‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬
‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬
_______________________________________...
‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬
‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬
_______________________________________...
‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬
‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬
_______________________________________...
‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬
‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬
_______________________________________...
‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬
‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬
_______________________________________...
‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬
‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬
_______________________________________...
‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬
‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬
_______________________________________...
‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬
‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬
_______________________________________...
‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬
‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬
_______________________________________...
‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬
‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬
_______________________________________...
‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬
‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬
_______________________________________...
‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬
‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬
_______________________________________...
‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬
‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬
_______________________________________...
‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬
‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬
_______________________________________...
‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬
‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬
_______________________________________...
‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬
‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬
_______________________________________...
‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬
‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬
_______________________________________...
‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬
‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬
_______________________________________...
‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬
‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬
_______________________________________...
‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬
‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬
_______________________________________...
‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬
‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬
_______________________________________...
‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬
‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬
_______________________________________...
‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬
‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬
_______________________________________...
‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬
‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬
_______________________________________...
‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬
‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬
_______________________________________...
‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬
‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬
_______________________________________...
‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬
‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬
_______________________________________...
‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬
‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬
_______________________________________...
‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬
‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬
_______________________________________...
‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬
‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬
_______________________________________...
‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬
‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬
_______________________________________...
‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬
‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬
_______________________________________...
‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬
‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬
_______________________________________...
‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬
‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬
_______________________________________...
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל

300 views

Published on

Published in: Government & Nonprofit
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
300
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
39
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

15.6.2010, ישיבת הולנת"ע על כפר נופש נחשולים. תמליל

 1. 1. ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬ ‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ 1 ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫הוועדה‬ '‫מס‬ ‫ישיבה‬430 : ‫הישיבה‬ ‫תאריך‬15.6.2010 :‫משתתפים‬ ‫מר‬‫אסי‬ ‫שמאי‬‫ף‬-‫יו"ר‬ '‫גב‬‫כפיר‬ ‫תמר‬-‫יו"ר‬(‫הדיון‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫)חלקו‬ '‫גב‬‫להימן‬ ‫אורנה‬ '‫גב‬‫אוסטרובסקי‬ ‫נטלי‬ ‫מר‬‫דוד‬ ‫בן‬ ‫איתמר‬ ‫מר‬‫סולר‬ ‫שחר‬ ‫מר‬‫וינברג‬ ‫דוד‬ ‫מר‬‫י‬‫רוזנשטיין‬ ‫ורם‬ ‫מר‬‫רשף‬ ‫טל‬ ‫מר‬‫ישעיהו‬ ‫אלון‬ ‫מר‬‫סעדון‬ ‫אבנר‬ '‫גב‬‫ברונר‬ ‫חגית‬ ‫מר‬‫טוב‬ ‫שם‬ ‫אילן‬ ‫שטרן‬ ‫אסף‬ ‫מר‬ ‫זוסמן‬ ‫הלל‬ ‫מר‬ ‫מר‬‫פלד‬ ‫נחום‬ ‫מר‬‫דשן‬ ‫דוד‬ '‫גב‬‫קולסקי‬ ‫רחלי‬–‫ועדה‬ ‫מזכירת‬
 2. 2. ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬ ‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ 2 ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫טוב‬ ‫בוקר‬,'‫מס‬ ‫ישיבה‬430‫פרוטוקול‬ .‫ולנת"ע‬426‫סעיף‬7‫הערות‬ ‫היו‬ ‫לא‬ :.‫מאושר‬ , ‫פרוטוקול‬427‫סעיפים‬3-7,10-16.‫מאושר‬ ,‫הערות‬ ‫אין‬ ,‫פרוטוקול‬428‫סעיפים‬1-2,6-8‫אין‬ .‫מאושר‬ ,‫הערות‬ ‫סבא‬ ‫כפר‬–‫ותמר‬ ‫אמנון‬ ‫רחוב‬5‫תמ"א‬ .‫סבא‬ ‫בכפר‬3‫קיימת‬ ‫אזורית‬ ‫מדרך‬ ‫בניין‬ ‫קו‬ ‫אישור‬ . '‫מס‬ ‫מדרך‬554 ‫גב‬':‫אוסטרובסקי‬ ‫נטלי‬ ‫תוספת‬ ‫זה‬ ‫התכנית‬ ‫מטרת‬15‫למגור‬ ‫מ"ר‬‫חדר‬ ‫זה‬ ,‫הזה‬ ‫החלק‬ ,‫פה‬ ‫שזה‬ ‫משותף‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫ים‬ ‫אזורית‬ ‫בדרך‬ ‫המזרחי‬ ‫בצד‬ ‫גובל‬ ‫התכנית‬ ‫שטח‬ .‫אחת‬ ‫לדירה‬ ‫רק‬ ‫נוסף‬554‫ומסומנת‬ ‫וקיימת‬ . ‫בתמ"א‬3‫בניין‬ ‫קו‬ ,‫הקלה‬ ‫מבקשים‬ .21‫במקום‬ '‫מ‬80‫רציתי‬ ‫רק‬ ‫ארני‬ .‫בניה‬ ‫תוספת‬ ‫עבור‬ '‫מ‬ ‫קו‬ ‫באותו‬ ‫הם‬ ,‫שלנו‬ ‫המגרש‬ ‫זה‬ ,‫הסמוכים‬ ‫שהבתים‬ ‫שבדקנו‬ ‫להראות‬‫בניה‬ ‫והתוספת‬ ‫מהדרך‬ .‫בניין‬ ‫קו‬ ‫באותו‬ ‫גם‬ ‫היא‬ ,‫חורגת‬ ‫לא‬ ‫בכלל‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫המקו‬ ‫הועדה‬ ‫של‬ ‫נציג‬ ‫פה‬ ‫יש‬?‫עצמו‬ ‫המגרש‬ ‫מבחינת‬ ‫בניין‬ ‫מקו‬ ‫חריגה‬ ‫פה‬ ‫יש‬ ?‫מית‬ :‫סבא‬ ‫כפר‬ ‫העיר‬ ‫אדריכל‬ ‫סגנית‬ ,‫סרנס‬ ‫ציפי‬ ‫היא‬ ‫התוספת‬ .‫בניין‬ ‫בקו‬ ‫הקלה‬ ‫פה‬ ‫אין‬ .‫טעות‬ ‫פה‬ ‫יש‬15‫במ‬ ‫מבוקש‬ ‫עיקרי‬ '‫מ‬‫קוי‬ ‫סגרת‬ ‫זאת‬ .‫מובלעת‬ ‫בתוך‬ ‫שהשטח‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ,‫אחורה‬ ‫אחת‬ ‫שקופית‬ ‫לחזור‬ ‫אפשר‬ ‫אם‬ .‫הבניין‬ .‫בפועל‬ ,‫בתכנית‬ ‫שקבועים‬ ‫הבניין‬ ‫מקוי‬ ‫חורגים‬ ‫לא‬ ‫אומרת‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ .‫אלינו‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫הבאתם‬ ‫כך‬ ‫אם‬ ‫למה‬ .‫נחמד‬
 3. 3. ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬ ‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ 3 :‫סבא‬ ‫כפר‬ ‫העיר‬ ‫אדריכל‬ ‫סגנית‬ ,‫סרנס‬ ‫ציפי‬ .‫הבאנו‬ ‫אנחנו‬ ‫לא‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬‫היו‬ ,‫אסיף‬":‫ר‬ ?‫הביא‬ ‫מי‬ :‫התכנון‬ ‫לשכת‬ ,‫אשר‬ ‫מיכל‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫אישור‬ ‫טעון‬ ‫נקבע‬ ‫זה‬109,‫החריגה‬ ‫בגלל‬ . ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ .‫בניין‬ ‫מקו‬ ‫חריגה‬ ‫פה‬ ‫שיש‬ ‫קבעתם‬ ‫אתם‬ ‫גב‬':‫אשר‬ ‫מיכל‬ .‫כן‬ ,‫קבעתם‬ ‫אתם‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ?‫קבענו‬ ‫אנחנו‬ ‫גב‬':‫אשר‬ ‫מיכל‬ ‫סעיף‬ .‫כן‬109‫התכנ‬ ‫מינהל‬ ..‫ון‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ .‫אתם‬ ‫זה‬ ,‫התכניות‬ ‫את‬ ‫שבודק‬ ‫מי‬ ‫אתם‬ ,‫אומרת‬ ‫זאת‬ ‫מה‬ ‫גב‬':‫אשר‬ ‫מיכל‬ .‫מקומית‬ ‫לא‬ ,‫מחוזית‬ ‫בסמכות‬ ‫תכנית‬ ‫זו‬ .‫לא‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫כמה‬ .‫פעם‬ ‫עוד‬ ‫תחזרי‬ ‫רק‬ ‫אז‬ .‫טוב‬ .. ‫שזה‬ ‫קבענו‬ ‫ואנחנו‬ .‫הבנתי‬ ?‫בסמכותכם‬ ‫תכנית‬ ‫זה‬ ,‫אה‬ ‫של‬ ‫בניין‬ ‫מקו‬ ‫חורג‬ ‫זה‬?‫הדרך‬
 4. 4. ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬ ‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ 4 ‫גב‬':‫אוסטרובסקי‬ ‫נטלי‬ 21‫במקום‬ '‫מ‬80.‫הקלה‬ ‫מבקשים‬ ‫אנחנו‬ . ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ?‫הדרך‬ ‫רצועת‬ ‫מקצה‬ ?‫הדרך‬ ‫מרצועת‬ ‫זה‬ ‫וכמה‬ ‫גב‬':‫אוסטרובסקי‬ ‫נטלי‬ ‫במקום‬ ‫מבקשים‬ ‫אנחנו‬80,21,‫הדרך‬ ‫מקצה‬ ‫אומרת‬ ‫זאת‬ . ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ?‫התכנית‬ ‫לפי‬ ‫הדרך‬ ‫רצועת‬ ‫רוחב‬ ‫מה‬ ‫גב‬':‫אוסטרובסקי‬ ‫נטלי‬ 40. ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫זה‬ ‫אומרת‬ ‫זאת‬6.‫בתכנית‬ ‫שקבוע‬ ‫הבניין‬ ‫קו‬ ‫גם‬ ‫שזה‬ .'‫מ‬ :‫דובר‬ .‫בפועל‬ ‫קיים‬ ‫הוא‬ :‫פלד‬ ‫מנחם‬ ‫מר‬ ,‫ב‬ ‫אפילו‬ ‫הגובלים‬ ‫הבניינים‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫שקו‬ ‫זה‬ ‫לפי‬ ‫ההתרשמות‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫ע‬ ‫יש‬ ?‫הועדה‬ ‫מחברי‬ ‫למישהו‬ ‫שאלות‬ ‫יש‬ .‫נאמר‬ ‫זה‬ ,‫ברור‬‫להוסיף‬ ‫רוצה‬ ‫שמישהו‬ ‫משהו‬ ‫וד‬ ?‫בעניין‬.‫רבה‬ ‫תודה‬ .‫טוב‬ :‫פנימי‬ ‫דיון‬
 5. 5. ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬ ‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ 5 ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫שזה‬ ‫כיוון‬ ,‫שאלה‬ ‫פה‬ ‫יש‬ .‫בבקשה‬ ‫התכנית‬ ‫את‬ ‫תעלו‬ .‫שקיימת‬ ‫הסוגיה‬ ‫את‬ ‫להבהיר‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ ,‫למחוז‬ ‫אומר‬ ‫אני‬ ‫כזה‬ ‫שינוי‬ ‫כל‬ ,‫צורך‬ ‫היה‬ ‫באמת‬ ‫אז‬ ‫תכנוני‬ ‫שינוי‬ ‫פה‬ ‫שעשו‬ ‫כיוון‬ ,‫תכנית‬ ‫ט‬ ‫אתם‬ ‫בעצם‬‫הכלל‬ ‫זה‬ ....‫מבחינת‬ ‫שוב‬ ‫להבחן‬ ‫צריך‬ ‫הוא‬ ‫תכנוני‬ ‫שינוי‬ ‫בכל‬ ‫המחוז‬ .‫עיתם‬ ‫מקוי‬ ‫חריגה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫ולכן‬ .‫המצב‬ ‫זה‬ ,‫זה‬ ‫על‬ ‫מסתכל‬ ‫מי‬ ‫תלוי‬ ,‫לצערנו‬ ‫או‬ ‫לשמחתנו‬ ‫שנקוט‬ ‫שנקרא‬ ‫מה‬ ‫בניין‬‫סטיי‬‫ה‬‫אנחנו‬ ?‫עומד‬ ‫זה‬ ‫מה‬ .‫בתנאים‬ ‫עומד‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ,‫ההיתר‬ ‫מבחינת‬ ‫ניכרת‬ ‫ה‬ ‫בתכנית‬ ‫עכשיו‬ .‫חדשה‬ ‫תכנית‬ ‫עושים‬‫בתכנית‬ ‫שאתם‬ ‫לומר‬ ‫יכולים‬ ‫הייתם‬ ‫הזאת‬ ‫חדשה‬ ‫הגיון‬ ‫לזה‬ ‫אין‬ ‫כמובן‬ .‫לקבוע‬ ‫היה‬ ‫אפשר‬ .‫לתמ"א‬ ‫מתאים‬ ‫שהוא‬ ‫חדש‬ ‫בניין‬ ‫קו‬ ‫קובעים‬ ‫הזאת‬ ‫שלא‬ ‫כזה‬ ‫משהו‬ ,‫חדר‬ ‫תוספת‬ ‫באיזושהי‬ ‫או‬ ‫במחסן‬ ‫מדובר‬ ‫עומדים‬ ‫אתם‬ ‫כי‬ ‫הזה‬ ‫במקרה‬ ‫תוד‬ .‫אחד‬ ‫פה‬ ‫שנאשר‬ ‫מציע‬ ‫אני‬ .‫טוב‬ .‫זה‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫היה‬ ‫אפשר‬ ‫אבל‬ ,‫הגיוני‬.‫רבה‬ ‫ה‬ ‫נתניה‬–368/6/‫ג‬ /24‫המלאכה‬ ‫ברחוב‬ ‫ותעסוקה‬ ‫משרדים‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫תמ"א‬3'‫מס‬ ‫ראשית‬ ‫מדרך‬ ‫בניין‬ ‫קו‬ ‫אישור‬ ,2.‫בבקשה‬ . ‫גב‬':‫אוסטרובסקי‬ ‫נטלי‬ ‫סביב‬ ‫מבנים‬ ‫שני‬ ‫כוללת‬ ‫התכנית‬ .‫לגובה‬ ‫ובינוי‬ ‫בניה‬ ‫זכויות‬ ‫תוספת‬ ‫היא‬ ‫התכנית‬ ‫מטרת‬ ‫פה‬ ‫יש‬ .‫המלאכה‬ ‫ברחוב‬ ,‫הכיכר‬,‫אחד‬ ‫לבניין‬ ‫ומוסיפים‬ ‫בניינים‬ ‫שני‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ .‫בניינים‬ ‫שני‬ ,‫קיי‬ ‫או‬ .‫מבין‬ ‫אני‬ ‫התשריט‬ ‫זה‬ .‫הבניין‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫רוצה‬ ‫הייתי‬ ‫גב‬':‫אוסטרובסקי‬ ‫נטלי‬ ,‫מוסיפים‬ ‫אחד‬ ‫לבניין‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ?‫המאושר‬ ‫המצב‬ ?‫הקיים‬ ‫במצב‬ ‫ייעודים‬ ‫אותם‬ ‫נשארים‬ ‫הייעודים‬ ‫גב‬'‫נטלי‬:‫אוסטרובסקי‬
 6. 6. ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬ ‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ 6 ,‫אחד‬ ‫המבנה‬ ‫את‬ ‫משאירים‬ ‫והם‬ .‫ומסחר‬ ‫משרדים‬ ‫תעסוקה‬ ‫בשימוש‬ ‫הם‬ ‫הבניינים‬ ,‫ה‬ ‫במצב‬ ‫עד‬ ‫מוסיפים‬25‫עד‬ ‫שני‬ ‫מבנה‬ ,‫קומות‬6‫במקום‬ ‫זה‬ ‫וכל‬ .‫מסחר‬ ‫קומת‬ ‫ועד‬ ‫קומות‬4.‫קומות‬ ‫מ‬ ‫בניה‬ ‫זכויות‬ ‫תוספת‬-13,600‫ל‬ ‫מ"ר‬-24,000‫לפי‬ .‫שירות‬ ‫שטחי‬ ‫תוספת‬ ‫פלוס‬ ‫עיקרי‬ ‫שטח‬ ‫תמ"א‬3‫נמצאת‬‫במרחק‬ ‫התכנית‬80'‫מ‬'‫מס‬ ‫הראשית‬ ‫הדרך‬ ‫מציר‬2‫התכנון‬ ‫רצועת‬ ‫ובתחום‬ '‫מס‬ ‫מהירה‬ ‫דרך‬ ‫של‬20,‫זה‬ . ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫תמ"א‬ ‫לפי‬ ‫הדרך‬ ‫ציר‬ ‫זה‬3. ‫גב‬':‫אוסטרובסקי‬ ‫נטלי‬ ‫תמ"א‬ ‫לפי‬3‫תמ"מ‬ ‫ולפי‬3/21‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ .‫בשנת‬2009‫התכנית‬ ‫את‬ ‫להפקיד‬ ‫החליטה‬ ‫אישר‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫ויחד‬ ‫בתנאים‬‫מ‬ ‫בנין‬ ‫בקו‬ ‫הקלה‬ ‫הועדה‬ ‫ה‬-150‫ל‬ '‫מ‬-80'‫מס‬ ‫הדרך‬ ‫בציר‬ ,2. '‫מס‬ ‫לדרך‬ ‫התייחסה‬ ‫לא‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ .‫פה‬ ‫אומרת‬ ‫זאת‬20,‫כמעט‬ ‫לא‬ ,‫חוצה‬ ‫כמעט‬ ‫שהיא‬ ‫לכן‬ .‫כלום‬ ‫ביקשו‬ ‫לא‬ ‫והם‬ ‫לזה‬ ‫התייחסות‬ ‫שום‬ ‫ואין‬ ‫המגרש‬ ‫את‬ ‫חוצה‬ ‫היא‬‫א‬‫עשינו‬ ‫נחנו‬ ‫תכנית‬ ‫עושים‬ ‫איילון‬ ‫שבנתיבי‬ ‫התברר‬ ‫החקירה‬ ‫לפי‬ .‫חקירה‬‫מקטעים‬ ‫של‬77‫ו‬-78‫והקטעים‬ ‫של‬ ‫במרחק‬ ‫נמצאים‬ ‫האלה‬600‫קטע‬ ‫זה‬ ,‫המגרש‬ ‫זה‬ .‫שלנו‬ ‫מהמגרש‬ '‫מ‬77,78‫של‬ ‫מרחק‬ ‫וזה‬ 600,‫ש‬ ‫בגלל‬ ‫לכן‬ .'‫מ‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫החלטה‬ ‫יש‬ ‫כבר‬77‫ומגבלות‬78‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫החלטה‬ ‫יש‬ ?‫פה‬ ‫ישנו‬ ‫מהמחוז‬ ‫מישהו‬ ? 77,78'‫מס‬ ‫בדרך‬ ‫כחול‬ ‫קו‬ ‫על‬20? ‫גב‬':‫לשם‬ ‫מיכל‬ /‫מח‬ ‫תכנית‬ ‫יש‬202‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫הודעה‬ ‫פורסמה‬ ,77,78‫ב‬ ,-2009‫אבל‬ .‫בתוקף‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫היא‬ , .‫החדש‬ ‫בתוואי‬ ‫הרצועה‬ ‫את‬ ‫שומרים‬ ‫אנחנו‬ ,‫עדיין‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ .‫הכביש‬ ‫בגלל‬ ‫התעסוקה‬ ‫אזור‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫הורסים‬ ‫לא‬ ‫אומרת‬ ‫זאת‬ ‫גב‬':‫לשם‬ ‫מיכל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אותו‬ ‫לשפר‬ ‫מנסים‬ ‫אנחנו‬,‫יותר‬ ‫קצת‬ ‫ייראה‬ ‫שהוא‬ ‫חדשות‬ ‫תכניות‬
 7. 7. ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬ ‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ 7 ‫גב‬':‫אוסטרובסקי‬ ‫נטלי‬ ‫יחד‬ .‫התכנית‬ ‫לקידום‬ ‫התנגדות‬ ‫להם‬ ‫שאין‬ ‫מכתב‬ ‫לנו‬ ‫כתבו‬ ‫איילון‬ ‫נתיבי‬‫אנחנו‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ,‫ממעצ‬ ‫אישור‬ ‫קיבלנו‬‫שזה‬ ‫מדגישים‬ ‫הם‬ .‫בעיה‬ ‫שאין‬ ‫כותבים‬ ‫הם‬ ,‫דבר‬ ‫אותו‬ ,‫איילון‬ ‫נתיבי‬ ‫של‬ ‫מרחק‬63‫מכיוון‬ .‫הקלה‬ ‫לבקש‬ ‫צריך‬ ‫זאת‬ ‫וכל‬ .'‫מ‬‫בתמ"א‬ ‫מופיע‬ ‫הזה‬ ‫שהכביש‬3‫ובתמ"מ‬ 3/21, ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ?‫הועדה‬ ‫חברי‬ ‫של‬ ‫שאלות‬ .‫ברור‬ ‫גב‬':‫להימן‬ ‫אורנה‬ ?‫זכויות‬ ‫לתוספת‬ ,‫למה‬ ‫מבוקשת‬ ‫הקלה‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫צריך‬ ‫ולכן‬ ,‫הזה‬ ‫הכביש‬ ‫של‬ ‫התכנון‬ ‫רצועת‬ ‫בתוך‬ ‫נמצאת‬ ‫חדשה‬ ‫תכנית‬ .‫חדשה‬ ‫תכנית‬ ‫מגיעה‬ ‫אנחנו‬ ‫אם‬ .‫הקלה‬‫להגיע‬ ‫צריך‬ ‫זה‬ ,‫התכנון‬ ‫רצועת‬ ‫בתחום‬ ,‫תכנית‬ ‫של‬ ‫אישורה‬ ‫לאפשר‬ ‫רוצים‬ .‫להקלה‬ ‫אלינו‬ ‫גב‬':‫להימן‬ ‫אורנה‬ ‫לכביש‬ ‫כביכול‬ ‫...ההקלה‬20,‫נדרשת‬ ‫לא‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫לכביש‬ .‫נדרשת‬ ‫היא‬ .‫לא‬2‫מכביש‬ ,‫הציגה‬ ‫שנטלי‬ ‫כפי‬ ,2‫אני‬ ‫אם‬ ‫ולראות‬ ‫להבהיר‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ , ‫שההקל‬ ‫אומרת‬ ‫היא‬ .‫הבנתי‬‫מכביש‬ ‫ה‬2‫מגיע‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫סמכותו‬ ‫במסגרת‬ ‫המחוז‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ניתנה‬ ‫כביש‬ ‫של‬ ‫הדרך‬ ‫רצועת‬ ‫של‬ ‫הבעיה‬ ‫עלתה‬ ‫בינתיים‬ .‫אלינו‬20,‫ש‬ ‫גב‬':‫להימן‬ ‫אורנה‬ ‫מכביש‬ ‫הקלה‬ ....2, ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬
 8. 8. ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬ ‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ 8 ‫הבעיה‬ .‫ברורים‬ ‫יהיו‬ ‫שהדברים‬ ‫בשביל‬ ,‫דנים‬ ‫אנחנו‬ ‫זה‬ ‫בשביל‬ .‫מתנצל‬ ‫אני‬ ‫אז‬ ,‫סליחה‬‫הייתה‬ ‫כביש‬20‫כביש‬ ‫ולגבי‬20‫תמ"א‬ ‫של‬ ‫הזה‬ ‫הגס‬ ‫בתוואי‬ ,‫הדרך‬ ‫רצועת‬ ‫בתחום‬ ‫נופל‬ ‫זה‬ ‫באמת‬3 ‫ותמ"מ‬3/21‫במקום‬ ‫נמצא‬ ‫זה‬ ‫הדברים‬ ‫מטבע‬ .‫אחר‬ ‫למקום‬ ‫התגלגל‬ ‫זה‬ ‫בפועל‬ ‫אבל‬ ,‫הכניסו‬ ‫נצטרך‬ .‫בעניין‬ ‫הכוונה‬ ‫וזאת‬ ‫אותו‬ ‫להעביר‬ ‫כן‬ ‫מקום‬ ‫יהיה‬ ‫ששם‬ ‫בתקווה‬ .‫הזה‬ ‫הכביש‬ ,‫אחר‬ ‫שא‬ ‫ברור‬ ‫מספיק‬ ‫זה‬ ‫באמת‬ ‫אם‬ ‫לדון‬.‫אחרים‬ ‫למקומות‬ ‫נצטרך‬ ‫ולא‬ ‫לשם‬ ‫אותו‬ ‫מעבירים‬ ‫נחנו‬ .‫היום‬ ‫כבר‬ ‫הזה‬ ‫באזור‬ ‫שקיים‬ ‫המאסיבי‬ ‫הבינוי‬ ‫לאור‬ ‫גם‬ :‫דוד‬ ‫בן‬ ‫איתמר‬ ‫מר‬ ‫כביש‬ ‫על‬ ‫פה‬ ‫שהדיון‬ ‫חושב‬ ‫אני‬2‫באמת‬ ‫השאלה‬ ,‫במחוז‬ ‫קרה‬ ‫מה‬ ‫שיוסבר‬ ‫אולי‬ ‫כך‬ ‫אם‬ ‫אבל‬ ‫של‬ ‫האפשרות‬ ‫גם‬ ‫שנבחנה‬ ‫אחרי‬ ‫ניתנה‬ ‫ההקלה‬ ‫אם‬‫חלופת‬‫כביש‬ ‫הרחבת‬2‫כחלופ‬ ,...‫ל‬ ‫ה‬20. ‫גב‬':‫לשם‬ ‫מיכל‬ ‫לכביש‬ ‫ההקלה‬ ‫את‬ ‫אישר‬ ‫המחוז‬2, ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫השאלה‬‫הייתה‬.‫ברורה‬ ‫גב‬':‫לשם‬ ‫מיכל‬ ‫לכביש‬ ,‫הבניין‬ ‫מקו‬ ‫במחצית‬ ‫הקלה‬ ‫וניתנה‬ ‫נבחן‬ ‫הכביש‬ .‫כן‬20.‫התייחסנו‬ ‫לא‬ ‫באמת‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ,‫היא‬ ‫השאלה‬ :‫דוד‬ ‫בן‬ ‫איתמר‬ ‫מר‬ ‫כביש‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫אם‬20‫כביש‬ ‫הרחבת‬ ‫באמצעות‬ ‫תחבורתי‬ ‫מענה‬ ‫מתן‬ ‫של‬ ‫חלופה‬ ‫ותעמוד‬ ,2, ?‫שאישרתם‬ ‫הבניין‬ ‫קו‬ ‫לאחר‬ ‫גם‬ ,‫זה‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫תחבורתית‬ ‫ניתן‬ ‫האם‬ (‫ביחד‬ ‫)מדברים‬ ‫גב‬':‫ניב‬ ‫בר‬ ‫טליה‬
 9. 9. ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬ ‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ 9 ‫הוא‬ ‫הדרך‬ ‫רוחב‬ ,‫הרוזטה‬120‫כביש‬ ‫של‬ '‫מ‬2‫להגיע‬ ‫כדי‬ ‫אומרת‬ ‫זאת‬ ... ,‫בפועל‬ ‫כאשר‬ , ,‫למקסימום‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬"‫ר‬: ‫כביש‬ ‫איפה‬ .‫התכנית‬ ‫את‬ ‫לנו‬ ‫תראו‬2.‫בבקשה‬ ?‫עכשיו‬.‫להסביר‬ ‫יכולה‬ ‫את‬ ‫גב‬':‫ניב‬ ‫בר‬ ‫טליה‬ '‫מס‬ ‫כביש‬2‫הסטטוט‬ ‫הרוחב‬ ‫מבחינת‬‫ור‬‫הוא‬ ‫שלו‬ ‫י‬120‫וכשאנחנו‬ .‫כולו‬ ‫סלול‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ,'‫מ‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫בחשבון‬ ‫לוקחים‬-120‫ל‬ ‫ההרחבה‬ ‫אומרת‬ ‫זאת‬ .‫להסלל‬ ‫עוד‬ ‫יכולים‬ '‫מ‬-120,‫בנוסף‬ . ‫בחשבון‬ ‫לקחת‬ ‫חייב‬ ‫אתה‬‫מבוקשת‬ ‫שעליה‬ ‫שהרצועה‬‫שכמעט‬ ‫רצועה‬ ‫היא‬ ‫הזאת‬ ‫התכנית‬ ‫מגרשים‬ ‫אישור‬ .‫החוף‬ ‫כביש‬ ‫לאורך‬ ‫קו‬ ‫אישור‬ ‫כמו‬ ‫כמעט‬ ‫זה‬ .‫בניין‬ ‫קו‬ ‫באותו‬ ‫בנויה‬ ‫כולה‬ ‫בנוי‬ ‫הוא‬ ‫המלאכה‬ ‫רחוב‬ ,‫הרחוב‬ ‫מרבית‬ .‫ניבנו‬ ‫לא‬ ‫שעדיין‬ ‫הציר‬ ‫לאורך‬ ‫ביותר‬ ‫בודדים‬ .‫חדשה‬ ‫יחסית‬ ‫היא‬ ‫והבניה‬ ‫גב‬':‫רון‬ ‫חווה‬ ‫ה‬ ‫שהמצב‬ ‫מכיוון‬‫מה‬ ‫ולראות‬ ‫למוצע‬ ‫הקיים‬ ‫את‬ ‫להשוות‬ ‫מאוד‬ ‫וקשה‬ ‫אדום‬ ‫צבוע‬ ‫כולו‬ ‫קיים‬ ‫כביש‬ ‫את‬ ‫מלווה‬ ‫נתניה‬ ‫מתאר‬ ‫בתכנית‬ ,‫כזאת‬ ‫היא‬ ‫השאלה‬ ,‫קיים‬ ‫במצב‬ ‫הקרקע‬ ‫ייעודי‬2 ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫יתרחב‬ ‫שהמגרש‬ ‫או‬ ‫הזאת‬ ‫הירוקה‬ ‫הרצועה‬ ‫על‬ ‫שמרו‬ ‫אם‬ ‫ברור‬ ‫ולא‬ .‫ירוקה‬ ‫רצועה‬ ,‫ה‬ ‫גב‬':‫הופמן‬ ‫ציונה‬ ‫התכניות‬ ,‫שנעשתה‬ ‫במדידה‬‫תכניות‬ ‫הן‬ ‫הדרך‬ ‫לאורך‬ ‫השצ"פ‬ ‫רצועת‬ ‫את‬ ‫שמסמנות‬ ‫האלה‬ ‫אז‬ ,‫שני‬ ‫לצד‬ ‫אחד‬ ‫מצד‬ ‫המגרשים‬ ‫את‬ ‫מודדים‬ ‫וכשבפועל‬ .‫מדידה‬ ‫מפת‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫נעשו‬ ‫שלא‬ ‫יחסית‬ ,‫צרה‬ ‫מאוד‬ ‫מאוד‬ ‫אבל‬ ,‫נשארת‬ ‫היא‬ .‫צרה‬ ‫מאוד‬ ‫מאוד‬ ‫נשארת‬ ‫השצ"פ‬ ‫של‬ ‫הרצועה‬ ‫לא‬ .‫משתנה‬ ‫לא‬ ‫הזאת‬ ‫והתכנית‬ ‫נשארת‬ ‫היא‬ ‫אבל‬ .‫בתכניות‬ ‫שמסומן‬ ‫למה‬‫לקו‬ ‫מעבר‬ ‫עוברים‬ ,‫לה‬ ‫שממערב‬ ‫מה‬ ‫שכל‬ ‫כך‬ .‫החלקה‬ ‫גבול‬ ‫גב‬':‫רון‬ ‫חווה‬ ,‫נשאר‬ ‫זה‬ ‫לשכנים‬ ‫יחסית‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬
 10. 10. ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬ ‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ 10 ?‫תכנית‬ ‫ובאיזה‬ ‫מדובר‬ ‫רצועה‬ ‫איזה‬ ‫על‬ ,‫רגע‬ ‫גב‬':‫רון‬ ‫חווה‬ /‫בנת‬407.‫נתניה‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬ , ‫גב‬':‫הופמן‬ ‫ציונה‬ ‫ה‬ ‫משנות‬ ‫שהיא‬-80, ‫גב‬':‫רון‬ ‫חווה‬ ‫שאם‬ ‫רצועה‬ ‫יש‬‫יותר‬ ‫או‬ ‫פחות‬ ‫היא‬ ‫מידה‬ ‫קנה‬ ‫לפי‬ ‫מודדים‬20,‫מידה‬ ‫קנה‬ ‫לפי‬ ‫אבל‬ ,'‫מ‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ?‫אותה‬ ‫משנה‬ ‫היא‬ ?‫הזאת‬ ‫המתאר‬ ‫תכנית‬ ‫את‬ ‫סותרת‬ ‫הזאת‬ ‫התכנית‬ ‫אם‬ ‫השאלה‬ ‫גב‬':‫ניב‬ ‫בר‬ ‫טליה‬ .‫נוגעת‬ ‫לא‬ ‫היא‬ :‫דובר‬ .‫התכנית‬ ‫של‬ ‫התשריט‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫גב‬':‫הופמן‬ ‫ציונה‬ ‫ב‬ ‫מסתיימת‬ ‫התכנית‬.‫לה‬ ‫ממערב‬ ‫שנעשה‬ ‫במה‬ ‫נוגעת‬ ‫ולא‬ ‫החלקה‬ ‫גבול‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ?‫הזאת‬ ‫התכנית‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫גב‬':‫סמואלוב‬ ‫רננה‬ ‫שמדברים‬ ‫הרצועה‬ ‫וזאת‬ ‫שלנו‬ ‫התכנית‬ ‫של‬ ‫הקיים‬ ‫המצב‬ ‫זה‬‫עליה‬‫היא‬ ,‫בחוץ‬ ‫בכלל‬ ‫שהיא‬ , .‫שלנו‬ ‫לתכנית‬ ‫ממערב‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬
 11. 11. ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬ ‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ 11 ‫של‬ ‫קיים‬ ‫מצב‬ ‫פה‬ ‫יש‬ .‫לחווה‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫תראי‬‫המצב‬ ?‫מאושר‬ ‫מצב‬ ?‫התכנית‬‫המאושר‬‫שמופיע‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫לי‬ ‫ברור‬ ‫לא‬ ‫לכן‬ .‫כאן‬ ‫לנו‬ ‫מציעה‬ ‫שאת‬ ‫ממה‬ ‫לחלוטין‬ ‫שונה‬ ‫הוא‬ ‫הסטטוטורי‬ ‫בתשריט‬ .‫מדברת‬ ‫את‬ ‫גב‬':‫סמואלוב‬ ‫רננה‬ .‫מאושר‬ ‫כמצב‬ ‫הצגתם‬ ‫אתם‬ ‫מה‬ ‫יודעת‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ .‫הבאתם‬ ‫שאתם‬ ‫מה‬ ‫גב‬':‫סמואלוב‬ ‫רננה‬ ‫העברנ‬ ‫אנחנו‬ ,‫לא‬,‫מצגת‬ ‫ו‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ?‫המאושר‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫לנו‬ ‫להראות‬ ‫אפשר‬ .‫בבקשה‬ ,‫המחוז‬ ,‫סליחה‬ ‫גב‬':‫סמואלוב‬ ‫רננה‬ .‫ברורה‬ ‫מאוד‬ ‫המצגת‬ ‫כי‬ ‫הכותרות‬ ‫את‬ ‫מראים‬ ‫לא‬ ‫שאתם‬ ‫חבל‬ .‫המאושר‬ ‫המצב‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ?‫פה‬ ‫המאושר‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫לנו‬ ‫אין‬ ‫גב‬':‫סמואלוב‬ ‫רננה‬ ‫ה‬ ‫המצב‬ ‫הנה‬ .‫יש‬.‫מאושר‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ?‫הנכון‬ ‫המאושר‬ ‫המצב‬ ‫זה‬ .‫בבקשה‬ ‫כן‬ :‫רשף‬ ‫טל‬ ‫מר‬ ...‫לא‬ ‫היא‬ ‫המצגת‬ .‫המאושר‬ ‫המצב‬ ‫בתשריט‬ ‫זה‬
 12. 12. ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬ ‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ 12 ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ .‫מאושר‬ ‫מצב‬ ‫כמו‬ ‫לי‬ ‫נראה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ :‫יסקי‬ ‫קובי‬ ‫מר‬ ‫המתאר‬ ‫תכנית‬ ‫לפי‬ .‫המקומיות‬ ‫מתאר‬ ‫התכניות‬ ‫לפי‬ ‫המצב‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫התמ"מ‬ ‫לפי‬ ‫המצב‬ ‫זה‬ ‫ה‬...‫פה‬ ‫יש‬ ‫מקומית‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ?‫ברור‬ ‫זה‬ ,‫עונה‬ ‫זה‬ ‫חווה‬ .‫האבידה‬ ‫נמצאה‬ .‫פה‬ ‫יש‬ ,‫הנה‬ ‫גב‬':‫רון‬ ‫חווה‬ ‫שיש‬ ‫מקווה‬ ‫אני‬120.‫לדרך‬ '‫מ‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫כתוב‬ ,‫תראו‬ ,‫מקווה‬ ‫מה‬120.‫בבקשה‬ ‫הקו‬ ‫את‬ ‫נראה‬ ,‫תגדילו‬ . (‫ביניהם‬ ‫)מדברים‬ :‫יסקי‬ ‫קובי‬ ‫מר‬ ‫זה‬‫לפ‬ ‫המאושר‬ ‫המצב‬.‫התכנית‬ ‫מסמכי‬ ‫י‬ ‫גב‬':‫ניב‬ ‫בר‬ ‫טליה‬ ‫התכנית‬‫את‬ ‫יש‬ ‫שבה‬ ‫המופקדת‬ ‫התכנית‬ ‫זאת‬ ,‫זאת‬ ‫היא‬ ‫בהפקדה‬ ‫חותמת‬ ‫עם‬ ‫המופקדת‬ ...‫ה‬ ‫של‬ ‫החלקה‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ,‫כולל‬ ‫לא‬ ‫הכחול‬ ‫הקו‬ .‫השצ"פ‬ ‫רצועת‬ ‫גב‬':‫להימן‬ ‫אורנה‬ ... ,‫אקוסטיקה‬ ‫לנושא‬ ‫התייחסות‬ ‫אין‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ?‫תשובה‬ ‫יש‬
 13. 13. ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬ ‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ 13 ‫גב‬'‫בר‬ ‫טליה‬:‫ניב‬ ‫לבחינ‬ ‫מעולם‬ ‫התבקשה‬ ‫לא‬ ‫התכנית‬‫ה‬‫אקוסטי‬.‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ת‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫הועדה‬ ‫של‬ ‫בעיה‬ ‫זה‬ ?‫המחוזית‬ ‫הבעיה‬ ‫רק‬ ,‫לאקוסטיקה‬ ‫דואגת‬ ‫לא‬ ‫המקומית‬ ‫והועדה‬ ?‫המקומית‬ ‫הועדה‬ ‫את‬ ‫מעניין‬ ‫לא‬ ,‫לא‬ ‫הם‬ ?‫מה‬ .‫נתניה‬ ‫של‬ ‫והעובדים‬ ‫האזרחים‬ ‫זה‬ ?‫המחוזית‬ ‫גב‬':‫הופמן‬ ‫ציונה‬ ‫לפ‬‫ה‬ ‫י‬,‫בשטח‬ ‫הטופוגרפי‬ ‫מצב‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ .‫בעיה‬ ‫אין‬ ‫גב‬':‫הופמן‬ ‫ציונה‬ ,‫מיגון‬ ‫יהיה‬ .‫עצמו‬ ‫בבניין‬ ‫פתרון‬ ‫יהיה‬ ,‫פתרון‬ ‫יהיה‬ ‫אם‬ ,‫בעיה‬ ‫שאין‬ ‫לא‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ?‫בתכנית‬ ‫כתוב‬ ‫זה‬ ‫גב‬':‫הופמן‬ ‫ציונה‬ .‫כן‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫משהו‬ .‫שאלות‬ ‫אין‬ ?‫שאלות‬ ‫עוד‬ .‫טוב‬?‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫להוסיף‬ ‫רוצים‬ ‫שהאורחים‬ :‫סולר‬ ‫שחר‬ ‫מר‬ ?‫...בגובה‬ ‫שזה‬ ‫או‬ ‫שם‬ ‫הרצועה‬ ‫לאורך‬ ‫הזה‬ ‫הגובה‬ .... :‫יסקי‬ ‫קובי‬ ‫מר‬ .‫המלאכה‬ ‫ברחוב‬ ,‫השני‬ ‫בצד‬ ‫תכנית‬ ‫אושרה‬ ,‫לא‬
 14. 14. ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬ ‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ 14 ‫גב‬':‫הופמן‬ ‫ציונה‬ ‫יש‬ ,‫שלו‬ ‫המזרחי‬ ‫הצד‬ ,‫השני‬ ‫בצד‬ ‫רחוב‬ ‫באותו‬33.‫מאושר‬ ‫קומות‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫רבה‬ ‫תודה‬.‫לכם‬ :‫פנימי‬ ‫דיון‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫אקוסטית‬ ‫בבחינה‬ ‫מותנים‬ ‫יהיו‬ ‫בניה‬ ‫שהיתרי‬ ‫שמחייב‬ ‫סעיף‬ ‫של‬ ‫תוספת‬ ‫מלבד‬ .‫טוב‬ ‫מישהו‬ .‫לא‬ ‫סיבה‬ ‫רואה‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ,‫לאשר‬ ‫שניתן‬ ‫לי‬ ‫נדמה‬ ,‫הצורך‬ ‫במידת‬ ‫אקוסטיים‬ ‫ופתרונות‬ ?‫אחרת‬ ‫חושב‬ ‫גב‬':‫להימן‬ ‫אורנה‬ ‫הר‬ ‫של‬ ‫השמירה‬ ‫עם‬ ‫לנו‬ ‫שהוצג‬ ‫הזה‬ ‫...המסמך‬,‫הירוקה‬ ‫צועה‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ .‫תודה‬ .‫אחד‬ ‫פה‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫נאשר‬ ‫אז‬ .‫טוב‬ .‫המופקדת‬ ‫בתכנית‬ ‫המצב‬ ‫זה‬ ,‫לא‬ ‫מושב‬‫מא‬/‫מ‬ ‫נחלות‬ ‫על‬ ‫מגורים‬ ‫מגרש‬ ‫ותכנון‬ ‫שינוי‬ : ‫ור‬384: ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫תמ"א‬3?‫אסף‬ , :‫שטרן‬ ‫אסף‬ ‫מר‬ ‫כ‬ ‫של‬ ‫בשטח‬ ‫מפורטת‬ ‫בתכנית‬ ‫מדובר‬-1,490‫ת‬ ‫מילוי‬ ‫בשלב‬ .‫דונם‬‫בין‬ ,‫מטרתה‬ ,‫להפקדה‬ ‫נאים‬ ‫שמירה‬ ‫תוך‬ ,‫המושב‬ ‫של‬ ...‫מה‬ ‫חלק‬ ‫המהווים‬ ‫למגורים‬ ‫מגרשים‬ ‫מיקום‬ ‫שינוי‬ ‫שלה‬ ‫המטרות‬ ‫הועדה‬ .‫מאור‬ ‫מושב‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫כולל‬ ‫השטח‬ .‫החקלאי‬ ‫מהשטח‬ ‫חלק‬ ‫על‬ ‫פל"ח‬ ‫בנושא‬ ... ‫על‬ ‫אזורית‬ ‫מדרך‬ ‫בניין‬ ‫לקו‬ ‫הקלה‬ ‫נתנה‬ ‫הועדה‬ .‫בתנאים‬ ‫התכנית‬ ‫הפקדת‬ ‫על‬ ‫החליטה‬ ‫המחוזית‬ 444‫מ‬-80‫ל‬ '‫מ‬-70‫מ‬ ‫בנין‬ ‫לקו‬ ‫בבקשה‬ ‫הארצית‬ ‫למועצה‬ ‫ופנתה‬ ,'‫מ‬-80‫ל‬ '‫מ‬-22‫אני‬ ,'‫מ‬ ‫דרך‬ ‫זו‬ ,‫המוצע‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫מראה‬444‫מ‬ ‫בניין‬ ‫בקו‬ ‫הקלה‬ ‫זה‬ ‫ביקשה‬ ‫המחוזית‬ ‫שהועדה‬ ‫מה‬ .-
 15. 15. ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬ ‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ 15 80‫ל‬ '‫מ‬-22‫ו‬ ,‫וחניון‬ ‫קיים‬ ‫עלמין‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫ייעוד‬ ‫עבור‬ ‫הזה‬ ‫באזור‬ ‫הדרך‬ ‫מציר‬ '‫מ‬-7‫מציר‬ '‫מ‬ ‫מ‬ ‫והקלה‬ .‫הדרך‬ ‫זכות‬-80‫ל‬ '‫מ‬-15‫פה‬ ‫נופי‬ ‫וטפול‬ ‫רגל‬ ‫הולכי‬ ‫שביל‬ ‫עבור‬ '‫מ‬‫ייעוד‬ ‫לאורך‬ ‫שמ‬'‫מס‬ ‫בדרך‬ ,‫אצלנו‬ ‫שנעשתה‬ ‫בבדיקה‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ...‫צוין‬ .‫הנחל‬ ‫להסדרת‬ ‫יועד‬444 ‫ההכרזה‬ ‫אבל‬ ‫והמסילות‬ ‫הדרכים‬ ‫פקודת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הוכרזה‬ ‫שהיא‬ ‫מצאנו‬ ‫כן‬ ‫מפורטת‬ ‫תכנית‬ ‫אין‬ ‫משנת‬ ‫הוא‬ ‫שלה‬1969‫התכנון‬ ‫חוק‬ ‫אחרי‬ ‫דהיינו‬ ,‫שהכרזה‬ ‫היא‬ ‫שלנו‬ ‫והמדיניות‬ ‫והבניה‬ ‫שנת‬ ‫אחרי‬ ‫שבאה‬1965‫תכנית‬ ‫לדרך‬ ‫אין‬ ‫אומרת‬ ‫זאת‬ .‫מפורטת‬ ‫תכנית‬ ‫במקום‬ ‫באה‬ ‫לא‬ ,‫ש‬ ‫ההקלה‬ ‫ולכן‬ .‫מפורטת‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫אין‬ .‫דרך‬ ‫אין‬‫בעיה‬.‫הדרך‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫המושב‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫אפשר‬ , :‫שטרן‬ ‫אסף‬ ‫מר‬ ‫מפורט‬ ‫בתכנית‬ ‫מופיעה‬ ‫כן‬ ‫הדרך‬ ,‫מוכרזת‬ ‫הדרך‬‫פורמלית‬ .‫שלה‬ ‫צפוני‬ ‫היותר‬ ‫במקטע‬ ‫ת‬ ‫שנדרשת‬ ‫הקלה‬ ‫זו‬ ,‫מדרך‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫התכנון‬ ‫לרצועת‬ ‫הקלה‬ ‫היא‬ ‫פה‬ ‫להיות‬ ‫שצריכה‬ ‫ההקלה‬ ‫מ‬ ,‫תכנון‬ ‫רצועת‬ ‫לצמצום‬-300‫ל‬-172‫ומ‬ ‫פה‬ ‫הייעודים‬ ‫עבור‬ '‫מ‬-300‫ל‬-165‫הייעוד‬ ‫עבור‬ '‫מ‬ ‫ב‬ ‫קלה‬ ‫נתנה‬ ‫הועדה‬ ‫אז‬ ,‫תכנון‬ ‫כרצועת‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ‫אם‬ ,‫בנוסף‬ .‫פה‬‫ל‬ ‫פה‬ ‫בניין‬ ‫קו‬-70 ‫ל‬ ‫תכנון‬ ‫רצועת‬ ‫צמצום‬ ‫צריך‬ ,‫הדרך‬ ‫מציר‬ '‫מ‬-220‫לצמצם‬ ‫רשאית‬ ‫לא‬ ‫המחוזית‬ ‫שהועדה‬ '‫מ‬ .‫המצב‬ ‫זה‬ ,‫אז‬ .‫תכנון‬ ‫רצועת‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ?‫מעצ‬ .‫בסדר‬ ‫גב‬':‫רון‬ ‫חווה‬ ‫של‬ ‫שהפוליגון‬ ‫קבעה‬ ‫המחוזית‬ ‫והועדה‬ ‫קיים‬ ‫קברות‬ ‫בבית‬ ‫שמדובר‬ ‫היא‬ ‫הטענה‬ ,‫הקלה‬ ‫לגבי‬ ‫הקברות‬ ‫בית‬‫נמצאים‬ ‫איפה‬ ‫באמת‬ ‫לראות‬ ‫יהיה‬ ‫שאפשר‬ ,‫מדידה‬ ‫תכנית‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ייקבע‬ ‫שטח‬ ‫שזה‬ ‫קבעו‬ ‫איך‬ ‫ברור‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ,‫ראינו‬ ‫לא‬ ,‫התקבלה‬ ‫לא‬ ‫הזאת‬ ‫התכנית‬ ‫במעצ‬ .‫הקברים‬ ‫שביל‬ ‫גם‬ ‫יש‬ .‫הזה‬ ‫העניין‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬ ‫מבקשים‬ ‫ואנחנו‬ ‫החניון‬ ‫של‬ ‫שטח‬ ‫וזה‬ ‫הקברות‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫לא‬ ‫מבקשים‬ ‫אנחנו‬ .‫הדרך‬ ‫עד‬ ‫שמגיע‬ ‫רגל‬ ‫הולכי‬.‫הזה‬ ‫הרגל‬ ‫הולכי‬ ‫שביל‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ .‫אוטובוס‬ ‫תחנת‬ ‫שם‬ ‫יש‬ ‫אולי‬ ,‫למה‬
 16. 16. ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬ ‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ 16 ‫גב‬':‫רון‬ ‫חווה‬ ,‫ואנחנו‬ ‫יודעים‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ .‫אין‬ ‫ואולי‬ ‫יש‬ ‫אולי‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ?‫קרה‬ ‫מה‬ ,‫אוטובוס‬ ‫תחנת‬ ‫יש‬ ‫אולי‬ ‫אבל‬ ,‫אמרתי‬ ‫סתם‬ :‫דובר‬ .‫שתיים‬ .‫תחנה‬ ‫יש‬ ,‫אוטובוס‬ ‫יש‬ ‫גב‬'‫רו‬ ‫חווה‬:‫ן‬ ,‫יגיעו‬ ‫רגל‬ ‫שהולכי‬ ‫מעוניינים‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ ‫אבל‬ ,‫בסדר‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫יגיעו‬‫לאוטובוסי‬‫ם‬.‫הגיוני‬ ‫לי‬ ‫נשמע‬ ‫זה‬ ,‫מאוד‬ ‫סביר‬ ‫זה‬ ‫גם‬ .‫בסדר‬ ‫זה‬ , ‫גב‬':‫רון‬ ‫חווה‬ ‫לא‬ ‫ומעצ‬ ,‫רבה‬ ‫במהירות‬ ‫בהן‬ ‫שנוסעים‬ ‫דרכים‬ ‫על‬ ‫מדובר‬ ,‫שמאי‬ ,‫לאוטובוסים‬ ‫יגיעו‬ ‫שלא‬ ‫לא‬ ‫ישתלבו‬ ‫רגל‬ ‫שהולכי‬ ‫מעוניינת‬‫גישה‬ ‫גם‬ ‫כאן‬ ‫שיש‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ .‫סכנה‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫במקומות‬ ‫רגל‬ ‫הולכי‬ ‫להביא‬ ‫טעם‬ ‫שום‬ ‫אין‬ ‫אז‬ ,‫רגל‬ ‫הולכי‬ ‫עם‬ ‫שם‬ ‫קורה‬ ‫מה‬ ‫יודעים‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ ,‫נוספת‬ ‫את‬ ‫שמטילות‬ ‫הנחיות‬ ‫הזאת‬ ‫בתכנית‬ ‫ניתנו‬ ,‫אקוסטיקה‬ ‫לגבי‬ .‫הזה‬ ‫לשטח‬ ‫בנוסף‬ ‫מבק‬ ‫אנחנו‬ .‫הדרך‬ ‫של‬ ‫העתידי‬ ‫לתכנון‬ ‫בהנחיות‬ ,‫הדרך‬ ‫על‬ ‫האקוסטיקה‬‫זה‬ ‫את‬ ‫להוריד‬ ‫שים‬ ,‫מגורים‬ ‫מקרבים‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ,‫מהתכנית‬,‫להיות‬ ‫צריכה‬ ‫האקוסטיים‬ ‫הפתרונות‬ ‫על‬ ‫האחריות‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ?‫לתכנית‬ ‫להוריד‬ ‫דורשים‬ ‫אתם‬ ?‫התכנית‬ ...‫לא‬ ‫גב‬':‫רון‬ ‫חווה‬ .‫הדרך‬ ‫על‬ ‫האקוסטיים‬ ‫הפתרונות‬ ‫על‬ ‫האחריות‬ ‫את‬ ‫שמטילות‬ ‫ההנחיות‬ ‫את‬ ‫להוריד‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬
 17. 17. ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬ ‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ 17 ?‫כתוב‬ ‫זה‬ ‫איפה‬ ‫גב‬':‫רון‬ ‫חווה‬ ‫סעיף‬ .‫התכנית‬ ‫של‬ ‫בהוראות‬ ‫כתוב‬ ‫זה‬6.9.‫להוראות‬ '‫ב‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ .‫תקראי‬ ,‫התכנית‬ ‫אומרת‬ ‫מה‬ :‫שטרן‬ ‫אסף‬ ‫מר‬ '‫מס‬ ‫הדרך‬ ‫הרחבת‬581,‫מסלולי‬ ‫דו‬ ‫לדרך‬ ‫והפיכתה‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫מד‬‫דרך‬ ‫על‬ ‫ברים‬444?‫לא‬ , :‫שטרן‬ ‫אסף‬ ‫מר‬ "‫התמ‬ ‫מבחינת‬‫לדרך‬ ‫קוראת‬ ‫,התמ"א‬ ‫א‬444,‫בתכנית‬ ‫שפה‬ ‫בתוואי‬ ‫והיא‬ . ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ?‫דרך‬ ‫אותה‬ ‫זו‬ .‫חשוב‬ ‫לא‬ ,‫מספרים‬ ‫כתוב‬ ‫לא‬ ‫בתמ"א‬ ,‫לא‬ :‫שטרן‬ ‫אסף‬ ‫מר‬ 581‫ו‬-444‫נתיבית‬ ‫ודו‬ ‫מסלולית‬ ‫דו‬ ‫לדרך‬ ‫"הפיכתה‬ .‫רצועה‬ ‫לאותה‬ ‫הכוונה‬ ,‫הזה‬ ‫בתחום‬ ‫קי‬ ‫בהקמת‬ ‫מותנית‬ ‫תהא‬ ...‫מספר‬ ‫מגרשים‬ ‫שלאורך‬ ‫בקטע‬‫עפר‬ ‫סוללת‬ ‫או‬ ‫אקוסטי‬ ‫ר‬ ‫בנספח‬ ‫וכמפורט‬ ‫המערביים‬ ‫בשוליה‬ ‫המורחבת‬ ‫הדרך‬ ‫לאורך‬ ,‫למגרשים‬ ‫ממזרח‬ ‫אקוסטית‬ ."‫האקוסטי‬ ‫גב‬':‫רון‬ ‫חווה‬ ,‫על‬ ‫האחריות‬ ‫את‬ ‫מטילים‬ ‫אומרת‬ ‫זאת‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ .‫אחד‬ ‫אף‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ ‫מטילים‬ ‫לא‬
 18. 18. ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬ ‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ 18 ‫גב‬':‫רון‬ ‫חווה‬ ‫עוסק‬ ‫לא‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ,‫מותנית‬ ‫תהא‬ ‫ההרחבה‬ ‫כתוב‬‫פה‬ ‫עוסקים‬ ‫אלא‬ ‫הדרך‬ ‫של‬ ‫בתכנית‬ ‫פה‬ ‫ים‬ ... ‫של‬ ‫בתכנית‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ?‫התכנית‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫אפשר‬ ?‫התכנית‬ ‫לפי‬ ‫דרך‬ ‫הרחבת‬ ‫יש‬ :‫מגן‬ ‫גבי‬ ‫מר‬ ‫לדרך‬ ‫והפיכתה‬ ‫שלה‬ ‫להרחבה‬ ‫היא‬ ‫הכוונה‬ .‫הרחבה‬ ‫אין‬ ,‫לא‬444. ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ .‫הדרך‬ ‫את‬ ‫מרחיבה‬ ‫לא‬ ‫הזאת‬ ‫התכנית‬ ‫אבל‬ ‫מג‬ ‫גבי‬ ‫מר‬:‫ן‬ ‫אבל‬ ,‫לא‬‫מתיי‬ ‫האקוסטי‬ ‫הנספח‬‫דרך‬ ‫של‬ ‫העתידי‬ ‫למצב‬ ‫חס‬444. ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫דרך‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫בשביל‬444‫בתחום‬ ,‫במסגרת‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫שאפשר‬ ‫או‬ ‫תכנית‬ ‫לעשות‬ ‫צריך‬ ?‫הקיימת‬ ‫ההכרזה‬ ‫או‬ ‫ההפקעה‬ ‫גב‬':‫רון‬ ‫חווה‬ ...‫אני‬ ‫כי‬ ‫תשובה‬ ‫לתת‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ,‫לא‬.‫אותך‬ ‫שואל‬ ‫לא‬ ‫אני‬ :‫מגן‬ ‫גבי‬ ‫מר‬ .‫הדרך‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫כדי‬ .‫מפורט‬ ‫תכנון‬ ‫צריך‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬
 19. 19. ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬ ‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ 19 ‫להרחיב‬ ‫ניתן‬ ‫הדרך‬ ‫של‬ ‫ההכרזה‬ ‫בתחום‬ ‫האם‬ ?‫שלי‬ ‫השאלה‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫אפשר‬ ,‫זאת‬ ‫ובכל‬ .‫אותה‬ :‫עזרא‬ ‫סדרנסקי‬ ‫מר‬ ?‫היום‬ ‫ההכרזה‬ ‫מה‬.‫היום‬ ‫ההכרזה‬ ‫שטח‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫איפה‬ ,‫תגידו‬?‫מגורים‬ ‫מוסיפים‬ ‫אתם‬ :‫מגן‬ ‫גבי‬ ‫מר‬ .‫מזרחית‬ ‫הצפונית‬ ,‫הימנית‬ ‫בפינה‬ .‫המקווקו‬ ‫האזור‬ ,‫ימין‬ ‫בצד‬ ‫למעלה‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ?‫שאלות‬ ?‫הערות‬ ‫עוד‬ .‫קיי‬ ‫או‬ :‫טוב‬ ‫שם‬ ‫אילן‬ ‫מר‬ ‫תמ"א‬ ‫אין‬35‫של‬ ‫התוספת‬ ‫לגבי‬ ‫הוראות‬ ‫מופיע‬ ‫לא‬ ,‫מופיע‬ ‫לא‬ ‫שבהערות‬ ,‫טכנית‬ ‫הערה‬ ‫רק‬ , ‫מגור‬ ‫שזה‬ ‫המגורים‬.‫מיוחדות‬ ‫הנחיות‬ ‫עם‬ ‫ים‬ :‫ברקת‬ ‫שרון‬ .‫טכני‬ ‫זה‬ ,‫בהחלטה‬ ‫זה‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫תמ"א‬ .‫טוב‬18? :‫שטרן‬ ‫אסף‬ ‫מר‬ ‫נספח‬ ,‫המופקדת‬ ‫התכנית‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫הוגשו‬ ‫שלא‬ ‫מסמכים‬ ‫יש‬ .‫טכניים‬ ‫עניינים‬ ‫זה‬ ,‫פעם‬ ‫עוד‬ .‫להשלים‬ ‫שצריך‬ ,‫לגביו‬ ‫דעת‬ ‫וחוות‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫תמ"א‬19?
 20. 20. ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬ ‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ 20 ‫גב‬'‫א‬ ‫נטלי‬:‫וסטרובסקי‬ ‫זה‬ ‫העלמין‬ ‫בית‬ ‫שטח‬ .‫תכנית‬ ‫באף‬ ‫מאושר‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫אבל‬ ‫בפועל‬ ‫קיים‬ ‫העלמין‬ ‫בית‬2.7‫דונם‬ ‫לבית‬ ‫בינוי‬ ‫נספח‬ ‫אפילו‬ ‫אין‬ ,‫הזה‬ ‫הישוב‬ ‫לכל‬ ‫מפורטת‬ ‫תכנית‬ ‫שזה‬ ‫למרות‬ ‫אבל‬ ,‫סביר‬ ‫שזה‬ ‫מתמ"א‬ ‫תנאים‬ ‫מיני‬ ‫כל‬ ‫שם‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ‫לראות‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫לכן‬ ,‫העלמין‬19‫של‬ ‫רצועה‬ ‫למשל‬ ‫לגבי‬ 5‫הת‬ ‫אין‬ ,'‫מ‬,‫קבורה‬ ‫שירותי‬ ‫של‬ ,‫בניינים‬ ,‫וביוב‬ ‫למים‬ ‫ייחסות‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ?‫כתוב‬ ‫איפה‬ ?‫בינוי‬ ‫תכנית‬ ‫צריך‬ ‫למה‬ ‫גב‬':‫אוסטרובסקי‬ ‫נטלי‬ .‫צריך‬ ‫בינוי‬ ‫תכנית‬ ‫וגם‬ ‫בינוי‬ ‫נספח‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ?‫כתוב‬ ‫איפה‬ ‫גב‬':‫אוסטרובסקי‬ ‫נטלי‬ ‫בתמ"א‬19. ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫א‬ ‫לי‬ ‫תקריאי‬.‫הסעיף‬ ‫ת‬ ‫גב‬':‫אוסטרובסקי‬ ‫נטלי‬ ...‫תכנית‬ ‫תאושר‬ ‫שלא‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ?‫פה‬ ‫לך‬ ‫יש‬ ‫גב‬':‫אוסטרובסקי‬ ‫נטלי‬ .‫פה‬ ‫לי‬ ‫אין‬ ,‫לא‬
 21. 21. ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬ ‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ 21 ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ?‫בעניין‬ ... ‫מה‬ ‫ולהגיד‬ ‫להסתכל‬ ‫יכול‬ ‫מישהו‬ ‫גב‬':‫אוסטרובסקי‬ ‫נטלי‬ ‫סעיף‬3.2. :‫מגן‬ ‫גבי‬ ‫מר‬ ‫תכני‬ ‫לנו‬ ‫שיש‬ ‫להעיר‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬‫הקיימים‬ ‫הקברים‬ ‫ציון‬ ‫עם‬ ‫העלמין‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫מדוייקת‬ ‫מדידה‬ ‫ת‬ ‫העלמין‬ ‫בית‬ ‫בגבול‬ ‫ממש‬ ‫הוא‬ .‫בשטח‬ ‫הקיים‬ ‫למצב‬ ‫תואם‬ ‫העלמין‬ ‫לבית‬ ‫שהוקצה‬ ‫והשטח‬ .‫הקיימים‬ ‫הקברים‬ ,‫הקיים‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ,‫הקברים‬ ‫לבין‬ ‫הכביש‬ ‫בין‬ ‫רצועה‬ ‫יש‬ ‫אבל‬ :‫מגן‬ ‫גבי‬ ‫מר‬ ‫בינ‬ ‫לנספח‬ ‫נידרש‬ ‫אם‬ ,‫קיים‬ ‫גינון‬ ‫שם‬ ‫יש‬,‫ספציפי‬ ‫וי‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ .‫בתכנית‬ ‫שואל‬ ‫אני‬ ,‫לא‬ :‫ברקת‬ ‫שרון‬ .‫שצ"פ‬ ‫לא‬ ,‫חקלאי‬ ‫שטח‬ ,‫יש‬ ‫היום‬ :‫מגן‬ ‫גבי‬ ‫מר‬ .‫חקלאי‬ ‫שטח‬ ‫שם‬ ‫יש‬ ‫גב‬':‫אוסטרובסקי‬ ‫נטלי‬ ‫של‬ ‫הירק‬ ‫פס‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫רוצים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ,‫מדברים‬ ‫אנחנו‬ .‫חקלאי‬ ‫שטח‬ ‫יש‬ ‫מסביב‬ ,‫לנו‬ ‫אין‬5 .‫הקלה‬ ‫לקבל‬ ‫צריך‬ ,'‫מ‬ ‫אס‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬‫היו‬ ,‫יף‬":‫ר‬
 22. 22. ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬ ‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ 22 ?‫אומרת‬ ‫זאת‬ ‫מה‬ ,‫ירק‬ ‫הפס‬ ‫גב‬':‫אוסטרובסקי‬ ‫נטלי‬ .‫העלמין‬ ‫בית‬ ‫בתוך‬ ‫ירק‬ ‫פס‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ?‫התמ"א‬ ‫את‬ ‫לך‬ ‫יש‬ .‫אפשר‬ ‫אם‬ ,‫הקונקרטיים‬ ‫הסעיפים‬ ‫את‬ ‫לשמוע‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ ?‫מה‬ ‫לפי‬ :‫דוברת‬ .‫לא‬ ‫גב‬':‫אוסטרובסקי‬ ‫נטלי‬ ‫למרו‬ ‫עלמין‬ ‫בית‬ ‫להקמת‬ ‫מפורטת‬ ‫תכנית‬ ‫כל‬ ‫לזה‬ ‫ובנוסף‬‫אנחנו‬ ‫אבל‬ ‫קיים‬ ‫העלמין‬ ‫שבית‬ ‫ת‬ ‫התכנית‬ ‫את‬ ‫רואים‬,‫תכנית‬‫העלמין‬ ‫בית‬ ‫להקמת‬‫במקרה‬ ,‫הדתות‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫אישור‬ ‫גם‬ ‫דורש‬ .‫העלמין‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫למיקום‬ ‫אישור‬ ,‫התיירות‬ ‫משרד‬ ‫זה‬ ‫היום‬ ‫של‬ :‫ברקת‬ ‫שרון‬ ?‫תיירות‬ ‫גב‬':‫אוסטרובסקי‬ ‫נטלי‬ ‫נת‬ ‫הדתות‬ ‫משרד‬ ‫את‬ ‫שביטלו‬ ‫אז‬ ‫כי‬ .‫תיירות‬ ‫מדוע‬ ‫לכם‬ ‫אסביר‬ ‫אני‬‫למשרד‬ ‫הסמכות‬ ‫את‬ ‫נו‬ ‫לשירותי‬ ‫משרד‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫כשעכשיו‬ ,‫כך‬ ‫אחר‬ .‫העלמין‬ ‫בית‬ ‫למיקום‬ ‫האישור‬ ‫את‬ ‫לתת‬ ‫התיירות‬ ‫דה‬ ,‫לכן‬ .‫הסמכות‬ ‫את‬ ‫החזירו‬ ‫לא‬ ‫דת‬-.‫מהם‬ ‫לקבל‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ ‫יורה‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫שהיא‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫מפורטת‬ ‫בתכנית‬ ‫להופיע‬ ‫צריך‬ ‫בעצם‬ ‫מה‬ ‫לנו‬ ‫תגידי‬ ‫זאת‬ ‫בכל‬ ‫אולי‬ ,‫נטלי‬ ‫ת‬‫לתמ"א‬ ‫תאים‬19. ‫גב‬':‫אוסטרובסקי‬ ‫נטלי‬ ‫של‬ ‫רצועה‬ ‫להיות‬ ‫צריכה‬ ‫מפורטת‬ ‫בתכנית‬5,‫לחשמל‬ ‫התייחסות‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ .‫ירק‬ ‫פס‬ ‫של‬ '‫מ‬ ‫הסעיף‬ ‫בסוף‬ ‫כתוב‬ ‫כך‬ ‫ואחר‬ ,‫קבורה‬ ‫שירותי‬ ‫למבנה‬ ‫בניה‬ ‫זכויות‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ,‫מים‬ ,‫ביוב‬
 23. 23. ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬ ‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ 23 ,‫הזה‬3.2‫מחוזית‬ ‫שועדה‬ ‫בינוי‬ ‫תכנית‬ ‫להכין‬ ‫יש‬ ‫מפורטת‬ ‫לתכנית‬ ‫שבנוסף‬‫רשאית‬ ,‫הוסמכה‬ .‫מהתכנית‬ ‫לסטות‬ ‫אבל‬ ‫לוותר‬ ‫לא‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ?‫בינוי‬ ‫תכנית‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫לסטות‬ ‫רוצים‬ ‫לא‬ ‫אם‬ .‫לסטות‬ ‫רוצים‬ ‫אם‬ ‫גב‬':‫אוסטרובסקי‬ ‫נטלי‬ .‫צריך‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ?‫שאלות‬ ‫יש‬ .‫טוב‬ .‫מעולה‬ .‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫באישור‬ ‫בינוי‬ ‫תכנית‬ ‫צריך‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬ ‫גב‬'‫ברונ‬ ‫חגית‬:‫ר‬ ‫סעיף‬ ‫לעניין‬ ‫התכנית‬ ‫הערות‬ .‫יש‬ ‫לי‬ .‫כן‬4.6...,‫פה‬ ‫שהוזכר‬ ‫הפל"ח‬ ‫את‬ ‫לקחתם‬ ‫מאיפה‬ , ?‫המקום‬ ‫על‬ ‫שחלה‬ ‫התכנית‬ ‫את‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ,‫מיוחדות‬ :‫מגן‬ ‫גבי‬ ‫מר‬ /‫מ‬ ,‫האזורית‬ ‫המועצה‬ ‫של‬ ‫מאושרת‬ ‫תכנית‬ ‫יש‬345.‫פל"ח‬ ‫תכנית‬ ‫שהיא‬ ‫גב‬':‫ברונר‬ ‫חגית‬ ,‫ו‬ ‫החסנה‬ ,‫תעשיה‬ ‫פה‬ ‫נותנת‬ ‫היא‬ ,‫אומרת‬ ‫שמה‬ ‫ברק‬ ‫שרון‬:‫ת‬ ‫תואמים‬ ‫יהיו‬ ‫הפל"ח‬ ‫שימושי‬ ‫וכל‬ ‫התכנית‬ ‫במסגרת‬ ‫יבוטל‬ ‫הזה‬ ‫הסעיף‬ .‫להגיב‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ .‫שימושים‬ ‫מוסיפים‬ ‫לא‬ .‫המאושרת‬ ‫לתכנית‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ?‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫של‬ ‫החלטה‬ ‫זה‬ :‫ברקת‬ ‫שרון‬ .‫כן‬
 24. 24. ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬ ‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ 24 ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ?‫כזאת‬ ‫החלטה‬ ‫יש‬ :‫ברקת‬ ‫שרון‬ ‫שהעב‬ ‫טכניות‬ ‫הערות‬ ‫זה‬ ‫כלומר‬.‫בוצע‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ‫הוא‬ ,‫התכנית‬ ‫לעורך‬ ‫רתי‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ?‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫בהחלטת‬ ‫מופיע‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫למה‬ ?‫טכני‬ ‫זה‬ ‫למה‬ :‫ברקת‬ ‫שרון‬ .‫להוסיף‬ ‫התכוון‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ .‫טכני‬ ‫זה‬ ‫למה‬ ‫גבול‬ ‫יש‬ :‫ברקת‬ ‫שרון‬ ‫פעמיים‬ ‫אותה‬ ‫לכתוב‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫אז‬ ‫המאושרת‬ ‫התכנית‬ ‫את‬ ‫תואם‬ ‫זה‬.‫הכל‬ ‫זה‬ , ‫גב‬':‫ברונר‬ ‫חגית‬ .‫תואם‬ ‫לא‬ ‫ומקורה‬ ‫סגור‬ ‫במבנה‬ ‫החסנה‬ .‫המאושרת‬ ‫התכנית‬ ‫את‬ ‫תואם‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ?‫עליכם‬ ‫וגם‬ ‫כולם‬ ‫על‬ ‫מקובל‬ ‫זה‬‫של‬ ‫פריט‬ ‫על‬ ‫מדבר‬ ‫אני‬ .‫מאושרת‬ ‫מקומית‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬ ‫זה‬ .‫פל"ח‬ ‫שימושי‬ :‫ברקת‬ ‫שרון‬ .‫כן‬ .‫מאושרת‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬
 25. 25. ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬ ‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ 25 ‫את‬ ‫אז‬.‫הפל"ח‬ ‫שימושי‬ ‫של‬ ‫השימושים‬ ‫יחולו‬ ‫ולהגיד‬ ‫הזה‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫להוריד‬ ,‫טכנית‬ ,‫אומרת‬ ?‫התכנית‬ ‫עורך‬ ‫את‬ ‫שואל‬ ‫אני‬ ?‫זה‬ ‫עם‬ ‫בעיה‬ ‫יש‬ :‫מגן‬ ‫גבי‬ ‫מר‬ .‫זה‬ ‫עם‬ ‫בעיה‬ ‫אין‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ .‫גמרנו‬ .‫בסדר‬ ‫גב‬':‫ברונר‬ ‫חגית‬ ‫המ‬ ‫חלקת‬ ‫בתוך‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫הזה‬ ‫הפל"ח‬ ...‫ה‬ ‫בקו‬ ‫רק‬ ‫למה‬ ,‫משהו‬ ‫ועוד‬?‫גורים‬ :‫ברקת‬ ‫שרון‬ ‫עד‬ ‫לגדול‬ ‫יכול‬ ‫הוא‬2.5.‫סליחה‬ ,‫דונם‬ ‫גב‬':‫ברונר‬ ‫חגית‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ,‫המקום‬ ‫על‬ ‫שחלה‬ ‫התכנית‬ ‫של‬ ‫הפל"ח‬ ‫אבל‬ ‫נכון‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫ספציפית‬ ‫כי‬ ,‫הזה‬ ‫לא‬ ,‫ה‬ ‫בתוך‬ :‫ברקת‬ ‫שרון‬ ‫עד‬ ‫זה‬ .‫לא‬ ‫ממש‬ ,‫לא‬3‫עד‬ ‫להיות‬ ‫יכולים‬ ‫פל"ח‬ ‫השימושי‬ .‫דונם‬3‫המגורים‬ ‫אזור‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫דונם‬ ‫ה‬ ‫על‬ ‫וגם‬‫בין‬ ‫נעים‬ ‫זה‬ ‫במושב‬ ‫המגורים‬ ‫אזור‬ .‫חקלאי‬1‫ל‬-1.5‫במושבים‬ ‫כמו‬ ‫לא‬ ,‫דונם‬ .‫רגילים‬ ‫גב‬':‫ברונר‬ ‫חגית‬ .‫המגורים‬ ‫בחלקת‬ ‫בתקנון‬ ‫אותו‬ ‫ציינתם‬ ‫לא‬ ,‫פה‬ ‫שציינתם‬ ‫שהפל"ח‬ ‫אומרת‬ ‫את‬ :‫ברקת‬ ‫שרון‬ ‫ה‬ ‫עד‬ ‫השלמה‬ ‫הוא‬ ‫כי‬-2.5‫רואה‬ ‫לא‬ ‫את‬ ‫זה‬ ‫בגלל‬ ,‫את‬.‫במגורים‬ ‫זה‬ ‫גב‬':‫כפיר‬ ‫תמר‬
 26. 26. ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬ ‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ 26 ‫את‬ ‫סימנו‬ ‫הם‬‫בהנחיות‬ ‫רק‬ ‫הפל"ח‬ ‫את‬ ‫ואיפשרו‬ ‫מיוחדות‬ ‫הנחיות‬ ‫וסימנו‬ ‫המגורים‬ ‫אזור‬ ‫ל‬ ‫הרחבה‬ ‫שמאפשר‬ ‫מיוחדות‬-2.5‫ה‬ ‫בכל‬ ‫יותר‬ ‫שהפל"ח‬ ‫לקבוע‬ ‫צריך‬ .-2.5.‫דונם‬ :‫ברקת‬ ‫שרון‬ ...‫הפל"ח‬ ‫שבמגורים‬ ‫ברור‬ ‫זה‬ ‫גב‬':‫כפיר‬ ‫תמר‬ ,‫ברור‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ .‫תמר‬ ,‫הבנתי‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫גב‬':‫כפיר‬ ‫תמר‬ ‫י‬‫למושבים‬ ‫יחסית‬ ‫קטנים‬ ‫בגדלים‬ ,‫פה‬ ‫שציינו‬ ‫,כמו‬ ‫משתנים‬ ‫בגדלים‬ ‫מגורים‬ ‫חלקות‬ ‫להם‬ ‫ש‬ ‫רק‬ ‫היא‬ .‫הקרקע‬ ‫ייעוד‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ‫המגורים‬ ‫חלקת‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ...‫התכנית‬ .‫אחרים‬ ‫ל‬ ‫המגורים‬ ‫חלקת‬ ‫את‬ ‫שמשלים‬ ‫החקלאי‬ ‫בשטח‬ ‫מיוחדות‬ ‫החניות‬ ‫קבעה‬-‫שימושי‬ .‫דונם‬ ... ‫של‬ ‫שטח‬ ‫זה‬ ‫הפל"ח‬2.5‫כלו‬ ‫דונם‬‫החקלאי‬ ‫בשטח‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫המגורים‬ ‫של‬ ‫בדונם‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫מר‬ ‫ל‬ ‫אותו‬ ‫שמשלים‬-2.5‫זו‬ ‫אבל‬ ‫בהוראות‬ ‫כך‬ ‫כתוב‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫דונם‬‫הייתה‬‫את‬ ‫לתקן‬ ‫וצריך‬ ‫הכוונה‬ .‫בהתאם‬ ‫ההוראות‬ :‫ברקת‬ ‫שרון‬ ‫שימושים‬ ‫זה‬ ‫בהגדרתם‬ ‫פל"ח‬ ‫שימושי‬‫מאפשר‬ ‫והפל"ח‬ ‫המגורים‬ ‫באזור‬ ‫חקלאיים‬ ‫לא‬ ‫קטן‬ ‫המגורים‬ ‫אזור‬ ,‫הנחלות‬ ‫אם‬ ‫השלמה‬‫מ‬-2.5,‫דונם‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ .‫תמר‬ ‫שאומרת‬ ‫מה‬ ‫בדיוק‬ ‫זה‬ :‫ברקת‬ ‫שרון‬ .‫החקלאי‬ ‫על‬ ‫רק‬ ,‫המיגון‬ ‫אזור‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫לסמן‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫אז‬ ‫גב‬':‫כפיר‬ ‫תמר‬
 27. 27. ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬ ‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ 27 ...‫ה‬ ‫בשטח‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫המגורים‬ ‫בחלקת‬ ‫גם‬ ‫שהפל"ח‬ ‫בהוראות‬ ‫לכתוב‬ ‫צריך‬ ,‫לסמן‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫להתווכח‬ ‫חבל‬ .‫ברור‬ .‫טוב‬.‫טוב‬ .‫שמסכימים‬ ‫דברים‬ ‫על‬ :‫זוסמן‬ ‫הלל‬ ‫מר‬ ,‫המוצע‬ ‫למצב‬ ‫קיים‬ ‫המצב‬ ‫בין‬ ‫משנה‬ ,‫באמת‬ ‫עושה‬ ‫התכנית‬ ‫מה‬ ‫שהסבירו‬ ‫פעם‬ ‫כל‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ,‫ברור‬ ‫זה‬ ,‫לא‬ :‫זוסמן‬ ‫הלל‬ ‫מר‬ ,‫דיור‬ ‫יחידת‬ ‫עוד‬ ‫שם‬ ‫ולאפשר‬ ‫צהוב‬ ‫הזה‬ ‫המגרש‬ ‫כל‬ ‫סומן‬ ‫לא‬ ‫למה‬ ‫היא‬ ‫השאלה‬ .‫ברור‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ... ‫וככה‬ :‫ברקת‬ ‫שרון‬ .‫הסכמנו‬ ‫לא‬ :‫דוד‬ ‫בן‬ ‫איתמר‬ ‫מר‬ ,‫עשיתם‬ ‫מה‬ ‫להבין‬ ‫מצליח‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫אז‬...‫בוועד‬‫ה‬‫זה‬ ‫איך‬ ‫להבין‬ ‫מצליח‬ ‫לא‬ ‫ואני‬ ‫המחוזית‬ ‫תמ"א‬ ‫עם‬ ‫מתיישב‬35‫תמ"א‬ ‫עם‬ ‫בעיה‬ ‫שום‬ ‫אין‬ ... ,‫להסביר‬ ‫יכול‬ ‫מישהו‬ ‫אם‬ ,‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ 35,‫ש‬ ‫בשביל‬ ‫פה‬ ‫נעשה‬ ‫מה‬ ‫להבין‬ ‫מצליח‬ ‫לא‬ ‫לפחות‬ ‫ואני‬ ‫גב‬':‫כפיר‬ ‫תמר‬ ‫צפיפות‬‫בתמ"א‬ ‫המגורים‬35‫מתיי‬‫בתכנית‬ ‫השטח‬ ‫והיא‬ .‫למגורים‬ ‫המיועד‬ ‫לשטח‬ ‫חסת‬ ‫נמוכה‬ ‫בו‬ ‫הצפיפות‬ ‫המושבים‬ ‫בכל‬ ‫וכמו‬ ,‫המושבים‬ ‫בכל‬ ‫כמו‬ ‫למגורים‬ ‫שמיועד‬ ‫מאושרת‬ ‫תמ"א‬ ‫של‬ ‫מהצפיפות‬35‫אז‬ ,‫המגורים‬ ‫חלקת‬ ‫על‬ ‫לבינוי‬ ‫שטח‬ ‫תוספת‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ,‫מרחיבים‬ ‫אם‬ . ‫ת‬ ‫של‬ ‫בצפיפות‬ ‫תעמוד‬ ‫לא‬ ‫שמרחיבה‬ ‫החדשה‬ ‫התכנית‬‫מ"א‬35‫חלקת‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫בלי‬ ‫ולכן‬ . ‫המיוחדות‬ ‫ההנחיות‬ ‫באמצעות‬ ‫הם‬ ,‫המגורים‬ ‫בתחום‬ ‫השטח‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫בלי‬ ,‫המגורים‬ ‫ב‬ ‫יהיה‬ ‫שהפל"ח‬ ‫כך‬ .‫פל"ח‬ ‫לצרכי‬ ‫רק‬ ‫הרחבה‬ ‫איפשרו‬-2.5‫אני‬ .‫הנחלה‬ ‫של‬ ‫הראשונים‬ ‫דונם‬ ‫בתמ"מ‬ ,‫למשל‬ ‫מרכז‬ ‫במחוז‬ ,‫אחרים‬ ‫במחוזות‬ ‫שגם‬ ‫לכם‬ ‫להזכיר‬ ‫רוצה‬3/7‫שאם‬ ‫קבעו‬
 28. 28. ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬ ‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ 28 ‫חלקת‬‫מ‬ ‫קטנה‬ ‫שם‬ ‫המגורים‬-3‫ב‬ ‫חקלאית‬ ‫הלא‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫יהיה‬ ‫מותר‬ ‫דונם‬-3 ‫לחלקת‬ ‫דופן‬ ‫צמוד‬ ‫שהוא‬ ‫החקלאי‬ ‫השטח‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫הנחלה‬ ‫של‬ ‫הראשונים‬ ‫דונם‬ ‫ב‬ ‫רק‬ ,‫הייעוד‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫בלי‬ ‫דבר‬ ‫אותו‬ ‫עשו‬ ‫הם‬ ‫פה‬ .‫המגורים‬-2.5.‫הראשונים‬ ‫דונם‬ :‫דוד‬ ‫בן‬ ‫איתמר‬ ‫מר‬ ?‫לפל"ח‬ ‫רק‬ ‫גב‬':‫כפיר‬ ‫תמר‬ ‫ר‬.‫לפל"ח‬ ‫ק‬ :‫זוסמן‬ ‫הלל‬ ‫מר‬ ‫בהרחבה‬ ‫שנמצאות‬ ‫היחידות‬ ‫את‬ ‫לשם‬ ‫ולהכניס‬ ‫יעילים‬ ‫יותר‬ ‫להיות‬ ‫לא‬ ‫למה‬ ‫אומר‬ ‫אני‬ .‫הזאת‬ ‫המאוחדת‬ :‫מגן‬ ‫גבי‬ ‫מר‬ ‫יש‬ ,‫כאלה‬ ‫בנחלות‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫מגרש‬ ‫כל‬2.5,‫דיור‬ ‫יחידות‬ :‫טוב‬ ‫שם‬ ‫אילן‬ ‫מר‬: ‫מתאפשרות‬ ‫כבר‬ ‫המאושרת‬ ‫בתכנית‬ ‫אבל‬3‫מאוש‬ ‫תכנית‬ ‫יש‬ .‫נחלה‬ ‫בכל‬ ‫יחידות‬,‫כבר‬ ‫רת‬ :‫ברקת‬ ‫שרון‬ ‫כמו‬ ,‫אחרת‬ ‫תכנית‬ ‫זו‬ ‫אבל‬ .‫התכוון‬ ‫הוא‬ ‫לזה‬ ,‫הנחלות‬ ‫בתוך‬ ‫ההרחבה‬ ‫את‬ ‫לשים‬ ‫אפשר‬ .‫אומר‬ ‫ששמאי‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ,‫הרחבות‬ ‫זה‬ .‫הזאת‬ ‫התכנית‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫אחרת‬ ‫תכנית‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ ,‫אומר‬ ‫שאתה‬ ‫מה‬ ‫נחמד‬ ‫זה‬ ,‫הלל‬ ‫וזה‬ ...‫בשביל‬ ‫לא‬ .‫מגרשים‬ ‫עוד‬ ‫לייצר‬ ‫בשביל‬ ,‫הרחבות‬ ‫עושים‬‫לא‬ ‫גם‬ .‫מקובל‬ ‫בלתי‬ ‫לא‬ ‫זה‬ , ‫רוצה‬ ‫מישהו‬ ,‫הערות‬ ‫עוד‬ ,‫תשובות‬ ‫עוד‬ .‫אין‬ ?‫שאלות‬ ‫עוד‬ .‫טוב‬ .‫תכנית‬ ‫שום‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אסור‬ .‫רבה‬ ‫תודה‬ ?‫להעיר‬ :‫פנימי‬ ‫דיון‬
 29. 29. ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬ ‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ 29 :‫היו"ר‬ ?‫משהו‬ ‫רצית‬ ‫אורנה‬ ,‫מציע‬ ‫אני‬ .‫טוב‬ ‫גב‬':‫להימן‬ ‫אורנה‬ .‫העלמין‬ ‫מבית‬ ‫המתבקשת‬ ‫ההקלה‬ ‫נושא‬‫ב‬ ‫יודעים‬ ‫לא‬ ‫שאנחנו‬ ‫הקלה‬ ‫כאן‬ ‫מבקשים‬‫פירוש‬ ‫שמראה‬ ‫תכנית‬ ‫איזושהי‬ ‫אין‬ ,‫פזורים‬ ‫שם‬ ‫הקברים‬ ,‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫של‬ ‫בהחלטה‬ ‫נאמר‬ ‫וגם‬ ‫בתי‬ ‫איפה‬ ‫בדיוק‬‫העלמין‬‫מסתיימי‬‫ם‬‫עוד‬ ‫הדרך‬ ‫זכות‬ ‫בתחום‬ ‫לנו‬ ‫יקבעו‬ ‫מחר‬ ,‫מתחילים‬ , ,‫ואחרים‬ ‫כאלה‬ ‫קברים‬ ‫של‬ ‫תוספת‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ?‫הדרך‬ ‫זכות‬ ‫איזה‬ ‫גב‬':‫להימן‬ ‫אורנה‬ ‫הקלה‬ ‫פה‬ ‫מבוקשת‬. ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ .‫הדרך‬ ‫מזכות‬ ‫לא‬ ‫בל‬ ‫א‬ ,‫בניין‬ ‫מקוי‬ ‫אולי‬ .‫הדרך‬ ‫מזכות‬ ‫לא‬ ,‫לא‬ ‫גב‬':‫להימן‬ ‫אורנה‬ ‫קברים‬ ‫שם‬ ‫לי‬ ‫יקבעו‬ .‫בעתיד‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫אוכל‬ ‫לא‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ ‫אני‬ ,‫הבניין‬ ‫מקו‬ ,‫בסדר‬ .‫בעיה‬ ‫ותהיה‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ .‫הדרך‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫רוצים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫תכנית‬ ‫תעשו‬ ‫גב‬':‫להימן‬ ‫אורנה‬ ‫המקומית‬ ‫הועדה‬ ‫של‬ ‫הבעיה‬‫הייתה‬...‫ה‬ ‫את‬ ‫ימסרו‬ ,‫שיעבירו‬ ‫תכנית‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫תינתן‬ ‫שההקלה‬ ,‫בשטח‬ ‫העלמין‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ... ‫אנחנו‬ ,‫אורנה‬
 30. 30. ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬ ‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ 30 ‫גב‬':‫להימן‬ ‫אורנה‬ ...‫זה‬ ,‫והחניון‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫שהוקל‬ ‫עדות‬ ‫לפחות‬ ‫כאן‬ ‫ניתנה‬ ,‫פה‬ ‫יש‬ .‫א‬ .‫הבנו‬ .‫בסדר‬,‫טה‬‫בית‬ ‫של‬ ‫שהקו‬ ‫הבקשה‬ ‫עורך‬ ‫של‬ ‫העלמין‬‫בכל‬ .‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫של‬ ‫הדרישות‬ ‫על‬ ‫עונה‬ ‫זה‬ ‫ולכן‬ ‫הקיימים‬ ‫הקברים‬ ‫קו‬ ‫על‬ ‫הוא‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫של‬ ‫הדרישה‬ ,‫מקרה‬‫יהיה‬ ‫מזרח‬ ‫לכיוון‬ ,‫הדרך‬ ‫לכיוון‬ ‫העלמין‬ ‫בית‬ ‫שגבול‬ ‫אינ‬ ‫והיא‬ ,‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫של‬ ‫דרישה‬ ‫היא‬ ‫שזאת‬ ‫מבין‬ ‫אני‬ ,‫הקיימים‬ ‫הקברים‬ ‫גבול‬‫ה‬ ,‫הועדה‬ ‫של‬ ‫בהחלטה‬ ,‫בתכנית‬ ‫קבועה‬ ‫היא‬ ,‫נכון‬ ‫אותה‬ ‫מבין‬ ‫אני‬ ‫אם‬ ,‫עומדת‬ :‫ברקת‬ ‫שרון‬ ,‫עכשיו‬ ‫משטחו‬ ‫כפול‬ ‫בערך‬ ‫היה‬ ‫בשטחו‬ ‫העלמין‬ ‫בית‬ ,‫תוקנה‬ ‫הזאת‬ ‫התכנית‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ...‫ה‬ ‫הגבול‬ ‫האם‬ ,‫הזאת‬ ‫השאלה‬ ‫על‬ ‫תעני‬ ,‫משנה‬ ‫לא‬ :‫ברקת‬ ‫שרון‬ ‫את‬ ‫צימצמו‬ ‫הם‬ ?‫בסדר‬ ,‫הסופי‬ ‫הגבול‬ ‫זה‬.‫העלמין‬ ‫בית‬ ‫שטח‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ .‫העתיד‬ ‫על‬ ‫מדבר‬ ‫אני‬ ,‫ההסטוריה‬ ‫על‬ ‫מדבר‬ ‫לא‬ ‫אני‬ .‫הסטוריה‬ ‫זה‬ ‫שצמצמו‬ ‫מה‬ ‫עזבי‬ ,‫לא‬ ?‫הקיימים‬ ‫הקברים‬ ‫גבול‬ ‫של‬ ‫הקו‬ ‫הוא‬ ‫היום‬ ‫כאן‬ ‫המופיע‬ ‫הקו‬ ‫האם‬ :‫ברקת‬ ‫שרון‬ ,‫הבנתי‬ ‫לפי‬ ,‫הזה‬ ‫הנספח‬ ‫את‬ ‫ראית‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫אותך‬ ‫אשאל‬ ‫אני‬‫המזרחי‬ ‫הגבול‬ ‫שקו‬ ‫אומרת‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫החלטת‬ ‫האם‬ .‫אחרת‬ ‫שאלה‬ ?‫הקיימים‬ ‫הקברים‬ ‫מגבול‬ ‫יהיה‬
 31. 31. ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬ ‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ 31 :‫ברקת‬ ‫שרון‬ ‫ההחלטה‬ ‫ולכן‬ ‫מגודלו‬ ‫כפול‬ ‫היה‬ ‫העלמין‬ ‫בית‬ ‫שטח‬ ‫בתכנית‬ ‫כשדנו‬ .‫לענות‬ ‫לי‬ ‫נתת‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ‫הייתה‬‫לא‬ ‫אני‬ .‫הצמצום‬ ‫אחרי‬ ‫השטח‬ ‫וזה‬ ‫הקיימים‬ ‫הקברים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫השטח‬ ‫את‬ ‫לצמצם‬ ‫אני‬ ,‫יודעת‬,‫קיצוני‬ ‫הכי‬ ‫הקבר‬ ‫איפה‬ ‫לראות‬ ‫מדידה‬ ‫מפת‬ ‫כאן‬ ‫רואה‬ ‫לא‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫תמ"א‬ ‫לגבי‬ ,‫הזה‬ ‫הענין‬ ‫לגבי‬ .‫פשוט‬ ‫נתקדם‬ ‫בואו‬ ,‫נחליט‬ ‫אנחנו‬ ‫בואו‬ .‫זה‬ ‫את‬ ‫תוודאו‬ ‫אז‬3, ‫אפשר‬‫תמ"א‬ ‫לגבי‬ ‫מציע‬ ‫שאני‬ ‫מה‬ ?‫התכנית‬ ‫את‬ ‫להציג‬3‫שזה‬ ‫למרות‬ ,‫נתייחס‬ ‫אנחנו‬ ,60,‫ו‬ ‫אחר‬ ‫וזה‬ ,‫מה‬ ‫יודע‬ ‫לא‬ ‫ואני‬‫בעניין‬ ‫ונעיר‬ ,‫בסדר‬ ‫לא‬ ‫וזה‬ ‫י‬‫שידאגו‬ ‫התחבורה‬ ‫ומשרד‬ ‫למעצ‬ ‫הזה‬ ‫ל‬‫כבר‬ ‫בעצם‬ ‫פורמלי‬ ‫באופן‬ ‫כי‬ ‫אותם‬ ‫להם‬ ‫שלוקחים‬ ‫לפני‬ ‫שלהם‬ ‫הכבישים‬ ‫של‬ ‫בתכנון‬ ‫טפל‬ ‫נושא‬ ‫אולי‬ .‫דבר‬ ‫שום‬ ‫ולא‬ ‫הקלה‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫בכלל‬ .‫הדרך‬ ‫על‬ ‫המושב‬ ‫את‬ ‫לבנות‬ ‫היה‬ ‫אפשר‬ ‫בבקשה‬ ‫אז‬ .‫יהיה‬ ‫הוא‬ ‫איפה‬ ‫יודע‬ ‫מי‬ ‫אבל‬ ,‫אפשר‬ ‫הרצועה‬‫שלכם‬ ‫הכבישים‬ ‫את‬ ‫תעגנו‬ ‫קוי‬ ‫ממנה‬ ‫ונמדוד‬ ‫הכביש‬ ‫בתור‬ ‫הקיימת‬ ‫ההכרזה‬ ‫את‬ ‫ניקח‬ ‫כרגע‬ ,‫חשוב‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ .‫בתכניות‬ ‫גם‬ ‫תהיה‬ ‫זו‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫ולמען‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫נעשה‬ ‫בניין‬ ‫מקוי‬ ‫הקלות‬ ‫לעשות‬ ‫שצריך‬ ‫ומה‬ ‫בניין‬ ‫יהיה‬ ‫זה‬ ‫שפורמלית‬ ‫כדי‬ ‫אחד‬ ‫דבר‬ ‫זה‬ .‫הדרך‬ ‫רצועת‬ ‫בתחום‬ ‫תכנית‬ ‫לאישור‬ ‫או‬ ‫לבנייה‬ ‫הקלה‬ ‫בסד‬‫היתרי‬ ‫את‬ ‫להתנות‬ ‫צריך‬ ‫אז‬ ,‫הכביש‬ ‫אל‬ ‫בהתקרבות‬ ‫שמדובר‬ ‫כיוון‬ ,‫הזה‬ ‫העניין‬ ‫לגבי‬ .‫ר‬ ‫או‬ ‫אקוסטי‬ ‫קיר‬ ‫לעשות‬ ‫רוצה‬ ‫המושב‬ ‫שאם‬ ‫ברור‬ .‫אקוסטיים‬ ‫פתרונות‬ ‫שיינתנו‬ ‫בכך‬ ‫הבניה‬ ‫פתרון‬ ‫איזה‬ ‫משנה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ,‫זאת‬ ‫יעשה‬ ,‫יבורך‬ ‫הוא‬ ‫אז‬ ,‫סוללה‬,‫הבניה‬ ‫בהיתרי‬ ‫מותנה‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ , ‫לה‬ ‫לא‬ ,‫נכונה‬ ‫הזאת‬ ‫הטענה‬‫הכביש‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫מעצ‬ ‫תבוא‬ ‫שאם‬ ‫כמובן‬ .‫מעצ‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫טיל‬ ‫כל‬ ‫עליה‬ ‫להטיל‬ ‫יהיה‬ ‫אפשר‬ ‫אז‬ ,‫בתכנית‬ ‫הכביש‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ,‫מישהו‬ ‫או‬ ‫התחבורה‬ ‫משרד‬ ‫או‬ ‫אם‬ ‫יודע‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫כרגע‬ ,‫הזה‬ ‫לעניין‬ ‫מטלות‬ ‫מיני‬444,‫הקיימת‬ ‫הדרך‬ ‫זכות‬ ‫בתוך‬ ‫להכלל‬ ‫יכול‬ ‫ה‬ ‫לעניין‬ ‫זה‬ .‫אחר‬ ‫עניין‬ ‫כבר‬ ‫זה‬ ,‫לא‬ ‫או‬ ‫והמוכרזת‬‫שה‬ ‫כיון‬ ,‫העלמין‬ ‫בית‬ ‫לגבי‬ .‫זה‬‫של‬ ‫חלטה‬ ‫להצ‬ ‫אומרת‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬‫וגם‬ ,‫זה‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫מציע‬ ‫אני‬ ,‫הקיימים‬ ‫לקברים‬ ‫ולהגיע‬ ‫טמצם‬ ‫תמ"א‬ ‫על‬ ‫מדבר‬ ‫אני‬ ‫עכשיו‬ ,‫כל‬ ‫על‬ ‫לענות‬19‫בתמ"א‬ ‫שכתובים‬ ‫הכללים‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ,19 ‫א‬ ‫לא‬ ‫ואם‬ ‫ירוקה‬ ‫רצועה‬ ‫להוסיף‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫לתקן‬ ‫צריך‬ ,‫נטלי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫כאן‬ ‫שפורטו‬‫לאשר‬ ‫צריך‬ ‫ז‬ ‫הופקדה‬ ‫הזאת‬ ‫התכנית‬ ,‫ספציפי‬ ‫באופן‬ ‫זה‬ ‫את‬??‫היום‬ ‫עומדת‬ ‫היא‬ ‫איפה‬ :‫ברקת‬ ‫שרון‬ .‫הפקדה‬ ‫טרם‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬
 32. 32. ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬ ‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ 32 ‫ש‬ ‫לוודא‬ ‫תוקף‬ ‫במתן‬ ‫צריך‬ ‫אז‬‫את‬ ‫מבטלים‬ ‫אנחנו‬ ‫שאומרת‬ ‫בינוי‬ ‫תכנית‬ ‫מאשרים‬ ‫באמת‬ ‫בגלל‬ ‫אותם‬ ‫לעשות‬ ‫כבר‬ ‫אפשר‬ ‫שאי‬ ‫מפני‬ ‫האלה‬ ‫הירוקות‬ ‫הרצועות‬X‫או‬Y,‫להוסיף‬ ‫כן‬ ‫או‬ ‫אותן‬ :‫ברקת‬ ‫שרון‬ .‫עכשיו‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫שיעשו‬ ?‫להפקדה‬ ?‫עכשיו‬ ‫לא‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫הועדה‬ ‫אז‬ ,‫אותו‬ ‫ראינו‬ ‫לא‬ ,‫הבינוי‬ ‫את‬ ‫לפנינו‬ ‫ואין‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫של‬ ‫תכנית‬ ‫זו‬ .‫לא‬ ‫וזה‬ .‫וישר‬ ‫כשר‬ ‫יהיה‬ ‫שהכל‬ ‫הזה‬ ‫לעניין‬ ‫תדאג‬ ,‫תוקף‬ ‫למתן‬ ‫כשתגיע‬ ,‫בטובה‬ ‫תואיל‬ ‫המחוזית‬ ‫ב‬ ‫יעוף‬ ‫לא‬-109‫זה‬ .‫הזה‬ ‫בעניין‬ ‫סמכות‬ ... ‫סעיף‬ ‫יש‬ , ‫נטלי‬ ‫שהסבירה‬ ‫כפי‬ ,‫לנו‬ ‫יש‬ ‫כי‬ . ‫מה‬ ,‫פל"ח‬ .‫דבר‬ ‫איזה‬ ‫עוד‬ ‫פה‬ ,‫פל"ח‬ ‫לגבי‬ ,‫פל"ח‬ ,‫סליחה‬ ,‫כן‬ ?‫משהו‬ ‫שכחתי‬ .‫האלה‬ ‫לנושאים‬ ‫משנה‬ ‫לא‬ ‫הזאת‬ ‫שהתכנית‬ ‫לוודא‬ ,‫אמרה‬ ‫שתמר‬ ‫מה‬ ,‫אותו‬ ‫להטמיע‬ ‫וצריך‬ ‫נכון‬ ‫כאן‬ ‫שנאמר‬ ‫פ‬ ‫בשימושי‬ ‫שעוסקת‬ ‫האחרת‬ ‫התכנית‬ ‫את‬‫שטחי‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫ההרחבה‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫אותה‬ ‫ומחילה‬ ‫ל"ח‬ .‫הזה‬ ‫בעניין‬ ‫להוסיף‬ ‫אז‬ .‫המגורים‬ ‫שטחי‬ ‫הרחבת‬ ‫על‬ ‫וגם‬ ‫המגורים‬ :‫שטרן‬ ‫אסף‬ ‫מר‬ ‫תמ"א‬ ‫לגבי‬3,‫הייתה‬‫להרחבת‬ ‫הנחיות‬ ‫על‬ ‫שמדבר‬ ‫בהוראות‬ ‫סעיף‬ ‫פה‬ ‫יש‬ ,‫מעצ‬ ‫של‬ ‫בקשה‬ ‫דרך‬444‫שאו‬ ‫סעיף‬ ‫יש‬ ?‫הזה‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫להסיר‬ ‫המחוזית‬ ‫מהועדה‬ ‫לבקש‬ ‫היא‬ ‫הכוונה‬ .,‫ש‬ ‫מר‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫מה‬ ‫בהחלט‬ ‫האלה,זה‬ ‫ההקלות‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫בשביל‬ ‫תנאי‬ ‫זה‬ .‫בהחלט‬ .‫כן‬ .‫כן‬.‫לעשות‬ ‫שצריך‬ ‫אבל‬‫ב‬ ‫לנו‬ ‫הייתה‬‫צריך‬ ‫שביל‬ ‫של‬ ‫חיבור‬ ,‫לוודא‬ ‫צריך‬ ‫אז‬ .‫רגל‬ ‫להולכי‬ ‫שביל‬ ‫איזה‬ ‫של‬ ‫עיה‬ ‫בא‬ ‫תנועה‬ ‫נספח‬ ‫פי‬ ‫על‬ ....‫ב‬ ‫מותנה‬ ‫הזה‬ ‫שהשביל‬ ‫תוודא‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ,‫מותנה‬ ‫להיות‬‫מת‬ ‫זה‬ ‫כל‬ .‫הזה‬ ‫העניין‬ ‫לצרכי‬ ‫מפרץ‬ ‫בו‬ ‫ויש‬ ‫בטוחה‬ ‫בצורה‬ ‫עוצר‬ ‫שהאוטובוס‬ ,‫אוטובוס‬ ‫לתחנת‬ ‫אם‬ ‫קרקעי‬ ‫תת‬ ‫או‬ ‫עילי‬ ‫מעבר‬ ‫שיהיה‬ ‫או‬ .‫רגל‬ ‫להולכי‬ ‫מעבר‬ ‫לעשות‬ ‫אפשר‬ ‫אז‬ ‫קיים‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫יודע‬ ‫לא‬ ‫אני‬ .‫הכביש‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫בצד‬ ,‫לטייל‬ ‫לשדות‬ ‫הולכים‬ .‫אחר‬ ‫למקום‬ ‫הולכים‬ ‫הרגל‬ ‫הולכי‬ ‫או‬ ‫בכל‬ .‫עושים‬ ‫הם‬ ‫מה‬.‫אותו‬ ‫למלא‬ ‫מבקש‬ ‫ואני‬ ‫התנאי‬ ‫זה‬ ‫פן‬ :‫דשן‬ ‫דוד‬ ‫מר‬
 33. 33. ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬ ‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ 33 .‫א‬ ,‫הוא‬ ‫הנושא‬‫בנושא‬ ‫בעיה‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ,‫אותה‬ ‫לקדם‬ ‫בעד‬ ,‫התכנית‬ ‫בעד‬ ‫אנחנו‬ ‫עקרוני‬ ‫באופן‬ ‫ישראל‬ ‫מקרקעי‬ ‫מועצת‬ ‫החלטת‬ ‫יש‬ ‫אבל‬ ,‫המושב‬ ‫את‬ ‫משלים‬ ‫שאנחנו‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ .‫הפל"ח‬ ‫בב‬ ‫כרגע‬ ‫נמצאת‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫החלטה‬ .‫המגורים‬ ‫מחלקת‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫יהיה‬ ‫שפל"ח‬‫אפשר‬ ‫אם‬ ‫וגם‬ ‫ג"צ‬ ‫רוצים‬ ‫היינו‬ ‫לא‬ .‫בעתיד‬ ‫יקרה‬ ‫שזה‬ ‫להיות‬ ‫ויכול‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫הזמן‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫חריגים‬ ‫לתת‬ ‫היה‬ ‫חושב‬ ‫אני‬ ‫שני‬ ‫מצד‬ .‫מוחלטת‬ ‫התנגודת‬ ‫היא‬ ‫ההתנגדות‬ ,‫אומר‬ ‫ואני‬ ,‫התכנית‬ ‫את‬ ‫לתקוע‬ ‫הלא‬ ‫הפעילות‬ ,‫הפל"ח‬ ‫פעילות‬ ‫לגבי‬ ‫להוסיף‬ ‫שצריך‬‫חקלאית‬‫להחלטות‬ ‫בהתאם‬ ‫תהיה‬ , ‫מוע‬ ‫של‬ ‫ובתנאים‬‫שיחול‬ ‫כפי‬ ,‫לעת‬ ,‫ישראל‬ ‫מקרקעי‬ ‫צת‬‫הפל"ח‬ ‫לאישור‬ ‫שעד‬ ‫ולאמר‬ .... ,‫אחד‬ ‫מצד‬ .‫לבעיה‬ ‫נכנסים‬ ‫אנחנו‬ ‫אז‬ ,‫לא‬ ‫ממש‬ ‫אם‬ .‫בשטח‬ ‫חקלאית‬ ‫פעילות‬ ‫תתאפשר‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ .‫לבעיה‬ ‫נכנסים‬ ‫לא‬ ‫אתם‬ ,‫לא‬ :‫דשן‬ ‫דוד‬ ‫מר‬ ‫שתמ"א‬ ‫אומר‬ ‫אתה‬35‫הקט‬ ‫החקלאיים‬ ‫השטחים‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫היתה‬ ‫התכנית‬ ‫בקשת‬ ,‫נים‬ ‫מ‬ ‫הזה‬ ‫במושב‬-1.5‫ל‬-2.5‫מכיוון‬ .‫המגורים‬ ‫בחלקת‬ ‫הפל"ח‬ ‫כולל‬ ,‫הכל‬ ,‫נפתר‬ ‫היה‬ ‫וזה‬ ,‫דונם‬ ‫החלקה‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫פה‬ ‫נותן‬ ‫שהוא‬ ‫שמה‬ ‫יצירתי‬ ‫פתרון‬ ‫מצאתם‬ ‫בעיה‬ ‫איזושהי‬ ‫שראיתים‬ ‫פל"ח‬ ‫של‬ ‫פעילות‬ ,‫החקלאית‬, ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫אנחנו‬ .‫פשוטה‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫הבעיה‬ ,‫הבעיה‬ ‫את‬ ‫לך‬ ‫אפתור‬ ‫אני‬‫לא‬ ‫שאנחנו‬ ‫למקום‬ ‫נכנסים‬ ‫לא‬ ‫בסמכות‬ ‫גוברת‬ ‫שלכם‬ ‫הסמכות‬ .‫הזה‬ ‫העניין‬ ‫עם‬ ‫בעיה‬ ‫שום‬ ‫לנו‬ ‫אין‬ ,‫אליו‬ ‫להכנס‬ ‫צריכים‬ .‫להם‬ ‫תאשרו‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫להם‬ ‫תאשרו‬ ,‫הקרקע‬ ‫בעלי‬ ‫אתם‬ ,‫מאפשרים‬ ‫אנחנו‬ .‫שלנו‬ :‫דשן‬ ‫דוד‬ ‫מר‬ ,‫אומר‬ ‫ואתה‬ ‫כניסה‬ ‫באין‬ ‫לנסוע‬ ‫עכשיו‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫משמעית‬ ‫חד‬ ,‫סליחה‬ ,‫לא‬, :‫דשן‬ ‫דוד‬ ‫מר‬
 34. 34. ‫עקרוניים‬ ‫תכנוניים‬ ‫לנושאים‬ ‫ועדה‬ ‫משרד‬‫הפנים‬–‫ישראל‬ ‫מדינת‬15.6.2010‫ע.א‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ 34 ‫שביצוע‬ ‫בתכנית‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫תכתוב‬ ‫לפחות‬ ,‫שאומר‬ ‫תנאי‬ ‫איזשהו‬ ‫תתן‬ ‫אז‬ ,‫ציפיות‬ ‫פה‬ ‫יוצר‬ ‫אתה‬ ,‫ל‬ ‫כפוף‬ ‫או‬ ‫מותנה‬ ‫הפל"ח‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫זה‬ ‫התכנון‬ ‫מוסדות‬ ‫על‬ ‫שלוחץ‬ ‫הציפיות‬ ‫יוצרי‬ ‫אלוף‬ ,‫הציפיות‬ ‫יוצרי‬ ‫אלוף‬ ‫שהוא‬ ‫מי‬ ‫בינתיים‬ ‫במק‬ ‫אם‬ ‫אז‬ .‫ישראל‬ ‫מקרקעי‬ ‫מינהל‬ ‫דווקא‬‫הזה‬ ‫בעניין‬ ‫שלכם‬ ‫הסמכות‬ ,‫הפוך‬ ‫מצב‬ ‫יש‬ ‫רה‬ .‫לחץ‬ ‫יהיה‬ ‫לחץ‬ ‫יהיה‬ ‫אם‬ .‫הכל‬ ‫זה‬ .‫תאשרו‬ ‫אל‬ .‫תאשרו‬ ‫אל‬ .‫גוברת‬ :‫דשן‬ ‫דוד‬ ‫מר‬ .‫אותה‬ ‫להריץ‬ ‫רוצים‬ ‫ואנחנו‬ ‫בעדה‬ ‫שאנחנו‬ ‫למרות‬ ,‫הזאת‬ ‫התכנית‬ ‫על‬ ‫חתומים‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ :‫ברקת‬ ‫שרון‬ .‫חתומים‬ ‫להיות‬ ‫צריכים‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ,‫וחלוקה‬ ‫איחוד‬ ‫אין‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬‫היו‬":‫ר‬ ,‫קנייניים‬ ‫נושאים‬ ‫זה‬ ,‫הזה‬ ‫לעניין‬ ‫נכנס‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ,‫בסדר‬ :‫דובר‬ .‫שלנו‬ ‫ההערה‬ ‫שתירשם‬ ‫רק‬ .‫בינינו‬ ‫שיידון‬ ‫קנייני‬ ‫עניין‬ ‫זה‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ ‫בעניין‬ .‫שיקולים‬ ‫נשקול‬ ‫זה‬ ‫ולפי‬ ‫עכשיו‬ ‫שנתערב‬ ‫אנחנו‬ ‫מי‬ ,‫וזה‬ ‫ועניינים‬ ‫בבג"צ‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫בעיקר‬ ‫אם‬ .‫שיחליט‬ ‫מה‬ ‫בג"צ‬ ‫יחליט‬ ‫הזה‬‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ‫אם‬ ,‫ראוי‬ ‫שזה‬ ‫ראתה‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ,‫ראוי‬ ‫הזה‬ ‫שהעניין‬ :‫דשן‬ ‫דוד‬ ‫מר‬ .‫בהקלות‬ ...‫לאזן‬ ‫של‬ ‫שלנו‬ ‫בהחלטה‬ ,‫להפך‬ ‫היו‬ ,‫אסיף‬ ‫שמאי‬ ‫מר‬":‫ר‬ .‫לך‬ ‫עוזר‬ ‫אני‬ ,‫התכנית‬ ‫את‬ ‫לתקוע‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ‫אומר‬ ‫אתה‬ ,‫פתח‬ ‫לך‬ ‫נותן‬ ‫אני‬

×