Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫תקשורת‬
‫משטרה‬
‫בנקאות‬
‫הגבלים‬
‫עסקיים‬
‫פוליטיקאים‬
‫אוצר‬
(‫ן‬“‫ל‬‫ד‬‫נ‬ ‫ק‬‫ל‬‫ד‬) ‫ן‬“
‫ל‬‫ד‬‫נ‬(‫ס‬‫ק‬‫י‬‫נ‬‫פ‬‫ה...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

הקשרים של תשובה

830 views

Published on

חלק קטן מעובדי המדינה, בכירים בשירות הציבורי ובעלי תפקידים מרכזיים שעברו לעבוד בתפקידים מקבילים בחברות של תשובה. חלקם ללא תקופת צינון, חלקם אחרי צינון, ועדיין

עוד דרך לראות איך מתקבלות החלטות במדינת ישראל

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

הקשרים של תשובה

  1. 1. ‫תקשורת‬ ‫משטרה‬ ‫בנקאות‬ ‫הגבלים‬ ‫עסקיים‬ ‫פוליטיקאים‬ ‫אוצר‬ (‫ן‬“‫ל‬‫ד‬‫נ‬ ‫ק‬‫ל‬‫ד‬) ‫ן‬“ ‫ל‬‫ד‬‫נ‬(‫ס‬‫ק‬‫י‬‫נ‬‫פ‬‫ה‬)‫ח‬‫ו‬‫ט‬‫י‬‫ב‬(‫ב‬‫כ‬‫ר‬‫ת‬ ‫ו‬‫כ‬‫ר‬‫ע‬‫מ‬‫ק‬‫ל‬‫ד‬,“‫ק‬‫ל‬‫ד‬“)‫ה‬‫ר‬‫ו‬‫ב‬‫ח‬‫ת‬ (IDE-‫מ‬50%,‫ה‬‫י‬‫ג‬‫ר‬‫נ‬‫א‬‫ק‬‫ל‬‫ד‬)‫ת‬‫ו‬ ‫י‬‫ת‬‫ש‬‫ת‬‫ו‬ ‫ה‬‫י‬‫ג‬‫ר‬‫נ‬‫א‬ ‫ממונה‬ 1992-1996 ‫העסקיים‬ ‫ההגבלים‬ ‫על‬ ‫אנרגיה‬ ‫דלק‬ ‫יו“ר‬ - 2010-11‫ההגבלים‬ ‫על‬ ‫ממונה‬ 1997-2001 ‫העסקיים‬ "‫ב"לוויתן‬ ‫הגז‬ ‫שותפות‬ ‫נציג‬ - 2013-14 ‫ההגבלים‬ ‫על‬ ‫ממונה‬ 2005-2010 ‫העסקיים‬ “‫ב“רציו‬ ‫דירקטורית‬ - 2013-14 ‫טורבוביץ‬ ‫יורם‬ ‫תדמור‬ ‫דוד‬ ‫קן‬ ‫רונית‬ ‫נחרצות‬ ‫התנגד‬ ‫ששינסקי‬ ‫לועדת‬ ‫מהתחלת‬ ‫התעלמה‬ ‫כממונה‬ ‫למרות‬ ,‫בלוויתן‬ ‫הקידוחים‬ (‫ונובל‬ ‫)תשובה‬ ‫שהשותפות‬ ‫ביקשו‬ ‫ולא‬ ,“‫ב“תמר‬ ‫החזיקו‬ ‫כובל‬ ‫מהסכם‬ ‫פטור‬ :‫הגז‬ ‫מחירי‬ ‫על‬ ‫לרגולציה‬ ‫מתנגד‬ ‫דרך‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫מחירים‬ ‫על‬ ‫"פיקוח‬ ‫משק‬ ‫רוצים‬ ‫לא‬ ‫אנו‬ .‫משק‬ ‫לנהל‬ “‫מחירים‬ ‫בו‬ ‫קובעת‬ ‫שהממשלה‬ ‫העסקיים‬‫ההגבלים‬‫על‬‫הממונים‬ ‫באוצר‬ ‫תקציבים‬ ‫אגף‬ ‫האוצר‬ ‫שר‬ ‫יועץ‬ 2009 ‫עד‬ ‫בראון‬ ‫רוני‬ ‫ורגולציה‬ ‫סחר‬ ‫מנהל‬ - 2009-11 ‫אנרגיה‬ ‫בדלק‬ ‫קידוחים‬ ‫דלק‬ ‫מנכ“ל‬ - 2011-13 ‫אבו‬ ‫יוסי‬ ‫גז‬ ‫למכירת‬ ‫ההסכמים‬ ‫ממגבשי‬ ‫הכנות‬ ‫את‬ ‫ריכז‬ .‫החשמל‬ ‫לחברת‬ ."‫מ"לוויתן‬ ‫גז‬ ‫לייצוא‬ ‫הקבוצה‬ ‫החברות‬ ‫רשות‬ ‫יו“ר‬ 2007-09 ‫הממשלתיות‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ 2009-11 ‫באוצר‬ ‫התקציבים‬ ‫ישראל‬ ‫דלק‬ ‫יו“ר‬ - 27.11.12 -‫מ‬ ‫ניסן‬ ‫אודי‬ ‫באוצר‬ ‫התקציבים‬ ‫על‬ ‫כממונה‬ ‫בהגדלת‬ ‫לרפורמה‬ ,‫שותף‬ ‫היה‬ ‫האנרגיה‬ ‫בשוק‬ ‫המדינה‬ ‫הכנסות‬ ‫ששינסקי‬ ‫ועדת‬ ‫מחברי‬ ‫היה‬ ‫איל‬ ‫לפידות‬ ‫לחשב‬ ‫יועץ‬ :‫לשעבר‬ ‫באוצר‬ ‫הכללי‬ ‫הפניקס‬ ‫מנכ“ל‬ :‫אח“כ‬ ‫אבשלום‬ ‫פלבר‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫סגן‬ :‫לשעבר‬ ‫באוצר‬ ‫נתקציבים‬ ‫התפלה‬ ‫הנדסת‬ ‫מנכ“ל‬ :‫אח“כ‬ ‫עוזי‬ ‫לוי‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫סגן‬ :‫לשעבר‬ ‫באוצר‬ ‫נתקציבים‬ ‫השקעות‬ ‫דנקנר‬ ‫מנכ“ל‬ :‫אח“כ‬ (‫נדל“ן‬ ‫דלק‬ ‫של‬ ‫למורים‬ ‫)הבנייה‬ ‫עוזי‬ ‫ימין‬ ‫מנהל‬ :‫לשעבר‬ ‫אלמנטרי‬ ‫ביטוח‬ ‫באוצר‬ ‫מנכ“ל‬ :‫אח“כ‬ US ‫דלק‬ ‫ה‬‫ר‬‫ט‬‫מש‬‫מנכ“לי‬ ‫מפכ“ל‬ ‫סגן‬ 1994-97 ‫המשטרה‬ ‫קבוצת‬ ‫יו“ר‬ - 2001 - ‫מ‬ ‫דלק‬ ‫לסט‬ ‫גבי‬ ‫המשטרה‬ ‫מפכ“ל‬ 2004-07 ‫תשתיות‬ ‫דלק‬ ‫יו“ר‬ - 2001 - ‫מ‬ ‫גלילות‬ ‫פי‬ ‫ומנכ“ל‬ ‫קראדי‬ ‫משה‬ ‫המשטרה‬ ‫מפכ“ל‬ 2007-11 ‫פיתוח‬ ‫כהן‬ ‫חברת‬ ‫יו“ר‬ - 2001 - ‫מ‬ (‫טבעי‬ ‫וגז‬ ‫באנרגיה‬ ‫)עוסקת‬ ‫כהן‬ ‫דודי‬ ‫הבנקים‬ ‫על‬ ‫מפקח‬ 2006-2010 ‫להצטרף‬ ‫אמור‬ ‫היה‬ - 2011 ‫לעסוק‬ ‫כדי‬ ‫דלק‬ ‫לקבוצת‬ ‫קידוחי‬ ‫של‬ ‫והמימון‬ ‫ברגולציה‬ ‫הזהיר‬ ‫ישראל‬ ‫שבנק‬ ‫לאחר‬ ,‫הגז‬ ‫פרש‬ - ‫עניינים‬ ‫ניגוד‬ ‫מפני‬ ‫אותו‬ ‫חזקיהו‬ ‫רוני‬ ‫גם‬ ‫דרש‬ ‫הבנקים‬ ‫על‬ ‫כמפקח‬ ‫הבנקים‬ ‫של‬ ‫גדולים‬ ‫מלווים‬ ‫הכוללת‬ ‫החזקתם‬ ‫ששיעור‬ ‫על‬ ‫תעלה‬ ‫לא‬ ‫הבנקים‬ ‫במניות‬ ‫הייתה‬ ‫זו‬ ‫הוראה‬ .5% ‫לתשובה‬ ‫בעיקר‬ ‫רלוונטית‬ ‫ערך‬ ‫לניירות‬ ‫הרשות‬ ‫יו“ר‬ 2006-2010 ‫ראשי‬ ‫פיננסים‬ ‫מנהל‬ - 2010 ‫תשובה‬ ‫בקבוצת‬ ‫הפניקס‬ ‫יו“ר‬ 2011 -‫מ‬ ‫ברקת‬ ‫משה‬ ‫והבנקאות‬ ‫הפיננסים‬ ‫תחום‬ ‫לתשובה‬ ‫מהבעלות‬ 20% ‫בקשת‬ ‫נאור‬ ‫גל‬ (‫תשובה‬ ‫של‬ ‫)בתו‬ ‫קשת‬ ‫דירקטוריון‬ ‫וולס‬ ‫עידן‬ (‫תשובה‬ ‫של‬ ‫ימינו‬ ‫)יד‬ ‫קשת‬ ‫דירקטוריון‬ ‫ודירקטוריון‬ ‫קשת‬ ‫של‬ ‫החדשות‬ ‫חברת‬ ‫תשובה‬ ‫עם‬ ‫-שותף‬ 1992 .‫תשלו“ז‬ ‫הבנייה‬ ‫בחברת‬ ‫ועדת‬ ‫בעקבות‬ - 2010 ‫בכנסת‬ ‫התנגד‬ ‫ששינסקי‬ .‫הגז‬ ‫על‬ ‫המיסוי‬ ‫להעלאת‬ ‫פלד‬ ‫יוסי‬ ‫פלד‬ ‫את‬ ‫ממנה‬ ‫נתניהו‬ 2012-‫ב‬ ‫)קו‬ ‫קצא“א‬ ‫ליו“ר‬ ‫מכרז‬ ‫ללא‬ ‫בשטח‬ .(‫אשקלון‬ ‫אילת‬ ‫צינור‬ ‫מתקן‬ ‫לקום‬ ‫מתוכנן‬ ‫קצא"א‬ ‫וככה‬ ,‫תמר‬ ‫ממאגר‬ ‫לגז‬ ‫לקליטה‬ .‫ביחד‬ ‫עובדים‬ ‫שוב‬ ‫ותשובה‬ ‫פלד‬ ‫נתניהו‬ ‫בנימין‬ ‫בבית‬ ‫מתארח‬ ‫תשובה‬ 6.6.11) (‫ערב‬ ‫לארוחת‬ ‫ונשאר‬ ‫רה“מ‬ ‫שלום‬ ‫סילבן‬ ‫במטוסו‬ ‫מגיע‬ ‫שלום‬ 31.3.13) ‫לביקור‬ ‫תשובה‬ ‫של‬ ‫הפרטי‬ (‫הגז‬ ‫אסדות‬ ‫על‬ :‫היו‬ ‫תשובה‬ ‫של‬ ‫בנו‬ ‫בחתונת‬ ‫יוליה‬ ,‫שטייניץ‬ ‫יובל‬ ,‫כץ‬ ‫ישראל‬ ‫פרס‬ ‫שמעון‬ ,‫ברקוביץ‬ ‫שמלוב‬ ‫נפגש‬ ‫תשובה‬ ‫כלכליסט‬ ‫עפ“י‬ ‫ושרים‬ ‫כנסת‬ ‫חברי‬ ‫עשרות‬ ‫עם‬ ‫את‬ ‫למנוע‬ ‫אותם‬ ‫לשכנע‬ ‫כדי‬ .‫התגמולים‬ ‫העלאת‬ .‫ש“ח‬ ‫מיליארד‬ 10-‫בכ‬ ‫תשובה‬ ‫של‬ ‫הונו‬ ‫הוערך‬ 2010 ‫בשנת‬ ‫פורבס‬ ‫עפ“י‬ ‫במתקנים‬ IDE ‫בחברת‬ ‫משותפות‬ 50% ,‫דלק‬ ‫בשליטת‬ ‫חברה‬ “‫תטיס‬ ‫”ים‬ ,‫אנרגיה‬ ‫)דלק‬ ‫ותשתיות‬ ‫אנרגיה‬ :‫כוללים‬ ‫עסקיו‬ ‫)הפניקס‬ ‫ופיננסים‬ ‫ביטוח‬ (‫רכב‬ ‫מערכות‬ ‫דלק‬ ,‫הישראלית‬ ‫הדלק‬ ‫חברת‬ - ‫)דלק‬ ‫תחבורה‬ (‫מים‬ ‫ולהתפלת‬ ‫חשמל‬ ‫להפקת‬ (‫השקעות‬ ‫אלעד‬ ,‫נדל“ן‬ ‫)דלק‬ ‫נדל“ן‬ (‫השקעות‬ ‫אקסלנס‬ ,‫לביטוח‬ ‫חברה‬ ‫הפניקס‬ ,‫אחזקות‬ ‫בתקשורת‬‫שליטה‬

×