Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La seguretat en les transaccions electròniques.

673 views

Published on

Presentació del treball universitari sobre la seguretat en les transaccions electròniques a internet.

Published in: Education
 • Be the first to comment

La seguretat en les transaccions electròniques.

 1. 1. Tenir la garantia de drets fonamentals com:  La intimitat.  La pròpia imatge. La protecció de dades.  La seguretat en les transaccions electróniques www.muycomputerpro.com
 2. 2. El marc històric.  Conceptes bàsics.  Marc conceptual.  Encriptació.  Firma digital.  Autoritats de certificació.  Mitjans de pagament electrónics.  El comerç internacional.  La problemàtica actual.  Mesures preventives contra els delictes informàtics. 
 3. 3.  L'Origen d'internet: Mitjançant l’ARPANET s’evitava als anys 60, que cap ordinador depengués únicament d’un altre i així es dificultava la infiltració dels enemics.  Lloc: S’inicia als Estats Units Imatge pública Ha arribat el temps on passem de la firma manuscrita a la firma digital i el temps d’adaptar la vida i les empreses a aquesta a nova eina, on un any a internet és com set anys al món físic!!
 4. 4.     ENCRIPTACIÓ: Permet que les dades viatgin de forma segura. Té per finalitat la d’assegurar, mitjançant l’ús de la criptologia, que es compleixin les característiques d’autenticitat, intimitat, integritat i no repudi. FIRMA ELECTRÓNICA: Té per finalitat la d’assegurar el màxim grau d’acompliment i l’èxit de la transacció. AUTORITATS DE CERTIFICACIÓ: Entitat responsable d’emetre i revocar els certificats digitals utilitzats en la firma electrónica. CERTIFICAT DIGITAL: Sense aquest certificat no és pot autentificar la firma electrónica.
 5. 5.     La firma digital és un mecanisme xifrat per autentificar informació digital. Permet assegurar tant la identitat del firmant com la integritat del missatge. Equival a la firma de puny i lletra en el món digital i té el mateix valor jurídic que la manuscrita. La llei que regula la firma electrònica és la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
 6. 6.  Definició d’encriptació segons el diccionari de l’enciclopèdia catalana: Codificar (un missatge, una informació, etc.) mitjançant una clau algorítmica per tal que hom no hi pugui accedir De la Grècia clàssica Història de la encriptació: A la Criptografia modena
 7. 7. L’OBJECTIU ÉS EL D’IDENTIFICAR A UNA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA DURANT LA REALITZACIÓ DE LA TRANSACCIÓ QUINS CONCEPTES HI ESTAN ASSOCIATS?  Certificat digital  Confiança  Obligacions de les parts que intervenen  Funcions
 8. 8. • Evolució del sistema comercial: • • • • Venda en botigues/mercats Venda per catàleg Venda per televisió Venda en format electrònic www.Vilafranca.org www.bspt.cat www.wikipedia.org www.feebbo.com
 9. 9.   Internet és un mitjà d’informació potentíssim que alhora té la seva problemàtica com ara: o L’anonimat de qui interactua. o El nou model d’empresa canvia, ja que no hi ha fronteres ni distàncies. o La seguretat a l’hora de consumir a través d’internet. Nous reptes per l’ordenament jurídic. o La confiança i seguretat de la web. o La diversitat dels sistemes Normatius en un món globalitzat.
 10. 10. TOT I L’EXISTÈNCIA DE GRUPS POLICIALS ESPECIALITZATS EN LA RECERCA DELS AUTORS DELS DELICTES INFORMÀTICS CAL TENIR EN COMPTE ELS SEGÜENTS CONSELLS: 1. 2. 3. 4. Conscienciar-nos de que un ordinador és com una porta oberta cap a l’exterior. Cal adquirir programes originals. En determinats casos és important la contractació d’una assegurança. Navegar en tot moment en pàgines de confiança.
 11. 11.      INTERNET SUPOSA L’APARICIÓ D’UNA NOVA REALITAT PARAL·LELA A LA NOSTRA. EL MÓN VIRTUAL AQUESTA ÉS PLENA D’INCERTESES. LA DESCONEIXENÇA ÉS UN FACTOR IMPORTANT QUE CAL TENIR EN COMPTE. PER TANT ÉS IMPORTANT APROFUNDIR I ADQUIRIR NOUS CONEIXEMENTS. CAL FER-NE UN ÚS ADEQUAT.

×