Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jornada de portes obertes

801 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jornada de portes obertes

  1. 1. JORNADA DE PORTES OBERTES <ul><li>Presentació de l’Escola Nova. </li></ul><ul><li>Som un equip. </li></ul><ul><li>El nostre projecte educatiu. Què volem aconseguir? </li></ul><ul><li>El nostre projecte educatiu. Com ho fem? </li></ul><ul><li>Metodologia. </li></ul><ul><li>Altres informacions d’interès. </li></ul><ul><li>Precs i preguntes. </li></ul>
  2. 2. <ul><li>Som una escola: </li></ul><ul><li>Amb una pedagogia activa, arrelada a l’entorn i respectuosa amb el medi ambient. </li></ul><ul><li>Oberta, democràtica, igualitària i participativa. </li></ul><ul><li>Que potencia la relació família-escola. </li></ul><ul><li>Catalana, en una societat plurilingüe i intercultural. </li></ul><ul><li>Que treballa l’educació dels valors en la societat de la informació i del canvi. </li></ul><ul><li>Coeducadora i no sexista. </li></ul><ul><li>Que dóna importància al treball en equip. </li></ul><ul><li>Amb esperit d’innovació. </li></ul>1. PRESENTACIÓ DE L’ESCOLA NOVA
  3. 3. <ul><li>Que volem posar la nostra experiència al vostre servei i al dels vostres fills i filles. </li></ul><ul><li>Que tenim molt clar el que volem. </li></ul><ul><li>Enamorat d’aquest ofici i amb moltes ganes de tirar endavant aquest projecte. </li></ul>2. SOM UN EQUIP
  4. 4. <ul><li>Dotar l’alumne de les eines necessàries per ser competent en la nostra societat. </li></ul><ul><li>Formar persones amb sensibilitat solidària, no competitives. </li></ul><ul><li>Acollir cada nen com a únic i diferent. </li></ul><ul><li>Ensenyar als alumnes que el diàleg és el mitjà bàsic i necessari per a la convivència. </li></ul><ul><li>Potenciar l’autonomia i la iniciativa personal. </li></ul><ul><li>Formar persones capaces de comprendre les pròpies emocions i les dels altres. </li></ul><ul><li>Preparar els nostres alumnes per assolir amb èxit el fet de ser ciutadans del segle XXI. </li></ul>3. EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?
  5. 5. <ul><li>A través d’un enfocament constructivista de l’aprenentatge. </li></ul><ul><li>Amb aprenentatges interactius. </li></ul><ul><li>Amb el treball cooperatiu. </li></ul><ul><li>Respectant el ritme dels infants. </li></ul><ul><li>Incorporant progressivament els recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació </li></ul><ul><li>Potenciant la interdisciplinarietat i el treball globalitzat. </li></ul><ul><li>Amb un treball personalitzat de l’acció tutorial que afavoreixi l'autoestima, la relació en grup i la resolució dels conflictes. </li></ul><ul><li>Introduint l’aprenentatge de l’anglès des de parvulari. </li></ul>4. EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU COM HO FEM?
  6. 6. <ul><li>Acollida i comiat </li></ul><ul><li>Tallers </li></ul><ul><li>Ambients </li></ul><ul><li>Projectes </li></ul><ul><li>Assemblea </li></ul><ul><li>Racons </li></ul><ul><li>Càrrecs </li></ul><ul><li>Bloc de l’escola: http :// laescolanova.blogspot.com / </li></ul>5. METODOLOGIA
  7. 7. <ul><li>Festes i celebracions </li></ul><ul><li>Sortides </li></ul><ul><li>Colònies </li></ul><ul><li>Piscina </li></ul><ul><li>El dia de la fruita </li></ul><ul><li>Servei d’acollida al matí i la tarda (SAM i SAT) Funciona al matí des de les 7:30 a les 9:00 i a la tarda des de les 16:30 fins les 18:30. </li></ul><ul><li>El menjador de les 12:30 fins les 15:00. </li></ul><ul><li>Quotes material, llibres i AMPA </li></ul><ul><li>Activitats extraescolar. Es realitzen a partir de les 16:30 i fins les 17:30. </li></ul>6. ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS
  8. 8. <ul><li>MOLTES GRÀCIES ! </li></ul>

×