Programa orientació professional_acadèmica_2012-13

221 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
221
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Programa orientació professional_acadèmica_2012-13

 1. 1. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESOPROGRAMA D’ORIENTACIÓACADÈMICA I PROFESSIONAL3r ESOCurs 2012-2013 1Nom: _____________________Data: _____________________Curs: 3r ESO .....
 2. 2. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESOÍNDEX1. Introducció.2. Presentació.3. L’autoconeixement.• Com em puc conèixer?• Capacitats / Aptituds.• Rendiment Acadèmic.• Valors.• Interessos.4. El pla vocacional.• Què és la vocació?• Com puc conèixer la meva vocació?5. La presa de decisions.• Què vol dir prendre una decisió?• Quins factors influeixen en la presa de decisions?• Passes a seguir per aprendre una decisió.6. L’optativitat.• Què és l’optativitat?• Material Informatiu:• Matèries optatives a 4t d’ESO.• Com escollir-les?7. Annexos.• Annex 1. Cicles Formatius de Grau Mitjà (Menorca).• Annex 2. Batxillerat, branques de coneixement i graus.Curs 2012-2013 2
 3. 3. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO1. INTRODUCCIÓEl POAP és un pla en què s’introdueixen els diversos programes d’orientació acadèmica iprofessional que es van desenvolupant al centre i que pretén, fonamentalment, contribuiral desenvolupament personal i social dels alumnes facilitant la presa de decisions decada alumne/a respecte el seu itinerari acadèmic en l’etapa i amb la tria acadèmica iprofessional posterior. És important que la decisió s’adapti als interessos de cadascun, amés de tenir en compte les aptituds, personalitat i característiques individuals i personals,per a confrontar-les amb altres opcions d’estudis i professions. Per això, és necessaritreballar: el coneixement de sí mateix, els interessos, recursos, capacitats, estratègies ihabilitats de decisió, el coneixement de possibilitats que el Sistema Educatiu ofereix, aquè tenim accés en funció de les nostres eleccions, i el coneixement de les exigènciesdel món laboral i la relació amb els diferents estudis. Així, el POAP tracta d’atendre lesdemandes educatives dels alumnes a través de diverses activitats (qüestionaris, treballsindividuals/grupals, entrevistes, xerrades, etc.) amb la pretensió d’orientar-los per tal queles seves eleccions siguin les més adequades possible.Aquest pla té com a finalitat, a més de facilitar la presa de decisions de cada alumnerespecte el seu itinerari acadèmic i professional, afavorir el seu procés de maduresavocacional per tal de desenvolupar la seva capacitat d’auto-orientació. En aquest sentit,els objectius generals es concreten en tres àmbits: Amb els alumnes: Afavorir l’autoconeixement pel que fa a les capacitats, aptituds, rendimentacadèmic, valors, interessos i motivacions de l’alumnat, tot valorant-hod’una manera ajustada. Que els alumnes aprenguin a prendre decisions d’una manera cada copmés autònoma i conseqüent. Facilitar informació adequada i precisa sobre les diverses opcionseducatives i/o laborals que ofereix el sistema educatiu. Amb els tutors/es: Implicació i participació en el pla establert. Ser receptors de les demandes acadèmiques i/o professionals del seu grupd’alumnes. Amb les famílies: Facilitar informació sobre les diverses opcions que proposa el sistemaeducatiu i les sortides professionals. Potenciar una major implicació i suport en el procés de presa de decisionsdels seus fills/es.Curs 2012-2013 3
 4. 4. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO2. PRESENTACIÓEl proper curs realitzaràs el darrer curs de l’ESO i en finalitzar-lo tancaràs una etapaeducativa, l’educació obligatòria; a partir d’aquest moment hauràs de decidir ca a on volsorientar el teu itinerari. Per tal que pugui elegir entre el màxim de possibilitats, etrecomanem:- Si tens assignatures pendents d’altres cursos intenta recuperar-les el més aviatpossible.- És important que facis atenció en l’elecció de les optatives de 4t en funció del tipusd’estudis que vulguis fer el proper curs.- Centra’t en els estudis i no deixis escapar l’oportunitat d’aconseguir el Graduat enl’ESO.L’Orientació Acadèmica i Professiona és un procés contínu d’ajuda personal, crític i actiuque afavoreix el desenvolupament de les teves capacitats com el tu propi coneixement, larecollida i anàlisis de la informació i la presa de decisions. Amb això pretenem:- Afavorir el teu autoconeixement.- Proporcionar-te coneixements del món educatiu actual.- Facilitar el teu procés de presa de decisions respecte al teu initnerari acadèmic iprofessional.Curs 2012-2013 4
 5. 5. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO3. L’AUTOCONEIXEMENTL’autoconeixement és un concepte psicològic que implica introspecció (percepcióinterna), definir la pròpia visió d’un mateix i determinar les característiques de lapersonalitat. Aquest procés d’introspecció, de reconeixement dels propis estats mentalsestà íntimament relacionat amb el fet de descobrir quina és la imatge del propi jo queprojectem i de quina manera es correspon amb els nostres sentiments, pensaments,emocions. És un procés cognitiu que ha de ser una constant al llarg de la vida. Implicatenir una imatge adequada, correcte del propi jo, mitjançant:- Prendre consciència d’un mateix.- Descobrir, identificar, reconèixer la forma de pensar, sentir i actuar pròpia.- Analitzar i conèixer les nostres experiències personals, el nostre passat, per a quèens serveixin pel nostre futur.- L’auto-observació de com són en cadascun de nosaltres els cinc pensaments ohabilitats cognitives assenyalats per Spivack Shure:• Pensament causal: és la capacitat de determinar l’origen o causa delproblema. És l’habilitat de dir “el que avui passa és...” i donar un diagnòsticencertat de la situació. Els que no tenen aquest pensament ho atribueixentot a la mala sort o bé es queden sense paraules davant un problemainterpersonal.• Pensament alternatiu: és la capacitat d’imaginar el major nombre desolucions a un problema determinat (creativitat).• Pensament conseqüència: és la capacitat de preveure les conseqüènciesde les nostres actituds, comportaments (d’allò dit o no dit o d’allò fet o nofet).• Pensament de perspectiva: és la capacitat de situar-se en el lloc de l’altre.És el pensament que fa possible l’empatia o sintonia afectiva amb elsaltres.• Pensament de mitjans - fins: és la capacitat de fixar-se objectius i organitzarels mitjans de què es disposa per aconseguir la finalitat marcada enl’objectiu.Diuen que en cada persona hi podem trobar tres persones: La que creiem que som (autoconcepte). La que els altres creuen que som. La que som realment (autoconeixement).Com hem puc conèixer?Saber com som realment no és una tasca tan fàcil com pot semblar a simple vista, ja queimplica ser objectiu amb un mateix. Per tant, ens podem conèixer:- Observant i analitzant perquè faig o deixo de fer unes o altres coses.- Observant i analitzant als altres.- Interrogant-me.- Interioritzant i descobrint els “perquès” propis i dels altres.Curs 2012-2013 5
 6. 6. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO“Si quieres conocerte, observa la conducta de los demás; si quieres conocer a los demás, mira en tu propiocorazón” (Friedrich Schiller)Capacitats / AptitudsCapacitat i aptitud són sinònims, ja que ambdós termes signifiquen les nostrespossibilitats de desenvolupar determinats aspectes. És a dir, són les característiques deles persones i es posseeixen d’una manera innata o s’adquireixen amb l’aprenentatge il’experiència. Si ens diuen que tenim aptituds, vol dir que tenim capacitat per ferdeterminades coses: aptitud musica, mecànica, numèrica, verbal, etc.Això implica poder donar resposta a: Què sé fer bé?, Què som capaç de fer?, En quèdestaco?Rendiment acadèmicEl rendiment acadèmic fa referència a l’avaluació del coneixement adquirit a l’àmbitescolar, és a dir, és una mesura de les capacitats de l’alumne que expressa el que haaprès al llarg del seu procés formatiu. També suposa la capacitat de l’alumne per arespondre als estímuls educatius, en aquest sentit, el rendiment acadèmic està vinculat al’aptitud. Un estudiant amb un bon rendiment acadèmic és aquell que obté qualificacionspositives en els exàmens al llarg de l’etapa educativa.Això implica donar resposta a: Quines assignatures em van millor?, Quines assignaturesm’agraden més?ValorsEls valors són principis que ens permeten orientar el nostre comportament, és a dir,creences fonamentals que ens ajudaran a preferir, apreciar i triar unes coses en llocd’unes altres, o un comportament enlloc d’un altre. Ens proporcionen una pauta per aformular metes i propòsits, a més reflecteixen els nostres interessos, sentiments iconviccions més importants. Decidim actuar d’una manera i no d’una altra en base a allòque és important per a nosaltres.Això implica donar resposta a: Què és important per a mi?, Què esper de la meva futurafeina?Interessos / MotivacionsParlar d’interessos i motivacions és parlar d’allò que ens agrada més, i que per tald’aconseguir-ho faríem un gran esforç. És necessari tenir en compte que moltescapacitats no es tenen, s’adquireixen. Per tant, si no reunim unes determinadescapacitats per ser allò que volem ser, les podrem adquirir si ens hi volem esforçar. Enaquest sentit, si es vol ser o fer alguna cosa, amb l’esforç es podrà aconseguir siexisteixen interessos i motivacions.Això implica donar resposta a: Què m’agrada fer?, Quines són les meves preferències?,Què faig durant el temps lliure?Curs 2012-2013 6
 7. 7. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESOACTIVITAT 1: ET CONEIXES BÉ?Conèixer qui ets és conèixer les teves habilitats per a realitzar algunes coses, quins sónels teus interessos, motivacions, quines coses valores més en la vida, com és el teurendiment acadèmic. Per tal de facilitar-te la tasca de reflexió sobre tu mateix/a, hauràsde resoldre diverses qüestions. La sinceritat és molt important, ja que és tracta de valorarrealment els diversos aspectes que configuren l’autoconeixement per a ajudar-te adecidir sobre el teu futur acadèmic i professional.1. Completa les següents qüestions sobre tu mateix/a:Jo sóc... Els meus sentiments són...• La meva forma de ser és:• El que més m’agrada és:• Els programes de TV que més m’agraden són:• Els meus gustos són:• El que millor sé fer és:• M’agradaria ser com:• Les coses que canviaria de mi mateix són:• La meva il·lusió més gran és:• Mai no seria com:• El que jo vull és:• El que necessito és:• Espero que:• No puc:• Un dia jo:• El meu grup pensa que jo:• Tinc por de:• Mai més no:• Els meus pares diuen que jo sóc:• Els meus millors records:Valoro com sóc Mai AvegadesQuasisempreSempreM’agrada com sóc.Conec els meus aspectes positius i negatius.M’esforço molt encara que m’és difícil fer les coses.Crec que sóc intel·ligent.Sóc una persona que agrada als altres.Confio en mi.Si em comparo amb els meus amics/es, esticcontent/a de com sóc?Crec que tinc un esperit divertit que agrada a lagent?M’agrada estudiar i fer les coses ben fetes.2. Contesta amb sinceritat les següents preguntes:a) Necessito ser sempre el centre d’atenció? Per què?b) Vull tenir sempre la raó? Per què?Curs 2012-2013 7
 8. 8. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESOc) Sempre vull impressionar als altres? Per què?d) Quan faig alguna cosa malament, dono sempre la culpa als altres? O béassumeixo la meva responsabilitat? Per què?e) Em costa relacionar-me amb els altres? Per què?f) Sóc dels que sempre veig l’ampolla mig buida o mig plena? Per què?3. Resumeix les teves característiques personals sobre:PersonalitatCom et definiries a tu mateix/a? Com ets?Quins són els teus punts forts i febles?Quines qualitats t’atribueixen els demés?Quins aspectes creus que necessites millorar?AptitudsQuè sé fer bé?En què destaco?ValorsQuins són els teus principis en la vida?Quines són les teves metes i ideals?Què pretens aconseguir?Interessos professionalsQuè t’agrada fer? I què no?En quina àrea o sector t’agradaria treballar?Quines expectatives tens del teu futur professional?Quin tipus de professional t’agradaria ser?En quin lloc de treball t’imagines?Curs 2012-2013 8
 9. 9. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESOACTIVITAT 2: TENC APTITUDS!A continuació, se’t presenta un quadre amb diferents aptituds. De manera individualselecciona 10 aptituds que creus que tens. Després és comentarà amb el gran grup, perobservar els diferents resultats que hi ha entre uns i altres.APTITUDSAmor per la naturalesa i elsanimals.Disponibilitat per traslladar-se iviatjar.Aptituds musicals, bona oïda Esperit emprenedor; capacitatd’iniciativa.Autoritat. Facilitat per l’aprenentatged’idiomes.Bon estat físic. Habilitat manual.Capacitat de comunicació, relaciósocial, amabilitat.Honestedat, integritat, respecte deles normes.Capacitat d’improvisació. Inclinació a la lectura i a l’estudiCapacitat de negociació ipersuasió.Paciència, calma, ponderació.Capacitat d’observació. Perseverança.Capacitat d’organització,rigurositat i disciplina.Reflexes ràpids, intuïció, vivacitat.Capacitat de raonament i reflexió. Sang freda davant situacionsextremes.Capacitat numèrica. Creativitat, capacitat artística,imaginació.Capacitat per treballar en equip,cooperació.Dinamisme, entusiasme.Altres:Curs 2012-2013 9
 10. 10. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESOACTIVITAT 3: ELS MEUS INTERESSOS PROFESSIONALSA partir de 3r d’ESO cal prendre les primeres decisions que afecten les teves opcionsd’estudi enfocades a la teva futura vida professional. per ajudar-te, hem escollit aquestqüestionari. L’objectiu és saber quin tipus d’activitats que t’atreuen més en aquestsmoments. Aquestes preferències poden canviar, però et serà útil per començar-hi apensar. No t’estem preguntant res sobre les teves aptituds, habilitats o possibilitats.Contesta seriosament, amb sinceritat i tranquil·lament; no és cap prova ni es tractad’endevinar res, només ajudar-te a pensar el que t’agradaria fer.1. Digues en quines activitats t’ho passes més bé:Al col·legi En el temps lliure2. Digues de què t’agradaria treballar i com t’agradaria viure quan tinguis 30 anys.Explica-ho, posa-hi les teves raons...3. Digues ara que et sembla que faràs d’ara fins els vint anys. Parla’ns d’estudis,treball, temps lliure...Curs 2012-2013 10
 11. 11. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESOQÜESTIONARI INTERESSOS PROFESSIONALS1. OFICIS SI NO1) Tagrada fer activitats manuals, muntar o fabricar coses, fer bricolatge, etc.?2) A casa teva acostumes a arreglar les coses que sespatllen?3) Tagrada treballar i manipular objectes com roba, eines, metalls, plàstics, aliments,productes de consum, etc.?4) Tinteressa làrea de Tecnologia?5) Tagradaria tenir un ofici com: cuiner/a, perruquer/a, venedor/a, etc.A cada resposta afirmativa li has dassignar un 20% i escriure el total en l’espai.2. AGROPECUARI SI NO1) Tagrada el camp, els arbres, les plantes, etc.?2) Si toferissin un treball on haguessis de cuidar flors, plantes i arbres, penses quetagradaria?3) Acceptaries viure fora de la teva ciutat, en contacte amb la natura?4) Tagraden les Naturals i els crèdits relacionats amb la natura?5) Tagradaria tenir i treballar el teu propi hort?A cada resposta afirmativa li has dassignar un 20% i escriure el total en l’espai.3. MILITAR-SEGURETAT SI NO1) Tagradaria ser un/a professional de lexèrcit?2) Faries un treball en que haguessis de portar armes a sobre?3) Tagraden els crèdits dEducació Física i Esportiva?4) Treballaries com a guàrdia urbana, dirigint i controlant el trànsit?5) Treballaries com a policia, cossos de seguretat, vigilant jurat, etc.?A cada resposta afirmativa li has dassignar un 20% i escriure el total en l’espai.4. ADMINISTRATIU I OFICINA SI NO1) Treballaries fent feines doficina, com: arxivar papers, escriure a màquina,complimentar impresos, classificar documents, etc.?2) Treballaries en un lloc tancat sense llum natural?3) Treballaries en un banc?4) Tagrada lordre, ets organitzat i endreçat a casa teva?5) Faries un treball dirigit i supervisat per un cap de personal?A cada resposta afirmativa li has dassignar un 20% i escriure el total en l’espai.5. ECONÒMIC-EMPRESARIAL SI NO1) Tagradaria muntar la teva pròpia empresa?2) Treballaries dirigint i controlant un equip de persones?3) Tagrada el càlcul i les matemàtiques?4) Tinteressen els temes relacionats amb leconomia i les finances?5) Lluitaries per vendre un producte o una idea?A cada resposta afirmativa li has dassignar un 20% i escriure el total en l’espai.Curs 2012-2013 11
 12. 12. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO6. SERVEIS SOCIALS SI NO1) Tagrada ajudar els altres, encara que no els coneguis?2) Treballaries en contacte amb molta gent?3) Si un company teu texplica un problema que té, acostumes a escoltar-lo i aaconsellar-lo?4) Ets membre dalguna ONG o tinteressaria ser-ne?5) Tinteresses per les diverses problemàtiques socials, com: la pobresa, ladelinqüència, la droga, el SIDA, etc.?A cada resposta afirmativa li has dassignar un 20% i escriure el total en l’espai.7. ENSENYAMENT SI NO1) Tagrada explicar als teus companys o germans petits els temes que no han entès?2) Et consideres clar i didàctic quan has dexplicar alguna temàtica escolar als teuscompanys o germans?3) Tens facilitat per parlar en públic?4) Faries de monitor de nens o de grans durant lestiu?5) Tagradaria ser mestre o professor?A cada resposta afirmativa li has dassignar un 20% i escriure el total en l’espai.8. CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS SI NO1) Tinteressen les diverses problemàtiques socials, com: latur, el racisme ixenofòbia, la manca de valors, la pobresa, etc.?2) Treballaries a lensenyament?3) Tinteressa tot el que està relacionat amb la persona i els valors humans?4) Tagrada llegir?5) Tagraden els crèdits de làrea de Socials?A cada resposta afirmativa li has dassignar un 20% i escriure el total en l’espai.9. CIÈNCIES DE LA SALUT SI NO1) Tagrada fer cures i vendatges quan algú sha fet malbé?2) Tinteressen els programes de TV relacionats amb la salut i la medicina, com:documentals sobre el cos humà, intervencions quirúrgiques, malalties, etc.?3) Pots fer una cura o veure una ferida sense que et faci angúnia la sang?4) Estàs disposat/da a treballar, si cal, els dies festius, i tenir un horari laboralirregular?5) Tagradaria ser metge o infermer?A cada resposta afirmativa li has dassignar un 20% i escriure el total en l’espai.10. CIÈNCIES EXPERIMENTALS SI NO1) Treballaries en un laboratori fent investigacions científiques?2) Tinteressen els articles científics dels diaris i revistes, els documentals de TV,etc.?3) Faries experiments amb animals per tal dinvestigar un remei contra el càncer?4) Tinteressen les temàtiques que estudies en Naturals i en els crèdits daquestaàrea?5) Treballaries com a: físic, químic, biòleg, etc.A cada resposta afirmativa li has dassignar un 20% i escriure el total en l’espai.Curs 2012-2013 12
 13. 13. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO11. TECNOLÒGIC SI NO1) Tagrada muntar i desmuntar aparells, motors, etc.?2) Saps arreglar els aparells, endolls, llums, etc., que sespatllen a casa teva?3) Tagrada el dibuix, sobretot el dibuix tècnic?4) Tinteressa el que estudies en els crèdits de tecnologia?5) Treballaries com a: enginyer, informàtic, controlador aeri, tècnic detelecomunicacions, etc.?A cada resposta afirmativa li has dassignar un 20% i escriure el total en l’espai.12. ARTÍSTIC SI NO1) En el teu temps desbarjo, tagrada pintar, dibuixar, modelar, fer música, tocar uninstrument musical, etc.?2) Extraescolarment estudies música o toques algun instrument musical?3) Tagrada el teatre, la interpretació, etc.?4) Tagrada el que estudies en els crèdits de Plàstica o en els crèdits de Música?5) Tagradaria treballar en el món de la fotografia, la TV o el cinema?A cada resposta afirmativa li has dassignar un 20% i escriure el total en l’espai.13. FÍSIC-ESPORTIU SI NO1) Practiques algun esport extraescolar?2) Acostumes a participar en les competicions, partits o activitats esportives del teucentre escolar?3) Tagradaria organitzar competicions esportives o ser entrenador dalgun equipesportiu?4) Treballaries com a professor dEducació Física o monitor esportiu en un gimnàs,poliesportiu, escoles, etc.?5) Tagrada el que estudies en els crèdits dEducació Física?A cada resposta afirmativa li has dassignar un 20% i escriure el total en l’espai.CONSTRUCCIÓ DEL PERFIL D’INTERESSOS(Procediment) Assigna a cada resposta afirmativa (SI) de cada grup ocupacional el valor d’un 20%. Si la resposta és negativa (NO) no li donis cap valor. Escriu al quadre inferior dret de cada taula la suma dels percentatges. Ara, escriu les 13 quantitats a la taula que a continuació trobaràs. A partir d’aquests resultats acumulats has de fer la representació gràfica al full queet donarà el teu professor. Primer, senyala els punts sobre la plantilla gràfica i,després, fes el traçat del perfil d’interessos amb bolígraf blau. Els resultats poden ser significatius a partir del 80 %.TAULA Núm.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Puntuació en %Curs 2012-2013 13
 14. 14. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESOAdvertim que aquest qüestionari no és un test psicològic sinó un exercici sobre la impressió que té l’alumnedels seus interessos. Per tant, pot no correspondre amb la realitat. El que considerem útil d’aquestqüestionari és la possibilitat que ens dóna per a discutir sobre els seus resultats, i fer valoracions conjuntesa classe i amb els pares per tal d’estimular la reflexió. Perfectament es pot no estar d’acord amb elsresultats, per aquest motiu es demana l’opinió personal.Curs 2012-2013 14
 15. 15. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESOREPRESENTACIÓ GRÀFICA DINTERESSOS(Segons la valoració subjectiva de l’alumne/a obtinguda amb l’ajuda del qüestionari no estandarditzat d’interessos)100%80%60%40%20%Curs 2012-2013 15NOM: CURS:
 16. 16. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESOOFICISAGROPECUARIMILITAR-SEGURETATADMINISTRATIUIOFICINAECONÒMIC-EMPRESARIALSERVEISSOCIALSENSENYAMENTCC.HUMANESISOCIALSCIÈNCIESDELASALUTCIÈNCIESEXPERIMENTALSTECNOLÒGICTECNOLÒGICARTÍSTICFÍSIC-ESPORTIUCurs 2012-2013 16
 17. 17. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESOOPINIÓ PERSONAL1. Ara fes una redacció breu donant la teva opinió sobre el perfil d’interessos obtingut.2. Posa en comú amb els teus pares el qüestionari i el perfil obtingut i esciur acontinuació l’opinió que t’hagin donat.QUAN ACABIS L’ESO, què t’agradaria fer?Estudiar/Treballar Sí/No Per què?Batxillerat de Ciències i/o TecnologiaBatxillerat d’Humanitats i Ciències SocialsCicle Formatiu . De quina mena?Anar a treballar.PUNTUA les següents matèries de l’1 al 8 segons la teva preferència (i pensant enestudis posteriors).1 a 8 Comentaris (per què?)Biologia i geologiaEducació Visual i plàsticaFísica i químicaInformàticaLlatíMúsicaAnglèsTecnologiaESCRIU LA NOTA què vas treure de les següents matèries comunes:2n d’ESOMúsica Educació FísicaLl. catalana MatemàtiquesLl. castellana Ciències Nat i Fis. Quim.Anglès TecnologiaCiències Socials Visual i plàstica3r d’ESOMúsica Educació FísicaLl. catalana MatemàtiquesLl. castellana Ciències Nat i Fis. Quim.Anglès TecnologiaCiències Socials Visual i plàsticaCurs 2012-2013 17
 18. 18. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO4. EL PLA VOCACIONALQuè és la vocació?La vocació és el desig d’emprendre una carrera, professió o qualsevol altra activitat quanencara no s’han adquirit totes les aptituds o coneixements necessaris. A nivell generalapareix relacionada amb els anhels i amb allò que resulta inspirador per a cada subjecte.Es suposa que la vocació concorda amb els gustos, els interessos i les aptituds de lapersona. També es considerada com un procés que es desenvolupa al llarg de tota lavida, ja que es construeix de manera permanent, implica descobrir qui sóc, com sóc i capa on vull anar. Les respostes a aquests interrogants marcaran la vocació i el camí aseguir per l’individu.En finalitzar l’escolarització secundària, cada ésser humà comença a actuar enconseqüència amb la seva vocació. L’elecció d’una carrera professional o d’un treball,per exemple, sol respondre a la seva vocació. En els casos en què aquesta elecció noresulti satisfactòria per a la persona, es sol justificar que el que s’ha triat “no era la mevavocació”.En un procés d’orientació acadèmica – professional o de suport a la presa de decisions,entenem la vocació com la descoberta de la predisposició a fer una activitat que provoquisatisfacció i sensació exitosa. És a dir, és el desig que ha de trobar l’orientat peremprendre un objectiu concret: l’elecció d’uns estudis, el camí cap a una professió oqualsevol altra activitat que afavoreixi la seva actitud activa i motivada. El més importantés que pressuposi motivació, ganes de fer-ho, esforç, sacrifici i voluntat d’aconseguir-hoperquè hi hagi una distància entre el present i aquest desig futur. És per això que had’implicar un creixement, una millora personal en aquest procés.Però no tothom troba la vocació o aquesta predisposició de manera innata, sinó que s’had’anar descobrint. I segurament poden ser diferents descobriments al llarg de la vida.Aquest és el cas de molts dels nois i noies amb un sentiment de desorientació que elsangoixa al final de l’escolaritat obligatòria.Com puc conèixer la meva vocació?Principalment cal tenir en compte que tot plegat és un procés, i com a tal, contempladiferents fases o etapes. El punt de partida sempre ha de ser l’autoconeixement, com abase de l’autoestima. Un ha de saber qui és, com és i on vol anar o com vol ser. Espoden valorar aspectes com ara el rendiment acadèmic d’un alumne per conèixer el seupotencial. Però també podem emprar altres eines i recursos, com ara els psicotècnics,per tenir en compte diferents aspectes (interessos, preferències, valors, trets depersonalitat, etc.). Ens donen més informació, però tampoc no és definitiva. Al potenciald’una persona s’hi ha d’afegir la seva motivació i les ganes d’estudiar. “per què continuarestudiant?” Un ho ha de tenir clar si vol triomfar i sentir-se exitós en l’assolimentd’objectius. Els aspectes de personalitat són definitius per superar algunes de lesdificultats en els estudis. Hi fa més l’actitud que l’aptitud...“Qui vol fer una cosa troba un camí; qui no vol fer res troba una excusa.” (M. Mascarell)Curs 2012-2013 18
 19. 19. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESOACTIVITAT 4: TINC VOCACIÓ?La vocació és la tendència que sent una persona cap a determinades activitats, és unainclinació natural que ja es manifesta des de fillets. Les persones no tenen una solavocació, sinó que en tenen moltes. Per a saber si tenim vocació, principalment cal pararatenció a l’autoconeixement, la motivació i les ganes d’estudiar / treballar.1. Respon les següents preguntes.- Quan eres petit/a, què olies ser de gran? Per què?- Com ha evolucionat aquesta idea inicial? Segueixes pensant el mateix? Hi hahagut canvis? Quins?- Creus que val la pena perseguir els teus somnis? Per què?2. Debat:Hem de triar els nostres estudis posteriors escoltant la nostravocació o bé cal mirar com està el mercat laboral i triar enfunció d’això?Curs 2012-2013 19
 20. 20. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO5. LA PRESA DE DECISIONSQuè vol dir prendre una decisió?La presa de decisions és el procés mitjançant el qual es realitza una elecció entre lesalternatives o formes per resoldre diferents situacions de la vida, que es poden presentaren diferents contextos: a nivell laboral, familiar, sentimental, empresarial, etc. En totmoment es prenen decisions, la diferència entre cada una d’aquestes és el procés o laforma en la qual s’arriba a elles.A nivell individual és caracteritza perquè una persona faci ús del seu raonament ipensament per triar una decisió a un problema que se li presenti a la vida, és a dir, si unapersona té un problema, aquesta haurà de ser capaç de resoldre’l individualment a travésde prendre decisions amb aquest específic motiu. En la presa de decisions importal’elecció d’un camí a seguir, pel que en un estadi anterior s’han d’avaluar alternativesd’acció. Si aquestes últimes no estan presents, no hi haurà decisió.“Tota mala decisió que prenc va seguida d’una mala decisió”. (Harry S. Truman)Escollir és quelcom que fem sovint i que té unes conseqüències que pretenem que siguinles desitjades. Però no totes les decisions que prenem impliquen la mateixaresponsabilitat ni la mateixa importància pel que fa a la seva rellevància en les nostresvida i fins i tot a la seva possibilitat de reversibilitat.Com prendre la millor decisió? Com considerar les millors alternatives? Com estar segurque la decisió presa era la correcta? Aquestes són les preguntes que ens fem un i altrecop. Actualment, els alumnes es troben en un moment en què les decisions que prenguinsobre els estudis afectaran pel seu futur professional. La professió que realitzin al llarg dela seva vida, no només els proporcionarà uns ingressos econòmics que els permetran serindependents, sinó que, a més, influiran en el seu desenvolupament i la seva realitzaciópersonal.Quins factors influeixen en la presa de decisions?Conèixer-se un mateix i conèixer les opcions entre les que es pot triar són dos elementsclaus per assegurar una bona elecció. En aquest sentit, cal tenir presents els factors quepoden influir en què prenguem una decisió o una altra.• Factors interns (autoconeixement): és imprescindible saber com és un mateixper poder prendre decisions correctes i ajustades a la manera de ser de cadascú.Caldrà reflexionar sobre cada un d’aquests aspectes personals:* Les capacitat o aptituds: Què sé fer bé?, Què som capaç de fer?, En quèdestaco?* El rendiment acadèmic: Quines assignatures em van millor?, Quinesassignatures m’agraden més?* Els valors: Què és important per a mi?, Què esper de la meva futura feina?* Els interessos: Què m’agrada fer?, Quines són les meves preferències?,Què faig durant el temps lliure?Curs 2012-2013 20
 21. 21. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO• Factors externs: són els que no depenen d’un mateix, sinó de l’entorn on vivim.Aquests factors fan referència a la formació (conèixer les possibles alternatives deformació a l’abast) i al món laboral (conèixer la realitat del mercat laboral).* La formació. El què cal saber per triar uns estudis: la forma d’accedir aaquests estudis, els continguts o el pla d’estudis, la durada, el tipus de títolque s’obté en acabar els estudis, les sortides professionals (les tradicionalsi les noves), els centres públics i privats on s’imparteixen.* El mercat laboral: el tipus de feines que realitzen aquests titulats, la situacióactual de la professió en el mercat laboral, les perspectives futures de laprofessió, el sou aproximat i les condicions laborals, les possibilitats depromoció, les professions semblants i relacionades, les organitzacions oentitats on es pot obtenir més informació.* Altres factors: la família (expectatives, recursos econòmics...), els amics iles amigues, els mitjans de comunicació, les professions de moda...Quines passes he de seguir per prendre una decisió?Per prendre una decisió, no importa la seva naturalesa, cal conèixer, comprendre,analitzar un problema, per així poder donar-li solució, en alguns casos per ser tansimples i quotidians, aquest procés es realitza de forma implícita i es soluciona moltràpidament, però hi ha altres casos en els quals les conseqüències d’una mala o bonadecisió pot tenir repercussions en la vida. Les decisions ens afecte a tots i gràcies a ellespodem tenir una opinió crítica. Per tant cal:1. Ser conscient de la importància de prendre decisions.2. Reflexionar, analitzar i valorar les opcions personals (valors, interessos, aptituds).3. Reflexionar, analitzar i valorar la informació sobre les alternatives acadèmiques iprofessionals a les quals pots accedir.4. prendre la decisió més adient a partir de la valoració dels aspectes positius inegatius de les diferents opcions analitzades.Curs 2012-2013 21
 22. 22. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESOACTIVITAT 5: ELS PLANS D’ESTIU D’EN PERETot seguit exposem un cas en què has de seguir un determinat procés per a la presa dedecisions. Llegeix atentament i contesta les preguntes.En Pere és un noi esportista de 16 anys. El seu amicJordi l’ha convidat aquest estiu a passar la primerasetmana de juliol a un xalet que tenen els seus pares enel camp, ja que després en Jordi marxa la resta d’estiu avisitar la seva família que viu a França.Justament, l’equip de futbol d’en Pere juga la final d’unTorneig Juvenil aquella setmana, per tant ha d’entrenarmolt. No té gens clar què fer, per això ha de seguir un plaper aprendre la decisió més adequada.Contesta les següents preguntes com si fossis en Pere: Planificació:- Definir bé el problema: Què he de decidir i de quant de temps disposo?- Establir un pla per a resoldre’l: Què necessito fer o saber per a resoldre’l demanera adequada i en quin ordre? Desenvolupament del pla:- Clarificar els meus interessos i valors i millorar el meu autoconeixement: Tincclar què m’agradaria fer realment i què em mereix la pena?- Identificar les alternatives que tinc: Conec les diferents opcions que tinc i, dinsd’aquestes, les diferents possibilitats?- Valorar les conseqüències de cada opció: Què em suposa cadascunad’aquestes opcions? (avantatges i inconvenients).- Eliminar el que no m’interessa i decidir-me.- Posar en pràctica la decisió presa. Avaluació:- Avaluar la meva decisió: em sent a gust amb la decisió que vaig prendre? Em fasentir bé? Em vaig equivocar en valorar algun dels aspectes?Curs 2012-2013 22
 23. 23. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESOACTIVITAT 6: JO DECIDEIXO1. En grups de 3 o 4 alumnes heu de representar una de les situacions que es plantegena continuació.Heu d’explicar, a través de la interpretació, l’itinerari formatiu que han de seguir els i lesprotagonistes per aconseguir el seu objectiu, les argumentacions d’aquests per realitzaraquests estudis i no altres, els possibles obstacles i solucions que se li puguin plantejar.A cada representació hauran d’aparèixer, a més dels protagonistes, els següentspersonatges: familiars, amistats i orientador/a del centre; els que tractaran d’influenciar ala persona protagonista en la presa de decisions i mostraran, així, els diversos factorsque intervenen en la presa de decisions. L’alumnat tindrà uns 15 minuts per preparar lesinterpretacions. La història ha de ser breu.Després de cada representació comentar com és deu sentir la persona protagonista.Na Valèria vol ser fontanera. No té molt clar què és el que s’ha d’estudiarper això i, a més, a la seva mare i al seu pare no els fa molta gràcia. Elsseus companys i companyes tampoc l’animen, “Com li pot agradar, perexemple, desembussar un lavabo?”. Però ella va veure treballar algunavegada a un fontaner i creu que li agradaria: s’ha de ser capaç de resoldreun problema, utilitzar eines, anar d’una banda a una altra i conèixer agent...En Dani vol ser comare. A la majoria de gent li fa riure quan ho diu, però ellvol se CO-MA-RE. Li agraden molt els nens i les nenes petits/es, sobretotquan son nadons. Sap que ha d’estudiar infermeria i que per entrar fa faltatenir una bona nota. La seva mare no diu res, però el seu avi es va enfadàmolt quan es va assabentar: “Com farà ell, el seu net una feina de dones!,on s’ha vist?”En Miquel vol ser hostessa d’avió. Li sembla increïble poder tenir una feinaamb la que recórrer el món. A més, pot conèixer gent, practicar altresidiomes... Això se li dóna bé. El problema és que a la seva família no li fatanta gràcia: els cursos costen doblers, s’hauria de desplaçar a una altraciutat. Els seus amics tampoc l’animen, perquè ja no es veurien casi mai...Uf! Que difícil és prendre una decisió quan no et donen suport!N’Anna vol ser jutge. Creu que hi ha moltes coses que canviar en aquestmón i que si fos jutge tindria el poder per fer alguns d’aquests canvis. Sapque ha d’estudiar dret i després unes oposicions molt difícils, però estàsegura de que si desitges molt una cosa i treballes dur, pots aconseguir-ho... La seva germana major és advocada, treballa en un buffet i li contamoltes coses dels judicis. També li diu que ha d’estar segura del que vol.2. Ara, amb el grup, penseu quines passes hauria de seguir el vostre protagonista perprendre una decisió.6. L’OPTATIVITATCurs 2012-2013 23
 24. 24. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESOLa possibilitat que l’alumne/a esculli part de les matèries que va a cursar és una de lescaracterístiques que defineixen l’ESO. La possibilitat d’elecció és reduïda en els dosprimers cursos, s’incrementa en els posteriors, essent molt important a 4t d’ESO.En el currículum de continguts de l’ESO, a més de les matèries obligatòries que totl’alumnat ha de cursar, s’ofereixen també altres matèries, la utilitat de les quals éspermetre el desenvolupament de les capacitats i les Competències Bàsiques en lesdiferents àrees ofertes pel centre. Són les anomenades matèries optatives de l’ESO quepermeten atendre a la diversitat i apropar l’alumnat a certs temes que poden ser del seuinterès (cultura, informàtica, artesania, llengües estrangeres, etc.). En aquest sentit, lesmatèries optatives són una eina fonamental per a conciliar la formació comuna i l’atencióa la diversitat, i proporcionen una varietat d’opcions per a adaptar els processosd’ensenyament-aprenentatge a la complexitat pròpia de l’etapa associada a l’evoluciódels nois i noies en aquestes edats.L’oferta de matèries optatives en els centres ha d’estar orientada a facilitar a l’alumnat laconsolidació dels aprenentatges fonamentals, així com la seva orientació educativaposterior o la seva incorporació a la vida laboral.• MATERIAL INFORMATIUCurs 2012-2013 24
 25. 25. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESOMatèries optatives a 4t ESOEl centre ofereix les següents matèries optatives d’opció en funció de les modalitats deBatxillerat que es vulgui cursar, si es vol fer un Cicle Formatiu o anar al món laboral:OPCIÓ A OPCIÓ B OPCIÓ C OPCIÓ DBiologia i Geologia Tecnologia LlatíTecnologia / Biologiai GeologiaFísica i Química Física i Química Música / Informàtica Música / InformàticaAlemany / *Informàtica /PlàsticaAlemany / *Informàtica /PlàsticaAlemany / *Informàtica /PlàsticaAlemany / *Informàtica /Plàstica* Triar-ne una de les tres Observació:• Opcions A, B i C  Batxillerat Humanístic, Ciències Socials, Arts.• Opcions A i B  Batxillerat Científic i Tecnològic.• Opció D  Cicle Formatiu GM / Món Laboral.Relació dels itineraris amb les MatemàtiquesOPCIÓ A OPCIÓ BBatxillerat de Ciències i Tecnologia- Encaminat a ciències: Matemàtiques BCicles Formatius*Matemàtiques ABatxillerat de Ciències i Tecnologia-Encaminat a tecnologia: Matemàtiques BCicles Formatius*Matemàtiques AOPCIÓ C OPCIÓ DBatxillerat Humanitats i Ciències Socials /Arts- Encaminat a ciències socials:Matemàtiques B- Encaminat a Humanitats / Arts:Matemàtiques A o BCicles Formatius i Món Laboral*Matemàtiques ACom escollir-les?Et trobes davant la teva primera elecció pel que fa al teu itinerari formatiu. La decisió quehas de prendre no és decisiva, però pot començar a marcar el teu futur camí educatiu, itambé professional. Per això, cal pensar bé l’elecció, no t’has de precipitar ni has de fer elmateix que els teus amics o amigues. Busca el teu propi camí. Compta també ambl’opinió de la gent del teu entorn (pares, professors, tutor/a, orientador/a...). La decisiófinal és teva i, per tant, cal que triïs en funció dels teus interessos, ja que l’objectiu és queacabis estudiant i treballant en allò que més t’agradi.“Que faci una bona tria... I bona sort!”ANEX 1. Cicles Formatius de Grau Mitjà (MenorcaCurs 2012-2013 25
 26. 26. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO Objectiu. Preparar per l’activitat professional. Organització. Mòduls professionals de formació teòrica pràctica. Duració. Variable segons el cicle (aprox. 1.400 o 2.000 h.). Títol. Tècnic en... Vies d’accés- Títol de graduat en ESO.- Prova d’accés (17 anys).- PQPI i prova d’accés.Possibilitat d’accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior de la mateixa famíliaprofessional superant prova de maduresa.CENTRE CICLE FORMATIU GMIES Mª Àngels Cardona (Ciutadella)∗ Cuina i gastronomia∗ Serveis de Restauració∗ Electromecànica de Vehicles∗ Gestió AdministrativaIES Josep Mª Quadrado (Ciutadella)∗ Muntatge i manteniment d’instal·lacionsde fred, climatització i producció decalorIES Biel Martí (Ferreries) ∗ Sistemes microinformàtics i xarxesIES Josep Miquel Guàrdia (Alaior)∗ Farmàcia∗ Elaboració de productes lactisIES Joan Ramis i Ramis (Maó) ∗ Sistemes microinformàtis i xarxesIES Cap de Llevant (Maó)∗ Atenció sociosanitària∗ Cures auxiliar d’infermeria∗ Perruqueria∗ Animació d’activitats físiques i esportivesIES Pasqual Calbó (Maó)∗ Mecanització∗ Equips i instal·lacions electrotècniques∗ Explotacions agràries extensives∗ Gestió administrativaEscola d’Art de Menorca (Maó)∗ Autoedició∗ Procediments de joieria artística(Amb prova d’accés)Curs 2012-2013 26
 27. 27. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESOANEX 2. Batxillerat, Branques de coneixement i Graus UniversitarisEl següent quadre presenta la relació de les modalitats de Batxillerat amb les branques de coneixement que s’adscriuen als diversosGraus Universitaris.MODALITAT DE BATXILLERAT BRANQUES DE CONEIXEMENT∗ Art∗ Humanitats i Ciències Socials∗ Ciències i Tecnologia- Art i Humanitats- Ciències Socials i Jurídiques- Ciències- Ciències de la Salut- Enginyeria i ArquitecturaAixí, cadascun dels Graus Universitaris pertany a una de les cinc branques de coneixement esmentades. Per tant ens trobem que:ARTS I HUMANITATS- Anglès- Arqueologia- Arts i disseny- Belles arts- Cinema i mitjans audiovisuals- Comunicació cultural- Comunicació i periodisme audiovisuals- Conservació-restauració de béns culturals- Disseny- Estudis de francès i català- Estudis de francès i despanyol- Estudis de francès i de clàssiques- Estudis d’anglès i català- Estudis d’anglès i de clàssiques- Estudis d’anglès i espanyol- Estudis d’anglès i francès- Estudis d’Àsia oriental- Estudis d’espanyol i de clàssiques- Filologia romànica- Filosofia- Geografia i ordenació del territori- Història- Història de l’art- Humanitats- Humanitats i estudis culturals- Lingüística- Llengua i literatura catalanesCurs 2012-2013 27
 28. 28. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO- Estudis anglesos- Estudis àrabs i hebreus- Estudis catalans i occitans- Estudis clàssics- Estudis de català i de clàssiques- Estudis de català i espanyol- Estudis francesos- Estudis hispànics: llengua i literatura- Estudis literaris- Filologia catalana- Filologia clàssica- Filologia hispànica- Llengua i literatura espanyoles- Llengua i literatura hispàniques- Llengües aplicades- Llengües i literatures modernes- Musicologia- Traducció i interpretacióCIÈNCIES- Biologia- Biologia ambiental- Bioquímica- Bioquímica i biologia molecular- Biotecnologia- Ciència i tecnologia d’aliments- Ciències ambientals- Ciències biomèdiques- Enologia- Estadística aplicada- Física- Genètica- Geologia- Matemàtiques- Microbiologia- Nanociència i nanotecnologia- QuímicaCurs 2012-2013 28
 29. 29. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESOCIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES- Administració dEmpreses i gestió de la innovació- Administració i direcció d’empreses- Antropologia social i cultural- Audiovisual i multimèdia- Ciència política i gestió pública- Ciències de l’activitat física i de l’esport- Ciències empresarials - Gestió- Ciències polítiques- Ciències polítiques i de l’Administració- Cinema i televisió- Comptabilitat i finances- Comunicació- Comunicació audiovisual- Comunicació i indústries culturals- Dret- Economia- Educació infantil- Educació primària- Educació social- Empresa i tecnologia- Estadística- Estudis internacionals d’economia i empresa- Finances i comptabilitat- Geografia- Geografia i ordenació del territori- Geografia, ordenació del territori i gestió del mediambient- Gestió aeronàutica- Gestió d’empreses- Màrqueting i investigació de mercats- Mestre deducació infantil- Mestre deducació primària- Mitjans audiovisuals- Multimèdia- Negocis i màrqueting internacionals- Pedagogia- Periodisme- Prevenció i seguretat integral- Psicologia- Publicitat i relacions públiques- Relacions laborals- Relacions laborals i ocupació- Relacions laborals i recursos humansCurs 2012-2013 29CIÈNCIES DE LA SALUT- Biologia humana- Ciència i salut animal- Ciència i tecnologia dels aliments- Ciències biomèdiques- Ciències de l’activitat física i del’esport- Ciències mèdiques bàsiques- Farmàcia- Fisioteràpia- Infermeria- Logopèdia- Medicina- Nutrició humana i dietètica- Odontologia- Òptica i optometria- Podologia- Psicologia- Teràpia ocupacional- Veterinària
 30. 30. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO- Criminologia- Criminologia i polítiques públiques de prevenció- Direcció d’empreses- Direcció d’empreses tecnològiques- Direcció empreses (BBA)- Gestió i Administració pública- Gestió turística i hotelera- Informació i documentació- Màrqueting i direcció comercial- Sociologia- Treball social- Turisme- Turisme i gestió del lleureENGINYERIA I ARQUITECTURACurs 2012-2013 30
 31. 31. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESO- Arquitectura- Ciències i tecnologies de telecomunicació- Disseny- Enginyeria agrària i alimentària- Enginyeria agrícola- Enginyeria agroalimentària- Enginyeria agroambiental i del paisatge- Enginyeria alimentària- Enginyeria biomèdica- Enginyeria civil- Enginyeria daeronavegació- Enginyeria daeroports- Enginyeria de disseny industrial- Enginyeria de disseny industrial idesenvolupament del producte- Enginyeria de la construcció- Enginyeria de l’energia- Enginyeria de materials- Enginyeria de recursos minerals- Enginyeria de sistemes audiovisuals- Enginyeria de sistemes biològics- Enginyeria de sistemes de telecomunicació- Enginyeria de sistemes electrònics- Enginyeria de sistemes TIC- Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil- Enginyeria d’edificació- Enginyeria d’organització industrial- Enginyeria elèctrica- Enginyeria electrònica de telecomunicació- Enginyeria electrònica industrial i automàtica- Enginyeria en electrònica industrial i automàtica- Enginyeria en organització de les tecnologies de lainformació i la comunicació- Enginyeria en organització industrial- Enginyeria en sistemes audiovisuals- Enginyeria en sistemes i tecnologia naval- Enginyeria en tecnologies aeroespacials- Enginyeria en tecnologies industrials- Enginyeria en vehicles aeroespacials- Enginyeria física- Enginyeria forestal- Enginyeria geològica- Enginyeria geomàtica i topografia- Enginyeria informàtica- Enginyeria marina- Enginyeria mecànica- Enginyeria mecatrònica- Enginyeria multimèdia- Enginyeria nàutica i transport marítim- Enginyeria química- Enginyeria telemàtica- Fotografia i creació digital- Informàtica i serveis- Matemàtiques- Multimèdia- Pilot daviació comercial i operacions aèries- Tecnologies de telecomunicacióCurs 2012-2013 31
 32. 32. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESOCurs 2012-2013 32
 33. 33. Sant Francesc de Sales POAP de 3r ESOCurs 2012-2013 33

×