Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ignatius termes i condicions

175 views

Published on

Condicions detallades del servei IGNATIUS d'autoedició de qualitat

Published in: Art & Photos
  • Be the first to comment

Ignatius termes i condicions

  1. 1. Ignatius: l’autoedició de qualitat Col·lecció Ignatius 1. Què és? És una col·lecció que forma part del segell editorial Espai Literari, i que s’especialitza en autors/es que opten per la via de l’autoedició. A través d’aquesta col·lecció, Espai Literari vol oferir un servei de qualitat, proper i amb cura dels detalls, que permeti a cada autor tenir el control sobre la seva obra. Espai Literari no es limita a ‘imprimir’ llibres de forma automàtica, sinó que té cura dels aspectes necessaris per a garantir la bona imatge dels llibres que edita sota aquesta col·lecció. La col·lecció Ignatius edita tant en català com en castellà. 2. Serveis inclosos en tots els contractes de la col·lecció Ignatius: - Maquetació: tenint en compte els criteris estètics de la col·lecció Ignatius i seguint uns paràmetres de correcció i funcionalitat gràfica: marges, legibilitat, separació de paraules, paginació… - Disseny de les cobertes: tot i que la col·lecció seguirà una línia gràfica concreta, l’autor/a pot indicar les seves preferències pel que fa a l’elecció de la il·lustració de portada. - Gestió de l’ISBN: és la ‘matrícula’ del llibre, obligatòria en aquells casos en què el llibre es vol comercialitzar amb uns mínims de difusió, i molt recomanable en la resta de casos per la credibilitat que transmet i el control que permet. Els llibres de la col·lecció Ignatius s’editen amb un ISBN editorial d’Espai Literari. - Gestió i tràmits del Dipòsit Legal: el Dipòsit Legal emmagatzema el coneixement que es genera a un país, i els llibres
  2. 2. Ignatius: l’autoedició de qualitat que en formen part són inclosos en aquest ‘volum global de coneixement’. Per això el Dipòsit Legal obliga a enviar 4 exemplars que resten a disposició del ‘saber’ d’un país. - Orientació: Espai Literari orienta als autors que ho desitgin sobre tot allò que tingui a veure amb el món del llibre: preu de venda del llibre, presentació, comercialització, acords habituals amb llibreries, distribució, etc. Nota: aquesta orientació NO s’ha de confondre amb la gestió de cadascun d’aquests conceptes, que correspon a cada autor/a. - Correcció ortotipogràfica: Revisió del llibre i correcció ortogràfica i tipogràfica. Inclòs a pressupost fins a 200 pàgines. A partir d’aquesta paginació, es cobrarà un suplement de 100 € per cada 50 pàgines. - Gestió de presentació del llibre a LIBRUP (Rosselló, 361 Barcelona) amb 100% dels ingressos per a l’autor/a. 3. Serveis addicionals: - Venda online i gestió dels enviaments a través d’Espailiterari.com: Espai Literari inclou el llibre a la seva botiga online, gestiona els enviaments a través de correu postal i guarda un registre de les comandes que queda a disposició de l’autor/a. o Modalitat A: Comissió de vendes (35% de cada comanda servida) o Modalitat B: Preu fix (100 €, sense límit d’enviaments) - Presentació de llibres: o Completa: gestió de sala o emplaçament, presentador, servei de cobrament (amb possibilitat de pagar amb tarjeta), copa de cava de cortesia (350 €, sala inclosa). o Presentador: condueix l’autor en la seva presentació establint un diàleg/col·loqui sobre el seu llibre (100 €). 4. Serveis exclosos:
  3. 3. Ignatius: l’autoedició de qualitat - Distribució d’exemplars a llibreries (corre a càrrec de cada autor/a). Espai Literari pot donar pautes als seus autors/es sobre la millor manera de dur a terme aquesta feina. 5. Funcionament del servei: 1. L’autor/a envia el seu llibre en format word per tal de tenir un pressupost exacte. 2. Un cop aprovat el pressupost, es signa un contracte d’edició i es formalitza el primer pagament (35%). Espai Literari aconsella una reunió presencial per comentar possibles detalls. En cas que no sigui possible, el contracte s’enviarà per correu postal. 3. Llegim la novel·la i la corregim (errades tipogràfiques i ortogràfiques). Inclòs fins a 200 pàgines. 4. Comença el procés de maquetació i disseny. En el termini màxim de 30 dies, s’entrega a l’autor un document pdf amb les galerades del seu llibre. L’autor pot fer canvis si ho desitja sense que això comporti cap recàrrec. 5. Un cop aprovades les galerades de la tripa, es dissenyen les cobertes. Espai Literari pot suggerir un text per a les solapes i la contraportada, si l’autor ho desitja. Igualment, l’autor pot suggerir una imatge o tipus d’imatge. 6. Un cop aprovades les cobertes, és el moment d’imprimir. En aquest moment es farà el segon pagament del pressupost (35%). 7. El llibre està imprès, l’autor/a rebrà els exemplars en el punt que desitgi. Nota: per agilitzar l’operativa de funcionament i evitar malentesos, el contacte habitual amb els autors/es es fa per email durant el procés d’edició del llibre. En cas de necessitat, Espai Literari trucarà o proposarà una trobada presencial. 6. Condicions de pagament del servei: Espai Literari distribueix els pagaments en 3 fraccions per donar les màximes facilitats. La 3a. fracció té lloc un mes després de l’entrega del llibre, de forma que l’autor pugui haver començar a recuperar una part amb la venda d’exemplars. 35% en el moment de començar. 35% en el moment d’anar a impremta.
  4. 4. Ignatius: l’autoedició de qualitat 30% 30 dies després de l’entrega del llibre. L’autor facilitarà un número de compte on domiciliar el rebut.

×