Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
ANÀLISI de les RESPOSTES al QÜESTIONARI sobre DEURES als infants LA SÍNIA
Primeres conclusions del qüestionari
1. Els ne...
2
RESPOSTES AL QÜESTIONARI DELS NENS I NENES D’INFANTIL (P3, P4, P5)
Pregunta 1: Saps què vol dir fer deures?
Aquest qüest...
3
Pregunta 2: La teva escola et posa deures per fer a casa?
17%
71%
3%
31%
0 20 40 60 80 100 120
Altres
A vegades
No
Sí
De...
4
RESPOSTES AL QÜESTIONARI DELS NENS I NENES DE PRIMER, SEGON, TERCER I QUART
Pregunta 4: Què són els deures per a tu?
El ...
5
Pregunta 5: Creus que amb la feina que fas diàriament a l’escola necessites fer deures a casa?
La resposta majoritària, ...
6
Pregunta 6: Per a què creus que serveix fer deures?
El 75% dels infants consideren que els deures serveixen per reforçar...
7
Pregunta 8: Et costa trobar el moment de fer-los? Per què?
Per analitzar aquesta pregunta correctament i evitar l’efecte...
8
Si se separa la mostra en funció del curs dels infants, l’estructura general de les respostes és diferent. En el cas del...
9
Pregunta 9: Els pares t’acompanyen quan fas els deures?
Molt majoritàriament, la resposta indica que els pares acompanye...
10
Pregunta 10: Com et sents un cop acabes els deures?
S’observa que la resposta molt majoritària és que se senten content...
11
Pregunta 11: Com creus que se sent el pare o la mare quan fas els deures?
S’observa que les respostes majoritàries fan ...
12
Les sensacions positives tant en infants com en pares, indiquen que el model de La Sínia en quant els deures, tot i que...
13
RESPOSTES AL QÜESTIONARI DELS NENS I NENES DE CINQUÈ I SISÈ
Pregunta 4: Què són els deures per a tu?
Gairebé el 80% del...
14
Pregunta 5: Creus que amb la feina que fas diàriament a l’escola necessites fer deures a casa?
La resposta majoritària,...
15
Pregunta 6: Per a què creus que serveix fer deures?
Més del 80% dels infants consideren que els deures serveixen per re...
16
Pregunta 7: Quin tipus de deures t’agradaria fer a casa?
Les respostes a aquesta pregunta mostren una gran dispersió d’...
17
Pregunta 8: Et costa trobar el moment de fer-los? Per què?
Per analitzar aquesta pregunta correctament i evitar l’efect...
18
Si se separa la mostra en funció del curs dels infants, l’estructura general de les respostes és similar. L’única gran ...
19
Pregunta 9: Els pares t’acompanyen quan fas els deures?
Molt majoritàriament, la resposta indica que els pares acompany...
20
Pregunta 10: Com et sents un cop acabes els deures?
S’observa que les respostes majoritàries fan referència a sensacion...
21
Pregunta 11: Com creus que se sent el pare o la mare quan fas els deures?
S’observa que les respostes majoritàries fan ...
22
Pregunta 12: Ha canviat la teva actitud davant els deures des del primer dia fins ara?
Molt majoritàriament, la respost...
23
Pregunta 13. Coneixes algú que vagi a l'institut? T'ha parlat mai dels deures? Què en penses?
Les respostes que han don...
24
Tot i que en bastantes respostes es fa referencia a que els hi han dit que els deures són molt difícils i els hi costa ...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
FORATS I MOVIMENT P3A BLAUS
Next
Upcoming SlideShare
FORATS I MOVIMENT P3A BLAUS
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Qüestionari sobre els deures 2015 (infants)

Download to read offline

Qüestionari sobre els deures als infants de l'escola

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Qüestionari sobre els deures 2015 (infants)

 1. 1. 1 ANÀLISI de les RESPOSTES al QÜESTIONARI sobre DEURES als infants LA SÍNIA Primeres conclusions del qüestionari 1. Els nens i nenes són genials 2. Escoltar l’opinió dels infants és una experiència enriquidora i sorprenent Caracterització de la mostra Hi ha hagut 427 respostes, un 46% han estat nenes i un 54% han estat nens. Segons el curs, s’han repartit qüestionaris amb preguntes diferents, adaptades a l’edat dels infants. La distribució de la mostra respecte el curs és la següent: L’Anàlisi dels resultats es presenta per separat per a cada grup d’edat, en funció del qüestionari que han respost. 33% 45% 22% 0 50 100 150 200 5è-6è 1r-2n-3r-4t Infantil
 2. 2. 2 RESPOSTES AL QÜESTIONARI DELS NENS I NENES D’INFANTIL (P3, P4, P5) Pregunta 1: Saps què vol dir fer deures? Aquest qüestionari, donada l’edat dels infants, es va passar en persona per membres de la Comissió Pedagògica. La seva experiència amb els infants va ser divertida i sorprenent. I, també, va servir per constatar que ens molts casos els infants tenien dificultats en entendre les preguntes i, en certs casos, les seves respostes no corresponien a la realitat. Per exemple, havia infants que deien no saber què eren els deures però que, en canvi, en la conversa es constatava que sí sabien què eren. O, el cas contrari, infants que deien que sí sabien que eren els deures i, en canvi, en la conversa es constatava que no era així. En l’anàlisi de les respostes, es recull allò que van dir els infants, independentment de la valoració que l’adult que va passar l’enquesta tingui de la veracitat de la seva resposta. Per tant, segons allò que van dir els infants, destaca que gairebé el 60% de les respostes indiquen que els nens i nenes d’infantil saben què són els deures. En l’apartat Altres, alguns infants bàsicament descriuen què creuen que són els deures. Si se separa la mostra en funció del curs dels infants, s’observa que mentre en P3 només un 40% afirma saber què són els deures, en P4 arriba al 54% i en P5 al 80%. Aquest és un comportament molt lògic associat a l’increment de l’edat. Tenir o no germans grans no suposa una diferència significativa en les respostes. 33% 3% 36% 57% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Altres No ho sé No Sí
 3. 3. 3 Pregunta 2: La teva escola et posa deures per fer a casa? 17% 71% 3% 31% 0 20 40 60 80 100 120 Altres A vegades No Sí Destaca que més del 70% de les respostes indiquen que els nens i nenes d’infantil consideren que l’escola no els posa deures per fer a casa. L’apartat Altres bàsicament són comentaris sobre els deures que fan a casa (pintar, jugar, fer deures d’extraescolars, etc). Si se separa la mostra en funció del curs dels infants, s’observa que no hi ha diferència significativa en els resultats en funció de l’edat.
 4. 4. 4 RESPOSTES AL QÜESTIONARI DELS NENS I NENES DE PRIMER, SEGON, TERCER I QUART Pregunta 4: Què són els deures per a tu? El 83% dels infants consideren que els deures són feines de llengua i matemàtiques que han de fer a casa. Seguit per un 35% que consideren que són tasques relacionades amb els projectes (cerca d’informació, preguntes als familiars, etc). Si se separa la mostra en funció del curs dels infants, s’observa que sobre el 90% dels infants de primer a tercer consideren que els deures són bàsicament feines de llengua i matemàtiques per fer a casa, mentre que els alumnes de quart ho creuen només en el 70% dels casos. Els alumnes de segon, consideren en un 64% que són tasques relacionades amb els projectes. Tot i que els percentatges són diferents, es manté la mateixa estructura de les respostes en tots els cursos. Les respostes Altres corresponen bàsicament a alumnes de quart, que la meitat reforcen la idea que els deures són feines que es fan a casa per a repassar o practicar, i l’altre meitat dins dels comentaris lliures, diuen que són un ‘rotllo total’. 83% 35% 14% 6% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Altres Estona per acabar a casa les feines de l'escola Tasques relacionades amb els projectes Feines de llengua i matemàtiques a fer a casa
 5. 5. 5 Pregunta 5: Creus que amb la feina que fas diàriament a l’escola necessites fer deures a casa? La resposta majoritària, amb el 54%, és que els infants consideren fer deures a casa és necessari, seguit del 35% que consideren que són necessaris només a vegades. Destaca que només el 16% consideren que els deures no són necessaris. El que mostra una gran conformitat dels alumnes amb el sistema de deures de l’escola (no oblidem que els nens i nenes estan opinant en tot moment del sistema que coneixen, el de l’escola). Si se separa la mostra en funció del curs dels infants, s’observa que l’estructura de distribució de les respostes és similar, tot i que a mesura que els nens es fan més grans, incrementa el pes de la resposta que són necessaris a vegades i disminueix la resposta que són necessaris sempre. 1% 13% 35% 16% 54% 0 20 40 60 80 100 120 Altres Hi ha feines que només es poden fer a casa A vegades No Sí
 6. 6. 6 Pregunta 6: Per a què creus que serveix fer deures? El 75% dels infants consideren que els deures serveixen per reforçar el que aprenen a l’escola. La següent resposta més comuna és que serveixen perquè els pares sàpiguen què fan a l’escola, amb gairebé el 30% dels infants. La resta d’opcions, mostren una freqüència molt menor i dispersa. Per tant, encara que no és majoritari, els infants reben dels pares l’interès per saber què fan a l’escola mitjançant els deures. Aquest era un desig que alguns pares havien indicat al qüestionari de les famílies. Si se separa la mostra en funció del curs dels infants, s’observa que l’estructura de distribució de les respostes és similar, tot i que en alguns cursos l’opció ‘fer-me responsable de les meves feines’ és més freqüent que ‘els pares i mares sàpiguen què fem a l’escola’. En l’altre extrem, destaca que en el cas dels alumnes de segon, el 43% consideren que els deures serveixen perquè els pares sàpiguen què fan. Les respostes Altres corresponen a comentaris bàsicament sobre que els deures serveixen per aprendre. 75% 18% 27% 13% 15% 7% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Altres Per fer tasques que no podem fer a l'escola Per tenir temps de fer allò que no podem fer a l'escola Perquè els pares sàpiguen què fem a l'escola Per fer-me responsable de les meves feines Per reforçar el que aprenc a l'escola
 7. 7. 7 Pregunta 8: Et costa trobar el moment de fer-los? Per què? Per analitzar aquesta pregunta correctament i evitar l’efecte multiplicador derivat de tenir diverses opcions afirmatives, s’analitza la resposta de cada nen o nena per separat i s’inclou en les següents categories: S’observa que la resposta majoritària dels infants és que Sí, els costa trobar el moment de fer els deures. Entre els resultats afirmatius, les raons perquè costi trobar el moment de fer els deures són: És interessant observar que les respostes majoritàries són la mandra i voler jugar, seguit per la combinació de diverses de les tres raons. 30% 40% 6% 24% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Sí, per una combinació de les diferents raons Sí, perquè no m'agrada Sí, perquè fa mandra Sí, perquè a casa m'agrada jugar 19% 47% 34% 0 20 40 60 80 100 Altres Sí No
 8. 8. 8 Si se separa la mostra en funció del curs dels infants, l’estructura general de les respostes és diferent. En el cas dels alumnes de primer, el 63% afirma que no els costa posar-se a fer deures, mentre que en els infants de segon a quart, al voltant del 50% afirma que sí els costa. Respecte a les raons que fan que els costi posar-s’hi, els nens de primer i segon trien majoritàriament que els agrada jugar, mentre que els nens més grans, diuen majoritàriament que els fa mandra. Dins les respostes Altres, el més habitual són comentaris sobre que els costa posar-se fer els deures a vegades.
 9. 9. 9 Pregunta 9: Els pares t’acompanyen quan fas els deures? Molt majoritàriament, la resposta indica que els pares acompanyen els fills i filles quan fan els deures només a vegades. En funció del curs, els alumnes de cursos més alts mostren un menor percentatge de pares que els acompanyen sempre i un major percentatge de pares que acompanyen a vegades. 18% 14% 68% 0 20 40 60 80 100 120 140 A vegades No Sí
 10. 10. 10 Pregunta 10: Com et sents un cop acabes els deures? S’observa que la resposta molt majoritària és que se senten contents. El nombre de nens que se senten cansats i orgullosos, també és important. Si s’estudia la resposta de cada infant, per tal de corregir l’efecte que una mateixa persona pot triar sensacions diferents, els resultats són: Les sensacions contradictòries són, bàsicament, respostes que combinen la sensació d’estar content o orgullós, amb la sensació de cansament. Segons el curs dels infants, no hi ha diferències significatives. Destaca que els nens de primer i segon es queden amb ganes de més en gairebé el 25% dels casos. 7% 15% 7% 4% 36% 35% 64% 0 20 40 60 80 100 120 140 Altres Amb ganes de més Agobiat/da Frustrat/da Cansat/da Orgullós/a Content/a 25% 1% 1% 15% 58% 0 20 40 60 80 100 120 Sensacions contradictòries Comentaris generals negatius Comentaris generals positius Sensacions negatives Sensacions positives
 11. 11. 11 Pregunta 11: Com creus que se sent el pare o la mare quan fas els deures? S’observa que les respostes majoritàries fan referència a sensacions positives sobre com se senten els pares quan els infants fan els deures. Si s’estudia la resposta de cada infant, per tal de corregir l’efecte que una mateixa persona pot triar sensacions diferents, els resultats són els següents: Destaca que en Altres, molts infants indiquen que els pares se senten orgullosos. Segons el curs dels infants, no hi ha diferències significatives. 8% 19% 4% 6% 7% 64% 42% 0 20 40 60 80 100 120 140 Altres Depèn del dia No sap com ajudar-me Nerviós/a Enfadat/da Content/a Tranquil/la 6% 2% 1% 19% 2% 3% 67% 0 20 40 60 80 100 120 140 Sensacions contradictòries Comentaris generals negatius Comentaris generals positius Depèn del dia No sap com ajudar-me Sensacions negatives Sensacions positives
 12. 12. 12 Les sensacions positives tant en infants com en pares, indiquen que el model de La Sínia en quant els deures, tot i que majoritàriament els costa posar-se a fer-los, al final suposa bones sensacions en nens i famílies.
 13. 13. 13 RESPOSTES AL QÜESTIONARI DELS NENS I NENES DE CINQUÈ I SISÈ Pregunta 4: Què són els deures per a tu? Gairebé el 80% dels infants consideren que els deures són feines de llengua i matemàtiques que han de fer a casa. Seguit per un 35% que consideren que són tasques relacionades amb els projectes (cerca d’informació, preguntes als familiars, etc). Si se separa la mostra en funció del curs dels infants, s’observa que els infants de cinquè consideren gairebé el 90% que els deures són bàsicament feines de llengua i matemàtiques per fer a casa, mentre que els alumnes de sisè ho creuen només en el 70% dels casos. Per contra, a cinquè un 30% considera els deures com a tasques relacionades amb els projectes i a sisè s’incrementa el percentatge fins al 40%. Tot i que els percentatges són diferents, es manté la mateixa estructura de les respostes en ambdós cursos. Això es deu a que canvia el tipus de deures amb els cursos? O és un tema de percepció? L’estructura és similar que en els cursos de primer a quart. Les respostes Altres corresponen bàsicament a comentaris que reforcen la idea que els deures són feines que es fan a casa per a repassar o practicar. 78% 35% 17% 19% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Altres Estona per acabar a casa les feines de l'escola Tasques relacionades amb els projectes Feines de llengua i matemàtiques a fer a casa
 14. 14. 14 Pregunta 5: Creus que amb la feina que fas diàriament a l’escola necessites fer deures a casa? La resposta majoritària, amb el 55%, és que els infants consideren fer deures a casa és necessari a vegades, seguit del 36% que consideren que són necessaris sempre. Destaca que només el 16% consideren que els deures no són necessaris. El que mostra una gran conformitat dels alumnes amb el sistema de deures de l’escola (no oblidem que els nens i nenes estan opinant en tot moment del sistema que coneixen, el de l’escola). Si se separa la mostra en funció del curs dels infants, s’observa que no hi ha diferència significativa en els resultats en funció del curs. En canvi, respecte els alumnes dels primers cursos de primària sí s’observa una diferència: els més petits, creuen majoritàriament que els deures són necessaris, sense puntualitzar que només a vegades. Les respostes Altres corresponen bàsicament a comentaris que acompanyen alguna de les altres opcions, remarcant la idea que depèn de la matèria i de la dificultat d’aprendre-la. 36% 16% 54% 5% 6% 0 10 20 30 40 50 60 Altres Hi ha feines que només es poden fer a casa A vegades No Sí
 15. 15. 15 Pregunta 6: Per a què creus que serveix fer deures? Més del 80% dels infants consideren que els deures serveixen per reforçar el que aprenen a l’escola. La següent resposta més comuna és que serveixen per fer-se responsable de les seves tasques, amb gairebé el 35% dels infants. La resta d’opcions, mostren una freqüència molt menor i dispersa. Si se separa la mostra en funció del curs dels infants, s’observa que l’estructura de distribució de les respostes és similar, tot i que en el cas dels alumnes de sisè, la freqüència relativa de les dues primeres opcions és menor (fins al 75% i el 23%, respectivament), essent encara les més majoritàries. S’observa una estructura de resposta diferent que en el cas dels cursos menors de Primària, on l’opció ‘perquè els pares i les mares sàpiguen què fem a l’escola’ apareixia en el 27% dels casos, mentre que en els infants més grans només és un 7%. Entenem que amb el temps els pares o no tenen o no transmeten aquesta sensació. Les respostes Altres corresponen a pocs comentaris dispersos de persones que no han trobat resposta en les opcions plantejades. 82% 5% 11% 14% 7% 33% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Altres Per fer tasques que no podem fer a l'escola Per tenir temps de fer allò que no podem fer a l'escola Perquè els pares sàpiguen què fem a l'escola Per fer-me responsable de les meves feines Per reforçar el que aprenc a l'escola
 16. 16. 16 Pregunta 7: Quin tipus de deures t’agradaria fer a casa? Les respostes a aquesta pregunta mostren una gran dispersió d’opinions. L’opció majoritària són els deures més lúdics (jocs, ordinador), però s’observa un interès dels infants per tipus de deures ben diferents. Si se separa la mostra en funció del curs dels infants, s’observa que en el cas dels alumnes de cinquè, aposten més clarament pels deures de caire lúdic o activitats complementàries (60% i 40%, respectivament); mentre que en el cas dels alumnes de sisè, aquestes opcions baixen (fins al 45% i el 23%, respectivament) essent gairebé tan freqüents com les opcions de deures relacionats amb els projectes o els deures de matemàtiques (41% i 25%, respectivament) Dins les respostes Altres, l’opció més demandada pels nens i nenes són els deures relacionats amb les arts plàstiques. 20% 26% 53% 32% 15% 37% 0 10 20 30 40 50 60 Altres Activitats complementàries (concerts, museus, excursions, etc) Deures de caire més lúdic (jocs, ordinador, etc.) Deures de matemàtiques Deures de llengua Deures relacionats amb els projectes
 17. 17. 17 Pregunta 8: Et costa trobar el moment de fer-los? Per què? Per analitzar aquesta pregunta correctament i evitar l’efecte multiplicador derivat de tenir diverses opcions afirmatives, s’analitza la resposta de cada nen o nena per separat i s’inclou en les següents categories: S’observa que la resposta majoritària dels infants és que Sí, els costa trobar el moment de fer els deures. Entre els resultats afirmatius, les raons perquè costi trobar el moment de fer els deures són: És interessant observar que les respostes majoritàries són la mandra i la falta de temps. Especialment, en el cas de la falta de temps, ja que no era una opció que plantejava el qüestionari. 33% 48% 19% 0 10 20 30 40 50 Altres Sí No 30% 2% 28% 21% 19% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Sí, per una combinació de les diferents raons Sí, perquè a casa m'agrada jugar Sí, perquè fa mandra Sí, perquè no m'agrada Sí, perquè no tinc prou temps
 18. 18. 18 Si se separa la mostra en funció del curs dels infants, l’estructura general de les respostes és similar. L’única gran diferència per curs és que, dins de les raons per les quals als infants els costa posar-se a fer deures, en el cas dels nens i nens de sisè la falta de temps és la majoritària per un 40%, mentre que en el cas dels nens i nenes de cinquè, no arriba al 20%. L’estructura de les respostes és molt similar a la dels infants dels primers cursos de Primària. La diferència està en què la manca de temps apareix ara com una de les principals raons per afirmar que els costa posar-se a fer els deures. Dins les respostes Altres, el més habitual són comentaris sobre que els costa posar-se fer els deures a vegades.
 19. 19. 19 Pregunta 9: Els pares t’acompanyen quan fas els deures? Molt majoritàriament, la resposta indica que els pares acompanyen els fills i filles quan fan els deures només a vegades. En funció del curs, no hi ha cap alumne de sisè que afirmi que els pares l’acompanyen, i un 25% indica que no ho fan mai. En el cas dels de cinquè, el 84% diuen que a vegades, mentre que un 8% diuen que sempre i un altres 8% diuen que mai. 80% 16% 4% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 A vegades No Sí
 20. 20. 20 Pregunta 10: Com et sents un cop acabes els deures? S’observa que les respostes majoritàries fan referència a sensacions positives un cop acaben els deures. El nombre de nens que se senten cansats, també és important. Si s’estudia la resposta de cada infant, per tal de corregir l’efecte que una mateixa persona pot triar sensacions diferents, els resultats són els següents: Les sensacions contradictòries són respostes que combinen la sensació d’estar content o orgullós, amb la sensació de cansament. Segons el curs dels infants, no hi ha diferències significatives. L’estructura és similar que en els cursos de primer a quart. 55% 11% 4% 6% 2% 31% 47% 0 10 20 30 40 50 60 Altres Amb ganes de més Agobiat/da Frustrat/da Cansat/da Orgullós/a Content/a 57% 13% 1% 3% 26% 0 10 20 30 40 50 60 Sensacions contradictòries Comentaris generals negatius Comentaris generals positius Sensacions negatives Sensacions positives
 21. 21. 21 Pregunta 11: Com creus que se sent el pare o la mare quan fas els deures? S’observa que les respostes majoritàries fan referència a sensacions positives sobre com se senten els pares quan els infants fan els deures. Si s’estudia la resposta de cada infant, per tal de corregir l’efecte de que una mateixa persona pot triar sensacions diferents, els resultats són els següents: Destaca que en Altres, molts infants indiquen que els pares se senten orgullosos. Segons el curs dels infants, no hi ha diferències significatives. L’estructura és similar que en els cursos de primer a quart. 59% 2% 1% 4% 19% 16% 37% 0 10 20 30 40 50 60 Altres Depèn del dia No sap com ajudar-me Nerviós/a Enfadat/da Content/a Tranquil/la 74% 2% 2% 4% 12% 4% 1% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Sensacions contradictòries Comentaris generals negatius Comentaris generals positius Depèn del dia No sap com ajudar-me Sensacions negatives Sensacions positives
 22. 22. 22 Pregunta 12: Ha canviat la teva actitud davant els deures des del primer dia fins ara? Molt majoritàriament, la resposta indica que els infants senten que l’evolució és a millor. En funció del curs, no hi ha diferències significatives. Dins les respostes Altres, la majoria són comentaris generals sobre la dificultat creixent dels deures. Malgrat això, els infants consideren que cada cop els saben encarar millor. Les sensacions positives tant en infants com en pares, indiquen que el model de La Sínia en quant els deures, tot i que majoritàriament els costa posar-se a fer-los, al final suposa bones sensacions en nens i famílies. 10% 10% 5% 81% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Altres No Sí, l'evolució és a pitjor. Sí, l'evolució és a millor.
 23. 23. 23 Pregunta 13. Coneixes algú que vagi a l'institut? T'ha parlat mai dels deures? Què en penses? Les respostes que han donat els infants s’han recollit en la següent taula: 19% 17 No coneixen a ningú de l'institut o no han parlat de deures amb els que coneixen 4% 4 Creuen que els haurien de preparar pel canvi a l'institut 15% 14 Creuen que tindran masses deures i no ho entenen. Alguns consideren que amb el temps de l'institut ja hauria de ser suficient i com a molt considerarien raonable uns pocs deures. 29% 27 Creuen que en posen molts deures, moltes vegades massa, són difícils, pesats i avorrits i això els pot agobiar. Tenen la sensació de que no tindran temps per a fer res mes. 32% 29 Els hi han parlat, saben que hi ha un canvi, que tindran bastants més deures i que potser els hi costi, sobretot el primer any, pero ho integren dins del procés del canvi 1% 1 Creu que posen pocs Com es pot observar un 76% dels infants creuen que tindran molts deures i en bastantes ocasions més difícils . D’aquests el 40% pensen que hauran de fer un esforç important, sobretot el primer any però ho integren dins del canvi amb certa normalitat. El 20% no entenen perquè s’han de fer tants deures i en alguns casos es plantegen que amb el temps de les classes ja n’hi hauria d’haver suficient i el 40% restant sembla que se’ls hi pot fer una muntanya la quantitat i dificultat dels deures i els angoixa que no els hi quedi temps per a res mes.
 24. 24. 24 Tot i que en bastantes respostes es fa referencia a que els hi han dit que els deures són molt difícils i els hi costa molt, només un 4% dels alumnes creu que se’ls hauria de preparar en aquest sentit pel canvi a l’institut. En funció del curs, a sisè hem vist una tendència a l’alça a que els estudiants es preocupin més per la dificultat i quantitat dels deures a l’institut i de no tenir temps suficient. En canvi, en funció de si els infants tenen germans més grans (s’inclouen dades de 5è i 6è) aquesta angoixa disminueix i es veu un augment en els estudiants que integren dins del canvi a l’institut un esforç extra a l’hora de fer els deures, sobretot el primer any.

Qüestionari sobre els deures als infants de l'escola

Views

Total views

521

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

32

Actions

Downloads

8

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×