Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Deures Estiu
DEURES DE VACANCES PER ALS ALUMNES DE CICLE SUPERIOR 2
Els/les alumnes que no hagin superat els objectius mín...
Deures Estiu
3- WRITINGS: redacta a l'ordinador cadascun d’aquests temes complementats amb les
imatges que creguis conveni...
Deures Estiu
SPENDING MY TIME
by Roxette
What's the time?
It seems it's already .
I see the sky,
It's so beautiful and blu...
Deures Estiu
Deures Estiu
Deures Estiu
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Deures estiu 1

376 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Deures estiu 1

  1. 1. Deures Estiu DEURES DE VACANCES PER ALS ALUMNES DE CICLE SUPERIOR 2 Els/les alumnes que no hagin superat els objectius mínims de llengua anglesa hauran de fer el quadern següent: Quadern de Vacances Holyday World 6. Edit. Mcmillan. ISBN: 9780230408253 Els/les alumnes que sí han superat els objectius mínims de llengua anglesa poden fer el quadern abans indicat i/o les activitats d'ampliació proposades a continuació: 1-LISTENINGS: a) Busca al youtube les cançons següents i fes les activitats que s'adjunten: − Imagine by John Lennon − The Lemon Tree by Fools Garden − Spending My Time by Roxette b) Busca en aquest enllaç www.mansioningles.com els listenings de nivell bàsic. Tria'n tres, escolta'ls i fes les activitats que hi ha a la mateixa pàgina. Exemple: “Craig's House” 1. Craig lives in a house. True False 2. There are four rooms. True False 3. There is a balcony. True False 4. It isn't possible to see the sea. True False 5. There are three beds. True False 6. It is expensive to live there. True False 2- READINGS. Lectura d'un llibre de l'editorial VICENS VIVES, col. Black Cat. (Earlyreaders). Fer els exercicis sobre la lectura que hi ha al mateix llibre. N'hi ha de diferents nivells. Qualsevol títol de la col·lecció serà vàlid. Recomanacions: - Freddy finds the thief by Victoria Heward, (level 4) - The magic computer mouse by Nella Burnett, Stuart and Liz Taylor (level 4)
  2. 2. Deures Estiu 3- WRITINGS: redacta a l'ordinador cadascun d’aquests temes complementats amb les imatges que creguis convenients. a) My description b) My favourite animal c) I live in ... Els alumnes amb l'assignatura de llengua anglesa suspesa han de presentar obligatòriament el quadernet a l'institut a començaments de setembre. La feina realitzada es valorarà a nivell de les 4 habilitats següents: listening, reading, writing i grammar/vocabulary. Els alumnes que voluntàriament hagin fet el quadern i/o les activitats d'ampliació tindran, durant el primer trimestre, un increment de la nota en les habilitats de listening, reading, writing i grammar/vocabulary .
  3. 3. Deures Estiu SPENDING MY TIME by Roxette What's the time? It seems it's already . I see the sky, It's so beautiful and blue. The TV's on But the only thing showing Is a of you. Oh, I get up, And make myself some . I try to read a bit But the story's too thin. I thank the Lord above That you're not here to me In the shape I'm in. Spending my time, Watching the days go by. Feeling so . I stare at the , Hoping that you think of me too. I'm spending my time. I try to call But I don't know what to tell you. I leave a On your answering machine. Oh, help me, please, Is there someone who can make me Wake up from this ? Spending my time, Watching the days go by. Feeling so . I stare at the , Hoping that you are missing me too. I'm spending my time Watching the sun go down. I fall asleep to the sound Of tears of a clown, A prayer gone blind. I'm spending my time. My keep telling me: Hey, life will go on. Time will make sure I'll get over you. This silly of love You play, you win only to lose.
  4. 4. Deures Estiu
  5. 5. Deures Estiu
  6. 6. Deures Estiu

×