Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Overzicht beroeps- en andere verenigingen

468 views

Published on

Een overzicht van een aantal beroepsverenigingen die zich inzetten voor de alternatieve beroepsgroep.
Massagetherapeuten met een geaccrediteerde opleiding kunnen zich inschrijven bij een vereniging.
Reden nr.1 waarom veel therapeuten dat doen:
-aanvullende ziektekostenverzekeraars vergoeden dan de sessies van de therapeut.

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Overzicht beroeps- en andere verenigingen

  1. 1. Wie is wat in afkortingenland? Er zijn in Nederland talloze organisaties die de belangen behartigen van lichaamstherapeuten. De meeste organisaties zijn overkoepelende organisaties voor een breed scala aan ‘natuurgeneeskundig’, aanvullend of alternatieve zorg. Het belangrijkste wat deze verenigingen verzorgen is vergoedingen regelen met de zorgverzekeraars en dat is voor de meeste leden ook de reden om aan te sluiten bij de vereniging. Maar welke vereniging past het best bij u of hoe onderscheiden ze zich van elkaar? Hieronder vindt u een overzicht van de grootste overkoepelende organisaties. Beroepsverenigingen VNT Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten Tel: 033 - 472 60 03 op maan-, woens- en donderdag van 9.30 t/m 12.30 uur. Website: www.vnt-nederland.nl Email:info@vnt-nederland.nl opgericht: 1980 toelatingseisen: erkende beroepsopleiding gevolgd, medische basiskennis HBO niveau, bij-/nascholingseisen: 4 dagen waarvan 2 vakinhoudelijk, 1 medisch regulier en 1 vakoverstijgend en 4 dagdelen intervisie. aantal leden: 700 waarvan in de massagebranche: ongeveer 65% lidmaatschapskosten: E 430,- incl. aansprakelijkheidsverzekering, kwartaalblad. Missie: De VNT is een wezenlijke peiler van de gezondheidzorg met professionele therapeuten. De VNT wil zich onderscheiden van andere verenigingen met kwaliteit. Door de hoge toelatingseisen, een persoonlijke intake voor aspirant leden en de nascholingsactiviteiten wordt de kwaliteit gewaarborgd FAGT Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten Tel:06-29733555 op maan-, dins- en donderdag van 9 tot 12 uur. Website: www.fagt.org Email: secretariaat@fagt.org opgericht: toelatingseisen: medische basiskennis, HBO praktijkstudie van een erkende opleiding. bij-/nascholingseisen: een of twee bijscholingscursussen. aantal leden: 170 waarvan in de massagebranche: lidmaatschapskosten: E 260,- Doel: het beheren van de belangen van de leden USP: lage lidmaatschapskosten De FAGT heeft tot nog toe vooral leden in het zuiden van het land. Ze zijn druk bezig om dat te veranderen en ook leden uit de rest van Nederland te werven. Afkorting: VBAG Voluit: Vereniging ter Bevordering Alternatieve Geneeswijzen Tel:0515-576331 Website: www.vbag.nl Email: vbaginfo-lidmaatschap@planet.nl
  2. 2. Opgericht: 1984 Toelatingseisen: HBO niveau opleiding op massagegebied en Medische Basiskennis Bij-/ nascholingseisen: 12 dagdelen bij geaccrediteerde opleidingen aantal leden: bijna 1000 waarvan in de massagebranche: niet bekend, maar velen. lidmaatschapskosten: E 285,- incl. WA, rechtsbijstandsverzekering en 4x per jaar het verenigingsblad Doel: Extra: De VBAG heeft convenanthouders. Dit zijn 50 opleidingsinstituten die voldoen aan de HBO normen en eisen zoals door de VBAG gesteld. Afkorting:NVST Voluit: Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten Tel.nr: 0527-621851 Website: www.nvst.nl Email:administratie@nvst.nl opgericht: 1987 eerst enkel voor Shiatsutherapeuten na 1989 ook voor massagetherapeuten. toelatingseisen: het volgen van een door FONG geaccepteerde opleiding en enkele modules van het NVST zelf (tenzij de gevolgde opleiding is gevrijwaard hiervan). bij-/nascholingseisen: aantal leden: 650 waarvan in de massagebranche: alle lidmaatschapskosten: E 250,- per jaar incl. 2 x per jaar een nieuwsbrief. Doel: De belangen van bonafide shaitsu- en massagetherapeuten behartigen. Afkorting: LVNG Voluit: Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen Tel: 036-5465384 Website: www.lvng.nl Email: opgericht: 1989 toelatingseisen: bij-/nascholingseisen: aantal leden: waarvan in de massagebranche: lidmaatschapskosten: NWP Nederlandse Werkgroep Praktizijns in de natuurlijke geneeskunst Tel: 0495 - 499919 Website: www.nwp-natuurgeneeskunde.nl email:info@nwp-nauurgeneeskunde.nl opgericht: 1948 aantal leden: 300 waarvan in de massagebranche: niet bekend lidmaatschapskosten: E 390,- per jaar incl. beroepsaansprakelijkheidsverzekering en 8x per jaar het blad Supplement doel: het erkennen van de natuurgeneeskunde in de politiek en in het algemeen.
  3. 3. Wat zijn de toelatingseisen: een beroepsopleiding in algemene natuurgeneeskunde met een licentie, HBO medische basiskennis en doorlopen stageperiode en men moet de eed van Hippocrates afleggen. Wat zijn de bijscholingseisen? Minimaal twee dagen vakinhoudelijk, 1 vakoverstijgend. Wat is uw USP ten opzichte van andere verenigingen? Strenge toelatingseisen en controle op de nascholing. NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Tel:026-8450870 van 9 tot 13 uur. Website: www. Sportverzorgingngs.nl Email:? opgericht: 1954 toelatingseisen: het behalen van het NGS examen bij-/nascholingseisen: aantal leden: waarvan in de massagebranche: lidmaatschapskosten: E 65,- Doel: De NGS is een genootschap speciaal opgericht voor de sportmasseur. Registratie RING Registratie Instituut Natuurgerichte Gezondheid Tel:0528 - 24 21 06 op werkdagen van 9 tot 17 uur. Website: ww.ringregister.nl Email:? opgericht: toelatingseisen: bij-/nascholingseisen: aantal leden: waarvan in de massagebranche: lidmaatschapskosten: E 110,- (waarvan E 20,- voor een waarborgfonds) Doel: De Stichting RING registreert zorgverleners zoals zij het noemen en ook gehele beroepsverenigingen. Afkorting: SRBAG Voluit: Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg Tel: 079 - 8 222 423 Website: www.srbag.nl Email:info@srbag.nl opgericht: 1998 toelatingseisen: lid van een erkende beroepsvereniging. bij-/nascholingseisen: eisen van de beroepsvereniging. aantal leden: 600 waarvan in de massagebranche: ongeveer een derde. Registratiekosten: E 68,43 per jaar incl. 4malig vakblad. Doel: de SRBAG heeft als taak het aanleggen en beheren van een register waarin degenen die aan de daartoe gestelde voorwaarden voldoen, op hun verzoek worden ingeschreven als
  4. 4. Register Arts Natuurlijke Genees- en behandelwijzen (RNG®) en Register Therapeut Natuurlijke Genees- en behandelwijzen (RTNG®). Het is geen beroepsvereniging maar een overkoepelende onafhankelijke branchevereniging. Je kunt niet geregistreerd worden zonder lidmaatschap van een aangesloten vereniging. Vroeger nam de Consumentenbond gesubsidieerd de controle van ber. Ver op zich. De SRBAG controleert de praktiserende therapeuten op administratie Extra: Afkorting: FONG Voluit: Federatie Opleidingen Natuurlijke Geneeswijzen Tel: 06 4745 4968/ 078 617 44 68 yoyo 026 351 29 67 Website: www.fong.nl Email:els.groen@xsall.nl Doel: De FONG, richt zich op de opleidingen in deze branche. De FONG is er dus niet voor particuliere therapeuten.

×