Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Product backlog refinement

3,150 views

Published on

Product backlog refinement

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Product backlog refinement

 1. 1. ProductBacklogRefinement<br />Pogadanka technologiczna<br />
 2. 2. Spis treści<br />Scrum w 2 minuty<br />Czym jest ProductBacklogRefinement?<br />Jak dzielić historie użytkowników?<br />Podsumowanie<br />
 3. 3. Scrum w 2 minuty<br />
 4. 4. PBR<br />
 5. 5. Uczestnicy PBR<br />
 6. 6. Kilka faktów<br />Uczestnicy: PO, SM, Zespół<br />Czas trwania: 5-10% Sprintu<br />Kiedy: pod koniec Sprintu <br />
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9. Precyzowanie wymagań<br />
 10. 10. Fazy PBR<br />Podział i uszczegółowienie historii użytkownika <br />Dokładna analiza historii użytkownika<br />Określenie testów akceptacyjnych<br />Ponowna estymacja ReleaseBacklogu<br />
 11. 11. Uwagi końcowe<br />Wymagana obecność ProductOwnera<br />PBR a planowanie<br />
 12. 12. Dyskusja<br />

×