Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
ANÀLISI de les RESPOSTES al QÜESTIONARI sobre DEURES a l’escola LA SÍNIA
Caracterització de la mostra
Hi ha hagut 278 re...
2
Pregunta 1: Quin paper creus que dóna l’escola als deures?
Pregunta 2: Quin paper creus que haurien de tenir els deures ...
3
71%
41%
13%
1%
10%
0 50 100 150 200 250
Altres
M'agradaria treballar altres aspectes de l'aprenentatge
Nivell de dificul...
4
Pregunta 4: Quina opinió tens sobre la quantitat de deures que fan els nens i nenes?
La dispersió de les respostes mostr...
5
Pregunta 5: Com et sents en l’acompanyament dels deures i dels aprenentatges escolars a casa?
La dispersió de les respos...
6
Les respostes Altres, amaguen també molta diversitat d’opinions. El comentari més freqüent, amb un 30% de pes respecte d...
7
Pregunta 6: Com creus que se sent l’infant fent els deures?
La dispersió de les respostes mostra també
molta diversitat ...
8
Les respostes Altres, amaguen també molta diversitat d’opinions. El comentari més freqüent, amb un 30% de pes respecte e...
9
Pregunta 7: Sents la necessitat de complementar els deures amb altres activitats de reforç dels coneixements?
Tenint en ...
10
Pregunta 8: El paper dels deures a l’escola és diferent al paper que es dóna en altres escoles, et neguiteja?
Més del 5...
11
Pregunta 10: Altres aspectes que voldries treballar a la xerrada-taller...
Els 47 comentaris recollits en aquest aparta...
12
Expressen la voluntat d'apropar el model dels Instituts al de la nostra escola 1 1,92%
Comenten les dificultats dels ca...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Presentacio 4 t
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Questionari sobre els deures 2015 (famílies)

Download to read offline

Questionari sobre els deures 2015 (famílies)

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Questionari sobre els deures 2015 (famílies)

 1. 1. 1 ANÀLISI de les RESPOSTES al QÜESTIONARI sobre DEURES a l’escola LA SÍNIA Caracterització de la mostra Hi ha hagut 278 respostes. Això suposa una participació del 44% del cens de mares i pares de l’escola. De les persones que han respost, un 73% han estat dones i un 27% han estat homes. Tot i que només un 51% del cens total són dones. Per tant, es manifesta un major interès de les mares a respondre el qüestionari. Segons el curs dels fills i filles, trobem la distribució següent: Tot i que hi ha un major nombre de mares i pares que han respost el qüestionari amb fills o filles a Primer, Segon i Tercer, s’observa que han participat famílies de tots els cursos. 15% 19% 40% 57% 40% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Germans petits Germans grans 4rt-5è-6è 1r-2n-3r Infantil
 2. 2. 2 Pregunta 1: Quin paper creus que dóna l’escola als deures? Pregunta 2: Quin paper creus que haurien de tenir els deures a l’escola? Pregunta 1 Pregunta 2 Entre el 65% i el 75% de les respostes assenyalen que el paper dels deures és responsabilitzar els infants i que aprenguin a gestionar el seu temps, així com també una manera de reforçar els aprenentatges. Aquesta distribució de les respostes coincideix amb el paper que les famílies consideren que haurien de tenir els deures a l’escola. És, per tant, remarcable la coincidència entre el paper que es creu que dóna l’escola als deures i el que les famílies creuen que hauria de tenir. És interessant observar també que al voltant del 20% de les respostes, en ambdues preguntes, assenyalen els deures com un instrument per a avaluar l’evolució del coneixement dels infants. 4% 65% 69% 7% 0 50 100 150 200 250 Altres Avaluació dels coneixements Reforçar aprenentatges Responsabilitzar i gestionar el temps Treball personal 18% 6% 24% 68% 76% 5% 0 50 100 150 200 250
 3. 3. 3 71% 41% 13% 1% 10% 0 50 100 150 200 250 Altres M'agradaria treballar altres aspectes de l'aprenentatge Nivell de dificultat massa alt Nivell de dificultat massa baix Nivell de dificultat adequat M'agrada que es relacionin amb els projectes 33% Pregunta 3: Quina opinió tens sobre el contingut dels deures? Destaca que més del 70% de les respostes indiquen la conformitat de la relació dels deures amb els projectes de la classe perquè consideren que resulta més motivador per als infants. A més, el 41% creu que el nivell de dificultat és adequat, de manera que l’infant no es frusta però s’incentiva a millorar. Per tant, s’observa una conformitat important de les famílies amb el contingut dels deures de l’escola. Tot i així, és remarcable que més del 30% de les respostes indiquen el desig que els deures treballin altres aspectes de l’aprenentatge, no només la llengua i les matemàtiques, bàsicament. Si se separa la mostra en funció del curs dels infants, s’observa un comportament de les respostes molt similar entre els tres grups (P3-P4-P5, 1r-2n-3r, 4t-5è-6è). Les respostes Altres amaguen bàsicament famílies que indiquen que encara no fan deures (famílies d’Infantil) i comentaris sobre la necessitat de treballar més l’anglès i de millorar la qualitat formal dels deures (gràfica, ortografia).
 4. 4. 4 Pregunta 4: Quina opinió tens sobre la quantitat de deures que fan els nens i nenes? La dispersió de les respostes mostra molta diversitat d’opinions sobre aquest aspecte. Tot i això, gairebé el 50% de les respostes mostren la conformitat amb el model de deures de l’escola. Un 30%, però, indica que voldrien que es proposessin deures més d’un cop per setmana. Si se separa la mostra en funció del curs dels infants, s’observa un comportament de les respostes molt similar entre els tres grups (P3-P4-P5, 1r-2n-3r, 4t-5è-6è). Les respostes Altres amaguen també molta diversitat d’opinions. Els comentaris més freqüents, amb un 13% de pes respecte del total de comentaris Altres, són famílies que indiquen que no opinen perquè encara no fan deures (famílies a Infantil) i, amb un 11%, comentaris sobre la necessitat de fer més quantitat de deures en els cursos més alts. 17% 6% 11% 48% 0 20 40 60 80 100 120 140 Altres M'agradaria més d'un cop per setmana No s'haurien de proposar deures a casa M'agrada un cop per setmana, però més quantitat M'agrada un cop per setmana i que sigui poca quantitat 30%
 5. 5. 5 Pregunta 5: Com et sents en l’acompanyament dels deures i dels aprenentatges escolars a casa? La dispersió de les respostes mostra molta diversitat d’opinions sobre aquest aspecte. De fet, sovint la mateixa persona marca respostes contradictòries, ja que com molts d’ells indiquen en Altres les sensacions depenen del dia i de cada infant. Destaca que gairebé el 60% dels enquestats diuen que els agrada veure l’evolució del seu fill/a i veure’l satisfet/a. Altres aspectes més destacats són, amb un 35% de respostes, que costa posar-se a fer els deures i, amb un 29%, que les famílies tenen dubtes de com acompanyar els fills/es. Si se separa la mostra en funció del curs dels infants, s’observa que els pares i mares se senten menys realitzats a mesura que els infants arriben a cursos més alts (el 13% de les respostes en Infantil i només el 5% en les respostes dels darrers cursos de Primària). Per contra, creix significativament la sensació que els deures creen conflictes i que costa posar-se a fer els deures (el 10% i el 28% de les respostes en Infantil, respectivament, pugen fins a un 25% i un 41% en les respostes dels darrers cursos de Primària). 9% 13% 29% 1% 9% 59% 4% 9% 18% 35% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Altres. Em sento segur/a i tranquil/la. Tinc dubtes de com acompanyar el meu fill/a. Em sento amb la responsabilitat de fer-los jo. Em fa ser molt exigent. M'agrada observar l'evolució i veure'l satisfet/a. Ens posa de mal humor al meu fill/a i a mi. Costa posar-se a fer els deures. Em crea conflictes amb el meu fill/a. Em sento realitzat/da. Em genera angoixa. 14%
 6. 6. 6 Les respostes Altres, amaguen també molta diversitat d’opinions. El comentari més freqüent, amb un 30% de pes respecte del total de comentaris Altres, són valoracions generals positives sobre les sensacions en fer deures. Per altra banda, un 26% indiquen que no opinen perquè encara no fan deures (famílies a Infantil). I, finalment, un 20% són comentaris sobre la necessitat de disposar de més informació sobre què es treballa a l’escola i sobre com acompanyar els fills/es en el moment de fer els deures.
 7. 7. 7 Pregunta 6: Com creus que se sent l’infant fent els deures? La dispersió de les respostes mostra també molta diversitat d’opinions sobre aquest aspecte. De fet, sovint la mateixa persona marca respostes contradictòries, ja que com molts d’ells indiquen en Altres les sensacions depenen del dia i de cada nen/a. Destaca que el 41% dels enquestats diuen que creuen que els infants se senten satisfets. També hi ha un altre 41% que indica que, a mesura que passen els cursos, l’evolució és a millor, que els infants se senten més tranquils i motivats. I més del 20% creuen que els infants se senten realitzats. Creiem preocupant observar que el 12% considera que els seus fills/es se senten angoixats en el moment de fer els deures. Si se separa la mostra en funció del curs dels infants, s’observa que les famílies creuen que els infants se senten més angoixats a mesura que arriben a cursos superiors. Per contra, decreix significativament la sensació que els infants se senten satisfets i realitzats (el 44% i el 24% de les respostes en Infantil, respectivament, baixen fins a un 33% i un 14% en les respostes dels darrers cursos de Primària). 12% 41% 22% 5% 41% 17% 0 20 40 60 80 100 120 Altres. A mesura que passen els cursos, l’evolució és a pitjor. A mesura que passen els cursos, l’evolució és a millor. Se sent frustrat/da. Se sent realitzat/da. Se sent satisfet/a. Se sent angoixat/da. 6%
 8. 8. 8 Les respostes Altres, amaguen també molta diversitat d’opinions. El comentari més freqüent, amb un 30% de pes respecte el total de comentaris Altres, són valoracions generals negatives sobre les sensacions dels infants en fer deures (tenen mandra, els troben avorrits). Per altra banda, un 28% indiquen que no opinen perquè encara no fan deures (famílies a Infantil). I, finalment, un 17% són comentaris que indiquen que tot i que costa posar-s’hi, després els nens i nenes viuen amb satisfacció la feina feta.
 9. 9. 9 Pregunta 7: Sents la necessitat de complementar els deures amb altres activitats de reforç dels coneixements? Tenint en compte que les dues primeres possibles respostes descriuen realitats mot similars, ja que les activitats complementàries proposades a la segona resposta són part del lleure, es pot concloure que el 65% dels pares i mares no complementen els deures amb activitats de reforç específic. De fet, el 22% dels comentaris recollits sota l’etiqueta Altres, indiquen que les famílies no consideren les activitats descrites a la segona resposta com a complement dels deures. Creiem que és indicatiu que gairebé el 30% dels enquestats diuen que fan servir quaderns d’activitats. Respecte del 15% que afirma fer classes de reforç, més del 60% indica (a l’apartat Altres) que són classes de reforç d’anglès. Si se separa la mostra en funció del curs dels infants, s’observa que les famílies senten la necessitat de complementar els deures amb esforç específic a mesura que els infants creixen. D’Infantil als darrers cursos de Primària, l’ús de quaderns d’activitats creix del 21% al 31% i les classes de reforç passen del 8% al 18%. 30% 35% 27% 23% 0 20 40 60 80 100 120 Altres. Sí, amb classes de reforç extraescolar. Sí, amb quaderns d’activitats. Sí, amb activitats complementàries. No. 15%
 10. 10. 10 Pregunta 8: El paper dels deures a l’escola és diferent al paper que es dóna en altres escoles, et neguiteja? Més del 50% de les persones enquestades indiquen que no els neguiteja el paper dels deures a l’escola, tot i que sigui diferent al paper d’altres escoles. Cal observar, però, que gairebé un 40% viu amb neguit el model de l’escola pensant en el pas a Secundària. Si s’estudia la mostra en funció del curs dels infants, observem que aquest neguit pel pas a Secundària creix en els cursos més alts (del 33% a Infantil al 43% a 4t-5è-6è). Per contra, és molt interessant observar que entre les famílies que ja tenen fills a Secundària, només el 26% afirma que els neguiteja aquest aspecte pensant en el pas a Secundària i un 62% afirmen que no els neguiteja aquest aspecte en cap cas (10 punts per sobre de la mostra total). Per tant, entre les famílies que ja coneixen la realitat de la Secundària, la confiança en el model de l’escola és encara més gran que en la mostra global d’enquestats. Entre els comentaris recollits en Altres, el 40% són valoracions positives que indiquen que saben que hi haurà un canvi important a Secundària respecte els deures, però que creuen que els infants de la Sínia se’n sortiran. Per altra banda, un 20% indiquen que el neguit és moderat. Finalment, cal indicar que un 20% dels comentaris són famílies que diuen que no opinen perquè encara no fan deures (famílies a Infantil). 9% 38% 10% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Altres. No. Sí, de cara al pas a Secundària. Sí. 53%
 11. 11. 11 Pregunta 10: Altres aspectes que voldries treballar a la xerrada-taller... Els 47 comentaris recollits en aquest apartat de l’enquesta han estat agrupats per temes, tenint en compte que alguns comentaris tractaven de temes diferents, en resulta la llista de propostes següent, endreçada de més a menys freqüent: Comentari Freqüència Pes Volen més informació de com acompanyar els infants en el seu aprenentatge 9 17,31% Volen informació sobre què s'està fent a l'escola i sobre el nivell d’aprenentatge dels infants 8 15,38% Expressen el neguit pel pas a Secundària 4 7,69% Expressen un comentari general de suport al model de l'escola 4 7,69% Volen informacions teòriques sobre els diferents models de deures 3 5,77% Expressen un comentari general sobre la insuficient qualitat gràfica i ortogràfica dels deures 3 5,77% Volen informació sobre els resultats dels alumnes a les proves de nivell 2 3,85% Expressen preocupació pel nivell i la metodologia d’aprenentatge de l'anglès 2 3,85% Volen que els infants facin exàmens 2 3,85% Expressen una valoració positiva del fet que es treballi aquest tema 2 3,85% Una família d’Infantil expressa que no saben l'evolució dels coneixements acadèmics del nen 1 1,92% Expressen un comentari general sobre els diferents acompanyaments familiars als aprenentatges 1 1,92% Una família expressa un comentari sobre les barreges de grup de primer i quart 1 1,92%
 12. 12. 12 Expressen la voluntat d'apropar el model dels Instituts al de la nostra escola 1 1,92% Comenten les dificultats dels casos específics dels nens amb necessitats educatives especials 1 1,92% Expressen la necessitat de fomentar l’esperit crític i el mètode científic 1 1,92% Volen més informació sobre com es treballen els deures a l'aula 1 1,92% Comentari sobre el fet que a Infantil no tenen deures 1 1,92% Expressen un comentari de tranquil·litat perquè els nens que arriben a Secundària els va bé 1 1,92% Expressen una valoració general negativa de les 'hores perdudes' durant el curs 1 1,92% valoració general negativa del sistema educatiu, que diu que necessita de reforços 1 1,92% Responsabilitzar els infants de fer els deures 1 1,92% Els agradaria saber l'opinió dels infants que ja són a Secundària 1 1,92%

Questionari sobre els deures 2015 (famílies)

Views

Total views

766

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

232

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×