Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kā vēsta Eiropas Komisijas šodien publicētais ziņojums par ECC-Net pieciem darbībasgadiem, laikposmā no 2005. līdz 2009. g...
ilgāks laiks. Patērētājs pieprasīja atpakaļ naudu, taču atbildi nesaņēma. Viņš vērsāsČehijas ECC, kas savukārt lūdza savu ...
• Mazinājies  sūdzību  skaits  par  negodīgu  tirdzniecības  praksi  un  pārdošanasmetodēm.Vakar Briselē Eiropas P...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

EK Publicētais ziņojums par ECC-Net pieciem darbības gadiem

557 views

Published on

Raksts pārpublicēts no "ecclatvia.lv". Saite: http://www.ecclatvia.lv/index.php/lv/jaunumi/zinas/84

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

EK Publicētais ziņojums par ECC-Net pieciem darbības gadiem

 1. 1. Kā vēsta Eiropas Komisijas šodien publicētais ziņojums par ECC-Net pieciem darbībasgadiem, laikposmā no 2005. līdz 2009. gadam Eiropas Patērētāju centru tīklā (ECC-Net) izskatīti gandrīz 270 000 jautājumu no ES patērētājiem, kuri bija vērsušies pēcpalīdzības vai padoma par pārrobežu iepirkšanos. Gadā izskatīto jautājumu skaitspastāvīgi pieaudzis no aptuveni 43 000 jautājumiem 2005. gadā līdz vairāk nekā 60000 jautājumiem 2009. gadā. Mierīgā ceļā atrisinātu sūdzību par tirgotājiem (izmaksuatlīdzināšana un kompensācija patērētājiem) gada vērtība 2008. gadā sasniedza 3,5miljonus eiro.Eiropas Komisija un dalībvalstis līdzfinansē ECC-Net, kas patērētājiempiedāvā bezmaksas juridiskas konsultācijas un palīdzību visās ES valstīs, kāarī Norvēģijā un Islandē. Pirkumi tiešsaistē joprojām ir pārrobežu patērētājugalvenais sūdzību avots: vairāk nekā puse (55,9 %) sūdzību 2009. gadā bijapar tiem.Šodien saistībā ar paziņojuma laišanu klajā, ES veselības un patērētāju politikaskomisārs Džons Dalli uzrunāja ECC vadītājus: “Eiropas Patērētāju centri nodrošinabūtisku drošības tīklu ES patērētājiem, kuri vēlas izmantot iekšējā tirgus piedāvātāsiespējas, meklējot labākus piedāvājumus un plašāku izvēli pāri robežām. Pateicotiesšim unikālajam tīklam, viņi var saņemt efektīvu bezmaksas atbalstu savā valstī unsavā valodā, neatkarīgi no tā, kurā ES valstī viņi saskārušies ar problēmām.”Noslēgumā viņš piebilda: “Kad cilvēki jautā, ko tieši ES dara patērētāju labā, kā pirmonoteikti var minēt ECC-Net darbu.”Kāds Čehijas patērētājs pasūtīja vairākus kompaktdiskus interneta veikalā Dānijā,samaksāja ar kredītkarti, taču preci tā arī nesaņēma. Tirgotājs apsolīja atsūtīt precinedēļas laikā, pēc tam divu nedēļu laikā, un visbeidzot teica, ka piegādei vajadzīgs
 2. 2. ilgāks laiks. Patērētājs pieprasīja atpakaļ naudu, taču atbildi nesaņēma. Viņš vērsāsČehijas ECC, kas savukārt lūdza savu Dānijas partneru palīdzību. Pēc Dānijas ECCpieprasījuma tirgotājs pilnībā atlīdzināja patērētāja samaksāto summu.Šis ir tipiskas sūdzības piemērs, ar kādām ikdienā strādā Eiropas Patērētāju centrutīklā iesaistītie 29 centri. ECC ir izveidoti visās ES valstīs, kā arī Norvēģijā un Islandē.Tie sniedz bezmaksas informāciju un padomu iedzīvotājiem, kas iepērkas pārirobežām, un palīdz ar sūdzībām, ja rodas sarežģījumi.ECC regulāri atrisina sūdzības mierīgā ceļā (2009. gadā – 48 %). Kad nav iespējamsvienoties mierīgā ceļā, sūdzību parasti nosūta citām struktūrām, piemēram,alternatīvas strīdu izšķiršanas struktūrām (ADR) vai valsts tiesībsargājošām iestādēm.ECC arī aktīvi izplata informāciju, tostarp patērētajiem paredzētus ieteikumus un faktulapas par populāriem tematiem, piemēram, par auto nomu citās ES valstīs. Cits ECCkopīga darba rezultāts ir iepirkšanās tiešsaistē palīgs “Howard”: tīmekļa rīks, kaspatērētājiem palīdz izvairīties no tādiem interneta tirgoņiem, kas nodarbojas arkrāpšanu, un saņemt padomus par iepirkšanos tiešsaistē.ECC piecu gadu ziņojums (2005.–2009. gads): galvenie konstatējumi• 2009. gadā vairāk nekā puse (55,9 %) visu ECC saņemto sūdzību bija pardarījumiem tiešsaistē. Pārējie jautājumi bija par informāciju un padomu.• Nozares, par kurām ECC klienti sūdzējās visvairāk, bija šādas: transports (30,6 %sūdzību 2009. gadā), atpūta un kultūra (26,2 %), kā arī ēdināšana un izmitināšana(13,3 %).• No sūdzībām par transporta pakalpojumiem vairāk nekā trīs ceturtdaļas (75,6 %)bija par aviotransportu, piemēram, izmaksu atlīdzināšana un kompensācijas paratceltiem lidojumiem vai pazaudētu bagāžu.• Problēmas, par kurām informēja ECC klienti, lielākoties attiecās uz preču vaipakalpojumu kvalitāti vai īpašībām (29 % 2009. gadā), to piegādi (21 %), piemēram,nepiegādātas preces vai novēlota piegāde, un līguma noteikumiem (18 %),piemēram, par līguma izbeigšanas nosacījumiem.
 3. 3. • Mazinājies sūdzību skaits par negodīgu tirdzniecības praksi un pārdošanasmetodēm.Vakar Briselē Eiropas Parlamenta locekļi tika iepazīstināti ar ziņojumu īpašā ECC-Netizstādē.Sīkāka informācija par ECC un iepirkšanās tiešsaistē palīgu “Howard”, tostarp pilnspiecu gadu ziņojuma teksts:http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm ,http://uk.theshoppingassistant.com .

×