Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Power point reunió de pares 2015-16 aneg.-esq.

1,724 views

Published on

Reunió de pares Esquitx

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Power point reunió de pares 2015-16 aneg.-esq.

  1. 1. Octubre
  2. 2. JORDI MARTINA P. JOAN RUBÈN VALENTINA ERIC DAYANA ARNAU AINHARA PAULA JÚLIA JOEL MARIA NIL RUOYAN MARTINA G.
  3. 3. Tres coses irrevocables per a la Vida són…
  4. 4. Cal treballar els hàbits conjuntament i amb íntima col·laboració per part de la família i de l'escola. Enlesactivitatsdevidaquotidianas’alternenelsmomentsd’higienepersonalambels dejoc, dedescansi d’alimentaciói s’estableix sovint unaseqüènciad’accionsquees reprodueix de manera periòdica. Així els infants aprenen a través de les diferents rutines,ielsdonenseguretaticonfiança. Usoferimelshàbitsqueconsideremmésindicatsperfomentarenaquestaedat:
  5. 5. h

×