Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 4 lit. narrativa des dels anys 70

10,818 views

Published on

Narrativa des dels anys 70.
Tema 4. 2nbat

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Tema 4 lit. narrativa des dels anys 70

 1. 1. Què destacaries de la narrativa dels anys 70 fins a l’actualitat? Reflexiona, sobretot,entorn de les novetats en la tècnica literària i del context sociocultural.
 2. 2. Restabliment de la democràcia
 3. 3. Etapes històriques de la literatura actual● 1968-1975: Maig del 68. Origen de les noves tendències. ● Revoltes antifranquistes ● Eclosió i pioners literaris● 1975-1981: Mort de Franco. Transició política i artística. ● Aprovació Constitució espanyola: recuperació democràtica.
 4. 4. ● 1981-avui: Consolidació política després del cop dEstat frustrat. ● Aprovació estatuts dautonomia ● Reconeixement caràcter oficial del català ● Millora en lús social de la llengua. Augment de lectors ● Exigència de valors literaris en una situació normalitzada.
 5. 5. Canvi finimil·lenari● Antecedents històrics →influeixen en un canvi de perspectiva en la creativitat, donen origen a la “Generació dels 70”: ➢ Efectes del maig del 68 ➢ Moviment hippy ➢ Música i novel·la pop-art ➢ Crisi realisme social ➢ Inici duna literatura de signe antirealista ➢ Revaloració avantguardes en poesia ➢ Apogeu experimentalisme narratiu: boom hispanoamericà ➢ Nova concepció festiva del teatre.
 6. 6. Narrativa des de 1975● Dos novel·listes assumeixen la renovació i la indagació narrativa: ● Terenci Moix ● Baltasar Porcel● La majoria de novel·listes posteriors seguirà amb el motlle de la novel·la realista i psicològica, sense innovacions tècniques: ● Monserrat Roig ● Jaume Fuster
 7. 7. Narrativa des de 1975En els últims lustres del segle XX:● abandonament de lexperimentalisme● retorn a les formes narratives clàssiques● obres històriques que busquen èxit comercial● contades de forma tradicional
 8. 8. Continguts de la nova narrativa● Crítica política i exigència de llibertat● Vivència de la postguerra com a back-ground● Aprofundiment de la recerca dels orígens personals dun personatge.● Predomini del reflex dambients urbans: encreuament de personatges joves, relació amb la societat necessitada de canvis, món universitari, feminisme.● Allunyament de la cultura i arts oficials
 9. 9. Continguts de la nova narrativa● Influència dels mitjans de comunicació.● Mite del viatge real o literari com a una possibilitat del bon viure.● Contradiccions entre ideologia i forma de viure dels escriptors● Políticament socialitzats. Senten amb angoixa lopressió social de lindividu. Obres crítiques.
 10. 10. Recursos formals de la nova narrativa ● Rebuig de lestètica realista: elements del món estrany o de la percepció meravellosa i fantàstica. ● Ocasionals transgressions narratives com a experimentació formal: ● Multiplicitat punts de vista ● Diversitat temporalització ● Cosmopolitisme ● Culturalisme ● Llengua treballada amb cura
 11. 11. La novetat narrativa del segle XXI● Els afterpops escriuen amb els següents trets: ● Inconformisme ● Narració de caràcter fragmentari ● Ús habitual internet i xarxes socials● Destaca: Edgar Cantero, Dormir amb Winona Ryder.
 12. 12. Autors actuals destacatsFerran Torrent Albert Sánchez Piñol Josep Lozano

×