Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ziedojumi nenonāk Gruzijas kara seku likvidēšanai

559 views

Published on

Raksts pārpublicēts no "IR.lv". Saite: http://www.ir.lv/2011/12/22/ziedojumi-nenonak-gruzijas-kara-seku-likvidesanai

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ziedojumi nenonāk Gruzijas kara seku likvidēšanai

  1. 1. Ziedojumi nenonākGruzijas kara sekulikvidēšanai 6Portāls "Ziedot.lv" tiesas ceļā liek Latvijas-Gruzijas sadarbības fondamatmaksāt saziedoto nauduGruzijas karogs. Foto: Lauris Vīksne, F64Ieva Alberte 22.decembris 2011 07:06IZDRUKĀTNOSŪTĪTPirms trim gadiem "ziedot.lv" saziedotie 6331,63 lati Gruzijas kara seku likvidācijainav nonākuši paredzētajam mērķim.Fonda "ziedot.lv" vadītāja Rūta Dimanta žurnālam "IR" stāsta, ka 2008.gadāsaziedoto naudu "ziedot.lv" nosūtīja nodibinājumam Latvijas-Gruzijas sadarbībasfonds, kas nodarbojās ar palīdzības sniegšanu Gruzijā. Abi fondi noslēdza līgumu, kasparedz ziedojumu izlietošanas mērķi un to, kad jāsniedz finanšu atskaites. Līdzekļitika paredzēti skolas celtniecībai. Līgumā noteiktajā laikā "ziedot.lv" nesaņēmanevienu atskaiti.Latvijas-Gruzijas sadarbības fonda valdes priekšsēdētājs Andrejs Krūskops"ziedot.lv" paskaidroja, ka skola Gruzijā jau bijusi uzcelta un nauda izlietota citiemmērķiem. «Naudu iedevu uz rokas nabadzīgiem cilvēkiem un ekspertiem, kas vadījadiskusijas,» sarunā ar žurnālu "IR" teica A.Krūskops. Nauda Gruzijā esot nonākusi,
  2. 2. taču Krūskops nenoliedz, ka nav pildījis saistības ar "ziedot.lv" atbilstoši līgumam unnespēj labdarību pierādīt ar finanšu dokumentiem.Dimanta norāda - ja arī skola bija uzcelta un par vajadzīgākām uzskatīja ekspertudiskusijas, to vajadzēja atrunāt: līgumā iespējams mainīt ziedojumu mērķi. Tas ganneizslēdz atskaišu iesniegšanu. «Ja esi par labdarību, esi arī par nodokļu maksāšanu:nevari būt no vienas puses svētais, no otras - pārkāpt likumu,» - tā Dimanta.Vairākus mēnešus Krūskops nesniedza atskaites, tāpēc "ziedot.lv" viņa vadītonodibinājumu iesūdzēja tiesā. Uz sēdi Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā šā gadaoktobrī Krūskops neieradās. Par to, ka pret viņu sākta tiesvedība, uzzināja no žurnāla"IR", jo tiesas pavēste esot nosūtīta uz nodibinājuma juridisko adresi, kura viņam navpieejama. Spriedums, ar kuru tiesa nolēmusi piedzīt no nodibinājuma saziedotoslīdzekļus, vairs nav pārsūdzams, taču Krūskops var lūgt atjaunot tiesvedību lietā.«Sprieduma tekstā ir pieminēts apsūdzētāja apgalvojums par it kā izvairīšanos noatbildības. Varbūt tieši šo formulējumu būtu vērts pārsūdzēt,» - tā Krūskops."Ziedot.lv" juridiskais pārstāvis Andris Strazds skaidro, ka civilprocesā noteiktajākārtībā nodibinājumam Latvijas-Gruzijas sadarbības fonds nauda ir jāatmaksā."Ziedot.lv" par iespējamu krāpšanu paralēli vēršas arī pret Krūskopu kā pret fiziskupersonu krimināltiesiskā kārtā. Atgūto naudu fonds "ziedot.lv" iecerējis izlietotkādam citam labdarības mērķim.

×