Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Processos geològics externs 4 ESO

4,691 views

Published on

Processos geològics externs de modelat del relleu. Formació de roques sedimentàries. Estructures sedimentàries. Taxa de sedimentació. Nivell 4 ESO.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Processos geològics externs 4 ESO

 1. 1. 4 ESOIES ISIDOR MACABICH EIVISSA
 2. 2. PRINCIPALS AGENTS GEOLÒGICS EXTERNS-FENÒMENS ATMOSFÈRICS-AIGÜES CONTINENTALS-GLACERES-MAR-ÉSSERS VIUS-GRAVETAT-SOL
 3. 3. PROCESSOSGEOLÒGICS EXTERNSMETEORITZACIÓEROSIÓTRANSPORTSEDIMENTACIÓDIAGÈNESI
 4. 4. ALTERACIÓ O DISGREGACIÓ DE LES ROQUES.ELS FRAGMENTS RESULTANTS S’ANOMENEN DETRITSA-METEORITZACIÓ FÍSICA: Fragmentació de la roca per processos mecànics.B-METEORITZACIÓ QUÍMICA: Disgregació per alteració química dels minerals.
 5. 5. METEORITZACIÓ FÍSICA GELIFRACCIÓEFECTE CUNYA DE GEL
 6. 6. METEORITZACIÓ FÍSICA TERMOCLASTISME DILATACIONS I COMPRESSIONS TARTERA BLOC
 7. 7. METEORITZACIÓ FÍSICA DESCOMPRESSIÓ ALLIBERAMENT DE CÀRREGA HALOCLASTISME CREIXEMENT DE CRISTALLS DE SAL BIOCLAS- TISME
 8. 8. METEORITZACIÓ QUÍMICA HIDRÒLISI CARBONATACIÓ (CALCÀRIES, GRANIT RASCLER DOLOMIES) (ARENA, ARGILA) CORROSIÓ BIOLÒGICA DISSOLUCIÓ (GUIX)OXIDACIÓ
 9. 9. EL CAOS DE BOLES ÉS EL PAISATGE MÉS CARACTERÍSTIC DE LES ZONES GRANÍTIQUES. ES FORMA PER ACCIÓ DE LA METEORITZACIÓ FÍSICA I QUÍMICA QUE VA ARRODONINT LES ROQUES.PEDRA OSCIL·LANT
 10. 10. Desgast, mobilització, eliminació de materials.Sovint actua de forma combinada i simultàniaamb la meteorització en el modelatge del relleu.
 11. 11. EROSIÓ EÒLICA EROSIÓ ALVEOLARROQUES FUNGIFORMES I RESALT DE JUNTES DEFLACIÓD’ESTRATIFICACIÓ (CORROSIÓ, ABRASIÓ) ERG REG ROQUES FUNGIFORMES (CORROSIÓ, ABRASIÓ) REG, PAVIMENT DESÈRTIC, DESERT DE PEDRES (DEFLACIÓ)
 12. 12. EROSIÓ DE LES GLACERES VALL FLUVIAL EN V VALL GLACIAL EN UFIORD GLACERA LLACS I ESTANYS GLACIALS ROCA PULIMENTADA I ESTRIADABLOC ERRÀTIC
 13. 13. EROSIÓ DE LES AIGÜES SALVATGES Xaragall Solc, regueró Pilar coronat Xemeneia de bruixa Dame coifféeRoquesfungiformes R Formes ruïniformes a s c l e rArc de pedra
 14. 14. EROSIÓ DELS TORRENTS R A M B L A CALA TORRENT BARRANC SALTVENTALLAL·LUVIAL
 15. 15. EROSIÓ BIOLÒGICA CARGOLÍ NEGRE (Littorina)DÀTIL DE MAR (Lithophaga)
 16. 16. (ions, sals, carbonats) GRAVA (argila, llim)PRODUEIX L’ARRODONIMENTDELS DETRITS I LA SEVACLASSIFICACIÓ PER MIDES. 1-L’AIGUA (arena, graves, còdols) DIRECCIÓ CÒDOL BLOC ERRÀTIC ES CODOLAR
 17. 17. FORMES DE TRANSPORT DEL VENT ERG: DESERT D’ARENA, CAMP DE DUNES 2-EL VENT LOESSTORMENTA DE POLS
 18. 18. -ACUMULACIÓ EN UNA ZONA BAIXA DELSMATERIALS PROCEDENTS DE L’EROSIÓ PER LAPERDUA DE VELOCITAT I ENERGIA DE L’AGENTDE TRANSPORT .-ELS MATERIALS DIPOSITATS S’ANOMENENSEDIMENTS I ES DISPOSEN FORMANT CAPES OESTRATS HORITZONTALS.-EL PRINCIPAL MEDI DE SEDIMENTACIÓ ÉS ELFONS MARÍ PERÒ TAMBÉ HO ÉS QUALSEVOLZONA DE MENOR ALTITUD QUE EL SEU ENTORN(FONS D’UNS VALL, UN LLAC, ETC).-LES ZONES ON S’ACUMULEN UN GRUIX MOLTIMPORTANT DE SEDIMENTS S’ANOMENENCONQUES SEDIMENTÀRIES.
 19. 19. GLACERA VENTALL LLAC RIU AL·LUVIAL PLANES DE MAREA ILLA BARRERA, LLACUNA MARINA AMBIENT DELTA NERÍTIC PANTÀ ESCULL PLATJA PLATAFORMA CONTINENTALALBUFERA, LLACUNACOSTANERA TALÚS CONTINENTAL DUNES FONS MARÍ AMBIENT PELÀGIC VENTALL SUBMARÍ PRINCIPALS MEDIS SEDIMENTARIS
 20. 20. TIPUS DE SEDIMENTACIÓDÌPÒSIT DE PARTÍCULESSÒLIDES TRANSPORTADES 1-SEDIMENTACIÓPER ARROSEGAMENT O DETRÍTICASUSPENSIÓ ARENA (SA PEDRERA DES SAVINAR)ARGILA(CAP BLANC) CONGLOMERAT (CAP JUEU)
 21. 21. 2-SEDIMENTACIÓ PER PRECIPITACIÓ QUÍMICA O BIOQUÍMICAPRECIPITACIÓ DELS IONSTRANSPORTATS EN DISSOLUCIÓ PER L’AIGUA QUÍMICA:CALCÀRIA (CARBONAT CÀLCIC) (NA XEMENA) BIOQUÍMICA:TOVA CALCÀRIA, TRAVERTÍ (CARBONAT CÀLCIC) (ES SALT D’EN FRANCESC) QUÍMICA:GUIX (SULFAT CÀLCIC) (ES FIGUERAL)
 22. 22. 3-SEDIMENTACIÓ ORGÀNICA CALCÀRIA D’ORBITOLINES LLENTIES (CALA LLENTIA)COPINYAMLUMAQUEL·LA(ES COPINYARFORMENTERA) CALCÀRIA CORAL·LINA (CALA D’EN SERRA)
 23. 23. TIPUS D’ESTRATIFICACIÓ MASSIVANa Xemena TABULAR Ses Balandres L’Oliva
 24. 24. LAMINAR Es Bol Nou GRANO CLASSIFICACIÓ
 25. 25. ENCREUADA
 26. 26. ESTRUCTURESSEDIMENTÀRIES ONDA RIPLE-MARK
 27. 27. ESQUERDES DE DESSECACIÓI RETRACCCIÓ EMPREMTES D’IMPACTE DE GOTES DE PLUJA
 28. 28. BIOTURBACIÓPETJADES DEDINOSAURE
 29. 29. TAXA DE SEDIMENTACIÓ QUANTITAT PORTAL NOU DE MATERIAL SEDIMENTAT DURANT UN INTERVAL DE TEMPS CONCRETPUNTA GROSSA ÈPOCA: KIMMERIDGIÀ (JURÀSSIC SUPERIOR) EDAT: -154,7 -152,1 Ma POTÈNCIA: 200 m TASA DE SEDIMENTACIÓ:?
 30. 30. CONJUNT DE CANVIS QUE EXPERIMENTEN ELSSEDIMENTS DES QUE ES DIPOSITEN FINS QUEFORMEN UNA ROCA SEDIMENTÀRIA COHERENT PROCESSOS DIAGENÈTICS 1-COMPACTACIÓ 2-CIMENTACIÓ 3-ALTERACIÓ QUÍMICA I MINERALÒGICA
 31. 31. COMPACTACIÓ: DEGUT AL SOTERRAMENT, LA PRESSIÓ FA DISMINUIR LA POROSITAT, EL GRUIX DE LES CAPES DE SEDIMENTS, I S’EXPULSA PART DE L’AIGUA. CIMENTACIÓ: CONSISTEIX EN LA PRECIPITACIÓ QUÍMICA DE LES SUBSTÀNCIES DISSOLTES A L’AIGUA QUE ENVOLTA LES PARTÍCULES. PRODUEIX UNA DISMINUCIÓ DE LA POROSITAT I LA PERMEABILITAT I LA UNIÓALTERACIONS QUÍMIQUES I MINERALÒGIQUES: DE LES PARTÍCULES DEDURANT LA DIAGÈNESI S’INCORPOREN NOUS ELEMENTS SEDIMENT. EL CIMENTQUÍMICS I ALGUNS MINERALS ES TRANSFORMEN EN MÉS COMÚ ÉS LAALTRES MÉS ESTABLES PER AQUESTES CONDICIONS DE CALCITA (CARBONATPRESSIÓ. CÀLCIC)
 32. 32. DIAGÈNESI CONGLOMERAT BRETXA ARENITA (MARÉS) LLIM LUTITA (MARGA)ARGILA
 33. 33. MÉS INFORMACIÓ: http://cienciaimma-blog.bloc.cat/post/18854/269883 http://www.xtec.cat/~jginer/projecte/agent.htm http://cassany.cat/1bat/geomorfologia1.html http://usuarios.multimania.es/bio_geo/geomorfologia_index.htmlhttp://www.xtec.cat/aulanet/ud/ciencies/planeta/activitats/exercici.htm

×