Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mikrofraktur

1,892 views

Published on

Presentasjon ved Norsk Ortopedisk Forening (NOF) sitt høstmøte i Oslo 2009.

Bakgrunn og formål
Mikrofraktur har vært brukt ved små traumatiske defekter hos unge idrettsutøvere så vel som ved store degenerative lesjoner hos eldre pasienter. Noen ganger kan det være vanskelig å klassifisere brusklesjoner som enten traumatiske eller degenerative. Det synes rimelig å tro at enkeltstående defekter oftere er forårsaket av et traume mens flere defekter oftere representerer en degenerativ leddlidelse eller gjentatte mindre traumer. Formålet med denne studien var å belyse indikasjonstilling for mikrofraktur ved å sammenligne klinisk resultat hos pasienter med én versus flere leddbruskskader.

Pasienter og metoder
Vi inkluderte pasienter 60 år og yngre med 1-3 symptomatiske full-tykkelse leddbruskskader i kneet verifisert ved artroskopi. Vi ekskluderte pasienter med røntgenologisk artrose, aksefeil, instabilitet eller manglende evne til å fullføre rehabiliteringsregimet. Mikrofraktur ble utført med artroskopisk teknikk ad modum Steadman. Pasientene fulgte et standardisert postoperativ rehabiliteringsregime som inkluderte initial CPM og delbelastning i 6 uker. Reoperasjon av brusklesjonen, unntatt mindre debridement, ble klassifisert som behandlingssvikt (“failure”). Hos resterende pasienter ble klinisk resultat evaluert ved Lysholm score og VAS gradering av smerter og funksjon. Data ble prospektivt samlet inn før operasjonen og ved oppfølgning 2-9 (median 5) år postoperativt.


Resultater
110 pasienter, 64 menn og 46 kvinner, med en median alder på 38 år (15-60) ble inkluderte. Median symptom varighet var 40 måneder (spredning 1 måned - 20 år). Vi behandlet én (n = 76), to (n = 27) eller tre (n = 7) lesjoner med median totalt areal på 4 (1-15) cm2. Totalt 24 failures (22%) ble registrert – 18% i single-defekt subgruppen og 29% i multippel-defekt undergruppen. Hos de resterende pasienter (n = 86), ble Lysholm score, VAS smertescore og VAS

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mikrofraktur

 1. 1. Mikrofraktur behandling av én versus flere leddbruskskader i kneet. 2-9 års oppfølging av 110 pasienter Professor dr. med. Eirik Solheim Haraldsplass Diakonale Sykehus, UiB www.professorsolheim.com
 2. 2. Jannike Øyen Janne Hegna Ove Kristian Austgulen Thomas Harlem Torbjørn Strand Haraldsplass Diakonale Sykehus Universitetet i Bergen Bergen Kirurgiske Sykehus Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2010;18(4):504-8
 3. 3. TEKNIKK
 4. 4. DESIGN Prospektiv registrering Preop. 2-9 (median 5) år postop. Lysholm VAS smerte VAS funksjon
 5. 5. INKLUSJON 60 år eller yngre Symptomatisk full-tykkelse lesjon(er) Artroskopisk verifisert
 6. 6. EKSKLUSJON Artrose Aksefeil Instabilitet
 7. 7. 110 PASIENTER Alder 38 år* Menn 58 % Høyre 58 % Sykehistorie 40 mnd* *median
 8. 8. 110 PASIENTER 10 11% 1 focal ICRS III-IV lesion >1 cm2 18 6% patient <45 years 9 62 9% 58% 11 0 11% 5% Arthroscopy 2002 Sep;18(7):730
 9. 9. 110 PASIENTER 1 (76), 2 (27), 3 (7) lesjoner 4 (1-15) cm2 areal* 11 bipolare lesjoner *median
 10. 10. FAILURES Totalt n=24 (22%) Single lesjon n=14/76 (18%) Multiple lesjoner n=10/36 (29%) n.s. (p=0.2)
 11. 11. LYSHOLM Før Etter 100 p=0.06 75 50 25 0 Totalt Single Multiple
 12. 12. FORBEDRET LYSHOLM Totalt n=67/86 (78%) Single lesjon n=50/62 (81%) Multiple lesjoner n=17/24 (71%) n.s. (p=0.3)
 13. 13. VAS SMERTE Før Etter 100 p=0.042 75 50 25 0 Totalt Single Multiple
 14. 14. VAS FUNKSJON Før Etter 100 p=0.001 75 50 25 0 Totalt Single Multiple
 15. 15. KONKLUSJON MF forbedrer symptomer og funksjon MF gir 70% av normal funksjon MF svikter i 22% Ytterligere 22% opplever ingen bedring MF gir bedre resultat ved single lesjon
 16. 16. www.solheimphoto.com

×