Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Virtualus mobilumas presentation 2013112

403 views

Published on

Virtualusis mobilumas kaip virtualaus mokymosi išraiša

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Virtualus mobilumas presentation 2013112

 1. 1. Socialinių mokslų fakultetas Edukologijos katedraVirtualus mokymasis. Virtualusmobilumas – virtualausmokymosi išraiška. Estela Daukšienė, Vytauto Didžiojo unversitetasVytauto Didžiojo universitetas
 2. 2. Virtualus mokymasis. Virtualus mobilumas – virtualaus mokymosi išraiška. Estela Daukšienė• Informacinės komunikacinės technologijos globalaus mokymosi ir mokymosi visą gyvenimą kontekste nebėra būdas pateikti gražiai suvestą tekstą ar pasiruošti prezentaciją, bet mokymosi būdas siekiant studijų kokybės užtikrinimo • Kodėl?
 3. 3. Virtualus mokymasis. Virtualus mobilumas – virtualaus mokymosi išraiška. Estela DaukšienėPožiūris į virtualų mokymąsi pagal M.Prensky(2001), “Digital Natives, Digital Immigrants”• Skaitmeniniai “čiabuviai” ir “imigrantai”Skaitmeniniai čiabuviai “visą savo gyvenimą yra apsupti ir naudojasi kompiuteriais, videožaidimais, skaitmeniniais muzikos grotuvais, videokameromis, mobiliaisiais telefo- nais ir kitais skaitmeninės eros žaislais ir priemonėmisJie per savo gyvenimą skaitė tik 5.000 val., bet 10.000 val. skyrė videožaidimams (neskaitant 20.000 val. pražiūrėtos televizijos). Kompiuteriniai žaidimai, el.paštas, internetas, mobilieji telefonai ir susirašinėjimas on-line yra neatskiriama jų gyvenimo dalis”.
 4. 4. Virtualus mokymasis. Virtualus mobilumas – virtualaus mokymosi išraiška. Estela DaukšienėPožiūris į virtualų mokymąsi pagal M.Prensky(2001), “Digital Natives, Digital Immigrants”• Nauja karta – kitaip mokosi. Moksliškai pagrįsta, kad net jį smegenų ryšiai konstruojasi kitaip• 2009 m. 44% studentų JAV vieną-kelis studijų dalykus ar visą studijų programą studijuoja on-line (e.mokymosi būdu) ir kad šis skaičius išaugs iki 81% iki 2014 m. Anot, M. Prensky, “didžiausia problema, su kuria šiandien susiduria švietimas, yra ta, kad mūsų mokytojai ir dėstytojai, kurie yra skaitmeninio pasaulio imigrantai ir kalba pasenusia (ikiskaitmeninio amžiaus) kalba, stengiasi mokyti žmones, kalbančius visiškai kitokia kalba”.
 5. 5. Virtualus mokymasis. Virtualus mobilumas – virtualaus mokymosi išraiška. (pagal M.Prensky) Estela Daukšienė Studentai- Dėstytojai- skaitmeniniai skaitmeniniai čiabuviai: imigrantai• Nori greitai gauti • Pateikia kontroliuojamas informacijos iš informacijos porcijas iš multimedijinių šaltinių. apibrėžtų šaltinių.• Paraleliai vykdo kelias • Mėgsta pateikti vieną veiklas (multitasking). apibrėžtą ir ribotą užduotį.• Pirmiausia griebiasi vaizdų, garsų ir video, o • Pirmiausia pateikia tik po to teksto. tekstą, tik po to vaizdų, garsų ir video.• Ieškodamas informacijos klaidžioja po visas • Informaciją pateikia pasitaikiančias nuorodas. linijiniu, logišku ir nuosekliu būdu.
 6. 6. Virtualus mokymasis. Virtualus mobilumas – virtualaus mokymosi išraiška. Estela Daukšienė pagal (M.Prensky) Studentai- Dėstytojai- skaitmeniniai skaitmeniniai čiabuviai: imigrantai• Įpratęs internete vienu • Dažniausiai skiria metu bendrauti su individualias užduotis daugeliu asmenų. savarankiškam darbui.• Mokosi tada, kai jau • Moko to, ko reikia reikia. (egzaminui), kas nurodyta• Nori mokytis to, kas programoje ir ko naudinga, reikia standartizuotiems aktualu, atsiskaitymams. įdomu ir smagu.
 7. 7. Virtualus mokymasis. Virtualus mobilumas – virtualaus mokymosi išraiška. Estela DaukšienėMokymosi strategijos virtualioje aplinkoje• Virtualioje mokymosi aplinkoje svarbu, kad besimokantysis galėtų:• Konstruoti ir pasitikrinti žinias besimokydamas• Studentai privalo vystyti savo strategijas besimokydami, kad atpažintų, kada jie jau suprato ir kada jiems reikia daugiau informacijos• Tačiau, besimokančiajam taip pat reikia vystyti informacinio raštingumo-informacijos prieinamumo strategijas – tam kad pasiektų reikiamus informacijos šaltinius ir kad nukreiptų savo mokymąsi reikiama linkme
 8. 8. Virtualus mokymasis. Virtualus mobilumas – virtualaus mokymosi išraiška. Estela DaukšienėMokymosi stiliai virtualioje aplinkoje• Tyrimai rodo, kad mokymosi stilius labiau priklauso nuo virtualios mokymosi aplinkos nei nuo individualaus mokymosi stiliaus• Taigi studentai gali būti labiau linkę vienos rūšies ar tipo mokymuisi, tačiau mokymosi kontekstas (aplinka) tai keičia, sąlygoja• Yra duomenų netgi pagrindžiančių, kad studentų mokymosi stiliai neveikia jų elgesio internetinėje mokymosi aplinkoje
 9. 9. Virtualus mokymasis. Virtualus mobilumas – virtualaus mokymosi išraiška. Estela DaukšienėMokymasis virtualioje aplinkojeEfektyvi mokymosi aplinka veikia 3 skirtingais būdais:• Ji suteikia galimybę socialiniai sąveikai ir konstruktyviam diskursui• Ji teikia studentams informaciją ir turinį, reikalingą kurso sąvokų supratimui, tiek kurso kontekste, tiek už jo ribų• Galiausiai, ji pateikia mokymo struktūrą ir paramos sistemą, reikalingą studentui mokytis (pagal James Waters and Susan Gasson, 2005)
 10. 10. Virtualus mokymasis. Virtualus mobilumas – virtualaus mokymosi išraiška. Estela DaukšienėVirtualus mobilumas – virtualaus mokymosiišraiška arba būdas realizuoti virtualųmokymąsi• Virtualaus mobilumo apibrėžimas• Virtualaus mobilumo tipologija• Virtualus ir fizinis mobilumas• Virtualaus mobilumo galimybės
 11. 11. Virtualus mokymasis. Virtualus mobilumas – virtualaus mokymosi išraiška. Estela DaukšienėVirtualaus mobilumo sąvokaVirtualaus mobilumas gali būti apibrėžiamas kaip:• Informacinių komunikacinių technologijų (IKT) panaudojimas siekiant tų pačių tikslų kaip ir fiziniu mobilumu, tačiau nesant poreikio keliauti (elearningeuropa.com)• Galimybė klausyti kursą užsienyje, bet nekeliaujant (students at BEST Symposium on Education)
 12. 12. Virtualus mokymasis. Virtualus mobilumas – virtualaus mokymosi išraiška. Estela DaukšienėVirtualaus mobilumo sąvokaVirtualaus mobilumas gali būti apibrėžiamas kaip:• Papildymas• arba alternatyva fiziniam mobilumuiTokio tipo mobilumas gali• padėti pasirengti fiziniam mobilumui ar• Praplėsti/pratęsti/paįvairinti fizinio mobilumo vaiklas• galimybės tiems, kurie nenori ar negali pasinaudoti fizinio mobilumo teikiamais privalumais.
 13. 13. Virtualus mokymasis. Virtualus mobilumas – virtualaus mokymosi išraiška. Estela DaukšienėVirtualaus mobilumo sąvokaVirtualaus mobilumas aukštąjame moksle gali būti apibrėžiamas kaip veikla arba mokymosi, tyrinėjimų ar bendravimo ir bendradarbiavimo forma,kuriai būdingos šios charakteristikos:• Aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimas;• Virtuali mokymosi aplinka;• Bendradarbiavimas tarp skirtingo išsilavinimo ir kultūrų žmonių, kurie studijuoja ar dirba kartu, sukurdami virtualią bendruomenę;• Turinčių aiškų tikslą ir konkrečius mokymosi rezultatus;• Svarbiausiu siekiu išskiriantys žinių pasikeitimą bei tarpkultūrinių kompetencijų vystymą;• Kurios rezultate galimas ECTS kreditų užskaitymas arba kitoks akademinis pripažinimas dalyvio universitete
 14. 14. Virtualus mokymasis. Virtualus mobilumas – virtualaus mokymosi išraiška. Estela DaukšienėVirtualaus mobilumo tipologijaVirtualus mobilumas gali būti kategorizuojamas pagal skirtingus parametrus. K.Bijnens et al (2006) pristato virtualaus mobilumo veiklų kategorizavimą, išskirdami 3 skirtingas virtualių veiklų kategorijas:• Pagal jų virtualumo lygį,• Pagal technologijas, kurios naudojamos šiose veiklose,• Pagal aplinkybes, kuriose virtualaus mobilumo veikla vyksta.
 15. 15. Virtualus mokymasis. Virtualus mobilumas – virtualaus mokymosi išraiška. Estela DaukšienėVirtualaus mobilumo tipologija, pagalaplinkybes, kuriose vyksta VM veikla4 tipai:• Virtualus kursas ar seminaras (serija)• Virtuali studijų programa• Virtuali studentų praktika• Virtualios mokymosi paramos veiklos fiziniam mobilumui (informacija apie studijas svečioje šalyje, lankstūs vertinimo metodai, kalbos ir kultūrinio pasiruošimo kursai, e-koučingas, grįžtamasis ryšys bei vertinimas)
 16. 16. Virtualus mokymasis. Virtualus mobilumas – virtualaus mokymosi išraiška. Estela DaukšienėVirtualaus mobilumo poreikis• Galimybė tiems, kas negali arba dėl tam tikrų priežasčių (fizinių, socialinių, finansinių) nenori fiziškai judėti• Studijų kokybės užtikrinimui bei didinimui, realizuojant kitokį mokymąsi• Studijų turinio tarptautiškumo, internacionalizavimo didinimui• Globalaus mokymosi išraiška...
 17. 17. Virtualus mokymasis. Virtualus mobilumas – virtualaus mokymosi išraiška. Estela DaukšienėVirtualaus mobilumo nauda (studentams irdėstytojams)• Mokymosi formų ir dėstymo metodų įvairovė• VM patirtis ir kompetencijų ugdymas: – Lingvistinių/kalbos – Kultūrinių/tarpkultūrinio bedravimo – IKT – Edukacinių/į mokymosi rezultatus orientuotų – Asmeninių bei socialinių• Daugiau karjeros galimybių...
 18. 18. Virtualus mokymasis. Virtualus mobilumas – virtualaus mokymosi išraiška. Estela DaukšienėVirtualaus mobilumo nauda (institucijoms)• Skatina mokymosi turinio ir programų kokybės užtikrinimą• Prisideda prie tarptautiškumo didinimo ir švietimo sektoriaus modernizavimo• Skatina institucijų konkurenciją• Didina technologijomis grįsto mokymosi naudojimą ir virtualių švietimo institucijų vystymąsi Europoje bei pasaulyje

×