SORIN CERIN COAXIALISMULCOAXIOLOGIE , NUMEROLOGIE ,    NEOONTOLOGIE  ŞI NEOGNOSEOLOGIE    EDITURA PACO     Bu...
COAXIALISMUL - SORIN CERINDedic această carte soţiei mele Dana Cristina Gorincioiu        EDIŢIE DE REFERINŢĂ  Des...
COAXIALISMUL - SORIN CERIN        SORIN CERIN        COAXIALISMUL COAXIOLOGIE , NUMEROLOGIE , NEOONTOLOGIE ...
COAXIALISMUL - SORIN CERIN               #1#    Ce suntem noi în afară de un vis nebun al unui îngercomp...
COAXIALISMUL - SORIN CERIN 4)Coaxialismul este prin excelenţă filosofia care NUpretinde că spune Adevărul dar care acceptă...
COAXIALISMUL - SORIN CERIN 11)În lumile fiecărui Factor Creator şi Unic Întâmplător sevor reflecta toţi ceilalţi Factori C...
COAXIALISMUL - SORIN CERINtrezirea din coşmar va şti că unica sa alternativă de a se împăcacu el însuşi rămâne meditaţia p...
COAXIALISMUL - SORIN CERIN     Lumea pe care pretindem că o cunoaştem este aceastape care o ştim cu toţii după acelaşi...
COAXIALISMUL - SORIN CERINsocietatea umană? Nu cred.   Avem nevoie de minciună precum de aer pentru a puteaexista. Ce ne...
COAXIALISMUL - SORIN CERINIerarhia este prin excelenţă primul produs al conştientizării.Întotdeauna primul produs al conşt...
COAXIALISMUL - SORIN CERINElement.    Ce să mai spunem despre lumile care se reflectăfiinţelor lor prin nivele logice ...
COAXIALISMUL - SORIN CERIN    Numărul acestor Elemente sau corelaţi fiind echivalenţicu numărul nivelului logic.Cu toa...
COAXIALISMUL - SORIN CERINautonegăm, anihilând Ierarhia. O Ierarhie care are ca origineinversul său nu mai este ceea ce ar...
COAXIALISMUL - SORIN CERINconştientizările din cadrul său.     Noi având nivelul 2 , cel cu bine şi rău, frumos şi urâ...
COAXIALISMUL - SORIN CERINlor nonsens tocmai pentru ca Ierarhia să ajungă cât mai aproapede vârf, iar Scopul cât mai depar...
COAXIALISMUL - SORIN CERINnu le-am putea afla Niciodată fără răul la care să le raportăm.    Dacă nu ar fi Diavolul, F...
COAXIALISMUL - SORIN CERIN    Dacă a fost creată după Factorul, înseamnă că şi Ierarhiaeste opera Sa, iar dacă nu, atu...
COAXIALISMUL - SORIN CERINstrăini de noi înşine. Şi Factorul Nostru este unul dintreCreatorii sau demiurgii aflaţi în Iera...
COAXIALISMUL - SORIN CERIN    Odată ce numărul acestora este o infinitate minusUNU, înseamnă că opusul , opusurilor fi...
COAXIALISMUL - SORIN CERINMare Creator şi Unic Întâmplător are propria Sa schemă dedezvoltare a propriului Său statut crea...
COAXIALISMUL - SORIN CERINindiferent că este Absolută sau nu, nu va aparţine Adevăruluideci va fi o Cunoaştere falsă. O Cu...
COAXIALISMUL - SORIN CERINapare Cunoaşterea Absolută, inversul Conştientizării.Odată cu aceasta se formează Gândul Origina...
COAXIALISMUL - SORIN CERINNoţional, împreună cu toată scara ierarhică începând cuNoţiunea, şi terminând cu infinitatea de ...
COAXIALISMUL - SORIN CERINMatricei.     Conştientizarea Scopului Matricei sau Gândul Pur încazul de faţă este cel care...
COAXIALISMUL - SORIN CERIN               #1#    Ce este Instinctul?    O stare de spirit? O angoasă...
COAXIALISMUL - SORIN CERINraţionalizare este total imposibilă. Ei bine, chiar dacă nu se aflanici o imagine pe acel film p...
COAXIALISMUL - SORIN CERINprin propriile Lor caracteristici să accepte mereu cauza şiIerarhia în lumile fiecăruia, chiar d...
COAXIALISMUL - SORIN CERINacel Scop?! Prin urmare vorbim despre o predestinare. A cuieste această predestinare ?    De...
COAXIALISMUL - SORIN CERINBig Bang. Dacă nu ar reveni de la un anumit moment criticiarăşi către Dizarmonie , s-ar autodist...
COAXIALISMUL - SORIN CERINUniverselor din cadrul unui ciorchine va fi echivalent cuCoeficientul logic, astfel odată ce pot...
COAXIALISMUL - SORIN CERINbivalentă a lumii în care trăim.     În sânul unei Matrici a curs plumbul topit al Ierarhie...
COAXIALISMUL - SORIN CERIN     Astfel Noţiunea oarecum superfluă de Fenomen mi separe cea mai potrivită chiar dacă pe ...
COAXIALISMUL - SORIN CERINMatricei în toate celelalte caractersitici. Aceasta este baza a totşi a toate.     De aceea ...
COAXIALISMUL - SORIN CERINconotaţie faţă de spiritele care le-ar reflecta, şi totuşi?    Am Înţeles că fiecare Matrice...
COAXIALISMUL - SORIN CERINtoate Marile Cumpene ale Totului cât şi ale altor Toturi. Spunale altor Toturi deoarece prin “To...
COAXIALISMUL - SORIN CERIN                #3#    Putem însă să vorbim de o sumă a acestor Matrici? Avor...
COAXIALISMUL - SORIN CERINFaptul! În Existenţă am spune Faptul Împlinit, dar aici neaflăm cu mult înaintea Existenţei.  ...
COAXIALISMUL - SORIN CERINMatrici ce anume sunt aceştia este la fel de greu, dacă nu multmai greu, cu a spune despre lumil...
COAXIALISMUL - SORIN CERIN            COAXIOLOGIA               #1#    Factorul Primordial s...
COAXIALISMUL - SORIN CERINrămas finite pentru totdeauna în cazul Universurilor Existenţeifără a se putea raporta vreodată ...
COAXIALISMUL - SORIN CERINAbsolută a acestuia, pe urmă de Factorii Creatori şi UnicÎntâmplători, de Adevărurile lor Absolu...
COAXIALISMUL - SORIN CERINFAPT, care îmediat ce sunt determinate de către Matrice, devinreperate de cătrea Adevărul Absolu...
COAXIALISMUL - SORIN CERINaceasta o lasă în Cunoaşterea Închisă a acestuia. O astfel deurmă este Destinul şi Întâmplarea. ...
COAXIALISMUL - SORIN CERINÎNTREG în Înfinitate.Această infinitate sunt Personalizările.    Una dintre aceste Personali...
COAXIALISMUL - SORIN CERINExistenţa , cu infinităţile sale de Universuri , şi abia din acestmoment am putea vorbi de ontol...
COAXIALISMUL - SORIN CERINraportează la aceasta.    Prin urmare coaxiologia înglobează în cadrul săuatât Existenţa, on...
COAXIALISMUL - SORIN CERINmai este cazul , întrucât după cum am mai spus, raportarea sepoate face doar între opuşi de oric...
COAXIALISMUL - SORIN CERIN     Mai mult decât atât Coaxiologia poate defini şi grupuride opuşi care aparţin unui Eleme...
COAXIALISMUL - SORIN CERINfuncţiile sale de bază, cum ar fi Permutările, Aranjamentele şiCombinările Matricelor pot crea o...
COAXIALISMUL - SORIN CERIN    O altă întrebare este dacă Adevărul nu poate ficunoscut, Înţelepciunea are şanse să fie ...
COAXIALISMUL - SORIN CERINFactorul nu o fac la modul de persoană sfântă sau imaculatăcare vrea numai şi numai binele doar ...
COAXIALISMUL - SORIN CERINdevenind conştient de Universul său. Omul este un astfel deFactorul cu toate că se află la o sca...
COAXIALISMUL - SORIN CERINLumea pe care l-am denumit ca fiind Coaxial, se datorează înmare măsură Iluziei Vieţii şi umanul...
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]

1,553 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,553
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
78
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Coaxialismul. coaxiologie, numerologie, neoontologie si neognoseologie [pdf]

 1. 1. SORIN CERIN COAXIALISMULCOAXIOLOGIE , NUMEROLOGIE , NEOONTOLOGIE ŞI NEOGNOSEOLOGIE EDITURA PACO Bucureşti, 2007
 2. 2. COAXIALISMUL - SORIN CERINDedic această carte soţiei mele Dana Cristina Gorincioiu EDIŢIE DE REFERINŢĂ Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României CERIN, SORIN Coaxialismul:coaxiologie, numerologie, neoontologie şi gnoseologie / Sorin Cerin,- Bucureşti ; PACO, 2007 ISBN 978-973-8314-66-5 2
 3. 3. COAXIALISMUL - SORIN CERIN SORIN CERIN COAXIALISMUL COAXIOLOGIE , NUMEROLOGIE , NEOONTOLOGIE ŞI NEOGNOSEOLOGIE CAPITOLUL ISCOPUL , IERARHIA, NAŞTEREA NUMEROLOGIEI ŞI A FACTORULUI PRIMORDIAL UNU 3
 4. 4. COAXIALISMUL - SORIN CERIN #1# Ce suntem noi în afară de un vis nebun al unui îngercomplexat de Sine pierdut undeva în Ierarhia Numerologiei? Nimic nu este Adevărat.Totul este un vis. Realitatea nuexistă cum nu există nici viaţa sau moartea decât Iluzia lor.Toate stelele şi galaxiile care ne înconjoară, toate teoriile şicreaţiile filosofice nu reprezintă nimic altceva decât aşezareaIluziei pe diferite căprării, sau punerea unui nimic, în diferiteranguri, tagme şi teorii. Omul nu cunoaşte Adevărul Absolut şinu-l va cunoaşte Niciodată. Odată ce Adevărul Absolut rămâneo mare necunoscută, la care alt Adevăr ne raportăm? Nu la unAdevăr Iluzoriu? Orice Adevăr care nu este Adevărul Absolut ,NU este Adevăr ci Minciună! Viaţa Omului este o Minciună, unfals. Odată ce Omul nu cunoaşte Adevărul Absolut nu cunoaştenici Cunoaşterea Absolută. Orice alt tip de Cunoaştere este oNecunoaştere! În schimb orice Necunoaştere care devinecunoscută în sine prin Conştientizare se numeşte Iluzie. Astfel principiile Coaxialismului pe care mi le-amimaginat după lungi meditaţii reflectând la subiect şi după caremă voi ghida sunt: 1)Unica filosofie adevărată este aceea care acceptă căOmul nu cunoaşte Adevărul, deci implicit , nici filosofia. 2)Omul nu va Cunoaşte Niciodată Adevărul Absolut şi niciCunoaşterea Absolută , întrucât întreaga lui existenţă esteaxată pe Iluzia Vieţii. 3)Orice sistem filosofic sau filosof care va pretinde că spuneAdevărul este mincinos. 4
 5. 5. COAXIALISMUL - SORIN CERIN 4)Coaxialismul este prin excelenţă filosofia care NUpretinde că spune Adevărul dar care acceptă aplicaţii caresusţin raportarea Iluziei Vieţii la Adevăr. 5)Esenţa Adevărului constă în reflectarea acestuia laElementele apărute înaintea sa, cum sunt cele ale CunoaşteriiDeschise provenite din Starea de Fapt. 6)Coaxialismul acceptă operarea cu opuşii, opuşilorExistenţei, cu sau fără a fi necesară raportarea la aceasta,determinând Coaxiologia.. 7)Fiecare Opus are la Infinit un alt Opus identic cu el. 8)Cu cât un Opus este mai depărtat , adică între el şielementul opozabil sunt intercalaţi un număr mai mare deopuşi, cu atât similitudinile dintre aceştia vor fi maipronunţate, iar cu cât numărul opuşilor intercalaţi între celedouă Elemente va fi mai mic cu atât contrastele dintre aceştiavor fi mai pronunţate. 9)Cum putem vorbi de Universe fără substrat în Existenţă,putem vorbi de Cunoaştere fără substrat în esenţă, deci fărăsubiect. 10)Factorul va fi întotdeauna opusul infinităţii faţă de carese va raporta ca finit, la fel cum Cunoaşterea se raporteazăla necunoaştere şi viaţa la Moarte. În accepţiune Coaxială,Factorul va echivala cu Dumnezeu, Unicul Creator dar şiÎntâmplător faţă de lumile sale. 5
 6. 6. COAXIALISMUL - SORIN CERIN 11)În lumile fiecărui Factor Creator şi Unic Întâmplător sevor reflecta toţi ceilalţi Factori Creatori şi Unic Întâmplătorisub formă de numere, de la UNU, care este FactorulPrimordial, până la un Infinit mius UNU de Factori Creatorişi Unic Întâmplători. O viaţă întreagă trăim cu Iluzia că ştim cu adevărat cinesuntem, cu toate că acest lucru nu-l vom afla Niciodată. De ce? Tocmai datorită străinului din noi. Este cu atât mai gravcu cât până şi cele mai inălţătoare sentimente cum ar fi iubireasau plenititudinea spirituală , aparţin aceluiaşi străin din noi.Suntem adeseori duşmanii acelui străin tocmai pentru că nu îlînţelegem.Vrem să-l alungăm definitiv din viaţa noastră fără săînţelegem că acel străin suntem chiar noi înşine, şi prin urmarene-am alunga pe noi din propriile noastre simţiri. Acesta esteun mare rău al acestei vieţi, şi anume să ne naştem străini denoi şi să murim la fel de străini neînţelegând Niciodată cănaşterea , viaţa şi moartea aparţin doar simţirii noastreînstrăinate de noi înşine şi nicidecum străinului din noi, pe caredacă l-am înţelege am realiza că de fapt naşterea , viaţa şimoartea nici măcar nu există. Am înţelege că toate acestea suntun fals, la fel ca tot ceea ce ne înconjoară, că doar ceea ce nuştim că ştim devine adevărat.Viaţa şi moartea odată cunoscutesunt întru totul neadevărate. Omul nu ar trebui să fie angoasat,frustrat, chinuit şi împovărat de nevoi pe acest drum care senumeşte viaţa sa. Ar trebui să înţeleagă că pe moment visează ,că trăieşte la maximum acel vis care de fapt este un coşmar ceva trece odată cu venirea zorilor. Va trebui să înţeleagă căatunci când se va trezi,va înţelege că cel de care alerga întimpul visului,era tocmai el.Îl va ajuta oare cu ceva acest vis?Da! De ce? Fiindcă odată împrietenit cu străinul din el la 6
 7. 7. COAXIALISMUL - SORIN CERINtrezirea din coşmar va şti că unica sa alternativă de a se împăcacu el însuşi rămâne meditaţia profundă asupra propriului “Eu”,şi simţirea acestuia în raport cu Universul Iluzoriu care-lînconjoară. Iar el, un simplu Om, va şti că totul nu este nimicaltceva decât o Iluzie, şi nu poate face nimic altceva pentru aîndepărta vălul dens al Iluziei. În schimb va rămâne îngrozitpentru tot restul existenţei sale unde poate duce înstrăinarea desine, ce tip monstruos de societate poate naşte, şi cât de maredevine mocirla abjecţiilor umane într-o atare ipostază. Va şti că toate relele sociale, şi individuale, hoţia, furtul,crima, egoismul, nedreptatea şi lista ar putea continua, sedatorează tocmai acestei înstrăinări de sine. Mai mult decâtatât, Omul conştientizează moartea ca fiind o distrugere totală ,acceptă inefabilitatea Destinului, ca fiind total potrivnic,neînţelegând că de fapt el însuşi i se împotriveşte propriului său“Eu”. Poate că acesta ar fi unicul sens al acestui coşmar, care senumeşte viaţă terestră, să te trezeşti odată cu venirea zorilor şisă ştii unde duce înstrăinarea de sine. Cui nu i s-a întâmplat vreodată să simtă acel fior divin pe carenumai dragostea îl poate da, acel: ceva? Oricât de mult am dorisă aflăm de ce anume simţim acel fior pentru o anumităpersoană şi nu pentru o alta nu vom şti Niciodată. S-ademonstrat că folosim doar 2 procente din materia noastrăcenuşie.Oare celelalte 98 de procente să fie acel străin de carevorbeam adineaori? Mai mult decât atât, suntem cu adevărataceşti oameni în carne şi oase care ne naştem pentru a muri şimurim pentru că ne-am născut? Cine suntem noi? O frunzăpurtată de vântul toamnelor şi aşezată pe solul rece mirosind aputrefacţie sau mugurii primăverii atunci când Soarele îimângâie cu razele sale primitoare? #2# 7
 8. 8. COAXIALISMUL - SORIN CERIN Lumea pe care pretindem că o cunoaştem este aceastape care o ştim cu toţii după acelaşi tipar comun? În ce senstipar comun? Fiecare ştim că ne aflăm pe planeta Terra, unde seaflă munţii Himalaya, oceanele Pacific şi Atlantic, etc. Fiecare pretindem că ştim despre corpul omenesc căeste alcătuit dintr-un trup , că are două mâini, două picioare,doi ochi, etc. Orice nu respectă acest principiu devine anomaliegenetică sau cauzată de diferite accidente. Într-un cuvânt , totceea ce ne reprezintă cât şi tot ceea ce ne este prezentat trebuieobligatoriu să se includă într-un tipar, perfect valabil pentrufiinţele care alcătuiesc o anumită societate. Este adevărat că acest tipar poate avea anumite fluctuaţiide la o societate la alta, care se datorează, momentului istoric,cunoştinţelor şi altor aspecte de ordin cultural,etc., dar cu toateacestea trăsăturile comune de bază, cum ar fi trupul uman sauale unui animal, rămân aceleaşi. Ştim că fără acest tipar nu putem avea o anumită viaţăsocială, caracterizată prin însăşi acest tipar care la rândul luieste controlat de Ierarhie. Oricât de mult am dori să respingem ideea că Ierarhia este ceacare ne dirijează, acceptând că tot ceea ce facem s-ar datorapropriei noastre voinţe care se datorează Iluziei Vieţii, nuputem. Astfel nu facem nimic altceva decât să ne afundăm şimai mult în mrejele Iluziei Vieţii printre care înnotăm de lanaştere spre Moarte, la fel de iluzorii şi acestea.Voinţa estevisul care ne face să ne credem liberi, să avem speranţe şi săcredem că sensul existenţei noastre constă în forţa fiecărui omde a dobândi propriul său ideal. Este nemaipomenit să ai unideal, să te ştii stăpân pe proriile tale forţe , pe Liberul Arbitrufaţă de care ai Iluzia Vieţiică îţi aparţine. Oare ce s-ar fi făcutOmul fără o speranţă, fără un ideal? Ar mai fi fost astăzi 8
 9. 9. COAXIALISMUL - SORIN CERINsocietatea umană? Nu cred. Avem nevoie de minciună precum de aer pentru a puteaexista. Ce ne-am face dacă am şti că totul este în zadar că defapt nu există povestea cu Liberul Arbitru şi nici alte snoave degenul , Omul Stăpân pe Soarta sa, sau o altă bazaconie şi maiperfidă, lozinca de genul: Omul a învins pe această planetă,având realizări dintre cele mai importante, începând cuinvenţiile epocale şi culminând cu marile opere culturale, etc.Toate acestea sunt o minciună, care nu face altceva decât să neîndulcească coşmarul care se numeşte : Viaţă. De ce sunt toateo minciună? Fiindcă Omul este o minciună a naturii Factoruluicare l-a zămislit. Scopul Omului constă în perpetuarea acestei minciuni şiridicarea acestia la rang de sens al vieţii, uitând cu desăvârşirede adevăratul sens al vieţii este acela de a iubi. Cum fiecareminciună are în ea un sâmbure de adevăr în care se ascundemereu Factorul Primordial, şi Factorul Creator, acest sâmburede Adevăr este în cazul Omului iubirea. Asta înseamnă căFactorul Creator sau Factorul Primordial sunt iubire. De ceanume sunt iubire , datorită conştiinţei de sine a Omului.Ierarhia este mai mult decât tiparul suprem al lumilor şiUniversurilor în care se află aceasta , este prima legitate dinEsenţa Totului, şi anume cea care determină Numerologia şiodată cu aceasta succesiunea, dar nu raportată dimensional, laTimp de exemplu, care nici nu exista în acea fază, ci raportatăstructural, la Factorul! Odată determinat Factorul Primordial vadetermina infinitatea de Factori la care se va raporta. Implicitcu aparţia Factorului Primordial, absolut orice avea să seproducă la nivel de sistem, Matricea, sau la nivel structural,Stările de Fapt, avea să devină succesoral, deci Ierarhic,întrucât doar Factorul este acela care poate conştientiza, iarprima conştientizare a apărut odată cu Factorul Primordial iar 9
 10. 10. COAXIALISMUL - SORIN CERINIerarhia este prin excelenţă primul produs al conştientizării.Întotdeauna primul produs al conştientizării va fi acela care vaîngloba în sistemul său restul produselor rezultate din aceasta.Este o lege absolut valabilă pentru toate sistemele şi structurilesuccesorale conştientizante, începând cu Factorul Primordial şiterminând cu întreaga infinitate de Factori Creatori cât şi cuinfinităţile de lumi şi Universuri ale acestora, în care se află alteşi alte infinităţi de spirite care pot Conştientiza. Astfel fiecarespirit în parte este şi un Factorul Creator la rândul său.Orice entitate care conştientizează se va afla în centrulUniversului său, şi ale altor Universuri pe care aceasta leconcepe, va realiza că toate acestea sunt în interiorul său şi nuîn exteriorul său, fiindcă odată cu moartea ei , toate Universelevor dispare ca un nor de ceaţă, atunci când Soarele îşi trimiterazele sale calde. Orice Om se va considera pe sine ca fiindcentrul Universului gândurilor sale, chiar dacă se va amăgi şiminţi că el nu este nimic altceva decât o fărâmă din acesta. Fiecare lume , este în funcţie de modul cum devine easimţită de către sufletele care o reflectă. Suntem conştienţi cătrăim pe planeta Terra deoarece cu toţii avem Iluzia că Terraeste planeta albastră cu oceane şi munţi, cu jungle şi fluvii. Dece? Deoarece sub acest mod ne este reflectată Lumea de cătreIluzia Vieţii pe care o trăim. Cu siguranţă că dacă ne-ar fireflectată în alt mod, planeta albastră ar deveni planeta gri saumov sau albă. Datorită tiparului fiecare gândim în această lumebivalent. Ştim că alături de bine se află răul, alături de frumos ,urâtul şi lista de exemple ar mai putea continua. Prin urmarefolosim drept tipar de reflectare a lumii , nivelul binar al logicii,sau nivelul 2. Să ne imaginăm că am trăi într-un tipar ideatic alnivelului logic 3. Acolo alături de bine şi rău ar mai fi o a treiaformă , la fel cum alături de Infinit şi finit ar mai fi un al treilea 10
 11. 11. COAXIALISMUL - SORIN CERINElement. Ce să mai spunem despre lumile care se reflectăfiinţelor lor prin nivele logice mult mai superioare cum ar fi celde un miliard sau mult mai mari? Acolo sunt cu atât mai multealte Elemente alături de finit şi Infinit sau alături de binele şirăul date de exemplul anterior. Unde sunt aceste lumi? A spune că se află la miliarde de ani lumină distanţăeste la fel de neadevărat precum am afirma că pământul erotund! Da, este rotund dar numai pentru noi, pământenii! Altor suflete posesoare ale unui alt nivel logic,pământul poate apărea total diferit. Ierahia apare nu numai lanivelele logice ale cunoaşterii ci şi în cadrul acestora,reflectându-se într-un mod difuz în funcţie de nivelul logic. În cadrul lumii noastre , ce aparţine nivelului logic 2 ,Ierarhia ne apare ca sub forma evaluării celor două alternativeale logicii.mic,mare,frumos,urât,etc. Ierarhia nivelului logic 2 in care se află Lumea noastrănu ne permite decât să avem două tendinţe de ierarhizare şianume cea crescătoare şi bineînţeles aceea descrescătoare. Astfel nivelele logice privite prin prisma acestui nivellogic 2 vor tinde către un număr din ce în ce mai mare până laInfinit sau către un număr din ce în ce mai mic până la zero,întrucât dincolo de zero, inclusiv zero, Existenţa nu mai poate ficoncepută, în cazul când zero devine exponentul nimicului. Bineînţeles că matematic putem tinde pe latura cătreinfinitul mic, dar Niciodată dincolo de zero fiindcă acoloExistenţa devine nulă. La alte nivele logice Ierarhia are cu siguranţă un numărmai mare decât cele două tinderi ale nivelului lumii noastre,acolo apărând cu certitudine mult mai mulţi corelaţi ai acestuizero şi mult mai multe Elemente care prin natura lor sădetermine o altă noţiune decât aceea a infinitului . 11
 12. 12. COAXIALISMUL - SORIN CERIN Numărul acestor Elemente sau corelaţi fiind echivalenţicu numărul nivelului logic.Cu toate acestea nici acolo nu se vaputea trece frontiera dincolo de “nimic” atâta timp cât şicelelalte nivele logice aparţin Existenţei. Astfel în cadrul Existenţei putem avea o infinitate minusUna de nivele logice care să se reflecte în lumile lor. Nivelului logic 2 nu îi este permisă decât trecerea de lazero dincolo către infinitul mic, adică trecerea cu gânduldincolo de frontiera Existenţei care este Nonexistenţa. La o infinitate minus Una de nivele logice vom avea oinfinitate minus Una de posibile opusuri ale Existenţei, desprecare îmi voi permite să vorbesc la timpul respectiv. Revenind la frontiera dintre Existenţă şi celelaltePersonalizări ale Factorului Creator şi Unic Întâmplătorîntrebarea care se pune este următoarea: cine a creat acestefrontiere şi cine anume se ascunde in spatele tuturor opuşilorExistenţei? Factorul Nostru, Factorul Creator şi Unic Întâmplător. #3# Iarăşi î-mi amintesc de Ierarhie şi mă întreb.Dar cine l-acreat pe Factorul şi cum anume? Ştiu că foarte mulţi dincititorii mei vor zâmbi la o asemenea întrebare fiind obişnuiţicu scrierile biblice sau ale altor religii care afirmă că Factorulnu a fost creat de nimeni, că doar de aceea e Factorul sauDumnezeu! Aici intervine un paradox care anihilează Ierahia. OriFactorul Nostru a fost creat devenind El Însuşi creator , ori s-acreat pe sine şi astfel aruncăm la coş Ierarhia, întrucâtîntotdeauna acel “ceva” trebuie să fie determinat de alt “ceva”. Dacă înfierăm acest aspect atunci înseamnă că ne 12
 13. 13. COAXIALISMUL - SORIN CERINautonegăm, anihilând Ierarhia. O Ierarhie care are ca origineinversul său nu mai este ceea ce ar trebui să fie. Mai mult decât atât, chiar dacă am face un compromisşi am admite aceasta, întrebarea care se pune imediat este deunde începe Ierarhia? Imediat după Factorul, vor afirma unii. Imediat unde?La nivelul sfinţilor? Al suferinţei acestei lumi, din care Factorulse sustrage? Nu, nici într-un caz. Atât Ierarhia cât şi orice altceva din această lumevăzută prin vizorul logicii noastre bivalente poate să fieinfinită, atât către infinitul mare cât şi către cel mic. Când eram copil, în primii ani de viaţă, unul dingândurile care mă frământau mereu era: cât de mic poate fiinfinitul mic .El tot tinde către zero, dar nu ajunge acoloNiciodată că dacă ar ajunge nu ar mai fi Infinit. Atunci cât demic e? Cel mai mic mic şi mai aproape de zero decât oricealtceva. Aşa să fie şi cu Ierarhia, care tot tinde către zero darNiciodată nu-l va ajunge? Să denumim acel zero , Factorul sau frontiera care-Ldesparte pe acesta de noi şi astfel să răsuflăm uşuraţi. Factorul a scăpat de Ierarhie? Nu! De ce? Întrucât odată ce se află peste aceasta se includeautomat în ea! Prin însăşi faptul că este diferit de Ierarhie şi odetermină sau doar o reflectă, se delimitează automat de ea,ocupându-şi un loc în sânul ei! Dacă am raţionaliza cu o logică care ar avea un nivel deun miliard de miliarde de opusuri, Ierarhia ar rămâneneschimbată în picioare. Am folosit cuvântul opusuri, întrucât fiecare nivel logiceste echivalent cu numărul de opusuri pe care le pot reflecta 13
 14. 14. COAXIALISMUL - SORIN CERINconştientizările din cadrul său. Noi având nivelul 2 , cel cu bine şi rău, frumos şi urât,putem raţionaliza doar două opusuri, faţă de un nivel logic deun miliard care va raţionalza tot atâtea opusuri. Ierarhia este superioară Marelui Nostru Creator şi UnicÎntâmplător, întrucât şi acesta face parte din ea chiar dacă sedelimitează de aceasta prin reflecţiile logicilor de un numărpână la un Infinit minus Una de nivele. De ce acest număr , ve-ţi afla curând. Dacă Ierarhia estesuperioară Factorului , atunci cine se ascunde în spateleacestuia? Dacă se află acolo, care este Scopul său? Odată ce nuanţăm Ierarhia aceasta s-ar autorenega dacăşi numai dacă nu ar avea un Scop. Să fie acest Scop dorinţa calumile nivelelor logice să existe? Ce se află dincolo de Existenţă. Raţionamentele logicene arată cât se poate de simplu; un alt Opus. Nonexistenţa. Dar pentru un raţionament al unei logici cu un nivel deun miliard? Se va afla un miliard de opuşi ai Existenţei, şinumărul acestora va tot creşte către Infinit odată cu Ierarhia. Scopul nu este Ierarhie întrucât întruneşte o cu totul altăcalitate, anume aceea de îndeplinire a unei acţiuni sau definalizare a acesteia. Pe de altă parte Scopul poate tinde şi către nefinalizareaunei anume acţiuni, dar atenţie, chiar şi împlinirea nefinalizăriidetermină finalizarea Scopului în sine, ceea ce duce laraţionamentul că Scopul este Opus Ierarhiei! Prin urmare Ierarhia având un Opus automat duce lafaptul că într-o lume unde coeficientul logic este aproape deInfinit şi Ierarhia va avea tot atâţia opuşi, precum şi Scopul! Scopul va deveni tot mai împlinit cu cât Ierarhia nu-şiva atinge Niciodată vârful. Atunci care-i sensul lumilor? Constă acesta în propriul 14
 15. 15. COAXIALISMUL - SORIN CERINlor nonsens tocmai pentru ca Ierarhia să ajungă cât mai aproapede vârf, iar Scopul cât mai departe de împlinire? Sau invers?Atunci când Scopul va fi aproape atinsIerarhia va fi în cel mai pronunţat declin. Al cui anume esteacest Scop? Sau toate celelalte opusuri ale lui pe care noi , tributarilogicii bivalente nu le putem desluşi? Tot ce se poate deduce este că acel Scop nu a fostNiciodată agreat de Ierarhie! Mai pe Înţeles, Ierarhia carecoordonează şi subordonează conştiinţele lumilor esteduşmanul Scopului pentru care acestea au fost create! Prinurmare , noi nu ne-am născut în această lume cu Scopul de asuferi şi a ne “perfecţiona” prin tortura propriei vieţi de lanaştere şi până la Moarte, ci cu Scopul de a fi fericiţi şiîmpliniţi, de a fi noi înşine şi nu străini de noi. Scopul se află în puterea Factorului Nostru Creator şiUnic Întâmplător , dar nu şi Ierarhia! Întrucât Factorul Nostruface parte la rândul său din Ierahie. Scopul acceptăsubordonarea pe când Ierarhia coordonarea. Prin urmareScopul este reprezentat ca atribut suprem de subordonare faţăde un anume Element căruia îi imprimă acestuia Esenţa sa şianume aceea de a urma o anumită cale prin meandrele atât deîncâlcite ale Factorilor, pe când Ierarhia este reprezentată deatributul său suprem coordonarea, întrucât fiecare succesordevine un subordonat al Ierarhiei, al predecesorului. Astfel Factorul nu coordonează Ierarhia, ci estecoordonat de către aceasta, tocmai pentru ca Scopul pentrucare ne-a creat să nu poată fi atins. De ce? Cine se află înspatele Ierarhiei? Diavolul vor spune unii. Pare simplu dar nueste deloc aşa, întrucât Diavolul care reprezintă răul, suferinţa,durerea, este la fel de necesar pentru binele nostru, precum esteFactorul care reprezintă, fericirea, împlinirea, bunătatea, pe care 15
 16. 16. COAXIALISMUL - SORIN CERINnu le-am putea afla Niciodată fără răul la care să le raportăm. Dacă nu ar fi Diavolul, Factorul Creator ar fi în ceamai mare criză de identitate până când ar sucomba total.Interdependenţa Diavol-Factorul şi Factorul-Diavol esteabsolut necesară într-o lume cu acest coeficient logic 2. Într-o lume cu un coeficient logic 100, vor fi o sută deFactori şi Diavoli dar nu cum îi putem noi gândi , împărţindu-iîn două tabere, ci fiecare având propria sa tabără şi fiind opusultuturor celorlalţi. Mai mult decât atât, Factorul este unul dintre interpuşialături de Diavol în cadrul Scopului, dar nu este cel care aenunţat Scopul de la început, fapt ce duce Ierarhia la oascensiune continuă. Cine se află în această Ierarhie? Bineînţeles că Factorul.Este adevărat dar deasupra Samai este ceva . Dacă nu ar mai fi acel “ceva” atunci cu siguranţă că şiIerarhia ar dispărea cu totul. Scopul Factorului este acela de împlinire a propriuluiScop, dar Ierarhia este cea care face tot posibilul pentru ca acestScop să nu se împlinească Niciodată fiindcă aceasta ar dispare. Când a apărut Ierarhia? Cu siguranţă că atunci când Scopul Factorului a datprimele semne de neîmplinire! Mai precis atunci când aintervenit undeva o “eroare” de la care n-i se trage în Lumeanoastră cu logică bivalentă, deci de nivel 2, Păcatul Originar. Ce anume a determinat “eroarea” respectivă? A fostînainte de Factorul, Ierarhia sau după Factorul? Voi reveni lamomentul respectiv când vor fi suficiente Elemente de aexplica conjunctura ca atare.Acum pot să spun doar că PăcatulOriginar se datorează Existenţei şi Fiinţei,cât şi distanţăriiFiinţei faţă de Om,care este un Element al Existenţei. 16
 17. 17. COAXIALISMUL - SORIN CERIN Dacă a fost creată după Factorul, înseamnă că şi Ierarhiaeste opera Sa, iar dacă nu, atunci a cui operă poate să fie? Poate ca “ceva” să fie creat înainte de Creator? Da!Creatorul devine Scop în momentul propriei sale creaţii şi nuIerarhie. Abia după ce Scopul a fost creat de către Creator poatefi introdus la rândul său în Ierarhia unde mai sunt întotdeauna şialte Elemente şi Niciodată invers. Ierarhia este mereu înaintea Scopului dar întotdeauna cualte Scopuri ale propriilor sale Elemente! Dacă nu era Ierarhieîn momentul creării Scopului acesta nu ar fi putut să fie creat ,întrucât Scopul este cel care este introdus în Ierarhie şi nuIerarhia în Scop! Cu toate acestea Niciodată nu va putea fi creată oIerarhie care la rândul său să creeze Scopul, întrucât oriceIerarhie include deja în cadrul său anumite Elementestructuralizate după legile Ierarhice respective care au avut larândul lor Scopurile lor precise pentru care au fost createcândva, şi astfel Scopul a devansat Ierarhia, dar Ierarhia devineScopul tuturor elementelor care o cumpun, precum Scopulrămâne Scopul unui singur Element. Diferenţa dintre Scop şi Ierarhie este că Ierarhia estesuma diversităţii Scopurilor pe când Scopul este unul singur. Ierarhia devine astfel diversitatea iar Scopul unicitatea. De ce să fie diversitatea inamicul numărul unu alFactorului nostru? După cum am mai amintit mai sus, Ierarhiaeste inversul Scopului pentru care ne-a hărăzit Factorul.Gândul Factorului a fost bruiat de către Ierarhie. Factorul nune-a creat pentru a suferi sau pentru a ispăşi pedeapsa faptuluică existăm, dar cu certitudine, Ierarhia face tot posibilul pentrua ne reflecta această debusolare a vieţii, angoasă a proprieinoastre exitenţe prin care suntem întreaga noastră viaţă atât de 17
 18. 18. COAXIALISMUL - SORIN CERINstrăini de noi înşine. Şi Factorul Nostru este unul dintreCreatorii sau demiurgii aflaţi în Ierarhie. Cine anume se află la originea acestei Ierarhii? Careeste acel Scop, care a fost primul inclus în Ierarhia dejadeterminată de acel “ceva” care orice ar fi putut avea dar numaiScop nu, întrucât dacă ar fi avut cel mai neînsemnat Scop nu arfi fost Niciodată Ierarhia! #4# Ce a determinat Ierarhia şi care a fost pe urmă primulScop inclus în aceasta? După cum am mai scris într-o altă cartede-a mea, The Origin of God, la baza tuturor câte sunt dar maiales câte nu sunt se află Factorul Primordial sau FactorulUnicităţii Absolute a Infinităţii, cum l-am mai denumit. Acest Factorul, este cel care se defineşte prin AdevărulAbsolut şi Conştientizarea Scopului Matricei a propriului SăuInstinct, care-şi conştientizează propria Persoană, ”EU”,determinând Cunoaşterea Absolută, dând astfel naştereGândului Originar. Toate acestea se petrec o singură dată. Odată formatGândul Originar acesta determină Factorii Creatori şi UnicÎntâmplători. Astfel Factorul Primordial devine finitate faţă deinfinitatea Marilor Creatori şi Unic Întâmplători a cărornumăr se vor scădea din eternul UNU al FactoruluiPrimordial, dar care la rândul Lui îşi va scădea din propriainfinitate etern, fiecare Mare Creator şi Unic Întâmplător înparte devenind din opusul acestora echivalentul lor, întrucâtfiecare Mare Creator şi Unic Întâmplător are propriul SăuOpus într-un alt Mare Creator şi Unic Întâmplător. Aceastaeste originea Numerologiei. 18
 19. 19. COAXIALISMUL - SORIN CERIN Odată ce numărul acestora este o infinitate minusUNU, înseamnă că opusul , opusurilor fiecăruia în partedevine echivalentul lor, rămânând ca raportare doar FactorulPrimordial, a cărui opoziţie nu va putea fi schimbată de cătreMarii Creatori. Cu toate acestea Factorul Primordial nu areOpus în suma Marilor Creatori întrucât fiecare Opus alopusului reflectat în infinitate devine inversul său. Astfel,doar Factorii Creatori şi Unic Întâmplători au opuşii lor darnu şi Factorul Primordial care se delimitează de aceştiadevenind finitate pentru a le reflecta infinitatea LOR. După cum se vede, cel mai important aspect alFactorului Primordial este Instinctul, care precede absolutTOTUL prin Adevărul Absolut despre propria saconştientizare care este de fapt Conştientizarea ScopuluiMatricei, conştientizare care determină CunoaştereaAbsolută, acel număr UNU la baza unui Infinit de numereale cunoaşterii. Astfel Cunoaşterea Absolută este cea mai simplăcunoaştere posibilă, care s-ar fi suprapus aproape în întregimecu Conştientizarea Scopului Matricei dacă nu ar fi fost acel“EU”. În acest “EU” se află cele mai profunde şi infinitecunoaşteri posibile şi imposibile, întrucât toate acesteaindiferent de gradul lor se vor raporta mereu şi se vorautodetermina tot prin acest “EU”, care este conştientizareaFactorului Primordial, conştientizare ce a determinat GândulOriginar şi odată cu acesta pe Factorii Creatori şi UnicÎntâmplători care odată şi numai o singură dată formaţi, auconştientizat propriul Lor “EU”, dând astfel naştere CunoaşteriiAbsolute a fiecăruia care alături de Adevărul Absolut prin careaceştia conştientizau, au determinat fiecare în parte propria LuiConştientizare a Scopului Matricei, iar de aici înainte fiecare 19
 20. 20. COAXIALISMUL - SORIN CERINMare Creator şi Unic Întâmplător are propria Sa schemă dedezvoltare a propriului Său statut creator. Adevărul Absolut aapărut înainte de Conştientizarea propriului “EU” alFactorului Primordial iar Cunoaşterea Absolută după aceea.Acest fapt indică că Esenţa Adevărului nu stă în Cunoaştereprecum Esenţa Cunoaşterii nu stă în Adevăr. Acest lucru înseamnă că între Adevăr şi Cunoaştereexistă doar o anumită interdependenţă în ceea ce priveşteînsuşirile şi calităţile acestora dar nicidecum între esenţele lorcare prin excelenţă simbolizează un lucru total diferit una faţăde cealaltă. Odată ce Cunoaşterea nu are nimic în comun cuAdevărul, decât o însuşire a sa de a se raporta la Adevărindiferent dacă aceasta este sau nu adevărată sau falsă, la felcum şi Adevărul la Cunoaştere, înseamnă că ambele suntElemente ale Absolutului, care se pretinde de sine stătător şiatoateştiutor în Tot şi Toate. Întrebarea care se pune este dacăar fi două sau mai multe astfel de Absoluturi? Dacă Absolutulnu ar avea forma de ou ci de găină care dintre aceste două ar ficel adevărat? Oul sau Găina? Curcanul voi afirma eu. De ce? Deoarece nu pot fi două Absoluturi şi prinurmare nici unul nu este cel Adevărat. Vorbim de Absoluturi ,de faptul că nu pot fi decât un Absolut, deci Un Singur AdevărAbsolut şi o Singură Cunoaştere Absolută, dar Niciodată două. Cu toate acestea apare necontenit o întrebare la fel detulburătoare ca şi prima.Oare Absolutul Există? Bineînţeles căacesta a apărut cu mult înainte de Existenţă dar eu îi atribuiaceastă calitate întrucât în această lume nu poate exista unvocabular care să elimine total Existenţa din raportare sauconţinut. Da, voi răspunde gândindu-mă la Adevărul Absolut şila Cunoaşterea Absolută. Tot ce ştiu este că Esenţa Adevăruluinu stă în Cunoaştere, deci nu va putea fi cunoscut Niciodată,precum nici a Cunoaşterii în Adevăr, deci nici o Cunoaştere 20
 21. 21. COAXIALISMUL - SORIN CERINindiferent că este Absolută sau nu, nu va aparţine Adevăruluideci va fi o Cunoaştere falsă. O Cunoaştere falsă este o Iluzie?Nu! Iluzia apare abia de la nivelul ierarhic al Persoanei în jos.Înschimb o Cunoaştere falsă nu este şi Adevărată! Odată ceCunoaşterea nu este Adevărată înseamnă că ceea ce se cunoaştenu reprezintă elementul care se reflectă în conştientizareaactului de cunoaştere. Prin urmare în loc să fie cunoscută găina,este cunoscut oul, chiar dacă găina este cea care l-a creat?Posibil, dar diferenţierile sunt cu siguranţă mult mai mari.Astfel Conştientizarea este Urma în care se va turna FormaCunoaşterii, cu ajutorul unui Element Oglindă. Prima Conştientizare a Scopului Matricei apareodată cu Adevărul Absolut.Din acel moment orice Elementcare este definit în calitate de Scop faţă de Ierarhie poartădenumirea de Conştientizare a Scopului Matricei. Orice Conştientizare trebuie să întrunească treiElemente: Scopul, Adevărul Absolut sau unul dinAdevărurile Anoţional şi Noţional şi Ierarhia. ScopulMatricei provine de la Matricea Scop care precedeInstinctul, primul Element al Ierarhiei, deci al CauzeiScopului, care determină la rândul său propriul său Scop:Adevărul Absolut, şi astfel se împlineşte PrimaConştientizare a Scopului Matricei. Până în acest momentScopul Matricei nu era Conştientizat. Odată Conştientizat,prin apariţia Adevărului Absolut, Conştientizarea ScopuluiMatricei foloseşte Instinctul drept Primul Element Oglindăprin care să-şi determine inversul său,şi anumeCunoaşterea. Prima Conştientizare a Scopului Matricei estemomentul când apare Factorul Primordial şi spune ”EU”oglindindu-se în Instinctul Primordial, moment din care 21
 22. 22. COAXIALISMUL - SORIN CERINapare Cunoaşterea Absolută, inversul Conştientizării.Odată cu aceasta se formează Gândul Originar alFactorului Primordial, compus din Adevărul Absolut şiCunoaşterea Absolută. Gândul Originar este cel cedetermină infinitatea de Factori Creatori, unde fiecare înparte se raportează la Factorul Primordial. FiecareFactorul Creator va prelua de la Factorul PrimordialAdevărul Absolut şi Cunoaşterea Absolută pe care le varaporta la sine determinând Gândurile Pure. Gândul Pur alFactorului Nostru Creator a determinat Persoana,Personalizările acesteia şi Noţiunea. Odată cu Noţiunea senaşte Adevărul Noţional, care se va raporta la AdevărulAnoţional determinat înaintea sa de către Gândul Originaral Factorului Primordial. Cunoaşterea este actul de reflectare al Conştientizării,într-un Element Oglindă. Inversul Conştientizării. Adevărul Absolut este Scopul Instinctului. Adevărul Anoţional, apare odată cu Gândul Originar,şi este compus din Adevărul Absolut şi Cunoaşterea Absolută Destinul Anoţional apare odată cu AdevărulAnoţional. Adevărul Noţional apare odată cu Noţiunea. Destinul Noţional apare odată cu Adevărul Noţional,începând cu Noţiunea. Iluzia Vieţii se raportează numai la Adevărul 22
 23. 23. COAXIALISMUL - SORIN CERINNoţional, împreună cu toată scara ierarhică începând cuNoţiunea, şi terminând cu infinitatea de lumi şi Universuriale Iluziei. Revenind la Absolut , acesta este în funcţie de Matrice ,Scop şi Ierarhie. Dacă sunt mai multe Matrice care fiecare îşidezvoltă proprii lor Factori Creatori, atunci care este Absolutulla acest nivel considerând că fiecare Matrice ar avea propriul eiAbsolut? Nici o altă Matrice nu va mai avea propriul ei Absolutîntrucât nu poate avea Ierarhia . Dacă oricare altă Matrice aravea Absolutul atunci ar trebui să se supună unei anumiteIeararhii, întrucât Matricea noastră se bazează pe o anumităIerarhie, ar trebui să dezvolte Adevăruri Absolute şi în caz deconştientizare : Cunoaşteri Absolute, ceea ce nu ar face decât săducă la un paralelism Universal, paralelism care odată creat ardetermina o Ierarhie Matriceală Universală, fapt pe care-lconsider imposibil, întrucât ar dispare cu desăvârşire AdevărulAbsolut, care nu poate fi decât Unul singur, la fel ca şi Scopul.Două Scopuri perfect identice ar duce la dezvoltări perfectidentice creînd din determinările Matricelor una şi aceeaşideterminare, sau grupuri identice de determinări, care ar definiun număr limitat de Scopuri şi implicit de Matrici atentândastfel la imaginea de Infinit. În cazul Universurilor Factorului Creator şi UnicÎntâmplător al nostru, voi reveni curând mult mai pe larg asupraschemei în care acesta se structuralizează, dar, mai pe scurt,Adevărul Absolut care-L defineşte şi-I defineşte propria Saconştientizare atât faţă de Factorul Primordial cât şi faţă deceilalţi Mari Creatori, va determina, la fel ca şi în cazulFactorului Primordial prin conştientizarea Adevărului Absolut,Cunoaşterea Absolută şi implicit cu aceasta propriul Său GândOriginar care nu este altceva decât Conştientizarea Scopului 23
 24. 24. COAXIALISMUL - SORIN CERINMatricei. Conştientizarea Scopului Matricei sau Gândul Pur încazul de faţă este cel care determină la rândul lui, Persoana, cese multiplică într-o infinitate minus UNA de Personalizări, oastfel de Personalizare fiind Existenţa. Întreaga sumă de Personalizări determinate de cătrePersoană, determină la rândul lor Noţiunea.Personalizările nusunt altceva decât Structura infinită al Întregului care senumeşte Persoana. Odată ce Persoana este un Elementprovenit dintr-una din Conştientizările Scopului Matricei, careeste Gândul Pur al Factorului Creator este un Element deIerarhie,care se defineşte ca fiind Întregul. Acesta are ostructură în Personalizările sale, pe care o determină, prinsintagma: Orice Întreg îşi determină propria sa structură princalitatea de a fi Întreg deci de a Întregi o structură. Aceastaeste Scopul Întregului: Personalizările. Astfel personalizărilesunt Elemente ale Scopului deci ale Conştientizării ScopuluiMatricei. Întregul prin Esenţa sa este dual, deoarece aparţineatât Ierarhiei ca Întreg, cât şi Scopului, ca structură. SumaConştientizărilor Scopului Matricei din acest întreg care suntPersonalizările, nu vor putea defini la rândul lor Întregul, ci unElement total diferit de acesta: Noţiunea. În acest moment senaşte Iluzia, Adevărul Noţional, Destinul Noţional şiCunoaşterea Închisă. CAPITOLUL II INSTINCTUL, MATRICEA, ORDINEA ŞI DEZORDINEA, DOGMA 24
 25. 25. COAXIALISMUL - SORIN CERIN #1# Ce este Instinctul? O stare de spirit? O angoasă ce stă la temelia Totului?Un sentiment de plenititudine şi înălţare spirituală, ceva definitdoar prin conştientizarea unui nimic? Ce anume? Gândind în termenii unei fiinţe pământeşti, ce anumesimte un om când afirmă pur şi simplu despre sine:”EU”.Depinde de ce crede acesta despre sine. Dacă va fi o persoanăplină de sine acel Gând va fi deosebit faţă de un omdeznădăjduit sau umilit. Putem oare să atribuim temeliei Totului astfel desupoziţii? Să fi fost umilit sau deznădăjduit Instinctul primar alFactorului Primordial sau să fi fost plin de speranţă şiplenititudine? Cu siguranţă că nici una, nici alta, întrucât FactorulPrimordial nu avea înainte de acea primă şi UNICĂ dată cândşi-a conştientizat “EUL” prin propriul Instinct o anumităPersoană sau Identitate.Am spus Conştientizat şi nu Cunoscutîntrucât nu trebuie să facem greşeala de a încurcaConştientizarea cu Cunoaşterea,întrucât Cunoaşterea apareimediat după Conştientizarea “EULUI” şi nu înainte deaceasta. Unica sa identitate era NEANTUL , dar un neantconştient de propriul său “EU”. Imaginaţi-vă un film fotograficpe care nu se află nici o imagine. Chiar dacă imaginea nu existăfilmul este! Bineînţeles că vorbesc aici în calitate de fiinţăterestră cu exemple care aparţin Existenţei, fiindcă orice altă 25
 26. 26. COAXIALISMUL - SORIN CERINraţionalizare este total imposibilă. Ei bine, chiar dacă nu se aflanici o imagine pe acel film primordial, asta nu înseamnă căacele imagini nu aveau să existe. Astfel Instinctul Primordial călăuzit de AdevărulAbsolut şi mai pe urmă prin propria Sa Conştientizare deCunoaşterea Absolută, nu avea un Scop? Este Instinctul un Scop în sine? Poate deveni Scop doarpentru un Instinct care nu este primordial, deoarece Scopulrespectivului Instinct trebuie să fie determinat de o anumităCauză, iar Instinctul să devină Efectul Cauzei, şi astfel EfectulCauzei ar deveni Scop. Adevărul Absolut nu are funcţie de determinant alInstinctului ci de determinat! Astfel Adevărul Absolut devine implicit Primul ScopConştientizat al Matricei de la temelia Totului, în schimbInstinctul , prima treaptă a Ierarhiei de la temelia Totului. Aici este Marea Cumpănă de unde se despart cele douămari braţe ale grandiosului fluviu al Totului, astfel Ierarhiadevine Cauza iar Scopul Efectul. Niciodată acestea nu se vorputea inversa. Întotdeauna Cauza va preceda Efectul iarIerarhia, Scopul,chiar dacă înainte de acest moment a fost totalinvers,şi anume Scopul Matricei determina Cuza astfel Scopulpreceda Cauza.Această inversiune survine odată cu apariţiaAdevărului Absolut care are cea mai importantă calitate şianume aceea de:Conştientizare a Scopului.Prin urmareConştientizarea este aceea care determină inversiunea Cauză –Efect.Dacă calitatea Adevărului Absolut devine PrimaConştientizare a Scopului Matricei datorată Instinctului ,PrimaStare de Fapt, calitatea Conştientizării este Energia. Factorii Creatori şi Unic Întâmplători care se nasc doaro singură dată pentru eternitate, sunt Scopul, deci Efectul, alcăror Cauză şi Ierarhie este Factorul Primordial, fiind obligaţi 26
 27. 27. COAXIALISMUL - SORIN CERINprin propriile Lor caracteristici să accepte mereu cauza şiIerarhia în lumile fiecăruia, chiar dacă acestea sunt exprimateprintr-o infinitate minus UNA de lumi cu tot atâţia coeficienţisau nivele logice. Ce anume a determinat Instinctul şi cu ce Scop? Scopul Ierarhiei era de a fi CONSFIINŢITĂ deAdevărul Absolut , Primul Scop , tocmai pentru caORDINEA Sa , să nu poată fi Niciodată tulburată. Odatăconsfiinţită de Adevărul Absolut, Conştientizează propriul“EU” al doilea Element al Ierarhiei, deci propria Sa Ordine,determinând astfel Cunoaşterea Absolută , şi Gândul Originar Dacă Instinctul este este Forma care a devenit astfeldatorită unei Urme, ce anume este Urma? Urma va fi inversulFormei,sau negativul acesteia.Dacă Forma se caracterizeazăprin Ordine , Urma va fi inversul Ordinii, Dezordinea. Dezordinea este cea care stă la originea Ordinii. Darla originea Dezordinii ce anume stă? Haosul. Ce esteacesta? Dezordine! De ce nu este ordine? Dacă ar fi HaosulOrdine ar trebui să fie ordonat de “ceva”, iar acelordonator , s-ar raporta la rândul său tot la Dezordine! Ce anume este această Dezordine? Prin ce se defineşteea? Dacă Instinctul devine prima imagine a Ordinii, deci aIerarhiei, imaginea Dezordinei va fi inversul Instinctuluicaracterizat de calitatea Matricei, prin expresia: orice Matriceeste predestinată formei care o va întregi. Cum Instinctul este diferit de Scop,determinându-l peacesta, iar Scopul este un Efect al unei Cauze care eraInstinctul,iar Dezordinea este opusă Instinctului caracterizatprin apartenenţa sa Ierarhică la Ordine,înseamnă că:Entropia, Dezordinea, Scopul sunt inversul Instinctului. Întrucât orice predestinare are un Scop, al cui a fost 27
 28. 28. COAXIALISMUL - SORIN CERINacel Scop?! Prin urmare vorbim despre o predestinare. A cuieste această predestinare ? De data aceasta nu mai poate fi vorba de Ierarhie.Aceasta nu se afla deja aici , şi totuşi avem de a face cu unScop, cu un efect dar al cărei cauze? Ne aflăm în aria unde încă nu s-a născut nici AdevărulAbsolut darămite Cunoaşterea Absolută. Instinctul este pe cale să apară în Matricea care sepregăteşte, pentru acesta Prin urmare Scopul este determinatde Matrice şi Matricea de Scop. Acesta este punctulprimordial care stă la cumpăna totului! Deci atât Scopul cât şi Matricea nu numai că sesuprapun dar sunt una şi aceeaşi entitate, cu douăcaracteristici diferite. La început a fost Scopul ,Dezordinea şi Entropia,care era Matricea a tot ceea ce urma să vină! Pe urmă aapărut Instinctul, Ierarhia, Ordinea şi Armonia. În toateUniversele posibile ale Marilor Creatori se vor afla toateacestea. Fiecare Univers va tinde către Armonie, Ordine şiIerarhie, până când va ajunge într-un punct de unde va tindecătre Dezordine , Entropie şi Scop. De ce? Dacă luăm doarcazul Universului nostru, acesta tinde către Armonie , pierzândLucru Mecanic cu cât se depărtează de Marea Explozie, BigBang.Personal nu cred în Big Bang ca fiind o ciorbă dincare s-ar fi creat Universul,întrucât această Explozie ne aparenouă astfel regizată de către Coeficientul Logic 2 al lumiinoastre,dar în realitate această Explozie poate indica un gradMAXIM de ENTROPIE , DIZARMONIE reliefat nouă subaceastă formă. Big Bang-ul poate fi orice altceva. Importanteste să facem distincţia întrea Armonie şi Dizarmonie. AstfelUniversul pierde Lucru Mecanic odată cu expansiunea sa de la 28
 29. 29. COAXIALISMUL - SORIN CERINBig Bang. Dacă nu ar reveni de la un anumit moment criticiarăşi către Dizarmonie , s-ar autodistruge, întrucât Lucrul săuMecanic s-ar pierde definitiv în totalitate. Undeva în faza saArmonică Universul este împins de “ceva” să revină către fazaDizarmonică. Această revenire din faza Armonică este cauzatăde un punct critic, când Universul este pe Moarte, ajungândLucrul său Mecanic aproape de zero. Ce anume se întâmplă? Cu siguranţă este vorba despre o explozie de tip BigBang, la fel ca şi aceea care se produce la nivelul de maximăDizarmonie, atunci când Lucrul său Mecanic este la cel maiînalt nivel, şi acum la nivelul de maximă Armonie când acestaeste scăzut.Ce se întâmplă de fapt? Înseamnă că Universul nostru este un Univers de tipDual, un ciorchine format din două Universuri care sunt opuseunul altuia. Atunci când Lucrul Mecanic scade în altul, creşte încelălalt, iar atunci când Universul este pe Moarte, ajungândundeva la o fază de Armonie maximă, celălalt Univers este înculmea vieţii, fiind la cel mai ridicat nivel al Lucrului Mecanic,deci al entropiei, care-l duce în faza de Explozie, de tip BigBang. Prin urmare atunci când un Univers tinde cătreEntropie, o face până când se ajunge din nou la Big Bang ca peurmă să tindă iarăşi către Armonie, fiind ajutat de opusul său unalt Univers alături de care formează un ciorchine. Sunt de acord că numărul Universelor din cadrul unuiciorchine sunt egale cu Coeficientul Logic care leraţionalizează. Dacă noi avem Coeficientul Logic 2, cusiguranţă că vor fi doar două Universuri la un ciorchine, dardacă am avea Nivelul Logic cinci miliarde cu siguranţă că vorfi cinci miliarde de Universuri într-un ciorchine. În acest caz sepoate realiza o relaţie între Coeficientul Logic şi numărulUniverselor din cadrul unui ciorchine, şi anume că numărul 29
 30. 30. COAXIALISMUL - SORIN CERINUniverselor din cadrul unui ciorchine va fi echivalent cuCoeficientul logic, astfel odată ce pot exista o infinitate minusUna de Coeficiente Logice, vor exista şi posibilitatea ca într-unciorchine să fie o infinitate minus Una de Universuri, ceea cedenotă faptul că Infinitul în sine are aceste caracteristici, şi prinurmare şi cele două Stări, Armonia şi Dizarmonia pot aveaopuşi la rândul lor de un număr Infinit minus Unu, astfel serealizează tabloul ciorchinilor sau al Multiversurilor, şi relaţiacare le determină, relaţie eminamente mentală, fiinddeterminată de către Coeficientele Logice. Deci în concluzie, Marea Explozie, este reprezentatădoar de către Cunoaşterea noastră Închisă pe care o cunoaştemla fel cum ne cunoaştem, creierul , întrucât toate nu fac partedecât din Iluzia Vieţii. Dar este un mod de a realiza, la fel ca şibivalenţa noastră logică ce pulsează între bine şi rău, că şiUniversul în care ne încadrăm pulsează între cele două extreme,Armonie şi Dizarmonie.Dacă am avea o Iluzie a Vieţii bazatăpe un alt fel de Coeficient Logic, pe un miliard de exemplu,atunci cu siguranţă că tinderea dintre Armonie şi Dizarmonie şiinvers ar fi între sute de milioane de opuşi ai Armoniei dar carefiecare este altceva decât Armonie şi alte sute de milioane deopuşi ai Dizarmoniei, în care fiecare este altceva decâtDizarmonie, iar tinderea Universului, nu ar fi doar între celedouă tabere chiar formate din sute de milioane de opuşi, ci întreun miliard de tabere!Astfel că Big Bang-ul la fel ca şi creierulnostru poate fi un adevăr doar dacă îl raportăm la Iluzia Vieţii. #2# Mai precis am putea concluziona că la început a fostefectul propriei cauze. Acesta fiind şi unicul raţionament posibil pentru logica 30
 31. 31. COAXIALISMUL - SORIN CERINbivalentă a lumii în care trăim. În sânul unei Matrici a curs plumbul topit al Ierarhiei,pentru a se închega astfel imaginea tulburătoare a infinitelor delumi ce aveau să vină. Folosesc expresia ce incubă într-un felsau altul temporalitatea , deoarece este imposibil să exprimaltfel întâietatea, dar nu trebuie să uităm că în acest stadiu deînceput nici nu poate fi vorba de Timp sub nici un aspect saualtul. Chiar şi la acest nivel al Matricei, intervine Iluzia Vieţii,cu ajutorul căreia cunoaştem, întrucât totul în spiritul nostru serezumă la un Început, indiferent cum , dar acel Început trebuiesă existe. În realitate acel Început nu Există, întrucât el se situeazăcu mult înaintea Existenţei, şi astfel Matricea nu are nici otangenţă cu Existenţa, cu Începutul a “ceva”,ea este undeterminant al Scopului şi Scopul al Matricei. Aceste două seîmpletesc, fiind un Fenomen cu două caracteristici. Nu au nicimăcar caracteristica de Întreg , care vine abia după aceasta. Mai mult decât atât aceste două caracteristici ar puteaajunge la o infinitate de caractersitici, din care nu s-ar scădeanici măcar Factorul Primordial care nu se născuse. Iarăşi numărul celor două caracteristici este dat de cătreCoeficientul Logic 2 al lumii noastre, dacă ar fi un Nivel LogicInfinit atunci Matricea şi Scopul ar avea un Infinit decaracteristici deci alături de Matrice şi Scop ar mai fi încă oinfinitate de Fenomene asemenea lor. De ce folosesc definiţiade fenomene şi nu de Elemente? Datorită faptului că prin definiţie elementul înseamnăprin excelenţă un Întreg care are anumite caracteristici, pe cândaici la acest nivel matriceal nici nu poate fi vorba de Întreg,întrucât nu numai că nu se raportează la nimic dar nici nu sedelimitează de ceva anume. 31
 32. 32. COAXIALISMUL - SORIN CERIN Astfel Noţiunea oarecum superfluă de Fenomen mi separe cea mai potrivită chiar dacă pe parcurs voi putea folosi şiNoţiunea de Element pentru Scop şi Matrice. Aceasta o voi face doar pentru a mă face cât mai bineÎnţeles şi a nu mai complica şi mai mult lucrurile, care , de cesă nu recunoaştem , sunt destul de complicate pentru Lumeanoastră cu logică bivalentă. Temporalitatea avea să apară atât ca Dimensiune cât şica energie spirituală mult mai târziu, prin urmare nu este corectsă enunţăm “a fost înainte” sau “ a fost după” dar şi acestartificiu este unicul care ne permite o mai bună înţelegere alacelui fenomen sau infinitate de fenomene, dacă le cosiderăm lanivel structural. Astfel Infinitul luat ca sistem devine unfenomen iar la nivel de structură , o infinitate de fenomene. De ce această Matrice avea să devolte în sânul săuInstinctul , deci Ierarhia? Pentru a se împlini acest tip deUniverse, cu Factorul Primordial şi Factorii Creatori şi UnicÎntâmplători. Ce se înţelege de fapt prin termenul :a se împlini? Esteîmplinirea un Scop? Da, este un Scop. Dacă este un Scop, al cuieste acest Scop, dacă nici măcar Factorul Primordial nu eraformat? Al Matricei. Dar oare Matricea nu face parte dinacelaşi Fenomen care este şi Scopul şi alte caracteristici până laInfinit? Este cât se poate de adevărat, face parte din acestFenomen. Atunci Matricea este Scop, şi Scopul Matrice, darcelelalte caractersitici ce sunt? Logica bivalentă a lumii noastrenu le poate determina, decât poziţiona. Atunci înseamnă că labaza tuturor se află un Fenomen cu caractersitici de Matrice,Scop şi un Infinit de alte caractersitici , prin extrapolare,Matrice, Scop şi Infinit, care de fapt este Matricea a tot şitoate, întrucât toate se reduc la Scopul Împlinit al Matricei şi al 32
 33. 33. COAXIALISMUL - SORIN CERINMatricei în toate celelalte caractersitici. Aceasta este baza a totşi a toate. De aceea fenomenul poate fi denumit: Matrice. Prinaceasta cauza devine Efect şi invers. Această inversiune ducela dezvoltarea şi determinarea Totului. Absolut oricedezvoltare nu se face decât în funcţie de logica bivalentă alumii noastre, în caz contrar alături de cauză şi Efect ar mai fitot atâtea alte Elemente câte nivele logice ar avea mintea ce argândi şi raţionaliza toate acestea. Deci, ne aflăm la momentulde început când Cauza şi Efectul nu sunt încă bine determinateşi structuralizate, se află într-un stadiu de interdeterminare,când fiecare în parte poate fi atât Cauză cât şi Efect.Determinarea va începe odată cu Instinctul când întotdeaunafiecare Cauză va avea un Efect, nemaiputând exista inversareaacestora. Ce ar fi fost dacă în această Matrice nu ar fi gestatInstinctul, ci Adevărul sau orice altă noţiune posibilă sauimposibilă? Cu siguranţă că lumile ar fi fost total diferite. Amspus Adevărul, chiar dacă acesta nu avea cum să fie determinatînaintea Instinctului, dar, doar pentru a da un exemplu oarecarepe care vreau să-l dau cititorilor mei. Scopul Matricei a fost Ierarhia. Oare sunt posibile şi alte Scopuri sau Matrici în afarăde aceasta care ne -a creat pleiada de lumi şi universuri? Da! Ce anume ascund celelalte Matrici în măruntaiele lor?Sunt ele un Scop sau nu, care este primul Element pe care îl vordetermina asemeni Matricei noastre Instinctul? Logic, ar trebuica fiecare Matrice să poată îngloba practic absolut oriceElement cunoscut sau Necunoscut. Imaginaţi-vă cum ar arăta Universurile unde la sorocullor în locul Instinctului să se afle fericirea , sau frumuseţea? Cucertitudine că acestea în acel moment ar avea o cu totul altă 33
 34. 34. COAXIALISMUL - SORIN CERINconotaţie faţă de spiritele care le-ar reflecta, şi totuşi? Am Înţeles că fiecare Matrice este şi cauză şi Scop înacelaşi timp, dar, totuşi, cine anume creează toate acestea? Vindin neant? În nici un caz, deoarece nici neantul nu vine dinneant, întrucât neantul nu există, decât pentru cei care reflectăneantul drept neant! În nici un caz nu poate fi vorba de Fiinţă laacest nivel. Atunci de ce? Ce anume determină acest mirific dar şi tulburătorparadox? Noţiunile de frumos sau paradis nici nu au cum săexiste acolo pentru a înlocui Instinctul, întrucât toate acestenoţiuni sunt reflectate de sufletele lumii noastre după un drumfantastic de lung de la apariţia Instinctului, dar aceste noţiunipot fi înlocuite în alte Matrici cu alte infinităţi de alte noţiunicare să înlocuiască Instinctul? Teoretic da, dar practic, nu, întrucât nu putem şti dacăpoate fi vorba de alte infinităţi de diverse noţiuni care săînlocuiască Instinctul , întrucât infinitatea începe să fiedeterminată odată cu Ieararhia deci cu Instinctul care se află învârful acesteia. Numărului Unu îi aparţine Instinctul care este în tot şiîn toate. Fără acest număr nici o infinitate nu ar mai fi ci s-arprăbuşi sub propria sa greutate. Oare cum ar arăta aceleformaţiuni ale altor Matrici fără numere? Cu siguranţă cănimeni nu poate să-şi imagineze concret. Dar noţiunilelucrurilor şi fenomenelor fără acestea? În ochii cui ar maistrăluci frumosul dar împlinirea? Ce pot să afirm este că toate acestea pot străluci dar pealte căi cu totul şi cu totul diferite. Au fost toate acesteahărăzite? DA! Ele sunt hărăzite dar nu şi predestinate, întrucâtsunt propriul lor destin! După câte se vede există o oarecare asemănare între 34
 35. 35. COAXIALISMUL - SORIN CERINtoate Marile Cumpene ale Totului cât şi ale altor Toturi. Spunale altor Toturi deoarece prin “Totului” include “Totul” fărănici o altă posibilitate de “alte “ Toturi , dar în acest caz undevorbim de alte Matrice în sânul cărora nu mai gesteazăInstinctul , şi nici o altă Formă a Ierarhiei şi Numerelor, undeUNU şi Infinitul nu există, înseamnă că “Totul” nu estesingular faţă de alte “Toturi”, prin urmare nu devine nicipleonasm şi nici greşeală de expresie. Care este simetria? Matricele îşi predestineazădeterminantul, Instinctul în cazul nostru. Cum fiecaredeterminant va avea determinantul său , după chipul şiasemănarea Matricei. În cazul nostru fiind vorba de Scopul Instinctului careeste Adevărul Absolut prin care acesta se legitimează. Fiecaredeterminant al Matricelor devine un Factorul Primordial.Fiecare Factorul Primordial, odată conştientizat sau altfelstructurat în cazurile altor Matrici, îşi va determina propria saidentitate, chiar dacă nu va ajunge la Factorii Creatori şi UnicÎntâmplători ca în cazul lumilor Factorului Nostru Primordialîntrucât acolo nu mai poate fi vorba de numere. Astfel la baza totului şi toatelor se află asemănareaMatriceală a totului în toate a unicităţii şi diversităţii care se vaafla în toate lumile posibile indiferent dacă au conştiinţanumerologiei sau nu. Am spus asemănare şi nu simetrie întrucât la acest nivelnici măcar opuşii nu au fost determinaţi Din punctul meu de vedere chiar dacă vom atribuiaceste asemănări numărului de o infinitate de Matrici, acestnumăr nu este valabil întrucât acolo el nu există, decât înograda Factorului Nostru Primordial al Ierarhiei, unde existăNumerele. 35
 36. 36. COAXIALISMUL - SORIN CERIN #3# Putem însă să vorbim de o sumă a acestor Matrici? Avorbi de o sumă vom avea nevoie să ştim dacă la nivelulacestor Matrici există cel puţin un singur număr, iar ca acesta săexiste va avea neapărată nevoie de numărul UNU. Nu există aşa ceva. Prin urmare nu putem vorbi nicimăcar despre o sumă a acestor Matrici darămite despre oanume infinitate. Şi cu toate acestea ştim că sunt mai multeastfel de Matrici , doar că acest “ mai multe” o folosim canoţiune numerică datorită logicii lumii noastre. Putem doar să admitem atunci când suntem nevoiţi săfolosim pluralul despre unicitatea în diversitate. Cum se poatevorbi despre diversitate fără un anumit mod de a conştientizanumerele, dar despre unicitate atâta timp cât nu se află acolonumărul UNU? După cum am mai spus acesta este unicul modal logicii lumii în care ne-am născut de a reflecta acest fapt. Odată ce vorbim de unicitate în diversitate, Existenţaacesteia din punctul nostru de vedere este un Adevăr, şi prinurmare poate fi Adevărul de dinainte de a fi creat de cătreInstinct? Unicitatea în diversitate este atribuită Adevărului tot decătre logica noastră bivalentă care nu poate opera altfel, darunicitatea în diversitate în acel moment, se afla cu mult înainteaAdevărului, astfel până şi expresia de unicitate în diversitate nueste potrivită în totalitate dar nu poate fi exprimată printr-un altmod, întrucât ea nu poate fi delimitată nici de către Adevăr şinici de către numere, prin urmare cea mai probabilă denumirear putea fi: Fapt ! Faptul va fi Prezent în tot şi în toate. Acesta fiind Scopul Matricelor. Prin urmare ScopulScopului, al scopului la Infinit, întrucât fiecare Scop trebuie săaibe propriul său Scop la Infinit. Care este Scopul Scopului? 36
 37. 37. COAXIALISMUL - SORIN CERINFaptul! În Existenţă am spune Faptul Împlinit, dar aici neaflăm cu mult înaintea Existenţei. Ce este o Matrice? Forma în care se toarnă “metalulincandescent , care după ce se va întări” va primiconsistenţa unei anumite Stări de Fapt, Instinctul în cazulFactorului nostru Primordial. Starea de Fapt nu este acelaşilucru cu Faptul, întrucât Instinctul se deosebeşte de faptulîn sine care este cu totul altceva, şi anume reprezintă“turnarea metalului incandescent” în Matrice. Instinctuleste rezultatul acestei operaţiuni. Ce anume a determinat această formă? Propriul Scopal Matricei. Astfel Matricele nu au OPUŞII lor iar toatecelelalte Matrici chiar dacă, fiecare, au proprietăţi totaldiferite de restul, nici una nu este OPUSUL alteia. Opuşii şi simetria vor apare mult mai târziu. Prin Opusînţelegem inversarea proprietăţilor unui Element faţă de altul,ceea ce nu este cazul aici. Matricea care a determinat Factorul Nostru Primordialeste un Scop care determină Instinctul ca şi cauză pentru careaceastă Matrice sau Scop există, după cum putem afirmaaproximativ în termenii logicii noastre, întrucât la acel nivelnici măcar nu fiinţa Existenţa. Prin urmare cauza pentru careMatricea noastră exista era Ierarhia! Precum cauzele altorMatrici sunt total diferite. După cum Matricile nu au opuşi, elenu vor putea avea nici o altă Matrice similară cu Ea, întrucâts-ar autodistruge ambele. Ce ar însemna ca două Ierarhii să se ciocnească, ambelefiind la fel de puternice? S-ar anihila reciproc, întrucât regulade bază a Ierarhiei este Vârful acesteia. Unde s-ar mai aflaVârful acesteia dacă acesta ar fi înlocuit cu Vârful celeilalte iaral celeilalte reciproc cu acesta? Nicăieri! Cu toate acestea a spune despre determinanţii altor 37
 38. 38. COAXIALISMUL - SORIN CERINMatrici ce anume sunt aceştia este la fel de greu, dacă nu multmai greu, cu a spune despre lumile şi Universurile pe care ledezvoltă alţi Mari Creatori şi Unic Întâmplători din cadrulMatricei noastre, dar care sunt opuşii , opuşilor până la Infinitminus UNU al Marelui nostru Creator şi Unic Întâmplător. Fără să mai adăugăm lumile şi Universurile dezvoltatede către Factorul Nostru Creator şi Unic Întâmplător , odată cuConştientizarea Scopului Matricei, determinată de AdevărulSău Absolut şi Cunoaşterea Sa Absolută de unde provinePersoana, cea care va determina Personalizările, de un Infinitminus UNA ca număr, una dintre acestea fiind Existenţa, încare se află şi Universul nostru. Astfel Matricea noastră a determinat FactorulPrimordial prin Instinctul care l-a determinat, născândIerarhia. CAPITOLUL III STAREA DE FAPT, CUNOAŞTEREA DESCHISĂ ŞI CUNOAŞTEREA ÎNCHISĂ, COAXIALISMUL ŞI 38
 39. 39. COAXIALISMUL - SORIN CERIN COAXIOLOGIA #1# Factorul Primordial se va determina prin Instinct doaro singură dată , prima şi ultima dată, când se va determina înfuncţie de infinitatea Marilor Creatori şi Unic Întâmplători,devenind finit faţă de aceştia. În schimb Matricea, se vadetermina etern născând Fapt după Fapt, în propriul săucreuzet devenind atât determinant al Iererhiei, susţinător alacesteia cât şi adversar. Noile STĂRI DE FAPT ale Matricei NU vor maidetermina un alt Factorul Primordial, nefiind posibil acestlucru, întrucât delimitarea şi conştientizarea “EU”-lui , cât şi ainfinităţii de finitate s-a produs, dar Matricea va continua săproducă alte Stări de Fapt ce vor deveni legi, forţe sau energii,în Universurile Existenţei, sau având o mare importanţăspirituală în Universurile Marilor Creatori şi Unic Întâmplători,ajutându-I deseori pe aceştia să lupte împotriva Ierarhiei în careFĂRĂ VOIA LOR SE AFLĂ. Stările de Fapt sunt cele care alimentează mereuGândurile Pure ale Marilor Creatori şi Unic Întâmplători,menţinând vie tendinţa de expansiune ale acestora. Fără Stările de Fapt ale Matricei noastre , nu ar fiposibile nici Infinitul şi nici Finitul, precum nici una dintreDimensiunile posibile sau imposibile ale lumilor, pentrusimplul fapt că toate acestea, aici mă refer la toate Universurileposibile şi imposibile ar rămâne nişte simple cuşti închise,închistate doar în Cunoaşterea lor originară, neputând treceNiciodată de un anumit prag, astfel încât dimensiunile ar fi 39
 40. 40. COAXIALISMUL - SORIN CERINrămas finite pentru totdeauna în cazul Universurilor Existenţeifără a se putea raporta vreodată la infinitate. Din acest punct de vedere infinitatea aparţine Stărilor deFapt. Cum ar rămâne, mai concret aceste Universe închise? Dacă am lua Cunoaşterea lor Absolută, ce provine dinGândurile Pure ale Marilor lor Creatori, aceasta s-arautodetermina pe sine, reflectându-se numai în sine fărăposibilitatea de a se raporta la exteriorul său care nu există, pecând acest exterior este menţinut de Stările de Fapt. Astfel la nivelul Gândurilor Pure ale Marilor Creatori şiUnic Întâmplători, prin Cunoaşterea Absolută se raporteazămereu Stărilor de Fapt la fel ca şi Adevărul Absolut, întrucâtConştientizarea Scopului Matricei de către Marii Creatori şiUnic Întâmplători este formată la fel ca şi la FactorulPrimordial din Adevărul Absolut al acestora şi din CunoaştereaAbsolută. Paradoxal fiecare Stare de Fapt care se reflectă înUniversele Marilor Creatori şi Unic Întâmplători devine unElement al Ierarhiei chiar dacă acest Element este în totalăcontradicţie cu Instinctul sau cu alte Elemente care acceptăIerarhia. Astfel prin excelenţeă Ierarhia va îngloba în cadrulsău absolut totul chiar dacă iniţial o respinge. Caractersitica debază a Ierarhiei este tocmai Ierarhizarea, fapt care i-a adus oatât de mare importanţă până şi în reflectarea psiho-socială alumii noastre. Omul de exemlu, oricât de mult va încerca săelimine Ierarhia nu va reuşi tocmai pentru că Ierarhia , chiardacă este călcată în picioare există Ierarhizând. Este poate celmai sublim dar şi cel mai perfid instrument pe care l-a inventatpropria noastră Matrice prin propriul Său Scop. Fiecare Stare de Fapt devine un Element pentru Scopsau Ierarhie, provenind din Matrice, pentru a fi conştientizatăde către Ierarhie, respectiv Factorul Primordial, de Cunoaşterea 40
 41. 41. COAXIALISMUL - SORIN CERINAbsolută a acestuia, pe urmă de Factorii Creatori şi UnicÎntâmplători, de Adevărurile lor Absolute şi de Cunoaşterile lorAbsolute , întrucât fiecare Mare Creator are propriile saleAdevăruri şi Cunoaşteri Absolute întregind cu acesteaGândurile Pure care sunt asemeni Gândului Originar alFactorului Primordial. Oare Cunoaşterea Absolută poate Conştientiza?Se ştiecă Cunoaşterea este inversul Conştientizării,cum poate aceastaConştientiza? Orice Cunoaştere devine la rândul ei un Elementodată ce s-a săvârşit actul de Cunoaştere ca fiind inversulConştientizării,precum orice Conştientizare devine larândul ei Element odată ce s-a săvârşit actul Conştientizăriica fiind inversul Cunoaşterii. Elementul ca rezultat al acestora va fi cel apt deCunoaştere sau Conştientizare şi nu Cunoaşterea sauConştientizarea în sine. Pot exista mai multe Adevăruri Absolute şi CunoaşteriAbsolute pentru fiecare Mare Creator şi Unic Întâmplător înparte? Precum un alt Adevăr Absolut şi o altă CunoaştereAbsolută pentru Factorul Primordial? Dacă sunt mai multe Adevăruri Absolute care este celAdevărat şi care este cel fals, întrucât, nu pot exista mai multeAdevăruri Absolute sau Cunoaşteri Absolute decât UNAsingură! Este cât se poate de adevărat. În schimb fiecare înparte pot avea o infinitate minus Unu de opuşi dacă suntraţionaţi prin prisma unei logici de un nivel echivalent cu unInfinit minus Unu, faţă de Coeficientul Logic 2 al lumii noastre. Nu pot exista mai multe Adevăruri Absolute şi NiciCunoaşteri Absolute decât un singur Adevăr Absolut şi osingură Cunoaştere Absolută! Totul în această privinţă se datorează STĂRILOR DE 41
 42. 42. COAXIALISMUL - SORIN CERINFAPT, care îmediat ce sunt determinate de către Matrice, devinreperate de cătrea Adevărul Absolut al Factorului Primordial, şiconştientizate de către “EUL” acestuia şi atribuite CunoaşteriiSale Absolute pentru a fi Ierarhizate, indiferent că suntElemente de Scop sau Elemente pentru Ierarhie. Odată Ierarhizate ele devin parte a unui segment dinIerarhie care aparţine Marilor Creatori şi Unic Întâmplători,după , şi numai după ce aceştia au Ierarhizat Starea de Fapttradusă în Element de Scop sau Element de Ierarhie , prinAdevărul Lor Absolut, Cunoaşterea Lor Absolută, careîmpreună întrunesc Conştientizarea Scopului Matricei, afiecărui Mare Creator în parte. Adineaori am spus că fiecare Mare Creator şi UnicÎntâmplător ar fi rămas cu toată Cunoaşterea Lor Absolută şiAdevărul Lor Absolut pe care-l deţin închişi ca într-o cuşcădacă nu ar fi fost aceste Stări de Fapt ale Matricei, care îialimentează mereu cu noi şi noi Elemente spre cunoaştere,având posibilitatea să se raporteze mereu, la acel “ceva”, astfelar fi rămas în închistarea de care am vorbit. Acest fapt ne demonstrează că, ConştientizareaScopului Matricei a fiecărui Mare Creator şi UnicÎntâmplător posedă două tipuri de cunoaştere, o CunoaştereDeschisă provenită de la Stările de Fapt şi o CunoaştereÎnchisă care se dezvoltă fără intervenţia acestor Stări deFapt şi fără a se raporta în vre-un fel sau altul la FactorulPrimordial, Cunoaştere Închisă, care provine direct de laFactorul Nostru Creator. Cunoaşterea Deschisă este formacare îşi imprimă tiparul lăsând o urmă în CunoaştereaÎnchisă,dar Cunoaşterea Închisă mai posedă şi alte Elementecare nu se datorează şi Cunoaşterii Deschise. Cunoaşterea Deschisă nu va putea fi cunoscutăNiciodată de către om, în realitatea ei decât ,urma pe care 42
 43. 43. COAXIALISMUL - SORIN CERINaceasta o lasă în Cunoaşterea Închisă a acestuia. O astfel deurmă este Destinul şi Întâmplarea. Astfel Cunoaşterea Deschisă nu are un subiect asupracăruia se răsfrânge, faţă de Cunoaşterea Închisă care are, cumar fi: omul ştie că cel care se află înaintea sa e un lucru sau unfenomen dar nu va şti Niciodată ce este întâmplarea saudestinul decât sub forma unei simple generalizări. Una dintre întrebările care se pun este de ce suntnecesare aceste două tipuri de cunoaşteri la nivelul MarilorCreatori. Răspunsul este simplu şi anume CunoaştereaAbsolută a Marilor Creatori şi Unic Întâmplători este îndreptatăatât spre interiorul Lor, respectiv lumile Lor cât şi spre exterior,respectiv Factorul Primordial. Marii Creatori se raportează laFactorul Primordial pe care-l determină ca fiind un oarecareOpus al acestora, precum Factorul Primordial la rândul Lui nu-Iconsideră pe Factorii Creatori şi Unic Întâmplători ca fiindOpusul Lui, ci ca făcând parte integrantă din Ierarhia Sa. Al doilea tip de cunoaştere “închisă” se datorează şiluptei pe care o duce Scopul împotriva Ierarhiei, şi nu în ultimăinstanţă, dezvoltării propriilor Universuri cognoscibile caresunt structuralizate de la caz la caz. În cazul Marelui Nostru Creator şi Unic Întâmplător,Conştientizarea Scopului Matricei Sale, compusă din AdevărulAbsolut şi Cunoaşterea Absolută ale Sale, a determinatPersoana. #2# Prin Persoană, se înţelege prima delimitare aConştiinţei de Sine, faţă de creatorul său. Această Conştiinţă deSine care este Persoana nu ar fi avut nici un alt parametru dacănu şi-ar fi recunoscut Structura, şi implicit, raportarea SA ca 43
 44. 44. COAXIALISMUL - SORIN CERINÎNTREG în Înfinitate.Această infinitate sunt Personalizările. Una dintre aceste Personalizări este Existenţa. Celelaltesunt opusuri ale opusurilor Existenţei la nesfârşit. Cu toateacestea Personalizările la fel ca şi Persoana aveau doar propriaconştiinţă de sine prin care se delimitau de Persoană la fel cumse delimitaseră Persoana faţă de Factorul Creator. Aceastăconştiinţă de sine nu includea vre-o noţiune anume despre sine,ci era asemeni “filmului” din aparatul de fotografiat care nuavea nici o imagine inscripţionată pe el. Era momentul cândtoate Personalizările se raportau la Persoană. Tocmai această raportare la un Întreg care era Persoana,a multitudinii ce erau Personalizările, cu o multitudine deconştiinţe de sine pentru fiecare în parte au determinatNoţiunea, ca un al doilea Întreg, devenind şi Noţiunea de bază aPersoanei. Atunci când Personalizările s-au raportat la Noţiune auprimit fiecare alături de conştientizarea de sine care o aveaupână acum, şi un fel de conştiinţă doar a întregului ce-lreprezenta în diversitate, fără alte noţiuni posibile, deci oconştiinţă practic goală de alte Elemente ale cunoaşterii. Acumodată raportate la Noţiunea care se reflectă în ele,Personalizările capătă fiecare în parte Noţiunea cunoaşterii desine mai întâi, ca pe urmă să primească pe rând şi Noţiunilecunoaşterii de sine ale altor Personlizări, şi astfel FactorulCreator şi Unic Întâmplător a creat aparatul necesar captăriicunoaşterii de sine, care va dezvolta Cunoaşterea Închisă, darcare alături de aceasta , prin Destin , şi Întâmplare , ce aparţinCunoaşterii Deschise ce provine de la Starea de Fapt eternă aMatricei noastre. Astfel, Cunoscutul aparţine Cunoaşterii Închise iarNecunoscutul Cunoaşterii Deschise , deci Stării de Fapt. Deabia pe urmă Una dintre infinitatea de Personalizări va crea 44
 45. 45. COAXIALISMUL - SORIN CERINExistenţa , cu infinităţile sale de Universuri , şi abia din acestmoment am putea vorbi de ontologie ca şi teorie a Existenţei,dar până aici sub nici o formă ontologia nu mai este valabilă. Totul se suprapune cunoaşterii, chiar şi ontologia.Persoana, Personalizările şi toate celelalte structuri aleFactorului Creator şi Unic Întâmplător aparţin CunoaşteriiÎnchise ale acestuia, care nu se raportează la FactorulPrimordial.Teoria Cunoaşterii Gnoseologia sau a cunoaşteriifără subiect, Neognoseologia, devine coaxială cu teoriaexistenţei Ontologia sau a substraturilor opuse existenţeiNeoontologia determinând Coaxialismul sau Teoria OpusuluiNeutru. Fiecare Opus , opozabil la Infinit faţă de un alt Opus vaavea exact aceleaşi calităţi ca opusul faţă de care se află înopoziţie.Astfel Existenţa are o infinitate minus unu de opuşidar şi pe acel Opus “unu” care are exact aceleaşi calităţi şiînsuşiri ca şi Existenţa, dar nu este Existenţă. Prin urmareopuşii pot deveni neutri unii faţă de alţii sau total opozabili înfuncţie de şirul în care sunt expuşi unii faţă de alţii. Dacă până acum ontologiei ca teorie a existenţei îirevenea numai Existenţa şi gnoseologiei îi reveneaCunoaşterea acesteia, de acum încolo Existenţa poate fiînlocuită cu alte şi alte Personalizări, opuşi ai opuşilorExistenţei, astfel se naşte Coaxialismul, o nouă filosofie caresuprapune Cunoaşterea pe substratul ce aparţineaExistenţei, atribuindu-l altor opuşi ai acesteia dar şiExistenţei implicit. În acelaşi mod, ontologia dispare în Coaxialismdevenind neo-ontologie , întrucât nu mai are Existenţaîntotdeauna drept substrat ci se raportează la aceasta prinalţi opuşi ai ei, iar neoontologia lăsând locul coaxiologieiatunci când opuşii Existenţei nici măcar nu se mai 45
 46. 46. COAXIALISMUL - SORIN CERINraportează la aceasta. Prin urmare coaxiologia înglobează în cadrul săuatât Existenţa, ontologia,ceilalţi opuşi care se raportează laExistenţă, neoonotlogia cât şi opuşii Existenţei care nu semai raportează la Existenţă. Gnoseologia se transformă în neo-gnoseologie totpentru acest deziderat cât şi pentru faptul că oricecunoaştere trebuie să beneficieze de un subiect, pe cândCoaxialismul acceptă Cunoaşterea al cărei subiect lipseşte ,în cazul opuşilor existenţei, sau în cazul CunoaşteriiDeschise. Mai mult decât atât Coaxialismul va opera şi cu un aldoilea Element alături de neognoseologie, care esteCoaxiologia, sau ştiinţa opuşilor. De ce este necesară Coaxiologia? Deoarece termenul deneoontologie nu este îndeajuns şi nici cel de ontologie. Prinontologie sau teoria existenţei vorbim de ceva care aparţineExistenţei, pe când în cadrul Coaxiologiei se poate opera cuopuşii opuşilor Existenţei şi astfel ontologia nu este o soluţie,ea nefiind valabilă decât la nivelul Existenţei. Neoontologia ar fi o soluţie dar doar dacă reliefăm sauraportăm un anumit Opus al Existenţei la aceasta , deci niciacest termen nu este o soluţie, întrucât filosofia viitorului vatrebui să opereze cu termeni care nu neapărat se vor raportaîntr-un mod sau altul la Existenţă, deci cu opuşi ai opuşiloracesteia , şi mai mult decât atât, doar între aceşti opuşi fără ase mai face vre-o raportare la Existenţă. Neoontologia ar fi fost o soluţie pentru o filosofie degenul “ontologiei operaţionale” a lui Nicolai Hartmann, dar maiîncolo de această limită termenul respectiv nu mai are nici orelevanţă. Hartmann , chiar dacă opera cu Nonexistenţa o făceaprin raportarea acesteia la Existenţă, ceea ce în Coaxialism nu 46
 47. 47. COAXIALISMUL - SORIN CERINmai este cazul , întrucât după cum am mai spus, raportarea sepoate face doar între opuşi de orice rang ar fi ei între aceştia.Rangul unui Opus faţă de altul , este dat de numărul opuşiloraflaţi între cei doi opuşi. Domeniul filosofic care poate opera atât cu Existenţa,cât şi cu opuşii acestora raportaţi la Existenţaă cât şi numaiîntre opuşii Existenţei fără a se mai face raportarea la Existenţăpoartă denumirea de Coaxiologie. Coaxiologia întruneşte prinurmare, atât Ontologia cât şi Neoontologia sub acelaşi acoperişcu cealaltă parte, unde se operează cu opuşii Existenţei fără a semai face referire la aceasta, într-un cuvânt Coaxiologia. Astfelatunci când vorbim despre Coaxiologie, vorbim atât despreontologie, neoontologie cât şi despre opuşii Existenţei care numai au nici o raportare la aceasta. Definiţia Coaxiologiei constă în faptul că fiecare Opusdevine neutru faţă de un alt Opus din infinitatea de opuşiraportaţi la finitatea Factorului Primordial sau a MarilorCreatori şi Unic Întâmplători. Astfel , fiecare Opus poate fi şi un Opus al Existenţeisau al opusului, opusului acesteia.În acest caz cum am maispus, Ontologia nu numai că nu mai este valabilă întrucât îşipierde absolut orice statut dar toţi aceşti opuşi sunt coaxiali,adică au o axă comună având un numitor comun în ideea desubstrat , indiferent dacă acesta este mental sau de orice altănatură. Astfel putem atribui Noţiunea de substrat nu numaiExistenţei ci şi opuşilor , opuşilor acesteia , care nu mai suntExistenţă şi nici un alt mod sau tip de Existenţă. Prin urmare unicul mod filosofic de operare al acesteifilosofii care tinde să devină Coaxialismul, este numai şi numaimentalul, respectiv filosofia mentalului, care poate include înmarea sa arie şi Coaxialismul. 47
 48. 48. COAXIALISMUL - SORIN CERIN Mai mult decât atât Coaxiologia poate defini şi grupuride opuşi care aparţin unui Element , care la rândul lui nu esteOpus unui alt Element dar care are în Structura sa o altăinfinitate minus Una de grupuri de opuşi faţă de grupulopuşilor primului Element, prin Dezvoltarea ExponenţialăNoţională, iar Rangul unei asemnea dezvoltări exponenţialeconstă din numărul elementelor aflate între cele douăElemente, care luate ca întreg nu sunt opuşi dar privitestructural conţin grupuri de opuşi. Un exemplu al Dezvoltării Exponenţiale ar fi opuşiiFiinţei, ai Factorului Vieţii şi ai Existenţei. Fiecare aparţineExistenţei. Fiinţa, Factorul Vieţii şi Existenţa nu sunt opuşi,întrucât fiecare aparţin Existenţei, sunt un fel de opuşi princalităţile pe care le dezvoltă. Fiecare astfel de Element conţineîn cadrul său o infinitate minus Una de opuşi, cum ar fireflectarea unor Amprente şi rezultatul acestor reflectări, etc.Aceste reflectări ale Persoanei în Fiinţă vor fi opuse faţă dereflectările fiinţei în Factorul Vieţii , chiar dacă la nivel deElemente ele nu sunt opuse aparţinând Existenţei. Dacă luăm aceste Elemente şi le raportăm la opuşi aiExistenţei de această dată, vedem că opuşii elementelor careformează grupurile de opuşi vor fi egali cu aceea ai Existenţeiîntrucât fiecare dintre cele trei Elemente , aparţin Existenţei , înschimb opuşii grupurilor de Elemente vor fi egali, avândacelaşi rang de opozabilitate faţă de opuşii Existenţei la fel ca şiElementele în a căror structură se află grupurile, fiindcă şiacestea aparţin Existenţei dar nu au acelaşi rang al DezvoltăriiNoţionale Exponenţiale, faţă de Existenţă şi opuşii acesteia. Pentru acest domeniu consider că matematica a avutpână în Prezent un cuvânt greu de spus, întrucât ecuaţiileexponenţiale sunt cele care pot reliefa destul de clar aceastăproblematică. Mai mult decât atât, matematica Matriceală, cu 48
 49. 49. COAXIALISMUL - SORIN CERINfuncţiile sale de bază, cum ar fi Permutările, Aranjamentele şiCombinările Matricelor pot crea o imagine deosebită deansamblu a ceea ce poate dezvolta Coaxiologia. Menţionez că i-am dat această denumire întrucât toatecâte sunt , începând de la Matricea de bază care a fost origineaScopului şi Scopul originea ei, până la cele mai evoluateopusuri ale existenţei sau nivele din cadrul acestor opusuri, sauUniversuri ale altor Mari Creatori , toate se suprapun, fiindCoaxiale, Suflul Factorului Primordial fiind în Tot şi în Toate ,la fel cu al Marilor Creatori în lumile lor, la fel în lumileMarelui Nostru Creator, unde Persoana se află în fiecarePersonalizare iar Noţiunea se reflectă în suma acestora, la felcum toate Personalizările, precum şi Personalizarea Noastrăau sistemele lor de raţionalizare sau care le înlocuisec peacestea, chiar dacă mintea noastră nu le poate discerne, la felcum numai în cadrul Personalizării noastre care este Existenţasunt o infinitate minus Una de Nivele Logice, noi aflându-ne laNivelul 2 al Logicii, de bine-rău, etc. Toate acestea sesuprapun, creînd fiecare un Întreg care-şi are bine situat loculsău în Ierarhia, Marilor Creatori şi pe urmă a FactoruluiPrimordial care întregeşte ÎNTREGUL. Astfel toate câte sunt şitoate câte nu sunt devin UN întreg al UNEI creaţii. SuntCOAXIALE! Coaxialismul ca şi filosofie nu pretinde că spuneAdevărul, după cum se poate vedea în principiile acestuia,întrucât Omul nu cunoaşte Adevărul Absolut şi niciCunoaşterea Absolută, în schimb pretinde că realizeazăanumite aplicaţii pentru a ne apropia cel puţin de una dinurmele , urmelor,ale urmelor urmate de încă un numărimpresionant de astfel de urme, lăsate de Adevărul Absolut întiparul Cunoaşterii Deschise al fondului universal de Elementece pot fi cunoscute. 49
 50. 50. COAXIALISMUL - SORIN CERIN O altă întrebare este dacă Adevărul nu poate ficunoscut, Înţelepciunea are şanse să fie determinată princonştientizare? Cel puţin să putem vorbi despre aceastăînţelepciune pe care o pretinde filosofia? Exact cum spuneamadineaori, cel puţin a nu ştiu câta urmă lăsată de Adevăr să ogăsim şi vom fi mult mai înţelepţi în acel moment.Înţelepciunea prin Esenţa ei se rezumă la Cunoaştere. Cunoaşetrea este opusă Adevărului, fiind determinatăde Conştientizare, iar aceasta este prin excelenţă apanajulIluziei Vieţii, în toate lumile care aparţin Ierarhic de la nivelulPersoanei în “jos” adică, către Personalizări, Noţiune, Universeşi lumile acestora. Până la acel nivel Cunoaşterea aparţineAnoţionalului fiind Cunoaştere Deschisă, determinată de Stareade Fapt a Matricei noastre, subiect despre care voi mai reveni.Cu toate acestea Cunoaşterea Deschisă odată aparţinândAnoţionalului, are şi un Destin Anoţional, deci conştientizareaelementelor sale nu se bazează pe o noţiune concretă cisuperfluă. Cunoaşterea Închisă, ce apare odată cu FactoriiCreatori, este o cunoaştere a cărei Elemente se pot structuralizaîntr-o anumită noţiune odată ce este conştientizată, dar că acesttip de Cunoaştere aparţine spectrului Iluziei odată ce esteconştientizată, împreună cu Noţiunea sa referitoare la elementulCunoaşterii. Prin urmare Înţelepciunea constă în faptulsintetizării de către Om a celor două tipuri de Cunoaşteri şistructuralizării acestora în funcţie de necesitatea actuluiCunoaşterii, pentru a realiza o viziune cât mai apropiată faţăde una dintre posibilele urme ale Adevărului. #3# Coaxiologia este filosofia ce poate determina mai înprofunzime importanţa Factorului. Când vorbesc despre 50
 51. 51. COAXIALISMUL - SORIN CERINFactorul nu o fac la modul de persoană sfântă sau imaculatăcare vrea numai şi numai binele doar că omul perfid şi ticălos apăcătuit atât de mult faţă de acesta, încât îşi merită viaţa plinăde suferinţă pe care o duce. În nici un caz. Nu acesta esteFactorul. Factorul este mai întâi Numerologie, este produs deEsenţa unui Element al Stării de Fapt Matriceale,de Instinct.Astfel Numerologia se bazează la rândul ei pe Instinct, avândaceeaşi dezvoltare iniţială ca şi Coaxialismul. Fiecare Factorulare inoculat Instinctul Stării de Fapt Matriceale în sine.Numerologia, privită din perspectivă filosofică este o latură aCoaxialismului, dat fiind că Coaxialismul prin excelenţă seocupă de Esenţa şi determinarea numerelor, dar şi de raportareaacestora la Mediul Cunoaşterii Deschise sau Închise, precum şila definirea Numărului ca Factor Creator şi Unic Întâmplătorfaţă de Factorul Primordial UNU, al cărui suflu se regăseşte întoate celelalte Numere sau Factori. Accepţiunea de Factoruleste mult mai plauzibilă decât aceea de Număr , întrucât fiecareFactorul în parte este un Mare Creator de Universuri şi lumi,guvernate de Iluzia Vieţii care dezvoltă, legităţi, forţe,reprezentări psihice sau fizice, raportări la Adevăr şi Neadevăr,la Cunoaştere şi Necunoaştere , la Conştientizarea de sine caîntreg sau ca individ aparţinător unei anumite comunitţi, dedate, legi, forţe, spirituale, structurale sau de sistem, al unuianumit Nivel Logic sau Antilogic, Virtual;etc. Conform Coaxialismului, Factorul va fi întotdeaunaopusul înfinităţii faţă de care se va raporta ca finit, la fel cumCunoaşterea se raportează la necunoaştere şi viaţa la Moarte.Factorul va fi demiurgul care prin propria sa capacitate deconştientizare va încadra în sine noi şi noi Elemente aleCunoaşterii Închise evaluînd fără să le cunoască în amănunt şiElementele Cunoaşterii Deschise. Astfel , supus unei Ierarhiibine stabilite, fiecare Factorul va clădi propria lui lume, 51
 52. 52. COAXIALISMUL - SORIN CERINdevenind conştient de Universul său. Omul este un astfel deFactorul cu toate că se află la o scară ierarhică mult maineînsemnată decât Marii Creatori. O altă întreabare ar fi înacest moment este: Odată ce Omul se consideră centrulUniversului său uman, şi oricât de nenorocit ar fi se considerăcea mai importantă fiinţă din aces Univers, atunci oare MariiCreatori nu fac parte şi ei din acest Univers uman? Paradoxal sau nu , nu sunt şi aceştia la rândul Lorcreaţia Universului uman? Oricât am merge pe negarea ideii căOmul nu ar fi arhitectul propriilor săi Factori minţim. Omul este arhitectul Factorilor Creatori şi ai FactoruluiPrimordial , în măsura în care Cunoaşterea sa realizeazăExistenţa acestora. Indiferent de măsura la care Omul participăspre construirea Acestora, indiferent dacă le recunoaşte sau nuputerea imensă pe care o au asupra Destinului propriei salesocietăţi , sau mai presus de aceasta a propriului său UniversUman, toţi Factorii Creatori sunt şi rămân Elemente aleUniversului descoperitorului şi creatorului lor , prin esenţă , aUniversului Iluzoriu Uman. Astfel Omul nici nu realizează cădevine încetul că încetul Dumnezeul propriilor săi Factori,Factorul propriului său Factorul Creator , pe care-lconştientizează,cunoaşte şi totodată îi determină Existenţa înUniversul existenţei sale, chiar dacă iluzoriu,repet, dar care sedoreşte spiritualizat. Odată ce Omul cunoaşte toate acestea , de ce se maiînchină unor Factori ai căror Elemente le conştientizeazăaducându-le la rangul Ierarhic de Dumnezeu? Tocmai pentru că Omul s-ar simţi prea singur şiîmpovărat dacă nu ar avea un Dumnezeu deasupraconştientizării sale şi alături de acesta un Diavol, care nu facaltceva decât să reflecte Omul în ansamblul său, ca fiinţă divinăşi demonică în acelaşi timp. Inclusiv acest mod de a privi 52
 53. 53. COAXIALISMUL - SORIN CERINLumea pe care l-am denumit ca fiind Coaxial, se datorează înmare măsură Iluziei Vieţii şi umanului din mine chiar dacădeseori vreu să-l alung pentru a da loc raţionalului. Ce rămâneatunci când alung umanul ? În nici un caz nu mă contopesc cu gândirea zeilor şi nicicu acea a naturii mele omeneşti, ci cu o gândire străină de mine,care nu face altceva decât să mă arunce şi mai mult în mrejelefrustrării de a fi şi gândi finit, în infinitatea care mă înconjoară,să mă determine să mă rog Factorului Creator.Alungândrugăciunea voi simţi că plutesc cu adevărat pe valurileinfinitului,că orice frustrare datorată finităţii mele se va evaporaasemeni ceţii când răsare Soarele.Este de dorit să renunţăm larugăciune şi mătănii,dar pentru aceasta va trebui să renunţăm şila Răul şi perfidul din noi.Bisericile nu şi-ar avea rostul dacănu ar fi păcatele. Ce se întâmplă atunci? Îmi dau seama de cohortele carese îndreaptă către biserici. Sunt Oameni ce în adânculstrăfundului fiinţei lor nu vor să înţeleagă nici în ruptul capuluică sunt Oameni şi nu cârpe , decăzute în înstrăinarea depropriul lor “eu”. Îi privesc cu o oarecare condescendenţă cumcu fiecare pas spre implorarea unei mile cereşti nu fac nimicaltceva decât să alunge şi fărâma de uman care le-a mai rămas.Atunci îmi vine în minte o altă întrebare şi anume, faptul căFactorul Nostru Creator este iubire. De ce nu l-am iubi? Dacă este iubire poate că ne va da şi nouă o bucăţică diniubirea Sa , mergându-ne mai bine în afaceri, sau în altedomenii de interes personal. Nimic mai greşit. Factorul Nostrunu ne-a visat pentru a deveni nişte supuşi înfricoşaţi şiîngenuncheaţi la cerul de un albastru Infinit pe care l-a gânditpentru noi. Ne-a lăsat să Înţelegem că toată această iubire şiconsideraţie pe care o cerşim prin rugi interminabile se află 53

×