Propietats dels materials

105,904 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
105,904
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
37,694
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Propietats dels materials

 1. 1.       PRO PIETATS DELS M ATERIALS
 2. 2. Classificació dels materials Les propietats dels materials són el conjunt de característiques per les quals es distingeixen i defineixen. Es poden establir cinc grups bàsics per classificar els materials des de un punt d’interès en el  camp tecnològic.  Fusta Metalls Plàstics Materials ceràmics (vidre) Tèxtils
 3. 3. De vegades cal transformar els materials per potenciar-ne alguna propietat o qualitat que ens interessa. Tipus de materials Segons això, podem fer una altra distinció entre els tipus de materials: Materials naturals Són els materials que és troben a la natura (fusta,  ferro, petroli ...). Se solen denominar matèries primeres o recursos naturals. Materials transformats Són materials que han sigut transformats  mitjançant algun procés de fabricació. Materials reciclats Són aquells objectes que una vegada han sigut  utilitzats , és pot reutilitzar, desprès d’un procés  convenient, el material del que estan fets per  poder fer altre vegada nous objectes (ampolles  de vidre) Els  materials  reciclats  són  de  gran  importància  per  la  conservació de la natura ja  que  estalvien  la  necessitat  d’obtenir  de  nou  materials naturals.
 4. 4. Propietats dels materials Propietats tecnològiques Propietats físiques Propietats químiques Descriuen el comportament dels materials quan els essers humans els treballen. Descriuen el comportament del material quan és sotmès a l’acció d’agents tals com la calor, el corrent elèctric, etc. És refereixen al comportament d’un material quan el sotmetem a l’acció d’agents químics o atmosfèrics. Si  ens  fixem  en  un  martell,  veiem  que  aquest  esta  fet  amb dos tipus de material: un cap de ferro i un mànec de  fusta.  A ningú li passaria pel cap fer-lo al inrevés. Una  paella té el mànec de plàstic i el recipient de ferro. Com  és  veu  cada  material  té  unes  propietats  específiques  (duresa, pes, conductivitat de l’escalfor, etc) que els fan  idonis per l' utilitat desitjada. Aquestes característiques s’agrupen fonamentalment en tres blocs de propietats que són específiques per cada material:
 5. 5. Propietats tecnològiques Propietats físiques Propietats químiques Mal·leabilitat, ductilitat, fusibilitat i soldabilitat. Mecàniques, elèctriques, tèrmiques, etc. Resistència a la corrosió, etc. Propietats dels materials
 6. 6. Recordem: les propietats tecnològiques defineixen el comportament dels diversos materials quan són treballats per l’home en processos de transformació ja siguin manuals (artesanals) o industrials. Propietats Tecnològiques Mal·leabilitat Ductilitat Fusibilitat Soldabilitat
 7. 7. La mal·leabilitat és la facilitat que presenten alguns materials per estendre’s en làmines quan són comprimits. Bobines d’acer laminat. Mal·leabilitat
 8. 8. La ductilitat és la capacitat d’alguns materials de transformar-se en fils quan són estirats. Ductilitat
 9. 9. La fusibilitat és la capacitat que tenen alguns materials (el vidre, alguns plàstics i els metalls) de passar de l’estat sòlid al líquid quan són sotmesos a una temperatura determinada. Obtenció d’un objecte de metall aprofitant la fusibilitat del material. Fusibilitat
 10. 10. La soldabilitat és la facilitat que presenten alguns materials de poder ser soldats. Soldabilitat
 11. 11. Recordem: les propietats físiques defineixen les característiques pròpies dels diversos materials, és a dir, si són durs o són tous, si són rígids o pel contrari són elàstics, si condueixen amb facilitat o no el corrent elèctric i l’escalfor, etc. Propietats Físiques Densitat Conductivitat elèctrica Propietats mecàniques Propietats tèrmiques
 12. 12. Les propietats mecàniques és classifiquen a més a més en les següents: Duresa Tenacitat Elasticitat Resistència
 13. 13. I finalment, les propietats tèrmiques en: Conductivitat Dilatació Temperatura de fusió
 14. 14. massa Densitat = volum Determinació experimental de la densitat d’un objecte de forma irregular. En el SI la unitat de la densitat és el kg/m3 La propietat que ens indica si un material pesa més que un altre és la densitat. Es calcula dividint la massa entre el volum que ocupa el material. Materials Densitat en g/cm³ Ferro 7,8 Coure 8,9 Alumini 2,7 Plom 11,34 Fusta de pi ~0,5 Porcellana - Vidre - Densitat
 15. 15. Capacitat que té un material de transmetre el corrent elèctric. Aleshores parlarem de materials aïllants en cas de que no transmetin el corrent elèctric (plàstic) i conductors en el cas contrari (coure). Conductivitat elèctrica
 16. 16. Fang Plom Vidre Els materials poden ser tous o durs en funció de si, utilitzant altres materials, els podem ratllar amb més o menys facilitat. Duresa (Propietat Mecànica)
 17. 17. Tenacitat Elasticitat Si un material aguanta els cops sense trencar-se, solem dir que és tenaç: per exemple, el metall d’una campana. Quan estirem una goma elàstica, s’allarga, i torna a la posició inicial quan desapareix la força que la mantenia estirada. Els materials que es comporten d’aquesta manera són elàstics. Tenacitat i elasticitat (Propietat mecànica)
 18. 18. Resistència mecànica Quan apliquem una força a un material, hi produïm una deformació. Si augmentem aquesta força, podem arribar a trencar-lo. La capacitat dels materials per aguantar els efectes d’aquestes forces sense trencar-se la coneixem com a resistència mecànica. Resistència (Propietat mecànica)
 19. 19. La conductivitat tèrmica és la capacitat d’un material de transmetre la calor. Soldador elèctric Cassoles Cassó Radiador Conductivitat (Propietat tèrmica)
 20. 20. La dilatació és l’increment de volum que experimenten els materials (principalment els de caràcter fèrric), quan augmenta la seva temperatura. Quan passa això, diem que el material és dilata Dilatació (Propietat tèrmica)
 21. 21. Fusió (Propietat tèrmica) És la temperatura a la qual un material sòlid passa al estat líquid. Aquesta temperatura s’anomena punt de fusió. Per als metalls purs és produeix a una temperatura específica.
 22. 22. Recordem: les propietats químiques ens indiquen com és el comportament dels materials envers les inclemències meteorològiques (pluja), el aire, altres agents com poden ser dissolvents, pintures, llegiu, etc. Propietats Químiques Oxidació Corrosió
 23. 23. Ferro Oxidació (Propietat química) L’oxidació és l'alteració que és causa en les propietats d’un objecte metàl·lic (principalment) deguda a l’acció de l’aire i de l’aigua (medi ambient) Coure
 24. 24. Corrosió (Propietat química) Per les mateixes causes de l’oxidació, però arribant a un punt de destrucció de l’estructura física del material Xapa de ferro corroïda

×