Pele 24.05.2011

502 views

Published on

ESCOLA BRASIL
PELE
ANGLÈS

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
502
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
250
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pele 24.05.2011

  1. 1. One, two, three! Join me!
  2. 2. DADES Nom del Centre: Escola Brasil Codi del Centre: 08002915 Titularitat: Generalitat de Catalunya Adreça: Gran Via, 1108 08020 Barcelona Telèfon: 933 086 995 Adreça electrònica: 8002915@xtec.es Persona responsable: Núria Muñoz Pradas TÍTOL Títol del projecte: “One, two, three! Join me!” Llengua del projecte: anglesa Aquest projecte es centra en : • Ampliació de l’horari de la llengua anglesa a Educació Infantil. • Realització de la psicomotricitat d’educació Infantil en llengua anglesa. • Introducció de tallers de Plàstica en llengua anglesa a Cicle Inicial.
  3. 3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE Justificació Aquest projecte obeix a les següents raons: • Millorar la competència lingüística en llengua anglesa dels nostres alumnes. • Donar una resposta a la demanda social existent en aquest sentit, fruit de l’evolució de la societat actual. • Utilitzar la llengua anglesa com eix transversal en els Tallers de Plastica. Objectius Des del punt de vista de la Llengua Anglesa definiríem els següents objectius: • Incrementar significativament el contacte dels alumnes amb la llengua anglesa. • Utilitzar la llengua anglesa fora de l’àmbit curricular exclusiu de l’àrea. • Estimular l’ús de la llengua anglesa en situacions externes a l’aula. • Augmentar la competència lingüística dels alumnes mitjançant la comprensió i producció de textos, sobretot orals. • Incrementar la capacitat dels alumnes d’utilitzar l’anglès com a vehicle de comunicació i com a mitjà per a l’adquisició d’altres coneixements. • Potenciar l’autoaprenentatge i el desenvolupament de l’autonomia de l’alumne, implicant-los en el procés. • Desenvolupar la capacitat de treball individual i en grup dels alumnes a través del treball per projectes elaborats individualment o en grup. Experiències prèvies a l’escola Amb els alumnes de P4 i P5 d’Educació Infantil es realitza una sessió de 45 minuts desdoblada setmanalment. D’altra banda a Primer Cicle d’Educació
  4. 4. Primària es realitzen dues sessions setmanals de 60 minuts, per tant un total de 120 minuts setmanals. Accions a desenvolupar i temporització Aquest projecte es portarà a terme a Educació Infantil i Primer Cicle d’Educació Primària. Durant el primer any, a Educació Infantil es faran sessions d'anglès de 60 minuts setmanalment. A més a més, es relitzara una sessió de 90 minuts desdoblada setmanal de psicomotricitat en llengua anglesa i un increment de 60 minuts d'altre àrea, a determinar el proper curs. Al segon any del projecte, quan els alumnes que han iniciat el Pla Experimental de Llengües Estrangeres durant Educació Infantil, arribin al Primer Cicle d’Educació Primària, s’introduira un dels tallers de 90 minuts d’Educació Visual i Plàstica en Llengua Anglesa, tot mantenint les dues sessions setmanals de 60 minuts de Llengua Anglesa. Integració curricular Aquest projecte en llengua anglesa s’integra de forma transversal amb altres eixos i amb altres àrees curriculars incloses al Projecte Educatiu del Centre: • Àrea de descoberta d’un mateix i dels altres: o Psicomotricitat • A concretar al següent curs. Hi participen: • L’alumnat d’E.I i C.I. a través de les àrees de psicomotricitat i del Taller de Plàstica, respectivament. Metodologia CLIL Els quatre principis bàsics de la metodologia CLIL són: Content
  5. 5. L'adquisició d'un determinat coneixement implica l'assoliment d'uns objectius i de les habilitats i estratègies pròpies d'aquest coneixement. Tot això configura el que anomenem contingut. En cap moment es pot plantejar rebaixar els continguts en funció de la llengua que s'utilitza. És força desitjable l'existència d'una bona coordinació i entesa entre el professor d'anglès i el tutor en el cas de Primària. Communication S'utilitza la llengua com una eina de comunicación i aprenentatge. No es tracta en cap momento d'una classe de llengua estrangera. Això si: cal facilitar als alumnes els suports visuals i els frames o models lingüístics que necessitin, però sense entrar en els aspectes gramaticals. Cognition Perquè sigui efectiu, el CLIL planteja un repte als alumnes: pensar i construir el seus propis aprenentatges. No parlem doncs, de transmetre coneixements d'un expert, el mestre, a un novell, l'alumne. El paper dels ensenyants és ajudar i facilitar les eines perquè això sigui possible. Al dissenyar les diferents activitats o tasques a realitzar pels alumnes, convé assegurar que impliquin un repte cognitiu, és a dir, que no siguin massa simplistes però permetin anar progressant als alumnes. Culture En el món multicultural i globalitzat en que vivim, la tolerància i la comprensió son factors bàsics; d'aquí la necessitat de potenciar el respecte a “l'altre” i a les diferències. Criteris i indicadors d’avaluació L’avaluació ens dona informació sobre el grau d’acompliment dels objectius previstos i ens permet prendre decisions pel que fa a la continuïtat o als canvis a incorporar en la metodologia o activitats d’ensenyament i aprenentatge del projecte.
  6. 6. Es tindran en compte els criteris específics que fins ara es seguien per avaluar els alumnes en les àrees de psicomotricitat i plàstica. A més a més s’ha d’avaluar l’avenç que fan en anglès. - Avaluació de l’alumnat Es faran dos tipus d’avaluació: a) La de les matèries (visual i plàstica i psicomotricitat) que tindrà com a referent els criteris d’avaluació establerts pel departament. Els criteris i indicadors d’avaluació seran elaborats conjuntament pel professor/a que imparteix la matèria i pel professorat d’anglès col·laborador implicat en el projecte. b) L’avaluació del projecte: Per poder realitzar una avaluació el més completa possible de les activitats del projecte es faran tres tipus d’avaluacions: - Avaluació inicial: Es farà al principi per comprovar els coneixements previs de l’alumne/a. Es farà oralment i servirà d’introducció a l’activitat. També amb les primeres activitats, el professor/a de la matèria farà una avaluació del nivell de llengua anglesa inicial al començament del projecte amb un doble objectiu: veure l’evolució del nivell de llengua mentre es desenvolupa el projecte. - Avaluació continuada: Es farà al llarg del desenvolupament del projecte. El professorat de les matèries seran els encarregats d’aquesta avaluació que faran mitjançant l’observació del desenvolupament de les activitats i els exercicis demanats. - Avaluació final: Es la que es farà al final del curs i mesurarà el grau d’acompliment dels objectius proposats. En aquesta avaluació intervindrà el professorat de les matèries amb la col·laboració del professorat d’anglès implicat.
  7. 7. - Avaluació del pla de treball El professorat implicat en cada matèria o taller realitzarà reunions periòdiques durant el seu desenvolupament per prendre decisions pel que fa a la continuïtat o als canvis a incorporar en la metodologia o activitats d’ensenyament i aprenentatge ja que es tracta d’un projecte experimental.

×