Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els inuit

1,582 views

Published on

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Els inuit

  1. 1. Els Inuit(Esquimals)
  2. 2. Són un grup humà de l’Àrtic que habita les tundres del norddel Canadà, Alaska i Grenlàndia.Els esquimals estan organitzats en grups familiars i cada membre té assignadauna tasca específica, amb una forta divisió per gènere.( Les unions i divorcis són aprovats pels ancians de la comunitat)Els Inuit
  3. 3. Els InuitTenen una vida nòmada, seguint les migracions dels animals quecacen, entre els quals es troben els caribús, óssos, balenes i foques.Daquests i daltres animals naprofiten totes les parts possibles permenjar, abrigar-se, construir habitatges, eines per caçar...Els Inuit es desplacen majoritàriament en trineus tirats pergossos, però també fan servir barques.("Umiak" vol dir "barca de dona", i “kayak" significa "barca dhome".)
  4. 4. Els InuitA la tundra, no hi creixen arbres, i no es poden construir casesde fusta, fan servir la neu o el glaç per construir “iglús”.
  5. 5. Els InuitAl llarg de l’estiu, quan no hi havia neu vivien en barraques fetesde pells i d’altres materials que trobaven.Abans, migraven en campaments d’estiu que era compartit envaries famílies.(Avui en dia la majoria d’Inuit viuen en la mateixa comunitat totl’any en vivendes de materials importats).
  6. 6. Els InuitL’ idioma dels Inuit es el Inuktitut, es comú sentir-lo enprogrames de ràdio i televisió.INUKTITUT
  7. 7. Els InuitLa vestimenta tradicional dels Inuit es de pells d’animals.Avui dia el estil “parka” dels seus abrics s’utilitza per tot el món.
  8. 8. Els InuitAvui dia els Inuit fan servir estris i costums noves per adptar-se.

×