Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Treball fecundació

1,157 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Treball fecundació

  1. 1. LA FECUNDACIÓ ALBERT PARADA Ceip benimàmet 6é b
  2. 2. LA FECUNDACIÓ La fecundació és el fenòmen en el qual es produix la unió de l'espermatozoide amb l'òvul donant origen a una cèlul·la ou o zigot. La fecundació ocurrix en la trompa de Fal.lopi.
  3. 3. Varis espermatozoides intenten passar la membrana plasmàtica de l'òvul, pèro sols un d'ells conseguix penetrar l'òvul. Després es fusionen els nuclis de l'espermatozoide i de l'òvul de manera en que es junten els 46 cromosomes. Aquests determinen com va a ser el nou ésser.
  4. 4. El zigot, única celu.l.la, es dividix nombroses vegades per a originar primer dos celul.les, després quatre, huit, etc. Les cèlul.les resultants es denominen blastòmers: són mes xicotetes que el zigot, pèro tenen la mateixa informació genètica que ell.
  5. 5. Després de la fecundació, el zigot baixa a l'úter. Paralelament, inicia la seua segmentació, un procés de divisió i diferenciació celul.lar progessiva mitjançant la qual la cèlul.la ou es transformarà en mòrula i blàstula. El restant de la gestació ocurrix dins de l'úter.
  6. 6. L'embaràs de bessons: monozigot i bizigot Els bessons d'un embaràs monozigot es produix quan es fecunda un sols òvul amb un espermatozoide i forma un zigot que després es dividix en dos, desenvolupant dos embrions. Els bessons d'un embaràs bizigot es produix quan es fecunden dos òvuls en un espermatozoide cadascun i formen dos zigots i dos embrions
  7. 7. FI

×