Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dinámica sobre sustentabilidade

916 views

Published on

Dinámica educativa para explicar el concepto de la sostenibilidad

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dinámica sobre sustentabilidade

  1. 1. DINÁMICA: SostenibilidadeTIPOLOXÍA: Sostenibilidade, AmbienteMATERIAL NECESARIO: 30 noces ou obxectos de tamaño similar. Unrecipiente onde se poidan poñer.DURACIÓN : mínimo 10 minutos.DESCRIPCIÓN DA METODOLOXÍA:Colócanse 20 obxectos no recipiente. Durante 20 segundos cada participante(preferiblemente 3-10 persoas) debe coller obxectos do recipiente, de un en un,e levalos ó “refuxio” do participante (que pode ser o seu sitio no aula), paravolver coller máis o antes posible. Se despois deses 20 segundos aíndaquedan obxectos no recipiente, duplicarase o seu número, e comeza unsegundo turno de 20 segundos, e así sucesivamente. O obxectivo de cadaparticipante é conseguir o maior número de obxectos posible.O obxectivo docente é explicar de xeito sinxelo o concepto de sostenibilidadena explotación dos recursos.Pódese facer unha variante cun gran balde de auga, e usar xarras ou vasospara ir levando auga cada un para a súa “familia” e ir enchendo o seu propiobalde.Cunha pouca máis de complicación, pode asignarse vasos ou xarras de distintotamaño segundo o país de donde sexa cada participante, de xeito que sereflicta o distinto acceso ao recurso.E cun punto máis de complicación, pódese “duplicar” o número de xarras ou depoboación en cada xeneración, para ver como aínda a presión sobre osrecursos aumenta máis. Enxeñería Sen Fronteiras Galicia E.T.S.E. de Camiños, Canais e Portos, Campus de Elviña, s/n, 15071 A Coruña Tlf: 981 100 700 – Ext. 1479

×