Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TALLER ALIMENTACIÓ

15,568 views

Published on

TALLER ALIMENTACIÓ

 1. 1. TALLER D’ALIMENTACIÓ
 2. 2. Hem des distingir 2 conceptes bàsics: <ul><li>ALIMENTACIÓ: és una necessitat fisiològica necessària per la vida, consisteix en proporcionar al cos els aliments que prèviament s’han seleccionat i preparat. Consisteix en menjar . </li></ul><ul><li>NUTRICIÓ: consisteix en obtenir els nutrients que hi ha als aliments mitjançant la digestió perquè arribin a totes les cèl·lules i aquestes puguin funcionar. </li></ul><ul><li>Per tant, són 2 conceptes molt relacionats però distints: una persona pot estar ben alimentada però mal nutrida , és a dir, pot haver menjat molts aliments però amb aquests aliments no ha pres tots els nutrients que necessiten les seves cèl·lules. </li></ul>
 3. 3. ALIMENTS I NUTRIENTS <ul><li>ALIMENTS : Són els productes sòlids o líquids que ingerim, dels quals el cos obté els nutrients i expulsa el reste que no és aprofitable. </li></ul><ul><li>exemples: LLET, PA, TOMÀTIGA, FORMATGE, PEIX… </li></ul><ul><li>NUTRIENTS : Són els composts químics que contenen els aliments que aportaran a la cèl·lula energia per poder viure. És tracta de: </li></ul><ul><ul><li>Glúcids ( hidrats de carboni) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lípids (greixos) </li></ul></ul><ul><ul><li>Proteïnes </li></ul></ul><ul><ul><li>Sals minerals </li></ul></ul><ul><ul><li>Vitamines </li></ul></ul><ul><ul><li>Aigua </li></ul></ul>
 4. 4. 1. GLÚCIDS <ul><li>També anomenats hidrats de carboni o sucres. Tenen principalment funció energètica. Aporten energia a les cèl·lules . </li></ul>
 5. 5. 2. LÍPIDS <ul><li>Els greixos també tenen una funció principalment energètica ( aporten una reserva d’energia), l’organisme utilitza en primer lloc els glúcids. </li></ul>
 6. 6. 3. PROTEÏNES <ul><li>Tenen funció plàstica, és a dir, aporten elements per regenerar les cèl·lules. </li></ul>
 7. 7. 4. SALS MINERALS <ul><li>Funció reguladora ( aporten elements per regular tots els processos cel·lulars) i plàstica (constitueixen els ossos, les dents…) </li></ul>
 8. 8. 5. VITAMINES <ul><li>Tenen funció reguladora, és a dir, aporten els elements necessaris pel bon funcionament dels processos cel·lulars . </li></ul>
 9. 9. 6. AIGUA <ul><li>És un nutrient que es troba a quasi tots els aliments sobre tot als líquids, fruites i verdures. </li></ul>
 10. 10. La piràmide dels aliments
 11. 11. ELS GRUPS D’ALIMENTS <ul><li>GRUP 1: llet i derivats </li></ul><ul><li>GRUP 2: carn, ous i peix </li></ul><ul><li>GRUP 3: patates, llegums i fruits secs </li></ul><ul><li>GRUP 4: verdures i hortalitzes </li></ul><ul><li>GRUP 5: fruites </li></ul><ul><li>GRUP 6: pa, pasta, cereals, sucre i dolç </li></ul><ul><li>GRUP 7: greix, oli, mantega </li></ul>
 12. 12. Tipus d’aliments <ul><li>1. Energètics : rics en glúcids i lípids. Aporten energia a l’organisme </li></ul><ul><li>2. Plàstics : rics en proteïnes. Aporten els elements estructurals de les cèl·lules. </li></ul><ul><li>3. Reguladors : rics en vitamines i sals minerals. Contribueixen a regular totes les funcions de l’organisme. </li></ul>
 13. 13. El valor energètic dels aliments <ul><li>L’energia que alliberen els nutrients es mida en calories. </li></ul>1 kcal = 1000 cal = 4,184 kJ = 4.184 J
 14. 14. Ara intenta classificar els aliments que venen a continuació segons al grup al que pertanyen ( del 1 al 7) i la funció que tenen ( energètic, plàstic o regulador)
 15. 15. 1.
 16. 16. 2.
 17. 17. 3.
 18. 18. 4.
 19. 19. 5.
 20. 20. 6.
 21. 21. 7.
 22. 22. 8.
 23. 23. 9.
 24. 24. 10.
 25. 25. 11.
 26. 26. 12.
 27. 27. 13.
 28. 28. 14.
 29. 29. 15.
 30. 30. THE END

×