Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Triptico t cp_dh_13

485 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Triptico t cp_dh_13

  1. 1. INSCRIPCIÓN:A inscrición pode realizarse a través da páxinaweb: http://galicia.isf.es/tcpdhMATRÍCULA:Unha vez que se lle comunique a confirmación VIII CURSO TECNOLOXÍA Ede reserva de praza deberá realizar a matrícula COOPERACIÓN PARA Ono prazo de cinco días laborais. DESENVOLVEMENTO HUMANO En colaboración coa:O prezo do curso é de 50 euros que seaboaran na seguinte conta: Enxeñería Sen Fronteiras NovaGalicia. Número de conta: 2091-0314-10-3000151636 15-16-17 de Marzo e 5-6-7 de AbrilÉ importante que no ingreso ou transferenciafiguren polo menos os seguintes datos: R.U. Bal y Gay - Campus de Lugo 2013Nome e apelidos da persoa: O curso englobase dentro do Programa deInscrición no curso: Educación para o Desenvolvemento de ESF- Galicia. Inscrición e matrícula dispoñible na web: VIII Curso Tecnoloxía e Cooperación http://galicia.isf.es/tcpdhLugar onde se quere asistir ao curso: Lugo Inscrición dispoñible na páxina web: http://galicia.isf.es/tcpdh Recoñecemento con 2 créditos de libreUnha vez que se teña feito a matrícula configuración para todas as titulacións daenviarase unha copia resgardo de pagamento USC.por correo electrónico a: Contacto: lugo@galicia.isf.es Matrícula: 50 € lugo@galicia.isf.es
  2. 2. Enxeñería Sen Fronteiras Galicia organiza, en Venres, 5 de Abrilcolaboración coa Universidade de Santiago de PROGRAMA TardeCompostela, a oitava edición do curso Cooperación e - O enfoque medioambiental no desenvolvementoTecnoloxía para o Desenvolvemento Humano. Venres, 15 de Marzo - Certificación FSC A través del, Enxeñería Sen Fronteiras persegue Tarde - Implicación persoal na cooperación, posiblesmostrar ao alumnado unha visión global das causas e - Benvida e presentación do curso. Conceptos básicos ferramentas dun mundo mellor.consecuencias da pobreza e da desigualdade no mundo - A pobreza no norte ou o Cuarto mundoe a necesidade de xuntar esforzos e adquirir un - Precedentes históricos das relacións Norte-Sur.Como Sábado, 6 de Abrilcompromiso activo para poder combater esas situacións. se traducen estes feitos na pobreza Mañá Mostrarase ademáis a importancia de por a - Participación social, sensibilización e incidencia política - O concepto de Tecnoloxías Apropiadastecnoloxía e a enxeñería ao servizo do desenvolvemento, - Tecnoloxías de información para a Comunicación (TICentendéndoas e aplicándoas dentro do entorno cultural, ´’s). Software Librepolítico, social, económico e ambiental en que se Sábado, 16 de Marzo - Aplicación de ferramentas Do Sur no Norte, GISempregan. Mañá Honduras - Políticas e axentes da cooperación para o TardeDuración do curso: 60 horas desenvolvemento - A Educación para o desenvolvemento (EPD)Datas: 15-16-17 de Marzo e 5-6-7 de Abril - Participación social, sensibilización e incidencia política. - Investigación e Acción ParticipativaLugar: Salón de Actos da Residencia Universitaria Bal y Medio ambienteGay - Campus de Lugo. - O acceso a terra, estrutura de tenencia da terra e Domingo, 7 de AbrilDestinatarios: Comunidade universitaria e todas aquelas implicacións sociais Mañápersoas que están interesadas na cooperación ao Tarde - O acceso a auga como dereito universal.desenvolvemento. - Ferramentas na cooperación, proxectos. Xes-tión do - O modelo enerxético actual e alternativasData límite de inscrición: Martes, 12 de Marzo. proxecto. Introdución ao marco lóxico - Economía responsable, cuestión de educación? Tarde A USC recoñece, para todas as titulacións dos - A Avaliación para o achegamento á realidadecampus de Santiago de Compostela e de Lugo a Domingo, 17 de Marzo - Avaliación do curso e clausuravalidación do curso como 2 créditos de libre Mañá - Movementos migratorios. Fenómeno da pobreza. CERTIFICADO DE ASISTENCIAconfiguración; para ter acceso aos créditos de libre - Movementos sociais no Sur. Asistencia mínima a un 90% das horas do cursoconfiguración o alumnado deberá cumprir as condicións e participación activa no mesmo para ter dereito a un - Perspectiva de xénero na cooperación.descritas no apartado certificado de asistencia. certificado que será emitido pola USC. O alumnado Tarde deberá realizar dous traballos ao longo do curso, que se - Modelos de desenvolvemento. Desenvolvemento avaliarán xunto coa participación activa no mesmo para sostible poder recibir este certificado de asistencia. - Papel da agricultura no desenvolvemento Sur. - Ordenación territorial. Fortalecemento institucional Prazas limitadas. - A Educación para o desenvolvemento (EpD) Data límite de inscrición: Martes 12 de Marzo de 2013.

×