Successfully reported this slideshow.

Proposta Esquerra Rubí Illa Vianants 2010

713 views

Published on

Proposta d'ERC Rubí sobre l'illa de vianants de Rubí i el pas de l'autobús. Novembre 2010.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proposta Esquerra Rubí Illa Vianants 2010

 1. 1. ILLA DE VIANANTS DE RUBÍ, Fem un pas endavant Som Gent Valenta Aquest document explica els passos que ha fet Esquerra per assolir l’illa de vianants i la necessitat de treure l'autobús de l’illa de vianants illa de vianants de Rubí
 2. 2. ÍNDEX 1. D’on venim? 2. Objectius de l’illa de vianants 3. Situació Actual 4. Concepte illa de vianants 5. Propostes de millora 1. Evitar el pas de l’autobús per l’illa 2. Reorganització de línies i carrers 3. Alternatives de pas de l’autobús illa de vianants de Rubí
 3. 3. 1. D’ON VENIM? En el centre de la ciutat hi predominava el vehicle privat, abans de la implementació de l’illa de vianants (2007). 6000 vehicles diaris. illa de vianants de Rubí
 4. 4. 1. D’ON VENIM? • Centre de ciutat on predominava el vehicle privat • No s’utilitzava el centre de la ciutat per a passejar • Els hàbits de compra es realitzaven per una necessitat específica (despesa quotidiana) • El nombre d’establiments de restauració era baix • El POEC del 2006 (Pla d’Ordenació per als Equipaments Comercials) recomanava aquesta mesura illa de vianants de Rubí
 5. 5. 1. D’ON VENIM? • El teixit comercial de la ciutat ho demanava • Contaminació acústica • L’única ciutat de l’entorn que no disposava d’una illa per a vianants • Promesa electoral d’Esquerra • Convenciment que era una millora evident i necessària per a tota la ciutat. illa de vianants de Rubí
 6. 6. 2. OBJECTIUS DE L’ILLA DE VIANANTS • Augmentar la Cohesió social de la ciutat. • Millorar la Qualitat de Vida. • No comprometre les Condicions de Salut. • Ciutat més Segura. • Per contribuir a una Mobilitat més Sostenible. • Afavorir la Dinamització Comercial de la ciutat. illa de vianants de Rubí
 7. 7. 3. SITUACIÓ ACTUAL • Ja no hi circulen els busos el cap de setmana per l’illa (juliol del 2010) • S’inicia el control de trànsit mitjançant càmeres a les zones de vianants (Octubre del 2010) • S’han eliminat les pilones laterals per passejar més còmodament • S’ha millorat una part de la imatge de l’illa (amb les noves plantes integrades als fanals) Illa de vianants de Rubí
 8. 8. 3. SITUACIÓ ACTUAL • Implementació de l’illa • Utilització de l’illa • Dinamització comercial • Nous establiments i incorporació de terrasses de bars i restaurants illa de vianants de Rubí • Millora estètica de l’illa. • Hàbits de certs conductors • Incompatibilitat amb l’autobús PUNTS ASSOLITS PUNTS A MILLORAR
 9. 9. 4. CONCEPTE DE L’ILLA DE VIANANTS illa de vianants de Rubí Àmbit geogràfic La zona d’influència de la illa de vianants té dos eixos d’atracció comercial
 10. 10. 4. CONCEPTE DE L’ILLA DE VIANANTS illa de vianants de Rubí Nova Mobilitat interna • Determinarem les “portes” d’entrada. En aquest sentit s’utilitzen preferentment els punts de connexió amb la xarxa bàsica per tal de facilitar una major accessibilitat al resident. Com a porta d’entrada s’escull aquella que permeti accedir al major nombre de carrers interns. • Crearem bucles d’entrada que evitin el pas pel centre de la zona de vianants i la utilització dels carrers interiors com a vies de pas. • Evitarem trams rectes excessivament llargs per a limitar la velocitat de circulació. • Facilitat per sortir, dificultat per entrar. Condicions adequades per a càrrega i descàrrega.
 11. 11. 4. CONCEPTE DE L’ILLA DE VIANANTS illa de vianants de Rubí Nova Mobilitat interna Facilitat per sortir, dificultat per entrar, condicions adequades per a càrrega i descàrregat
 12. 12. 5. PROPOSTES DE MILLORA illa de vianants de Rubí a. El Bus no passarà per l’illa de vianants • Optimització de la gestió • Menys pilones i menys manteniment • Més seguretat vial • Reducció dels costos Canvi de direcció d’alguns carrers No al pas de l’autobús per l’illa+
 13. 13. • Incompatibilitat amb els vianants • Augment de la Inseguretat Vial – Camí escolar segur. • Consolidació de la Demanda Ciutadana • Hipoteca actuacions de millora a la zona de l’illa i voltants o Millora del paviment o Elements ornamentals o Reestructuració de la direcció d’alguns carrers illa de vianants de Rubí Com condiciona el pas d'autobusos per la illa a. El Bus no passarà per l’illa de vianants
 14. 14. illa de vianants de Rubí • Donar servei a la ciutadania per accedir al centre • Proximitat de les parades dels punts d’atracció de la ciutat. (mercat, plaça Catalunya, Església, eix Francesc Macià, Biblioteca…) • A altres ciutats les parades d'autobús no deixen al ben mig, sinó que hi ha una distància d’aproximació entre la parada i el punt d’atracció assumible per l’usuari Alternatives de pas per l’autobús a. El Bus no passarà per l’illa de vianants
 15. 15. illa de vianants de Rubí Les següents propostes de la reorganització de la línia que passa pel centre de la ciutat, ens mostra la viabilitat de la proposta Tanmateix, aquestes propostes generen debat, el qual creiem interessant i necessari per obtenir la millor alternativa b. Reorganització de línies i carrers 5. PROPOSTES DE MILLORA
 16. 16. Illa de vianants de Rubí Mostrem 4 alternatives diferents: Opció A: Variant Escardívol Opció B: Variant C/ Sant Isidre Opció C: Variant C/ Sant Isidre Opció D: Bucle Sud – Centre 5. PROPOSTES DE MILLORA c. Alternatives de pas de l’autobús La línia verda mostra el recorregut alternatiu proposat La línia vermella mostra el tram de l’illa per on circula actualment l’autobús
 17. 17. illa de vianants de Rubí Alternatives de pas de l’autobús. Opció A • Oferir un servei nou • Enllaça punts estratègics de la ciutat (estació, mercat, biblioteca, mútua, pl.Catalunya) • S’aprofita busos petits • Intercanviadors amb la resta de línies • Entre Pearson i Mútua 15’ Creació d’una línia circular, Direcció agulles del rellotge. • Els autobusos petits deixen de fer reforç • Només per algunes escoles del centre • Temps total de recorregut més gran • Freqüència superior a 10’ • Eliminar aparcament c/ de la Riera • Retirar 50 zones blaves • L’empresa d’autobusos creu que s’omplirien • Actuació immediata. • Valorar la freqüència vers el temps de recorregut • Verificar girs
 18. 18. illa de vianants de Rubí Alternatives de pas de l’autobús. pl. Pearson, c/ General Prim, c/ Monturiol, c/ Cervantes, c/ Garcia Lorca, pl. Onze de Setembre, c/ Magí Remèntol, c/ Calderón de la Barca, c/ Joan Fiveller, c/ de la plana de Can Bertran, c/ Sant Gaietà, c/ Prat de la Riba, crta de Terrassa, pg. del Bullidor, pg. de Pau Claris, c/ Dr. Robert, c/ Maximí Fornés, c/ Sant Joan, c/ Espoz i Mina, c/ Historiador Serra, pl. Pearson. Opció A
 19. 19. illa de vianants de Rubí Alternatives de pas de l’autobús. Opció B • Oferir un servei nou. • Enllaça punts estratègics de la ciutat (estació, mercat, mútua, biblioteca • Passa per les escoles del centre • No cal fer obra pública. • S’aprofita busos petits • Intercanviadors amb la resta de línies. • Connexió Mútua – Pearson (FFGG) 10’ Creació d’una línia circular, Direcció les agulles del rellotge, variant Escardívol • No para al c/Sant Cugat. • Els autobusos petits deixen de fer reforç. • No passa per pl.Catalunya • Freqüència superior a 10’ • Cost econòmic baix • Actuació immediata • Valorar la freqüència vers el temps de recorregut.
 20. 20. illa de vianants de Rubí Alternatives de pas de l’autobús. Opció B pl. Pearson, c/ General Prim, c/ Virgili, pg. de la Riera, c/ del Gimnàs, pg. Joaquim Blume, pg de la Riera, pg. Bullidor, crta. Terrassa, c/ Santa Eulàlia, c/ Orso, pl. Ferreiro, c/ de les Basses, c/ General Castaños, c/ Aribau, c/ Calderón de la Barca, c/ Magallanes, c/ Lluís Ribes, c/ Llobateres, c/ Duran i Bas, c/ Abat Escarré, c/ Cabanes, rda. C-1413, rb Joan Miró
 21. 21. illa de vianants de Rubí Alternatives de pas de l’autobús. Opció C • Oferir un servei nou. • Enllaça punts estratègics de la ciutat (estació, mercat, mútua, pl Catalunya) • Freqüència inferior a 10’ 3,8 km de recorregut. • Passa per les escoles del centre • No cal fer obra pública • S’aprofita busos petits • Intercanviadors amb la resta de línies. • Connexió Mútua – Pearson 10’ Creació d’una línia circular, Direcció les agulles del rellotge, variant c/Sant Isidre. • No para al c/Sant Cugat • Els autobusos petits deixen de fer reforç • No arriba a la Biblioteca • Passa pels carrers de Sant Isidre i Sant Pere • Cost econòmic baix. • Actuació immediata. • Valorar la freqüència vers el temps de recorregut.
 22. 22. illa de vianants de Rubí Alternatives de pas de l’autobús. Opció C pl. Pearson, c/ General Prim, c/Monturiol, c/Cervantes, c/Garcia Lorca, pl. Onze de Setembre, c/ Sant Isidre, c/Sant Pere, c/ Nou, pl. Ferreiro, c/ Urso, c/ Santa Eulàlia, crta de Terrassa, pg. del Bullidor, pg. de Pau Claris, c/ Dr. Robert, c/ Maximí Fornés, c/ St Joan, c/ Sta Llúcia, c/ Espoz i Mina, c/ Historiador Serra, pl. Pearson.
 23. 23. illa de vianants de Rubí Alternatives de pas de l’autobús. Opció D • Oferir un servei nou. • Enllaça punts estratègics de la ciutat (estació, mercat, mútua, pl Catalunya) • Freqüència inferior a 10’.3,1 km de recorregut. • No cal fer obra pública. • S’aprofita busos petits • Intercanviadors amb la resta de línies. • Connexió Mútua – Pearson 10’ Creació d’una línia circular, Bucle Sud, zona centre • Els autobusos petits deixen de fer reforç. • No arriba a la Biblioteca. • No cobreix la zona nord del centre. • Eliminar places d’aparcament al pg. de la Riera • Àrea d’influència baixa. • Cost econòmic baix. • Actuació immediata.
 24. 24. illa de vianants de Rubí Alternatives de pas de l’autobús. Opció D pl. Pearson, c/ General Prim, c/ Virgili, pg. de la Riera, c/ del Gimnàs, pg. Joaquim Blume, pg de la Riera, pg. Bullidor, crta. Terrassa, crta Sabadell, pg. Bullidor, pg.de Pau Claris, c/ Dr. Robert, c/ Maximí Fornés, c/ Sant Joan, c/ Espoz i Mina, C/ Historiador Serra, pl. Pearson.
 25. 25. illa de vianants de Rubí És possible, és necessari i arriba a tota la ciutat
 26. 26. Illa de vianants de Rubí Gràcies per la teva atenció

×