Projecte de cervelló comprimit

Projecte de Cervelló
La tria del projecte
•  Hem de triar un nou projecte i tots      •   Després ens l’emportarem a casa per
  tenim moltes idees al cap. Per tal de        tal de poder-nos preparar la defensa i
  poder saber quin projecte ens            els dies següents exposarem als
  agradaria fer fem una feineta on hem        companys i companyes quines raons
  de dir:                       tenim per haver triat aquest projecte.
   –  Quin projecte m’agradaria fer?
   –  Digues per què?
   –  Que creus que podriem aprendre amb
     aquest projecte?
                       •    Un cop hem fet la defensa anem apuntant
                           els temes triats a la pissarra.
                       •    Hi ha temes molt interessants com per
                           exemple: els planetes, el mar…
                       •    Ara caldrà esperar a la votació per tal de
                           saber quin és el projecte que ens interessa
                           més.
La tria del projecte
•  Ara ja sabem quins són els
  temes proposats.
•  Fem una primera votació
  secreta on cada nen i nena
  ha d’escriure el seu vot i
  introduir-lo dins la bústia.
•  Després en fem el recompte
  a la pissarra.
•  L’Angela i el Paul són els
  encarregats d’anar llegint
  els vots i apuntar-los a la
  pissarra.
•  Els temes més votats són:
  •  ELS PLANETES 5 VOTS
  •  XINA     6 VOTS
  •  CERVELLÓ   9 VOTS
La tria del projecte
                 •    Fem una última votació a
                     mà alçada per tal de
                     decidir quin serà el tema
                     triat i el resultat és:

                   •  ELS PLANETES 4 VOTS
                   •  XINA     3 VOTS
                   •  CERVELLÓ   17 VOTS
•  El projecte que farem serà…   Cervelló !!!
Què sé de Cervelló
•   Ja ens podem posar a treballar. La primera cosa que fem és pensar
   quines coses ja sabem de Cervelló.
•   Per fer això, fem una feineta on anem apuntant tot allò que ja
   sabem. Aquí en tenim un resum:
  Hugo: Hi tenim una església       Àngela Cruz: Hi ha més de 100
                       persones.
  Maria G.: Hi havia tres fàbriques de   Emma: Hi ha cases a la muntanya.
  vidre.
  Pol M: Cervelló és un poble petit.    Xavi: A Cervelló hi ha dos escoles.

  Paul: Cervelló és un poble molt bonic.  Pau: Hi ha dos farmàcies.

  Maria V.: No hi ha cinemes.       Sergio: Fan moltes festes.

  Oriol: Hi ha un castell.         Ivan: Hi ha una urbanització que es
                       diu Granja Garcia.
  Carla: Cervelló té un ajuntament.    Marc: A Cervelló hi ha cases.

  Enzo: A Cervelló hi ha muntanyes.    Àlex: Hi ha carreteres.
Què sé de Cervelló
Pol R.: Hi ha una biblioteca.      Pol D.: Hi ha botigues.

Sol: Cervelló té un ambulatori.     Gerard: Hi ha 1860 persones.

Víctor: Hi ha un institut.       Arnau: Hi ha una piscina.

Rubén: Cervelló està dintre de     Maria M.: Cervelló és un poble.
Barcelona.
Noa: Hi ha un pavelló a Cervelló.

•  Darrera de la feineta fan un dibuix sobre alguna cosa que els agradi
  de Cervelló. Aquí en teniu una mostra:
                  Àngela            Arnau
      Gerard
Què volem saber de Cervelló
•  Tenim un munt de preguntes sobre Cervelló i el que fem és fer una
  feineta on anirem escrivint allò que se’ns acudeixi. També ens
  l’emportem a casa per tal que els pares també ens donin idees sobre
  que podem investigar.
•  Un cop tenim feta la feineta ens n’ adonem que hi ha moltes
  preguntes repetides. Per organitzar-nos anem llegint les preguntes i
  les anem classificant a la pissarra segons la temàtica que tenen.
Què volem saber de Cervelló
   •  Finalment ens queden uns vuit grups de preguntes i unes quantes
     preguntes que no pertanyen a cap grup concret ( On és Cervelló,
     quantes urbanitzacions té…)
   •  Així doncs el que fem és dividir-nos per grups d’investigació i triem
     la temàtica que ens agrada més. La distribució final queda així.
   •  Cada grup disposa de temps per investigar i preparar-se l’exposició
     oral que farà davant dels companys i companyes de classe.

•  PAISATGE       • NATURA       •   SERVEIS   •    MONUMENT
   XAVI         ÀLEX            PAU             S
  RUBÉN         HUGO            ENZO          PAUL
   POL R.        POL M.           EMMA          IVAN
Dimecres 25 d’abril  Dimecres 2 de maig    Dilluns 7 de maig      SERGIO
                                    Dilluns 7 de maig

 •  ESPORTS     •  HISTÒRIA 1    •  HISTÒRIA 2        • FESTES
   MARC        MARIA G.         NOA          ARNAU
   ORIOL        MARIA V.        CARLA          POL D.
  VÍCTOR          SOL        MARIA M.         GERARD
Dilluns 14 de maig    ÀNGELA      Dimecres 16 de maig   Divendres 18 de maig
           Dimecres 16 de maig
Com ho podem saber?
•   Per tal de començar a organitzar-nos la feina d’investigació hem de pensar
   dos coses:
    • On podem trobar informació?
    • Quina documentació podem portar o posar al mural que fem per a
      l’exposició?
•   Cada grup depenent de les seves necessitats triarà una font d’informació o
   una altra.
•   Farem una feineta on cada grup s’organitzarà aquesta informació.
                     Mapes
  Biblioteca
                             Família
           Internet


                     Ajuntament de Cervelló
Portem informació
                                              El Pau ens porta
                                              informació que ha trobat
                                              per internet i que també serà
                                              de molta utilitat.
                                             El Xavi, l’Àlex, el Pol M. i la
                                             Maria V., ens porten la revista
                                             “Trobar-ho tot” que també ens
                                             anirà bé per trobar plànols i
                                             botiques de Cervelló.


                                   També hem trobat
Aquest llibre és molt interessant                  informació en aquest llibre
perquè hi podem trobar imatges                    que trobem a la biblioteca i
antigues de Cervelló        El llibre que ens ha portat la  que va estar escrit per
El podem trobar a la Biblioteca   Emma també anirà molt bé al   mestres de l’Escola Santa
de Cervelló.            grup de Natura i ens       Maria.
                  l’emportarem el dia que fem la
                  sortida de Natura.
Què hem après de Cervelló
•  Per tal d’anar aprofitant el temps mentre cada grup va investigant
  a la classe intentarem resoldre preguntes que no hem classificat dins
  de cap grup. Aquestes preguntes són:
   • On és Cervelló?
   • On visc de Cervelló?
   • Com és Cervelló?
   • …
•  Abans però la primera cosa que fem és sortir a fora de l’Escola per a
  fer un dibuix del natural del què veiem. Aquí en teniu unes mostres:

              Pol R.               Maria M.
On és Cervelló ?
•  Per a poder saber on és Cervelló el primer que fem és buscar amb el
  programa Google Earth
                          •  Aquest programa és molt fàcil i gratuït de
                            descarregar i et permet buscar qualsevol
                            lloc del món mitjançant el satèl·lit.
                          •  Vam estar mirant com s’anava acostant
                            des de que es veu la terra sencera fins a
                            arribar a veure l’Escola Nova! Quina
  http://www.google.es/intl/es/earth/index.html    passada!
•  Seguidament vam agafar els plànols i mapes que tenim a la classe i vam
  buscar diferent informació en cada un d’ells:                                   Aquí vam buscar on era
                                      Espanya.


       Mapamundi
Mapa d’Europa

               Aquí vam buscar on era
                  Espanya.
   Aquí vam buscar on era
      Catalunya.

                 Mapa d’Espanya


             Aquí vam buscar el Baix Llobregat.
Mapa de Catalunya
Aquí vam buscar on és Cervelló.
Mapa del Baix Llobregat
Com és Cervelló ?
•  Aprofitem que hi ha diferents nens i nenes que han portat com a font
  d’informació una revista que es diu “ Trobar-ho tot”
•  També busquem a la seva pàgina web i l’ha posem a la pissarra digital:
  http://trobarhotot.net/
•  En aquesta revista veiem que hi ha diferents plànols de Cervelló i constatem
  que hi ha moltes urbanitzacions a part del nucli urbà.
•  Cada nen i nena farà una feineta on haurà d’assenyalar el lloc on viu i
  buscar altres serveis del poble en el nucli urbà ( farmàcies, fonts…)
Com és Cervelló ?                Nucli Urbà
 Ens ajuntem per grups i
així entre tots és més fàcil
localitzar el que busquem.
      Urbanitzacions
On visc de Cervelló ?
•  Fem diferents feinetes com buscar
  les nostres dades i les de l’escola i
  apuntar-les. Ja som prou grans
  per saber la nostra adreça de casa.
                            Bloc de pisos       Casa aparellada     Casa aïllada
•  Mirem quin tipus de casa tenim i
                         •   També fem una estadística per saber on viuen
  en fem fotos.                   la majoria de nens i nenes de la classe. Si al
                            nucli urbà o bé a les urbanitzacions.
                      12

                      11

                      10

                      9

                      8

                      7

                      6

                      5

                      4

                      3

                      2

                      1

                           Nucli  Can    Can    Granja  Torre  Mas  Santa  Puig  Can
                           urbà  Guitard  Castany  García  Vileta  de  Rosa  mont  Paulet
                                                  Can      many
                                                  Pi
Exposició grup de Paisatge
                         •  El Xavi, el Rubén i el Pol R. ens van
                           explicar moltes coses referents al paisatge de
                           Cervelló. Les preguntes que ens havien de
                           contestar eren les següents:
                           Quantes muntanyes hi ha?
                           Quantes fonts hi ha?
                           Quants planetes es poden veure des de Cervelló?
Fan un mural molt maco on podem veure l’antiga    Hi ha algun riu o riera? Com és?
font de la Resclosa on fins i tot el pare del Rubén  On és la roca que té forma de dinosaure?
     s’hi havia banyat quan era petit.
 La roca en forma de dinosaure ens expliquen els
  companys que s’ha format al cap de molts i
 molts anys a causa del tipus de terra argilosa
  que hi ha a Cervelló i que és de color vermell.
També ens expliquen que el mas Pitarra, avui en
 dia abandonat, va pertànyer a l’escriptor i poeta
 Frederic Soler “Pitarra” (a la pàgina següent
podreu veure un poema seu dedicat a la Pubilleta
        del Mas de Can Pi)
  I que a Cervelló hi tenim una riera on podem
  trobar moltes “pedres de vidre” que eren les
 deixalles de les antigues fàbriques de vidre de
      Cervelló. I moltes coses més…
La Pubilleta de Frederic Soler
                       I
                                                   III             IV
                       Tenia cinc anys      II               - La noia d’en Pi      Al mas de can Pi
                       i, pels viaranys,     El mas de can Pi
                       com la perdiueta,                    van començar a dir      hi ha tant de tragí
                                    un dia bullí          està malalteta.       que tothom va en dansa.
                       de l’alba a la nit    de tanta gatzara.       Va trista per tot,      La noia se’ls mor.
                       corria amb delit.     Hi havia bateig.        no diu mai un mot...     La mare, quin plor!
                       Més maca pobreta!     Em sembla que veig       Què et passa filleta?    Ja no hi ha esperança.
                       El rostre, preciós:    al pare i la mare!
                       or el cabell ros,                    - Res - ella va dient,    - Mare, no ploreu;
                                    El vell, alegroi,       i flors va veient      ja teniu l’hereu
                       la pell setinada;     ja tenia un noi,        i no se les posa.      per a consolar-vos.
                       les dents, pinyonets;   que son desig era,       - Pren un llessamí,     - Ai, no, filla, no!
                       els ulls, estelets;    - Veniu i mireu:        cull un tarongí,       Jo em moro, si no
                       de tots estimada.     ja tenim hereu.
                       - Angelet del cel,                    arrenca una rosa.      puc als dos besar-vos.
                                    La meva fallera.-       - No -, diu quan ho veu -,  Quan està en perill,
                       tothom amb anhel     -La mare amb neguit,      tot és de l’hereu;      tot el goig del fill
                       li deia ma filla!     pensava, en el llit,      ja no sóc pubilla.-     ens mata la filla.
                Sol     Si creixes així,
                       del Mas de can Pi
                                    en la seva filla:       I així es va marcint     Viu tu, mon tresor,
                                    - Ja tot el que pot      i es va esgrogueint.     i tu del meu cor
                       seràs la pubilla.-    tenir és un dot.
                       Ella, sentir això,                    - Ai, la meva filla!     seràs la pubilla.-
                                    Ja no és pubilla.-       Filla del meu cor!      - Vaig, mare, sentint
                       deia: - Oh! Oh! Oh!    La noia, jugant        Què tens, món tresor?-    que ja em vaig morint;
                       Que en tindré de coses!  corrent i saltant,       plorant, li diu la mare.   vestiu-me blanqueta,
                       Que rica seré!      cridava, innocenta:      - Mare, no em beseu     i l’hereu, després,
                       Que maca aniré!      - Ja tenim hereu,
                       Que flors i que roses!                  que són de l’hereu      que us doni diners
                                    veniu i mireu.         aquests besos d’ara.-    per fer la caixeta.
                       I anava al jardí     Ai, que estic contenta!-    Ja plora el petit,      Preneu llessamins
                       i es guarnia allí     I la gent entrant,       ja li dóna el pit      colliu tarongins
                       el cap de ridorta,    deia bromejant:        la mare, angoixosa.     i feu-me’n garlanda.
                       i feia ramells      - I doncs, filla meva?
                       de llirs i clavells,                   - Ell me l’ha robat! -    Si no ho vol l’hereu
                                    Què t’ha fet l’hereuet     va dient, i s’abat      no me la poseu,
                       i, volta que volta!    que diu que t’ha tret     la noia, plorosa.      ell, mare, comanda.
                       Son pare era vell;    de caseta teva?-.
http://www.youtube.com/watch?v=TC-xb-6mvPI                              En va el pare diu      - Filla del meu cor!
                       sa mare, com ell,     El pare que ho sent,
                       quaranta anys tenia.                   amb l’afany més viu:
                                    també li diu rient:      - No temis, ma filla;    La noia ja ha mort.
                       - No temis ja pas;    - Sí, sí, és veritat, filla;
                       pubilla seràs                      per això no se’t treu    La mare la plora.
                                    l’hereu t’ho ha robat;     si el nin és l’hereu     Un crit del cor treu:
                       d’aquesta masia.     ja t’ha desbancat,       tu n’ets la pubilla -.    - L’ha morta l’hereu!
                       - Angelet del cel     ja no ets la pubilla.-     - Ai, no, pare; no!     I el veu a la vora.
                       tothom amb anhel
                                                   Pubilla no sóc-       I, donant-li el pit,
                       li deia -, nineta!
                       Si creixes així                     respon la pobreta.      diu al nin petit:
                       del mas de can Pi                    I així es va aflaquint,   - El plor, per ma filla.
                                                   i així es va marcint     Tu, hereu del tresor;
                       seràs pubilleta.-
                                                   com una floreta.       però... del meu cor
                                                                  ella és la pubilla.-
Exposició grup de Natura
•   El Pol M., l’Àlex i l’Hugo ens expliquen
   coses sobre la diferent flora i fauna de
   Cervelló. Ens han de respondre les
   següents preguntes:
   Quina fauna podem trobar a Cervelló? Quins
   animals?
   Quina vegetació hi ha?
   Quins arbres podem trobar?


             Flora                 Fauna
  Terres agrícoles  Sotabosc   Arbres    Ocells   Mamífers     Rèptils
  i vinyes
  Com les que    -Romaní    -Pi blanc   -Garces   -Esquirols    -Serp verda
  vam veure a    -Espígol   -Alzines   -Pit-roig  -Porc senglars  -Sargantana
  Can Romagosa    -Gatosa    -Roures    -…     -…        -Tortuga
  -Cirerers     -Ginesta   -…                     -…
  -Oliveres
Sortida per l’entorn Natural
                                    •   Ens adonem que el
                                       bosc està molt ple
                                       de sotabosc i
                                       plantes enfiladisses.
                                       Això seria un
                                       problema si hi
•  En aquesta sortida ens fixem
                                       hagués un incendi.
  en quin tipus d’arbres,
  sotabosc i flors trobem en el
  bosc de costat de l’escola al
  Pla de Sant Esteve a sobre
  del camp de futbol.       •  Identifiquem els arbres i
                    arbustos que ens havien
                    comentat els companys de
                    Natura.                                  •    Finalment ens aturem a la
                                      riera a buscar “pedres de
                                      vidre”.
Exposició grup de Serveis
           •  El Pau, l’Enzo i la Emma ens fan una
             exposició molt completa dels serveis que
             podem trobar a Cervelló. Les preguntes
             que han de contestar són les següents:
             Quins serveis té Cervelló?
             Quantes botigues hi ha?
             Quantes escoles i mestres hi ha?
             De que treballes les persones de Cervelló?
             Quantes empreses hi ha?
             Encara hi ha alguna fàbrica de seda o de vidre?

      Power Point sobre els serveis que ens presenten
          el Pau, l’Enzo i la Emma.
Educació         Cultura i lleure
      Salut
                            •  A Cervelló hi ha al
                               voltant de 90
                               botiques.
Public or private services?
•  In the English class we are working the
  difference between the public and the private
  services in Cervelló.
•  First of all we had to know the name in English
  of this different services. For example:
   •  Doctor’s center= ambulatori
   •  Police station= comissaria
   de policia
   •  Library= Biblioteca
   •  School= Escola                          Maria V.
   •  Bank= Banc
   •  Post office= Oficina de     •  Another day we did a model of Cervelló with
   Correus                  different geometric shapes.
     Etc….
Exposició grup de Monuments
•  El Paul, l’Ivan i el Sergio ens expliquen
  quins són els monuments més importants
  que trobem a Cervelló. Aquestes són les
  seves preguntes:
   Com és el castell de Cervelló?
   Quin any es va construir el castell?   Castell de Cervelló segleIX
   De què està construït el castell?
   Quin any es va construir l’església?
   Quantes escultures hi ha?
   Per què hi ha una ermita?
   Què podem visitar?
   Quina és la història de la Pubilleta?

                                      Església de Santa Maria
                                      de Cervelló

                                          La granja Garcia
                       Església de Sant
                       Esteve de Cervéllo
Visita al castell
                                •  Fem una visita al Castell de Cervelló i a
                                  l’església de Santa Maria. Ens
                                  acompanya un gran expert en el tema que
                                  és el Xavier Depares. És historiador i ha
                                  fet recerca sobre la història del castell.
Quan arribem fem una rotllana i                •  Però tenim una sorpresa! El Xavier es
el Xavier ens explica quatre
dades sobre l’ermita i el castell.                 transforma en Guillem II de Cervelló per
Després farem tres grups per a                   explicar-nos el castell! Quin honor!
pujar a dalt del castell. Els
altres faran un dibuix del
natural i s’aprendran un trosset                                  Pol M.
de la Pubilleta de “Pitarra”
                                                    Pau
                   Dibuixem el paissatge i
                   l’esgésia de Santa
                   Maria. Ens fa molta
                   gràcia trobar tombes i
                   fins i tot les prove,m.
                   Aquí podreu veure unes
                   mostres dels dibuixos.
Visita al castell
   El Xavier ens
   explica moltes coses
   sobre quines eren les
   parts del castell.
   Per a què servien,…
   No podem parar de
   fer preguntes.
               Volem donar les gràcies
               al Xavier Depares per
               la fantàstica visita
               guiada que ens va fer. !
               Moltes gràcies
               Xavier i
               Guillem II de
               Cervelló!
Exposició grup d’Esports
                    •  El Marc, l’Oriol i el Víctor ens fan
                      l’exposició sobre els diferents esports i les
                      instal·lacions esportives que hi han a
                      Cervelló. Les preguntes que tenen són:
                       Quins esports es fan?
                       Quant de temps fa que es practiquen esports a
                       Cervelló?
                       Quines instal·lacions tenim?
Quins esports es fan?            Quins clubs hi ha?

            Instal·lacions esportives
                               Clubs esportius

                                           El Club Deportivo
                                          Cervelló és el més antic
                                            fundat el 1953
Exposició grup d’Història 1
•  La Maria V., la Sol, la Maria G. i
  l’Àngela investiguen una part de la
  Història de Cervelló i en fan una bona
  exposició. Les preguntes que havien de
  respondre són les següents:
   Com era Cervelló abans?
   Quants anys té Cervelló?
   Com es va formar?
   Qui va ser el fundador?
   Al castell hi vivien reis?
   Hi havia botigues a Cervelló?
   Hi havia cinema a Cervelló?
                           •  El mateix dia que comencem a treballar
   Per què hi ha un cérvol a l’escut de Cervelló?    la història de Cervelló rebem la visita del
                             senyor Joan Ponsà. El senyor Joan té 85
                             anys i ens explica un munt de coses de
                             quan ell era petit i també li fem moltes
                             preguntes.
Exposició grup d’Història 1
Origen de Cervelló   Escut de Cervelló      Com es va formar?

El trobem al castell  Hi ha un cérvol perquè es  . Primer es va construir el castell cap al segle IX.
cap al segle IX.    pensa que antigament hi   -Després es van anar construint les masies del
Cervelló té uns 1100  havia cèrvols a les     voltant.
anys.         muntanyes de Cervelló.
            La corona és dels Barons
            que vivien al castell

                          -Cap al segle XVII el rei espanyol Carles III va
                          decidir fer una carretera que facilités l’arribada a
                          Barcelona i va fer un pont a Molins de Rei per
                          creuar el riu i a Cervelló es van començar a construir
                          les cases al costat de la nova carretera.
Qui va ser el     Al castell de Cervelló hi
fundador?       vivien reis?
El fundador va ser   No hi va viure mai cap rei
Ènnec Bonfill de la  però si que hi van viure
Baronia de Cervelló  molts nobles com barons,
que va comprar el   comtes… fins hi tot un
castell construït en  cavaller i militar enviat
època de Guifré el   pel rei Jaume II
Pilós al comte de
Barcelona
                          Carles III
Exposició grup d’Història 1
Com era Cervelló abans?           Hi havien botiques a Cervelló?

Cap a l’any 1800 hi havien al voltant    En el segle XIX i XX trobem unes trenta botigues . Moltes
d’uns 1000 habitants que vivien en els   han anat passant de generació en generació fins al punt que
dos carrers principals de Cervelló: el   avui en dia encara n’hi ha que estan obertes.
carrer Major i el carrer Sant Esteve ( el  Hi havia botigues de: roba, cistells, queviures, vi, begudes i
més antic de Cervelló).           carn.
La gent del poble treballava a les     També hi havia barberies, ferrer, forns de pa, pastisseries,
fàbriques de vidre i als camps i es     espardenyeries, sabateries,…
traslladaven a peu i amb cavalls perquè
no hi havia cotxes.                         - Destaquem:
                                          - Cal Capeta
                                          -Cal Castany
                                          - Cal Masdeu
                                 (*)        - Cal Pau Poch (*)

El clima de Cervelló era sec perquè hi   Hi havia cinema a Cervelló?
havien moltes vinyes i camps.
A la riera baixava molta aigua i la gent  A principis de segle XX hi havia un cinema a l’edifici de
s’hi podia banyar a l’estiu.        l’antic anteneu on avui hi ha la caixa del penedès.
Exposició grup d’Història 2
                                 •  La Maria M, la Carla i la Noa fan la
                                   segona part de la Història de Cervelló i
                                   ens aporten informació sobre les següents
                                   preguntes que ens havíem formulat:
                                     Com s’ha anat dient Cervelló al llarg del temps?
                                     Com es diuen els habitants de Cervelló?
Quines persones importants han nascut a Cervelló?             Quants alcaldes ha tingut Cervelló?
                 Hosep Tarradellas va
                                     Quines persones importants han nascut a Cervelló?
                 néixer a Cervelló el 19 de       Qui va ser Josep Tarradelles?
                 febrer de 1899 i va ser         Qui és l’habitant més gran de Cervelló?
                 President de la Generalitat
                 de Caralunya.            •   La Sheila, monitora del menjador, ens dóna una
                 Està enterrat al cementiri de
                 Cervelló.                 sorpresa. El seu avi havia treballat a una de les
                 Angel Bertran: pintor
                 Rafael Bertran: Escriptor
                                      fàbriques de vidre i ens ha portat dues cosetes
                                      que va fer ell. Un pom de porta, una pilota dels
 · Com es diuen els habitants de Cervelló?
                                      mundials del 82 amb el Naranjito i fotos.
 Els habitants de Cervelló es diuen Cervellonins


 · Com s’ha anat dient Cervelló al llarg del temps?
Cervelló sempre s’ha dit igual. No ha canviat el nom mai.

 · Qui és l’habitant més gran de Cervelló?
 L’habitant més gran és una senyora que es diu Angels Canals i
 Viu a la residència de les Oliveres..
                                           Moltes gràcies Sheila!
 …..
Ruta del vidre
•   Sortim a fer una ruta per conèixer una
    mica la història de Cervelló. Aquesta
    vegada ens acompanya el Francesc
    Pasqual que treballa a la Biblioteca de
    Cervelló i és membre del grup de recerca.
                                               A Cervelló hi ha cases molt
                                               maques que eren de gent
                                               que venia a estiuejar.              Visitem un antic
                                                                        form de vidre que
                                                                        després es va
                                                                        reconvertir en
                                                                        casetes per
   Comencem la ruta al parc                                                         estiuejants. Darrera
                  Ens aturem a l’ajuntament                                          hi ha el jardí avui
   de la Timba. Ens explica
                  que abans era Can Rovira.                                          abandonat.
   que es diu així perquè
   antigament era
   “l’abocador” del poble.                  El carrer de Sant Esteve és
                                                El Francesc ens porta a Can
                                el més antic del poble.
                                                Badia on ens hi esperen
                                Les cases tenen més de 200
                                                dues sorpreses!
                                anys.                                                               L’Exposició de
                 La rambla Josep                                      peixos de vidre
                 Tarradelles era una riera.                                 on hi trobem
                 El Torrent de la Maladona.                                 eines per
                                                               treballar el
                                                               vidre. i una
  Ens explica que hi ha cases                   El casal de joves és l’antiga              projecció amb
  a Cervelló que l’ajuntament                   escola Balmes. Una escola                un projector de
  a de cuidar que no                       privada on venien a                   cinema NIC.
  s’enderroquin perque tenen                   estudiar nens d’altres                  Que Xulo!
  valor històric.                         pobles.                         Moltes gràcies
                                                               Francesc!
Exposició grup de Festes
•  El Gerard, l’Arnau i el Pol D.
  s’encarreguen de buscar informació sobre
  les festes que celebrem a Cervelló i
  contesten les següents preguntes:
   Quines festes es fan?
   Quines tradicions hi ha?
   Van existir els gegants de Cervelló? Com es diuen?
   Es certa la llegenda del drac de Cervelló?

                 •  La festa major de Cervelló se celebra cap
                   als volts del 3 d’agost.
                 •  Una de les figures emblemàtiques a part
                   dels gegants és el Cérvol del Correfoc.

                                 •  I moltes festes més com la
                                   Fira del vidre, els Tres
                                   Tombs, la Cavalcada dels
                                   Reis, la Revetlla de Sant
                                   Joan i la Flama del
  Gegants de Cervelló                       Canigó…
  Elvira i Guillem
Llegendes de Cervelló
  •  Hem treballat les llegendes que trobem a Cervelló en castellà. Les més
    importants són:
                         •  La montaña del dragón dormido
•  El masovero de Can Mus y el verdugo
                         •  La leyenda del Torrente de la Maladona
Fem una auca de Cervelló
                     •    Estem arribant al final del projecte de Cervelló i en volem fer un bon
                         recull.
                     •    Ens visita la Júlia Costa i aprofitem la seva experiència com a
                         mestra i escriptora per què ens ajudi a fer una auca.
                     •    Com que la Júlia també dibuixa molt bé ens fa un dibuix de la
                         Pubilleta.
                     •    Després recita el seu poema del mes de juny i ens ajuda a fer-ne un
                         de Cervelló
El primer que fem és fer una pluja
d’idees sobre el què volem dir.
Decidim que farem una vinyeta        Després de mica en mica tothom va   Cervelló
amb cada un dels temes de les        dient les seves idees i la Júlia ens
exposicions que hem fet per grups.      ajuda a donar-hi forma i, sobretot,
                       a que rimin.              Bonic, petit amb cases.
                                          Amb botigues.
                   Carla
                                          Amb una ermita.
                                          M’agrada anar a la meva escola
                                          M’agrada jugar al parc de la Timba.
                                          El meu poble estimat!
                               Moltes gràcies
                                          Nens i nenes de la classe del Cinema i
                                Júlia        Júlia Costa
Moltes gràcies a tothom
       •  Aquest projecte l’hem pogut portar
         a terme gràcies a la implicació de
         moltes persones començant pels nens
         i nenes i pels pares col·laboradors
         que ens han vingut a acompanyar a
         les sortides pel poble que hem fet.
       •  Volem donar les gràcies
         especialment a les persones que
         desinteressadament ens han posat el
         seu coneixement sobre Cervelló al
         nostre abast i ens han ajudat a
         descobrir un munt de coses que
         desconeixíem:
          • Francesc Pasqual
          • Xavier Depares
          • Senyor Joan Ponsà
          • Júlia Costa
          • Sheila Racaj
1 of 36

Recommended

Projecte Tecnologia 4t by
Projecte Tecnologia 4tProjecte Tecnologia 4t
Projecte Tecnologia 4tescolanovacervello
860 views50 slides
Projecte els invents by
Projecte els inventsProjecte els invents
Projecte els inventsescolanovacervello
26K views29 slides
Reviscopa 18 Escola Jaume Balmes by
Reviscopa 18 Escola Jaume BalmesReviscopa 18 Escola Jaume Balmes
Reviscopa 18 Escola Jaume BalmesJBalmes
254 views12 slides
Plastica3 by
Plastica3Plastica3
Plastica3guest0175c8
837 views18 slides
Projecte Gegants P3 Escola Nova Cervello by
Projecte Gegants P3 Escola Nova Cervello Projecte Gegants P3 Escola Nova Cervello
Projecte Gegants P3 Escola Nova Cervello escolanovacervello
5.6K views30 slides
Aprenem a orientar-nos. Com ho fem? by
Aprenem a orientar-nos. Com ho fem?Aprenem a orientar-nos. Com ho fem?
Aprenem a orientar-nos. Com ho fem?evaisonia
820 views18 slides

More Related Content

Viewers also liked

Apadrinament Font de la resclosa by
 Apadrinament Font de la resclosa Apadrinament Font de la resclosa
Apadrinament Font de la resclosa escolanovacervello
800 views9 slides
Padrins lectors Tercer - P4 by
Padrins lectors Tercer - P4Padrins lectors Tercer - P4
Padrins lectors Tercer - P4escolanovacervello
1.3K views6 slides
Taller d'Art Romànic Escola Nova by
Taller d'Art Romànic Escola NovaTaller d'Art Romànic Escola Nova
Taller d'Art Romànic Escola Novaescolanovacervello
1.5K views8 slides
Activitat Biolegs 4t B Escola Nova by
Activitat Biolegs 4t B Escola NovaActivitat Biolegs 4t B Escola Nova
Activitat Biolegs 4t B Escola Novaescolanovacervello
586 views2 slides
Activitat Projecte la Vida 5è Escola Nova by
Activitat Projecte la Vida 5è Escola NovaActivitat Projecte la Vida 5è Escola Nova
Activitat Projecte la Vida 5è Escola Novaescolanovacervello
2.1K views1 slide
Projecte la vida 5e by
Projecte la vida 5eProjecte la vida 5e
Projecte la vida 5eescolanovacervello
2.2K views22 slides

Viewers also liked(20)

Activitat Projecte la Vida 5è Escola Nova by escolanovacervello
Activitat Projecte la Vida 5è Escola NovaActivitat Projecte la Vida 5è Escola Nova
Activitat Projecte la Vida 5è Escola Nova
escolanovacervello2.1K views
Taller de Terrisaires de l'Època Medieval 3r Escola Nova by escolanovacervello
Taller de Terrisaires de l'Època Medieval 3r Escola NovaTaller de Terrisaires de l'Època Medieval 3r Escola Nova
Taller de Terrisaires de l'Època Medieval 3r Escola Nova
escolanovacervello1.8K views
Escola Nova Exposició "del text instructiu a la construcció a la construcció ... by escolanovacervello
Escola Nova Exposició "del text instructiu a la construcció a la construcció ...Escola Nova Exposició "del text instructiu a la construcció a la construcció ...
Escola Nova Exposició "del text instructiu a la construcció a la construcció ...
escolanovacervello754 views
El planeta terra 3r b Escola Nova Cervelló by escolanovacervello
El planeta terra 3r b Escola Nova CervellóEl planeta terra 3r b Escola Nova Cervelló
El planeta terra 3r b Escola Nova Cervelló
escolanovacervello3.3K views
Activitat projecte plantes carnívores 2n B Escola Nova by escolanovacervello
Activitat projecte plantes carnívores 2n B Escola NovaActivitat projecte plantes carnívores 2n B Escola Nova
Activitat projecte plantes carnívores 2n B Escola Nova
escolanovacervello1.8K views
Activitat la meravellosa medecina Escola Nova Cervelló by escolanovacervello
Activitat la meravellosa medecina Escola Nova CervellóActivitat la meravellosa medecina Escola Nova Cervelló
Activitat la meravellosa medecina Escola Nova Cervelló
escolanovacervello3.2K views

Similar to Projecte de cervelló comprimit

La prehistoria by
La prehistoriaLa prehistoria
La prehistoriasusanasfi
3K views27 slides
Projecte la casa comprimit by
Projecte la casa comprimitProjecte la casa comprimit
Projecte la casa comprimitescolanovacervello
12.2K views34 slides
Dofins mulars by
Dofins mularsDofins mulars
Dofins mularsescolanovacervello
1.1K views24 slides
Projecte Cervello 2n by
Projecte Cervello 2nProjecte Cervello 2n
Projecte Cervello 2nescolanovacervello
1.3K views46 slides
Reunió d'aula 4t B Curs 2014-15 Escola Consol Ferré by
Reunió d'aula 4t B Curs 2014-15 Escola Consol FerréReunió d'aula 4t B Curs 2014-15 Escola Consol Ferré
Reunió d'aula 4t B Curs 2014-15 Escola Consol Ferréangiarrufat
1K views45 slides
Projecte girafes by
Projecte girafesProjecte girafes
Projecte girafesvanesa cantero barbado
1.4K views25 slides

Similar to Projecte de cervelló comprimit(20)

La prehistoria by susanasfi
La prehistoriaLa prehistoria
La prehistoria
susanasfi3K views
Reunió d'aula 4t B Curs 2014-15 Escola Consol Ferré by angiarrufat
Reunió d'aula 4t B Curs 2014-15 Escola Consol FerréReunió d'aula 4t B Curs 2014-15 Escola Consol Ferré
Reunió d'aula 4t B Curs 2014-15 Escola Consol Ferré
angiarrufat1K views
Revista gener 13 by jventu3
Revista gener 13Revista gener 13
Revista gener 13
jventu3142 views
Revista gener 13 by jventu3
Revista gener 13Revista gener 13
Revista gener 13
jventu3146 views
Reunió d’aula p3,12 23 by fraskier
Reunió d’aula p3,12 23Reunió d’aula p3,12 23
Reunió d’aula p3,12 23
fraskier746 views
Presentación1 by paulaa7
Presentación1Presentación1
Presentación1
paulaa7199 views
Prestec de contes by canmisses
Prestec de contesPrestec de contes
Prestec de contes
canmisses347 views
Xinxeta curs 2023 - Escola Migdia.pdf by Escola91
Xinxeta curs 2023 - Escola Migdia.pdfXinxeta curs 2023 - Escola Migdia.pdf
Xinxeta curs 2023 - Escola Migdia.pdf
Escola91580 views

More from escolanovacervello

Els egipcis i les egipcies by
Els egipcis i les egipciesEls egipcis i les egipcies
Els egipcis i les egipciesescolanovacervello
749 views24 slides
Escola nova tutorial moodle by
Escola nova tutorial moodleEscola nova tutorial moodle
Escola nova tutorial moodleescolanovacervello
3.3K views9 slides
Rehan didac & arjen L'atmosfera by
Rehan didac & arjen L'atmosferaRehan didac & arjen L'atmosfera
Rehan didac & arjen L'atmosferaescolanovacervello
863 views12 slides
Marc i Matteo l'atmosfera by
Marc i Matteo l'atmosferaMarc i Matteo l'atmosfera
Marc i Matteo l'atmosferaescolanovacervello
882 views11 slides
Eric, Oriol i Cesc l'atmosfera by
Eric, Oriol i Cesc l'atmosferaEric, Oriol i Cesc l'atmosfera
Eric, Oriol i Cesc l'atmosferaescolanovacervello
877 views9 slides
L'atmosfera Carla, Fatima i Sara by
L'atmosfera Carla, Fatima i SaraL'atmosfera Carla, Fatima i Sara
L'atmosfera Carla, Fatima i Saraescolanovacervello
871 views10 slides

More from escolanovacervello(20)

Recently uploaded

Avaluar competències sl.pptx by
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
12 views37 slides
RECORDAR.pptx by
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 views19 slides
4 RATLLES DESEMBRE.pdf by
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
18 views5 slides
ELECTRÒNICA ANALÒGICA by
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 views98 slides
PGA 23-24 by
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 views48 slides
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt by
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
103 views22 slides

Recently uploaded(9)

Projecte de cervelló comprimit

 • 2. La tria del projecte • Hem de triar un nou projecte i tots • Després ens l’emportarem a casa per tenim moltes idees al cap. Per tal de tal de poder-nos preparar la defensa i poder saber quin projecte ens els dies següents exposarem als agradaria fer fem una feineta on hem companys i companyes quines raons de dir: tenim per haver triat aquest projecte. – Quin projecte m’agradaria fer? – Digues per què? – Que creus que podriem aprendre amb aquest projecte? • Un cop hem fet la defensa anem apuntant els temes triats a la pissarra. • Hi ha temes molt interessants com per exemple: els planetes, el mar… • Ara caldrà esperar a la votació per tal de saber quin és el projecte que ens interessa més.
 • 3. La tria del projecte • Ara ja sabem quins són els temes proposats. • Fem una primera votació secreta on cada nen i nena ha d’escriure el seu vot i introduir-lo dins la bústia. • Després en fem el recompte a la pissarra. • L’Angela i el Paul són els encarregats d’anar llegint els vots i apuntar-los a la pissarra. • Els temes més votats són: • ELS PLANETES 5 VOTS • XINA 6 VOTS • CERVELLÓ 9 VOTS
 • 4. La tria del projecte • Fem una última votació a mà alçada per tal de decidir quin serà el tema triat i el resultat és: • ELS PLANETES 4 VOTS • XINA 3 VOTS • CERVELLÓ 17 VOTS • El projecte que farem serà… Cervelló !!!
 • 5. Què sé de Cervelló • Ja ens podem posar a treballar. La primera cosa que fem és pensar quines coses ja sabem de Cervelló. • Per fer això, fem una feineta on anem apuntant tot allò que ja sabem. Aquí en tenim un resum: Hugo: Hi tenim una església Àngela Cruz: Hi ha més de 100 persones. Maria G.: Hi havia tres fàbriques de Emma: Hi ha cases a la muntanya. vidre. Pol M: Cervelló és un poble petit. Xavi: A Cervelló hi ha dos escoles. Paul: Cervelló és un poble molt bonic. Pau: Hi ha dos farmàcies. Maria V.: No hi ha cinemes. Sergio: Fan moltes festes. Oriol: Hi ha un castell. Ivan: Hi ha una urbanització que es diu Granja Garcia. Carla: Cervelló té un ajuntament. Marc: A Cervelló hi ha cases. Enzo: A Cervelló hi ha muntanyes. Àlex: Hi ha carreteres.
 • 6. Què sé de Cervelló Pol R.: Hi ha una biblioteca. Pol D.: Hi ha botigues. Sol: Cervelló té un ambulatori. Gerard: Hi ha 1860 persones. Víctor: Hi ha un institut. Arnau: Hi ha una piscina. Rubén: Cervelló està dintre de Maria M.: Cervelló és un poble. Barcelona. Noa: Hi ha un pavelló a Cervelló. • Darrera de la feineta fan un dibuix sobre alguna cosa que els agradi de Cervelló. Aquí en teniu una mostra: Àngela Arnau Gerard
 • 7. Què volem saber de Cervelló • Tenim un munt de preguntes sobre Cervelló i el que fem és fer una feineta on anirem escrivint allò que se’ns acudeixi. També ens l’emportem a casa per tal que els pares també ens donin idees sobre que podem investigar. • Un cop tenim feta la feineta ens n’ adonem que hi ha moltes preguntes repetides. Per organitzar-nos anem llegint les preguntes i les anem classificant a la pissarra segons la temàtica que tenen.
 • 8. Què volem saber de Cervelló • Finalment ens queden uns vuit grups de preguntes i unes quantes preguntes que no pertanyen a cap grup concret ( On és Cervelló, quantes urbanitzacions té…) • Així doncs el que fem és dividir-nos per grups d’investigació i triem la temàtica que ens agrada més. La distribució final queda així. • Cada grup disposa de temps per investigar i preparar-se l’exposició oral que farà davant dels companys i companyes de classe. • PAISATGE • NATURA • SERVEIS • MONUMENT XAVI ÀLEX PAU S RUBÉN HUGO ENZO PAUL POL R. POL M. EMMA IVAN Dimecres 25 d’abril Dimecres 2 de maig Dilluns 7 de maig SERGIO Dilluns 7 de maig • ESPORTS • HISTÒRIA 1 • HISTÒRIA 2 • FESTES MARC MARIA G. NOA ARNAU ORIOL MARIA V. CARLA POL D. VÍCTOR SOL MARIA M. GERARD Dilluns 14 de maig ÀNGELA Dimecres 16 de maig Divendres 18 de maig Dimecres 16 de maig
 • 9. Com ho podem saber? • Per tal de començar a organitzar-nos la feina d’investigació hem de pensar dos coses: • On podem trobar informació? • Quina documentació podem portar o posar al mural que fem per a l’exposició? • Cada grup depenent de les seves necessitats triarà una font d’informació o una altra. • Farem una feineta on cada grup s’organitzarà aquesta informació. Mapes Biblioteca Família Internet Ajuntament de Cervelló
 • 10. Portem informació El Pau ens porta informació que ha trobat per internet i que també serà de molta utilitat. El Xavi, l’Àlex, el Pol M. i la Maria V., ens porten la revista “Trobar-ho tot” que també ens anirà bé per trobar plànols i botiques de Cervelló. També hem trobat Aquest llibre és molt interessant informació en aquest llibre perquè hi podem trobar imatges que trobem a la biblioteca i antigues de Cervelló El llibre que ens ha portat la que va estar escrit per El podem trobar a la Biblioteca Emma també anirà molt bé al mestres de l’Escola Santa de Cervelló. grup de Natura i ens Maria. l’emportarem el dia que fem la sortida de Natura.
 • 11. Què hem après de Cervelló • Per tal d’anar aprofitant el temps mentre cada grup va investigant a la classe intentarem resoldre preguntes que no hem classificat dins de cap grup. Aquestes preguntes són: • On és Cervelló? • On visc de Cervelló? • Com és Cervelló? • … • Abans però la primera cosa que fem és sortir a fora de l’Escola per a fer un dibuix del natural del què veiem. Aquí en teniu unes mostres: Pol R. Maria M.
 • 12. On és Cervelló ? • Per a poder saber on és Cervelló el primer que fem és buscar amb el programa Google Earth • Aquest programa és molt fàcil i gratuït de descarregar i et permet buscar qualsevol lloc del món mitjançant el satèl·lit. • Vam estar mirant com s’anava acostant des de que es veu la terra sencera fins a arribar a veure l’Escola Nova! Quina http://www.google.es/intl/es/earth/index.html passada! • Seguidament vam agafar els plànols i mapes que tenim a la classe i vam buscar diferent informació en cada un d’ells: Aquí vam buscar on era Espanya. Mapamundi
 • 13. Mapa d’Europa Aquí vam buscar on era Espanya. Aquí vam buscar on era Catalunya. Mapa d’Espanya Aquí vam buscar el Baix Llobregat. Mapa de Catalunya
 • 14. Aquí vam buscar on és Cervelló. Mapa del Baix Llobregat
 • 15. Com és Cervelló ? • Aprofitem que hi ha diferents nens i nenes que han portat com a font d’informació una revista que es diu “ Trobar-ho tot” • També busquem a la seva pàgina web i l’ha posem a la pissarra digital: http://trobarhotot.net/ • En aquesta revista veiem que hi ha diferents plànols de Cervelló i constatem que hi ha moltes urbanitzacions a part del nucli urbà. • Cada nen i nena farà una feineta on haurà d’assenyalar el lloc on viu i buscar altres serveis del poble en el nucli urbà ( farmàcies, fonts…)
 • 16. Com és Cervelló ? Nucli Urbà Ens ajuntem per grups i així entre tots és més fàcil localitzar el que busquem. Urbanitzacions
 • 17. On visc de Cervelló ? • Fem diferents feinetes com buscar les nostres dades i les de l’escola i apuntar-les. Ja som prou grans per saber la nostra adreça de casa. Bloc de pisos Casa aparellada Casa aïllada • Mirem quin tipus de casa tenim i • També fem una estadística per saber on viuen en fem fotos. la majoria de nens i nenes de la classe. Si al nucli urbà o bé a les urbanitzacions. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Nucli Can Can Granja Torre Mas Santa Puig Can urbà Guitard Castany García Vileta de Rosa mont Paulet Can many Pi
 • 18. Exposició grup de Paisatge • El Xavi, el Rubén i el Pol R. ens van explicar moltes coses referents al paisatge de Cervelló. Les preguntes que ens havien de contestar eren les següents: Quantes muntanyes hi ha? Quantes fonts hi ha? Quants planetes es poden veure des de Cervelló? Fan un mural molt maco on podem veure l’antiga Hi ha algun riu o riera? Com és? font de la Resclosa on fins i tot el pare del Rubén On és la roca que té forma de dinosaure? s’hi havia banyat quan era petit. La roca en forma de dinosaure ens expliquen els companys que s’ha format al cap de molts i molts anys a causa del tipus de terra argilosa que hi ha a Cervelló i que és de color vermell. També ens expliquen que el mas Pitarra, avui en dia abandonat, va pertànyer a l’escriptor i poeta Frederic Soler “Pitarra” (a la pàgina següent podreu veure un poema seu dedicat a la Pubilleta del Mas de Can Pi) I que a Cervelló hi tenim una riera on podem trobar moltes “pedres de vidre” que eren les deixalles de les antigues fàbriques de vidre de Cervelló. I moltes coses més…
 • 19. La Pubilleta de Frederic Soler I III IV Tenia cinc anys II - La noia d’en Pi Al mas de can Pi i, pels viaranys, El mas de can Pi com la perdiueta, van començar a dir hi ha tant de tragí un dia bullí està malalteta. que tothom va en dansa. de l’alba a la nit de tanta gatzara. Va trista per tot, La noia se’ls mor. corria amb delit. Hi havia bateig. no diu mai un mot... La mare, quin plor! Més maca pobreta! Em sembla que veig Què et passa filleta? Ja no hi ha esperança. El rostre, preciós: al pare i la mare! or el cabell ros, - Res - ella va dient, - Mare, no ploreu; El vell, alegroi, i flors va veient ja teniu l’hereu la pell setinada; ja tenia un noi, i no se les posa. per a consolar-vos. les dents, pinyonets; que son desig era, - Pren un llessamí, - Ai, no, filla, no! els ulls, estelets; - Veniu i mireu: cull un tarongí, Jo em moro, si no de tots estimada. ja tenim hereu. - Angelet del cel, arrenca una rosa. puc als dos besar-vos. La meva fallera.- - No -, diu quan ho veu -, Quan està en perill, tothom amb anhel -La mare amb neguit, tot és de l’hereu; tot el goig del fill li deia ma filla! pensava, en el llit, ja no sóc pubilla.- ens mata la filla. Sol Si creixes així, del Mas de can Pi en la seva filla: I així es va marcint Viu tu, mon tresor, - Ja tot el que pot i es va esgrogueint. i tu del meu cor seràs la pubilla.- tenir és un dot. Ella, sentir això, - Ai, la meva filla! seràs la pubilla.- Ja no és pubilla.- Filla del meu cor! - Vaig, mare, sentint deia: - Oh! Oh! Oh! La noia, jugant Què tens, món tresor?- que ja em vaig morint; Que en tindré de coses! corrent i saltant, plorant, li diu la mare. vestiu-me blanqueta, Que rica seré! cridava, innocenta: - Mare, no em beseu i l’hereu, després, Que maca aniré! - Ja tenim hereu, Que flors i que roses! que són de l’hereu que us doni diners veniu i mireu. aquests besos d’ara.- per fer la caixeta. I anava al jardí Ai, que estic contenta!- Ja plora el petit, Preneu llessamins i es guarnia allí I la gent entrant, ja li dóna el pit colliu tarongins el cap de ridorta, deia bromejant: la mare, angoixosa. i feu-me’n garlanda. i feia ramells - I doncs, filla meva? de llirs i clavells, - Ell me l’ha robat! - Si no ho vol l’hereu Què t’ha fet l’hereuet va dient, i s’abat no me la poseu, i, volta que volta! que diu que t’ha tret la noia, plorosa. ell, mare, comanda. Son pare era vell; de caseta teva?-. http://www.youtube.com/watch?v=TC-xb-6mvPI En va el pare diu - Filla del meu cor! sa mare, com ell, El pare que ho sent, quaranta anys tenia. amb l’afany més viu: també li diu rient: - No temis, ma filla; La noia ja ha mort. - No temis ja pas; - Sí, sí, és veritat, filla; pubilla seràs per això no se’t treu La mare la plora. l’hereu t’ho ha robat; si el nin és l’hereu Un crit del cor treu: d’aquesta masia. ja t’ha desbancat, tu n’ets la pubilla -. - L’ha morta l’hereu! - Angelet del cel ja no ets la pubilla.- - Ai, no, pare; no! I el veu a la vora. tothom amb anhel Pubilla no sóc- I, donant-li el pit, li deia -, nineta! Si creixes així respon la pobreta. diu al nin petit: del mas de can Pi I així es va aflaquint, - El plor, per ma filla. i així es va marcint Tu, hereu del tresor; seràs pubilleta.- com una floreta. però... del meu cor ella és la pubilla.-
 • 20. Exposició grup de Natura • El Pol M., l’Àlex i l’Hugo ens expliquen coses sobre la diferent flora i fauna de Cervelló. Ens han de respondre les següents preguntes: Quina fauna podem trobar a Cervelló? Quins animals? Quina vegetació hi ha? Quins arbres podem trobar? Flora Fauna Terres agrícoles Sotabosc Arbres Ocells Mamífers Rèptils i vinyes Com les que -Romaní -Pi blanc -Garces -Esquirols -Serp verda vam veure a -Espígol -Alzines -Pit-roig -Porc senglars -Sargantana Can Romagosa -Gatosa -Roures -… -… -Tortuga -Cirerers -Ginesta -… -… -Oliveres
 • 21. Sortida per l’entorn Natural • Ens adonem que el bosc està molt ple de sotabosc i plantes enfiladisses. Això seria un problema si hi • En aquesta sortida ens fixem hagués un incendi. en quin tipus d’arbres, sotabosc i flors trobem en el bosc de costat de l’escola al Pla de Sant Esteve a sobre del camp de futbol. • Identifiquem els arbres i arbustos que ens havien comentat els companys de Natura. • Finalment ens aturem a la riera a buscar “pedres de vidre”.
 • 22. Exposició grup de Serveis • El Pau, l’Enzo i la Emma ens fan una exposició molt completa dels serveis que podem trobar a Cervelló. Les preguntes que han de contestar són les següents: Quins serveis té Cervelló? Quantes botigues hi ha? Quantes escoles i mestres hi ha? De que treballes les persones de Cervelló? Quantes empreses hi ha? Encara hi ha alguna fàbrica de seda o de vidre? Power Point sobre els serveis que ens presenten el Pau, l’Enzo i la Emma. Educació Cultura i lleure Salut • A Cervelló hi ha al voltant de 90 botiques.
 • 23. Public or private services? • In the English class we are working the difference between the public and the private services in Cervelló. • First of all we had to know the name in English of this different services. For example: • Doctor’s center= ambulatori • Police station= comissaria de policia • Library= Biblioteca • School= Escola Maria V. • Bank= Banc • Post office= Oficina de • Another day we did a model of Cervelló with Correus different geometric shapes. Etc….
 • 24. Exposició grup de Monuments • El Paul, l’Ivan i el Sergio ens expliquen quins són els monuments més importants que trobem a Cervelló. Aquestes són les seves preguntes: Com és el castell de Cervelló? Quin any es va construir el castell? Castell de Cervelló segleIX De què està construït el castell? Quin any es va construir l’església? Quantes escultures hi ha? Per què hi ha una ermita? Què podem visitar? Quina és la història de la Pubilleta? Església de Santa Maria de Cervelló La granja Garcia Església de Sant Esteve de Cervéllo
 • 25. Visita al castell • Fem una visita al Castell de Cervelló i a l’església de Santa Maria. Ens acompanya un gran expert en el tema que és el Xavier Depares. És historiador i ha fet recerca sobre la història del castell. Quan arribem fem una rotllana i • Però tenim una sorpresa! El Xavier es el Xavier ens explica quatre dades sobre l’ermita i el castell. transforma en Guillem II de Cervelló per Després farem tres grups per a explicar-nos el castell! Quin honor! pujar a dalt del castell. Els altres faran un dibuix del natural i s’aprendran un trosset Pol M. de la Pubilleta de “Pitarra” Pau Dibuixem el paissatge i l’esgésia de Santa Maria. Ens fa molta gràcia trobar tombes i fins i tot les prove,m. Aquí podreu veure unes mostres dels dibuixos.
 • 26. Visita al castell El Xavier ens explica moltes coses sobre quines eren les parts del castell. Per a què servien,… No podem parar de fer preguntes. Volem donar les gràcies al Xavier Depares per la fantàstica visita guiada que ens va fer. ! Moltes gràcies Xavier i Guillem II de Cervelló!
 • 27. Exposició grup d’Esports • El Marc, l’Oriol i el Víctor ens fan l’exposició sobre els diferents esports i les instal·lacions esportives que hi han a Cervelló. Les preguntes que tenen són: Quins esports es fan? Quant de temps fa que es practiquen esports a Cervelló? Quines instal·lacions tenim? Quins esports es fan? Quins clubs hi ha? Instal·lacions esportives Clubs esportius El Club Deportivo Cervelló és el més antic fundat el 1953
 • 28. Exposició grup d’Història 1 • La Maria V., la Sol, la Maria G. i l’Àngela investiguen una part de la Història de Cervelló i en fan una bona exposició. Les preguntes que havien de respondre són les següents: Com era Cervelló abans? Quants anys té Cervelló? Com es va formar? Qui va ser el fundador? Al castell hi vivien reis? Hi havia botigues a Cervelló? Hi havia cinema a Cervelló? • El mateix dia que comencem a treballar Per què hi ha un cérvol a l’escut de Cervelló? la història de Cervelló rebem la visita del senyor Joan Ponsà. El senyor Joan té 85 anys i ens explica un munt de coses de quan ell era petit i també li fem moltes preguntes.
 • 29. Exposició grup d’Història 1 Origen de Cervelló Escut de Cervelló Com es va formar? El trobem al castell Hi ha un cérvol perquè es . Primer es va construir el castell cap al segle IX. cap al segle IX. pensa que antigament hi -Després es van anar construint les masies del Cervelló té uns 1100 havia cèrvols a les voltant. anys. muntanyes de Cervelló. La corona és dels Barons que vivien al castell -Cap al segle XVII el rei espanyol Carles III va decidir fer una carretera que facilités l’arribada a Barcelona i va fer un pont a Molins de Rei per creuar el riu i a Cervelló es van començar a construir les cases al costat de la nova carretera. Qui va ser el Al castell de Cervelló hi fundador? vivien reis? El fundador va ser No hi va viure mai cap rei Ènnec Bonfill de la però si que hi van viure Baronia de Cervelló molts nobles com barons, que va comprar el comtes… fins hi tot un castell construït en cavaller i militar enviat època de Guifré el pel rei Jaume II Pilós al comte de Barcelona Carles III
 • 30. Exposició grup d’Història 1 Com era Cervelló abans? Hi havien botiques a Cervelló? Cap a l’any 1800 hi havien al voltant En el segle XIX i XX trobem unes trenta botigues . Moltes d’uns 1000 habitants que vivien en els han anat passant de generació en generació fins al punt que dos carrers principals de Cervelló: el avui en dia encara n’hi ha que estan obertes. carrer Major i el carrer Sant Esteve ( el Hi havia botigues de: roba, cistells, queviures, vi, begudes i més antic de Cervelló). carn. La gent del poble treballava a les També hi havia barberies, ferrer, forns de pa, pastisseries, fàbriques de vidre i als camps i es espardenyeries, sabateries,… traslladaven a peu i amb cavalls perquè no hi havia cotxes. - Destaquem: - Cal Capeta -Cal Castany - Cal Masdeu (*) - Cal Pau Poch (*) El clima de Cervelló era sec perquè hi Hi havia cinema a Cervelló? havien moltes vinyes i camps. A la riera baixava molta aigua i la gent A principis de segle XX hi havia un cinema a l’edifici de s’hi podia banyar a l’estiu. l’antic anteneu on avui hi ha la caixa del penedès.
 • 31. Exposició grup d’Història 2 • La Maria M, la Carla i la Noa fan la segona part de la Història de Cervelló i ens aporten informació sobre les següents preguntes que ens havíem formulat: Com s’ha anat dient Cervelló al llarg del temps? Com es diuen els habitants de Cervelló? Quines persones importants han nascut a Cervelló? Quants alcaldes ha tingut Cervelló? Hosep Tarradellas va Quines persones importants han nascut a Cervelló? néixer a Cervelló el 19 de Qui va ser Josep Tarradelles? febrer de 1899 i va ser Qui és l’habitant més gran de Cervelló? President de la Generalitat de Caralunya. • La Sheila, monitora del menjador, ens dóna una Està enterrat al cementiri de Cervelló. sorpresa. El seu avi havia treballat a una de les Angel Bertran: pintor Rafael Bertran: Escriptor fàbriques de vidre i ens ha portat dues cosetes que va fer ell. Un pom de porta, una pilota dels · Com es diuen els habitants de Cervelló? mundials del 82 amb el Naranjito i fotos. Els habitants de Cervelló es diuen Cervellonins · Com s’ha anat dient Cervelló al llarg del temps? Cervelló sempre s’ha dit igual. No ha canviat el nom mai. · Qui és l’habitant més gran de Cervelló? L’habitant més gran és una senyora que es diu Angels Canals i Viu a la residència de les Oliveres.. Moltes gràcies Sheila! …..
 • 32. Ruta del vidre • Sortim a fer una ruta per conèixer una mica la història de Cervelló. Aquesta vegada ens acompanya el Francesc Pasqual que treballa a la Biblioteca de Cervelló i és membre del grup de recerca. A Cervelló hi ha cases molt maques que eren de gent que venia a estiuejar. Visitem un antic form de vidre que després es va reconvertir en casetes per Comencem la ruta al parc estiuejants. Darrera Ens aturem a l’ajuntament hi ha el jardí avui de la Timba. Ens explica que abans era Can Rovira. abandonat. que es diu així perquè antigament era “l’abocador” del poble. El carrer de Sant Esteve és El Francesc ens porta a Can el més antic del poble. Badia on ens hi esperen Les cases tenen més de 200 dues sorpreses! anys. L’Exposició de La rambla Josep peixos de vidre Tarradelles era una riera. on hi trobem El Torrent de la Maladona. eines per treballar el vidre. i una Ens explica que hi ha cases El casal de joves és l’antiga projecció amb a Cervelló que l’ajuntament escola Balmes. Una escola un projector de a de cuidar que no privada on venien a cinema NIC. s’enderroquin perque tenen estudiar nens d’altres Que Xulo! valor històric. pobles. Moltes gràcies Francesc!
 • 33. Exposició grup de Festes • El Gerard, l’Arnau i el Pol D. s’encarreguen de buscar informació sobre les festes que celebrem a Cervelló i contesten les següents preguntes: Quines festes es fan? Quines tradicions hi ha? Van existir els gegants de Cervelló? Com es diuen? Es certa la llegenda del drac de Cervelló? • La festa major de Cervelló se celebra cap als volts del 3 d’agost. • Una de les figures emblemàtiques a part dels gegants és el Cérvol del Correfoc. • I moltes festes més com la Fira del vidre, els Tres Tombs, la Cavalcada dels Reis, la Revetlla de Sant Joan i la Flama del Gegants de Cervelló Canigó… Elvira i Guillem
 • 34. Llegendes de Cervelló • Hem treballat les llegendes que trobem a Cervelló en castellà. Les més importants són: • La montaña del dragón dormido • El masovero de Can Mus y el verdugo • La leyenda del Torrente de la Maladona
 • 35. Fem una auca de Cervelló • Estem arribant al final del projecte de Cervelló i en volem fer un bon recull. • Ens visita la Júlia Costa i aprofitem la seva experiència com a mestra i escriptora per què ens ajudi a fer una auca. • Com que la Júlia també dibuixa molt bé ens fa un dibuix de la Pubilleta. • Després recita el seu poema del mes de juny i ens ajuda a fer-ne un de Cervelló El primer que fem és fer una pluja d’idees sobre el què volem dir. Decidim que farem una vinyeta Després de mica en mica tothom va Cervelló amb cada un dels temes de les dient les seves idees i la Júlia ens exposicions que hem fet per grups. ajuda a donar-hi forma i, sobretot, a que rimin. Bonic, petit amb cases. Amb botigues. Carla Amb una ermita. M’agrada anar a la meva escola M’agrada jugar al parc de la Timba. El meu poble estimat! Moltes gràcies Nens i nenes de la classe del Cinema i Júlia Júlia Costa
 • 36. Moltes gràcies a tothom • Aquest projecte l’hem pogut portar a terme gràcies a la implicació de moltes persones començant pels nens i nenes i pels pares col·laboradors que ens han vingut a acompanyar a les sortides pel poble que hem fet. • Volem donar les gràcies especialment a les persones que desinteressadament ens han posat el seu coneixement sobre Cervelló al nostre abast i ens han ajudat a descobrir un munt de coses que desconeixíem: • Francesc Pasqual • Xavier Depares • Senyor Joan Ponsà • Júlia Costa • Sheila Racaj