Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El mecanisme de la visió

5,811 views

Published on

Com arriba el color al nostre cervell?

Published in: Education
  • Be the first to comment

El mecanisme de la visió

  1. 1. El mecanisme de la visió Els colors llum Jorge Sanz BohiguesJorge Sanz Bohigues esovip.blogspot.comesovip.blogspot.com
  2. 2. 1. Com arriba el color al nostre cervell? 1.1. L'absorció i reflexió de la llum La font de llum emet energia radiant que es absorbida i reflectida per la superfície de l'objecte, mitjançant el procés d'absorció i reflexió de la llum blanca. Energia radiant Llum reflectida Energia radiant Superfície de l'objecte Sistema nerviós Nervi òptic Cèl·lules fotoreceptores Cons Bastons Font de llum
  3. 3. 1. Com arriba el color al nostre cervell? 1.2. La recepció i anàlisi de la llum La llum arriba a l'ull i és analitzada per les cèl·lules fotoreceptores, cèl·lules sensibles a la llum anomenades cons i bastons, situades a la retina. Energia radiant Llum reflectida Energia radiant Superfície de l'objecte Sistema nerviós Nervi òptic Cèl·lules fotoreceptores Cons Bastons Font de llum
  4. 4. 1. Com arriba el color al nostre cervell? 1.3. L'arribada del color al cervell Les cèl·lules fotoreceptores transmeten la informació des de la retina al nostre cervell per mitjà del nervi òptic, qui finalment registra la sensació de color. Energia radiant Llum reflectida Energia radiant Superfície de l'objecte Sistema nerviós Nervi òptic Cèl·lules fotoreceptores Cons Bastons Font de llum

×