Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Traduccio

11,976 views

Published on

Descripció del procés de traducció proteica per a secundària i batxillerat.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Traduccio

 1. 1. Iniciació: La subunidat petita del ribosoma s’uneix a la regió líder de l’ mRNA i l’mRNA esdesplaça fins arribar al codó AUG, que codifica el principi de la proteïna. S’uneix llavors elcomplex format per la tRNA-Metionina. La unió es produeix entre el codó de l’mRNA il’anticodó del tRNA que transporta la metionina. Subunitat menor del ribosoma P A 5’ AAAAAAAAAAA 3’ AUG CAA UGC UUA CGA UAG UAC Codón Anticodó tRNA mRNA M et (i) 1er aminoàcid
 2. 2. Elongació I: A continuació s’uneix la subunitat gran completant-se així el ribosoma. Elcomplex tRNA-aminoacil [tRNA-Gln] es disposa en el codó corresponent (CAA). La región delribosoma a la que s’uneix el complex tRNA-Gln s’anomena locus A. Subunitat menor del ribosoma P A 5’ AAAAAAAAAAA 3’ AUG CAA UGC UUA CGA UAG UAC GUU M Gl et n (i)
 3. 3. Elongació II: Es forma l’enllaç peptídic entre el grup carboxílic de la metionina (Met) i elgrup amino del segon aminoàcid, la glutamina (Gln). P A mRNA 5’ AAAAAAAAAAA 3’ AUG CAAUGC UUA CGA UAG UAC GUU Gl n- M et
 4. 4. Elongació III: S’allibera el tRNA del primer aminoàcid (Gln). P A mRNA 5’ AAAAAAAAAAA 3’ AUG CAA UGC UUA CGA UAG GUU C UA Gl n- M et
 5. 5. Elongació IV: L’mRNA es desplaça de tal manera que el complex tRNA-Gln-Met queda allocus P, deixant lliure el locus A per l’arribada del tRNA-aa3. P A mRNA 5’ AAAAAAAAAAA 3’ AUG CAA UGC UUA CGA UAG GUU Gl n- M et
 6. 6. Elongació V: Es produeix l’arribada del nou tRNA aminoacil. P A mRNA 5’ AAAAAAAAAAA 3’ AUG CAA UGC UUA CGA UAG GUU ACG Gl Cy n- s M et
 7. 7. Elongació VI: Unió del péptid Met-Gln (Metionina-Glutamina) a la cisteïna (Cys). P A mRNA 5’ AAAAAAAAAAA 3’ AUG CAA UGC UUA CGA UAG GUU ACG Cy s-G ln- M et
 8. 8. Elongació VII: S’allibera el tRNA corresponent al segon aminoàcid (Gln). P A mRNA 5’ AAAAAAAAAAA 3’ AUG CAA UGC UUA CGA UAG ACG U GU Cy s- Gl n- M(i) et
 9. 9. Elongació VIII: L’mRNA es desplaça quedant el complex RNAt3-Cys-Glu-Met en la regiópeptidil del ribosoma. P A mRNA 5’ AAAAAAAAAAA 3’ AUG CAA UGC UUA CGA UAG ACG Cy s- G ln- M et
 10. 10. Elongació IX: Entrada del complex tRNA-Leu corresponent al 4t aminoàcid, la leucina. P A mRNA 5’ AAAAAAAAAAA 3’ AUG CAA UGC UUA CGA UAG ACG AAU Cy s- Gl n- M Leu et
 11. 11. Elongació X: Aquest se situa a la regió aminoacil (A). P A mRNA 5’ AAAAAAAAAAA 3’ AUG CAA UGC UUA CGA UAG ACG AAU Cy Le s- u Gln -M et
 12. 12. Elongació XI: Unió del péptido Met-Gln-Cys amb el 4t aminoàcid, la leucina (Leu).Alliberament del tRNA de la leucina.L’mRNA es desplaça a la 5ª posició mRNA P A 5’ AAAAAAAAAAA 3’ AUG CAA UGC UUA CGA UAG AAU G AC Le u-Cy s-G ln- Met
 13. 13. Elongació XII: Entrada del tRNA de la leucina, el 5è aminoàcid, l’ arginina (tRNA-Arg). mRNA P A 5’ AAAAAAAAAAA 3’ AUG CAA UGC UUA CGA UAG AAU GCU Le u-Cy s-G Arg ln- Met
 14. 14. Elongació XIII: Unió del pèptid Met-Gln-Cys-Leu amb el 5è aminoàcid, l’a arginina(Arg). Alliberament del tRNA de la leucina (Leu). L’mRNA es desplaça a la 6aposició. Es tracta d’un codó de finalització o STOP-codon. mRNA P A 5’ AAAAAAAAAAA 3’ AUG CAA UGC UUA CGA UAG GCU A AU Arg-Leu-Cys-Gln-Met
 15. 15. Finalització I: Alliberament del pèptid o proteïna. Les subunitats desl ribosoma es dissocieni se separen de l’mRNA. mRNA P A 5’ AAAAAAAAAAA 3’ AUG CAA UGC UUA CGA UAG GCU A AU Arg-Leu-Cys-Gln-Met
 16. 16. Finalització II: Al cap d’uns minuts l’mRNA és digerit per enzims del citosol. mRNA 5’ AAAAAAAAAAA 3’ A U G C A A U G C U U A C G A U A G (i)

×