Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
HAZIRLAYAN: ESMANUR ÇETİNKAYA
ÇİÇEĞİN MORFOLOJİK YAPISI
Her canlı neslini devam ettirebilmek için üremek zorundadır. Bitkilerin 
neslini devam ettirebilmeleri için gerekli organl...
Bir çiçek, 4 kısımdan oluşur. 
1.Çiçek örtüsü: Üreme organlarını dıştan 
sararak onları dış etkilerden korur. 
Doğrudan ür...
Monokotil bitkilerde çiçek örtüsü 'tepal' adı verilen bir kısımdan oluşur.
2.Üreme organları: Üreme işlevini yerine 
getirerek neslin devamlılığını sağlar. Bu 
nedenle 'verimli kısım' olarak da 
ad...
Dişi üreme organı 
(Ginekeum): Ovaryum 
(yumurtalık), 
stilus(boyuncuk) ve 
stigma(tepecik) olmak 
üzere üç kısımdan oluşu...
Ovaryum, stlilus ve stigma kısımlarından oluşan bir dişi organa “pistil” (= 
dişicik) denir. Bir çiçekteki tüm pistillerin...
3.Çiçek sapı: 'Pedisel' olarak da adlandırılan bu kısım, çiçeği taşır. Saplı çiçeklere 
'pedisellat çiçek', sapsız çiçekle...
OVARYUM DURUMLARI
Ovaryum da tohum taslakları (ovül) bulunur. Ovaryum karpellerden meydana 
gelmiştir. Ovaryumu meydana getiren karpeller te...
KARPEL DURUMUNA GÖRE OVARYUM TİPLERİ 
Karpeller serbestse apokarp ovaryum, bileşikse sinkarp ovaryum olarak 
adlandırılırl...
Bezelye de apokarp ovaryum 
görülür. 
Citrus türlerinde sinkarp ovaryum görülür.
Tohum taslakları, döllenmeden sonra tohumu meydana getiren yapılardır. 
Bunlar funikulus adı verilen bir sapla plasentaya ...
PLESANTASYON TİPLERİ
Abelmoschus esculentus(Bamya)
Horned Melon
ÇİÇEĞİN DÖLLENME BİYOLOJİLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI 
Kültür bitkileri çiçek biyolojileri bakımından farklılıklar göster...
Erselik (Hermafrodit) Çiçekli Bitkiler 
Kültür sebzelerinin çoğunda çiçek erselik yapıdadır. Bu grup 
sebzelerde erkek ve ...
Monoecious (Tek evcikli) Çiçekli Bitkiler 
Mısır ve kabakgiller familyası içinde yer alan sebzelerin çoğu bu grup içinde 
...
Dioecious (Çift evcikli) Çiçekli 
Bitkiler 
Erkek ve dişi organları taşıyan çiçekler 
ayrı ayrı bitkiler üzerinde yer 
alm...
Birçok çiçekli bitkiler, üremeyi arttırıcı amaç ile çok çiçeklidir. Bu 
bitkilerde, çiçekleri taşıyacak olan dallar değişi...
Çiçek gövdenin tepesinde bulunduğu takdirde, onun vejetatif 
büyümesine son verdirir. Böyle bir çiçek terminal (nihai) bir...
Gövdenin 
yanlarında meydana 
gelen çiçekler ise, 
bitkinin vejetatif 
büyümesine mani 
olmazlar, lateral 
durumdadirlar, ...
Çiçek durumları değişik şekilde sınıflandırılır. 
Bir sınıflandırma şekli onları basit ve bileşik 
diye ikiye ayırmaktadır...
İkinci bir sınıflandırma da, çiçek durumları, ana dallanmanın monopodial 
veya simpodial olduğuna göre iki grup altında to...
-Simoz çiçek durumlarında sinpodyal bir dallanma sistemi vardır. Ana eksenin 
büyümesi devamlı değildir. Bu eksen bir çiçe...
I. RASEMOZ ÇİÇEK DURUMLARI 
Basit veya dallanmış oluşuna göre iki 
gruba ayrılır. 
Basit ve bileşik rasemoz durumları. 
A-...
Spadiks (çomak): Ekseni etli ve kalın olan 
bir spikadır. Bir spadiks, genellikle spanta 
denilen büyük bir brahte tarafın...
Strobilus (strobil, kozalak): Brahteleri birbirini örten, çiçekleri tek eşeyli ve aynı 
cinste olan kesif bir spikadır.
Umbella (şemsiye): Ana ekseni çok kısalmış olan ve böylece saplı çiçekleri aynı 
noktadan çıkan bir çeşit salkımdır. Böyle...
Kapitulum (baş): ekseni kısa ve etli olan bir spikadır. Çiçekler sapsızdır. 
Kapitulum'un tabanında brahtelerden yapılmış ...
Korimbus 
(koremb, 
yalancı 
şemsiye): Alt 
çiçeklerinin 
sapları, 
üsttekilere 
nazaran daha 
uzun olan, 
böylece 
çiçekl...
B-BİLEŞİK RASEMOZ DURUMLAR (Yan eksenleri dallanmış olan 
rasemoz durumlar): 
Panikula (bileşik salkım): Yan eksenleri dal...
Bileşik spkia (bileşik başak): Çiçek 
yerinde birer başak taşıyan bir spikadır. 
Başlıca Gramineae familyasında tesadüf 
e...
II. SİMOZ ÇİÇEK DURUMLARI 
Burada bir yan dalın ana eksen durumuna geçmesi bahis konusu olduğuna göre, 
bu yan dalın tek v...
Monokasyum (monochasium): Dallanma Alternandır. Daima birer dal ana eksen 
durumunu alır. en basit biri monokasyum 2çiçekl...
a- Birbirini izleyen yan dalların hepsi aynı tarafta bulunur. burada iki şekil vardır: 
1.Drepanyum (drepanium): Yan 
dall...
b- Birbirini takip eden yan dallar bir şağa bir sola doğru yönelmiştir. 
burada iki şekil vardır: 
2. Ripidyum (ripidium):...
2. Dikasyum (dichasium): Dallar karşılıklıdır. Nihai çiçeğin altındaki 
karşılıklı iki dal aynı derecede ve aynı şekilde g...
3. Pleiokasyum 
(pleiochasium): 
Dallar vertisillattır. 
nihai çiçeğin 
altındaki 3 veya 
daha fazla sayıdaki 
vertisillat...
çIçek
çIçek
çIçek
çIçek
çIçek
çIçek
çIçek
çIçek
çIçek
çIçek
çIçek
çIçek
çIçek
çIçek
çIçek
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

çIçek

2,591 views

Published on

Çiçeğin Yapısı ve Çiçek durumları

Published in: Education
 • Be the first to comment

çIçek

 1. 1. HAZIRLAYAN: ESMANUR ÇETİNKAYA
 2. 2. ÇİÇEĞİN MORFOLOJİK YAPISI
 3. 3. Her canlı neslini devam ettirebilmek için üremek zorundadır. Bitkilerin neslini devam ettirebilmeleri için gerekli organları da çiçeklerdir. Yaratılışları gereği her çiçeğin farklı farklı özellikleri vardır. Üremeyi kolaylaştırıcı bu özellikler çiçeklerin morfolojik olarak farklılaşmalarına neden olmuştur. Kimisi bulunduğu yere göre kimisi salgıladığı kokuya kimisi de cezbedici renkleri ile üremenin devamlılığını sağlamaktadır.
 4. 4. Bir çiçek, 4 kısımdan oluşur. 1.Çiçek örtüsü: Üreme organlarını dıştan sararak onları dış etkilerden korur. Doğrudan üremeye katılmadığı için 'verimsiz kısım' olarak da adlandırılır. Dikotil bitkilerde çiçek örtüsü 2 kısımdan oluşur: Çanak yapraklar(sepal) ve taç yapraklar(petal). Çanak yapraklar(sepal): Çiçeğin en dışındaki yeşil veya kahverengi tonlarında olan küçük yapraklardır. Bu yapraklar, çiçek tomurcuk halindeyken onu dış etmenlerden korur. Taç yapraklar(petal): Çiçeğin en gösterişli kısmıdır. Üreme organlarının dışında bulunur. Gösterişli yapısı ve renkleriyle birçok canlıyı cezbederek tozlaşmada önemli bir role sahiptir.
 5. 5. Monokotil bitkilerde çiçek örtüsü 'tepal' adı verilen bir kısımdan oluşur.
 6. 6. 2.Üreme organları: Üreme işlevini yerine getirerek neslin devamlılığını sağlar. Bu nedenle 'verimli kısım' olarak da adlandırılır. Erkek üreme organı: Filament (sapçık) ve anter (başçık) denilen iki kısımdan oluşur. Filament, anterin çiçeğe tunmasını; anter ise, polen oluşumunu sağlar. Erkek organlar topluluğuna da andrakeum denir.
 7. 7. Dişi üreme organı (Ginekeum): Ovaryum (yumurtalık), stilus(boyuncuk) ve stigma(tepecik) olmak üzere üç kısımdan oluşur. 1. Ovaryum, dişi üreme organının en alt kısmında bulunur ve tohum taslaklarını taşır. 2. Stilus, dişi üreme organının ortasında bulunur ve stigmada çimlenen polenlerin ovaryuma ulaşmasını sağlar. 3. Stigma ise, tozlaşma ile gelen polenlerin dişi organa tutunmasını ve çimlenmesini sağlar.
 8. 8. Ovaryum, stlilus ve stigma kısımlarından oluşan bir dişi organa “pistil” (= dişicik) denir. Bir çiçekteki tüm pistillerin topluluğuna ise “GİNEKEUM” denir.
 9. 9. 3.Çiçek sapı: 'Pedisel' olarak da adlandırılan bu kısım, çiçeği taşır. Saplı çiçeklere 'pedisellat çiçek', sapsız çiçeklere de 'sessil çiçek' adı verilir. 4.Çiçek tablası: Tüm çiçek parçalarının üzerinde bulunduğu kısımdır. 'Reseptakulum' olarak da adlandırılır.
 10. 10. OVARYUM DURUMLARI
 11. 11. Ovaryum da tohum taslakları (ovül) bulunur. Ovaryum karpellerden meydana gelmiştir. Ovaryumu meydana getiren karpeller tek olabildiği gibi, çok sayıda da olabilirler. Ovaryum tek karpelden meydana geldiğinde bu karpelin iki kenarı birbiri ile birleşmiştir. Birden fazla karpelden meydana gelmişse, karpellerin kenarları birbiri ile birleşerek tek pistil oluşturmuşlardır
 12. 12. KARPEL DURUMUNA GÖRE OVARYUM TİPLERİ Karpeller serbestse apokarp ovaryum, bileşikse sinkarp ovaryum olarak adlandırılırlar. Sinkarp ovaryumlarda karpeller ovaryumun merkezine kadar birleşir, çok gözlü bir ovaryum meydana gelir. Ovaryumun gözlerine lokulus bölmelerine septum adı verilir.
 13. 13. Bezelye de apokarp ovaryum görülür. Citrus türlerinde sinkarp ovaryum görülür.
 14. 14. Tohum taslakları, döllenmeden sonra tohumu meydana getiren yapılardır. Bunlar funikulus adı verilen bir sapla plasentaya bağlanırlar. Tohum taslağı (ovül), embriyo kesesi ve onu saran nusellus ve nusellusun dışında yer alan 1 veya 2 integumentten oluşur.
 15. 15. PLESANTASYON TİPLERİ
 16. 16. Abelmoschus esculentus(Bamya)
 17. 17. Horned Melon
 18. 18. ÇİÇEĞİN DÖLLENME BİYOLOJİLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI Kültür bitkileri çiçek biyolojileri bakımından farklılıklar göstermektedir. Kültür bitkilerinde olduğu gibi sebzelerde de çiçek tipleri farklıdır. Sebze ve meyvelerde çiçek biyolojilerine göre sınıflandırılmaktadır.
 19. 19. Erselik (Hermafrodit) Çiçekli Bitkiler Kültür sebzelerinin çoğunda çiçek erselik yapıdadır. Bu grup sebzelerde erkek ve dişi organlar aynı bitkide ve aynı çiçek üzerinde bulunur (Erselik çiçek). Çiçek yapıları bakımından domates, biber, patlıcan, bamya, bezelye, fasulye gibi bir çok sebze bu grup içinde yer almaktadır.
 20. 20. Monoecious (Tek evcikli) Çiçekli Bitkiler Mısır ve kabakgiller familyası içinde yer alan sebzelerin çoğu bu grup içinde bulunmaktadır. Erkek ve dişi organları taşıyan çiçekler aynı bitki üzerinde fakat ayrı ayrı yerlerdedir (Erkek ve dişi çiçek). Kabakgiller familyası içinde bu çiçek tipi predominanttır. Genellikle bitki üzerinde ilk önce erkek organlı çiçekler, daha sonra dişi organlı çiçekler oluşur. Hıyar, Kavun, Balkabağı ve Su kabağı gibi sebzelerde bu çiçek tipi görülmektedir.
 21. 21. Dioecious (Çift evcikli) Çiçekli Bitkiler Erkek ve dişi organları taşıyan çiçekler ayrı ayrı bitkiler üzerinde yer almaktadır. Teorik olarak erkek ve dişi organ bitki populasyon içinde eşit oranda bulunmaktadır (Erkek çiçekli + dişi çiçekli bitkiler). Kuşkonmaz, keçiboynuzu bu grup içinde yer almaktadır
 22. 22. Birçok çiçekli bitkiler, üremeyi arttırıcı amaç ile çok çiçeklidir. Bu bitkilerde, çiçekleri taşıyacak olan dallar değişik şekillerde dallanmış, çiçek sayısı artmıştır. Çiçeklerin dallanmış bir eksen üzerinde teşkil ettikleri bu topluluklara infloresens (çiçek durumu) adı verilir.
 23. 23. Çiçek gövdenin tepesinde bulunduğu takdirde, onun vejetatif büyümesine son verdirir. Böyle bir çiçek terminal (nihai) bir çiçektir.(Soğan çiçeği)
 24. 24. Gövdenin yanlarında meydana gelen çiçekler ise, bitkinin vejetatif büyümesine mani olmazlar, lateral durumdadirlar, bunlar bir yaprağın koltuğundan çıkarlar, yani aksilar (eksensel) dir.
 25. 25. Çiçek durumları değişik şekilde sınıflandırılır. Bir sınıflandırma şekli onları basit ve bileşik diye ikiye ayırmaktadır. -Basit durumlarda yan eksenler dallanmamıştır. -Bileşik durumlar ise bir çok basit durumdan yapılmıştır.
 26. 26. İkinci bir sınıflandırma da, çiçek durumları, ana dallanmanın monopodial veya simpodial olduğuna göre iki grup altında toplanır: rasemoz ve simoz çiçek durumları. -Rasemoz çiçek durumlarında monopodyal bir dallanma sistemi vardır, yani ana eksen daima büyümeye devam eder, yan dallar bu eksenin yanlarından çıkarlar. Ana eksen, yan dallara daima hakim durumda kalır.
 27. 27. -Simoz çiçek durumlarında sinpodyal bir dallanma sistemi vardır. Ana eksenin büyümesi devamlı değildir. Bu eksen bir çiçekle son bulup bu çiçek olgunlaşırken alttaki en yakın dal ana ekseni yana iter ve ana dal görevini üzerine alır. Bu dal da bir çiçekle nihayetlenip büyümesi durduğu zaman, bu çiçek altındaki bir yan dal gene hakim duruma geçer. Burada hakim bir ana eksen yoktur, daima yan dallar sırasıyla ana eksen durumunu alır.
 28. 28. I. RASEMOZ ÇİÇEK DURUMLARI Basit veya dallanmış oluşuna göre iki gruba ayrılır. Basit ve bileşik rasemoz durumları. A-BASİT RASEMOZ DURUMLAR (Yan eksenleri basit olan rasemoz durumlar): Rasemus (salkım): Ana eksen uzundur, çiçekler saplıdır ve eksen üzerinde teker teker bulunur. çiçek sapları hemen hemen aynı uzunluktadır. Spika (başak): Ana eksen uzundur, çiçekler saplıdır ve eksen üzerinde teker teker bulunur.
 29. 29. Spadiks (çomak): Ekseni etli ve kalın olan bir spikadır. Bir spadiks, genellikle spanta denilen büyük bir brahte tarafından sarılmıştır. Amentum(tırtıl, Kedicik): Ana ekseni eğilebilen, bütün çiçekleri tek eşeyli, aynı cinste ve periantsız olan, dik veya sarkık, düşücü spikalardır. amentiferae denilen bikiler grubunun tipik çiçek durumudur.
 30. 30. Strobilus (strobil, kozalak): Brahteleri birbirini örten, çiçekleri tek eşeyli ve aynı cinste olan kesif bir spikadır.
 31. 31. Umbella (şemsiye): Ana ekseni çok kısalmış olan ve böylece saplı çiçekleri aynı noktadan çıkan bir çeşit salkımdır. Böyle bir durumun tabanında çiçek adedi kadar, bazen daha az adette brahte bulunur, bazense hiç brahte yoktur. Bu brahtelerin teşkil ettiği halkaya involukrum denir. Şemsiye durumu, Umbelliflorae takımının karakteristik çiçek durumudur.
 32. 32. Kapitulum (baş): ekseni kısa ve etli olan bir spikadır. Çiçekler sapsızdır. Kapitulum'un tabanında brahtelerden yapılmış bir involukrum bulunur. Bu durum, Compositae familyasının tipik çiçek durumudur.
 33. 33. Korimbus (koremb, yalancı şemsiye): Alt çiçeklerinin sapları, üsttekilere nazaran daha uzun olan, böylece çiçekleri aynı bir düzlem üzerinde bulunan kısa eksenli bir salkımdır.
 34. 34. B-BİLEŞİK RASEMOZ DURUMLAR (Yan eksenleri dallanmış olan rasemoz durumlar): Panikula (bileşik salkım): Yan eksenleri dalanmış olan bir salkımdır. Alttaki yan dallarda dallanma daha fazla, üstteki yan dallar nispeten basittir. Geniş anlamda panikula terimi, dallanma şekli ve kısmi durumları ne şekilde olursa olsun, çok dallanmış ve çok çiçekli bir durumu anlatmak için kullanılmaktadır.
 35. 35. Bileşik spkia (bileşik başak): Çiçek yerinde birer başak taşıyan bir spikadır. Başlıca Gramineae familyasında tesadüf edilir. Bileşik umbella (bileşik şemsiye): Çiçekleri birer umbella taşıyan şemsiye durumlarıdır. Umbelliferae familyasının tipik çiçek durumudur.
 36. 36. II. SİMOZ ÇİÇEK DURUMLARI Burada bir yan dalın ana eksen durumuna geçmesi bahis konusu olduğuna göre, bu yan dalın tek veya iki karşılıklı veya ikiden fazla vertisillat durumlu oluşu, farklı simoz durumlar yaratmasına neden olur. buna göre, simoz durumlar 3 grup altında toplanır.
 37. 37. Monokasyum (monochasium): Dallanma Alternandır. Daima birer dal ana eksen durumunu alır. en basit biri monokasyum 2çiçeklidir. Bileşik monokasyum tipleri iki grup altında toplanır.
 38. 38. a- Birbirini izleyen yan dalların hepsi aynı tarafta bulunur. burada iki şekil vardır: 1.Drepanyum (drepanium): Yan dalların hepsi aynı plan üzerindedir. 2. Bostriks (bostryx): yan dallar helisel bir doğrultu üzerindedir.
 39. 39. b- Birbirini takip eden yan dallar bir şağa bir sola doğru yönelmiştir. burada iki şekil vardır: 2. Ripidyum (ripidium): Yan dalların hepsi aynı plan üzerindedir. 1. Sinsinus (cincinus): Yan dallar aynı plan üzerinde değildir. Çiçekler iki yakın sıra üzerine dizilmiş görünür. ana eksen bir zemberek gibi kıvrıktır (Boraginaceae)
 40. 40. 2. Dikasyum (dichasium): Dallar karşılıklıdır. Nihai çiçeğin altındaki karşılıklı iki dal aynı derecede ve aynı şekilde gelişir. En basit dikasyum 3 çiçeklidir. Bileşik dikasyum durumlarda yan dallar devamlı olarak kısmi dikasyum teşkil edecek şekilde dallanmıştır. (Caryophyllaceae)
 41. 41. 3. Pleiokasyum (pleiochasium): Dallar vertisillattır. nihai çiçeğin altındaki 3 veya daha fazla sayıdaki vertisillat dal aynı şekilde gelişir. (Euphorbia)

×