Overview of Free software based solutions

789 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Overview of Free software based solutions

 1. 1. e-Education platforms Overview of Free software based solutions Aleksandar D. Balalovski Free software Macedonia
 2. 2. Х а к е р h a c k e r
 3. 3. Lu gola Група на корисници на GNU/Linux од Битола
 4. 4. Edu buntu Група на корисници на GNU/Linux од Битола Македонија !
 5. 5. ?
 6. 6. Транспарентност ... на платформата со помош на која се обавува процесот на е-образование
 7. 7. полесно дијагностицирање на проблемот полесно учење на начинот на работа на возилото Отворена каросерија switch (pid=fork()) { case -1: perror("fork"); exit(1); case 0: memset(real_filename, 0, sizeof(real_filename)); strncat(real_filename, srctree, PATH_MAX); strncat(real_filename, KERNELDOCPATH KERNELDOC, PATH_MAX - strlen(real_filename)); execvp(real_filename, svec); fprintf(stderr, "exec "); perror(real_filename);
 8. 8. Пристапност ... дали платформата е достапна од било кое место, во било кое време?
 9. 9. Надоградливост ... кој сѐ ќе може да учествува во создавањето е-содржини?
 10. 10. Контрола ... врз квалитетот?
 11. 11. Wiki [[pedia]] концепт знаење составено од мудроста на масата
 12. 12. Вики за слободен софтвер wiki.lugola.net
 13. 13. Како до Вики содржина ? Начин на создавање квалитетни содржини од повеќе корисници / ученици
 14. 14. Како до Заедничка работа ? URL : http://wiki.lugola.net/Клас:Прва1/Домашни_задачи Задачи 1-10 ☑ Лектира ☑ Семинарска ☑ ГРУПА А Задачи 10-20 ☑ Превод ☑ Биологија ГРУПА Б Решени задачи од 1-20 Напишана лектирата Објавена семинарската на Група А Преведен текстот од Англиски Домашно Биологија [упс!]
 15. 15. Придобивка? Траен онлајн ресурс кој нема да им служи само на сегашните генерации
 16. 17. Слободно знаење подобро општество
 17. 18. Q / A [email_address] http://blog.gemidjy.info http://ezine.lugola.net http://www.slobodensoftver.org.mk

×