Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oyuncak yapımı sunumu

7,074 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Oyuncak yapımı sunumu

  1. 1. Eğitici oyuncaklar, çocuklara erken yaşta kazandırılmakistenilen kavramları (eşleştirme, farklı olanı bulma, parçalarıbirleştirme, gruplama, sıralama, ilişki kurma v.b.) hemeğlendirici, hem de eğitici yöntemlerle çocuğa öğretmeyeyardımcı olan oyuncaklardır.
  2. 2. Çocuğun düşünme, bilme, algılama, tanıma, soyutlama,gruplama, kavram geliştirme, hatırlama gücü, akıl yürütme,akılda tutma, dikkatini yoğunlaştırma, organlar arası eşgüdüm,problem çözme, yaratıcılık, gibi pek çok becerinin gelişmesinisağlar.- Eğitici oyuncaklarla çocuklar, olaylar ve objeler, neden-sonuçilişkileri, benzerlik, parça- bütün gibi ilişkiler kurarak veyaonların belli bir özellik ya da oluş sırasına göre sıralayarak,gruplayarak zihinsel yeteneklerini geliştirirler.
  3. 3. Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar, çocuğunzihinsel, bedensel ve psikososyal gelişimine yardımcı olur. Biryandan eğlenceli anlar yaratırken diğer yandan da etkili bireğitimsel görev üstlenir. Oyuncak, bebeği oyalayarak anneninrahat etmesini sağlayacak bir nesne olarak değil, önemli bireğitim aracı olarak görülmelidir
  4. 4. Bebekler, doğar doğmaz dış dünyayı duyu organları aracılığı iletanımaya başlar.Çevresinde bulunan her nesne onun için uyarıcı ve öğreticiniteliğindedir. Hızla büyüdüğü ve değiştiği ilk yıllarda oyun veoyuncaklar, bebeğin neredeyse tüm zamanını alır.
  5. 5. Bilişsel gelişimidesteklerBilişsel gelişimidestekler
  6. 6. Bilişsel gelişimi desteklerBilişsel ve zihinselgelişimi destekler
  7. 7. Bilişsel gelişimidestekler Fiziksel gelişimi destekler
  8. 8. Hazırlayan: Esra KARAHANSınıf: 11-FNo: 683

×