Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Overview of Free software based solutions

796 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Overview of Free software based solutions

 1. 1. e-Education platforms Overview of Free software based solutions Aleksandar D. Balalovski Free software Macedonia
 2. 2. Х а к е р h a c k e r
 3. 3. Lu gola Група на корисници на GNU/Linux од Битола
 4. 4. Edu buntu Група на корисници на GNU/Linux од Битола Македонија !
 5. 5. ?
 6. 6. Транспарентност ... на платформата со помош на која се обавува процесот на е-образование
 7. 7. полесно дијагностицирање на проблемот полесно учење на начинот на работа на возилото Отворена каросерија switch (pid=fork()) { case -1: perror("fork"); exit(1); case 0: memset(real_filename, 0, sizeof(real_filename)); strncat(real_filename, srctree, PATH_MAX); strncat(real_filename, KERNELDOCPATH KERNELDOC, PATH_MAX - strlen(real_filename)); execvp(real_filename, svec); fprintf(stderr, "exec "); perror(real_filename);
 8. 8. Пристапност ... дали платформата е достапна од било кое место, во било кое време?
 9. 9. Надоградливост ... кој сѐ ќе може да учествува во создавањето е-содржини?
 10. 10. Контрола ... врз квалитетот?
 11. 11. Wiki [[pedia]] концепт знаење составено од мудроста на масата
 12. 12. Вики за слободен софтвер wiki.lugola.net
 13. 13. Како до Вики содржина ? Начин на создавање квалитетни содржини од повеќе корисници / ученици
 14. 14. Како до Заедничка работа ? URL : http://wiki.lugola.net/Клас:Прва1/Домашни_задачи Задачи 1-10 ☑ Лектира ☑ Семинарска ☑ ГРУПА А Задачи 10-20 ☑ Превод ☑ Биологија ГРУПА Б Решени задачи од 1-20 Напишана лектирата Објавена семинарската на Група А Преведен текстот од Англиски Домашно Биологија [упс!]
 15. 15. Придобивка? Траен онлајн ресурс кој нема да им служи само на сегашните генерации
 16. 17. Слободно знаење подобро општество
 17. 18. Q / A [email_address] http://blog.gemidjy.info http://ezine.lugola.net http://www.slobodensoftver.org.mk

×