬ ‫לאומיים‬ ‫והכי‬ ‫ממלכתיים‬ ‫הכי‬ ‫ברגעים‬ .‫ישראל‬ ‫היא‬ - ‫ישראלית‬ ‫מוסיקה‬ ‫כי‬ ‫הישראלית‬ ‫המוסיקה‬ ‫את‬ ‫אבל‬ ‫העברית‬ ‫דוברי‬ ‫מיליון‬ 9 ‫רק‬ ‫צורכים‬ )‫בעולם‬ ‫כיום‬ ‫שחיים‬ ‫אנשים‬ ‫מיליארד‬ 7.6 ‫(מתוך‬ ‫מוסיקה‬ ‫הקול‬ ‫פס‬ ‫היא‬ ‫חיינו‬ ‫של‬ 1 2
 3. 3. ‫סינית‬ ‫אנגלית‬ ‫ערבית‬ ‫ספרדית‬ ‫פורטוגזית‬ ‫יפנית‬ ‫רוסית‬ ‫גרמנית‬ ‫צרפתית‬ ‫עברית‬ 9 )‫במיליונים‬ ‫(המספרים‬ .‫בעולם‬ ‫המובילות‬ ‫השפות‬ 9 ‫דוברי‬ 1,284 437 372 295 219 154 128 78.1 75.9 ‫הישראלית‬ ‫המוסיקה‬ ‫על‬ ‫והגנה‬ ‫שמירה‬ ,‫ולכן‬ ‫לאומית‬ ‫חובה‬ ‫זו‬ 3
 4. 4. 4 ‫לענף‬ ‫סכנה‬ ‫המוסיקה‬ ‫הישראלי‬ 2 :‫לזכור‬ ‫חשוב‬ ‫ולא‬ ‫חוק‬ ‫אין‬ ‫הישראלית‬ ‫למוסיקה‬ ,‫לקולנוע‬ ‫בניגוד‬ ‫עליה‬ ‫שיגנו‬ ‫קרנות‬ ‫ההיקף‬ ,‫קטן‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫הישראלית‬ ‫המוסיקה‬ ‫של‬ ‫המטרה‬ ‫כשקהל‬ ‫של‬ ‫ההכנסה‬ ‫מקורות‬ ‫קיטון‬ ‫לצד‬ ‫פיראטית‬ ‫צריכה‬ ‫של‬ ‫הגובר‬ ‫היש‬ ‫המוסיקלית‬ ‫היצירה‬ ‫לקיום‬ ‫ממשית‬ ‫סכנה‬ ‫מהווים‬ ‫האמנים‬‫־‬ .‫הכנסה‬ ‫מקורות‬ ‫ללא‬ ‫לשרוד‬ ‫תוכל‬ ‫שלא‬ ‫ראלית‬ ‫בהרגלי‬ ‫מהשינויים‬ :‫סיבות‬ ‫של‬ ‫משורה‬ ‫נובעת‬ ‫בהכנסות‬ ‫ההקטנה‬ -‫(“יו‬ ‫ברשת‬ ‫זר‬ ‫מוסיקלי‬ ‫תוכן‬ ‫לצריכת‬ ‫והמעבר‬ ‫הגלובליזציה‬ ,‫הצריכה‬ ,‫(רב-ערוצי‬ ‫השידור‬ ‫מגופי‬ ‫בתמלוגים‬ ‫חמורה‬ ‫לפגיעה‬ ‫ועד‬ )‫וכו׳‬ ”‫טיוב‬ ‫וסובלים‬ ‫דומות‬ ‫מסיבות‬ ‫נפגעים‬ ‫עצמם‬ ‫שהם‬ ,)‫מסחרית‬ ‫טלוויזיה‬ .‫ועוד‬ ‫פייסבוק‬ ‫גוגל‬ ‫ע״י‬ ‫הפרסום‬ ‫מעוגת‬ ‫והולכת‬ ‫גוברת‬ ‫מנגיסה‬ ‫ברדיו‬ ‫התוכן‬ ‫שוק‬ ‫הכנסות‬ ‫היקף‬ ‫כשיורד‬ :‫אחת‬ ‫אקולוגית‬ ‫מערכת‬ ‫זוהי‬ ‫מוסיקלי‬ ‫בתוכן‬ ‫זכויות‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫ההכנסות‬ ‫היקף‬ ‫יורד‬ - ‫ובטלוויזיה‬ .‫בשידורים‬ ‫שמשולבים‬ ‫גלובליזציה‬ ‫פיראטיות‬ ‫שידור‬ ‫גופי‬ ‫לצריכת‬ ‫מעבר‬ ‫(בעיקר‬ ‫מוסיקה‬ :‫ברשת‬ )‫לועזית‬ ”‫“יו-טיוב‬ ‫רדיו‬ ‫וערוצי‬ ‫אינטרנטי‬ ‫בנפח‬ ‫גדולה‬ ‫ירידה‬ ‫ברדיו‬ ‫הפרסום‬ ‫בשל‬ ‫ובטלוויזיה‬ ‫ופייסבוק‬ ‫גוגל‬ ‫פוחת‬ ‫שימוש‬ = ‫ירידה‬ = ‫במוסיקה‬ ‫בתמלוגים‬ ‫פיראטיות‬ ‫הורדות‬ ‫וירידה‬ ‫קבוע‬ ‫כהרגל‬ ‫ברכישת‬ ‫גדולה‬ ‫דיסקים‬
 5. 5. ‫עסק‬ ‫של‬ ‫משיווק‬ ‫חלק‬ ‫היא‬ ‫מוסיקה‬ ‫במסעדות‬ ,‫מסחריים‬ ‫באירועים‬ ‫רקע‬ ‫פלייליסט‬ ,‫לפרסומות‬ ‫ג׳ינגלים‬ ‫קבלה‬ ‫חדרי‬ ‫ואפילו‬ ‫מספרות‬ ,‫חנויות‬ ,‫אירועים‬ ‫אולמות‬ ,‫קפה‬ ‫ובתי‬ :‫עסקים‬ ‫של‬ ‫להצלחה‬ ‫קריטיים‬ ‫היום‬ ‫הם‬ - ‫במרפאות‬ ‫מייצרת‬ 0 ‫ארוכה‬ ‫המתנה‬ ‫הדורשים‬ ‫בעסקים‬ ‫קהל‬ ‫להחזיק‬ ‫מאפשרת‬ 0 ‫(וכך‬ ‫במקום‬ ‫השהייה‬ ‫זמן‬ ‫את‬ ‫מאריכה‬ 0 ‫מוצרים‬ ‫לרכישת‬ ‫מפתה‬ ‫אוירה‬ ‫על‬ ‫מסויימים‬ ‫למקומות‬ ‫העדפה‬ ‫מייצרת‬ ‫ואפילו‬ 0 )‫יותר‬ ‫לקנות‬ ‫גורמת‬ .‫אחרים‬ ‫מקומות‬ ‫גם‬ ‫וזו‬ .‫עסק‬ ‫כל‬ .‫עסק‬ ‫של‬ ‫ממיתוג‬ ‫לחלק‬ ‫הפכה‬ ‫שמוסיקה‬ ‫הסיבה‬ ‫זו‬ ‫מוסיקלי‬ ‫פלייליסט‬ ‫ביצירת‬ ‫המתמחות‬ ‫רבות‬ ‫חברות‬ ‫שקמו‬ ‫הסיבה‬ ‫השיווקית‬ ‫מהתכנית‬ ‫וכחלק‬ ‫שלהם‬ ‫מהמיתוג‬ ‫כחלק‬ ,‫לעסקים‬ ‫מותאם‬ .‫לעסקים‬ ‫כסף‬ ‫עושה‬ ‫מוסיקה‬ ‫כי‬ .‫שלהם‬ ‫מוסיקה‬ ‫אמנות‬ ‫היא‬ ‫שמייצרת‬ ‫כלכלי‬ ‫ערך‬ 3 ‫ארוך‬ ‫המתנה‬ ‫זמן‬ ‫על‬ ‫מקלה‬ ‫לקניות‬ ‫מפתה‬ ‫העסק‬ ‫במקום‬ ‫הזמן‬ ‫את‬ ‫מאריכה‬ ‫לקוחות‬ ‫מביאה‬ 5
 6. 6. 6 ‫ומשמשת‬ ‫העסק‬ ‫ממיתוג‬ ‫חלק‬ ‫מהווה‬ ‫העסק‬ ‫במקום‬ ‫מוסיקה‬ ‫השמעת‬ .‫קטנים‬ ‫בעסקים‬ ‫בעיקר‬ .‫מכירות‬ ‫להגדלת‬ ‫שיווקי‬ ‫כלי‬ ‫המוסיקה‬ ‫חשיבות‬ ,‫העסק‬ ‫בית‬ ‫גודל‬ ‫על‬ ‫מתבסס‬ :‫התמלוגים‬ ‫חישוב‬ ‫בבתי‬ ,‫המקום‬ ‫של‬ ‫ולהעדפה‬ ‫למיתוג‬ ‫קריטית‬ - ‫(בפאבים‬ ‫העסק‬ ‫לבית‬ ‫למכירות‬ ‫קריטית‬ - ‫בגדים‬ ‫בחנויות‬ ,‫במקום‬ ‫לשהיה‬ ‫קריטית‬ - ‫קפה‬ .‫במקום‬ ‫המתארחים‬ ‫או‬ ‫הקונים‬ ‫ציבור‬ ‫וכמות‬ ,)‫וכו׳‬ ‫שקלים‬ ‫למאות‬ ,‫שקלים‬ ‫עשרות‬ ‫בין‬ ‫נע‬ ‫התמלוגים‬ ‫סכום‬ ‫מקרה‬ ‫ובכל‬ .‫למעלה‬ ‫המופיעים‬ ‫הקריטריונים‬ ‫ושאר‬ ‫העסק‬ ‫גודל‬ ‫לפי‬ ‫כאמור‬ ,‫לחודש‬ ‫על‬ ‫התשלום‬ ‫המוסיקה‬ ‫יחסית‬ ‫נמוך‬ ‫העסקי‬ ‫לערך‬ ‫שהיא‬ ‫מייצרת‬ 4 ‫מוסיקה‬ ‫גם‬ ‫ויש‬ :‫חינמית‬ ‫ליוצרים‬ ‫תגמולים‬ ‫לשלם‬ ‫יכולים‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫רוצים‬ ‫שלא‬ ‫עסקים‬ ‫דומיין״‬ ‫״פאבליק‬ ‫אתרי‬ ‫האינטרנט‬ ‫ברשת‬ ‫נמצאים‬ ‫לרשותם‬ - .‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫ללא‬ ‫ושירים‬ ‫מוסיקה‬ ,‫סאונד‬ ‫קבצי‬ ‫המכילים‬
 7. 7. 7 ‫קפה‬ ‫בית‬ )‫ישיבה‬ ‫מקומות‬ 20 ‫(עד‬ .‫לחודש‬ ‫ש״ח‬ 135 = ‫לשנה‬ ‫ש״ח‬ 1,606 ‫קפה‬ ‫כוסות‬ 10-‫כ‬ ‫של‬ ‫חודשי‬ ‫מחיר‬ ‫ליום‬ ‫קפה‬ ‫כוס‬ 1/3 ‫או‬ ‫פאב‬ )‫ישיבה‬ ‫מקומות‬ 20 ‫(עד‬ .‫לחודש‬ ‫ש״ח‬ 258 = ‫לשנה‬ ‫ש״ח‬ 3,105 ‫בירה‬ ‫כוסות‬ 10-‫כ‬ ‫של‬ ‫חודשי‬ ‫מחיר‬ ‫ליום‬ ‫בירה‬ ‫כוס‬ 1/3 ‫או‬ ‫מספרה‬ )‫עמדות‬ 3 ‫(עד‬ .‫לחודש‬ ‫ש״ח‬ 85 = ‫לשנה‬ ‫ש״ח‬ 1,023 ‫נשים‬ ‫מתספורת‬ ‫פחות‬ ‫של‬ ‫חודשי‬ ‫מחיר‬ )80-200 ‫בין‬ ‫נעים‬ ‫(המחירים‬ ‫לחוגים‬ ‫סטודיו‬ / ‫כושר‬ ‫מכון‬ )‫מתאמנים‬ 25 ‫עד‬ ‫(אולם‬ .‫לחודש‬ ‫ש״ח‬ 137 = ‫לשנה‬ ‫ש״ח‬ 1,644 ‫כושר‬ ‫למכון‬ ‫חודשי‬ ‫מנוי‬ ‫של‬ ‫מחיר‬ )100-250 ‫בין‬ ‫נעים‬ ‫(המחירים‬ ‫גובה‬ ‫תמלוגים‬ :‫לדוגמא‬ 10 10 1 1
 8. 8. 8 ‫ההפקה‬ ‫ויקרה‬ ‫ארוכה‬ ‫דורש‬ ‫חדש‬ ‫ואלבום‬ ‫שיר‬ ‫כל‬ .‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫היא‬ ‫ולכן‬ ‫אמנות‬ ‫היא‬ ‫מוסיקה‬ ‫הכל‬ ,‫שמשכפלים‬ ‫תבנית‬ ‫אין‬ .‫הארוך‬ ‫היצירה‬ ‫תהליך‬ ‫את‬ ‫מהתחלה‬ ‫לעבור‬ .‫מזל‬ ‫הרבה‬ ‫ו...על‬ ‫והזמר‬ ‫והמלחין‬ ‫המשורר‬ ‫ויכולות‬ ‫כשרון‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫אבל‬ ‫אחיד‬ ‫זמן‬ ‫פרק‬ ‫לאמוד‬ ‫קשה‬ .‫ומורכב‬ ‫ארוך‬ ‫תקליט‬ ‫הפקת‬ ‫תהליך‬ ‫מרובות‬ ‫העבודה‬ ‫שעות‬ .‫יותר‬ ‫אף‬ ‫ולעתים‬ ‫שנים‬ 2-3 ‫בין‬ ‫ינוע‬ ‫ככלל‬ ‫כדי‬ ‫שעות‬ ‫מאות‬ ‫עד‬ ‫לעיתים‬ ‫שמשקיע‬ ‫מהיוצר/מלחין‬ ‫החל‬ :‫ביותר‬ :‫האלבום‬ ‫להקלטת‬ ‫ומורכב‬ ‫ארוך‬ ‫תהליך‬ ‫מתחיל‬ ‫ואז‬ ,‫ליצירה‬ ‫להגיע‬ ,‫גימור‬ ,‫פוסט-פרודקשן‬ ,‫ועריכה‬ ‫הפקה‬ ,)‫(חוזרות‬ ‫הקלטות‬ ,‫חזרה‬ .‫ועוד‬ ‫ויזואליים‬ ‫היבטים‬ ‫התקליטים‬ ‫חברת‬ ‫ואז‬ ‫מהתוצר‬ ‫מרוצה‬ ‫לא‬ ‫האמן‬ ,‫מהמקרים‬ ‫בחלק‬ .‫מחדש‬ ‫השלבים‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫ולבצע‬ ”‫לאחור‬ ‫“לחזור‬ ‫נדרשת‬ ‫ת‬‫ו‬‫ר‬‫ז‬‫ח‬ )‫ת‬‫ו‬‫ר‬‫ז‬‫ו‬‫ח‬(‫ת‬‫ו‬‫ט‬‫ל‬‫ק‬‫ה‬‫ה‬‫כ‬‫י‬‫ר‬‫ע‬‫ו‬‫ה‬‫ק‬‫פ‬‫ה‬ ‫ן‬‫ש‬ ‫ק‬‫ד‬‫ו‬‫ר‬‫פ‬‫ט‬‫ס‬‫ו‬‫פ‬ ‫ר‬‫ו‬‫מ‬‫י‬‫ג‬ ‫ם‬‫י‬‫ל‬‫א‬‫ו‬‫ז‬‫י‬‫ו‬ ‫ם‬‫י‬‫ט‬‫ב‬‫י‬‫ה‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ב‬‫ל‬‫ש‬ .‫חודשים‬ ‫כמה‬ ‫ונמשך‬ ”‫וטעייה‬ ‫ב”ניסוי‬ ‫גם‬ ‫כרוך‬ ‫מהשלבים‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ 2-3 ‫שנים‬ ‫הפקה‬ ‫זמן‬ ‫תקליט‬ ‫של‬ 5
 9. 9. 9 ‫תקליט‬ ‫אין‬ ‫שבלעדיה‬ ‫החוליה‬ - ‫המפיק‬ ‫זה‬ ‫ואת‬ ,‫ההפקה‬ ‫הוא‬ ‫תקליט‬ ‫בהוצאת‬ ‫העיקרי‬ ‫החלק‬ ‫שראינו‬ ‫כפי‬ :‫התחומים‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫האמון‬ ‫המקצוע‬ ‫איש‬ ‫הוא‬ .‫המפיק‬ ‫עושה‬ ‫הוא‬ .‫לזמר‬ ‫שניהם‬ ‫ובין‬ ‫למלחין‬ ‫הכותב‬ ‫בין‬ )‫המקרים‬ ‫(ברוב‬ ‫המחבר‬ ‫הוא‬ ‫התקליט‬ ‫של‬ ‫הגימור‬ ‫על‬ ,‫הקלטות‬ ‫ועל‬ ‫חזרות‬ ‫על‬ ,‫אולפן‬ ‫על‬ ‫שסוגר‬ ‫זה‬ .‫ההופעות‬ ‫ועל‬ ,‫ולחנויות‬ ‫השידור‬ ‫לרשתות‬ ‫ההעברה‬ ,‫ההפצה‬ ‫על‬ ‫וגם‬ ‫ומתי‬ ‫השני‬ ‫את‬ ‫ומתי‬ ‫ראשון‬ ‫סינגל‬ ‫לשחרר‬ ‫נכון‬ ‫מתי‬ ‫שיודע‬ ‫זה‬ ‫הוא‬ .‫ההופעות‬ ‫בסבב‬ ‫להתחיל‬ ‫המקרים‬ ‫וברוב‬ ‫המוסיקלית‬ ‫היצירה‬ ‫להוצאת‬ ‫המפתח‬ ‫איש‬ ‫הוא‬ ‫המפיק‬ .‫להצלחתה‬ ‫גם‬ ‫חיבור‬ ‫היוצרים‬ ‫בין‬ ‫ארגון‬ ‫חזרות‬ ‫ארגון‬ ‫ופיקוח‬ ‫הקלטות‬ ‫הפקת‬ ‫התקליט‬ ‫הוצאת‬ ‫סינגל‬ ‫פיקוח‬ ‫יח״צ‬ ‫תיזמון‬ ‫הופעות‬ ‫קידום‬ ‫המפיק‬ :‫כבד‬ ‫כלכלי‬ ‫הימור‬ ‫היא‬ ‫עצמה‬ ‫ההפקה‬ ‫מכיסו‬ ‫יוצא‬ ‫הגבוה‬ ‫ההפקה‬ ‫מחיר‬ .‫מצליח‬ 1 ‫שיוצאים‬ ‫תקליטים‬ 10 ‫מתוך‬ .‫המפיק‬ ‫של‬
 10. 10. 10 ‫האמנים‬ ‫של‬ ‫הפנסיה‬ - ‫תמלוגים‬ ‫ביטחון‬ ‫של‬ ‫ניכר‬ ‫בחוסר‬ ‫הכרוך‬ ,‫סיכון‬ ‫עתיר‬ ‫מקצוע‬ ‫זה‬ ‫מוסיקאי‬ ‫להיות‬ :‫תעסוקתי‬ ‫בהן‬ ‫ניכרות‬ ‫תקופות‬ ‫ישנן‬ 0 ‫קבועה‬ ‫משכורת‬ ‫מקבל‬ ‫לא‬ ‫המוסיקאי‬ 0 ‫לחיות‬ ‫נדרש‬ ‫הוא‬ ‫ואז‬ )‫(הבא‬ ‫היצירתי‬ ‫לתהליך‬ ‫זמנו‬ ‫את‬ ‫מקדיש‬ ‫הוא‬ ‫הינה‬ ‫הגדול‬ ‫ברובה‬ ‫המוסיקה‬ ‫בתחום‬ ‫הפרנסה‬ 0 ‫העבר‬ ‫מחסכונות‬ ‫של‬ ”‫השנים‬ ‫“חלון‬ ‫אז‬ ‫וגם‬ ,‫חדש‬ ‫אלבום‬ ‫יציאת‬ ‫עם‬ ‫הופעות‬ ‫של‬ ”‫“בגלים‬ .‫מוגבל‬ ‫הינו‬ ‫האמן‬ .”‫קבועה‬ ‫“גחלת‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫שמצליחים‬ ‫אמנים‬ ‫מאוד‬ ‫מעט‬ ‫יש‬ ‫הן‬ )‫ברדיו/שידורים‬ ‫השמעה‬ ‫(בגין‬ ‫מתמלוגים‬ ‫שההכנסות‬ ‫הסיבות‬ ‫אלו‬ ‫הכנסה‬ ‫של‬ ‫מסוים‬ ‫תזרים‬ ‫להבטיח‬ ‫שיכול‬ ‫יחיד‬ ‫כמעט‬ ‫הכנסה‬ ‫מקור‬ ‫הללו‬ ‫לתמלוגים‬ ‫קוראים‬ ‫בכדי‬ ‫לא‬ .‫ותיקים‬ ‫לאמנים‬ ‫ובפרט‬ ‫שנים‬ ‫לאורך‬ .”‫האמן‬ ‫של‬ ‫“הפנסיה‬ ‫להתפרנס‬ ‫כדי‬ ‫לאמנים‬ ‫הכרחיים‬ ‫אבל‬ ‫מספיקים‬ ‫שאינם‬ ‫סכומים‬ ‫אלה‬ .‫הבוגרות‬ ‫שנותיהם‬ ‫ולקראת‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫בכבוד‬ ‫שבין‬ ”‫הזמן‬ ‫ב”חלונות‬ ‫מתפרנס‬ ‫האמן‬ ‫שמהם‬ ‫הסכומים‬ ‫גם‬ ‫הם‬ ‫אלה‬ .‫לאחרת‬ ‫אחת‬ ‫הופעות‬ ‫עונת‬ ‫בין‬ ‫או‬ ‫תקליטים‬ ‫של‬ ‫הוצאות‬ ‫הופעות‬ ‫תקליטים‬ ‫מכירת‬‫ברדיו‬ ‫השמעות‬ ‫תמלוגים‬ ‫השתכרות‬ ‫אפשרויות‬ ‫של‬ ‫מוסיקלי‬ ‫יוצר‬ ‫ם‬‫י‬‫נ‬‫מ‬‫א‬‫ל‬ ‫ם‬‫י‬‫י‬‫ק‬ ‫א‬‫ל‬ ‫ם‬‫י‬‫ח‬‫כ‬‫ש‬‫נ‬ ‫ו‬‫א‬ ‫ם‬‫י‬‫ר‬‫ג‬‫ו‬‫ב‬‫מ‬ ‫ל‬‫ל‬‫ג‬‫ב‬ ‫ם‬‫י‬‫י‬‫ק‬ ‫א‬‫ל‬ ‫ט‬‫ע‬‫מ‬‫כ‬ ‫ת‬‫ו‬‫י‬‫ט‬‫ר‬‫י‬‫פ‬‫ה‬ ‫ת‬‫ו‬‫ד‬‫ר‬‫ו‬‫ה‬‫ה‬‫ט‬‫ס‬‫י‬‫ל‬‫י‬‫י‬‫ל‬‫פ‬‫ה‬ ‫ת‬‫ט‬‫י‬‫ש‬ ‫ם‬‫י‬‫ק‬‫י‬‫ת‬‫ו‬ ‫ם‬‫י‬‫נ‬‫מ‬‫א‬‫ב‬ ‫ת‬‫ע‬‫ג‬‫ו‬‫פ‬ ‫ם‬‫י‬‫ל‬‫י‬‫ח‬‫ת‬‫מ‬ ‫ו‬‫א‬
 11. 11. 11 ‫מוסיקאי‬ ‫גם‬ ‫עסק‬ ‫הוא‬ ‫קטן‬ 670%-‫כ‬ ‫מהווים‬ ‫והקטנים‬ ‫הזעירים‬ ‫העסקים‬ OECD‫ה‬ ‫דו״חות‬ ‫עפ״י‬ ‫משק‬ ‫של‬ ‫בתנאים‬ ‫להתחרות‬ ‫מתקשים‬ ‫והם‬ ‫בישראל‬ ‫העסקים‬ ‫מכמות‬ .‫עליהם‬ ‫להגן‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ‫ולכן‬ ,‫ריכוזי‬ ‫שלו‬ ‫השנתי‬ ‫העסקאות‬ ‫שמחזור‬ ‫או‬ ‫עובדים‬ 5 ‫עד‬ ‫מעסיק‬ :‫זעיר‬ ‫עסק‬ [ ] ‫ש״ח‬ ‫מיליון‬ 2 ‫על‬ ‫עולה‬ ‫אינו‬ ‫קטנים‬ ‫עסקים‬ ‫הם‬ ‫בישראל‬ ‫המוסיקליים‬ ‫מהיוצרים‬ 95% .‫עליהם‬ ‫להגן‬ ‫וחובה‬ ‫זעירים‬ ‫או‬ ‫מלחינים‬ ‫כותבים‬ ‫ו/או‬ ‫מ‬ ‫למעלה‬ 5000 ‫מ‬ ‫למעלה‬ 200 ‫אלפים‬ ‫מבצעים‬ ‫יוצרים‬ ‫יוצרים‬ ‫מפיקים‬ ‫שהם‬ .‫המכרזים‬ ‫בחוק‬ ‫כהגדרתו‬ ”‫זעיר‬ ‫“עסק‬ ‫הגדרת‬ ‫תחת‬ ‫נכנסים‬ ‫אלו‬ ‫כל‬ 95%-‫כ‬ ‫בישראל‬ ‫המוסיקלים‬ ‫מהיוצרים‬ ‫קטן‬ ‫או‬ ‫זעיר‬ ‫כעסק‬ ‫עובדים‬
 12. 12. ‫בע”מ‬ ‫וקלטות‬ ‫לתקליטים‬ ‫הישראלית‬ ‫הפדרציה‬ International Federation of-‫ה‬ ,IFPI-‫ה‬ ‫של‬ ‫הישראלי‬ ‫הסניף‬ ‫היא‬ ‫התקליטים‬ ‫לתעשיית‬ ‫היציג‬ ‫הארגון‬ - the Phonographic Industry .‫מדינות‬ 80-‫מ‬ ‫תקליטים‬ ‫מפיקי‬ 1500-‫כ‬ ‫מאוגדים‬ ‫בו‬ ,‫בעולם‬ ,‫המייצגים‬ ,‫ישראליים‬ ‫תקליטים‬ ‫ומפיקי‬ ‫חברות‬ ‫חברים‬ ‫בפדרציה‬ ‫מר‬ ‫את‬ ‫גם‬ ,‫על-ידם‬ ‫המנוהל‬ ‫הישראלי‬ ‫התקליטים‬ ‫רפרטואר‬ ‫לצד‬‫־‬ .‫הזרים‬ ‫התקליטים‬ ‫ומפיקים‬ ‫חברות‬ ‫בית‬ ‫עסקיים‬ ‫להגבלים‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫על-ידי‬ ‫אושרה‬ ‫הפדרציה‬ ‫פעילות‬ .‫לפעילותה‬ ‫תנאים‬ ‫שקבע‬ :‫הפדרציה‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫תחומי‬ ‫אשר‬ ‫תקליטים‬ ‫של‬ ‫ושידור‬ ‫פומבית‬ ‫להשמעה‬ ‫רישיונות‬ ‫מתן‬ 0 .‫הפדרציה‬ ‫על-ידי‬ ‫מנוהלות‬ ‫בהם‬ ‫היוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫הציבורית‬ ‫המודעות‬ ‫להעלאת‬ ‫וחינוכית‬ ‫הסברתית‬ ‫פעילות‬ 0 ‫ומעמד‬ ‫המוסיקה‬ ‫ענף‬ ‫לקידום‬ ‫וחשיבותו‬ ‫היוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫לתחום‬ .‫בישראל‬ ‫היוצר/ת‬ ,‫נוספים‬ ‫ממשל‬ ‫גופי‬ ‫ובפני‬ ‫בכנסת‬ ‫המוסיקה‬ ‫תעשיית‬ ‫ייצוג‬ 0 ‫התאמת‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫עם‬ ,‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫בתחום‬ ‫חקיקה‬ ‫קידום‬ ‫לרבות‬ .‫דיגיטלית‬ ‫לסביבה‬ ‫המעבר‬ ‫דוגמת‬ ,‫טכנולוגיים‬ ‫לשינויים‬ ‫החקיקה‬ ,‫ובפרט‬ ‫המוסיקה‬ ‫בתחום‬ ‫פיראטיות‬ ‫כנגד‬ ‫אכיפה‬ ‫פעילות‬ 0 .‫האינטרנט‬ ‫ברשת‬ ‫פיראטיות‬ ‫הישראלית‬ ‫המוסיקה‬ ‫ותעשיית‬ ‫התקליטים‬ ‫חברות‬ ‫ייצוג‬ 0 ‫בפורומים‬ ‫וכן‬ ‫המסחר‬ ‫לשכות‬ ‫ארגון‬ ‫דוגמת‬ ,‫ישראליים‬ ‫בפורומים‬ ‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫של‬ ‫משותף‬ ‫לניהול‬ ‫הנוגעים‬ ‫בנושאים‬ ‫בינלאומיים‬ .‫המוסיקה‬ ‫ותעשיית‬

×