Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reklame som virker hvordan lage kommunikasjon som endrer adferd

1,497 views

Published on

Hvorfor oppleves så mye reklame som irrelevant mas? Fordi den forsøker å løse feil problem for mottakeren.

Denne presentasjonen handler om hvorfor adferdsendring er viktig for effektiv kommunikasjon og hvordan man lager reklame som får folk til å gjøre noe.

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

Reklame som virker hvordan lage kommunikasjon som endrer adferd

 1. 1. REKLAME SOM VIRKER Hvordan lage kommunikasjon som endrer adferd
 2. 2. Hei. Jeg heter Espen og jeg er Planner. ! Dette dokumentet handler om kommunikasjon som får folk til å gjøre ting. no.linkedin.com/in/espenhaugen/
 3. 3. Hei. Jeg heter Espen og jeg er Planner. ! Dette dokumentet handler om kommunikasjon som får folk til å gjøre ting. CTRL C + CTLR V Jeg har stjålet nesten hver eneste tanke i denne presentasjonen. Nederst på siden ser du nøyaktig hvor jeg har stjålet den fra. no.linkedin.com/in/espenhaugen/
 4. 4. All reklame og kommunikasjon handler om endring. Endringer i holdninger, endringer i preferanser, endringer i kunnskap som leder til endringer i markeder. Dette er de fleste enige om.
 5. 5. MEN
 6. 6. Alt som betyr noe i utviklingen av kommunikasjon, begynner og slutter med adferd.
 7. 7. Gjøre > Kjøpe ! Uansett om målet er å få folk til å klikke på noe, legge merke til noe, lære seg om noe eller kjøpe noe, er adferdsendring nøkkelen. ! Til og med når vi skal få noen til å mene eller føle noe, forsterkes holdningsendringer gjennom adferdsendringer. Det å gjøre noe får oss til å føle noe.
 8. 8. ! Ben Franklin ba ofte rivalene sine om små tjenester. Fordi holdning påvirkes av handling endte mange derfor opp med å like han bedre ved å hjelpe han. http://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Franklin_effect#Recognition_of_effect_by_Franklin The Ben Franklin Effect
 9. 9. Å få folk til å gjøre noe er både verktøyet og målet. Adferd skaper både holdningsendringer og salg.
 10. 10. Hva skal til for at vi endrer adferd?
 11. 11. Evne Motivasjon Påminnelser http://www.behaviormodel.org/
 12. 12. Tid EVNE Penger Fysiske krav Kognitive krav Uvant Sosialt avvik
 13. 13. Jo vanskeligere adferds-endringen er, jo lavere evne har vi. ! Tar det lang tid? Er det dyrt? Er det slitsomt? Er det vanskelig å forstå? Er det annerledes? Er det nytt? Tid EVNE Penger Fysiske krav Kognitive krav Uvant Sosialt avvik
 14. 14. Frykt Velbehag Ubehag Forventninger Håp Følelser Inkludering Tilhørighet Avvisning MOTIVASJON
 15. 15. Jo mindre forlokkende adferds-endringen er, jo lavere motivasjon har vi. ! Drives endringen av håp eller frykt? Av et ønske om slippe noe brysomt eller forsterke noe behagelig? Av behovet for tilhørighet eller frykten for avvisning? Frykt Velbehag Ubehag Forventninger Håp Følelser Inkludering Tilhørighet Avvisning MOTIVASJON
 16. 16. Effektivitet PÅMINNELSER Hyppighet
 17. 17. Jo mer effektiv påminnelsen er og jo oftere du ser den, jo større er sjansen for at du endrer adferd. ! Klarer påminnelsen å fange mottakerens oppmerksomhet? Kommer den på et relevant tidspunkt? Kommer den ofte nok? Effektivitet PÅMINNELSER Hyppighet
 18. 18. Evne Motivasjon Påminnelser Det må være balanse i alle tre elementene samtidig for at adferdsendring skal kunne skje.
 19. 19. Evne Motivasjon Evne og motivasjon eksisterer allerede i mottakeren og kan settes i relasjon til hverandre.
 20. 20. Evne Motivasjon
 21. 21. Evne Motivasjon Men hvor høy evne og hvor mye motivasjon behøves for å skape adferdsendring?
 22. 22. Evne Activation threshold Motivasjon
 23. 23. Activation Threshold; Den magiske linjen for adferdsendring Evne Activation threshold Motivasjon
 24. 24. Evne Motivasjon Høy Evne, Lav Motivasjon: Veldig enkelt men uinteressant å endre adferd Lav Evne, Høy Motivasjon: Veldig motiverende men tilnærmet umulig å endre adferd
 25. 25. Påminnelser Men evne og motivasjon er ikke nok, for at adferd skal endres, må man få påminnelser. Påminnelser kommer utenfra, ofte fra oss, i form av oppfordringer om å gjøre eller kjøpe noe.
 26. 26. Påminnelser som ikke utløser adferd Påminnelser som utløser adferd
 27. 27. Hvorvidt en påminnelse eller oppfordring fungerer eller feiler er avhengig av mottakerens eksisterende evne og motivasjon for å endre adferd.
 28. 28. Evne Activation threshold Motivasjon Høy nok evne og motivasjon til at en påminnelse vil kunne endre adferd. For lav evne og motivasjon til at en påminnelse vil endre adferd.
 29. 29. Hva så?
 30. 30. Det spiller ingen rolle hvor god løsningen din er, hvis den løser feil problem.
 31. 31. Så slutt å kast bort penger på påminnelser og oppfordringer som kun kan feile.
 32. 32. Det første og ofte det viktigste spørsmålet vi må stille i utviklingen i effektiv kommunikasjon er derfor ofte:
 33. 33. Må vi gi folk lyst eller må vi gi folk hjelp til å gjøre det vi vil at de skal?
 34. 34. 90% av all reklame og kommunikasjon oppleves som oppfordringer og påminnelser.
 35. 35. Er virkelig 9 av 10 kommunikasjons-utfordringer at folk har glemt at dere finnes?
 36. 36. Påminnelser og oppfordringer er viktige, i mange sammenhenger til og med kritiske. Men de de fungerer kun når evne og motivasjon for endring allerede er til stede.
 37. 37. Effektiv kommunikasjon annerkjenner at alle er ikke helt like hele tiden.
 38. 38. Effektiv kommunikasjon løser riktig problem for riktig mottager på riktig tidspunkt.
 39. 39. ¨Fø¨rst når du vet hvilket problem du skal løse, er det mulig å finne ut hva du skal si og hvor du skal fortelle om det.
 40. 40. Hvordan lager man reklame som virker?
 41. 41. #1 Skap holdning gjennom handling. Forsøk alltid å integrere et element av adferdsendring fordi handling skaper holdning #2 Løs riktig problem. Finn ut om du må gi folk lyst eller hjelp før du minner de om at du fortsatt finnes. #3 Gi relevante oppfordringer. Utløs adferd med oppfordringer og påminnelser på relevante steder på relevante tidspunkt.
 42. 42. CREDITS BJ Fogg's Behavior Model: http://www.behaviormodel.org/ ! Icons licensed under Creative Commons Attribution: Gear by Antonio Vicién Faure from The Noun Project Thumbs Up by useiconic.com from The Noun Project Alert by Juergen Bauer from The Noun Project ! Helpers: @All_Linn @erikrodin

×