Programació general anual del centre 2012/13

2,955 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,955
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
357
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Programació general anual del centre 2012/13

 1. 1. PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS 2012-2013 ESCOLA LA CLOSA Esterri d’Àneu
 2. 2. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’ÀneuÍNDEXA. OBJECTIUS ANUALS DEL CENTREB. ASPECTES ORGANITZATIU I DE FUNCIONAMENT DE CENTRE 1. Concreció de funcions en l’organització general del centre. 2. Horari general de les activitats del centre, de l’alumnat i del professorat. 3. Vigilància temps d’esbarjo. 4. Regulació interna per a la substitució del professorat. 5. Activitats escolars complementàries. Sortides i colònies. 6. Activitats escolars de centre. 7. Activitats extraescolars. 8. Calendari de reunions i entrevistes amb els pares i mares. 9. Calendari d’avaluació i lliurament d’informació als pares i mares. 10. Calendari de les reunions dels òrgans de govern, de l’equip directiu i del professorat. 11. Activitats de formació permanent i de perfeccionament del professorat. 12. Serveis escolars del centre. Menjador i transport. 13. Concreció anual dels projectes i plans del centre. 14. Altres aspectes d’interès.C. ANNEXES Annex 1. Calendari escolar Annex 2. Calendari d’activitats complementàries de centre. Sortides i colònies. Annex 3. Pla d’actuació de l’EAP al centre. Annex 4. Activitats extraescolars. Annex 5. Horaris grups classe. Annex 6. Horaris del professorat.Programació general anual - curs 2012-2013 2
 3. 3. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’ÀneuA. OBJECTIUS ANUALS DEL CENTRE a) Afavorir l’assoliment per tot l’alumnat d’un bon nivell de comprensió lectora, d’expressió oral i escrita, d’agilitat en el càlcul i en la resolució de problemes i d’autonomia en l’aprenentatge. b) Potenciar un projecte educatiu plurilingüe en el qual el català, com a eix vertebrador s’articuli de manera coherent amb l’ensenyament de les altres llengües i les altres àrees, tot establint acords per relacionar les diferents estratègies didàctiques. c) Impulsar l’aprenentatge de les llengües estrangeres. d) Potenciar i facilitar l’ús dels mitjans informàtics per integrar les noves tecnologies TIC. e) Integrar en els processos d’ensenyament i aprenentatge continguts vinculats a la coeducació, la ciutadania, la convivència, l’educació ambiental, la salut, la comunicació audiovisual, l’accés a la informació i el gust per la lectura. f) Acordar estratègies metodològiques i d’avaluació que ajudin a l’assoliment de les competències bàsiques. g) Establir mecanismes de coordinació entre el professorat de parvulari i primària, i el de primària i secundària per afavorir la coherència del procés educatiu i la millora dels aprenentatges dels alumnes. Coordinar i col·laborar amb els centres educatius vinculats a l’escola, així com amb les entitats locals i comarcals. h) Establir els diferents projectes interdisciplinaris amb l’objectiu d’assolir les competències bàsiques mitjançant els interessos de l’alumnat de manera vivenciada i relacionada en la realitat quotidiana. i) Mantenir informada a tota la comunitat educativa, especialment a les famílies dels alumnes, respecte l’organització i funcionament del centre. j) Millorar la coordinació i participació de tota la comunitat educativa. k) Vetllar pel manteniment i millora dels equipaments i recursos del centre.Programació general anual - curs 2012-2013 3
 4. 4. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’ÀneuB. ASPECTES ORGANITZATIU I DE FUNCIONAMENTDE CENTRE 1. Concreció de funcions en l’organització general del centre. Equip Directiu Director: Antoni Ricou Ribó Cap d’Estudis: Francisco Peris Folgado Secretari: Marc Farré Cuñat Educació Infantil Tutora P3: Núria Cereza Aubets Tutora P4: Gemma Orteu Bigordà Tutora P5: Araceli Arasa Franch Mestra Educació Infantil: Meritxell Ruiz Banet Educació Primària Tutora CI 1: Montserrat Biosca Caus Tutora CI 2: Montserrat Cortina Roig Tutora CM 1: Lídia Cardona Gasa Tutora CM 2: Míriam Coll Viader Tutor CS 1: Xavier Millà Rufach Tutor CS 2: Marc Farré Cuñat Mestre d’Educació Primària: Antonio Ricou Ribó Mestra de Llengua Anglesa: Montserrat García Agüero. Mestra de Religió: M. Carme Poch Ticó Mestra de Música: Montserrat Biosca Caus Mestre d’Educació Especial: Julià Perelló Ballesté Mestre d’Educació Física: Francisco Peris Folgado Càrrecs de coordinació Coordinació d’Educació Infantil: Gemma Orteu Bigordà Coordinació d’Educació Primària: Lídia Cardona Gasa Coordinació de Cicle Inicial: Montserrat Cortina i Roig Coordinació de Cicle Mitjà: Míriam Coll Viader Coordinació de Cicle Superior: Marc Farré Cuñat Coordinació Pla de llengües estrangeres: Montserrat García Agüero Coordinació Pla Català d’Esport a l’Escola: Francisco Peris Folgado Coordinació TAC: Míriam Coll Viader Coordinació Riscos Laborals: Montserrat García Agüero Coordinació de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social: Julià Perelló Ballesté Coordinació de Biblioteca Escolar: Francisco Peris Folgado Equips de Cicle Educació Infantil: Gemma Orteu, Araceli Arasa, Meritxell Ruiz, Núria Cereza. Cicle Inicial: Montserrat Biosca, Montserrat Cortina, Francisco Peris. Cicle Mitjà: Míriam Coll, Julià Perelló, Lídia Cardona, Carme Poch.Programació general anual - curs 2012-2013 4
 5. 5. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu Cicle Superior: Xavier Millà, Marc Farré, Antoni Ricou, Montserrat García. Comissió de Convivència: Antoni Ricou Ribó, Araceli Arasa Franch, representant pares/mares. Comissió d’Atenció a la Diversitat: Francisco Peris, Julià Perelló, Gemma Orteu, Montserrat Cortina, Míriam Coll, Marc Farré i Lídia Dies (EAP). Comissió Projecte reutilització de material didàctic i llibres de text President: Antoni Ricou Ribó Secretari: Marc Farré Cuñat Membre mestres Comissió: Míriam Coll Viader Membres pares/mares: Susanna Lapena Canut Isabel Raso Navarro Pilar de Matías Blázquez Consell Escolar President: Antoni Ricou Ribó Secretari: Marc Farré Cuñat Cap d’Estudis: Francisco Peris Folgado Representants mestres: Araceli Arasa Franch Montserrat Biosca Caus Lídia Cardona Gasa Xavier Millà Rufach Representants pares/mares: Noemi Ruich Cera, Susanna Lapena Canut. Representant AMPA: Maria Luisa Álvarez Auge Representant Ajuntament: Adriana Vidal Babot AMPA President: Pilar de Matías Blázquez Correu electrònic: ampa.closa.morello@gmail.com 2. Horari general de les activitats del centre, de l’alumnat i del professorat. a) Horari de l’alumnat L’alumnat romandrà a l’escola segons l’horari aprovat anualment al Consell Escolar. de 9:00 a 12:30 h. i de 14:30 a 16:00 h. Suport Escolar Personalitzat dimarts i dijous de 12:30 a 13:00 h. Jornada intensiva del 10 al 21 de juny: de 9:00 a 13:00 h.Entrades i sortides de l’alumnat Els mestres hauran destar abans de sonar el timbre a la seva fila corresponent. Sonarà unsenyal acústic tant a les entrades com a les sortides.Programació general anual - curs 2012-2013 5
 6. 6. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu No està permesa l’entrada als passadissos i a les classes, als pares i mares iacompanyants, exceptuant casos especialment autoritzats. Cada tutor/a haurà de vetllar percomplir aquesta norma. La porta exterior dentrada al recinte es tancarà després dhaver entrat tots els alumnes enfiles. Totes i tots els alumnes que arribin quan la porta romangui tancada hauran dentrar perlaltra porta, i deixant els nens/es a secretaria que serà qui sencarregarà de portar-los a la sevaclasse corresponent. Pel que fa a l’entrada dels alumnes: • Els/les alumnes faran fila al lloc que tenen assignat al pati, seran acompanyats pel tutor/a o en el seu cas el mestre/a que tinguin a primera hora (matí, pati o tarda) i entraran a la classe amb ordre. Lentrada es realitzarà en lordre següent. Educació Infantil entrarà des de P3 a P5 i Educació Primària de 1r a 6è, que seran els últims a entrar. Els alumnes de CS entraran i sortiran sempre per la porta posterior que dona a l’hort. • Cada matí i cada tarda el mestre o la mestra que iniciï les classes amb el grup passarà llista i anotarà els alumnes absents ( “_” pel matí, “|” per la tarda i “+” si és tot el dia). Sanotarà també a la graella dassistència amb una "R" els que arribin en retard de més de 5’. Pot delegar-ne aquesta tasca com un càrrec d’aula, sota la supervisió del mestre/a. • També es realitzarà diàriament un control dassistència diari des de secretaria passant per cada aula. • Si s’acumulen retards o absències no justificades el mestre/a tutor/a ho comunicarà al cap destudis per iniciar les accions oportunes. Si és reiteratiu, la direcció del centre comunicarà per escrit la situació als serveis socials (veure Actuacions en el supòsit d’absentisme escolar de les Instruccions per a l’organització i el funcionament de les escoles per al curs 2012-2013). Pel que fa a les sortides dels alumnes:Al migdia • Educació Infantil: Els/les mestres que estiguin a l’última del matí portaran als alumnes fins al transport. • Educació Primària: Els/les mestres que estiguin a l’última del matí prepararan als alumnes que no fan el SEP que seran recollits pels monitors/es de menjador a la mateixa aula. Els alumnes que fan SEP seran recollits de la mateixa manera. El mestre/a acompanyarà fins la porta a l’alumnat que marxi a casa.Per la tarda • Els alumnes sortiran en fila ordenada acompanyats pels respectius mestres que hagin realitzat lúltima hora de la tarda. Sacompanyaran fins a la porta exterior i vetllaran per a que tots els nens/es es vagin en els seus acompanyats corresponents i a la línia de transport que els pertoqui. Els alumnes de Cicle Superior realitzaran aquesta sortida per la porta posterior (la de l’hort). • Els nens dEducació Infantil sortiran cinc minuts abans de lhora. Els que van en línia de transport seran recollits a la porta pels monitors/es dels autocars. • Si els venen a buscar persones que habitualment no ho fan, els pares i mares ho han de notificar per escrit als tutors/es dels seus fills/es. • En cas que una família no estigui a lhora de sortida per recollir el seu fill/a s’intentarà localitzar la família (veure Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnatProgramació general anual - curs 2012-2013 6
 7. 7. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu de les Instruccions per a l’organització i el funcionament de les escoles per al curs 2012- 2013). • S’haurà de vetllar per a que l’alumnat marxi acompanyat segons hagin indicat les famílies a al formulari de sortides del centre de l’alumnat, que hauran d’omplir a tal efecte a principi de curs, i en la qual la família indicarà i signarà de quina manera marxaran els seus fills i filles (sols, acompanyats d’un familiar, germà,...). • A totes les aules hi haurà visible un full on s’indicarà com marxen tots els alumnes.Als canvis de classe • Els canvis de classe es faran sempre sota la supervisió del mestre responsable, intentant en tot moment no deixar sols els nens/es.Sortides dels alumnes dins lhorari lectiu • Per poder sortir un alumne dins lhorari lectiu serà imprescindible presentar la corresponent autorització amb model del centre, i el nen/a haurà de ser recollit pels pares o persona autoritzada. En cap cas podrà marxar sol/a sense cap responsable. • En cas de que lalumne faci servir el servei de transport, també haurà dentregar una circular al responsable de la línia i una còpia al centre (secretaria). b) Horari del professorat L’horari laboral establert per al professorat estarà distribuït de la següent manera pel quefa a les 30 hores de permanència al centre: • Docència 25 hores: activitats docents, de suport, d’atenció a la diversitat, de tutoria i guàrdies. • Activitats de permanència al centre 5 hores: reunions, programacions, reunions amb els pares,... Dins de les coordinacions i reunions es realitzaran les següents: • Dilluns de 12,30 a 13,30 hores: Coordinacions de Cicle. • Dimecres de 12,30 a 13,30 hores: Claustre/Reunió de mestres. • Reunions puntuals coordinadors de cicle – Cap d’estudis. • Comissions d’avaluació. • Coordinacions amb secundària. Mínim una al primer trimestre i una al tercer. Cap d’estudis, tutor/a CS 2 i coordinador/a EAP. • Coordinacions EAP. Dilluns, prèvia convocatòria amb el cap destudis. • Coordinacions de projectes. c) Calendari escolar (annex 1) El professorat començarà la seua activitat l’1 de setembre de 2012 i la finalitzarà el 28 dejuny 2013. Pel que fa al calendari escolar serà el següent: • 12 de setembre de 2012, inici de les classes • del 22 de desembre de 2012 al 7 de gener de 2013 ambdós inclosos, vacances de Nadal • del 23 de març a l’1 d’abril de 2013, vacances de Setmana SantaProgramació general anual - curs 2012-2013 7
 8. 8. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu • 12 d’octubre de 2011, 1 de novembre de 2011, 6 i 8 de desembre de 2011, 20 i 21 de febrer de 2012, festius nacionals i locals • 02 de novembre de 2012, 11 i 12 de febrer de 2013 i 20 de maig de 2013 , dies de lliure disposició del centre. • Del 10 al 21 de juny de 2013, jornada intensiva. • 21 de juny de 2013, finalització de les classes. L’equip directiu romandrà al centre per tancar el present curs i organitzar el següent fins el19 de juliol de 2013. 3. Vigilància temps d’esbarjo. La Direcció del centre establirà torns rotatius de vigilància de l’esbarjo al pati de l’escola,disposant cada espai de pati de tres mestres. A més a més s’establiran uns responsables setmanalsper a cada cicle que seran els encarregats de vigilar a aquells alumnes que per algun motiujustificat han hagut de quedar-se a l’aula, en el cas de que el/la mestre/a que hagi pres la mesuratingui torn de pati. En aquest cas, s’haurà de comunicar a la persona encarregada.quins alumnes ien quines condicions es queden a l’aula.Aspectes relatius al temps d’esbarjo • El senyal acústic sonarà en iniciar-se i finalitzar l’esbarjo. • Els/les alumnes accediran puntualment als patis que tenen assignats amb ordre. Els alumnes dEducació Infantil a la zona del sorral i els de Primària a la zona delimitada del pati a tal efecte. Hi haurà tres mestres del torn de pati vigent per a cada àrea. • Els nens/es solament podran estar durant el pati a lespai que tenen designat per a la seua etapa. • A Educació Infantil tindran un espai (bagul) destinat per a deixar les seues joguines de pati. Els alumnes de Primària no podran utilitzar aquestes joguines. Els mestres d’aquesta etapa es faran responsables del bon ús i manteniment de les joguines. • Dins del marc del PCEE es durà a terme el programa “Jugapati”, amb l’objectiu de posar a l’abast de l’alumnat material esportiu i de jocs que ajudi a diversificar les possibilitats d’esbarjo. El coordinador del PCEE serà l’encarregat de dinamitzar aquest programa. • Es tindrà cura que els papers de l’esmorzar es llencin a les papereres i que els/les alumnes aprofitin l’estona d’esbarjo per anar a lavabo i beure. Els/les alumnes d’educació infantil esmorzaran a l’aula. • Sestabliran uns torns rotatius setmanals de neteja del pati per cursos. Aquest planning de torns estarà situat a la sala de mestres amb caràcter trimestral. • Com a norma general tot els/les alumnes han de gaudir de l’estona d’esbarjo. Si algun ha de quedar-se a la classe per decisió d’un mestre/a, sempre serà sota la supervisió de qui pren la mesura o d’algun mestre del mateix cicle. Cap nen o nena romandrà a la classe en aquest període. • En cas de pluja o mal estat del pati la direcció decidirà si els nens shan de quedar a les aules. Els mestres del torn corresponent de pati seran els encarregats de vigilar igualment els nens a les aules, segons el cicle al que pertanyin.Programació general anual - curs 2012-2013 8
 9. 9. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu 4. Regulació interna per a la substitució del professorat. Pel que fa la sol·licitud de llicències i permisos es tindran que dirigir a la Direcció del centreomplint la circular corresponent. Hi haurà un registre d’absències, que s’ha de mantenir al dia, explicitant el motiu de l’absènciasegons la classificació següent: malaltia, llicència, permís, encàrrec de serveis, accident laboral oen servei, accident no laboral, força major, exercici del dret a la vaga o sense justificar. Es prega demanar-ho amb la màxima antelació per tenir una previsió de les substitucions. La Direcció autoritzarà un màxim d’una absència per dia, excepte per causes de força major.Es prioritzarà per estricte ordre de demanda. En cas de malaltia, es prega trucar abans de lhorari escolar per preveure les substitucionsoportunes. Si labsència està prevista, el mestre absent haurà de deixar les tasques corresponentsper seguir la normal marxa del grup. Sentregarà directament al mestre/a substitut/a o bé a lamateixa aula sobre la taula juntament amb la programació d’aula. Les substitucions de fins a dos dies lectius a assumir directament pel professorat del centre esrealitzarà seguint els següents criteris d’ordre: - Mestre/a amb hora lectiva sense alumnes. - Mestre/a de guàrdia. - Mestre de reforç, desdoblament i/o agrupament. - Mestre en hora de Coordinació. - Mestre d’Educació Especial. - Mestre en hora de permanència al centre. Les substitucions de tres a deu dies lectius seran assumides per aquells/es mestres sensetutoria assignada, encàrrec de la direcció, prioritzant el mínim impacte possible a la modificaciód’horaris i recursos a la resta de classes. Pel que fa a les programacions de cara a les substitucions, tot el professorat haurà de teniruna carpeta amb la programació de tres dies lectius amb activitats i material didàcticcomplementari, per a casos excepcionals en els que no es pugui continuar la programació d’aula.Així mateix, també hauran de fer constar tots els aspectes metodològics i organitzatius rellevants,les característiques principals d’alumnes amb necessitats especials, etc. Aquestes programacionss’entregaran al Cap d’Estudis que serà l’encarregat de distribuir-les si s’escau. Per als permisos que necessiten el vist i plau del Departament, s’haurà d’utilitzar el modeloficial i entregar-los a Direcció per al seu vist i plau i el posterior enviament als Serveis Territorials.És necessari preveure les sol·licituds amb antelació per la demora de les gestions i posterioraprovació o no de la llicència o permís. Podeu consultar els motius de sol·licitud a qualsevolsindicat o al web del Departament.Baixes mèdiques i faltes d’assistència i/o puntualitat no justificades del professorat En el cas d’existència d’una baixa mèdica el mestre en qüestió s’haurà de preocupar de ferarribar al centre els documents de baixa i alta bé de la Seguretat Social o de MUFACE, degudamentProgramació general anual - curs 2012-2013 9
 10. 10. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu complimentats. Els comunicats de successius de confirmació de baixa hauran de ser en data 1 i 15 del mes que correspongui. En quan a les faltes de puntualitat i/o assistència no justificades, en cas reiteratiu la Direcció notificarà individualment al personal en qüestió i posteriorment, es comunicarà les faltes a la Subdirecció General de la Inspecció de Serveis, obrint la via disciplinària corresponent. 5. Activitats escolars complementàries. Sortides i colònies. (annex 2) Totes les activitats escolars complementàries que requereixin la sortida del centre escolar estaran aprovades prèviament pel Consell Escolar en la present programació general anual. a) Sortides A principi de curs cada cicle ha d’escollir les sortides i activitats que voldrà realitzar, mirant de coordinar-les amb aquells especialistes que puguin estar implicats segons el tipus de sortida, amb l’objectiu d’ambientalitzar-les al currículum i a la programació anual de les àrees en la mesura del possible. Dins de l’elecció es respectaran aquelles sortides i activitats que estan definides al centre i que es realitzen amb caràcter rotatiu. Autoritzacions- Al començament de curs, a les reunions de curs, es donaran als pares/ mares els fulls d’autorització per a totes les sortides que consten a la present programació general anual.- Requereixen full d’autorització específic aquelles en les que es pernocti fora del centre. Acompanyants- No es poden fer sortides amb menys de dos acompanyants.- La ràtio alumnes/ mestres – acompanyants per a les sortides és: Ed. Infantil······················································cada 10 alumnes 1 adult. C. Inicial························································cada 15 alumnes 1 adult. C. Mitjà·····························································cada 15 alumnes 1 adult. C. Superior························································cada 20 alumnes 1 adult. b) Colònies- A nivell normatiu no es pot obligar a cap mestre a realitzar-les, per tant es una decisió personal i posteriorment de cicle el realitzar-les o no.- Cada equip de cicle s’encarregarà de decidir on les realitzarà, la programació d’activitats i el pressupost.- Totes les colònies es realitzaran durant la setmana del 14 al 18 de maig (sempre que hi hagi disponibilitat de dates a la destinació).- La ràtio alumnes/ mestres acompanyants per a les colònies serà de: Ed. Infantil·························································cada 8 alumnes 1 adult. C.inicial····························································cada 12 alumnes 1 adult. C. Mitjà····························································cada 12 alumnes 1 adult. C superior·························································cada 18 alumnes 1 adult. Programació general anual - curs 2012-2013 10
 11. 11. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu Correspon a cada cicle fer les valoracions de les sortides i activitats que ha triat en el full corresponent a tal efecte. El coordinador/a de cada cicle o el tutor/a en cas d’activitats de curs serà l’encarregat de passar-les a la carpeta del servidor habilitat per a les valoracions de les activitats. 6. Activitats escolars de centre. 1r. Trimestre -La Castanyada. 31 d’octubre de 2012 • Unes setmanes abans es comença a guarnir passadissos (tardor o Castanyada). • Matí: cada cicle realitza les activitats acordades en cicle. • Tarda: anem al Poliesportiu o a la pista poliesportiva, si fa bo. Els nens i nenes de cicle superior es disfressen de castanyers i castanyeres i reparteixen castanyes i begudes (que porta lAMPA), i els panellets que han fet els/les altres alumnes. -El Nadal. 20 i 21 de desembre de 2012 • Guarniment de passadissos amb motiu del Nadal o l’hivern. • Visita del Patge i entrega de les cartes que els/les alumnes han fet a les seves respectives aules. • Tronca. Unes setmanes abans els tutors/es compren els regals que cagarà la tronca (subvencionats per lAMPA). La Tronca es col·loca a lentrada del centre, així com lavet que porta lajuntament. • Festival de Nadal, l’última dia del 1r trimestre. Cada curs prepara actuacions diverses relacionades amb el Nadal. El festival es fa al poliesportiu i està obert a les famílies. A coordinar en Claustre. 2on. Trimestre - Dijous Gras. 07 de febrer de 2013• Ballada de lHereu Riera. Tradició del centre des de fa molts anys. Tots els/les alumnes venen vestits de catalans i catalanes i al matí ballen la dansa, que han assajat setmanes abans al centre, pel carrer principal dEsterri.• Els/les alumnes de CS obren lactivitat amb la ballada de lEsquerrana, el Ball Pla i el Corrido, al pati del centre. Els de 2on. de CS fan la plega per Esterri.• A la tarda lEscola Llar i lAMPA conviden els/les alumnes a menjar xocolata i coca. - Carnestoltes. 08 de febrer de 2013• Guarniment de passadissos.• Disfresses segons les consignes que ens doni el Sr. Carnestoltes. 3r. Trimestre - Escacs. Del 15 al 19 d’abril de 2013 • Durant una setmana els/les alumnes fan un taller descacs guiat pel mestre Enric Oliver. - Sant Jordi. 23 d’abril de 2013• Guarniment de passadissos sobre la primavera i Sant Jordi.• Entrega de la revista Voliaina, feta pels/les alumnes del centre i daltres entitats que hi col·laboren.• Tallers i activitats diverses.• Visita a les parades de llibres i roses que fan els/les alumnes de secundària i activitats acordades per cicles. Programació general anual - curs 2012-2013 11
 12. 12. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu - Dansàneu. Del 3 al 7 de juny de 2013 • Durant una setmana els/les alumnes fan un taller de danses amb monitors especialitzats que depenen del Departament de Cultura de la Generalitat. • Lúltim dia es fa una representació oberta als familiars del que sha treballat durant la setmana.- Jornada Esportiva Solidària. 20 de juny de 2013- Festa final de curs. 21 de juny de 2013 • Actuació musico – teatral contractada per l’AMPA. • Després es fa el comiat dels/les alumnes de 2on. de CS al poliesportiu, on aquests faran una petita representació i sels entregarà els diplomes. 7. Activitats extraescolars (annex 4) Les activitats extraescolars seran organitzades preferentment per l’AMPA delcentre. L’AMPA es coordinarà amb el centre pel que fa a la utilització d’espais i ladisponibilitat horària. Pel que fa a les activitats esportives extraescolars estaran englobades al marc delPla Català d’Esport a l’Escola (PCEE), complint els objectius d’aquest i estant organitzadesper la Secció Esportiva de l’AMPA i el coordinador del PCEE del centre. Serà necessariseguir les pautes descrites al Projectes Esportiu de Centre (PEsC). 8. Calendari de reunions i entrevistes amb els pares i mares. Durant els curs escolar seran preceptives un mínim de tres reunions amb els pares i mares.Una de caràcter col·lectiu a l’inici de curs per nivells i/o cicles, i dues individuals per retornd’informació a les famílies (preferentment una al finalitzar el 1er trimestre i l’altra al finalitzar elcurs). Calendari de reunions d’inici de curs:CICLE DIA HORA LLOCEd. Infantil 07-setembre-2012 10,30 Per determinarCicle Inicial 14-setembre-2012 16,15 Per determinarCicle Mitjà 19-setembre-2012 16,15 Per determinarCicle Superior 20-setembre-2012 16,15 Per determinar 9. Calendari d’avaluació i lliurament d’informació als pares i mares. L’avaluació de l’alumnat ha de ser contínua i global amb la finalitat de fer un seguimentexhaustiu del procés d’aprenentatge i detectar les dificultats que puguin aparèixer, analitzant lescauses i prenent les mesures necessàries.Avaluacions inicialsProgramació general anual - curs 2012-2013 12
 13. 13. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu Durant els primers dies de curs shauran de passar les proves davaluació inicial als primerscursos de cicle de les àrees de llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa imatemàtiques. També la resta dàrees i cursos podran realitzar-les en el cas que ho creguessinconvenient.Comissions d’avaluació Les comissions d’avaluació estaran presidides pel cap d’estudis i estaran formades per totsaquells mestres que intervinguin en un mateix cicle, sigui impartint un àrea o com a mesura desuport individual o grupal. Els diferents tutors/es exerciran de secretaris i aixecaran acta de lasessió, entregant-la al cap d’estudis. Hi haurà dues sessions d’avaluació a Educació Infantil, i tres a Educació Primària, a mésd’una sessió de preavaluació a mitjans del primer trimestre per analitzar les avaluacions inicials ialtres proves que es puguin realitzar. Els informes els realitzarà cada tutor/a i es coordinarà amb els mestres especialistes per talque introdueixin les notes de les seues àrees. Els informes estaran durant les setmanes que esrealitzi l’avaluació al servidor, per poder tenir accés des de qualsevol ordinador del centre. A més de l’avaluació contínua de cada àrea, hi haurà una sèrie de proves preceptives decaràcter intern o extern: • Avaluació inicial: del 12 al 21 de setembre de 2012. • Avaluació Diagnòstica: del 15 al 19 d’octubre de 2012. • Avaluació de sisè: 8 i 9 de maig de 2013. • Avaluació de comprensió lectora: gener 2013.CALENDARI DE SESSIONS DAVALUACIÓEDUCACIÓ INFANTIL 18-gen-2013 18-juny-2013 1r Informe 2n informe 13,00 h. 13,00 h.EDUCACIÓ PRIMÀRIAPreavaluació 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 24-oct-2012 13-des-2012 14-mar-2013 18-jun-20131r Cicle 1r Cicle 1r Cicle 1r Cicle 16,00 h. 16,00 h. 16,00 h. 14,00 h. 24-oct-2012 13-des-2012 14-mar-2013 19-jun-20132n Cicle 2n Cicle 2n Cicle 2n Cicle 16,00 h. 16,00 h. 16,00 h. 13,00 h. 24-oct-2012 13-des-2012 14-mar-2013 19-jun-20133r Cicle 3r Cicle 3r Cicle 3r Cicle 16,00 h. 16,00 h. 16,00 h. 14,00 h.Programació general anual - curs 2012-2013 13
 14. 14. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’ÀneuCALENDARI D’ENTREGA D’INFORMES D’AVALUACIÓEDUCACIÓ INFANTIL 1r Informe 25-gen-2013 2n informe 26/27-jun-2013EDUCACIÓ PRIMÀRIA1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 21-des-2012 23-mar-2013 26/27-jun-2013 10. Calendari de les reunions dels òrgans de govern, de l’equip directiu i del professorat. L’equip de mestres es reunirà de manera ordinària tots els dimecres de 12,30 a13,30 hores. En el cas dels claustres prèvia i oficialment convocats s’utilitzarà de manerapreferent el mateix horari i dia de la setmana. Calendari previst de convocatòries de claustres ordinaris:Dia Hora Motiu06-set-2012 09,30 Inici de curs escolar 2012-2013. Memòria curs 2011-2012. Programació General Anual curs 2012-2013.31-oct-2012 12,30 Dades anuals curs 2012-2013.gener-febrer 12,30 Aprovació pressupost 20132013 Liquidació comptes 2012maig 2013 12,30 Proposta calendari escolar 2013-201428-juny-2013 9,30 Tancament curs escolar 2012-2013 Calendari previst de convocatòries de consells escolars ordinaris:Dia Hora Motiu26-set-2012 16,15 Inici de curs escolar 2012-2013. Memòria curs 2011-2012. Programació General Anual curs 2012-2013.07-nov-2012 16,15 Dades anuals curs 2012-2013.gener-febrer 16,15 Aprovació pressupost 20132013 Liquidació comptes 2012maig-juny 2013 16,15 Proposta calendari escolar 2013-2014 L’equip directiu es reunirà setmanalment i de manera ordinària els dimecres a les9,00 hores. Durant el curs també seran de caràcter preceptiu les diferents reunions decoordinació entre les etapes educatives:Programació general anual - curs 2012-2013 14
 15. 15. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’ÀneuCoordinació Llar d’Infants – Escola Es realitzarà durant la primera setmana d’activitat del professorat abans delcomençament del calendari lectiu. A la mateixa servirà de retorn d’informació del’alumnat que ha realitzat P3 durant el curs 2011-2012.Coordinació Primària – Secundària Es realitzaran dues reunions: - Retorn informació alumnes de 1r d’ESO. Desprès de la 1ª avaluació gener 2013. - Traspàs d’informació alumnes de 6è curs. Última setmana de juny.Reunions Comissió d’Atenció a la Diversitat Es faran tres reunions en caràcter trimestral, i convocades prèviament a tots elscomponents de la CAD. A més a més, en caràcter setmanal, una subcomissió formada per la professionalde l’EAP, la mestra d’Educació Especial i el Cap d’Estudis. Durant el curs escolar es poden crear comissions de treball segons els criteris quecregui l’equip directiu i/o el claustre amb l’objectiu de elaborar materials o coordinarprojectes. Aquestes comissions normalment estaran formades per mestres dels diferentscicles que hi intervinguin, així com en alguns casos per pares i mares d’alumnes. 11. Activitats de formació permanent i de perfeccionament del professorat. Dins del Pla de Formació de Zona, pel que fa a l’assessorament en centre, durant elpresent curs està previst realitzar el curs “Coordinació i metodologia internivells de lescompetències comunicativa, lingüística i matemàtica”, on el professoral de centre hauràd’assistir, Per a tal efecte, caldrà fer la inscripció pertinent. En el cas de poder realitzar la citadaformació s’hauran de comunicar a Direcció les causes. Des del centre es canalitzarà tota la informació relativa a la formació destinada a ladocència amb l’objectiu de facilitar l’accés al professorat. 12. Serveis escolars del centre. Menjador i transport. Els serveis de menjador i transport escolar seran realitzats i gestionats pel Consell Escolardel Pallars Sobirà. Ambdós serveis tindran un règim de funcionament intern propi que s’adaptarà ales NOFC de l’escola i a més vetllarà per ser coherent amb el PEC. El servei de menjador es realitzarà a les instal·lacions de l’Escola Llar de la FundacióJoaquim Morelló. Els alumnes de EI i CI faran el trasllat amb autocar, mentre que l’alumnat de CMi CS ho faran a peu acompanyats pels monitors/es del menjador.Programació general anual - curs 2012-2013 15
 16. 16. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu SERVEI MENJADOR ESCOLAR (gestió Consell Comarcal del Pallars Sobirà) Responsable: Divina Ramon SERVEI TRANSPORT ESCOLAR (gestió Consell Comarcal del Pallars Sobirà) Responsable: Cristòfol Cuadras Vidal 13. Concreció anual dels projectes i plans del centre. a. Projecte de reutilització de llibres de text i material didàctic Projecte per fomentar lús racional dels recursos, educar per a la conservació i lareutilització del material i garantir a les famílies un estalvi econòmic important. Gestionat perl’AMPA amb la col·laboració del centre. Secretari: Marc Farré Cuñat Membre mestres Comissió: Míriam Coll Viader b. Projectes interdisciplinaris Projecte educatiu, interdisciplinari i competencial, que estableix un eix d’aprenentatgesper a totes les etapes i cicles del centre al voltant d’un tema vertebrador (hort escolar, animals,...). Equips de cicle. c. Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE) Pla amb la finalitat de posar a l’abast de tot l’alumnat la pràctica d’activitats físiques iesportives i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal icívica dels infants i joves, així com establir la pràctica esportiva periòdica com a eina per contribuira la bona salut dels alumnes. Coordinador: Francisco Peris Folgado d. Biblioteca escolar Durant aquest curs es vol seguir donant un nou impuls a la biblioteca escolar, habilitant unespai i recursos personals per a que esdevingui un recurs útil per a l’aprenentatge, donant aixísuport a les biblioteques d’aula. A més es coordinarà les activitats establertes al Pla Lector deCentre. Coordinador/a: Francisco Peris Folgado e. Projecte d’Educació Emocionl a l’Educació Infantil Projecte per treballar de manera interdisciplinar aspectes emocionals dins de l’aula,conjuntament amb un treball per part de les famílies a l’àmbit familiar. Es contarà ambassessorament extern tant per a la programació de continguts a l’aula com per a l’assessorament ales famílies. Equip d’educació infantil 14. Altres aspectes d’interèsUniformitat Tots els cursos estan obligats a portar bata segons estableix el Reglament de RègimIntern del centre a excepció dels alumnes de CS 2.Programació general anual - curs 2012-2013 16
 17. 17. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu També serà d’obligatori ús el xandall del centre per a la realització de les classesd’Educació Física, així com per a les sortides quan així ho decideixi l’equip de cicle. En el cas reiteratiu de que un alumne no vingui degudament vestit i en condicionsòptimes d’higiene s’haurà de comunicar a la Direcció.Fotocopiadora • Cada mestre/a pot utilitzar la fotocopiadora introduint un codi (DNI sense lletra). • Es demana un ús responsable i correcte per tal de que no s’espatlli, per la qual cosa es demana que si no es sap utilitzar qualsevol funció es demani ajuda al personal administratiu o a algun company. • Si excepcionalment, s’envia un alumne/a a demanar una fotocòpia pot ser que no hi hagi ningú per a fer-la. Per tant és bàsica la previsió. • Per imprimir des de qualsevol ordinador del centre es imprescindible introduir el codi en les propietats de la impressora (fotocopiadora de secretaria Ricoh). • Es demana que la impressora de la sala de mestres sigui per imprimir documents solts i que per a imprimir en quantitats significatives (fitxes per classe, programacions o informes d’avaluació, per exemple) s’utilitzi la fotocopiadora on resulta molt més econòmic.Espais Comuns El centre disposa de diferents espais comuns: - Sala de mestres. - Aula dinformàtica (al primer pis). - Aula de música i plàstica (al primer pis compartida amb secundària). - Aules amb PDI. - Aula de psicomotricitat. - Aula d’idiomes. - Aula de ciències (al primer pis). - Aula d’educació especial. - Aula d’acollida (al primer pis). - Aula de tutoria. - Sala polivalent i audiovisuals (al primer pis i compartida amb secundària). - Poliesportiu. A l’aula de mestres hi haurà els planning d’utilització de les aules, i per utilitzar-les fora de les hores d’utilització normal s’haurà de reservar amb previsió al planning corresponent. Per la sala polivalent es farà el mateix procediment, però el planning està a la sala de professors de secundària i es tindrà que realitzar mitjançant el sr. Manolo (conserge). L’última persona que dona classe a les aules ha de baixar les persianes, deixar les cadires a sobre de les taules, tancar els llums i la porta de l’aula guardant la clau al lloc corresponent. En quan a l’aula d’informàtica també haurà de tancar tots els ordinadors llevat del servidor.Escola sostenible Amb l’objectiu de gaudir d’una escola respectuosa amb el medi ambient, des del mateixprofessorat s’hauria de fomentar i posar en pràctica algunes accions quotidianes per aconseguir-ho:Programació general anual - curs 2012-2013 17
 18. 18. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu • Realitzar correctament la separació de residus per al posterior reciclatge o reutilització. • Reutilitzar sempre que es pugui el material fungible, com poden ser els fulls. • Imprimir sempre per les dues cares. • Reciclar a l’hora de realitzar treballs a les aules. • Fomentar l’ús d’envasos reutilitzables alternatius al paper d’alumini per l’esmorzar. • Racionalitzar l’ús de l’aigua i la llum. Apagar els llums de les aules al sortir. • Controlar la correcta reutilització dels llibres inclosos al programa de socialització de material didàctic.C. ANNEXES Annex 1. Calendari escolar Annex 2. Calendari d’activitats complementàries de centre. Sortides i colònies. Annex 3. Pla d’actuació de l’EAP al centre. Annex 4. Activitats extraescolars. Annex 5. Horaris grups classe. Annex 6. Horaris del professorat.Programació general anual - curs 2012-2013 18

×