Unitat 04 1a_part_geografia_fpgs_complet

515 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
515
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
109
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unitat 04 1a_part_geografia_fpgs_complet

  1. 1. Prova accés gsfp. CFAM "La Pau" 3 La població i el sistema urbà (1a part) Geografia 1. La població: conceptes bàsics i paraules clau - Concepte de cens i característiques. Distinció entre població de dret, població de fet i padró municipal. - Un cens és el recompte de la població d’un país en un moment determinat que ens aporta molta informació sobre el volum de la població d’un lloc, la seva composició per sexes i per edats, estat civil, dimensió de la família,nivell d’estudis, professió, rendes de què disposa, etc. Es fan els anys acabats en 1. - El padró municipal és un registre local que comptabilitza naixements, defuncions, canvis de residència, la nacionalitat, l’estat civil,el nivell d’instrucció i la professió en l’àmbit municipal. S’actualitza constantment. - La població de dret és la suma de les persones residents presents i absents en un municipi en el moment censal. - La població de fet és la suma de les persones residents presents i dels transeünts d’un municipi en el moment censal. 2. La distribució territorial de la població - Una distribució desigual a Espanya. - El volum de la població espanyola (47 milions d’habitants), en comparació a les xifres dels països de l’entorn europeu, és considerable però la densitat (91 habitants per Km 2 ) és menor, per la qual cosa Espanya és poc poblada . Amb tot, la densitat mitjana és un valor poc significatiu,perquè la població espanyola es reparteix de manera molt desigual. - Les regions més poblades són les situades al costat de les costes i a les valls adjacents: Barcelona i àrea metropolitana,València, Alacant-Elx-Múrcia, Sevilla-CadisMàlaga-Granada, Guipúscoa-Biscaia-Cantàbria, Gijón-Oviedo i la Corunya-Vigo. També les Illes Balears i les Illes Canàries. Com a excepció, a l’interior de la Península hi destaca Madrid, la ciutat més gran d’Espanya que s’estén cap a Toledo i Guadalajara. També cal assenyalar Saragossa i Valladolid. 1
  2. 2. Prova accés gsfp. CFAM "La Pau" - Les regions menys poblades es troben situades a l’interior: part de les dues Castelles, de la Comunitat d’Aragó, d’Extremadura i de Galícia. - La distribució de la població catalana. - La població catalana (7,5 milions) es distribueix de manera desigual al territori, la qual es concentra majoritàriament a Barcelona i la seva àrea metropolitana (el 74 % viu a la província de Barcelona). - La densitat de la població de Catalunya és elevada (224 h/km 2 ), tot i que hi ha moltes diferències entre les comarques. La densitat de Barcelona (16.000 h/km 2 ) és la més alta del món. • Les comarques més poblades estan situades a la façana marítima que va des del Maresme fins el Tarragonès,i a les comarques del Vallès Oriental i del Vallès Occidental. • Les comarques menys poblades són situades a l’interior de Catalunya i al Pirineu lleidatà. 3. El moviment natural de la població - Conceptes: natalitat, mortalitat, creixement vegetatiu i fecunditat . • La taxa de natalitat indica el nombre de nascuts vius durant un any per cada mil habitants d'una població concreta. La fórmula utilitzada per al seu càlcul és la següent: Taxa de natalitat = ( Nombre de naixements en un any / Població total ) x 1000 -Població espanyola -Des del començament del segle XX fins el 1990 la població espanyola ve definida per uns índexs de fecunditat més baixos d’Europa i un envelliment progressiu de la població. A partir del canvi de segle hi va haver un repunt de la natalitat, degut a l’arribada a l’edat fèrtil de les dones nascudes en els anys de fort creixement demogràfic, com també per l’arribada massiva d’immigrants estrangers joves. A causa de la crisi econòmica, però, que disminuirà el nombre d’immigrants a més d’afegir l’entrada a les edats fecundes de generacions amb poques dones, els estudis auguren una reducció de la població espanyola. 2
  3. 3. Prova accés gsfp. CFAM "La Pau" -Població catalana - Des de l’any 1996 hi ha hagut un cicle alcista de la natalitat a causa dels fills dels qui van néixer durant els anys de gran creixement demogràfic. Aquest cicle alcista sembla que s’està esgotant, perquè entraran en edat de tenir fills generacions menys nombroses, i la crisi econòmica reduirà la immigració. • La taxa de mortalitat indica el nombre de defuncions d'una població concreta per cada mil habitants, durant un any. La fórmula utilitzada per al seu càlcul és la següent: Taxa de natalitat = ( Nombre de defuncions en un any / Població total ) x 1000 - Població espanyola - Al llarg del segle XX, la mortalitat a Espanya ha caigut a causa del descens important de la mortalitat infantil i de l’augment de l’esperança de vida. A partir de 1985 es va registrar un augment lleuger de defuncions, a causa de l’envelliment progressiu de la població. Les causes principals de mort són les malalties cardiovasculars (+ 45anys)i els accidents de trànsit i la sida (15-44 anys). La taxa de mortalitat infantil és molt baixa. - Població catalana - La taxa de mortalitat és baixa mentre que l’esperança de vida augmenta. • La taxa de creixement natural (o vegetatiu ) és la diferència entre el nombre de naixements i el nombre de defuncions d'una població. La fórmula utilitzada per al seu càlcul és la següent: Taxa de creixement natural = (Taxa de natalitat – Taxa de mortalitat) - Les previsions de l’Institut Nacional d’Estadística indiquen que la població espanyola podria arribar a un creixement vegetatiu per sota de l’1 ‰ el 2017. • La taxa de fecunditat general és la relació entre el total de naixements durant un any i la població femenina en edat fèrtil. La fórmula utilitzada per als seu càlcul és la següent: Taxa de fecunditatl = (Total de naixements en un any/ Població femenina entre 15-49 anys) x 1000 • L’ índex global de fecunditat (o índex sintètic de fecunditat ) indica el terme mitjà de fills que una dona 3
  4. 4. Prova accés gsfp. CFAM "La Pau" tindria si visqués fins a la fi de la seva edat reproductiva i tingués fills d'acord a la taxa de fertilitat per a cada grup d'edat. Una taxa de fecunditat de 2,1 fills per dona és considerada, teòricament, com a taxa de reemplaçament poblacional, ja que permet estabilitat en la població total d'una regió o país. ISF = (Σ ) taxes de fecunditat específica x 1000 4. L’estructura de la població - La piràmide d’edats • Una piràmide de població és la gràfica que representa l'estructura segons sexe i edat d'una població. És tracta d'una gràfica de barres horitzontals doble. • • - A l'eix vertical (Y) es representen els intervals o grups d'edat (normalment en intervals de 5 anys). A l'eix horitzontal (X) el percentatge de la població de cada grup (corresponent el 100% a la població total). A l’esquerra s’hi situen els valors de la població masculina,i a la dreta, els de la femenina. La piràmide d’edats d’Espanya • El tipus de piràmide d’Espanya és contractiva, és a dir, pròpia de països econòmicament desenvolupats,i es caracteritza per una natalitat baixa i una esperança llarga de vida. La piràmide d’Espanya el 2008 presenta les característiques següents: Un estrenyiment dels primers esglaons de la piràmide a causa d’una disminució notable de la natalitat a partir de 1979. Un eixamplament notable en edats compreses entre els 30 i els 39 anys: població espanyola nascuda a l’etapa de creixement demogràfic (1969-1978) + població immigrant. Esglaons superiors es desenvolupen en altura i en altitud: un percentatge elevat de població viu molts anys.    4
  5. 5. Prova accés gsfp. CFAM "La Pau" Reducció forta en la població entre 6569 anys, derivada de la Guerra Civil i de la immediata postguerra.  El nombre de naixements ha estat l’habitual (+homes que dones) però el percentatge total és superior a les dones (50,6%) en contraposició als homes (49,4 %).  La baixa natalitat i l’augment de l’esperança de vida provoca un procés d’envelliment de la població espanyola,la qual cosa planteja interrogants relacionats amb el manteniment de les pensions i la disponibilitats de serveis socials i sanitaris suficients. La piràmide d’edats de Catalunya  -    La piràmide de població catalana mostra de manera general una natalitat baixa i una esperança de vida elevada. Una lleugera ampliació de la base de la piràmide, que suposa un augment dels naixements en part per la migració procedent de l’estranger. Un augment de l’amplada de la cúspide pel continu ascens de l’esperança de vida. 5
  6. 6. Prova accés gsfp. CFAM "La Pau" 5. Les migracions interiors i exteriors - Concepte de migració. - El saldo migratori. - Causes dels moviments migratoris. 6
  7. 7. Prova accés gsfp. CFAM "La Pau" - Conseqüències dels moviments migratoris. 7
  8. 8. Prova accés gsfp. CFAM "La Pau" - Tipus de moviments migratoris. 8

×