Cursuskrant

320 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
320
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cursuskrant

  1. 1. cursus krantEsoterra Opleidingen: Masseren op het hoogste niveau! Je kunt nu naast allerlei cursussen ook een aantal bijzondere opleidingen vol- gen. Net als bij de cursussen kun je het hoogste niveau verwachten. Dat bete- kent bij Esoterra om te beginnen met heel veel plezier kennis vergaren. Ken- nis die direct toepasbaar is en je een brede basis geeft om jezelf optimaal te ontwikkelen. Oftewel: Met Esoterra haal je de beste masseur uit jezelf die in je schuilt! Anatomy Trains ® Oxytocine komt vrij bij massage in Nederland Het baanbrekendemassage en de wetenschap Wat gebeurt er eigenlijk in het lichaam bij een massage? Op celniveau is boek en bijhorend de weldaad van massage te herleiden naar het hormoon oxytocine. Dit is onderzoek heeft een hormoon dat in de hypofyse wordt aangemaakt en voorkomt bij alle een revolutie over zoogdieren. Het komt vrij bij aanraking van de huid. Het is een hormoon de hele wereld ont- wat een sociale interactie oproept zoals de binding van moeder en kind. ketend. Uitgaand Kerstin Uvnas Moberg heeft dit allemaal onderzocht en schreef het baan- van ‘Myofascial Meridians’ worden een brekende boek: De Oxytocine Factor. hoop klachten duidelijk en kunnen ze Zij ‘ontdekte’ dat er naast het vecht- of vluchthormoon, adrenaline, ook effectiever aangepakt worden. een rust en verbondenheidshormoon is. Lees verder op bladzijde 4 en geef je Oxytocine wordt zowel via de bloedbaan als via het zenuwstelsel als snel op voor de allereerste cursus in transmitter verspreid. Nederland. Vol is vol! Het effect op het lichaam is o.a.: lagere bloeddruk en hartslag, een toe- nemende bloedtoevoer naar de huid en slijmvliezen, een verlaagde spier- spanning en een effectievere spijsvertering. Esoterra start De effecten op de psyche zijn: ontspannen, gelukkiger en gezelliger. met opleidingen! Uit onderzoek bleek o.a. dat het na een massage makkelijker is om – Modern wiskundige problemen op te lossen! (les in de nieuwste methoden) – Praktijkgericht (creëer een volle, winstgevendeEsoterra is gestart met een aantal hoogwaardige opleidingen: praktijk)medische basiskennis voor lichaams­therapeuten, een jaar- – Inspirerend (fluitend naar ‘school’)opleiding deep tissue massage, ontspannings- en wellness- – Professioneel (opleiding voor/met/totmassage en een driejarige beroepsopleiding massage. top professionals) lees verder op pagina 2
  2. 2. cursuskrantEsoterra opleidingenDriejarige beroepsopleiding massage (hbo-niveau) Ontspannings- en Wellness-Het eerste jaar bestaat uit 25 lesdagen en richt zich op ontspanning en wellness. massage (1 jaar)Je leert de basis en de meest ontspannende en weldadige massages geven. Je leert Leer de meest ontspannende en wel-verschillende methodes zodat je diverse massages kunt aanbieden. Daarnaast dadige massages geven. Leer hoe hetstarten we aan het einde van het jaar met het opzetten van je praktijk zodat je ook lichaam werkt en in elkaar zit. Aan hetleert om je eigen massagepraktijk te beheren. einde van dit jaar (tevens het basisjaarVakken eerste jaar: van de driejarige opleiding) kun je aan– Medische basiskennis – Intake de slag als ontspannings- en wellness-– Ontspanningsmassages – Intuïtietraining masseur.– Wellnessmassages – Oliën en aroma’s– Praktijkvorming – Contra indicaties Medische basiskennis voor– Blessurepreventie – Overige vakken lichaamstherapeuten (1 jaar)– Persoonlijke Ontwikkeling Om goed je werk uit te kunnen voeren dien je als masseur van alles over hetHet tweede jaar bestaat eveneens uit 25 dagen. Hierin gaan we verder met de me- lichaam te weten. In deze opleidingdische basiskennis. De massagevakken richten zich op het behandelen van de wordt de medische basiskennis directmeest voorkomende klachten. Wat kun je als masseur doen met een cliënt met toegespitst op het vak van massage.een tenniselleboog? Hoe help je iemand met artrose of reuma? Hoe maak je een Je leert de anatomie van het lichaam.behandelplan? Welke oefeningen kun je meegeven om het helingsproces te ver- Je leert palperen (spieren nauwkeurigsnellen? voelen). Je leert alles over de werkingIn het tweede jaar zitten de volgende vakken: van het lichaam (spijsvertering, bloeds-– Medische basiskennis – Deep tissue omloop, zenuwstelsel etc.) zodat je een– Klachtgericht masseren – Lymfedrainage grondige en voor de beroepsverenigin-– Praktijkvorming – Eerste hulp gen verplichte basiskennis bezit.– Persoonlijke Ontwikkeling – Overige vakken– Intake/ behandelplan Deep tissue massage (1 jaar) Veel mensen vinden het tijdens eenIn het derde jaar gaan we 25 dagen de link tus- massage prettig om juist wat diepersen lichaam en geest onderzoeken. Hoe komt of steviger gemasseerd te worden. Dathet dat iemand altijd daar klachten heeft en ondervond Pim Vree toen hij in 2003wat kan ik als masseur hiermee doen? Je leert een massagewinkel opende (Losjes Mas-ook meer energetische stijlen van masseren. sage). Zeker 70% van de clientèle is opDaarnaast krijg je super- en intervisie en zoek naar een harde en stevige massa-wordt je begeleid om je praktijk verder uit te ge. Een groot deel van die groep betreftbouwen. mensen met een taaie huidstructuur. In deze opleiding leer je allerlei tech-– Medische basiskennis nieken waarmee je de diepere lagen kan– Holistische massages masseren zonder dat dit overbelastend– Energetische massages wordt. Je leert de werking en functie– Persoonlijke Ontwikkeling van bindweefsel en de mogelijkheden– Intervisie die je kunt creëren als je dit masseert.– Overige vakken Je kunt na deze opleiding mensen– Intuïtietraining nog beter begeleiden met de volgende– Oliën en aroma’s klachten:– Contra indicaties – mensen met chronische spierspan-– Overige vakken ning – mensen met RSI-achtige klachten (ook wel CANS genoemd) – mensen die rationeel zijn ingesteld en vaak moeite hebben met voelen – mensen met psychosomatische klachten (onverwerkte emoties) – mensen met hoofdpijnklachten (spanningshoofdpijnen)
  3. 3. cursuskrantStoelmassagecursussenWordt de beste stoelmasseur die in u schuilt!Practitioner Als u zich verder wilt ontwikkelen doen om deze te verhelpen/ verzach-In de Practitionercursus leert u een bent u bij Esoterra aan het goede adres. ten.volledige stoelmassage geven die de In ons vervolgtraject kunt u zich nog Na deze cursus heeft u een duidelijkevolgende lichaamsdelen behandelt: verder bekwamen in uw vak: meerwaarde als stoelmasseur voor elkrug, nek, schouders, armen, handen en bedrijf of ambitieuze professional.hoofd. ProfessionalWat de Esoterra methode uniek maakt Deze driedaagse cursus is bedoeld voor Masteris dat het een samenvoeging is van de stoelmasseurs die professioneel aan de In de Mastercursus leert u masserenmeest ontspannende technieken uit slag zijn. Veel bedrijven geven de voor- met verschillende stijlen. We gaan nogallerlei verschillende massagestijlen. keur aan een masseur die in kan gaan dieper in op de reeds geleerde stof, ana-Zo leer je technieken uit de Klassieke-, op de klachten van de cliënt en extra tomie, intake etc. De puntjes van uwThaise, Ayurvedische, Shiatsu en Lo- informatie kan geven (ergonomie, massage worden op de i gezet.miLomi massage. Deze methode is stretching, etc). U leert stoelmasseren op de huid. Uuitgetest in samenwerking met vele U leert de vijf meest voorkomende leert van alles over stressverschijnse-masseurs, fysiotherapeuten, artsen en klachten te behandelen. U leert veel len.cliënten. achtergrondinformatie, verschillende Na deze cursus voldoet u aan de aller-De nadruk van de driedaagse basiscur- effectieve technieken. hoogste eisen, bent u allround stoel-sus ligt op ervaren en doen. Er wordt U leert het ontstaan van klachten, di- masseur en kunt u examen doen vooringegaan op een goede voorbereiding, verse klachtenpatronen en wat u kunt Esoterra Master.een juiste houding, intake, het toepas-sen van eigen creativiteit, kennis en in-tuïtie, anatomie en het starten van eeneigen bedrijfsvoering.Na deze cursus kunt u deze zeer welda-dige en ontspannende stoelmassagesgeven. Wilt u verder leren?Dan kunt u na het behalen van hetPractitioner examen verder leren voorProfessional of Master.Indiase Hoofdmassage Introductiecursus massageHoofdmassage wordt door heel Azië bij vrijwel elke kapper Lijkt het je leuk om te leren masseren, wil je ontdekken ofgegeven. Van Turkije tot Japan. Uit een aantal van deze stij- het wat voor je is of wil je kijken of de jaaropleiding iets voorlen is de hoofdmassage gecreëerd die we in deze workshop je is?leren. De basis van de massage ligt in de Indiase (Ayurve- Schrijf je dan in voor deze cursus! Hierin ben je drie dagendische) stijl en is verder ontwikkeld met andere weldadige lang bezig met de prettigste massagetechnieken en leer je al-technieken. lerlei interessante zaken over massage, je lichaam en contactDe massage wordt gegeven bij een rechtop zittend persoon maken.en is dus in elke stoel/ kruk etc. uit te voeren.In deze cursus leert u een basisroute hoofdmassage die de Inhoud van de cursusvolgende lichaamsdelen behandelt: Nek, schouders, oren, We gaan uiteraard heel veel masseren en gemasseerd wor-haren en uiteraard het hoofd. We gebruiken drukpunten, den. Het hele lichaam komt aan bod; hoofd, nek, schouders,knedingen en strijkingen. De massage kan met of zonder armen, handen, benen en voeten.olie gegeven worden. Na de cursus kunt u hoofdmassages Bij elk lichaamsdeel wordt stilgestaan en leer je iets van degeven van 15 tot 45 minuten. anatomie en doen we diverse inzichtelijke oefeningen. Na drie dagen kun je een heerlijke ontspannende massage geven.
  4. 4. cursuskrantAnatomy TrainsHet boek Anatomy trains van Thomas Myers heeft een revo- a revolutionary map for analyzing soft-tissue patterns, andlutie in de Massagewereld ontketend. Over de hele wereld developing strategies for unwinding these patterns via fas-worden zijn cursussen inmiddels gegeven en nu ook in Ne- cial and myofascial work.derland. 23 en 24 januari wordt de basiscursus voor het eerst Anatomy Trains offers skills that hands-on therapists, re-gegeven. gardless of their modality, can use to see their clients moreHet baanbrekende concept van Anatomy Trains werkt met de clearly and work more effectively.fascia van het lichaam. Niet de botten of de spieren maar defascia houden het lichaam bijeen. Door deze vliezen is alles This course helps you:in het lichaam met elkaar verbonden en wordt dus ook alles – BodyRead your client’s postural and movement patternsmet elkaar verbonden. Van de voeten tot de kruin. with greater accuracy and integration;De cursus wordt gegeven in het Engels! Er zullen enkele ver- – Gain access to effective treatment strategies for resolvingtalers aanwezig zijn maar u dient de Engelse taal redelijk tot postural distortions, which may occur some distancegoed te beheersen. We vervolgen dit artikel in het Engels. from the site of pain or limitation;Kunt u het volgen? Schrijf u dan onmiddellijk in. Vol is vol! – Enable you to make distinct changes in your clients’ structure in a few short moves.The Anatomy Trains concept moves beyond mechanical“cause and affect” actions of muscles to the integrative rela-tional connections of real-life functional movement. This is Kijk voor meer info op www.anatomytrains.com Praktijk van je dromen Bijna elke afgestudeerde therapeut ontdekt hetzelfde; ik heb mijn vak geleerd maar ik weet (bijna) niets van ondernemen. Veel mensen haken in de loop der jaren af omdat ze ‘zichzelf niet durven verkopen’, afgeschrikt worden door alle regels en wetgevingen, of omdat ze bang zijn hun dromen te realiseren. In zeven dagen, verspreid over zeven maanden worden alle thema’s die je weerhouden om te realiseren wat je echt wilt aangepakt. Hierbij worden hele praktische zaken behandelt als marketing en administratie maar er wordt vooral naar je persoonlijk proces gekeken. Wie ben ik, wat heb ik te bieden, hoe maak ik contact, wat heb ik nodig om de sprong te wagen. In groepen van maximaal 16 deelnemers worden deze thema’s behandeld. Check voor locatie, data en prijzen: www.esoterra.nlEsoterra is geaccrediteerddoor de FAGT en VBAG!De FAGT en de VBAG hebben de cursus- Esoterrasen van Esoterra geaccrediteerd. Dat is Postbus 1582een enorme opsteker en een blijk van de 3500 BN UTRECHThoge kwaliteit van de cursussen. Esot- info@esoterra.nlerra is nu de eerste en enige in Neder- 030-2340272land die door een onafhankelijke be- www.esoterra.nlroepsvereniging is goedgekeurd. Eenvak- of beroepsvereniging is een orga-nisatie die zich inzet voor een groepbeoefenaars van eenzelfde ambacht oftaak. Een van de taken van deze ver-enigingen is afspraken regelen met dezorgverzekeraars over vergoedingen.Leden van deze verenigingen kunnennu bij ons terecht om bij te scholen.www.fagt.orgwww.vbag.nl

×