Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Najstaršie budovy v Liptovskom Mikuláši

481 views

Published on

Prezentácia žiakov 4.A a.B EZŠ v rámci projektu Orange "5 naj nášho mesta" .

Published in: Travel, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Najstaršie budovy v Liptovskom Mikuláši

  1. 1. Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš leží v centrálnej časti geomorfologického podcelku Liptovská kotlina, je obklopené horami, Západné Tatry na severe, Nízke Tatry na juhu a Chočské vrchy na severozápade. Inravilián mesta sa rozprestiera prevažne na pravom brehu rieky Váh, priamo pri jeho vtoku do vodnej nádrže Liptovská Mara. Mesto je rozložené rovnobežkovom smere(východ- západ),centrum mesta leží v nadmorskej výške 577 m.n.m.
  2. 2. Dejiny mesta <ul><li>Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1286.Mesto nesie názov po svojom patrónovi svätom Mikulášovi. V prvej polovici 14.storočia mal Liptovský Mikuláš významné obchodné postavenie, od roku 1424 mal výsadu organizovať trhy dvakrát ročne. Od roku 1677, kedy sa mesto stalo aj sídlom okresu, bol sídlom Liptovskej stolice, neskôr župy. V meste zasadali okresné stretnutia a súdy. V roku 1713 tu bol odsúdení a popravení slovenský zbojník Juraj Jánošík. V roku 1848 tu boli podpísané tzv. Žiadosti slovenského národa. V roku 1923 bolo k vtedajšiemu Svätému Mikulášovi pripojené susedné mestečko Vrbica ktoré sním už územne splynulo. Cez druhú svetovú vojnu bolo mesto počas bojov na začiatku roku 1945 takmer celkom zničené v priebehu tzv. bitky o Liptovský Mikuláš. V 60. a 70. rokoch sa súčasťou mesta stali aj ďalšie samostatné obce. </li></ul>
  3. 3. Kostol sv. Mikuláša <ul><li>Kostol sv. Mikuláša je najznámejšou dominantou mesta. Stojí v južnej časti Námestia osloboditeľov. Bol postavení okolo roku 1280 v gotickom slohu. V priebehu 15. storočia bol stavebne upravení, rozšírení a zaklenutí, v 18.storočí barokovo upravení. Ďalšej obnovy sa dočkal v roku 1883, opravovaní bol aj v rokoch 1940-1943 a v roku 1965. V interiéri sú zachované stredoveké achitektonické detaily, maľby pochádzajú zo začiatku 20.storočia. Hlavní oltár je neogotický z rokov 1500-1510 boční oltár z 1470-1480.Kamenná krstiteľnica je t druhej polovice 14.storočia. </li></ul>
  4. 4. Župný Dom <ul><li>Bol postavení v rokoch 1778-1793 ako nové sídlo Liptovskej stolice. Jeho stavbu realizoval banskobystrický staviteľ Peter Grossmann. Pôvodne jedno poschodová budova v barokovom slohu bola neskôr rozšírená a prestavaná na spôsob klasicistikých župných domov. Dnešnú podobu získal vďaka prestavbou v roku 1907 podľa projektu Imre Hégnánya. V druhej polovivi 20.storočia v budove sídlil okresní národní výbor, v súčastnosti je sídlom obvodného úradu. Jeho priečelie zdobí plastika erbu Liptovskej župy. </li></ul>
  5. 5. Kaštieľ Vranovo v Palúdzke <ul><li>Počiatky kaštieľa siahajú do obdobia okolo roku 1500, keď bol malou pevnosťou s vodnou priekopou. Neskôr ho prestavali do renesančnej podoby. Kaštieľ sa do dejín zapísal ako miesto, kde bol v zime roku 1713 väznení legendárny zbojník Juraj Jánošík. Dnešnú tvár získal po rozsiahlej stavebnej rekonštrukcii v 70. rokoch 20. storočia, keď bol adoptovaní pre potreby Múzea Janka Kráľa. </li></ul>
  6. 6. Pongrácovská kúria <ul><li>Pongrácovská kúria v blízkosti kostola sv. Mikuláša je druhou najstaršou budovou v meste. Patrila miestnym zemanom Pongrácovcom, ktorí ju v polovici 15. storočia spolu s kostolom nechali opevniť. Časť severného múru opevnenia sa vo dvore kúrie zachovala dodnes. V, čase keď Liptovská stolica nemala svoje stále sídlo, sa stoličné zasadania nepravidelne konali v priestoroch kúrie. Je dokonca možné, že tu v marci roku 1713 prebiehal súd s legendárnym zbojníkom Jurajom Jánošíkom, hoci sa tradične spája s neďalekou budovou stoličného domu. Pôvodná gotická podoba kúrie je už dnes len ťažko identifikovateľná, prekryli ju početné úpravy a prestavby. Zachovaní masívny vzhľad však necháva na pochybách, že súčasťou opevnenia sv. Mikuláša. </li></ul>
  7. 7. Ďakujem za pozornosť Matej Hajaš

×