Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Iran - Penukaran Dari Sunni Menjadi Syiah: Ringkasan Sejarah

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Tema makalah-lk-2
Tema makalah-lk-2
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 53 Ad

Iran - Penukaran Dari Sunni Menjadi Syiah: Ringkasan Sejarah

Download to read offline

Iran - Transformation From Sunni To Shi'ie: A History Summary. A research and personal notes of Dr. Azman Hussin in Malay language.

Iran - Transformation From Sunni To Shi'ie: A History Summary. A research and personal notes of Dr. Azman Hussin in Malay language.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Advertisement

Similar to Iran - Penukaran Dari Sunni Menjadi Syiah: Ringkasan Sejarah (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Iran - Penukaran Dari Sunni Menjadi Syiah: Ringkasan Sejarah

 1. 1. Iran Penukaran Dari Sunni Menjadi Syiah: Ringkasan Sejarah Kajian dan Nota Peribadi Dr. Azman Hussin azman@nc.com.my
 2. 2. Sedikit Latar Belakang Pengarang 2 • BSc (1979) dan MSc (1981) dalam bidang Fizik dari Ohio University, Athens, Ohio, USA. • Bergiat dan memimpin kegiatan pelajar Islam di Amerika Syarikat (Malaysian Islamic Study Group dan Muslim Students Association). • Pengelaman luas sebagai usahawan dalam bidang perniagaan, latihan dan perundingan strategi di Malaysia dan Timur Tengah. • Doctor of Management dari Universiti Utara Malaysia (2015). • Sekarang ini mengkaji dan menulis dalam bidang kepemimpinan, inovasi dan strategi. Juga mengkaji sejarah Islam dari sudut kepemimpinan, inovasi dan strategi.
 3. 3. Hasil Karangan 3 • Stories of the Prophets in Al-Quran (bersama Dr. Tareq Al-Suwaidan). Dijual sebagai Apple OS App, versi cetak dan juga di amazon.com. • Great Women in Islam (bersama Dr. Tareq Al-Suwaidan). Di jual sebagai Apple OS App dan di amazon.com. • Memahami Beberapa Peranan Nabi (SAW). Versi PDF percuma. • Strategic Change For The Muslim Ummah (bersama Dr. Tareq Al-Suwaidan). Versi PDF percuma. • Prophet Muhammad (SAW): The Hallmark of Leadership. Dijual sebagai Apple iBook, Google Play dan versi cetak. • Nota-nota “Andalus” ini ialah sebahagian dari kajian yang lebih mendalam mengenai pemerintahan Yusuf Tashfin di Andalus. Ini merupkan nota-nota awal dan belum lagi di sunting dengan teliti. Maaf jika terdapat kesilapan.
 4. 4. Pentingnya Sejarah Dari Al-Quran 4 • [10:13], [7:96], [35:43-44], [3:137], [11:116] • Mesejnya adalah jelas dan mudah: 1. Belajar untuk mengenali kesilapan generasi sebelumnya dan mengelak dari mengulangi perbuatan dan perangai mereka; 2. Belajar untuk mengenali mereka di atas jalan yang betul dan berusaha untuk memahami mengapa mereka berjaya. • Di tengah-tengah dua konsep ini adalah perhubungan antara prinsip teras Islam dan aplikasinya dalam realiti masyarakat. • Bagaimana kita mendekati sejarah umat Islam [terutama sekali setelah wafatnya Nabi (SAW) iaitu setelah 632M] secara terbaik? • Kita perlu jelas menanda antara apa yang dimaksudkan dengan ”umat Islam" dan apa yang dituntut oleh "Islam" dalam usaha untuk kita dengan lebih berkesan dan jelas memahami realiti umat Islam dibawah naungan cahaya Islam yang ideal. Kita perlu sedar bahawa terdapat pelbagai tafsiran “Islam” yang semestinya mempengaruhi bagaimana kita melihat dan menilai sejarah umat Islam.
 5. 5. Ibn Khaldun dan Sejarah - Muqaddimah 5 • History is a discipline that has a great number of approaches. Its useful aspects are very many. Its goal is distinguished. History acquaints us with the conditions of past nations as they are reflected in their national character. It acquaints us with the biographies of the Prophets and with the dynasties and policies of rulers…The writing of history requires numerous sources and much varied knowledge. It also requires a good speculative mind and thoroughness, which lead the historian to truth and keep him from slips and errors. If he trusts historical information in its plain transmitted form and has no clear knowledge of other principles resulting from custom, the fundamental facts of politics, the nature of civilization, or the conditions governing human social organization, and if, furthermore, he does evaluate remote or ancient material through comparison with near or contemporary material, he often cannot avoid stumbling and slipping and
 6. 6. Ibn Khaldun dan Sejarah - Muqaddimah 6 • “It should be known that history is informative about human social organization, which itself is identical with world civilization. It deals with such conditions affecting the nature of civilization as, for instance, savagery and sociability, group feelings [‘asabiyya], and the different ways by which one group of human beings achieves dominance over another. It deals with [political] authority and the dynasties that result in this manner and with the various ranks that exist within them. Also with the different kinds of gainful occupations and ways of making a living, with the sciences and crafts that human beings pursue as part of their activities and efforts, and with all the other institutions that originate in civilization through its very nature. Untruth naturally afflicts historical information. There are various reasons that make this unavoidable. One of them is partisanship for opinions and schools….Prejudice and partisanship obscure the critical faculty and preclude critical investigation. The result is that falsehoods are accepted and transmitted.
 7. 7. Sejarah Islam 7 • Apa dia Sejarah Islam? • Kepentingan membezakan antara sejarah "Islam" dan sejarah ”Umat Islam".
 8. 8. Sejarah Islam 8 • Penting untuk memahami bahawa, secara tradisinya, sejarah Islam telah dibahagikan kepada tiga fasa yang luas: 1. Sejarah Para Nabi sebelum Muhammad (SAW). • Ini termasuk sejarah peradaban klasik pra-Islam, terutamanya yang disebut dalam al-Quran dan Hadis (termasuk Bani Israel, 'Aad, Tsamud, Rom, Mesir, dan lain-lain). • Tujuan utama memahami sejarah ini adalah untuk menekankan peranan penting para Nabi sebagai utusan Wahyu Ilahi, juara Keadilan, pemusnah kezaliman, dan memberi petunjuk ke arah kesejahteraan.
 9. 9. Sejarah Islam 9 • Muhammad Husayni Behishti menerangkan dalam Bab 13 dari bukunya Falsafah Islam bertajuk ”The Islamic Conception of History”: • ”Kajian para Nabi menunjukkan bahawa mereka telah menjadi sumber terbesar revolusi intelektual dan pemulihan akhlak (reform) dalam masyarakat. Merekalah yang mengajak kepada keadilan, peri kemanusiaan, kedermawanan, persaudaraan, persamaan, berkhidmat kepada manusia, kasih sayang, kebebasan manusia, keamanan, ketulenan, ketakwaan dan lain-nilai sosial dan manusia. • Merekalah yang paling kuat dan konsisten mendedah penindas, yang zalim, orang-orang munafik dan mengampu, dan mengajar rakyat menentang mereka yang zalim dengan berani dan berkorban untuk tujuan itu. • "Sesungguhnya Kami ciptakan dalam tiap-tiap umat seorang Rasul (yang berseru): Sembahlah Allah dan jauhilah taghut". [16:36].
 10. 10. Sejarah Islam 10 • [Surah al-Hadid, 57:25] • Tidak syak lagi bahawa setiap nabi memulakan misinya pada masa yang paling sesuai, apabila ketidakadilan, kefahaman yang salah, diskriminasi tidak wajar, perpecahan dan pengabaian tugas berleluasa dan keadaan yang mendesak permulaan gerakan islah untuk menghapuskan kegelapan dan menerangi suasana dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Dalam semua kes kempen sebenar bagi mengubah keadaan intelektual dan sosial bermula hanya atas perintah wahyu Ilahi. • Kisah para Nabi bukan kerana kepentingan sejarah semata-mata, tetapi untuk pelajaran rohani dan moral yang mereka sampaikan. Ia juga sering bertujuan untuk menggambarkan ujian dan seksaan yang dialami para Nabi, keadilan mutlak Tuhan dan kekuasaan-Nya di dunia. • Fasa sejarah ini adalah penting bagi umat Islam kerana, antara lain, ia meletakkan al-Quran dan misi Nabi (SAW) dalam perspektif sejarah yang lebih luas. Ia menjadi kunci memahami konsep dan teori bagi apa- apa perbincangan Sejarah dari perspektif Islam.
 11. 11. Sejarah Islam 11 2. Misi Nabi (SAW). • Fasa ini berlangsung selama 23 tahun, dari 609/610 kepada 632. Sejarah ini sering disebut sebagai Seerah. • Bagi kebanyakan (walaupun tidak semua) umat Islam, kepentingan fasa ini ialah ia menandakan berakhirnya apa yang boleh dipanggil "sejarah suci.” • Dengan wafatnya Nabi (SAW), tidak ada Wahyu lagi untuk umat manusia. • Kebanyakan umat Islam Sunni percaya bahawa sumber tunggal panduan mengenai manusia yang boleh menjamin keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi (SAW).
 12. 12. Sejarah Islam 12 3. Sejarah Tamadun Islam sejak 632. • Ini adalah tempoh penyelidikan sejarah dan refleksi, dan secara eksklusif menyingkap sejarah umat Islam, bukan Islam semata-mata. • Semasa fasa ini tamadun umat Islam yang tersendiri, berdasarkan prinsip-prinsip Islam, mengambil bentuk. KeIslamannya yang diannggap tulen kekal sehingga 750. • A) Fasa Formatif (632-900) menyaksikan artikulasi tamadun Islam yang tersendiri, perundangan, teori politik dan organisasi sosial. Ia adalah fasa di mana pelbagai sekolah pemikiran itu wujud, apabila struktur sosio-politik telah ditubuhkan, dan apabila pelbagai institusi telah mengandung (tasawuf, Khalifah / Imam, 'ulama', dan lain-lain). Ambil perhatian bahawa ini tidak merujuk kepada artikulasi Islam, wahyu yang telah disempurnakan oleh 632, tetapi sebaliknya menunjukkan lapisan tafsiran oleh generasi umat Islam berikutnya yang dihasilkan dalam usaha mereka untuk memahami dan melaksanakan Islam sebagai realiti sosial, politik dan ekonomi.
 13. 13. Sejarah Islam 13 • B) Fasa Kekuasaan Islam (632-1699), apabila sebahagian besar daripada sejarah umat Islam, seperti yang difahami secara tradisinya, yang paling ketara menyatakan diri-Nya sendiri dari segi politik, agama, secara saintifik, dan intelek. Banyak perkembangan penting berlaku dalam tempoh masa ini. • C) Fasa ”Kejatuhan" dan "Kebangkitan Semula" (1700 hingga hari ini): mungkin zaman yang paling bermasalah dan subjek perbahasan yang berterusan di kalangan umat Islam dan bukan Islam. o Adakah kejatuhan? Mengapa ia berlaku? Apakah yang dimaksudkan dengan "kebangkitan"? o Ini adalah syarat-soalan yang perlu kita fikirkan tentang sejarah umat Islam.
 14. 14. Ibn Khaldun dan Sejarah - Muqaddimah 14 • Another reason is the fact that people as a rule approach great and high-ranking [historical] persons with praise and encomiums. They embellish conditions and spread their fame. The information made public in such cases is not truthful. Human souls long for praise and people pay great attention to this world and the positions and wealth it offers. As a rule, they feel no desire for virtue and have no special interest in virtuous people. Another reason making untruth unavoidable, and this one is more powerful than all the reasons previously mentioned, is ignorance of the nature of various conditions arising in civilization. Every event (or phenomenon), whether (it comes about in connection with some) essence or (as a result of) action, must inevitably possess a nature peculiar to its essence as well as to the accidental conditions that may attach themselves to it. If the student knows the nature of events and the circumstances and requirements in the world of existence, it will help them to distinguish the truth from untruth in investigating the historical information critically.”
 15. 15. Kenapa Kaji Iran 15 • Salah satu perubahan yang paling penting yang berlaku dalam sejarah Islam ialah penukaran Iran dari Sunnah kepada Syiah pada abad ke-16 dan ke-17. • Kesan yang jelas sehingga hari ini. • Sebelum ini terdapat usaha lain dalam sejarah Islam dimana pemerintah mahu keseragaman agama untuk tujuan kuasa politik; seperti Dinasti Al-Muwahhidun di Andalus dan Afrika Utara dan contoh Mazhab Maliki di Andalus. • Namun usaha Kerajaan Safavid di Iran amat berjaya dengan besarnya, dari segi skala projek (penukaran bilangan yang ramai pada daerah yang luas) dan kekalnya sehingga hari ini. Hasilnya ialah sebuah rantau besar dunia Islam diletakkan di bawah kuasa eksklusif mazhab tunggal, Syiah (12 Imam), dengan mengorbankan lain-lain bentuk Islam seperti Sunnah dan Syiah Zaydi.
 16. 16. Asal Iran Yang Kuat Sunni 16 • Antara penaklukan Arab pada abad ke-7 dan penubuhan kerajaan Safavid pada abad ke-16 itu, Iran adalah kubu kuat dan pusat intelektual Sunni Islam. • Kebanyakan pemikir penting Sunni, termasuk ahli teologi (Sharif al-Jurjani, Fakhr al-Din Razi, Umar al-Nasafi), mistik (Abu Hamid al-Ghazali, Abd al-Qadir al-Jailani), mazhab Fiqh (Abu Hanifah, Dawud al-Zahiri), ahli sejarah (Tabari, Baihaqi, Baladhuri), ahli teori politik (Nizam al-Mulk, Jalal al-Din Davvani), penyair (Abd al-Rahman Jami, Farid ud-Din Attar) , dan pengumpul hadith (semua penulis Sunni daripada Sihah al- Sitta) berasal dari Parsi/Iran.
 17. 17. Asal Iran Yang Kuat Sunni 17 • Ketika itu terdapat komuniti Syiah signifikan di Iran juga, tertumpu di Kashan, Qom, dan Gilan tetapi ini termasuk kumpulan Isma'ili dan Zaydi serta Syiah 12 Imam. • Sebahagian besar Isma'ili dimusnahkan dan Syiah hanya berpengaruh di dataran tinggi Iran berikutan serangan Mongol dan penubuhan kerajaan Il-Khan (1256-1335) dan dinasti Qaraqoyunlu (1375-1468). • Walau bagaimanapun, kedua-dua dinasti yang mempunyai ciri- ciri toleransi mereka terhadap Syiah dan tiada sebarang percubaan berskala besar untuk memaksa pegangan dan aliran Sunni terhadap populasi mereka, seperti yang kelak akan dilakukan oleh Safavid.
 18. 18. Kenapa Aspek Sejarah Ini? 18 • Kemusnahan masyarakat Sunni Iran hampir sama dengan proses pengkristianan di Andalus apabila kuasa Islam semakin lemah dan kemudian hilang sama sekali di Andalus. • Satu fakta menarik dengan sendirinya ialah bahawa penukaran umat Islam di Sepanyol dan penukaran Sunni Iran telah kedua- dua digubal sebagai dasar kerajaan pada tahun 1501. Kedua- dua proses juga amat bermotifkan politik dan berkaitan rapat dengan proses pengukuhan kuasa kerajaan baru, hubungan antara ulama (kuasa agama) dan kuasa kerajaan, dan penyeragaman tatanegara. Terdapat juga satu komponen penting memperluas dan memperkuat pengaruh agama/fahaman/mazhab baru dalam kedua-dua kes. • Penting untuk mengetahui penukaran kerajaan Safavid di Iran, sebagai satu peristiwa sejarah yang tidak diketahui majoriti orang Islam dan bukan Islam.
 19. 19. Confessionalization 19 • Penukaran Iran adalah satu komponen penting dalam confessionalization dari Timur Tengah yang berlaku di zaman moden awal. • “Confessionalization” ialah meningkatnya pertalian kuat antara identiti agama, sektarianisme dan tatanegara (polity). • Sebelum itu pelbagai mazhab telah wujud bersama (walaupun gelisah dan tegang) di semua daerah negeri Islam, sering tinggal berdekatan dengan satu sama lain. Proses confessionalization memaksa pengenalan eksklusif entiti politik dan kawasan geografi dengan mazhab tertentu (atau fahaman/kepercayaan). Ini bermakna bahawa penduduk yang tinggal di setiap kawasan (daerah, negeri) lebih kukuh pegangan dan identiti mereka dengan mazhab mereka dan, dengan itu, garis antara mazhab menjadi semakin jelas. • Kuasa kerajaan mula memainkan peranan yang lebih langsung dalam menentukan garis antara "ortodoks" dan mereka yang dianngap berbeza dengan mazhab pilihan, serta menggubal sekatan keras terhadap orang-orang dianggap tergolong dalam kategori kedua.
 20. 20. Confessionalization 20 • “Confessionalization" juga menunjukkan bahawa dasar dalam dan luar negeri menjadi semakin terikat dengan fahaman mazhab sendiri. • Menjelang abad pertengahan ke-16 tiga pembentukan politik telah muncul: 1. Safavid Iran, berpegang kuat dengan ajaran Syiah 2. Asia Tengah semakin Sunni (di bawah Uzbek) dan 3. Empayar Uthmaniyyah, berpegang kuat dengan ajaran Sunni • Sunnah telah keras ditindas dalam domain Safavid, sama seperti Syiah teruk dianiaya di Asia Tengah dan tanah Uthmaniyyah. • Confessionalization di Timur Tengah inilah yang memainkan peranan utama melemahkan perpaduan kebudayaan atau agama yang dahulunya wujud di tanah-tanah Islam utama. • Pertalian kuat antara mazhab dan kuasa kerajaan ini masih mempunyai kesan yang mendalam di Timur Tengah hari ini.
 21. 21. Kerajaan Safavid 21
 22. 22. Kebangkitan Kerajaan Safavid 22 • Pada awal abad ke-16, penubuhan kerajaan Safavid mempunyai kesan yang besar kepada nasib politik Syiah 12 Imam, yang sebelum ini wujud sebagai satu komuniti agama yang diterima tetapi disekat. Ini sangat merubah hubungan Sunni dan Syi'ah dalam dunia Islam. • Dasar agresif Safavid terhadap Sunni membawa kepada terjadinya beberapa peperangan dengan Empayar Uthmaniyyah. Peperangan ini memainkan peranan penting dalam mengukuhkan confessionalization kepada dua kem dengan mazhab tersendiri. • Iran telah ditawan oleh Safavid semasa pemerintahan Shah Ismail (1501-1524). Syiah dikukuhkan sebagai agama rasmi, dan amalan ritual mengutuk tokoh Sunni seperti para sahabat Nabi diinstitusikan. • Sepanjang abad ke-16, sikap yang paling konfrontasi dalam Sunni dan Syiah tradisi dicontohkan oleh amalan Takfir dan Sabb (mengutuk). Amalan Sabb, khususnya, memainkan peranan penting dalam pembangunan identiti awal moden Iran Syiah dan sangat mempengaruhi sikap Uthmaniyyah terhadap Safavid.
 23. 23. Permulaan Safavid Sebagai Tariqat 23 • Pada pertengahan abad ke-15, Tariqat Safavid, yang telah ditubuhkan oleh Syaikh Safi al-Din di Ardabil (m. 1334) sebagai Tariqat Sufi Sunni, telah menjadi semakin penting sebagai kuasa politik di wilayah Aqquyūnlū di Iraq, Anatolia, dan Azerbaijan. • Semasa Shaykh Junayd ibn Ibrahim (m. 1460) memimpin Tariqat Safavid ia menjadi jelas Syiah dan rapat bergabung dengan aliran Syiah yang pelampau/ekstrim. • Pada tempoh ini juga Safavid diubah sepenuhnya daripada Tariqat Sufi menjadi sebuah organisasi militan yang terlibat secara aktif dalam politik dan penaklukan daerah, tetapi masih mengekalkan kepentingan kerohanian mereka dan kuasa suci sebagai pemimpin tarekat tersebut.
 24. 24. Permulaan Safavid Sebagai Tariqat 24 • Junayd kini mendakwa gelaran "sultan" serta "syeikh" dan menekankan aspek ketenteraan dan kuasa, memperoleh pengikut yang ramai di antara suku-suku petani di timur Anatolia, Syria dan Iraq. • Dia telah bersekutu dengan Uzun Hasan (m. 1478), penguasa daerah Aqquyūnlū. • Kepentingan ketenteraan dan kuasa politik Tariqat Safavid berterusan di bawah kepimpinan anak Junayd, Haydar (m. 1488), yang akhirnya menubuhkan pangkalannya di Ardabil di Azerbaijan dengan bantuan Uzun Hasan, dan terus menarik pengikut kepada perjuangan beliau.
 25. 25. Safavid Berkembang 25 • Antara 1501 dan 1510, anak Haydar, Ismail menggerakkan pengikut Safavid untuk menakluk semua wilayah antara timur Anatolia dan Khurasan. Beliau berjaya menggulingkan sisa- sisa dinasti Aqquyūnlū dan terus mengembangkan kuasa dengan menakluk kota utama kerajaan Shirvanid Baku (1500), Tabriz (1501), Isfahan (1503), dan juga kota utama kerajaan Abbasiyah Baghdad (1508). Safavid kini berkuasa ke atas Parsi, Azerbaijan, Timur Anatolia, dan Iraq, dan berjaya menyatukan wilayah-wilayah lama Iran buat pertama kali semenjak beberapa kurun. • Pada 1510 beliau mengalahkan dan membunuh penguasa Uzbekistan Shaybani Khan (m. 1510) dan mengembangkan pemerintahannya ke Khurasan dan membawa bandar Mashhad dan Herat di bawah kuasanya.
 26. 26. Safavid Memaksa Mazhab Syiah 26 • Ismail menjadikan Mazhab Syiah 12 Imam sebagai agama rasmi di seluruh kawasan ynag dikuasai Safavid. • Paksaan menerima Mazhab Syiah dibuat dengan ganas terhadap penduduk Iran, Iraq, dan Azerbaijan yang sebahagian besarnya Sunni. • Azan secara mazhab Syiah diperluaskan dan amalan Sabb (mengutuk dan mencerca) ketiga-tiga khalifah pertama, isteri Nabi Aisyah (RA), dan beberapa sahabat Nabi telah juga disemarakkan. Amalan ini amat ditekankan di kawasan- kawasan di mana majoriti penduduk adalah Sunni, dan kebanyakan penduduk terpaksa melibatkan diri dalam amalain ini atau menghadapi penganiayaan.
 27. 27. Safavid Memaksa Mazhab Syiah 27 • Beberapa ulama terkemuka yang enggan mengambil bahagian dalam amalan ini dibunuh, terutama sekali ulama Sufi (Sunni). • Ismail hancurkan semua silsilah (Tariqat Sufi); kubur nenek moyang mereka telah dimusnah. • Keganasan besar-besaran dikenakan terhadap masyarakat Sunni, kemusnahan harta mereka, dan kemusnahan tempat- tempat suci, termasuk kubur Imam Abu Hanifah (m. 767) dan 'Abd al-Qadir Jailani (m. 1166) di Baghdad.
 28. 28. Safavid Memaksa Mazhab Syiah 28 • Pelbagai pembunuhan beramai-ramai juga telah berlaku: o 10,000 telah dibunuh berhampiran Hamadan pada 1503; o 4000 anggota Tariqat Sufi Kaziruni telah dibunuh di Fars, o semua makam Sufi yang bersaing dengan Safavid telah dirosakkan; o 10,000 pelarian dan pembangkang yang berlindung di bandar Asta telah disembelih; o keseluruhan kota-kota Yazd, Tabas dan Abarquh telah disembelih, o berpuluh-puluh ribu orang di ketiga-tiga bandar-bandar sahaja mengikut dokumen sejarah Safavid; o seluruh penduduk Qarshi-kira-kira 15,000 orang turut dibunuh.
 29. 29. Safavid Memaksa Mazhab Syiah 29 • Dasar resmi Safavid yang ganas membasmi Sunni secara kejam bertujuan untuk mengumumkan ketibaan cara baru menumpaskan yang Batil ("kepalsuan"; dikenalpasti dengan Sunni Islam) dan mengukuhkan Haqq ("kebenaran", yang hanya boleh disabitkan kepada Syiah). • Masyarakat Sunni Iran, yang telah wujud berabad-abad lamanya, telah dimusnahkan secara kekal antara awal abad ke-16 hingga lewat abad ke-17 melalui proses yang berterusan; keganasan besar-besaran, penukaran paksa, buangan, kemusnahan institusi agama (Tariqat Sufi, masjid, dan rangkaian ulama), dan program propaganda agama secara fokus bertujuan untuk mengubah negara menjadi sebuah benteng Mazhab Syiah. • Menjelang lewat abad ke-17, masyarakat Sunni yang kekal adalah mereka yang tinggal di sepanjang sempadan Iran dan mereka telah dilayan dengan toleransi yang berbeza.
 30. 30. Safavid Menentang Uthmaniyah 30 • Sementara itu Ismail, kini raja Iran, terus mengembangkan empayar beliau ke arah timur, timbalan-timbalan beliau (dikenali sebagai Khulafa') cuba mengapikan kemarahan suku-suku Turkoman tengah dan barat Anatolia supaya memberontak terhadap Kerajaan Uthmaniyah untuk mengembangkan pengaruh Safavid ke arah barat. • Sultan Uthmaniyah Bayezid II tidak pula menghadapi ancaman ini secara ketenteraan. Dia mengambil pendekatan diplomatik dan menulis surat kepada Ismail memarahi Ismail kerana keterlaluan pengikutnya, pengkhianatan terhadap tariqat Sufi dengan mencari kuasa duniawi, dan kerana peranannya dalam memecahbelah masyarakat Islam. • Tanpa tindakan dari Uthmaniyah, pemberontakan besar-besaran di bawah arahan shah-Kulu ("hamba Shah [Ismail]"), meletus di barat dan tengah Anatolia pada 1511. • Akibat daripada ketidakupayaan Bayezid menyekat kebangkitan Safavid, Selim I menaiki takhta Uthmaniyah pada tahun 1512. Selim I terus menghancurkan pemberontakan, membunuh hampir 40,000 Syi'ah yang dianggap penyokong atau ejen Safavid serta memenjara atau mengusir beribu-ribu yang lain.
 31. 31. Safavid Tewas Kepada Uthmaniyah 31 • Penundukan pemberontak di Anatolia yang menyokong Safavid merupakan tamparan hebat kepada Safavid. • Pada Ogos 1514, Selim I bergerak ke arah timur untuk berhadapan dengan Ismail sendiri dan bertembung dengan Safavid dalam Perperangan Chaldiran, yang berakhir dengan kemenangan penting untuk Uthmaniyah, yang kemudiannya mengukuhkan kuasa mereka di timur Anatolia dan menaklukki ibu negeri Safavid di Tabriz. • Degan kekalahan Shah Ismail di Chaldiran, dia tidak lagi dilihat dan dianggap mempunyai kuasa ketuhanan dan ajaran Syiah mula diubahsuai. Ulama Syiah 12 Imam mula memainkan peranan dalam menentukan dan menyebarkan pemahaman Syiah ortodoks di kalangan penduduk.
 32. 32. Uthmaniyah Memebendung Syiah 32 • Penukaran secara paksa penduduk Iran menjadi Syiah dan institusionalisasi amalan ritual kutukan terhadap Sahabat tertentu tidak diterima baik oleh dunia Sunni. • Faktor ini menjadi sebab utama peperangan Safavid- Uthmaniyah pada sebahagian besar abad ke-16 dan ke-17. • Pelbagai fatwa resmi telah dikeluarkan oleh ulama kerajaan Uthmaniyah menekankan kafir sepenuhnya terhadap Iran Safavid dan keperluan untuk semua umat Islam yang setia supaya berperang melawannya demi mempertahankan maruah tiga khalifah pertama dan para sahabat Nabi. • Ini menjadikan peperangan antara Uthmaniyah dan Safavid mengambil watak agama dan mazhab yang kuat dan memainkan peranan penting dalam “confessionalization” beberapa kerajaan di kalangan umuat Islam semasa itu.
 33. 33. Zaman Kegemilangan Safavid 33 • 1587-1629 - Pemerintahan “Shah Abbas the Great” menandakan kemuncak Dinasti Safavid. • Beliau membangunkan pasukan tenteranya secara berdisiplin dan mengalahkan Uthmaniyyah. • Pada 1598, beliau memilih Isfahan sebagai ibu kota. • Seorang penyokong kuat seni, terutama seni bina, dia telah menghiasi Isfahan dengan beberapa monumen Islam terbaik di dunia. Beliau telah membina beberapa buah masjid, sekolah, jambatan dan bazar utama. Semasa pemerintahannya, orang Parsi cemerlang dalam menghasilkan sutera, kain, tembikar, logam, seni khat, perhiasan dan permaidani.
 34. 34. Zaman Kegemilangan Safavid 34 • 1580-1722 - Dua pesaing kerajaan Islam kontemporari Safavid, Uthmaniyyah di Anatolia dan Mughal di India, bergantung kepada ahli seni, persuratan dan penyair Parsi untuk banyak seni dan sastera mereka. • Parsi adalah bahasa pilihan di kedua-dua mahkamah mereka. • Keutamaan bahasa Parsi ini dapat dilihat pada puisi dan lukisan halus yang teksnya hampir secara eksklusif ditulis dalam bahasa Parsi. • Pengaruh orang Persia adalah paling ketara di India, di mana ia juga merupakan bahasa budaya dan pentadbiran; ia kekal begitu sehingga penjajahan India oleh British. Arkitek prinsip Taj Mahal adalah seorang Parsi bernama Ustad Isad dan gaya senibina Taj Mahal dipengaruhi oleh rekabentuk Parsi.
 35. 35. Raja-Raja Safavid 35 • 1502 - 1524: Ismail I • 1524 - 1576: Tahmasp • 1576 - 1577: Ismail II • 1577 - 1587: Mohammad • 1587 - 1629: Abbas I, The Great • 1629 - 1642: Safi I • 1642 - 1667: Abbas II • 1667 - 1694: Safi II • 1694 - 1722: Soltan Hossein • 1722 - 1732: Tahmasp II • 1732 - 1736: Abbas III
 36. 36. Dinasti Safavid Berakhir 36 • 1722 - Mahmoud Khan (Moghul Khan), seorang penghulu dan panglima perang Afghan yang ketika itu dibawah pengaruh dan kuasa Safavid, menyerang Parsi dan menawan Isfahan dengan hampir tiada rintangan. • Sekali gus menamatkan Dinasti Safavid.
 37. 37. Safavid dan Syiah 12 Imam 37 • Mulai 1501, selepas Ismail I menakluk Tabriz dan dinasti Safavid ditubuhkan, beliau isytiharkan Syiah 12 Imam sebagai agama rasmi. Dengan itu rakyat Iran dan Azerbaijan yang asalnya Sunni dipaksa menganut mazhab Syiah 12 Imam. Beribu-ribu telah terbunuh dalam melakukan pembersihan dalaman berikutnya. Dalam beberapa kes keseluruhan bandar telah dihapuskan kerana mereka tidak sanggup untuk menukar dari Islam Sunni kepada Syiah. • Ismail membawa ulama Syiah Arab dari Bahrain, Iraq, Syria, dan Lubnan untuk mengajar agama Syiah.
 38. 38. Safavid dan Syiah 12 Imam 38 • Percubaan Ismail untuk menyebarkan propaganda Syiah di kalangan suku-suku Turkmen timur Anatolia mendorong konflik dengan Empayar Uthmaniyah. Berikutan kekalahan Iran oleh Uthmaniyah pada Pertempuran Chaldiran, pengembangan Safavid berhenti. • Walaupun Ismail I mengisytiharkan Syiah sebagai agama rasmi negara, sebenarnya penggantinya, Tahmasb, yang menyatukan pemerintahan Safavid dan menyebarkan Syiah di Iran. Dia berusaha dengan semua cara untuk memaksa Syiah keatas rakyatnya. • Usaha yang sama diteruskan di bawah Abbas I, hingga 1698 bila Syiah dianuti dikalangan orang ramai.
 39. 39. Syiah 12 Imam Setelah Safavid 39 • Kemudian terdapat dinasti berturut-turut di Iran. • Dinasti Afsharid (1736-1796) (yang bercampur Syiah dan Sunni) • Dinasti Zand (1750-1794) (Syiah 12 Imam) • Dinasti Qajar (1794 -1925) (Syiah 12 Imam). • Tempoh ringkas Revolusi Iran 1905-1911 di mana kuasa-kuasa agama dan liberal progresif memberontak terhadap raja-raja dalam kerajaan teokratik. Turut dikaitkan dengan era kolonialisme Eropah dan kepentingan ekonomi mereka. • Dinasti Pahlavi (1925-1979) (Syiah 12 Imam). • 1979 Revolusi Iran untuk penciptaan republik Islam (Syiah 12 Imam).
 40. 40. Dinasti Afsharid 40 • 1729-1747 - Nader Shah, seorang pegawai tentera Safavid, dapat mengusir rakyat Afghanistan dan menyatukan kembali Parsi. • Beliau adalah seorang pakar strategi ketenteraan yang cemerlang, mengalahkan Uthmaniyah, Rusia, India dan pelbagai suku kaum tempatan. • Namun kuasa dan kekayaan membuat Nader Shah menjadi semakin paranoid dan telah dibunuh oleh pengawal sendiri. • Selepas kematiannya, kuasa ketenteraannya runtuh dan Dinasti Afsharid tamat.
 41. 41. Dinasti Afsharid 41 • Nader Shah mengalahkan Afghanistan di Mehmandust (1729). Lukisan ini telah ditugaskan berikutan penaklukan Delhi olehnya pada 1739. • “Halo” pada mukanya menandakan sifat “ketuhanan” atau “wali”.
 42. 42. Pemerintahan Zand 42 • 1747-1779 - Karim Khan Zand berjaya menguasai bahagian tengah dan selatan Iran. • Dia enggan memikul gelaran Shah dan merujuk kepada dirinya sebagai Wakil Rakyat. • Beliau banyak berperang dengan suku saingan, Qajar. Selepas kematian Karim Khan Zand pada 1779 Aqa Mohammad Khan Qajar secara beransur-ansur mengalahkan suku Zand dan menubuhkan dinasti Qajar.
 43. 43. Dinasti Qajar (1795-1921) 43 • 1795 – Walaupun Qajar berjaya menyatukan semula Iran, mereka merupakan raja-raja yang lemah dan rasuah. Jurang ekonomi dan ketenteraan antara Iran dan Barat meningkat dengan ketara di bawah pemerintahan mereka - terutama setelah Revolusi Perindustrian yang berlaku di Barat. • Namun pemerintahan Qajar tetap menghasilkan kecemerlangan seni, beberapa lukisan terbaik, tail-tail yang indah dan monumen seni bina Iran. • 1813 & 1828 – Imperialisme Eropah menyebabkan pengaruh Inggeris dan Rusia dalam hal ehwal Iran. Qajar hilang wilayah Caucasus (hari ini Georgia, Armenia dan Azerbaijan) kepada Rusia dalam dua perjanjian yang berasingan: Gulistan pada 1813 dan Turkmanchay dalam 1828. Hasil daripada perjanjian 1828, Qajar terpaksa menggubal "penyerahan" undang-undang, mengecualikan semua warga asing dari tertakluk kepada undang-undang Iran. Ini amat menghina rakyat Iran.
 44. 44. Dinasti Qajar 44 • 1851-1906 - Qajar kehilangan wilayah Asia Tengah kepada Rusia dan terpaksa melepaskan semua tuntutan jajahan ke atas Afghanistan kepada British. Rusia dan British menguasai perdagangan Iran dan memanipulasi politik dalamannya. Qajar dan ahli berpengaruh mahkamah mereka telah disogok untuk menjual banyak konsesi bernilai kepada British, seperti Konsesi Tobacco yang mencetuskan pemberontakan rakyat besar-besaran. • 1906 - Rasa tidak puas hati dengan rasuah dan salah urus Qajar membawa kepada Revolusi Perlembagaan dan penubuhan parlimen pertama Iran atau Majles. Aspirasi perlembagaan untuk monarki yang terhad tidak pernah mencapai objektifnya. • Walaupun Iran tidak pernah menjadi tanah jajahan sebenar kuasa imperial, pada tahun 1907 ia telah dibahagikan kepada dua sfera pengaruh. Utara dikuasai oleh Rusia dan di selatan dan timur oleh Britain. • Pada akhir Perang Dunia Pertama, Iran telah menjunam ke dalam keadaan huru-hara politik, sosial dan ekonomi.
 45. 45. Dinasti Pahlavi (1921-1979) 45 • 1921 - Reza Khan, seorang pegawai dalam tentera, memimpin rampasan kuasa. Pada mulanya menteri perang dan kemudian Perdana Menteri, pada tahun 1925 Reza Khan memutuskan untuk menjadi Shah sendiri. • Walaupun matlamat awal Reza Khan adalah untuk menjadi presiden sebuah republik, namun ulama Syiah, takut akan peranan mereka yang berkurangan dalam sebuah republik, memujuk dia menjadi Shah. • Dinasti Pahlavi kekal sehingga diguling oleh Revolusi rakyat Iran pada tahun 1979.
 46. 46. 6 Ulama Hadith Agung Dari Parsi 46 • Kesemua enam pengarang/penyusun buku utama Hadith Sunni yang mana hasilkerja mereka dikenali sebagai Siḥāḥ al-Sitta, orang yang berasal dari Parsi. • Ini hanya enam yang terkenal daripada beratus-ratus ulama Parsi lain yang penting kepada pembentukan tradisi agama dan intelektual Sunni. Sejarah menunjukkan bahawa beberapa perkembangan yang paling penting dalam ilmu Hadis dalam berlaku di Parsi sebelum ianya di tukar secara paksa menjadi Syiah.
 47. 47. 6 Ulama Hadith Agung Dari Parsi 47
 48. 48. 6 Ulama Hadith Agung Dari Parsi 48 1. Abū 'Abd Allah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al- Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fī al-Bukhari (810-870), yang berasal dari Bukhara (di zaman moden Uzbekistan). 2. Abū al-Husayn 'Asakir ad-Din Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim ibn Ward ibn Kawshādh al-Qushayrī an-Naysābūrī (815-875), yang berasal dari Nishapur (di zaman moden Iran). 3. Ahmad ibn Shu`ayb ibn Ali ibn Sinan Abū `Abd ar-Rahman al-Nasa'i (829-915), yang berasal dari Nasa (di zaman moden Turkmenistan).
 49. 49. 6 Ulama Hadith Agung Dari Parsi 49 4. Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'ath al-Azdi al-Sijistani (817- 889), yang berasal dari Sijistan (terletak di zaman moden Iran). Terdapat pendapat beberapa ulama lain yang menegaskan bahawa dia sebahagiannya berasal dari suku Azd manakala yang lain telah mendakwa bahawa keluarganya adalah "mawali" (hamba yang dibebaskan tetapi mengambil nama keluarga tuannya yang dahulu) suku Arab Azd. 5. Abū 'Isa Muhammad bin Isa al-Sulami al-Ḍarīr al-Būghī al- Tirmidzi (824-892), yang berasal dari Termez (di zaman moden Uzbekistan). 6. Abū'Abdillāh Muhammad ibn Yazid Ibn Majah al-Rab'ī al- Qazwīnī (824-889, yang berasal dari Qazvin (di zaman moden Iran). Keluarganya adalah "mawali” suku Arab Rabi’a.
 50. 50. Ulama Sunni Agung Dari Parsi 50 • Abū al-Hasan 'Ali al-Tabari, yang dikenali sebagai Al-Kiyā al- Harrāsī, adalah ulama fiqh Shafii dan ahli teologi Asy'ari di Parsi yang tinggal dalam tempoh awal kerajaan Seljuk. Beliau adalah salah seorang pelajar yang paling menonjol daripada Imam al-Haramayn al-Juwayni (m. 1085), dengan siapa beliau belajar di Nishapur. Beliau memegang jawatan sebagai ketua hakim pada zaman pemerintahan Malik-Shah (1072-1092) dan merupakan salah seorang profesor yang paling penting di madrasah Nizamiyya di Baghdad, institusi pembelajaran yang paling berprestij di dunia Muslim Sunni. • Selain menjadi seorang ahli Fiqh yang terkenal dan ahli teologi, beliau juga adalah ahli hadith dan ramai muhaddithun yang menonjol di Baghdad berguru dengannya.
 51. 51. Beberapa Pengajaran 51 • Penindasan mana-mana kumpulan agama menimbulkan dendam yang diwarisis dari satu generasi kepada yang lain. Syiah yang bermula hanya dengan sokongan politik terhadap Saiyidina Husain dan kemudiannya bersimpati terhadap pembunuhan dia dan keluarganya (680M) yang semuanya dari golongan Ahli Bait (keturunan Nabi (SAW)), telah lama ditindas semenjak pemerintahan Banu Umayyah (661M). • Bila Syiah mendapat luasa politik yang agak kuat melalui Safavid (1501M) di bumi Iran, mulalah penukaran agama secara paksaan dari Sunni ke Syiah. Ia mengambil masa lama hampir 2 kurun dan melibatkan kezaliman dan penindasan. • Dalam sejarah penukaran agama secara paksaan juga berlaku di Andalus bermula pada masa sama (1500) dan mengambil masa hampir 2 kurun. • Kesultanan Uthmaniyah yang membendung perkembangan Safavid dan Syiah. Mereka adalah “true defenders” Sunni. • Walaupun Iran melahirkan ramai tokoh agama Sunni peninggalan mereka dihapuskan secara sistematik oleh Syiah. • Bahaya Syiah 12 Imam amat jelas dari sejarah.
 52. 52. Rujukan 52 1. https://ballandalus.wordpress.com/2014/08/04/the-conversion-of-iran-to- twelver-shiism-a-preliminary-historical-overview/ 2. https://ballandalus.wordpress.com/2015/05/15/the-iranian-origin-of-the- six-masters-of-sunni-hadith/ 3. Ibn Khaldun, The Muqaddimah: An Introduction to History (Princeton: Princeton University Press, 2005), trans. Franz Rosenthal. 4. http://www.persepolis.nu/timeline.htm 5. http://www.iranchamber.com/history/safavids/safavids.php
 53. 53. Masjid dan Maqam Imam Reza 53 • Pengarang pernah melawat bandar agama Mashhad yang ada padanya masjid dan maqam Imam Reza. Dia seorang sahaja dari 12 Imam Syiah yang maqamnya berada dalam negara Iran moden.

Editor's Notes

 • https://ballandalus.wordpress.com/2014/08/04/the-conversion-of-iran-to-twelver-shiism-a-preliminary-historical-overview/
 • [xii] [xiii] Mengikuti penaklukan beliau, beliau menubuhkan Dua Belas Syiah sebagai agama rasmi di seluruh domain, dan ganas dikenakan fahaman ini apabila dia (sebahagian besarnya Sunni ) mata pelajaran di Iran, Iraq, dan Azerbaijan dengan memperkenalkan panggilan Syiah kepada doa dan memulakan amalan SABB mana ketiga-tiga khalifah pertama, isteri Aisyah ra Nabi, dan beberapa sahabat Nabi telah nyatakan dikutuk dan dicerca . [xiv] Amalan ini amat ditekankan di kawasan-kawasan di mana majoriti penduduk adalah Sunni, dan kebanyakan penduduk terpaksa melibatkan diri dalam atau menghadapi penganiayaan. Terdapat contoh-contoh beberapa ulama terkemuka yang dilaksanakan bagi keengganan mereka untuk secara terbuka mengambil bahagian dalam amalan ini. Sufi, khususnya, adalah sasaran keganasan sebagai sumber kemudian Safavid Syiah menunjukkan: "Ismail dihancurkan semua silsilahs (Sufi); kubur nenek moyang mereka telah musnah, apatah lagi apa yang telah menimpa pengganti mereka ... dia dibasmi daripada silsilahs daripada Sayyid dan ulama. "[xv] Selain itu, penaklukan Ismail ini telah disertai oleh keganasan besar-besaran terhadap masyarakat Sunni, kemusnahan mereka harta, dan kemusnahan tempat-tempat suci, termasuk seorang tokoh penting dalam Abu Hanifah (d. 767) dan 'Abd al-Qadir Jailani (w. 1166) di Baghdad. [xvi]
 • Terdapat contoh-contoh beberapa ulama terkemuka yang dilaksanakan bagi keengganan mereka untuk secara terbuka mengambil bahagian dalam amalan ini. Sufi, khususnya, adalah sasaran keganasan sebagai sumber kemudian Safavid Syiah menunjukkan: "Ismail dihancurkan semua silsilahs (Sufi); kubur nenek moyang mereka telah musnah, apatah lagi apa yang telah menimpa pengganti mereka ... dia dibasmi daripada silsilahs daripada Sayyid dan ulama. "[xv] Selain itu, penaklukan Ismail ini telah disertai oleh keganasan besar-besaran terhadap masyarakat Sunni, kemusnahan mereka harta, dan kemusnahan tempat-tempat suci, termasuk seorang tokoh penting dalam Abu Hanifah (d. 767) dan 'Abd al-Qadir Jailani (w. 1166) di Baghdad. [xvi]

×