Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Müşteri görüşme formu

gg

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Müşteri görüşme formu

  1. 1. Aşağıda oluşturulmuş olan maddeler müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi belirlemek adına hazırlanmıştır. Firmanın adı: Firma hangi sektörde hizmet veriyor? Firmanın pazardaki yeri nedir? Firmanın en ciddi rakipleri kimlerdir? Verilecek hizmet nedir? ● Sosyal medya: Sosyal medya paketlerimizden hangisini istiyor? Uygulanacak sosyal medya paketlerimizin içeriğine ek olarak özel bir güncelleme var mı? Firma, müşterilerine kampanya ve hediyeler konusunda neler sunabilir? Reklam bütçesi olarak ne kadar ayırabiliyor? ● Web sitesi: Web sitesi hizmeti vereceksek, müşterinin örnek gösterebildiği web siteleri var mı? Web sitesi neleri kapsayacak? İçerik ve alt sayfalar ne kadar olacak? Web sitesinin içeriği müşteri tarafından mı yoksa ajans tarafından mı sağlanacak? Teslim tarihi nedir? Ödemeyle ilgili müşterinin talebi nedir? Müşterinin özellikle istedikleri nelerdir?

×