SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
6‫ם‬‫דברי‬
‫לדעת‬ ‫שצריך‬
‫המוסיקה‬ ‫ענף‬ ‫על‬
‫בישראל‬
‫בהכרזת‬ ‫״התקווה״‬ ‫לצלילי‬ ‫ובהתרגשות‬ ‫בגאווה‬ ‫פעימה‬ ‫מחסירה‬ ‫מדינה‬
‫או‬ ,‫נובל‬ ‫פרס‬ ‫בחלוקת‬ ,‫האולימפיים‬ ‫במשחקים‬ ‫ישראלי‬ ‫מנצח‬ ‫שם‬
‫דמעה‬ ‫מוחה‬ ‫שלם‬ ‫עם‬ .‫לאומיים‬ ‫בין‬ ‫בפסטיבלים‬ ‫קולנוע‬ ‫פרסי‬ ‫בחלוקת‬
.‫רבין‬ ‫רצח‬ ‫לאחר‬ ‫האבל‬ ‫בשבוע‬ ‫לך״‬ ‫לבכות‬ ‫הולך‬ ‫״אני‬ ‫לצלילי‬
‫מרסקים‬ ‫עצב‬ ‫ושירי‬ ‫נופלים‬ ‫שירי‬ ‫של‬ ‫שעות‬ 24 ‫זכרון‬ ‫יום‬ ‫בכל‬ ‫שנה‬ 70
‫השירים‬ ‫עם‬ ‫מזוהה‬ ‫לו‬ ‫המיוחד‬ ‫והיום‬ ‫השואה‬ ‫זכרון‬ ‫גם‬ .‫הלב‬ ‫את‬ ‫לנו‬
.‫העצמאות‬ ‫ביום‬ ‫בציבור‬ ‫לשירה‬ ‫לכיכרות‬ ‫נוהרים‬ ‫המונים‬ .‫האופייניים‬
‫של‬ ‫הברזל‬ ‫צאן‬ ‫מנכסי‬ )‫(לפחות‬ ‫אחד‬ ‫של‬ ‫שיר‬ ‫ללא‬ ‫ממלכתי‬ ‫טקס‬ ‫אין‬
.‫הישראלית‬ ‫התרבות‬
‫לוחמי‬ ,‫השפתיים‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫בלב‬ ‫זהב״‬ ‫של‬ ‫״ירושלים‬ ‫עם‬ ‫יצאו‬ ‫הימים‬ ‫לששת‬
‫הגיעו‬ ‫הצבאיות‬ ‫כשהלהקות‬ ‫הקשים‬ ‫ברגעים‬ ‫עידוד‬ ‫שאבו‬ ‫כיפור‬ ‫יום‬
.‫הקרבות‬ ‫ללב‬
‫אותנו‬ ‫מלווים‬ .‫וברע‬ ‫בטוב‬ .‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫הם‬ ‫הישראלים‬ ‫השירים‬
.‫שלנו‬ ‫לאומיים‬ ‫והכי‬ ‫ממלכתיים‬ ‫הכי‬ ‫ברגעים‬
.‫ישראל‬ ‫היא‬ - ‫ישראלית‬ ‫מוסיקה‬ ‫כי‬
‫הישראלית‬ ‫המוסיקה‬ ‫את‬ ‫אבל‬
‫העברית‬ ‫דוברי‬ ‫מיליון‬ 9 ‫רק‬ ‫צורכים‬
)‫בעולם‬ ‫כיום‬ ‫שחיים‬ ‫אנשים‬ ‫מיליארד‬ 7.6 ‫(מתוך‬
‫מוסיקה‬
‫הקול‬ ‫פס‬ ‫היא‬
‫חיינו‬ ‫של‬ 1
2
‫סינית‬ ‫אנגלית‬ ‫ערבית‬
‫ספרדית‬
‫פורטוגזית‬
‫יפנית‬
‫רוסית‬
‫גרמנית‬
‫צרפתית‬
‫עברית‬
9
)‫במיליונים‬ ‫(המספרים‬ .‫בעולם‬ ‫המובילות‬ ‫השפות‬ 9 ‫דוברי‬
1,284
437
372 295
219 154
128
78.1
75.9
‫הישראלית‬ ‫המוסיקה‬ ‫על‬ ‫והגנה‬ ‫שמירה‬ ,‫ולכן‬
‫לאומית‬ ‫חובה‬ ‫זו‬
3
4
‫לענף‬ ‫סכנה‬
‫המוסיקה‬
‫הישראלי‬ 2
:‫לזכור‬ ‫חשוב‬
‫ולא‬ ‫חוק‬ ‫אין‬ ‫הישראלית‬ ‫למוסיקה‬ ,‫לקולנוע‬ ‫בניגוד‬
‫עליה‬ ‫שיגנו‬ ‫קרנות‬
‫ההיקף‬ ,‫קטן‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫הישראלית‬ ‫המוסיקה‬ ‫של‬ ‫המטרה‬ ‫כשקהל‬
‫של‬ ‫ההכנסה‬ ‫מקורות‬ ‫קיטון‬ ‫לצד‬ ‫פיראטית‬ ‫צריכה‬ ‫של‬ ‫הגובר‬
‫היש‬ ‫המוסיקלית‬ ‫היצירה‬ ‫לקיום‬ ‫ממשית‬ ‫סכנה‬ ‫מהווים‬ ‫האמנים‬‫־‬
.‫הכנסה‬ ‫מקורות‬ ‫ללא‬ ‫לשרוד‬ ‫תוכל‬ ‫שלא‬ ‫ראלית‬
‫בהרגלי‬ ‫מהשינויים‬ :‫סיבות‬ ‫של‬ ‫משורה‬ ‫נובעת‬ ‫בהכנסות‬ ‫ההקטנה‬
-‫(“יו‬ ‫ברשת‬ ‫זר‬ ‫מוסיקלי‬ ‫תוכן‬ ‫לצריכת‬ ‫והמעבר‬ ‫הגלובליזציה‬ ,‫הצריכה‬
,‫(רב-ערוצי‬ ‫השידור‬ ‫מגופי‬ ‫בתמלוגים‬ ‫חמורה‬ ‫לפגיעה‬ ‫ועד‬ )‫וכו׳‬ ”‫טיוב‬
‫וסובלים‬ ‫דומות‬ ‫מסיבות‬ ‫נפגעים‬ ‫עצמם‬ ‫שהם‬ ,)‫מסחרית‬ ‫טלוויזיה‬
.‫ועוד‬ ‫פייסבוק‬ ‫גוגל‬ ‫ע״י‬ ‫הפרסום‬ ‫מעוגת‬ ‫והולכת‬ ‫גוברת‬ ‫מנגיסה‬
‫ברדיו‬ ‫התוכן‬ ‫שוק‬ ‫הכנסות‬ ‫היקף‬ ‫כשיורד‬ :‫אחת‬ ‫אקולוגית‬ ‫מערכת‬ ‫זוהי‬
‫מוסיקלי‬ ‫בתוכן‬ ‫זכויות‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫ההכנסות‬ ‫היקף‬ ‫יורד‬ - ‫ובטלוויזיה‬
.‫בשידורים‬ ‫שמשולבים‬
‫גלובליזציה‬
‫פיראטיות‬
‫שידור‬ ‫גופי‬
‫לצריכת‬ ‫מעבר‬
‫(בעיקר‬ ‫מוסיקה‬
:‫ברשת‬ )‫לועזית‬
”‫“יו-טיוב‬
‫רדיו‬ ‫וערוצי‬
‫אינטרנטי‬
‫בנפח‬ ‫גדולה‬ ‫ירידה‬
‫ברדיו‬ ‫הפרסום‬
‫בשל‬ ‫ובטלוויזיה‬
‫ופייסבוק‬ ‫גוגל‬
‫פוחת‬ ‫שימוש‬ =
‫ירידה‬ = ‫במוסיקה‬
‫בתמלוגים‬
‫פיראטיות‬ ‫הורדות‬
‫וירידה‬ ‫קבוע‬ ‫כהרגל‬
‫ברכישת‬ ‫גדולה‬
‫דיסקים‬
‫עסק‬ ‫של‬ ‫משיווק‬ ‫חלק‬ ‫היא‬ ‫מוסיקה‬
‫במסעדות‬ ,‫מסחריים‬ ‫באירועים‬ ‫רקע‬ ‫פלייליסט‬ ,‫לפרסומות‬ ‫ג׳ינגלים‬
‫קבלה‬ ‫חדרי‬ ‫ואפילו‬ ‫מספרות‬ ,‫חנויות‬ ,‫אירועים‬ ‫אולמות‬ ,‫קפה‬ ‫ובתי‬
:‫עסקים‬ ‫של‬ ‫להצלחה‬ ‫קריטיים‬ ‫היום‬ ‫הם‬ - ‫במרפאות‬
‫מייצרת‬ 0 ‫ארוכה‬ ‫המתנה‬ ‫הדורשים‬ ‫בעסקים‬ ‫קהל‬ ‫להחזיק‬ ‫מאפשרת‬ 0
‫(וכך‬ ‫במקום‬ ‫השהייה‬ ‫זמן‬ ‫את‬ ‫מאריכה‬ 0 ‫מוצרים‬ ‫לרכישת‬ ‫מפתה‬ ‫אוירה‬
‫על‬ ‫מסויימים‬ ‫למקומות‬ ‫העדפה‬ ‫מייצרת‬ ‫ואפילו‬ 0 )‫יותר‬ ‫לקנות‬ ‫גורמת‬
.‫אחרים‬ ‫מקומות‬
‫גם‬ ‫וזו‬ .‫עסק‬ ‫כל‬ .‫עסק‬ ‫של‬ ‫ממיתוג‬ ‫לחלק‬ ‫הפכה‬ ‫שמוסיקה‬ ‫הסיבה‬ ‫זו‬
‫מוסיקלי‬ ‫פלייליסט‬ ‫ביצירת‬ ‫המתמחות‬ ‫רבות‬ ‫חברות‬ ‫שקמו‬ ‫הסיבה‬
‫השיווקית‬ ‫מהתכנית‬ ‫וכחלק‬ ‫שלהם‬ ‫מהמיתוג‬ ‫כחלק‬ ,‫לעסקים‬ ‫מותאם‬
.‫לעסקים‬ ‫כסף‬ ‫עושה‬ ‫מוסיקה‬ ‫כי‬ .‫שלהם‬
‫מוסיקה‬
‫אמנות‬ ‫היא‬
‫שמייצרת‬
‫כלכלי‬ ‫ערך‬
3
‫ארוך‬ ‫המתנה‬ ‫זמן‬ ‫על‬ ‫מקלה‬
‫לקניות‬ ‫מפתה‬
‫העסק‬ ‫במקום‬ ‫הזמן‬ ‫את‬ ‫מאריכה‬
‫לקוחות‬ ‫מביאה‬
5
6
‫ומשמשת‬ ‫העסק‬ ‫ממיתוג‬ ‫חלק‬ ‫מהווה‬ ‫העסק‬ ‫במקום‬ ‫מוסיקה‬ ‫השמעת‬
.‫קטנים‬ ‫בעסקים‬ ‫בעיקר‬ .‫מכירות‬ ‫להגדלת‬ ‫שיווקי‬ ‫כלי‬
‫המוסיקה‬ ‫חשיבות‬ ,‫העסק‬ ‫בית‬ ‫גודל‬ ‫על‬ ‫מתבסס‬ :‫התמלוגים‬ ‫חישוב‬
‫בבתי‬ ,‫המקום‬ ‫של‬ ‫ולהעדפה‬ ‫למיתוג‬ ‫קריטית‬ - ‫(בפאבים‬ ‫העסק‬ ‫לבית‬
‫למכירות‬ ‫קריטית‬ - ‫בגדים‬ ‫בחנויות‬ ,‫במקום‬ ‫לשהיה‬ ‫קריטית‬ - ‫קפה‬
.‫במקום‬ ‫המתארחים‬ ‫או‬ ‫הקונים‬ ‫ציבור‬ ‫וכמות‬ ,)‫וכו׳‬
‫שקלים‬ ‫למאות‬ ,‫שקלים‬ ‫עשרות‬ ‫בין‬ ‫נע‬ ‫התמלוגים‬ ‫סכום‬ ‫מקרה‬ ‫ובכל‬
.‫למעלה‬ ‫המופיעים‬ ‫הקריטריונים‬ ‫ושאר‬ ‫העסק‬ ‫גודל‬ ‫לפי‬ ‫כאמור‬ ,‫לחודש‬
‫על‬ ‫התשלום‬
‫המוסיקה‬
‫יחסית‬ ‫נמוך‬
‫העסקי‬ ‫לערך‬
‫שהיא‬
‫מייצרת‬
4
‫מוסיקה‬ ‫גם‬ ‫ויש‬
:‫חינמית‬
‫ליוצרים‬ ‫תגמולים‬ ‫לשלם‬ ‫יכולים‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫רוצים‬ ‫שלא‬ ‫עסקים‬
‫דומיין״‬ ‫״פאבליק‬ ‫אתרי‬ ‫האינטרנט‬ ‫ברשת‬ ‫נמצאים‬ ‫לרשותם‬ -
.‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫ללא‬ ‫ושירים‬ ‫מוסיקה‬ ,‫סאונד‬ ‫קבצי‬ ‫המכילים‬
7
‫קפה‬ ‫בית‬
)‫ישיבה‬ ‫מקומות‬ 20 ‫(עד‬
.‫לחודש‬ ‫ש״ח‬ 135 = ‫לשנה‬ ‫ש״ח‬ 1,606
‫קפה‬ ‫כוסות‬ 10-‫כ‬ ‫של‬ ‫חודשי‬ ‫מחיר‬
‫ליום‬ ‫קפה‬ ‫כוס‬ 1/3 ‫או‬
‫פאב‬
)‫ישיבה‬ ‫מקומות‬ 20 ‫(עד‬
.‫לחודש‬ ‫ש״ח‬ 258 = ‫לשנה‬ ‫ש״ח‬ 3,105
‫בירה‬ ‫כוסות‬ 10-‫כ‬ ‫של‬ ‫חודשי‬ ‫מחיר‬
‫ליום‬ ‫בירה‬ ‫כוס‬ 1/3 ‫או‬
‫מספרה‬
)‫עמדות‬ 3 ‫(עד‬
.‫לחודש‬ ‫ש״ח‬ 85 = ‫לשנה‬ ‫ש״ח‬ 1,023
‫נשים‬ ‫מתספורת‬ ‫פחות‬ ‫של‬ ‫חודשי‬ ‫מחיר‬
)80-200 ‫בין‬ ‫נעים‬ ‫(המחירים‬
‫לחוגים‬ ‫סטודיו‬ / ‫כושר‬ ‫מכון‬
)‫מתאמנים‬ 25 ‫עד‬ ‫(אולם‬
.‫לחודש‬ ‫ש״ח‬ 137 = ‫לשנה‬ ‫ש״ח‬ 1,644
‫כושר‬ ‫למכון‬ ‫חודשי‬ ‫מנוי‬ ‫של‬ ‫מחיר‬
)100-250 ‫בין‬ ‫נעים‬ ‫(המחירים‬
‫גובה‬
‫תמלוגים‬
:‫לדוגמא‬
10
10
1
1
8
‫ההפקה‬
‫ויקרה‬ ‫ארוכה‬
‫דורש‬ ‫חדש‬ ‫ואלבום‬ ‫שיר‬ ‫כל‬ .‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫היא‬ ‫ולכן‬ ‫אמנות‬ ‫היא‬ ‫מוסיקה‬
‫הכל‬ ,‫שמשכפלים‬ ‫תבנית‬ ‫אין‬ .‫הארוך‬ ‫היצירה‬ ‫תהליך‬ ‫את‬ ‫מהתחלה‬ ‫לעבור‬
.‫מזל‬ ‫הרבה‬ ‫ו...על‬ ‫והזמר‬ ‫והמלחין‬ ‫המשורר‬ ‫ויכולות‬ ‫כשרון‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬
‫אבל‬ ‫אחיד‬ ‫זמן‬ ‫פרק‬ ‫לאמוד‬ ‫קשה‬ .‫ומורכב‬ ‫ארוך‬ ‫תקליט‬ ‫הפקת‬ ‫תהליך‬
‫מרובות‬ ‫העבודה‬ ‫שעות‬ .‫יותר‬ ‫אף‬ ‫ולעתים‬ ‫שנים‬ 2-3 ‫בין‬ ‫ינוע‬ ‫ככלל‬
‫כדי‬ ‫שעות‬ ‫מאות‬ ‫עד‬ ‫לעיתים‬ ‫שמשקיע‬ ‫מהיוצר/מלחין‬ ‫החל‬ :‫ביותר‬
:‫האלבום‬ ‫להקלטת‬ ‫ומורכב‬ ‫ארוך‬ ‫תהליך‬ ‫מתחיל‬ ‫ואז‬ ,‫ליצירה‬ ‫להגיע‬
,‫גימור‬ ,‫פוסט-פרודקשן‬ ,‫ועריכה‬ ‫הפקה‬ ,)‫(חוזרות‬ ‫הקלטות‬ ,‫חזרה‬
.‫ועוד‬ ‫ויזואליים‬ ‫היבטים‬
‫התקליטים‬ ‫חברת‬ ‫ואז‬ ‫מהתוצר‬ ‫מרוצה‬ ‫לא‬ ‫האמן‬ ,‫מהמקרים‬ ‫בחלק‬
.‫מחדש‬ ‫השלבים‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫ולבצע‬ ”‫לאחור‬ ‫“לחזור‬ ‫נדרשת‬
‫ת‬‫ו‬‫ר‬‫ז‬‫ח‬
)‫ת‬‫ו‬‫ר‬‫ז‬‫ו‬‫ח‬(‫ת‬‫ו‬‫ט‬‫ל‬‫ק‬‫ה‬‫ה‬‫כ‬‫י‬‫ר‬‫ע‬‫ו‬‫ה‬‫ק‬‫פ‬‫ה‬
‫ן‬‫ש‬
‫ק‬‫ד‬‫ו‬‫ר‬‫פ‬‫ט‬‫ס‬‫ו‬‫פ‬
‫ר‬‫ו‬‫מ‬‫י‬‫ג‬
‫ם‬‫י‬‫ל‬‫א‬‫ו‬‫ז‬‫י‬‫ו‬ ‫ם‬‫י‬‫ט‬‫ב‬‫י‬‫ה‬
‫ה‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫י‬
‫ה‬
‫ב‬‫ל‬‫ש‬
.‫חודשים‬ ‫כמה‬ ‫ונמשך‬ ”‫וטעייה‬ ‫ב”ניסוי‬ ‫גם‬ ‫כרוך‬ ‫מהשלבים‬ ‫אחד‬ ‫כל‬
2-3
‫שנים‬
‫הפקה‬ ‫זמן‬
‫תקליט‬ ‫של‬
5
9
‫תקליט‬ ‫אין‬ ‫שבלעדיה‬ ‫החוליה‬ - ‫המפיק‬
‫זה‬ ‫ואת‬ ,‫ההפקה‬ ‫הוא‬ ‫תקליט‬ ‫בהוצאת‬ ‫העיקרי‬ ‫החלק‬ ‫שראינו‬ ‫כפי‬
:‫התחומים‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫האמון‬ ‫המקצוע‬ ‫איש‬ ‫הוא‬ .‫המפיק‬ ‫עושה‬
‫הוא‬ .‫לזמר‬ ‫שניהם‬ ‫ובין‬ ‫למלחין‬ ‫הכותב‬ ‫בין‬ )‫המקרים‬ ‫(ברוב‬ ‫המחבר‬ ‫הוא‬
‫התקליט‬ ‫של‬ ‫הגימור‬ ‫על‬ ,‫הקלטות‬ ‫ועל‬ ‫חזרות‬ ‫על‬ ,‫אולפן‬ ‫על‬ ‫שסוגר‬ ‫זה‬
.‫ההופעות‬ ‫ועל‬ ,‫ולחנויות‬ ‫השידור‬ ‫לרשתות‬ ‫ההעברה‬ ,‫ההפצה‬ ‫על‬ ‫וגם‬
‫ומתי‬ ‫השני‬ ‫את‬ ‫ומתי‬ ‫ראשון‬ ‫סינגל‬ ‫לשחרר‬ ‫נכון‬ ‫מתי‬ ‫שיודע‬ ‫זה‬ ‫הוא‬
.‫ההופעות‬ ‫בסבב‬ ‫להתחיל‬
‫המקרים‬ ‫וברוב‬ ‫המוסיקלית‬ ‫היצירה‬ ‫להוצאת‬ ‫המפתח‬ ‫איש‬ ‫הוא‬ ‫המפיק‬
.‫להצלחתה‬ ‫גם‬
‫חיבור‬
‫היוצרים‬ ‫בין‬
‫ארגון‬
‫חזרות‬
‫ארגון‬
‫ופיקוח‬
‫הקלטות‬
‫הפקת‬
‫התקליט‬
‫הוצאת‬
‫סינגל‬
‫פיקוח‬
‫יח״צ‬
‫תיזמון‬
‫הופעות‬
‫קידום‬
‫המפיק‬
:‫כבד‬ ‫כלכלי‬ ‫הימור‬ ‫היא‬ ‫עצמה‬ ‫ההפקה‬
‫מכיסו‬ ‫יוצא‬ ‫הגבוה‬ ‫ההפקה‬ ‫מחיר‬ .‫מצליח‬ 1 ‫שיוצאים‬ ‫תקליטים‬ 10 ‫מתוך‬
.‫המפיק‬ ‫של‬
10
‫האמנים‬ ‫של‬ ‫הפנסיה‬ - ‫תמלוגים‬
‫ביטחון‬ ‫של‬ ‫ניכר‬ ‫בחוסר‬ ‫הכרוך‬ ,‫סיכון‬ ‫עתיר‬ ‫מקצוע‬ ‫זה‬ ‫מוסיקאי‬ ‫להיות‬
:‫תעסוקתי‬
‫בהן‬ ‫ניכרות‬ ‫תקופות‬ ‫ישנן‬ 0 ‫קבועה‬ ‫משכורת‬ ‫מקבל‬ ‫לא‬ ‫המוסיקאי‬ 0
‫לחיות‬ ‫נדרש‬ ‫הוא‬ ‫ואז‬ )‫(הבא‬ ‫היצירתי‬ ‫לתהליך‬ ‫זמנו‬ ‫את‬ ‫מקדיש‬ ‫הוא‬
‫הינה‬ ‫הגדול‬ ‫ברובה‬ ‫המוסיקה‬ ‫בתחום‬ ‫הפרנסה‬ 0 ‫העבר‬ ‫מחסכונות‬
‫של‬ ”‫השנים‬ ‫“חלון‬ ‫אז‬ ‫וגם‬ ,‫חדש‬ ‫אלבום‬ ‫יציאת‬ ‫עם‬ ‫הופעות‬ ‫של‬ ”‫“בגלים‬
.‫מוגבל‬ ‫הינו‬ ‫האמן‬
.”‫קבועה‬ ‫“גחלת‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫שמצליחים‬ ‫אמנים‬ ‫מאוד‬ ‫מעט‬ ‫יש‬
‫הן‬ )‫ברדיו/שידורים‬ ‫השמעה‬ ‫(בגין‬ ‫מתמלוגים‬ ‫שההכנסות‬ ‫הסיבות‬ ‫אלו‬
‫הכנסה‬ ‫של‬ ‫מסוים‬ ‫תזרים‬ ‫להבטיח‬ ‫שיכול‬ ‫יחיד‬ ‫כמעט‬ ‫הכנסה‬ ‫מקור‬
‫הללו‬ ‫לתמלוגים‬ ‫קוראים‬ ‫בכדי‬ ‫לא‬ .‫ותיקים‬ ‫לאמנים‬ ‫ובפרט‬ ‫שנים‬ ‫לאורך‬
.”‫האמן‬ ‫של‬ ‫“הפנסיה‬
‫להתפרנס‬ ‫כדי‬ ‫לאמנים‬ ‫הכרחיים‬ ‫אבל‬ ‫מספיקים‬ ‫שאינם‬ ‫סכומים‬ ‫אלה‬
.‫הבוגרות‬ ‫שנותיהם‬ ‫ולקראת‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫בכבוד‬
‫שבין‬ ”‫הזמן‬ ‫ב”חלונות‬ ‫מתפרנס‬ ‫האמן‬ ‫שמהם‬ ‫הסכומים‬ ‫גם‬ ‫הם‬ ‫אלה‬
.‫לאחרת‬ ‫אחת‬ ‫הופעות‬ ‫עונת‬ ‫בין‬ ‫או‬ ‫תקליטים‬ ‫של‬ ‫הוצאות‬
‫הופעות‬
‫תקליטים‬ ‫מכירת‬‫ברדיו‬ ‫השמעות‬
‫תמלוגים‬
‫השתכרות‬ ‫אפשרויות‬
‫של‬
‫מוסיקלי‬ ‫יוצר‬
‫ם‬‫י‬‫נ‬‫מ‬‫א‬‫ל‬ ‫ם‬‫י‬‫י‬‫ק‬ ‫א‬‫ל‬
‫ם‬‫י‬‫ח‬‫כ‬‫ש‬‫נ‬ ‫ו‬‫א‬ ‫ם‬‫י‬‫ר‬‫ג‬‫ו‬‫ב‬‫מ‬
‫ל‬‫ל‬‫ג‬‫ב‬ ‫ם‬‫י‬‫י‬‫ק‬ ‫א‬‫ל‬ ‫ט‬‫ע‬‫מ‬‫כ‬
‫ת‬‫ו‬‫י‬‫ט‬‫ר‬‫י‬‫פ‬‫ה‬ ‫ת‬‫ו‬‫ד‬‫ר‬‫ו‬‫ה‬‫ה‬‫ט‬‫ס‬‫י‬‫ל‬‫י‬‫י‬‫ל‬‫פ‬‫ה‬ ‫ת‬‫ט‬‫י‬‫ש‬
‫ם‬‫י‬‫ק‬‫י‬‫ת‬‫ו‬ ‫ם‬‫י‬‫נ‬‫מ‬‫א‬‫ב‬ ‫ת‬‫ע‬‫ג‬‫ו‬‫פ‬
‫ם‬‫י‬‫ל‬‫י‬‫ח‬‫ת‬‫מ‬ ‫ו‬‫א‬
11
‫מוסיקאי‬ ‫גם‬
‫עסק‬ ‫הוא‬
‫קטן‬ 670%-‫כ‬ ‫מהווים‬ ‫והקטנים‬ ‫הזעירים‬ ‫העסקים‬ OECD‫ה‬ ‫דו״חות‬ ‫עפ״י‬
‫משק‬ ‫של‬ ‫בתנאים‬ ‫להתחרות‬ ‫מתקשים‬ ‫והם‬ ‫בישראל‬ ‫העסקים‬ ‫מכמות‬
.‫עליהם‬ ‫להגן‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ‫ולכן‬ ,‫ריכוזי‬
‫שלו‬ ‫השנתי‬ ‫העסקאות‬ ‫שמחזור‬ ‫או‬ ‫עובדים‬ 5 ‫עד‬ ‫מעסיק‬ :‫זעיר‬ ‫עסק‬ [
] ‫ש״ח‬ ‫מיליון‬ 2 ‫על‬ ‫עולה‬ ‫אינו‬
‫קטנים‬ ‫עסקים‬ ‫הם‬ ‫בישראל‬ ‫המוסיקליים‬ ‫מהיוצרים‬ 95%
.‫עליהם‬ ‫להגן‬ ‫וחובה‬ ‫זעירים‬ ‫או‬
‫מלחינים‬
‫כותבים‬ ‫ו/או‬
‫מ‬ ‫למעלה‬
5000
‫מ‬ ‫למעלה‬
200 ‫אלפים‬
‫מבצעים‬ ‫יוצרים‬
‫יוצרים‬
‫מפיקים‬ ‫שהם‬
.‫המכרזים‬ ‫בחוק‬ ‫כהגדרתו‬ ”‫זעיר‬ ‫“עסק‬ ‫הגדרת‬ ‫תחת‬ ‫נכנסים‬ ‫אלו‬ ‫כל‬
95%-‫כ‬
‫בישראל‬ ‫המוסיקלים‬ ‫מהיוצרים‬
‫קטן‬ ‫או‬ ‫זעיר‬ ‫כעסק‬ ‫עובדים‬
‫בע”מ‬ ‫וקלטות‬ ‫לתקליטים‬ ‫הישראלית‬ ‫הפדרציה‬
International Federation of-‫ה‬ ,IFPI-‫ה‬ ‫של‬ ‫הישראלי‬ ‫הסניף‬ ‫היא‬
‫התקליטים‬ ‫לתעשיית‬ ‫היציג‬ ‫הארגון‬ - the Phonographic Industry
.‫מדינות‬ 80-‫מ‬ ‫תקליטים‬ ‫מפיקי‬ 1500-‫כ‬ ‫מאוגדים‬ ‫בו‬ ,‫בעולם‬
,‫המייצגים‬ ,‫ישראליים‬ ‫תקליטים‬ ‫ומפיקי‬ ‫חברות‬ ‫חברים‬ ‫בפדרציה‬
‫מר‬ ‫את‬ ‫גם‬ ,‫על-ידם‬ ‫המנוהל‬ ‫הישראלי‬ ‫התקליטים‬ ‫רפרטואר‬ ‫לצד‬‫־‬
.‫הזרים‬ ‫התקליטים‬ ‫ומפיקים‬ ‫חברות‬ ‫בית‬
‫עסקיים‬ ‫להגבלים‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫על-ידי‬ ‫אושרה‬ ‫הפדרציה‬ ‫פעילות‬
.‫לפעילותה‬ ‫תנאים‬ ‫שקבע‬
:‫הפדרציה‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫תחומי‬
‫אשר‬ ‫תקליטים‬ ‫של‬ ‫ושידור‬ ‫פומבית‬ ‫להשמעה‬ ‫רישיונות‬ ‫מתן‬ 0
.‫הפדרציה‬ ‫על-ידי‬ ‫מנוהלות‬ ‫בהם‬ ‫היוצרים‬ ‫זכויות‬
‫הציבורית‬ ‫המודעות‬ ‫להעלאת‬ ‫וחינוכית‬ ‫הסברתית‬ ‫פעילות‬ 0
‫ומעמד‬ ‫המוסיקה‬ ‫ענף‬ ‫לקידום‬ ‫וחשיבותו‬ ‫היוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫לתחום‬
.‫בישראל‬ ‫היוצר/ת‬
,‫נוספים‬ ‫ממשל‬ ‫גופי‬ ‫ובפני‬ ‫בכנסת‬ ‫המוסיקה‬ ‫תעשיית‬ ‫ייצוג‬ 0
‫התאמת‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫עם‬ ,‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫בתחום‬ ‫חקיקה‬ ‫קידום‬ ‫לרבות‬
.‫דיגיטלית‬ ‫לסביבה‬ ‫המעבר‬ ‫דוגמת‬ ,‫טכנולוגיים‬ ‫לשינויים‬ ‫החקיקה‬
,‫ובפרט‬ ‫המוסיקה‬ ‫בתחום‬ ‫פיראטיות‬ ‫כנגד‬ ‫אכיפה‬ ‫פעילות‬ 0
.‫האינטרנט‬ ‫ברשת‬ ‫פיראטיות‬
‫הישראלית‬ ‫המוסיקה‬ ‫ותעשיית‬ ‫התקליטים‬ ‫חברות‬ ‫ייצוג‬ 0
‫בפורומים‬ ‫וכן‬ ‫המסחר‬ ‫לשכות‬ ‫ארגון‬ ‫דוגמת‬ ,‫ישראליים‬ ‫בפורומים‬
‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫של‬ ‫משותף‬ ‫לניהול‬ ‫הנוגעים‬ ‫בנושאים‬ ‫בינלאומיים‬
.‫המוסיקה‬ ‫ותעשיית‬

More Related Content

More from esty segal

Women's and Feminist Organiation in Israel - Presentation of research project
Women's and Feminist Organiation in Israel - Presentation of research projectWomen's and Feminist Organiation in Israel - Presentation of research project
Women's and Feminist Organiation in Israel - Presentation of research projectesty segal
 
2007.30.01 ועדת הפנים והגנת הסביבה - מצבם של הפליטים מדארפור
2007.30.01  ועדת הפנים והגנת הסביבה - מצבם של הפליטים מדארפור2007.30.01  ועדת הפנים והגנת הסביבה - מצבם של הפליטים מדארפור
2007.30.01 ועדת הפנים והגנת הסביבה - מצבם של הפליטים מדארפורesty segal
 
סיכום אינפוגרפי של צעדת התקווה - נשים עושות שלום
סיכום אינפוגרפי של צעדת התקווה - נשים עושות שלוםסיכום אינפוגרפי של צעדת התקווה - נשים עושות שלום
סיכום אינפוגרפי של צעדת התקווה - נשים עושות שלוםesty segal
 
תקציר התוכנית הציבורית למשק הגז הישראלי
תקציר התוכנית הציבורית למשק הגז הישראליתקציר התוכנית הציבורית למשק הגז הישראלי
תקציר התוכנית הציבורית למשק הגז הישראליesty segal
 
אנרגיה חדשה לישראל
אנרגיה חדשה לישראלאנרגיה חדשה לישראל
אנרגיה חדשה לישראלesty segal
 
2015 - דו"ח שנתי נובל אנרג'י
2015 - דו"ח שנתי נובל אנרג'י2015 - דו"ח שנתי נובל אנרג'י
2015 - דו"ח שנתי נובל אנרג'יesty segal
 
רבעון 4 2015 - נובל אנרג'י
רבעון 4 2015 - נובל אנרג'ירבעון 4 2015 - נובל אנרג'י
רבעון 4 2015 - נובל אנרג'יesty segal
 
תצהיר נתניהו לבג"צ הגז
תצהיר נתניהו לבג"צ הגזתצהיר נתניהו לבג"צ הגז
תצהיר נתניהו לבג"צ הגזesty segal
 
אלה תולדות הגז הישראלי - טיימליין
אלה תולדות הגז הישראלי - טיימלייןאלה תולדות הגז הישראלי - טיימליין
אלה תולדות הגז הישראלי - טיימלייןesty segal
 
פרוטקול ועדת הפנים בנושא הבאת עובדים זרים מסין 14.7.14
פרוטקול ועדת הפנים בנושא הבאת עובדים זרים מסין 14.7.14פרוטקול ועדת הפנים בנושא הבאת עובדים זרים מסין 14.7.14
פרוטקול ועדת הפנים בנושא הבאת עובדים זרים מסין 14.7.14esty segal
 
פרוטוקול ועדת הפנים 15.7.13
פרוטוקול ועדת הפנים 15.7.13פרוטוקול ועדת הפנים 15.7.13
פרוטוקול ועדת הפנים 15.7.13esty segal
 
הצעת חוק מירי רגב
הצעת חוק מירי רגבהצעת חוק מירי רגב
הצעת חוק מירי רגבesty segal
 
דו"ח ד"ר סיניה נתניהו וד"ר שלמה ולד על יצוא הגז
דו"ח ד"ר סיניה נתניהו וד"ר שלמה ולד על יצוא הגזדו"ח ד"ר סיניה נתניהו וד"ר שלמה ולד על יצוא הגז
דו"ח ד"ר סיניה נתניהו וד"ר שלמה ולד על יצוא הגזesty segal
 
התנגדות המשרד להגנת הסביבה לייצוא הגז בוועדת צמח
התנגדות המשרד להגנת הסביבה לייצוא הגז בוועדת צמחהתנגדות המשרד להגנת הסביבה לייצוא הגז בוועדת צמח
התנגדות המשרד להגנת הסביבה לייצוא הגז בוועדת צמחesty segal
 
דו"ח מבקר המדינה על הגז -2013
דו"ח מבקר המדינה על הגז -2013דו"ח מבקר המדינה על הגז -2013
דו"ח מבקר המדינה על הגז -2013esty segal
 
דוח שראל היקף יצוא מומלץ ממאגר הגז לויתן
דוח שראל היקף יצוא מומלץ ממאגר הגז לויתןדוח שראל היקף יצוא מומלץ ממאגר הגז לויתן
דוח שראל היקף יצוא מומלץ ממאגר הגז לויתןesty segal
 
הערות עמותת צלול למתווה הגז
הערות עמותת צלול למתווה הגזהערות עמותת צלול למתווה הגז
הערות עמותת צלול למתווה הגזesty segal
 
מתווה הגז גרסת 13 באוגוסט 2015
מתווה הגז גרסת 13 באוגוסט 2015מתווה הגז גרסת 13 באוגוסט 2015
מתווה הגז גרסת 13 באוגוסט 2015esty segal
 
טיוטת מתווה הגז (1)
טיוטת מתווה הגז (1)טיוטת מתווה הגז (1)
טיוטת מתווה הגז (1)esty segal
 

More from esty segal (20)

Women's and Feminist Organiation in Israel - Presentation of research project
Women's and Feminist Organiation in Israel - Presentation of research projectWomen's and Feminist Organiation in Israel - Presentation of research project
Women's and Feminist Organiation in Israel - Presentation of research project
 
2007.30.01 ועדת הפנים והגנת הסביבה - מצבם של הפליטים מדארפור
2007.30.01  ועדת הפנים והגנת הסביבה - מצבם של הפליטים מדארפור2007.30.01  ועדת הפנים והגנת הסביבה - מצבם של הפליטים מדארפור
2007.30.01 ועדת הפנים והגנת הסביבה - מצבם של הפליטים מדארפור
 
88 fm
88 fm88 fm
88 fm
 
סיכום אינפוגרפי של צעדת התקווה - נשים עושות שלום
סיכום אינפוגרפי של צעדת התקווה - נשים עושות שלוםסיכום אינפוגרפי של צעדת התקווה - נשים עושות שלום
סיכום אינפוגרפי של צעדת התקווה - נשים עושות שלום
 
תקציר התוכנית הציבורית למשק הגז הישראלי
תקציר התוכנית הציבורית למשק הגז הישראליתקציר התוכנית הציבורית למשק הגז הישראלי
תקציר התוכנית הציבורית למשק הגז הישראלי
 
אנרגיה חדשה לישראל
אנרגיה חדשה לישראלאנרגיה חדשה לישראל
אנרגיה חדשה לישראל
 
2015 - דו"ח שנתי נובל אנרג'י
2015 - דו"ח שנתי נובל אנרג'י2015 - דו"ח שנתי נובל אנרג'י
2015 - דו"ח שנתי נובל אנרג'י
 
רבעון 4 2015 - נובל אנרג'י
רבעון 4 2015 - נובל אנרג'ירבעון 4 2015 - נובל אנרג'י
רבעון 4 2015 - נובל אנרג'י
 
תצהיר נתניהו לבג"צ הגז
תצהיר נתניהו לבג"צ הגזתצהיר נתניהו לבג"צ הגז
תצהיר נתניהו לבג"צ הגז
 
אלה תולדות הגז הישראלי - טיימליין
אלה תולדות הגז הישראלי - טיימלייןאלה תולדות הגז הישראלי - טיימליין
אלה תולדות הגז הישראלי - טיימליין
 
פרוטקול ועדת הפנים בנושא הבאת עובדים זרים מסין 14.7.14
פרוטקול ועדת הפנים בנושא הבאת עובדים זרים מסין 14.7.14פרוטקול ועדת הפנים בנושא הבאת עובדים זרים מסין 14.7.14
פרוטקול ועדת הפנים בנושא הבאת עובדים זרים מסין 14.7.14
 
פרוטוקול ועדת הפנים 15.7.13
פרוטוקול ועדת הפנים 15.7.13פרוטוקול ועדת הפנים 15.7.13
פרוטוקול ועדת הפנים 15.7.13
 
הצעת חוק מירי רגב
הצעת חוק מירי רגבהצעת חוק מירי רגב
הצעת חוק מירי רגב
 
דו"ח ד"ר סיניה נתניהו וד"ר שלמה ולד על יצוא הגז
דו"ח ד"ר סיניה נתניהו וד"ר שלמה ולד על יצוא הגזדו"ח ד"ר סיניה נתניהו וד"ר שלמה ולד על יצוא הגז
דו"ח ד"ר סיניה נתניהו וד"ר שלמה ולד על יצוא הגז
 
התנגדות המשרד להגנת הסביבה לייצוא הגז בוועדת צמח
התנגדות המשרד להגנת הסביבה לייצוא הגז בוועדת צמחהתנגדות המשרד להגנת הסביבה לייצוא הגז בוועדת צמח
התנגדות המשרד להגנת הסביבה לייצוא הגז בוועדת צמח
 
דו"ח מבקר המדינה על הגז -2013
דו"ח מבקר המדינה על הגז -2013דו"ח מבקר המדינה על הגז -2013
דו"ח מבקר המדינה על הגז -2013
 
דוח שראל היקף יצוא מומלץ ממאגר הגז לויתן
דוח שראל היקף יצוא מומלץ ממאגר הגז לויתןדוח שראל היקף יצוא מומלץ ממאגר הגז לויתן
דוח שראל היקף יצוא מומלץ ממאגר הגז לויתן
 
הערות עמותת צלול למתווה הגז
הערות עמותת צלול למתווה הגזהערות עמותת צלול למתווה הגז
הערות עמותת צלול למתווה הגז
 
מתווה הגז גרסת 13 באוגוסט 2015
מתווה הגז גרסת 13 באוגוסט 2015מתווה הגז גרסת 13 באוגוסט 2015
מתווה הגז גרסת 13 באוגוסט 2015
 
טיוטת מתווה הגז (1)
טיוטת מתווה הגז (1)טיוטת מתווה הגז (1)
טיוטת מתווה הגז (1)
 

ענף המוסיקה בישראל

 • 2. ‫בהכרזת‬ ‫״התקווה״‬ ‫לצלילי‬ ‫ובהתרגשות‬ ‫בגאווה‬ ‫פעימה‬ ‫מחסירה‬ ‫מדינה‬ ‫או‬ ,‫נובל‬ ‫פרס‬ ‫בחלוקת‬ ,‫האולימפיים‬ ‫במשחקים‬ ‫ישראלי‬ ‫מנצח‬ ‫שם‬ ‫דמעה‬ ‫מוחה‬ ‫שלם‬ ‫עם‬ .‫לאומיים‬ ‫בין‬ ‫בפסטיבלים‬ ‫קולנוע‬ ‫פרסי‬ ‫בחלוקת‬ .‫רבין‬ ‫רצח‬ ‫לאחר‬ ‫האבל‬ ‫בשבוע‬ ‫לך״‬ ‫לבכות‬ ‫הולך‬ ‫״אני‬ ‫לצלילי‬ ‫מרסקים‬ ‫עצב‬ ‫ושירי‬ ‫נופלים‬ ‫שירי‬ ‫של‬ ‫שעות‬ 24 ‫זכרון‬ ‫יום‬ ‫בכל‬ ‫שנה‬ 70 ‫השירים‬ ‫עם‬ ‫מזוהה‬ ‫לו‬ ‫המיוחד‬ ‫והיום‬ ‫השואה‬ ‫זכרון‬ ‫גם‬ .‫הלב‬ ‫את‬ ‫לנו‬ .‫העצמאות‬ ‫ביום‬ ‫בציבור‬ ‫לשירה‬ ‫לכיכרות‬ ‫נוהרים‬ ‫המונים‬ .‫האופייניים‬ ‫של‬ ‫הברזל‬ ‫צאן‬ ‫מנכסי‬ )‫(לפחות‬ ‫אחד‬ ‫של‬ ‫שיר‬ ‫ללא‬ ‫ממלכתי‬ ‫טקס‬ ‫אין‬ .‫הישראלית‬ ‫התרבות‬ ‫לוחמי‬ ,‫השפתיים‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫בלב‬ ‫זהב״‬ ‫של‬ ‫״ירושלים‬ ‫עם‬ ‫יצאו‬ ‫הימים‬ ‫לששת‬ ‫הגיעו‬ ‫הצבאיות‬ ‫כשהלהקות‬ ‫הקשים‬ ‫ברגעים‬ ‫עידוד‬ ‫שאבו‬ ‫כיפור‬ ‫יום‬ .‫הקרבות‬ ‫ללב‬ ‫אותנו‬ ‫מלווים‬ .‫וברע‬ ‫בטוב‬ .‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫הם‬ ‫הישראלים‬ ‫השירים‬ .‫שלנו‬ ‫לאומיים‬ ‫והכי‬ ‫ממלכתיים‬ ‫הכי‬ ‫ברגעים‬ .‫ישראל‬ ‫היא‬ - ‫ישראלית‬ ‫מוסיקה‬ ‫כי‬ ‫הישראלית‬ ‫המוסיקה‬ ‫את‬ ‫אבל‬ ‫העברית‬ ‫דוברי‬ ‫מיליון‬ 9 ‫רק‬ ‫צורכים‬ )‫בעולם‬ ‫כיום‬ ‫שחיים‬ ‫אנשים‬ ‫מיליארד‬ 7.6 ‫(מתוך‬ ‫מוסיקה‬ ‫הקול‬ ‫פס‬ ‫היא‬ ‫חיינו‬ ‫של‬ 1 2
 • 3. ‫סינית‬ ‫אנגלית‬ ‫ערבית‬ ‫ספרדית‬ ‫פורטוגזית‬ ‫יפנית‬ ‫רוסית‬ ‫גרמנית‬ ‫צרפתית‬ ‫עברית‬ 9 )‫במיליונים‬ ‫(המספרים‬ .‫בעולם‬ ‫המובילות‬ ‫השפות‬ 9 ‫דוברי‬ 1,284 437 372 295 219 154 128 78.1 75.9 ‫הישראלית‬ ‫המוסיקה‬ ‫על‬ ‫והגנה‬ ‫שמירה‬ ,‫ולכן‬ ‫לאומית‬ ‫חובה‬ ‫זו‬ 3
 • 4. 4 ‫לענף‬ ‫סכנה‬ ‫המוסיקה‬ ‫הישראלי‬ 2 :‫לזכור‬ ‫חשוב‬ ‫ולא‬ ‫חוק‬ ‫אין‬ ‫הישראלית‬ ‫למוסיקה‬ ,‫לקולנוע‬ ‫בניגוד‬ ‫עליה‬ ‫שיגנו‬ ‫קרנות‬ ‫ההיקף‬ ,‫קטן‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫הישראלית‬ ‫המוסיקה‬ ‫של‬ ‫המטרה‬ ‫כשקהל‬ ‫של‬ ‫ההכנסה‬ ‫מקורות‬ ‫קיטון‬ ‫לצד‬ ‫פיראטית‬ ‫צריכה‬ ‫של‬ ‫הגובר‬ ‫היש‬ ‫המוסיקלית‬ ‫היצירה‬ ‫לקיום‬ ‫ממשית‬ ‫סכנה‬ ‫מהווים‬ ‫האמנים‬‫־‬ .‫הכנסה‬ ‫מקורות‬ ‫ללא‬ ‫לשרוד‬ ‫תוכל‬ ‫שלא‬ ‫ראלית‬ ‫בהרגלי‬ ‫מהשינויים‬ :‫סיבות‬ ‫של‬ ‫משורה‬ ‫נובעת‬ ‫בהכנסות‬ ‫ההקטנה‬ -‫(“יו‬ ‫ברשת‬ ‫זר‬ ‫מוסיקלי‬ ‫תוכן‬ ‫לצריכת‬ ‫והמעבר‬ ‫הגלובליזציה‬ ,‫הצריכה‬ ,‫(רב-ערוצי‬ ‫השידור‬ ‫מגופי‬ ‫בתמלוגים‬ ‫חמורה‬ ‫לפגיעה‬ ‫ועד‬ )‫וכו׳‬ ”‫טיוב‬ ‫וסובלים‬ ‫דומות‬ ‫מסיבות‬ ‫נפגעים‬ ‫עצמם‬ ‫שהם‬ ,)‫מסחרית‬ ‫טלוויזיה‬ .‫ועוד‬ ‫פייסבוק‬ ‫גוגל‬ ‫ע״י‬ ‫הפרסום‬ ‫מעוגת‬ ‫והולכת‬ ‫גוברת‬ ‫מנגיסה‬ ‫ברדיו‬ ‫התוכן‬ ‫שוק‬ ‫הכנסות‬ ‫היקף‬ ‫כשיורד‬ :‫אחת‬ ‫אקולוגית‬ ‫מערכת‬ ‫זוהי‬ ‫מוסיקלי‬ ‫בתוכן‬ ‫זכויות‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫ההכנסות‬ ‫היקף‬ ‫יורד‬ - ‫ובטלוויזיה‬ .‫בשידורים‬ ‫שמשולבים‬ ‫גלובליזציה‬ ‫פיראטיות‬ ‫שידור‬ ‫גופי‬ ‫לצריכת‬ ‫מעבר‬ ‫(בעיקר‬ ‫מוסיקה‬ :‫ברשת‬ )‫לועזית‬ ”‫“יו-טיוב‬ ‫רדיו‬ ‫וערוצי‬ ‫אינטרנטי‬ ‫בנפח‬ ‫גדולה‬ ‫ירידה‬ ‫ברדיו‬ ‫הפרסום‬ ‫בשל‬ ‫ובטלוויזיה‬ ‫ופייסבוק‬ ‫גוגל‬ ‫פוחת‬ ‫שימוש‬ = ‫ירידה‬ = ‫במוסיקה‬ ‫בתמלוגים‬ ‫פיראטיות‬ ‫הורדות‬ ‫וירידה‬ ‫קבוע‬ ‫כהרגל‬ ‫ברכישת‬ ‫גדולה‬ ‫דיסקים‬
 • 5. ‫עסק‬ ‫של‬ ‫משיווק‬ ‫חלק‬ ‫היא‬ ‫מוסיקה‬ ‫במסעדות‬ ,‫מסחריים‬ ‫באירועים‬ ‫רקע‬ ‫פלייליסט‬ ,‫לפרסומות‬ ‫ג׳ינגלים‬ ‫קבלה‬ ‫חדרי‬ ‫ואפילו‬ ‫מספרות‬ ,‫חנויות‬ ,‫אירועים‬ ‫אולמות‬ ,‫קפה‬ ‫ובתי‬ :‫עסקים‬ ‫של‬ ‫להצלחה‬ ‫קריטיים‬ ‫היום‬ ‫הם‬ - ‫במרפאות‬ ‫מייצרת‬ 0 ‫ארוכה‬ ‫המתנה‬ ‫הדורשים‬ ‫בעסקים‬ ‫קהל‬ ‫להחזיק‬ ‫מאפשרת‬ 0 ‫(וכך‬ ‫במקום‬ ‫השהייה‬ ‫זמן‬ ‫את‬ ‫מאריכה‬ 0 ‫מוצרים‬ ‫לרכישת‬ ‫מפתה‬ ‫אוירה‬ ‫על‬ ‫מסויימים‬ ‫למקומות‬ ‫העדפה‬ ‫מייצרת‬ ‫ואפילו‬ 0 )‫יותר‬ ‫לקנות‬ ‫גורמת‬ .‫אחרים‬ ‫מקומות‬ ‫גם‬ ‫וזו‬ .‫עסק‬ ‫כל‬ .‫עסק‬ ‫של‬ ‫ממיתוג‬ ‫לחלק‬ ‫הפכה‬ ‫שמוסיקה‬ ‫הסיבה‬ ‫זו‬ ‫מוסיקלי‬ ‫פלייליסט‬ ‫ביצירת‬ ‫המתמחות‬ ‫רבות‬ ‫חברות‬ ‫שקמו‬ ‫הסיבה‬ ‫השיווקית‬ ‫מהתכנית‬ ‫וכחלק‬ ‫שלהם‬ ‫מהמיתוג‬ ‫כחלק‬ ,‫לעסקים‬ ‫מותאם‬ .‫לעסקים‬ ‫כסף‬ ‫עושה‬ ‫מוסיקה‬ ‫כי‬ .‫שלהם‬ ‫מוסיקה‬ ‫אמנות‬ ‫היא‬ ‫שמייצרת‬ ‫כלכלי‬ ‫ערך‬ 3 ‫ארוך‬ ‫המתנה‬ ‫זמן‬ ‫על‬ ‫מקלה‬ ‫לקניות‬ ‫מפתה‬ ‫העסק‬ ‫במקום‬ ‫הזמן‬ ‫את‬ ‫מאריכה‬ ‫לקוחות‬ ‫מביאה‬ 5
 • 6. 6 ‫ומשמשת‬ ‫העסק‬ ‫ממיתוג‬ ‫חלק‬ ‫מהווה‬ ‫העסק‬ ‫במקום‬ ‫מוסיקה‬ ‫השמעת‬ .‫קטנים‬ ‫בעסקים‬ ‫בעיקר‬ .‫מכירות‬ ‫להגדלת‬ ‫שיווקי‬ ‫כלי‬ ‫המוסיקה‬ ‫חשיבות‬ ,‫העסק‬ ‫בית‬ ‫גודל‬ ‫על‬ ‫מתבסס‬ :‫התמלוגים‬ ‫חישוב‬ ‫בבתי‬ ,‫המקום‬ ‫של‬ ‫ולהעדפה‬ ‫למיתוג‬ ‫קריטית‬ - ‫(בפאבים‬ ‫העסק‬ ‫לבית‬ ‫למכירות‬ ‫קריטית‬ - ‫בגדים‬ ‫בחנויות‬ ,‫במקום‬ ‫לשהיה‬ ‫קריטית‬ - ‫קפה‬ .‫במקום‬ ‫המתארחים‬ ‫או‬ ‫הקונים‬ ‫ציבור‬ ‫וכמות‬ ,)‫וכו׳‬ ‫שקלים‬ ‫למאות‬ ,‫שקלים‬ ‫עשרות‬ ‫בין‬ ‫נע‬ ‫התמלוגים‬ ‫סכום‬ ‫מקרה‬ ‫ובכל‬ .‫למעלה‬ ‫המופיעים‬ ‫הקריטריונים‬ ‫ושאר‬ ‫העסק‬ ‫גודל‬ ‫לפי‬ ‫כאמור‬ ,‫לחודש‬ ‫על‬ ‫התשלום‬ ‫המוסיקה‬ ‫יחסית‬ ‫נמוך‬ ‫העסקי‬ ‫לערך‬ ‫שהיא‬ ‫מייצרת‬ 4 ‫מוסיקה‬ ‫גם‬ ‫ויש‬ :‫חינמית‬ ‫ליוצרים‬ ‫תגמולים‬ ‫לשלם‬ ‫יכולים‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫רוצים‬ ‫שלא‬ ‫עסקים‬ ‫דומיין״‬ ‫״פאבליק‬ ‫אתרי‬ ‫האינטרנט‬ ‫ברשת‬ ‫נמצאים‬ ‫לרשותם‬ - .‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫ללא‬ ‫ושירים‬ ‫מוסיקה‬ ,‫סאונד‬ ‫קבצי‬ ‫המכילים‬
 • 7. 7 ‫קפה‬ ‫בית‬ )‫ישיבה‬ ‫מקומות‬ 20 ‫(עד‬ .‫לחודש‬ ‫ש״ח‬ 135 = ‫לשנה‬ ‫ש״ח‬ 1,606 ‫קפה‬ ‫כוסות‬ 10-‫כ‬ ‫של‬ ‫חודשי‬ ‫מחיר‬ ‫ליום‬ ‫קפה‬ ‫כוס‬ 1/3 ‫או‬ ‫פאב‬ )‫ישיבה‬ ‫מקומות‬ 20 ‫(עד‬ .‫לחודש‬ ‫ש״ח‬ 258 = ‫לשנה‬ ‫ש״ח‬ 3,105 ‫בירה‬ ‫כוסות‬ 10-‫כ‬ ‫של‬ ‫חודשי‬ ‫מחיר‬ ‫ליום‬ ‫בירה‬ ‫כוס‬ 1/3 ‫או‬ ‫מספרה‬ )‫עמדות‬ 3 ‫(עד‬ .‫לחודש‬ ‫ש״ח‬ 85 = ‫לשנה‬ ‫ש״ח‬ 1,023 ‫נשים‬ ‫מתספורת‬ ‫פחות‬ ‫של‬ ‫חודשי‬ ‫מחיר‬ )80-200 ‫בין‬ ‫נעים‬ ‫(המחירים‬ ‫לחוגים‬ ‫סטודיו‬ / ‫כושר‬ ‫מכון‬ )‫מתאמנים‬ 25 ‫עד‬ ‫(אולם‬ .‫לחודש‬ ‫ש״ח‬ 137 = ‫לשנה‬ ‫ש״ח‬ 1,644 ‫כושר‬ ‫למכון‬ ‫חודשי‬ ‫מנוי‬ ‫של‬ ‫מחיר‬ )100-250 ‫בין‬ ‫נעים‬ ‫(המחירים‬ ‫גובה‬ ‫תמלוגים‬ :‫לדוגמא‬ 10 10 1 1
 • 8. 8 ‫ההפקה‬ ‫ויקרה‬ ‫ארוכה‬ ‫דורש‬ ‫חדש‬ ‫ואלבום‬ ‫שיר‬ ‫כל‬ .‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫היא‬ ‫ולכן‬ ‫אמנות‬ ‫היא‬ ‫מוסיקה‬ ‫הכל‬ ,‫שמשכפלים‬ ‫תבנית‬ ‫אין‬ .‫הארוך‬ ‫היצירה‬ ‫תהליך‬ ‫את‬ ‫מהתחלה‬ ‫לעבור‬ .‫מזל‬ ‫הרבה‬ ‫ו...על‬ ‫והזמר‬ ‫והמלחין‬ ‫המשורר‬ ‫ויכולות‬ ‫כשרון‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫אבל‬ ‫אחיד‬ ‫זמן‬ ‫פרק‬ ‫לאמוד‬ ‫קשה‬ .‫ומורכב‬ ‫ארוך‬ ‫תקליט‬ ‫הפקת‬ ‫תהליך‬ ‫מרובות‬ ‫העבודה‬ ‫שעות‬ .‫יותר‬ ‫אף‬ ‫ולעתים‬ ‫שנים‬ 2-3 ‫בין‬ ‫ינוע‬ ‫ככלל‬ ‫כדי‬ ‫שעות‬ ‫מאות‬ ‫עד‬ ‫לעיתים‬ ‫שמשקיע‬ ‫מהיוצר/מלחין‬ ‫החל‬ :‫ביותר‬ :‫האלבום‬ ‫להקלטת‬ ‫ומורכב‬ ‫ארוך‬ ‫תהליך‬ ‫מתחיל‬ ‫ואז‬ ,‫ליצירה‬ ‫להגיע‬ ,‫גימור‬ ,‫פוסט-פרודקשן‬ ,‫ועריכה‬ ‫הפקה‬ ,)‫(חוזרות‬ ‫הקלטות‬ ,‫חזרה‬ .‫ועוד‬ ‫ויזואליים‬ ‫היבטים‬ ‫התקליטים‬ ‫חברת‬ ‫ואז‬ ‫מהתוצר‬ ‫מרוצה‬ ‫לא‬ ‫האמן‬ ,‫מהמקרים‬ ‫בחלק‬ .‫מחדש‬ ‫השלבים‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫ולבצע‬ ”‫לאחור‬ ‫“לחזור‬ ‫נדרשת‬ ‫ת‬‫ו‬‫ר‬‫ז‬‫ח‬ )‫ת‬‫ו‬‫ר‬‫ז‬‫ו‬‫ח‬(‫ת‬‫ו‬‫ט‬‫ל‬‫ק‬‫ה‬‫ה‬‫כ‬‫י‬‫ר‬‫ע‬‫ו‬‫ה‬‫ק‬‫פ‬‫ה‬ ‫ן‬‫ש‬ ‫ק‬‫ד‬‫ו‬‫ר‬‫פ‬‫ט‬‫ס‬‫ו‬‫פ‬ ‫ר‬‫ו‬‫מ‬‫י‬‫ג‬ ‫ם‬‫י‬‫ל‬‫א‬‫ו‬‫ז‬‫י‬‫ו‬ ‫ם‬‫י‬‫ט‬‫ב‬‫י‬‫ה‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ב‬‫ל‬‫ש‬ .‫חודשים‬ ‫כמה‬ ‫ונמשך‬ ”‫וטעייה‬ ‫ב”ניסוי‬ ‫גם‬ ‫כרוך‬ ‫מהשלבים‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ 2-3 ‫שנים‬ ‫הפקה‬ ‫זמן‬ ‫תקליט‬ ‫של‬ 5
 • 9. 9 ‫תקליט‬ ‫אין‬ ‫שבלעדיה‬ ‫החוליה‬ - ‫המפיק‬ ‫זה‬ ‫ואת‬ ,‫ההפקה‬ ‫הוא‬ ‫תקליט‬ ‫בהוצאת‬ ‫העיקרי‬ ‫החלק‬ ‫שראינו‬ ‫כפי‬ :‫התחומים‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫האמון‬ ‫המקצוע‬ ‫איש‬ ‫הוא‬ .‫המפיק‬ ‫עושה‬ ‫הוא‬ .‫לזמר‬ ‫שניהם‬ ‫ובין‬ ‫למלחין‬ ‫הכותב‬ ‫בין‬ )‫המקרים‬ ‫(ברוב‬ ‫המחבר‬ ‫הוא‬ ‫התקליט‬ ‫של‬ ‫הגימור‬ ‫על‬ ,‫הקלטות‬ ‫ועל‬ ‫חזרות‬ ‫על‬ ,‫אולפן‬ ‫על‬ ‫שסוגר‬ ‫זה‬ .‫ההופעות‬ ‫ועל‬ ,‫ולחנויות‬ ‫השידור‬ ‫לרשתות‬ ‫ההעברה‬ ,‫ההפצה‬ ‫על‬ ‫וגם‬ ‫ומתי‬ ‫השני‬ ‫את‬ ‫ומתי‬ ‫ראשון‬ ‫סינגל‬ ‫לשחרר‬ ‫נכון‬ ‫מתי‬ ‫שיודע‬ ‫זה‬ ‫הוא‬ .‫ההופעות‬ ‫בסבב‬ ‫להתחיל‬ ‫המקרים‬ ‫וברוב‬ ‫המוסיקלית‬ ‫היצירה‬ ‫להוצאת‬ ‫המפתח‬ ‫איש‬ ‫הוא‬ ‫המפיק‬ .‫להצלחתה‬ ‫גם‬ ‫חיבור‬ ‫היוצרים‬ ‫בין‬ ‫ארגון‬ ‫חזרות‬ ‫ארגון‬ ‫ופיקוח‬ ‫הקלטות‬ ‫הפקת‬ ‫התקליט‬ ‫הוצאת‬ ‫סינגל‬ ‫פיקוח‬ ‫יח״צ‬ ‫תיזמון‬ ‫הופעות‬ ‫קידום‬ ‫המפיק‬ :‫כבד‬ ‫כלכלי‬ ‫הימור‬ ‫היא‬ ‫עצמה‬ ‫ההפקה‬ ‫מכיסו‬ ‫יוצא‬ ‫הגבוה‬ ‫ההפקה‬ ‫מחיר‬ .‫מצליח‬ 1 ‫שיוצאים‬ ‫תקליטים‬ 10 ‫מתוך‬ .‫המפיק‬ ‫של‬
 • 10. 10 ‫האמנים‬ ‫של‬ ‫הפנסיה‬ - ‫תמלוגים‬ ‫ביטחון‬ ‫של‬ ‫ניכר‬ ‫בחוסר‬ ‫הכרוך‬ ,‫סיכון‬ ‫עתיר‬ ‫מקצוע‬ ‫זה‬ ‫מוסיקאי‬ ‫להיות‬ :‫תעסוקתי‬ ‫בהן‬ ‫ניכרות‬ ‫תקופות‬ ‫ישנן‬ 0 ‫קבועה‬ ‫משכורת‬ ‫מקבל‬ ‫לא‬ ‫המוסיקאי‬ 0 ‫לחיות‬ ‫נדרש‬ ‫הוא‬ ‫ואז‬ )‫(הבא‬ ‫היצירתי‬ ‫לתהליך‬ ‫זמנו‬ ‫את‬ ‫מקדיש‬ ‫הוא‬ ‫הינה‬ ‫הגדול‬ ‫ברובה‬ ‫המוסיקה‬ ‫בתחום‬ ‫הפרנסה‬ 0 ‫העבר‬ ‫מחסכונות‬ ‫של‬ ”‫השנים‬ ‫“חלון‬ ‫אז‬ ‫וגם‬ ,‫חדש‬ ‫אלבום‬ ‫יציאת‬ ‫עם‬ ‫הופעות‬ ‫של‬ ”‫“בגלים‬ .‫מוגבל‬ ‫הינו‬ ‫האמן‬ .”‫קבועה‬ ‫“גחלת‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫שמצליחים‬ ‫אמנים‬ ‫מאוד‬ ‫מעט‬ ‫יש‬ ‫הן‬ )‫ברדיו/שידורים‬ ‫השמעה‬ ‫(בגין‬ ‫מתמלוגים‬ ‫שההכנסות‬ ‫הסיבות‬ ‫אלו‬ ‫הכנסה‬ ‫של‬ ‫מסוים‬ ‫תזרים‬ ‫להבטיח‬ ‫שיכול‬ ‫יחיד‬ ‫כמעט‬ ‫הכנסה‬ ‫מקור‬ ‫הללו‬ ‫לתמלוגים‬ ‫קוראים‬ ‫בכדי‬ ‫לא‬ .‫ותיקים‬ ‫לאמנים‬ ‫ובפרט‬ ‫שנים‬ ‫לאורך‬ .”‫האמן‬ ‫של‬ ‫“הפנסיה‬ ‫להתפרנס‬ ‫כדי‬ ‫לאמנים‬ ‫הכרחיים‬ ‫אבל‬ ‫מספיקים‬ ‫שאינם‬ ‫סכומים‬ ‫אלה‬ .‫הבוגרות‬ ‫שנותיהם‬ ‫ולקראת‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫בכבוד‬ ‫שבין‬ ”‫הזמן‬ ‫ב”חלונות‬ ‫מתפרנס‬ ‫האמן‬ ‫שמהם‬ ‫הסכומים‬ ‫גם‬ ‫הם‬ ‫אלה‬ .‫לאחרת‬ ‫אחת‬ ‫הופעות‬ ‫עונת‬ ‫בין‬ ‫או‬ ‫תקליטים‬ ‫של‬ ‫הוצאות‬ ‫הופעות‬ ‫תקליטים‬ ‫מכירת‬‫ברדיו‬ ‫השמעות‬ ‫תמלוגים‬ ‫השתכרות‬ ‫אפשרויות‬ ‫של‬ ‫מוסיקלי‬ ‫יוצר‬ ‫ם‬‫י‬‫נ‬‫מ‬‫א‬‫ל‬ ‫ם‬‫י‬‫י‬‫ק‬ ‫א‬‫ל‬ ‫ם‬‫י‬‫ח‬‫כ‬‫ש‬‫נ‬ ‫ו‬‫א‬ ‫ם‬‫י‬‫ר‬‫ג‬‫ו‬‫ב‬‫מ‬ ‫ל‬‫ל‬‫ג‬‫ב‬ ‫ם‬‫י‬‫י‬‫ק‬ ‫א‬‫ל‬ ‫ט‬‫ע‬‫מ‬‫כ‬ ‫ת‬‫ו‬‫י‬‫ט‬‫ר‬‫י‬‫פ‬‫ה‬ ‫ת‬‫ו‬‫ד‬‫ר‬‫ו‬‫ה‬‫ה‬‫ט‬‫ס‬‫י‬‫ל‬‫י‬‫י‬‫ל‬‫פ‬‫ה‬ ‫ת‬‫ט‬‫י‬‫ש‬ ‫ם‬‫י‬‫ק‬‫י‬‫ת‬‫ו‬ ‫ם‬‫י‬‫נ‬‫מ‬‫א‬‫ב‬ ‫ת‬‫ע‬‫ג‬‫ו‬‫פ‬ ‫ם‬‫י‬‫ל‬‫י‬‫ח‬‫ת‬‫מ‬ ‫ו‬‫א‬
 • 11. 11 ‫מוסיקאי‬ ‫גם‬ ‫עסק‬ ‫הוא‬ ‫קטן‬ 670%-‫כ‬ ‫מהווים‬ ‫והקטנים‬ ‫הזעירים‬ ‫העסקים‬ OECD‫ה‬ ‫דו״חות‬ ‫עפ״י‬ ‫משק‬ ‫של‬ ‫בתנאים‬ ‫להתחרות‬ ‫מתקשים‬ ‫והם‬ ‫בישראל‬ ‫העסקים‬ ‫מכמות‬ .‫עליהם‬ ‫להגן‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ‫ולכן‬ ,‫ריכוזי‬ ‫שלו‬ ‫השנתי‬ ‫העסקאות‬ ‫שמחזור‬ ‫או‬ ‫עובדים‬ 5 ‫עד‬ ‫מעסיק‬ :‫זעיר‬ ‫עסק‬ [ ] ‫ש״ח‬ ‫מיליון‬ 2 ‫על‬ ‫עולה‬ ‫אינו‬ ‫קטנים‬ ‫עסקים‬ ‫הם‬ ‫בישראל‬ ‫המוסיקליים‬ ‫מהיוצרים‬ 95% .‫עליהם‬ ‫להגן‬ ‫וחובה‬ ‫זעירים‬ ‫או‬ ‫מלחינים‬ ‫כותבים‬ ‫ו/או‬ ‫מ‬ ‫למעלה‬ 5000 ‫מ‬ ‫למעלה‬ 200 ‫אלפים‬ ‫מבצעים‬ ‫יוצרים‬ ‫יוצרים‬ ‫מפיקים‬ ‫שהם‬ .‫המכרזים‬ ‫בחוק‬ ‫כהגדרתו‬ ”‫זעיר‬ ‫“עסק‬ ‫הגדרת‬ ‫תחת‬ ‫נכנסים‬ ‫אלו‬ ‫כל‬ 95%-‫כ‬ ‫בישראל‬ ‫המוסיקלים‬ ‫מהיוצרים‬ ‫קטן‬ ‫או‬ ‫זעיר‬ ‫כעסק‬ ‫עובדים‬
 • 12. ‫בע”מ‬ ‫וקלטות‬ ‫לתקליטים‬ ‫הישראלית‬ ‫הפדרציה‬ International Federation of-‫ה‬ ,IFPI-‫ה‬ ‫של‬ ‫הישראלי‬ ‫הסניף‬ ‫היא‬ ‫התקליטים‬ ‫לתעשיית‬ ‫היציג‬ ‫הארגון‬ - the Phonographic Industry .‫מדינות‬ 80-‫מ‬ ‫תקליטים‬ ‫מפיקי‬ 1500-‫כ‬ ‫מאוגדים‬ ‫בו‬ ,‫בעולם‬ ,‫המייצגים‬ ,‫ישראליים‬ ‫תקליטים‬ ‫ומפיקי‬ ‫חברות‬ ‫חברים‬ ‫בפדרציה‬ ‫מר‬ ‫את‬ ‫גם‬ ,‫על-ידם‬ ‫המנוהל‬ ‫הישראלי‬ ‫התקליטים‬ ‫רפרטואר‬ ‫לצד‬‫־‬ .‫הזרים‬ ‫התקליטים‬ ‫ומפיקים‬ ‫חברות‬ ‫בית‬ ‫עסקיים‬ ‫להגבלים‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫על-ידי‬ ‫אושרה‬ ‫הפדרציה‬ ‫פעילות‬ .‫לפעילותה‬ ‫תנאים‬ ‫שקבע‬ :‫הפדרציה‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫תחומי‬ ‫אשר‬ ‫תקליטים‬ ‫של‬ ‫ושידור‬ ‫פומבית‬ ‫להשמעה‬ ‫רישיונות‬ ‫מתן‬ 0 .‫הפדרציה‬ ‫על-ידי‬ ‫מנוהלות‬ ‫בהם‬ ‫היוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫הציבורית‬ ‫המודעות‬ ‫להעלאת‬ ‫וחינוכית‬ ‫הסברתית‬ ‫פעילות‬ 0 ‫ומעמד‬ ‫המוסיקה‬ ‫ענף‬ ‫לקידום‬ ‫וחשיבותו‬ ‫היוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫לתחום‬ .‫בישראל‬ ‫היוצר/ת‬ ,‫נוספים‬ ‫ממשל‬ ‫גופי‬ ‫ובפני‬ ‫בכנסת‬ ‫המוסיקה‬ ‫תעשיית‬ ‫ייצוג‬ 0 ‫התאמת‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫עם‬ ,‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫בתחום‬ ‫חקיקה‬ ‫קידום‬ ‫לרבות‬ .‫דיגיטלית‬ ‫לסביבה‬ ‫המעבר‬ ‫דוגמת‬ ,‫טכנולוגיים‬ ‫לשינויים‬ ‫החקיקה‬ ,‫ובפרט‬ ‫המוסיקה‬ ‫בתחום‬ ‫פיראטיות‬ ‫כנגד‬ ‫אכיפה‬ ‫פעילות‬ 0 .‫האינטרנט‬ ‫ברשת‬ ‫פיראטיות‬ ‫הישראלית‬ ‫המוסיקה‬ ‫ותעשיית‬ ‫התקליטים‬ ‫חברות‬ ‫ייצוג‬ 0 ‫בפורומים‬ ‫וכן‬ ‫המסחר‬ ‫לשכות‬ ‫ארגון‬ ‫דוגמת‬ ,‫ישראליים‬ ‫בפורומים‬ ‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫של‬ ‫משותף‬ ‫לניהול‬ ‫הנוגעים‬ ‫בנושאים‬ ‫בינלאומיים‬ .‫המוסיקה‬ ‫ותעשיית‬